Search

Studia o Przybytku

Przykrycie Przybytku

Pierwsza Przykrycie Przybytku było wykonane przez tkanie zasłon wymyślną, tkacką robotą w cheruby z błękitną, purpurową i karmazynową nicią oraz skręconym bisiorem. Ujawnia to, że Mesjasz miał przyjść przez błękitną, purpurową i karmazynową nić i skręcony bisior, a tym samym uratować wszystkich wierzących w Niego od grzechów i potępienia.
 

Drugie Przykrycie Przybytku było wykonane z koziej sierści. To mówi nam, że Mesjasz, który przyjdzie, usprawiedliwi ludzkość, uwolniwszy ją od grzechów i potępienia za nie.
 

Trzecie Przykrycie Przybytku była wykonane z czerwono barwionych skór baranich. To pokazuje, że Mesjasz przyjdzie na tę ziemię, przyjmie grzechy świata poprzez chrzest, zostanie ukrzyżowany, a tym samym stanie się ofiarą za grzechy Swego ludu.
 

Czwarte Przykrycie Przybytku była wykonana ze skór borsuczych. Skóry borsucze pokazują nam portret Jezusa Chrystusa, który zniżył się aż do poziomu ludzi, aby ocalić nas od grzechów świata.