Search

የቪዲዮ መልዕክቶች ከአጋር ሠራተኞች፤

አጋር ሠራተኛ ከሆንክና ‹‹የቪዲዮ መልዕክቶች ከአጋር ሠራተኞች›› በሚለው ላይ ያንተን ቪዲዮ መለጠፍ የምትወድ ከሆነ ከሁሉ በፊት ያንተን ቪዲዮ በዩቲዩብ ላይ ጫን፡፡ ከዚያም ከታች ያለውን "ቪዲዮ ማስፈንጠሪያ" የሚለውን ቁልፍ ጠቅ አድርግ፡፡ ልጥፍህ የሚታየው የእኛን ይሁንታ ሲገኝ ብቻ ነው፡፡

ቪዲዮ ማስፈንጠሪያ