Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

בשורת המים והרוח

בחזרה לבשורת המים והרוח
  • ISBN8983142642
  • עמודים262

עִבְרִית 2

בחזרה לבשורת המים והרוח

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים

הקדמה
1. משמעותה של בשורת הלידה מחדש המקורית <יוחנן 3:1-6>
2. מעמידי פנים וכופרים בנצרות <ישעיה 14 -28:13>
3. המילה הרוחנית האמיתית <שמות 49- 43: 12>
4. כיצד להתוודות באופן נכון על חטאים <הראשונה ליוחנן 1:9>
5. הטענות המופרכות בתיאורית גזירת הגורל והבחירה האלוהית <אל הרומים 30- 8:28>
6. הכהונה שהשתנתה <אל העברים 28- 7:1>
7. טבילת ישוע היא תהליך הכרחי לגאולה <מתי 17- 3:13>
8. הבה נעשה את רצונו של האב עם אמונה <מתי 23- 7:21>
 
הבה נחזור לבשורת המים והרוח. תיאולוגיה ודוקטרינות בעצמן אינן יכולות להושיע אותנו. אך רוב הנוצרים עדיין נוהגים לפיהן ולפיכך לא יכולים להיוולד מחדש. ספר זה מראה לנו בבירור איזה טעויות התיאולוגיה והדוקטרינות עשו וכיצד להאמין בישוע בדרך ההולמת ביותר.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר מודפס בחינם
הוסף ספרים לעגלה.
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה