Search

מדיניות פרטיות

  • מדיניות פרטיות
   מועד תקיפות: 8 באוגוסט, 2019
  • מיסיון החיים החדשים ("אנו", "אנחנו" או "שלנו") מפעיל את אתר https://www.bjnewlife.org/ (להלן "השירות").
  • דף זה מיידע אותך על המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש וחשיפה של נתונים אישיים בעת השימוש בשירות שלנו והברירות הקשורות לנתונים אלו.
  • אנו משתמשים בנתונים שלך על מנת לספק ולשפר את השירות. על ידי השימוש בשירות אתה מסכים לאיסוף המידע ולשימוש בו בהתאם למדיניות זו, אלא אם כן מוגדר אחרת במדיניות פרטיות זו. לתנאים המיושמים במדיניות פרטיות זו יש את אותן המשמעויות כמו התנאים וההגבלות שלנו הזמינים ב https://www.bjnewlife.org/
  • הגדרות
  • שירות
   השירות הוא האתר https://www.bjnewlife.org/ המופעל על ידי מיסיון החיים החדשים
  • מידע אישי
   מידע אישי פירושו נתונים על אדם קיים שניתן לזהותו מאותם נתונים (או מאותם נתונים וממידע אחר שנמצא ברשותנו או שעשוי להגיע לרשותנו).
  • נתוני שימוש
   נתוני שימוש הם נתונים הנאספים או נוצרים אוטומטית על ידי השימוש בשירות או בתשתית השירות עצמו (לדוגמה, משך זמן הביקור בעמוד).
  • עוגיות
   קבצי עוגיות הם קבצים קטנים המאוחסנים במכשיר שלך (מחשב או מכשיר נייד).
  • איסוף מידע והשימוש בו
   אנו אוספים מספר סוגים של מידע למטרות שונות על מנת לספק ולשפר לכם את השירות שלנו.
  • סוגי נתונים שנאספים
  • מידע אישי
   במהלך השימוש בשירות שלנו, אנו עשויים לבקש ממך לספק לנו מידע מסוים המאפשר זיהוי אישי שניתן להשתמש בו ליצירת קשר או לזיהויך ("נתונים אישיים"). מידע המאפשר זיהוי אישי עשוי לכלול, אך אינו מוגבל ל:
   כתובת דוא"ל  •
   שם פרטי ושם משפחה  •
   מספר טלפון  •
   כתובת, מדינה, מחוז, מיקוד, עיר  •
   נתוני עוגיות ושימוש  •
  • אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך על מנת ליצור עימך קשר באמצעות עלוני מידע, חומרי שיווק או קידום מכירות ומידע אחר שיכול לעניין אותך. אתה יכול לבטל את הסכמתך לקבל מאתנו את אחד מערוצי התקשורת, או את כולם, על ידי יצירת קשר עימנו.
  • נתוני שימוש
   אנו גם עשויים לאסוף מידע על אופן השימוש בשירות והשימוש בו ("נתוני שימוש"). נתוני שימוש אלה עשויים לכלול מידע כמו כתובת פרוטוקול האינטרנט של המחשב שלך (למשל כתובת IP), סוג הדפדפן, גרסת הדפדפן, דפי השירות שלנו שאתה מבקר בהם, השעה והתאריך של הביקור שלך, הזמן שהוקדש לדפים אלה, מזהה התקנים ייחודי ונתוני אבחון אחרים.
  • מעקב אחר נתוני עוגיות
   אנו משתמשים בעוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות ומחזיקים במידע מסוים על מנת לעקוב אחר הפעילות של השירות שלנו.
  • קבצי עוגיות הם קבצים עם כמות קטנה של נתונים אשר עשויים לכלול מזהה אנונימי ייחודי. קבצי עוגיות נשלחים מהאתר לדפדפן שלך ומאוחסנים במכשירך. אנו גם משתמשים בטכנולוגיות מעקב אחרות כגון קידום מכירות מבוסס מיקום , תגיות וסקריפטים כדי לאסוף ולעקוב אחר מידע לשיפור וניתוח השירות שלנו.
  • אתה יכול להורות לדפדפן שלך לסרב לקבל את כל העוגיות או לציין מתי הם נשלחים, יחד עם זאת, אם לא תוכל לקבל קבצי עוגיות, יתכן שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירות שלנו.
  • דוגמאות לעוגיות בהן אנו משתמשים:
   עוגיות הפעלה. אנו משתמשים בעוגיות הפעלה כדי להפעיל את השירות שלנו   •
   עוגיות העדפה. אנו משתמשים בעוגיות העדפה כדי לזכור את העדפותיך ואת ההגדרות שונות   •
   עוגיות אבטחה. אנו משתמשים בעוגיות אבטחה למטרות אבטחה   •
  • שימוש בנתונים
   מיסיון החיים החדשים משתמש בנתונים שנאספו למטרות שונות:
   לספק את השירות שלנו ולשמרו   •
   להודיע לך על שינויים בשירות שלנו   •
   לאפשר לך להשתתף בתכונות אינטראקטיביות של השירות שלנו כאשר תבחר לעשות זאת   •
   לספק תמיכה בלקוחות   •
   לאסוף מידע חשוב ולנתח אותו על מנת שנוכל לשפר את השירות שלנו   •
   לפקח על השימוש בשירות שלנו   •
   לאתר, למנוע ולטפל בבעיות טכניות   •
   על מנת לספק לך חדשות, הצעות מיוחדות ומידע כללי על מוצרים, שירותים ואירועים אחרים שאנו מציעים הדומים לאלו שכבר רכשת או שאלת עליהם, אלא אם בחרת שלא לקבל מידע כזה.   •
  • העברת נתונים
   המידע שלך הכולל נתונים אישיים, עשוי להיות מועבר למחשבים הממוקמים מחוץ למדינתך, מחוזך, מדינתך או תחומי שיפוט ממשלתיים אחרים בהם חוקי הגנת המידע עשויים להיות שונים מאלה שבתחום שיפוטך.
  • אם אתה ממוקם מחוץ לקוריאה, ובחרת למסור לנו מידע, אנא שים לב שהעברת המידע עוברת לרפובליקה של קוריאה ושם הנתונים מועבדים, כולל הנתונים האישיים.
  • הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולמסירת מידע כזה מראה את הסכמתך להעברת מידע זה.
  • מיסיון החיים החדשים ינקוט בכל הצעדים הנחוצים באופן סביר בכדי להבטיח שהטיפול בנתונים שלך יהיה בצורה מאובטחת ובהתאם למדיניות פרטיות זו ושום מידע אישי שלך לא יועבר לארגון או למדינה עד שלא יתקיימו בקרות נאותות, כולל אבטחת הנתונים ומידע אישי אחר.
  • גילוי נאות
  • דרישות משפטיות
   מיסיון החיים החדשים עשוי לחשוף את הנתונים האישיים שלך מתוך אמונה בתום לב כי פעולה כזו נחוצה על מנת:
   לעמוד בהתחייבות משפטית   •
   להגן ולשמור על הזכויות או הרכוש של מיסיון החיים החדשים   •
   למנוע או לחקור עוולות אפשריות בהקשר של השירות   •
   להגן על בטיחותם האישית של המשתמשים בשירות או הציבור   •
   הגנה מפני אחריות משפטית   •
  • אבטחת נתונים
   אבטחת הנתונים שלך חשובה לנו אך זכור ששום שיטת העברה דרך האינטרנט או שיטת אחסון אלקטרוני אינה מאובטחת במאת האחוזים. למרות שאנו שואפים להשתמש באמצעים מקובלים מסחרית כדי להגן על המידע האישי שלך, איננו יכולים להבטיח את ביטחונם המוחלט.
  • ספקי שירות
   אנו עשויים להעסיק כצד שלישי חברות ואנשים פרטיים בכדי להקל על השירות שלנו ("נותני שירות"), על מנת לספק את השירות מטעמנו, לבצע שירותים הקשורים לשירות או לסייע לנו בניתוח השימוש בשירות שלנו.
  • לצדדים שלישיים אלו יש גישה לנתונים האישיים שלך רק כדי לבצע משימות אלה מטעמנו והם מחויבים שלא לחשוף או להשתמש בהם למטרה אחרת.
  • קישורים לאתרים אחרים
   השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידינו. אם תלחץ על קישור של צד שלישי, תועבר לאתר של צד שלישי. אנו ממליצים לך בחום לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר שאתה מבקר בו.
  • אין לנו שום שליטה על אתרים אלו ואיננו לוקחים שום אחריות כלשהי על התוכן, מדיניות הפרטיות או הפרקטיות של אתרים ושירותים של צד שלישי כלשהו.
  • פרטיות לילדים
   השירות שלנו אינו פונה לאנשים מתחת לגיל 18 ("ילדים").
  • איננו אוספים ביודעין מידע המאפשר זיהוי אישי מאנשים מתחת לגיל 18. אם אתה הורה או אפוטרופוס ואתה מודע לכך שילדך סיפק לנו נתונים אישיים, אנא צור עימנו קשר. אם נודע לנו כי אספנו נתונים אישיים מילדים ללא אימות של הסכמת ההורים, אנו ננקוט צעדים להסרת מידע זה משרתינו.
  • שינויים במדיניות פרטיות זו
   אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה בדף זה.
  • לפני שהשינוי ייכנס לתוקף, אנו נודיע לך באמצעות דוא"ל ו / או הודעה בולטת על השירות שלנו, ונעדכן את "התאריך האפקטיבי" בראש מדיניות פרטיות זו.
  • מומלץ לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת על כל שינוי. שינויים במדיניות פרטיות זו ייושמו כאשר הם יתפרסמו בדף זה.
  • צור קשר
   אם יש לך שאלות על מדיניות פרטיות זו אנא צור עימנו קשר
   newlife@bjnewlife.org : בדוא"ל   •