Search

צור עימנו קשר

כתוב את התגובות שלך או את השאלות שלך

אלו הם הפריטים הנפוצים המבוקשים על ידי מבקשי הספרים

בבקשה בחר מה ברצונך להגיד לנו מהפרטים הבאים, אם אי פעם הזמנת ספרי חינם בעבר, בבקשה הכנס את אותם פרטים אישיים כפי שהכנסת פעם שעברה. במידה ותכניס שם ודואר אלקטרוני אחר, אנו לא נהיה מסוגלים למצוא את היסטוריית בקשת הספרים שלך ויהיה קשה לנו לשלוח לך ספרים. בכל אופן, אם ברצונך לתקן אותם כיוון שהכנסת פרטים אישיים שגויים בפעם הקודמת, בבקשה הכנס פרטים אישיים נכונים.

אם התקבלת כשותף לעבודה, בבקשה וודא שאתה נכנס למערכת ומשאיר את תגובתך. היכנס
נושא*
תגובה*
 
שֵׁם*
E-mail*
טלפון נייד*
טלפון
מין
כתובת*
עיר*
מדינה או מחוז*
מדינה *
מיקוד*
דרך התקשרות חליפית

אתה יכול גם ליצור עימנו קשר ישירות בדואר רגיל או שיחת טלפון

John Shin

Seoul Korea / newlife@bjnewlife.org / Facebook: John Shin