Search

הצהרת אמונה

 • אנו

  מאמינים שהתנ"ך מורכב רק מהברית הישנה והחדשה, הוא מלא בהשראה של רוח הקודש, הוא ללא טעויות בכתב היד המקורי והוא דבר אלוהים מהימן שאינו טועה.

 • אנו

  מאמינים שהאלוהים האמיתי והיחידי קיים בשלושה גופים: אב בן ורוח הקודש.

 • אנו

  מאמינים שאדם נברא בצלם אלוהים, פותה על ידי השטן, אלוהי העולם הזה ונכשל. בגלל חטאו של אדם לכל האנשים זקופה אשמה, הם מושחתים גמורים ובשביל להיגאל הם צריכים להתחדש על ידי רוח הקודש.

 • אנו

  מאמינים שישוע המשיח הוא האלוהים שנולד מהבתולה, הוטבל בנהר הירדן על ידי יוחנן המטביל, נצלב כשה של אלוהים, קם לתחייה מהמתים ועלה לגן עדן וכרגע הוא מרומם שם לימינו של האב.

 • אנו

  מאמינים שהגאולה מורכבת ממחילת חטאים המיוחסת לצדקותו של ישוע ובמתנת חיי הנצח המתקבלת על ידי אמונה בנוסף לעבודה.

 • אנו

  מאמינים שחזרתו של ישוע המשיח עומדת להתרחש בקרוב והיא תהיה נראית לעין ואישית.

 • אנו

  מאמינים שהנגאלים יקבלו חיי נצח ואושר בגן עדן ואלו שלא נגאלו יקבלו עונש מודע ונצחי בגיהינום.

 • אנו

  מאמינים שהכנסייה, גופו של המשיח, מורכבת רק מאלו שנולדו מחדש ואשר הוטבלו על ידי רוח הקודש במשיח בזמן התחייה ושלמענם הוא משתדל עכשיו בגן עדן ולמענם הוא יופיע שוב.

 • אנו

  מאמינים שישוע ציווה את הכנסייה ללכת לכל העולם וללמד כל אדם את הבשורה, להטביל לנצרות וללמד את אלו המאמינים.