Search

Studia o Przybytku

Kadź z Miedzi

 
Materiał: Wykonana z miedzi, zawsze była wypełniona wodą.
Znaczenie duchowe: Miedź oznacza potępienie za wszystkie grzechy ludzkości. Aby otrzymać potępienie za wszystkie grzechy ludzkości, Jezus wziął na Siebie grzechy świata, będąc ochrzczony przez Jana. Kadź z miedzi oznacza to, że możemy zostać umyci ze wszystkich naszych grzechów, wierząc, że wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi poprzez Jego chrzest.
Kapłani, którzy służyli w Przybytku, umywali ręce i nogi w kadzi przed wejściem do Przybytku, unikając w ten sposób śmierci. Miedź oznacza potępienie za wszystkie grzechy, a woda w kadzi z miedzi oznacza chrzest, który Jezus przyjął od Jana i przez który wziął na Siebie grzechy świata. Innymi słowy, kadź z miedzi mówi nam, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy i poniósł za nie potępienie. Woda w kadzi oznacza w Starym Testamencie błękitną nić Przybytku, a w Nowym Testamencie chrzest, który Jezus przyjął od Jana (Ewangelia Mateusza 3:15, I List Piotra 3:21).
Kadź z miedzi oznacza więc chrzest Jezusa i jest to miejsce, w którym potwierdzamy naszą wiarę w to, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, w tym nasze grzechy codzienne, i zmył je raz na zawsze poprzez chrzest, który otrzymał od Jana Chrzciciela ponad 2000 lat temu.