Search

על המחבר

כומר פול סי. ז'ונג

ככומר, הכומר פול סי. ז'ונג נאבק רבות כדי למצוא את התשובה לקבלת מחילת החטאים. מחקרו הוביל אותו לגלות, כפי שנראה בכתב האל, את צדקת ישוע המשיח אשר בא על ידי בשורת המים והרוח. גילוי זה הוא מה שהוביל אותו לכהונה הנוכחית. עד ליום זה ממש, הכומר ז'ונג הקדיש את חייו לשירות הספרות של מיסיון החיים החדשים, לפרסום בשורת המים והרוח יחד עם שותפיו לעבודה במיסיון החיים החדשים כדי להפיץ את הבשורה האמיתית ברחבי כל העולם. ספריו תורגמו והוצאו לאור ביותר מ 90 שפות ועתה הם זמינים לקריאה ביותר מ 150 מדינות. הודות לספריו, רבים מהקוראים קיבלו את מחילת חטאיהם ואת רוח הקודש מאלוהים כיוון שספריו מבוססים על דבר האל הכתוב. יחד עם שותפיו לעבודה ברחבי העולם, הכומר ז'ונג מעלה תודה והלל לאלוהים על כל העבודה הנפלאה שלו. הללויה