Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

כופרים

כופרים אשר הולכים בעקבות חטאי ירבעם (I)
  • ISBN9788928239870
  • עמודים214

עִבְרִית 25

כופרים אשר הולכים בעקבות חטאי ירבעם (I)

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים
 
מבוא
1. מיהם הכופרים לפני האל? (מלאכים א` 11:1-3) 
2. מי הם הנוצרים המאמינים בישוע מתוך מחשבתם הוחמרית? (מלאכים א` 12:25-33) 
3. הליכה אחר תשוקות הבשר תהפוך אתכם אוטומטית לכופרים (מלאכים א` 12:1-18) 
4. באיזו בשורה אתם מאמינים? (מלאכים א` 13:33-34)
5. הנוצרים של היום אשר החליפו את אלוהים בממון הם עובדי אלילים לפני האל (מלאכים א` 11:1-13) 
6. כיצד אלוהים מושיע את הכופרים? (מלאכים א` 19:1-21) 
7. אתם חייבים להאמין שיוחנן המטביל הוא נציגם של כל בני האדם (מתי 11:1-19) 
8. שבעה סוגי אנשים אשר יקוללו על ידי האל (מתי 23:1-36)
9. טיהור מים רעים עם מלח (מלאכים ב` 2:19-22) 
 
הנוצרים היום אינם מכירים את בשורת האמת של המים והרוח אשר אלוהים עשה ונתן לנו. כך, הם ממשיכים להאמין בדוקטרינות נוצריות ולא בבשורת המים והרוח. מסיבה זו, לאמתו של דבר למרות טענתם שיש להם אמונה בישוע, הם ממשיכים להאמין וללכת אחר עגל הזהב.
אנו חייבים להבחין באלה אשר עובדים את עגל הזהב כאלוהים בנצרות. על ידי שנבוא לפני אלוהי האמת, אנו חייבים להעלות את עולת הצדק לאלוהים. העולה אשר אלוהים מקבל בשמחה היא עולת הצדק אשר האנשים מעלים באמונה לאחר שקיבלו את מחילת החטא על ידי אמונה בבשורת המים והרוח. לפני אלוהים, אתם חייבים לחשוב ברצינות האם אתם מעלים או לא מעלים את עולת הצדק אשר אלוהים נתן על ידי האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה