Search

Studia o Przybytku

Arka Świadectwa

 
 
Arka przymierza, o długości 113 cm (3,7 stopy), szerokości 68 cm (2,2 stopy) i wysokości 68 cm (2,2 stopy), została wykonana z drewna akacjowego i pokryta czystym złotem. Wewnątrz tej Arki znajdowały się dwie kamienne tablice z wygrawerowanymi Dziesięcioma Przykazaniami i złoty dzban z manną, a następnie dodano do nich laskę Aarona, która zakwitła.
Przebłagalnia umieszczona na Arce została wykonana wyłącznie z czystego złota. Na obu jej końcach ustawiono cherubinów o rozpostartych w górę skrzydłach zakrywających pokrywkę Arki – to znaczy Przebłagalnię – i twarzach zwróconych w dół ku wieku. Przebłagalnia jest miejscem, w którym Bóg obdarza łaską tych, którzy do Niego przychodzą z wiarą.
Cztery złote pierścienie zostały umieszczone w każdym narożniku Arki. Dwa złote pierścienie zostały odlane z każdej strony, a drążki wprowadzone do pierścieni, aby umożliwić przenoszenie Arki. Te drążki zostały wykonane z drewna akacjowego i pokryte złotem. Przez przełożenie drążków przez dwa pierścienie z jednej strony i dwa pozostałe pierścienie z drugiej strony, Bóg zadbał o to, by dwoje ludzi mogło ją podnieść i nieść. I nasz Pan powiedział: „Tam będę się z tobą spotykać i sponad przebłagalni”.
Bóg sprawił, że Izraelici nosili Arkę przymierza wraz z Przebłagalnią, poprzez wprowadzenie drążków do Arki. Oznacza to, że Bóg chce, abyśmy głosili ewangelię na całym świecie. To samo dotyczy ołtarza do kadzenia – to znaczy, że po obu jego bokach umieszczono również pierścienie, przez te pierścienie przełożono drążki, a dwie osoby niosły ołtarz.
Raz w roku Najwyższy kapłan brał krew ofiary i wstępował do Miejsca Najświętszego. Następnie kropił Przebłagalnię krwią ofiary dokładnie siedem razy. Bóg powiedział, że wtedy spotka Izraelitów na tej Przebłagalni. Bóg spotyka każdego, kto ma taką samą wiarę jak Najwyższy kapłan, to znaczy wiarę w Jego przebaczenie grzechów objawione w systemie ofiarnym.
Krew ofiary, którą kropiono Przebłagalnię, pokazuje sprawiedliwy sąd Boga za grzech i Jego miłosierdzie dla ludzkości. W Dzień Przebłagania, dziesiątego dnia siódmego miesiąca, Najwyższy kapłan Aaron kładł ręce na ofierze za wszystkie grzechy ludu Izraela w ciągu roku. Następnie podrzynał jej gardło, aby wziąć krew, a następnie niósł tę krew za zasłonę i kropił nią Przebłagalnię (Księga Kapłańska 16:11-16).
Przez takie kropienie krwią Bóg spotykał Izraelitów i obdarzał ich błogosławieństwem odpuszczenia grzechów. To była łaska Boża dla Izraelitów, że On ustanowił system ofiarny. Przez nałożenie rąk na zwierzę ofiarne i jego krew Bóg sprawiedliwie wymazywał ich grzechy i obdarzał ich miłosierdziem, odpuszczeniem grzechów przez łaskę.