Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

הבשורה על פי יוחנן

אכלו את בשרי ושתו את דמי - דרשות על הבשורה על פי יוחנן (III)
  • ISBN9788928238620
  • עמודים241

עִבְרִית 20

אכלו את בשרי ושתו את דמי - דרשות על הבשורה על פי יוחנן (III)

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים
 
מבוא 
1. מה התועלת בקצת לחם ודגים לאנשים רבים? (יוחנן 6:1-15)
2. להאמין בו, במי שאלוהים מינה, זוהי עבודת האל (יוחנן 6:16-29) 
3. עמלו למען המאכל הקיים (יוחנן 6:16-40)
4. חיו בהתאם לרוח (יוחנן 6:26-40)
5. עמלו למען מאכל שאינו אובד בעולם זה (יוחנן 6:26-59)
6. אנו חייבים לאכול את הלחם מהשמים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח (יוחנן 6:28-58) 
7. ישוע המשיח אשר הפך ללחם החיים בשבילנו (יוחנן 6:41-51) 
8. כיצד אנו יכולים לאכול את בשרו של ישוע? (יוחנן 6:41-59) 
9. האמינו בליבכם בישוע אשר בא מהמשמים כמושיעכם (יוחנן 6:41-51) 
10. ישוע נתן לנו חיי נצח אמיתיים (יוחנן 6:47-51) 
11. כיצד להשתתף בסעודה הקדושה עם האמונה הנכונה? (יוחנן 6:52-59)
12. ישוע, אשר נתן לנו את לחם החיים (יוחנן 6:54-63) 
13. אתם חייבים ללמד את בני משפחותיכם על הבשר והדם של ישוע (יוחנן 6:51-56) 
14. למען מה עלינו לחיות? (יוחנן 6:63-69) 
15. חייב להיות לנו הידע הנכון על האמת (יוחנן 6:60-71) 
 
עד עתה, רוב הנוצרים לא ידעו את האמת אלא רק המשיכו בירושה את מעשי הדת. מהבשורה ועד הסעודה הקדושה, הנצרות היום ממשיכה לשמור על שמרנותה לא באמצעות הכרת האמת אלא על ידי הענקת חשיבות להליכים פורמאליים וקידוש טכסים.
כתוצאה מכך, כאשר הנוצרים כיום נתקלים בלחם וביין המסמלים את הבשר והדם של ישוע בזמן הסעודה, הם מכירים תודה רק על קורבן דמו ונשארים בורים לגמרי לגבי העובדה שהמשיח לקח על עצמו את כל חטאיהם אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל.
לכן, אני מפציר בנוצרים בכל רחבי העולם ללמוד, אפילו מעתה והלאה, מה המשמעות של הבשר והדם של ישוע במסגרת בשורת המים והרוח, להאמין בה ועל ידי כך לקבל את ישועתם וגם להתכבד בסעודה הקדושה עם אמונה נכונה.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה