Search

מהי הבשורה?

מהי בשורת המים והרוח?

השליח פאולוס אמר: "כי מסרתי לכם בראשונה את אשר גם קיבלתי כי המשיח מת בעד חטאתנו כפי הכתובים. וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי כפי הכתובים" (הראשונה אל הקורינתים 4-3 :3) מה פירוש המילה "כתובים" בפסקה: "המשיח מת בעד חטאתנו כפי הכתובים."? פירושה: התנ"ך. השליח פאולוס אמר שישוע מת למען כל חטאינו בהתאם לברית וההתגלות של התנ"ך. כיצד הוא כיפר על כל חטאנו? הוא עשה זאת באמצעות מעשיו הצדיקים: טבילתו ומותו על הצלב.

אתה יודע שבזמן הכנסייה המוקדמת עד לסוף המאה ה-2 לספירה לא היו נוצרים. הנוצרים הקדומים ביחד עם השליחים הנציחו את יום ה-6 לינואר כ"יום טבילתו של ישוע" וזה היה היום המונצח היחידי של הכנסיה הנוצרית.

מדוע השליחים נתנו דגש מיוחד לטבילתו של ישוע? זה הסוד של הבשורה האמיתית של המים והרוח אשר הם קיבלו מישוע ולימדו אותה לעולם. ישוע אמר: "אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים" (יוחנן 3:5). התנ"ך אומר שישוע בא במים ובדם כדי לגאול אותנו מכל חטאינו (הראשונה ליוחנן 5:6). דם הכוונה הצלב, מה אם כן הכוונה למים?

(אני מקווה בשבילך שאתה לא מתבלבל בין מי הטבילה של המאמינים למי טבילתו של ישוע. שים לב בבקשה לפירוש המילה טבילתו של ישוע. כרגע אנו לא מתמקדים במי הטבילה של המאמינים או בדוקטרינה של התחדשות הטבילה).

מדוע ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל? מדוע ישוע הצהיר על טבילתו שהיא "כי כן נאוה לנו למלא כל הצדקה"? (מתי 3:15)

באל העבריים 10:1 נאמר:"כי התורה (הקורבנות ההם) בהיות בה צל הטובות העתידיות..." הבה נראה את הקורבן האופייני שאלוהים נתן לעמו בזמן התנ"ך על מנת לגואלם. אם מישהו חטא והיה אשם, על החוטא היה להעלות קורבן חטאת כדי לכפר על חטאו. הבה נראה בספר ויקרא 1:3-5. "אם עולה קורבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני יהוה. וסמך ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. ושחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם וזרקו את הדם סביב אשר פתח אוהל מועד." כאן אנו יכולים לראות שבקורבן החטא היו צריכים להתמלא שלושת התנאים שלמטה כדי שהוא יהיה חוקי לפני אלוהים.

הם היו חייבים
  • (1) להכין קורבן ללא פגם (פס' 3)
  • (2) לסמוך את הידים על קורבן העולה (פס' 4)
  • (3) להרוג (להקיז דם) את הקורבן כדי לכפר על החטאים (פס' 5)
כאשר אהרון הכהן הניח את ידיו על ראש השעיר, כל החטאים של בני ישראל הועברו לראש השעיר.

בפסוקים שלעיל אנו חייבים לאמת את חוק האלוהים שהחטא חייב לעבור באמצעות הנחת הידים על ראש הקורבן, לראשו לפני שהוא נהרג. זוהי אמת מאד חשובה. אתה יכול למצוא כל כך הרבה ביטויים של "וסמך את ידיו על ראש החטאת" למחילת חטאים. בפרק הבא של ויקרא 16:21 נאמר: "וסמך אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש עתי המדברה."

כאשר אהרון הכהן הניח את ידיו על ראש השעיר, כל החטאים של בני ישראל הועברו לראש השעיר. כאשר חוטא הניח את ידו על ראש הקורבן חטאיו הועברו לראשו. באותו אופן כאשר אדם מוסמך לכהונה, הכהן מניח את ידיו על ראשו על מנת להעביר לו את הכהונה. לכן "סמיכת הידים" הייתה פעולה להעברת החטאים על הקורבן, פירושה "להעביר ל..".

לאחר מכן בעל החיים היה חייב לההרג על ידי הקזת דם מכיוון ש " נפש הבשר בדם היא ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם כי הדם הוא בנפש יכפר." (ויקרא 17:11).

בכל אופן, בני ישראל היו יותר מידי חלשים כדי לכפר על כל חטאיהם. אפילו שהם הקריבו קורבן חטא כל פעם שהם חטאו, הם לא יכלו שלא לחטוא כל יום עד יום מותם. לכן אלוהים נתן להם עוד הזדמנות פעם בשנה למחול על כל חטאי השנה שלהם.זה היה טקס יום הכיפורים. ביום הכיפורים אהרון הכהן הגדול הניח את ידיו על ראש השעיר לעזאזל כדי להעביר אחת ולתמיד את כל חטאי השנה של בני ישראל אל השעיר (ויקרא 16:21).

אהרון היה נציגם של בני ישראל מכיוון שהוא הניח את ידיו על ראש השעיר במקומם של כל בני ישראל. כאשר הוא בעצמו הניח את ידיו על ראש השעיר, כל חטאי השנה של בני ישראל (3-2 מיליון אנשים בזמן ההוא) הועברו לראש השעיר באמצעות מעשיו בתוקף חוקי. זאת הייתה חוקת עולם לכל בני האדם (ויקרא 16:29)

אהרון היה נציגם של בני ישראל מכיוון שהוא הניח את ידיו על ראש השעיר במקומם של כל בני ישראל. כאשר הוא בעצמו הניח את ידיו על ראש השעיר, כל חטאי השנה של בני ישראל (3-2 מיליון אנשים בזמן ההוא) הועברו לראש השעיר באמצעות מעשיו בתוקף חוקי. זאת הייתה חוקת עולם לכל בני האדם (ויקרא 16:29)

ראשית, אלוהים האב שלח את ישוע המשיח בצורת אדם כשה של אלוהים המובטח. הוא בנו היחידי של אלוהים והוא גם אלוהים הקדוש. לפיכך הוא מתאים להיות הקורבן ללא פגם של כל בני האדם.

שנית, הוא הוטבל בנהר הירדן על ידי יוחנן המטביל. כאן אנו צריכים לדעת מי היה יוחנן המטביל שהטביל את ישוע. יוחנן המטביל היה צאצאו של אהרון הכהן הגדול. אביו של יוחנן הכהן זכריה, נולד מהשושלת של אביה נכדו של אהרון ( לוקס 1:5, דברי הימים 24:10). לפיכך יוחנן המטביל היה צאצאו של אהרון הכהן הגדול. זאת אומרת שהיתה לו הזכות להיות הכהן הגדול. יתר על כן ישוע אישר שיוחנן היה הגדול שבבני האדם. "אמן אני אומר לכם לא קם בילודי אשה איש גדול מיוחנן המטביל. כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן נבאו" (מתי 11:11,14) זאת אומרת שיוחנן הוא הכהן הגדול האחרון שהיה על הארץ ונציגם החוקי של כל בני האדם שאלוהים הבטיח והכין.

התנ"ך ניבא עליו: " הנני שולח מלאכי ופנה דרך לפני " (מלאכי 3:1). " זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחורב על כל ישראל חקים ומשפטים. הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והיכתי את הארץ חרב." (מלאכי 4:22-24). ישוע אמר: " ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא" (מתי 14 11:11)

יוחנן המטביל היה אליהו העתיד לבוא שהחזיר את כל האנשים לישוע המשיח והכין אותם לקבלתו. הוא נולד שישה חודשים לפני ישוע והעניק לאנשים טבילה של חזרה בתשובה במדבר על מנת להכין את הדרך לישוע. הוא היה צריך להנחות את האנשים לזכור את התורה ושיטת ההקרבה של התנ"ך על מנת להכין אותם למושיעם ישוע המשיח. לפיכך הוא הטביל את האנשים וגרם להם להבין שהמושיע יגיע בקרוב ובדומה לסמיכת הידים ייקח את כל חטאי העולם. יוחנן המטביל קרא לחוטאים לחזור לאלוהים. כל כך הרבה אנשים שמעו את דברי אלוהים דרך יוחנן, נטשו את אליליהם, התוודו על חטאיהם וחזרו לאלוהים.

בברית החדשה, הטבלתו של ישוע על ידי יוחנן המטביל הייתה כדי לשטוף את כל חטאי העולם.

לאחר מכן ישוע בא מהגליל ליוחנן בירדן כדי להיטבל על ידו. ישוע אמר: " הניחה לי כי כן נאוה לנו למלא כל הצדקה" (מתי 3:15). כאן, כל הצדקה זה "דיקאיוסון" ביוונית שמשמעותה "הגינות, צדק" הכוונה היא שישוע הציל את כל החוטאים מחטאיהם בדרך הצדיקה וההוגנת ביותר. על מנת לשחרר את החוטאים מחטאיהם בדרך ההוגנת והצודקת ביותר, ישוע היה צריך לקחת את כל חטאיהם באמצעות "סמיכת הידים" בהתאם לברית שאלוהים כרת בתנ"ך. זו הייתה הדרך היאה ביותר בשבילו לקחת את כל חטאי בני האדם, על ידי קבלת הטבילה מיוחנן. מכיוון שישוע נטל את כל חטאי העולם דרך טבילתו, ביום שלמחרת יוחנן המטביל העיד: "הנה שה האלוהים הנושא חטאת העולם"(יוחנן 1:29). יוחנן בא לערוך את טבילתו של ישוע על ידי סמיכת הידיים. ברגע שיוחנן הניח את ידיו על ראשו של ישוע המשיח, כל חטאי העולם הועברו אליו בהתאם לחוקי האלוהים.

שלישית, הוא נצלב למען מחילת חטאינו. לפני נשימתו האחרונה הוא אמר "זה נגמר" (יוחנן 19:30) הוא שפך את דמו בגלל חטאינו, קם לתחייה ביום השלישי ועלה לגן עדן. הוא מחק לחלוטין את כל חטאי העולם עם טבילתו ודמו על הצלב.

השליח פאולוס אמר: "כי המשיח מת בעד חטאתינו כפי הכתובים"(הראשונה אל הקורנתיים 15:3). האם אתה מבינים עכשיו מדוע בתנ"ך הקורבן הועלה בשביל מחילת חטאים ומדוע זה היה צילם של הדברים הטובים העתידים לבוא?

חייבת להיות "סמיכת ידיים" לפני הריגת הקורבן. אם מישהו משמיט את "סמיכת הידיים על הקורבן" כאשר הוא מעלה את קורבן החטא, חטאיו לא יוכלו להימחל מכיוון שזה לא חוקי. אלוהים מעולם לא קיבל קורבן לא חוקי. זה בניגוד לחוקי האלוהים להעלות קורבן ללא הנחת הידים עליו.

ישוע בא לעולם הזה על מנת לנקות את כל חטאינו דרך מעשהו הצדיק (אל הרומיים 5:13) מעשהו הצדיק היה שהוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי לקחת את חטאי העולם ונצלב כדי לשלם עליהם. הוא בא על ידי טבילתו ודמו. אך למרבה הצער רוב הנוצרים יודעים רק על חציו של מעשהו הצדיק. עלינו לדעת את כל חלקי הבשורה של המים והרוח. להאמין בו אך להשמיט את החלק החשוב של בשורתו זה לא חוקי וחסר תוכן.

יוחנן השליח הבהיר באיגרתו הראשונה את החלק השלם של בשורתו: "זה הוא אשר בא במים ובדם ישוע המשיח לא במים לבד כי אם במים ובדם" (הראשונה ליוחנן 5:6)

אנו מטבענו נולדים חוטאים ונחטא עד יומנו האחרון. איננו יכולים שלא לחטוא ואיננו יכולים לברוח מדינו של אלוהים. אנו, כל בני האדם מיועדים לגיהינום. "כי שכר החטא הוא המות" (אל הרומיים 6:23). אך כאשר החטאים רבים החסד רב הרבה יותר. " כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים" (אל הרומיים 5:20, יוחנן 3:16).

ישוע המשיח בנו של אלוהים בא לעולם הזה כשה של אלוהים. הוא לקח את כל חטאי העולם כאשר הוא הוטבל בנהר הירדן על ידי יוחנן המטביל. כנציגם של כל בני האדם יוחנן הניח את ידיו על ראשו של ישוע, ובאותו רגע כל חטאי העולם הועברו על ישוע. כך ישוע לקח את כל חטאנו על ידי טבילתו ונשא אותם אל הצלב. הוא שפך את כל דמו הקדוש כעונש על כל חטאינו וכיפר לחלוטין על כל חטאי העולם.

לכן הוא צעק בקול גדול על הצלב לפני נשימתו האחרונה "זה נגמר". מה נגמר על ידי ישוע? כל החטאים ודינם נגמרו על ידי מעשהו הצדיק. במילים אחרות כל חטאנו נמחלו על ידי טבילתו ומותו על הצלב. ישוע המשיח מחק את כל חטאי העולם בערך לפני 2000 שנה והקדיש לנו דרך חדשה וחיה (העברים 10:20). עכשיו זה זמן החסד שלו. כל מי שמאמין בטבילתו ומותו על הצלב כל חטאיו יוכלו להמחל לו ותשכון בו רוח הקודש (מעשי השליחים 2:38). הללויה!

מה יש עוד להגיד! יש עוד כל כך הרבה פסוקים בתנ"ך המצביעים על טבילתו של ישוע כמעשה צדיק והכרחי לגאולתנו (מתי 3:13-17, הראשונה לפטרוס 3:21, יוחנן 6:53-55, אל האפסיים 4:5, אל הגלטיים 3:27, מעשי השליחים 10:37 וכו')

האם אתה מאמין באמת הזאת? האם אין לך חטא בלב? האם ישוע לקח את כל חטאיך מיום לידתך עד עכשיו? האם הוא לקח את כל חטאיך מעכשיו ועד נשימתך האחרונה על ידי טבילתו לפני 2000 שנה? לפיכך האם אתה מטוהר לחלוטין על ידי אמונתך בטבילתו ודמו?

הנצרות היום צריכה לאושש את בשורת המים והרוח. כל מי שרוצה לדעת על בשורת המים והרוח יותר בפירוט שלא יהסס ליצור קשר עם מיסיון החיים החדשים. אתה יכול לקבל את הספרים והספרים האלקטרונים של כומר פול ס. ז'ונג בחינם.