Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

האיגרת של פאולוס השליח אל האפסיים

דרשות על אל האפסיים (I) - מה אומר לנו אלוהים באמצעות אגרת אל האפסיים
  • ISBN9788928260584
  • עמודים330

עִבְרִית 27

דרשות על אל האפסיים (I) - מה אומר לנו אלוהים באמצעות אגרת אל האפסיים

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים
 
הקדמה לאגרת אל האפסיים 
דברי תוכחה מאת המחבר 

1. איך ילדי האל באים לידי קיום? (אל האפסיים 1:1-23) 
2. מיהו רוחני בעיני האל? (אל האפסיים 1:1-14) 
3. מהי כנסיית האל? (אל האפסיים 1:23) 
4. צדקתו של ישוע המשיח ממלאת את הכל (אל האפסיים 1:20-23) 
5. האם אלוהים באמת הושיע אותנו בחסדו? (אל האפסיים 2:1-5) 
6. ישוע הוא שלומנו (אל האפסיים 2:14-22) 
7. ישוע הרס את חומת החטא אשר הפרידה ביננו לבין האל (אל האפסיים 2:11-22) 
8. האם אנו חיים בהכרת תודה על ידי אמונה בבשורת המים והרוח? (אל האפסיים 2:1-7) 
9. עשו את עבודתכם הרוחנית ללא הרף (אל האפסיים 3:1-21) 
10. אהבת המשיח נמצאת בליבו של כל קדוש (אל האפסיים 3:14-21) 
11. חיו את חיי האמונה שלכם על ידי אמונה אחת ולמטרה אחת (אל האפסיים 4:1-6) 
12. לבשנו את חסד המשיח (אל האפסיים 4:1-16) 
13. איזו ברכה זו בשבילנו לתמוך בשירות הבשורה! (אל האפסיים 5:1-17) 
14. היחסים בין אלוהים לכנסייתו (אל האפסיים 5:22-33) 
15. לשרת את האדון זו הדרך להתמלא ברוח הקודש (אל האפסיים 5:18-21) 
16. שרתו אחד את השני כפי שאתם משרתים את המשיח (אל האפסיים 6:1-9) 
 
כיום אלוהים יסד את כנסייתו על אמונת המאמינים בבשורת המים והרוח. כנסיית האל היא התכנסותם של אלה שנושעו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. לכן, אם ליבכם יאמין כעת בבשורת המים והרוח, תוכלו לנהל חיי אמונה אמיתיים. חיי אמונה כאלה אפשריים רק בכנסיית האל. יתרה מזו, רק אמונה זו מזכה אותנו לחיות לנצח במלכות האדון. באמצעות אמונה זו עלינו לקבל את אהבת הישועה ואת כל הברכות הרוחניות של השמים מאלוהים האב, ישוע המשיח ורוח הקודש. 
אני נותן את כל תודותיי לאלוהים.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר מודפס בחינם
הוסף ספרים לעגלה.
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה