Search

דרשות

נושא 4: פתרון חטאי היומיום

[4-1] בשורת הכפרה המוחלטת (יוחנן 13:1-17)

בשורת הכפרה המוחלטת
<יוחנן1- 13:17>
"ולפני חג הפסח כשידע ישוע כי באה שעתו לעבור מן העולם הזה אל אביו כאשר אהב את בחיריו אשר בעולם כן אהבם עד הקץ. ויהי אחר החל הסעודה והשטן נתן בלב יהודה בן שמעון איש קריות למסרו. וידע ישוע כי נתן אביו את הכל בידו וכי מאלוהים בא ואל אלוהים ישוב. ויקם מעל השולחן ויפשט את בגדיו ויקח מטפחת ויחגרה. ואחר יצק מים בכיור ויחל לרחוץ את רגלי תלמידיו ולנגב במטפחת אשר הוא חגור בה. ויקרב אל שמעון פטרוס והוא אמר אליו אדני האתה תרחץ את רגלי. ויען ישוע ויאמר אליו את אשר אני עושה אינך יודע כעת ואחרי כן תדע. ויאמר אליו פטרוס לעולם לא תרחץ את רגלי ויען אותו ישוע אם לא ארחץ אותך אין לך חלק עימי. ויאמר אליו שמעון פטרוס אדני לא לבד את רגלי כי גם את ידי ואת ראשי. ויאמר אליו ישוע המרחץ אין לו לרחוץ עוד כי אם את הרגלים כי כולו טהור הוא ואתם טהורים אך לא כולכם. כי ידע מי ימסרהו על כן אמר לא כולכם טהורים. ויהי אחרי אשר רחץ את רגליהם וילבש את בגדיו וישב להסב ויאמר אליהם הידעתם מה הדבר אשר עשיתי לכם. אתם קוראים לי רב ואדון והיטבתם אשר דיברתם כי אני הוא. לכן אם אני המורה והאדון רחצתי את רגליכם גם אתם חיבים לרחוץ איש את רגלי אחיו. כי מופת נתתי לכם למען תעשו גם אתם כאשר עשיתי לכם. אמן אמן אני אומר לכם כי העבד איננו גדול מאדוניו והשלוח איננו גדול משולחו. אם ידעתם זאת אשריכם אם כן תעשו." 
 
 
מדוע ישוע רחץ את רגלי פטרוס ביום שלפני חג הפסח? בשעה שהוא רחץ את רגליו ישוע אמר "את אשר אני עושה אינך יודע כעת ואחרי כן תדע" שמעון פטרוס היה המצטיין שבתלמידי ישוע. הוא האמין שישוע היה בן האלוהים והעיד שהוא היה המשיח. חייבת להיות סיבה טובה לכך שישוע רחץ את רגליו. כאשר פטרוס התוודה על אמונתו שישוע הוא המשיח, המשמעות היא שהוא האמין שישוע הוא המשיח אשר יציל אותו מכל חטאיו. 
 
מדוע ישוע רחץ את רגלי תלמידיו לפני שהוא ניצלב?
מכיוון שהוא רצה שתלמידיו יבינו את הגאולה המושלמת
 
מדוע הוא רחץ את רגלי פטרוס? ישוע ידע שבקרוב פטרוס יתכחש אליו שלוש פעמים, שהוא יחטא הרבה פעמים בעתיד.
אם לאחר שישוע היה עולה לשמים היה נשאר לפטרוס איזשהו חטא בליבו, הוא לא יהיה מסוגל להתאחד עם ישוע. אך ישוע ידע את כל חולשותיהם של תלמידיו ולא רצה שהחטאים  יפרידו בינו לתלמידיו, לכן הוא היה צריך ללמד את תלמידיו שכל חטאיהם כבר נשטפו. זוהי הסיבה לכך שהוא שטף את רגלי תלמידיו. ישוע, לפני שהוא מת ועזב אותם וידא שהם הבינו את בשורת טבילתו וגם את הגאולה המוחלטת  מכל חטאי חייהם. יוחנן 13 מדבר על הגאולה המושלמת שישוע הוציא לפועל למען תלמידיו. בזמן שהוא רחץ את רגליהם, ישוע סיפר להם על התבונה של בשורת טבילתו שבאמצעותה כל בני האדם יכולים לשטוף את כל עוונותיהם.
"אל תותעו על ידי השטן בעתיד. אני לקחתי את כל חטאיכם עם טבילתי בנהר הירדן ואני אקבל את הדין עליהם על הצלב. לאחר מכן אני אקום לתחייה מן המתים ואקיים את גאולת הלידה מחדש למען כולכם. כדי ללמדכם זאת אני כבר שטפתי את כל חטאי העתיד שלכם, כדי ללמדכם את הבשורה המקורית של גאולת החטאים אני רוחץ את רגליכם לפני צליבתי. זה הסוד של בשורת הלידה מחדש. על כולכם להאמין בכך."
על כולנו להבין את הסיבה מדוע ישוע רחץ את רגלי תלמידיו ולדעת מדוע הוא אמר "את אשר אני עושה אינך יודע כעת ואחרי כן תדע" רק אז נוכל להאמין בבשורת הלידה מחדש  וניוולד מחדש בעצמנו.   
 
 
הוא אמר ביוחנן 13:12
 
מהן עבירות?
הם החטאים שאנו מבצעים כל יום מכיוון שאנו חלשים
 
לפני שהוא מת על הצלב ישוע ערך את סעודת הפסח עם שליחיו ושיכנע אותם בבשורת הגאולה מחטאיהם על ידי רחיצת רגליהם עם ידיו.
"וידע ישוע כי נתן אביו את הכל בידו וכי מאלוהים בא ואל אלוהים ישוב. ויקם מעל השולחן ויפשט את בגדיו ויקח מטפחת ויחגרה. ואחר יצק מים בכיור ויחל לרחוץ את רגלי תלמידיו ולנגב במטפחת אשר הוא חגור בה. ויקרב אל שמעון פטרוס והוא אמר אליו אדני האתה תרחץ את רגלי. ויען ישוע ויאמר אליו את אשר אני עושה אינך יודע כעת ואחרי כן תדע"
הוא לימד את תלמידיו את בשורת הטבילה ואת כפרת החטאים באמצעות מי טבילתו.
באותו זמן כשפטרוס  היה נאמן לישוע, הוא לא יכל להבין את הסיבה לכך שישוע רחץ את רגליו. לאחר שישוע דיבר איתו, הדרך שבה הוא האמין בישוע השתנתה. ישוע רצה ללמדו על גאולת החטאים, על בשורת המים של טבילתו.
הוא חשש שמא פטרוס לא יוכל לבוא אליו בגלל חטאי העתיד שלו, במיוחד בגלל חטאי העתיד של גופו. ישוע רחץ את רגליהם כדי שהשטן לא יוכל לקחת את האמונה של תלמידיו. מאוחר יותר פטרוס הבין מדוע.
ישוע הכין את הדרך כך שכל מי שיאמין במי טבילתו ובדם יוכל להיגאל מחטאיו לעד.
ביוחנן 13 כתובים הדברים שהוא אמר בשעה שהוא רחץ את רגליהם. אלו דברים מאד חשובים שרק הנולדים מחדש יכולים באמת להבין.
הסיבה שישוע רחץ את רגלי תלמידיו לאחר סעודת הפסח הייתה לעזור להם להבין שהוא כבר שטף את כל חטאי חייהם. ישוע אמר, "אתה לא יודע עכשיו מדוע אני רוחץ את רגליך אך תדע לאחר מכן." דברים אלו שאמר לפטרוס מכילים את האמת של הלידה מחדש.
על כולנו לדעת ולהאמין בטבילתו של ישוע אשר שטפה את המעשים הרעים. טבילתו של ישוע בירדן הייתה הבשורה של העברת החטאים על ידי סמיכת הידיים. על כולנו להאמין למילותיו של ישוע. הוא לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו והשיג את מחילת החטאים על ידי כך שנתן את הדין ונצלב. ישוע הוטבל כדי לסלק מכל האנשים את כל החטאים.
 
 

מחילת העבירות של כל החיים התקיימה עם טבילתו ודמו של ישוע

  
מהי מלכודתו של השטן נגד הצדיקים?
השטן מנסה לרמות את הצדיקים על מנת לעשותם שוב חוטאים.
 
 ישוע ידע היטב שלאחר שהוא יצלב, יקום לתחייה מן המתים ויעלה לגן עדן, שהשטן והספקות באמונה הטבעית יגיעו וינסו לרמות את התלמידים. אנו יכולים לראות על פי עדותו של פטרוס "אתה הוא המשיח בן אלוהים חיים." שהוא האמין בישוע. אך עדיין, ישוע רצה ללמד את פטרוס עוד פעם אחת את בשורת מחילת החטאים. הבשורה הייתה טבילתו של ישוע אשר באמצעותה הוא לקח את כל חטאי העולם. הוא רצה ללמד את פטרוס, את השליחים ואותנו אשר באנו לאחר מכן, פעם נוספת את הבשורה. "את אשר אני עושה אינך יודע כעת ואחרי כן תדע."
בכל פעם שתלמידיו של ישוע חטאו, השטן פיתה וגינה אותם כשהוא אומר, "אם חטאת כיצד אתה יכול להיות ללא חטא! אתה לא נגאלת אתה חוטא." כדי למנוע זאת, ישוע אמר להם שאמונתם בטבילתו של ישוע כבר שטפה את כל חטאי חייהם – עבר, הווה ועתיד.
"אתם יודעים שאני הוטבלתי! הסיבה שנטבלתי בירדן הייתה לשטוף את כל חטאי החיים נוסף על החטא הקדמון של בני האדם. האם אתה מסוגל עכשיו להבין מדוע הייתי חייב להיטבל, מדוע הייתי חייב להיצלב ולמות על הצלב?" ישוע רחץ את רגלי תלמידיו כדי להראות להם שהוא לקח את כל חטאי היומיום שלהם באמצעות טבילתו וכן שהוא ייתן את הדין עליהם על הצלב.
ובכן, אתה ואני נגאלנו מכל חטאינו על ידי אמונתנו בבשורת טבילתו של ישוע ודמו אשר מחקה את כל חטאינו. ישוע הוטבל ונצלב למעננו. הוא שטף את כל חטאינו עם טבילתו ודמו. כל מי שיודע ומאמין בבשורת כפרת החטאים, כל מי שמאמין באמת, יגאל מכל חטאיו.
אם כן מה צריך לעשות אותו אדם לאחר שנגאל? הוא צריך להודות בחטאיו כל יום ולהאמין בישועת טבילתו ודמו של ישוע, בבשורת כפרת כל החטאים. הוא צריך לקחת לליבו את הבשורה שישוע לקח את כל החטאים עם טבילתו ודמו.
האם רק מכיוון שחטאת שוב תהיה אי פעם שוב אדם חוטא? לא. ביודענו שישוע לקח את כל חטאינו כיצד אנו יכולים להיות חוטאים שוב? טבילתו של ישוע ודמו על הצלב היא בשורת הכפרה לכל חטאינו. כל מי שיאמין בבשורה המקורית הזו של מחילת החטאים, ייוולד מחדש כ `איש צדיק`.   
 
 

הצדיקים לעולם לא יוכלו להיות שוב חוטאים

 
מדוע הצדיקים לעולם לא יוכלו שוב להיות חוטאים?
מכיוון שישוע כבר כיפר על כל חטאי חייהם
 
אם אתה מאמין בבשורת מחילת החטאים של המים והרוח, אך עדיין מרגיש שאתה חוטא בגלל העבירות היומיומיות שלך, עליך ללכת לירדן היכן שישוע הוטבל כדי ולקח את כל חטאיך. אם אתה הופך שוב לחוטא לאחר שהשגת את הגאולה, ישוע יצטרך להיטבל עוד פעם מהתחלה. אתה חייב להיות בעל אמונה בגאולת חטאיך, בבשורת טבילתו של ישוע. אתה חייב לנצור בליבך שישוע לקח את כל חטאיך אחת ולתמיד באמצעות טבילתו. אתה חייב להיות בעל אמונה איתנה בישוע המשיח כמושיעך. 
להאמין בישוע כמושיעך פירושו להאמין בטבילתו של ישוע אשר לקחה את כל חטאי חייך. אם תאמין באמת בטבילה, בצלב, במוות ובתחייתו של ישוע, לעולם לא תוכל להיות שוב חוטא ולא משנה איזה סוג של חטא עשית. נגאלת מכל החטאים של כל ימי חייך באמצעות אמונתך.
ישוע המשיח שטף גם את חטאי העתיד, אפילו את החטאים שאנו עושים מתוך חולשתנו. מכיוון שישוע הדגיש את חשיבות  טבילתו, הוא רחץ במים את רגלי תלמידיו כדי לסמל את בשורת מחילת החטאים, את טבילתו. ישוע המשיח הוטבל, נצלב, קם לתחייה ועלה לגן עדן כשהוא מקיים את הבטחתו של אלוהים לכפרה מוחלטת של כל חטאי העולם ולהצלתם של כל בני האדם. כתוצאה מכך, תלמידיו היו מסוגלים ללמד את בשורת כפרת החטאים, את טבילתו של ישוע, הצלב, ותחייתו עד סוף ימי חייהם.
 
 
חולשות הגוף של פטרוס
  
מדוע פטרוס התכחש לישוע?
מכיוון שהוא היה חלש
 
התנ"ך מספר לנו שכאשר פטרוס התעמת עם משרתי הכהן הגדול קיפא והואשם כאחד מתלמידיו של ישוע, הוא הכחיש את זה פעמיים כשהוא אומר,  "לא ידעתי את האיש."  לאחר מכן הוא קילל ונשבע על כך בפעם השלישית.
הבה נקרא את הקטע הזה ממתי 26:69,
"ופטרוס ישב מחוץ לבית בחצר ותיגש אליו שפחה לאמר גם אתה היית עם ישוע הגלילי. ויכחש בפני כולם לאמר לא ידעתי מה את אומרת. ויצא אל פתח השער ותרא אותו אחרת ותאמר לאנשים אשר שם גם זה היה עם ישוע הנצרי. ויוסף לכחש וישבע לאמר לא ידעתי את האיש. וכמעט אחרי כן ויגשו העומדים שם ויאמרו אל פטרוס אמת כי גם אתה מהם כי גם לשונך מגלה אותך. ויחל להחרים את נפשו ולהישבע לאמר לא ידעתי את האיש ומיד קרא התרנגול. ויזכר פטרוס את דבר ישוע אשר אמר אליו לאמר בטרם יקרא התרנגול תכחש בי שלוש פעמים ויצא החוצה וימרר בבכי. (מתי:69-26:75).
פטרוס באמת האמין בישוע והלך אחריו בנאמנות. הוא האמין שישוע היה אלוהיו ומושיעו `הנביא`. אך כשישוע נלקח לבית המשפט של פילטוס, כשהיה מסוכן להיות קשור לישוע, הוא התכחש וקילל אתו.
פטרוס לא ידע שהוא יתכחש לישוע, אך ישוע ידע שהוא יתכחש. ישוע ידע שהוא חלש. לכן הוא רחץ את רגלי פטרוס ולימד אותו את בשורת הישועה כפי שכתוב ביוחנן 13, "אתה תחטא בעתיד אך אני כבר שטפתי את כל חטאי העתיד שלך."
למעשה פטרוס אכן התכחש לישוע כאשר חייו היו בסכנה, אך זו הייתה חולשת הגוף אשר גרמה לו לנהוג כך. לכן כדי להציל את תלמידיו מכל מעשיהם הרעים בעתיד, ישוע רחץ את רגליהם.
"אני אכפר גם על כל חטאי העתיד שלכם. אני עומד להיצלב מכיוון שנטבלתי ולקחתי את כל חטאיכם ואני אפרע את חובתם  כדי להיות המושיע האמיתי של כולכם. אני אלוהיכם, מושיעכם. אני אשלם את מלא המחיר על חטאיכם ואהיה רועכם באמצעות טבילתי ודמי. אני הרועה של גאולתכם."       
כדי לנטוע את האמת עמוק בליבם, לאחר סעודת הפסח ישוע רחץ את רגליהם. זוהי האמת של הבשורה.
מכיוון שגופנו חלש, אפילו לאחר שנולדנו מחדש, אנו נחטא שוב. כמובן שעלינו לא לחטוא, אך כאשר אנו חוטאים וצריכים לעמוד בפני בעיות קשות כפי שפטרוס עמד, אנו נוטים לחטוא מבלי שבאמת התכוונו לכך. מכיוון שאנו חיים בגוף בשר ודם אנו מובלים על ידי ההרס של חטאינו. הגוף יחטא כל עוד אנו חיים בעולם החילוני הזה, אך ישוע מחל על כל החטאים הללו עם טבילתו והדם על הצלב.
איננו מכחישים שישוע הוא מושיענו, אך כשאנו חיים בגוף בשר ודם, אנו ממשיכים לעשות חטאים בניגוד לרצונו של אלוהים. זה מכיוון שנוצרנו מבשר.
אך ישוע ידע היטב שאנו חוטאים בשר ודם. ישוע נהייה למושיענו על ידי ששילם על כל חטאינו עם טבילתו ודמו. הוא פטר אותנו מכל חטאינו למען אלו המאמינים בישועתו ותחייתו.
כל ארבעת הבשורות מתחילות עם טבילתו של ישוע על ידי יוחנן המטביל. תכלית חייו האנושיים הייתה לקיים את הבשורה של הלידה מחדש, בשורת הישועה.
 
עד מתי נמשיך לחטוא עם הגוף ?
אנו נחטא כל חיינו עד יום מותנו
 
כאשר פטרוס התכחש אליו לא פעם אחת, לא פעמיים אלא שלוש פעמיים לפני שהתרנגול קרא, עד כמה זה שבר את ליבו? עד כמה הוא התבייש? הוא נדר לפני ישוע שהוא לעולם לא יבגוד בו. הוא חטא בגלל חולשות גופו אך עד כמה אומלל הוא  בודאי הרגיש כאשר הוא נכנע לחולשותיו והתכחש לישוע לא רק פעם אחת אלא שלוש פעמיים?
עד כמה נבוך בוודאי הוא היה כשהוא הסתכל על ישוע פעם נוספת?
אך ישוע ידע את כל הדברים האלו ויותר. לכן הוא אמר, "אני יודע שתחטא שוב אך לקחתי כבר את כל החטאים הללו עם טבילתי כדי שחטאיך לא יכשילו אותך ויהפכו אותך לחוטא, כדי שלא תגלה שזה בלתי אפשרי לחזור אלי. נהייתי למושיע המושלם בשבילך על ידי כך שנטבלתי ונשפטתי על כל החטאים. הפכתי לאלוהיך, לרועה שלך. האמן בבשורה של מחילת חטאיך. אני אמשיך לאהוב אותך אפילו אם תמשיך לחטוא חטאי גוף. כבר שטפתי את כל מעשיך הרעים. הבשורה של מחילת כל חטאיך היא לתמיד. גם אהבתי אליך היא לתמיד."
ישוע אמר לפטרוס ולשליחים, "אם לא ארחץ אותך אין לך חלק עימי."הסיבה שהוא דיבר על הבשורה ביוחנן 13 היא שזה חשוב לבני האדם להיוולד מחדש מהמים והרוח. האם אתה מאמין בכך?
בפסוק 9, "ויאמר אליו שמעון פטרוס אדני לא לבד את רגלי כי גם את ידי ואת ראשי. ויאמר אליו ישוע המרחץ אין לו לרחוץ עוד כי אם את הרגלים כי כולו טהור הוא."
חברים יקרים, האם תחטאו בעתיד `חטאי גוף` או לא? אתם תחטאו. אך ישוע אמר שהוא כבר שטף אפילו את חטאי העתיד, את כל המעשים הרעים של גופנו עם טבילתו ודמו והוא אמר לתלמידיו בבירור את דברי האמת, את בשורת הכפרה לפני שהוא נצלב.
מכיוון שאנו חיים בתוך גופנו עם כל חולשותינו, איננו מסוגלים שלא לחטוא. ישוע שטף את כל חטאי העולם עם טבילתו. הוא לא רק שטף את ראשנו וגופנו, אלא הוא גם שטף את רגלינו, את חטאי העתיד שלנו. זוהי בשורת הלידה מחדש של טבילת ישוע. 
לאחר שישוע הוטבל, יוחנן המטביל העיד, "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." (יוחנן 1:29) אנו חייבים להאמין שכל חטאי העולם נשטפו על ידי כך שהועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל.
כאשר בני האדם חיים בעולם הזה, הם אינם מסוגלים שלא לחטוא. אנו חייבים לקבל את זה כעובדה אולטימטיבית. כל פעם שחולשות גופנו מופיעות, אנו חייבים להזכיר לעצמנו שישוע שטף את כל חטאינו ואת כל חטאי העולם באמצעות בשורת המחילה ושילם עליהם בדמו. אנו צריכים להודות לו מעמקי ליבנו. הבה נתוודה באמונה שישוע הוא מושיענו ואלוהינו. הללו את ישוע.
כל אחד בעולם הזה חוטא עם הגוף. בני האדם מתים בגלל חטאי הגוף שחטאו במשך ימי חייהם. בני האדם כל הזמן חוטאים עם גופם.   
 
 
מחשבות רעות בליבם של בני האדם
 
מה מטמא את האדם?
סוגים שונים של חטאים ומחשבות רעות
 
ישוע אמר במתי 19- 15:20. "כי מן הלב יוצאות מחשבות רע רציחות נאופים זנונים גנבות עדויות שקר וגידופים. אלא הם המטמאים את האדם אבל אכול בלי נטילת ידים לא יטמא את האדם." בגלל סוגים שונים של חטאים  המטמאים את ליבו של האדם, הוא מלוכלך. 
 
 
על כל אחד לזהות את אופיו הרע
 
מה יש בליבו של כל אדם?
תריסר סוגי חטאים (מרקוס21- 7:23)
 
אנו חייבים להיות מסוגלים להגיד, " ישנם תריסר סוגי חטאים בליבם של בני האדם. כולם נמצאים בליבי. תריסר החטאים הרשומים בתנ"ך נמצאים בתוכי." לפני שאנו נולדים מחדש מהמים והרוח, עלינו להודות בחטאים שבליבנו. עלינו לדעת שאנו חוטאים גמורים לפני אלוהים. אך אנו לא עושים זאת לעיתים קרובות. רובנו נותנים תירוצים לחטאינו ואומרים " לפני כן מעולם לא היו בלבי מחשבות אלו, לרגע הולכתי שולל." אך מה אמר ישוע על בני האדם? הוא קבע בבירור שמה שבא מתוך ליבו של האדם `מטמא` אותו. הוא אמר לנו שלבני האדם יש מחשבות רעות בתוכם. מה אתה חושב? האם אתה טוב או רע? האם אתה יודע שלכולם יש מחשבות רעות? כן, המחשבות של כולם הן רעות.
לפני מספר שנים חנות כולבו בשם `שמפונג` בסיאול התמוטטה לפתע. המשפחות שאיבדו את אהוביהם התייסרו קשות. אך הרבה אנשים הלכו לשם כדי להנות ממראה הטרגדיה. אחדים חשבו, `כמה מתו? 200? לא זה מספר יותר מידי נמוך. 300? ייתכן? ובכן, זה היה הרבה יותר מעניין ומרתק אם מספר המתים היה לפחות אלף...` כך ליבם של בני האדם יכול להיות רע. אנו חייבים לקבל את זה. כמה חוסר כבוד זה היה למתים! איזה חורבן זה היה למשפחות! חלקם נהרסו כלכלית.
אך בבירור, חלק מהצופים לא השתתפו בצער, `זה היה הרבה יותר מעניין אם היו יותר מתים! איזה מחזה! מה היה קורה אם אותו דבר היה מתרחש במגרש ספורט מלא אנשים? אלפים היו נקברים תחת ההריסות, האם לא כך? כן! זה יהיה בטוח יותר מעניין מזה!` ייתכן שלחלק היו מחשבות כאלו.
כולנו יודעים עד כמה אנשים יכולים להיות רעים לפעמים. כמובן הם לעולם לא יגידו מחשבות כאלו בקול רם. ייתכן שהם ינצרו את לשונם ויבטאו את השתתפותם בצער, אך בחשאי, הם ישתוקקו בליבם שזה יהיה יותר מעניין. הם רוצים לראות טרגדיות  נוראיות של אנשים היכן שאלפי אנשים נהרגים כל עוד זה לא נוגד את האינטרס שלהם. זאת הדרך שליבם של בני האדם פועל. רובנו הם כאלו לפני שנולדים מחדש.
 
 
רוצח בליבו של כל אדם
 
מדוע אנו חוטאים?
מכיוון שיש בליבנו מחשבות רעות
 
אלוהים אמר לנו שיש רוצח בליבו של כל אדם. אך הרבה יכחישו את זה. "איך אתה יכול להגיד את זה! אין לי שום מחשבות על רצח בליבי! איך אתה אפילו יכול לחשוב כזה דבר!" הם לעולם לא יודו שיש להם רוצח בלב. הם חושבים שרוצחים הם זן אחר.
" הרוצח הסדרתי שהיה בחדשות לפני מפר ימים, האספסוף אשר הרג ושרף את האנשים במרתף, הם אלו שיש להם רוצח בלב! הם מזן אחר, אני לעולם לא יכול להיות כמותם! הם נבלים! רוצחים!"  הם מתרגזים וצועקים, "בני השטן האלו צריכים להימחק מעל פני האדמה! את כולם צריכים להוציא להורג!"
אך למרבה הצער, מחשבות על רצח נמצאות בליבם של אנשים אלו כמו שבליבם של רוצחים ורוצחים סדרתיים. אלוהים אומר לנו שבליבם של כל האנשים יש רוצח. עלינו לקבל את דברי אלוהים אשר רואה אותנו בצורה נכונה. אנו חייבים להודות "אני אדם חוטא עם רוצח בליבי."
כן, אלוהים אמר לנו שיש מחשבות רעות כולל רצח בליבם של בני האדם. הבה נקבל את דבריו של אלוהים. ככל שהדור נהיה יותר רע, כל אמצעי ההגנה האישיים הופכים לכלי רצח. זוהי התוצאה של הרוצח אשר בליבנו. אתה יכול לרצוח בהתקף זעם או מפחד. אינני אומר שכל אחד מאיתנו יהרוג, אלא שיש לנו מחשבות כאלו בליבנו.
מכיוון שבני האדם נולדים עם מחשבות רעות, לכולנו יש אותם בליבנו. חלק לבסוף אכן הורגים, לא בגלל שהם נולדו רוצחים, אלא בגלל שכל אחד מאיתנו יכול להפוך לרוצח. אלוהים אומר לנו שיש לנו מחשבות רעות ורצח בליבנו. זוהי האמת. אף אחד מאיתנו  לא יוצא דופן מהאמת הזאת.
לכן הדרך הנכונה שעלינו לבחור היא לקבל את דבריו של אלוהים ולציית להם. אנו חוטאים בעולם הזה מכיוון שיש לנו מחשבות רעות בליבנו.
 
 
ניאוף בליבנו
 
אלוהים אומר שיש ניאוף בליבו של כל אדם. האם אתה מסכים? האם אתה מודה שיש בליבך ניאוף? כן, יש ניאוף בליבו של כל אדם.
זוהי הסיבה שזנות ועיסוקים אחרים לא מוסריים משגשגים בחברתנו. זוהי אחת הדרכים הבטוחות ביותר לעשות כסף בכל תקופה בהיסטוריה. עסקים אחרים אולי יסבלו משפל כלכלי אך העסקים הנתעבים הללו לא יסבלו כל כך מכיוון שנאוף שוכן בלב כל בני האדם.
 
 
הפירות של החוטאים הם החטאים
 
למה בני האדם דומים?
לעץ המניב פירות של חטא
 
בדיוק כפי שעץ התפוח מניב תפוחים, עץ האגס אגסים, עץ התמר תמרים ועץ אפרסמון אפרסמונים, אנו שנולדנו עם תריסר סוגי חטאים בליבנו מניבים פירות של חטא.
ישוע אמר שמה שבא מתוך ליבו של האדם מטמא אותו. האם אתה מסכים? אנו רק יכולים להסכים לדבריו של ישוע ולומר, "כן, אנו חבורה של חוטאים עושי רע. אתה צודק ישוע." כן, אנו חייבים להודות ברשעותנו. אנו חייבים לומר את האמת על עצמנו לפני אלוהים.
בדיוק כפי שישוע המשיח ציית לרצונו של אלוהים, עלינו לקבל את דברי האלוהים ולציית להם. זוהי הדרך היחידה שאנו יכולים להינצל מכל חטאינו באמצעות המים והרוח. אלו הן מתנות מאלוהים
ארצי התברכה בארבע עונות יפות. כשהעונות מגיעות סוגים שונים של עצים מניבים את פירותיהם. באותו אופן, תריסר החטאים שבליבנו נמצאים בתוכנו וגורמים לנו כל הזמן לחטוא. היום זה יכול להיות רצח שיש לו אחיזה בליבנו, מחר זה יכול להיות ניאוף.
ביום למחרת, מחשבות רעות, לאחר מכן זנות, גניבה,עדות שקר...וכך הלאה. אנו ממשכים לחטוא לאורך כל השנה, כל חודש, כל יום, כל שעה. אין אפילו יום אחד שחולף ללא שעשינו איזשהו חטא. אנו ממשכים להבטיח להתרחק מחטאים אך איננו מסוגלים שלא לחטוא מכיוון שנולדנו כך.
האם פעם ראית עץ תפוח מסרב להניב תפוחים מכיוון שהוא לא רוצה ? "אני לא רוצה להניב תפוחים!" אפילו אם הוא מחליט לא להניב פירות, כיצד הוא יכול שלא להניב תפוחים? הפרחים יפרחו בכל אופן באביב. התפוחים יגדלו ויבשילו בקיץ והפירות יהיו מוכנים לאכילה ולקטיפה בסתיו.
זוהי דרך הטבע וחיי החוטאים גם מתנהלים לפי חוקי הטבע. חוטאים אינם יכולים שלא להניב חטאים.
 
 

טבילתו וצלבו של ישוע באו כדי לכפר על החטאים

 
מה המשמעות של כפרה?
המשמעות היא תשלום על חובות החטאים באמצעות טבילת ישוע (סמיכת הידיים) ודמו על הצלב.
 
הבה נקרא קטע מהתנ"ך ונראה כיצד חוטאים, רשעים יכלו לכפר על חטאיהם לפני אלוהים, ולחיות את חייהם בשמחה. זוהי הבשורה של כפרת החטאים.
בספר ויקרא 4 נאמר, "ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת ממצוות יהוה אשר לא תעשינה ואשם. או הודע אליו  חטאתו אשר חטא והביא קורבנו שעירת עיזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא. וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום העלה. ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה ואת כל דמה ישפוך על יסוד המזבח. ואת כל חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחוח ליהוה וכיפר עליו הכהן ונסלח לו." (ויקרא27- 4:31)   
בזמן הברית הישנה, כיצד האנשים כיפרו על חטאיהם? הם סמכו את ידיהם על ראש הקורבן והעבירו את חטאיהם עליו.
זה כתוב בספר ויקרא, "אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם. אם עולה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני יהוה. וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו."  (ויקרא  2-1:4).
אלוהים גרם להם להכין קורבן חטא אשר ישמש לכפרת כל חטאי בני ישראל. הוא ציווה עליהם `לסמוך את הידיים` על ראש קורבן החטא, כדי להעביר עליו את החטאים. בחצר אוהל מועד, היה המזבח של קורבן העולה. זאת הייתה קופסה קצת יותר גדולה מבימת הטפה והיו לה קרנים בארבע פינות. בני ישראל כיפרו על חטאיהם על ידי העברת חטאיהם על ראש קורבן החטא ושרפו את בשרו על מזבח קורבן העולה.
למען האנשים, אלוהים אמר בויקרא  "יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני יהוה." חטאיהם הועברו לקורבן החטא כאשר הם סמכו את ידיהם על ראשו. לאחר מכן החוטא היה שוחט את גרונו של הקורבן ושם את דמו על קרנות המזבח של קורבן העולה.
לאחר מכן ניקו את קרביו של הקורבן וחתכו את בשרו לחתיכות ושמו את אפרו על מזבח קורבן העולה. ריח הניחוח של הבשר הועלה לאלוהים למען כפרתם. כך הם כיפרו על חטאי היומיום שלהם.
היה גם קורבן כפרה לחטאי השנה שלהם אשר הוא שונה מקורבן הכפרה של היומיום, בכך שהכהן הגדול היה סומך את ידיו על ראש קורבן החטא בשם כל בני ישראל והזליף את הדם  במזרח כיסא הרחמים שבע פעמים. כמו כן, סמיכת הידים על ראש השעיר החי נעשתה מול בני ישראל בכל שנה בחודש השביעי ביום העשירי (ויקרא5- 27: 16).
 
מי מסמל את קורבן החטא של הברית הישנה?
ישוע המשיח
 
הבה נראה עכשיו כיצד שיטת הקורבן השתנתה בברית החדשה וכיצד החוק הנצחי של אלוהים נשאר על מקומו במהלך השנים.
מדוע ישוע היה חייב למות על הצלב? איזה דבר רע הוא עשה שאלוהים אפשר לבנו למות על הצלב? מי הכריח אותו למות על הצלב? כאשר כל חוטאי העולם, הכוונה לכולנו, נכשלו בחטאים ישוע בא לעולם הזה כדי להושיענו.
הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל בירדן ולקח על הצלב את עונשם של כל החטאים בשם כל בני האדם. הצורה בה ישוע הוטבל, הצורה בה הוא דימם על הצלב, הייתה בדיוק כמו קורבן הכפרה של הברית הישנה. סמיכת הידים על קורבן החטא והקזת דמו.
זאת הייתה הדרך בה זה נעשה בברית הישנה. החוטא היה סומך את ידיו על קורבן החטא ומתוודה על חטאיו ואומר, "אלוהים, חטאתי רצחתי ונאפתי." לאחר מכן חטאיו היו עוברים לקורבן החטא.
ובדיוק כפי שהחוטא שחט את גרונו של קורבן החטא, ישוע הוקרב באותו אופן כדי לכפר על כל חטאינו. ישוע הוטבל ודימם על הצלב כדי להציל אותנו וכיפר על כל חטאינו באמצעות הקרבתו.
למעשה, ישוע מת בגללנו. כאשר אנו חושבים על כך, מה הייתה המשמעות של הקרבת חיות ללא פגם כקורבן של כל בני האדם? האם כל החיות הללו יודעות מהו חטא? החיות לא יודעות מהו חטא. הם לא יכלו לקחת את כל חטאי בני האדם. בדיוק כפי שחיות אלו היו ללא פגם, גם ישוע היה ללא חטאים. הוא אלוהים הקדוש, בן האלוהים אשר מעולם לא חטא. לפיכך הוא לקח את כל חטאינו באמצעות טבילתו בירדן כשהוא היה בן 30.  
זה היה על מנת לקחת את כל חטאינו והוא מת על הצלב בגלל החטאים שהוא לקח מאיתנו. זאת הייתה גאולתו אשר שטפה את כל חטאי בני האדם. והיא כתובה במתי 3.
 
 
תחילת הבשורה של כפרת החטאים
 
מדוע הוטבל ישוע על ידי יוחנן בירדן?
כדי למלא את כל הצדקה
 
ובכן, היא רשומה במתי 3, "ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו. ויוחנן  חשך אותו לאמר אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה" (מתי13- 3:15).
עלינו לדעת ולהבין מדוע ישוע הוטבל כשהוא היה בן 30. הוא הוטבל כדי לכפר על החטאים של כל האנשים ולקיים את צדקתו של אלוהים. כדי להושיע את כל האנשים מחטאיהם, ישוע המשיח, האחד ללא פגם, הוטבל על ידי יוחנן המטביל.
כך הוא לקח את כל חטאי העולם והקריב את עצמו כדי לכפר על חטאיהם של כל בני האדם. על מנת להינצל מהחטא, על כולנו לדעת את האמת ולהאמין באמת. זה תלוי בנו אם נאמין בישועתו ונינצל.
מה משמעות טבילתו של ישוע? זה אותו דבר כמו סמיכת הידים בברית הישנה. בברית הישנה חטאיהם של כל האנשים הועברו על ראשו של קורבן החטא על ידי סמיכת הידיים. באותו אופן, בברית החדשה, ישוע לקח את כל חטאי העולם על ידי שהציג את עצמו כקורבן החטא והוטבל על ידי יוחנן המטביל.
יוחנן המטביל היה הגדול שבאנשים אשר הוסמך על ידי אלוהים להיות נציגם של כל בני האדם. כנציגם של בני האדם, ככהן הגדול של כולם, הוא סמך את ידיו על ישוע והעביר עליו את כל חטאי העולם. `טבילה` משמעותה, `להעביר על` `לקבור` ו `לשטוף`.
האם אתה יודע מדוע ישוע בא לעולם הזה והוטבל על ידי יוחנן המטביל? האם אתה מאמין בישוע ויודע מה משמעות טבילתו? טבילתו של ישוע התבצעה כדי לקחת את כל חטאינו, את החטאים שאנו חבורת רשעים מבצעים עם גופנו במשך כל ימי חיינו. ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי לממש את הבשורה המקורית של כפרת כל חטאינו.
במתי13- 3:17 כתוב, `אז` והכוונה לזמן שישוע הוטבל, לזמן שכל חטאי העולם הועברו עליו.
`אז` ישוע לקח את כל חטאי העולם, מת על הצלב לאחר שלוש שנים וקם לתחייה לאחר שלושה ימים. כדי לשטוף את כל חטאי העולם הוא הוטבל אחת ולתמיד, מת על הצלב אחת ולתמיד וקם לתחייה מן המתים אחת ולתמיד. למען כל אלו שרוצים להיגאל מחטאיהם לפני אלוהים, הוא הציל את כולם פעם אחת ולתמיד.  
מדוע ישוע היה חייב להיטבל? מדוע הוא חייב צריך לשים זר קוצים ולהישפט בבית המשפט של פילטוס כמו עבריין רגיל? מדוע הוא היה חייב להיצלב ולדמם למוות? התשובה לכל השאלות שלעיל היא בגלל שהוא לקח את כל חטאי העולם, את חטאיך וחטאי על עצמו דרך טבילתו. בגלל חטאינו הוא היה חייב למות על הצלב.
אנו חייבים להאמין בדברי הגאולה שאלוהים הושיע אותנו ועלינו להיות אסירי תודה לו. ללא טבילתו של ישוע, צלבו ותחייתו, לא תהייה לנו שום גאולה.
כאשר ישוע הוטבל על ידי יוחנן כדי לקחת את כל חטאי העולם, הוא לקח את כל חטאינו וכך הציל אותנו המאמינים בבשורת גאולתו. יש אנשים החושבים, `אבל הוא לקח רק את החטא הקדמון נכון?` אך הם טועים.
כתוב בבירור בתנ"ך שישוע לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד כאשר הוא הוטבל. כל חטאינו כולל החטא הקדמון נשטפו. זה כתוב במתי 3:15 , "כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה" למלא כל הצדקה פירושה, שכל החטאים ללא יוצא מן הכלל נלקחו  מאיתנו.
האם ישוע שטף גם את כל חטאי חיינו? כן, הוא שטף. הבה נמצא את ההוכחה לכך בספר ויקרא קודם. הוא מספר לנו על הכהן הגדול ועל קורבן יום הכיפורים. 
 
 
קורבן כפרת החטאים על חטאי השנה של בני ישראל
 
האם בני ישראל יכלו להיטהר על ידי קורבן החטא של העולם הזה?
לעולם לא
 
"והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו. ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני יהוה פתח אהל מועד. ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יהוה לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל המדברה." (ויקרא6- 10: 16). כאן, אהרון לקח שני שעירים לפני פתח אוהל מועד כדי לכפר על חטאי השנה של בני ישראל.
"ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל." השעיר לעזאזל היה נחוץ לכפרה.
 זה היה קורבן הכפרה לחטאי היומיום אשר החוטא היה סומך את ידיו על ראש הקורבן כדי להעביר את כל חטאיו. אך בשביל חטאי השנה של האנשים, הכהן הגדול בשמם של כל האנשים, העביר את חטאי השנה על קורבן החטא ביום העשירי של החודש השביעי כל שנה.
בספר ויקרא29- 16:31, כתוב, "והיתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו. שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשותיכם חוקת עולם." (ויקרא29- 16:31).
בברית הישנה, בני ישראל הביאו קורבן חטא כדי לכפר על חטאי היומיום ולהעביר את חטאיהם על ראשו והתוודו, "אלוהים, עשיתי כך וכך חטאים. סלח לי בבקשה." אז החוטא היה שוחט את גרונו של קורבן החטא, נותן את דמו לכהן והולך לביתו כשהוא משוכנע שעכשיו הוא משוחרר מעל חטאיו. קורבן החטא מת למען החוטא כשחטאיו הם על ראשו. בברית הישנה, הקורבן היה יכול להיות עז, עגל, פר, כל החיות הטהורות אשר אלוהים הגדיר.
במקום שהחוטא ימות על חטאיו, אלוהים ברחמיו הגדולים, אפשר שחיי החיה יוקרבו במקומו.
בדרך זו בברית הישנה, החוטאים יכלו לכפר על חטאיהם באמצעות קורבן הכפרה. העבירות של החוטאים הועברו לקורבן החטא על ידי סמיכת הידיים ודמו ניתן לכהן כדי לכפר על חטאי החוטא. 
בכל אופן, זה היה בלתי אפשרי לכפר על החטאים כל יום. לכן אלוהים הירשה לכהן הגדול לכפר על החטאים של כל השנה, בחודש השביעי ביום העשירי כל שנה בשמם של כל בני ישראל.
ובכן מה היה תפקידו של הכהן הגדול ביום הכיפורים? ראשית, הכהן הגדול סמך את ידיו על קורבן החטא והתודה על חטאי בני ישראל, "אלוהים, בני ישראל עשו כך וכך חטאים רצח, ניאוף, זנות גניבה, עדות שקר, חילול השם..."
 לאחר מכן הוא שחט את גרונו של קורבן החטא, לקח את דמו אשר הוזה שבע פעמיים על כיסא הרחמים בתוך אוהל מועד (בתנ"ך המספר 7 נחשב כמספר שלם).
זו היתה חובתו להעביר את חטאי השנה של האנשים בשמם  על ראשו של קורבן החטא וכך קורבן החטא הוקרב במקומם.
מכיוון שאלוהים הוא צדיק, כדי להציל את כל האנשים מחטאיהם, הוא אפשר לקורבן החטא למות במקום כל האנשים .מכיוון שאלוהים הוא באמת רחמן. הוא אפשר לאנשים לעלות את חיי הקורבן במקום את חייהם. הכהן הגדול זרה את הדם בצדו המזרחי של כיסא הרחמים וכך כיפר על חטאי השנה שחלפה של האנשים ביום הכיפורים ביום העשירי של החודש השביעי.    
 
מיהו שעיר הקורבן על פי הברית הישנה?
ישוע אשר הוא ללא פגם
 
הכהן הגדול היה צריך להגיש שני שעירים ביום הכיפורים בשביל בני ישראל. אחד מהם נקרא שעיר לעזאזל שמשמעתו `להטיל החוצה`. באותו אופן השעיר לעזאזל של הברית החדשה הוא ישוע המשיח. "כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים." (יוחנן 3:16).
אלוהים העניק לנו את בנו היחיד כקורבן שעיר . כקורבן שעיר, של כל בני האדם, הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל והפך למושיע, למשיח של העולם. משיח משמעותו `המושיע` וישוע המשיח משמעותו `המלך שבא להצילנו`. לכן בדיוק כפי שחטאי השנה של האנשים כופרו ביום הכיפורים בברית הישנה, ישוע המשיח, כמעט לפני 2000 שנה, בא לעולם הזה כדי להיטבל ולדמם למוות על הצלב כדי להשלים את בשורת הכפרה של כל חטאינו.
בנקודה זו הבה נקרא קטע מספר ויקרא. "וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אותם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה. ונשא השעיר עליו את כל עונתם אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר." (ויקרא21- 16:22).
כתוב שחטאי כל האנשים הונחו על ראש השעיר כפי שנאמר בויקרא 1. הפירוש של  "כל פשעיהם" הוא, כל החטאים שהם חטאו בליבם וכל החטאים שהם חטאו עם גופם. "כל פשעיהם" הוטלו על ראשו של קורבן החטא על ידי סמיכת הידים.  
 
 
על פי תורתו של אלוהים, עלינו להיות בעלי ידע אמיתי על כל חטאינו
 
מדוע אלוהים נתן לנו את התורה?
כדי לתת לנו ידע על החטא
 
התורה ומצוותיו של אלוהים מכילות 613 סעיפים. למעשה, כשאנו חושבים כל כך, אנו עושים מה שהוא אמר לנו לא לעשות ולא עושים מה שהוא אמר לנו לעשות.
לכן אנו אנשים חוטאים. כתוב בתנ"ך שאלוהים נתן לנו חוקים אלו על מנת שנוכל להבין את חטאינו (אל הרומים 3:20). זאת אומרת שהוא נתן לנו את תורתו ואת מצוותיו כדי ללמדנו שאנו חוטאים. הוא לא נתן לנו אותם מכיוון שאנו מסוגלים לחיות על פיהם אלא כדי שנדע את חטאינו.
הוא לא נתן לנו את תורתו ומצוותיו כדי שנקיים אותן. אינך יכול לצפות מכלב שיחיה כמו בן אדם. באותו אופן איננו יכולים לחיות על פי תורתו של אלוהים אלא רק להבין את חטאינו באמצעות תורתו ומצוותיו.
אלוהים נתן לנו אותן מכיוון שאנו גדושי חטאים אך איננו מבינים זאת בעצמנו. "אתם רוצחים, נואפים, עושי רע." הוא ציווה עלינו לא לרצוח אך אנו רוצחים לפחות בליבנו ולפעמים במציאות.
בכל אופן, מכיוון שכתוב בתורה שאסור לנו לרצוח, אנו יודעים שאנו רוצחים ואומרים, "אה, נהגתי שלא כשורה, אני חוטא מכיוון שעשיתי משהו שאני לא אמור לעשות, חטאתי."
לכן, כדי להציל את בני ישראל מחטאים, אלוהים אפשר לאהרן להקריב את קורבן הכפרה בברית הישנה וזה היה אהרן אשר כיפר על בני ישראל פעם אחת בשנה.
בברית הישנה, ביום הכיפורים היו צריכים להקריב שני שעירים לפני אלוהים. אחד היה מוקרב לפני אלוהים בעוד השני היה נשלח למדבר לאחר סמיכת הידים כשהוא לוקח את כל חטאי השנה של כל האנשים. לפני שהשעיר היה נשלח למדבר בידי האיש המתאים, הכהן הגדול היה סומך את ידיו על ראש השעיר החי והתודה על חטאי בני ישראל. "אלוהים, העם רצח, זנה, גנב, עבד אלילים...חטאנו."
ארץ ישראל היא שטח של חול ומדבר. השעיר לעזאזל היה נשלח למדבר האין סופי ומת. כאשר הוא היה נשלח, בני ישראל היו צופים בזה ומאמינים שחטאיהם התכפרו. האנשים זכו בשלוות נפש והשעיר לעזאזל מת במדבר למען חטאי השנה של כל האנשים.
אלוהים כיפר על כל חטאינו באמצעות שה האלוהים, ישוע המשיח. כל חטאינו נשטפו לגמרי באמצעות טבילתו של ישוע ודמו על הצלב.
ישוע הוא האלוהים ומושיענו. הוא בן האלוהים אשר בא להציל את בני האדם מהחטא והוא הבורא אשר יצר אותנו בצלמו ודמותו. הוא ירד לעולם הזה כדי להצילנו מהחטא.
לא רק חטאי היומיום אשר אנו חוטאים עם גופנו אלא גם את חטאי העתיד וחטאי הלב והגוף הועברו אל ישוע. הוא היה חייב להיטבל על ידי יוחנן המטביל כדי לקיים את צדקתו של אלוהים, את הכפרה המושלמת של כל חטאי העולם.
שלוש שנים לפני שישוע נצלב, כאשר הוא התחיל במשרתו הציבורית, הוא לקח את כל חטאי העולם על ידי כך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל בירדן. ישועתם של בני האדם על ידו באמצעות הכפרה על כל חטאיהם מתחילה עם טבילתו.     
בנהר הירדן, היכן שעומקם של המים בערך עד המותניים, יוחנן המטביל הניח את ידיו על ראשו של ישוע והטביל אותו במים. הטבילה הייתה אותו דבר כמו סמיכת הידיים בברית הישנה והייתה לה אותה תוצאה של העברת כל החטאים.
 השקיעה במים משמעותה מוות, והעליה מהמים משמעותה תחייה. כך, על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל,  ישוע הראה וקיים את כל השלושה: לקיחת כל החטאים, צליבה ותחייה מן המתים.
אנו יכולים להינצל רק אם נציית למילים שאיתם ישוע גאל אותנו מן החטאים. אלוהים החליט להציל אותנו באמצעות ישוע, כך הוא מימש את הברית אשר הוא כרת בברית הישנה וישוע הלך אל הצלב עם כל חטאינו על ראשו.
 
מכיוון שישוע מחק את כל חטאינו, מה נשאר לנו לעשות?
עלינו רק להישמע לדברי האלוהים.
 
ביוחנן 1: 29 נאמר, "ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." יוחנן המטביל העיד, "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." כל חטאי העולם הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל בירדן. האמן בזה! ואז תתברך בכפרת כל חטאיך.
עלינו להאמין בדברי האלוהים. עלינו לשים בצד את מחשבתנו העצמיות ואת עקשנותנו ופשוט להאמין באמת שישוע לקח את כל חטאי העולם ולהישמע לדבריו הכתובים של אלוהים.
להגיד שישוע לקח את כל חטאי העולם ולהגיד שהוא קיים את צדקתו של אלוהים  על ידי שכיפר על חטאינו, זה להגיד בדיוק אותו דבר. וגם `סמיכת הידיים` ו `טבילה` הם אותם הדברים.
כפי שלא משנה אם אנו אומרים `כל` `הכל` או `כול` המשמעות נשארת אותו דבר, כך משמעות המילה `סמיכת הידיים` בברית הישנה נשארת אותו דבר בברית החדשה אלא שבמקומה מצוינת המילה `טבילה`.
האמת הפשוטה היא  שישוע גם הוטבל וגם נשפט על הצלב כדי לכפר על כל חטאינו, ואנו נגאלים כאשר אנו מאמינים בבשורה המקורית הזו. כאשר אנו אומרים שישוע לקח את כל חטאי העולם, מהי כוונתנו ב `כל חטאי העולם` ? אנו מתכוונים לכך שכל החטאים שאנו נולדים עימם  וכל המחשבות הרעות, הגניבות, הזנות, החמדנות, הרשעות, חילול השם, הגאווה והאווילות אשר שוכנות במחשבתנו. הכוונה היא לכל העבירות והפשעים שבגוף ובלב. 
"כי שכר החטא הוא המוות ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדוננו." (אל הרומים 6:23).  "ואין כפרה בלי שפיכת דם." (אל העברים 9:22). כפי שנאמר בפסוקים אלו על כל החטאים צריך לשלם. וישוע המשיח, כדי להציל את כל בני האדם מהחטא, הקריב את חייו ושילם למענינו על חובות החטאים אחת ולתמיד.
לכן, כל מה שעלינו לעשות זה להאמין בטבילתו של ישוע ובדמו, בבשורה המקורית ובקיומו של ישוע כאלוהינו וכמושיענו כדי להיגאל מחטאינו.   
 
 
הכפרה של חטאי המחר
 
האם  אנו עדיין צריכים להקריב קורבן על חטאינו?
לא עוד
 
החטאים של המחר ושל מחרתיים והחטאים שאנו חוטאים עד ליום מיתתנו גם כלולים ב `חטאי העולם` בדיוק כפי  שהחטאים של היום, אתמול ושלשום גם כלולים ב `חטאי העולם`. חטאי האנשים מיום לידתם ועד יום מותם הם כולם חלק מ `חטאי העולם`, וחטאי העולם הועברו על ישוע באמצעות טבילתו. לכן, כל החטאים שאנו נעשה עד יום מותנו כבר נלקחו מאיתנו. 
אנו צריכים רק להאמין בבשורה המקורית, במילים הכתובות של אלוהים ולציית להם כדי להינצל. עלינו להיפטר מהמחשבות העצמיות שלנו כדי להיגאל מכל חטאינו. ייתכן שתשאל בצדק, "כיצד הוא יכל לקחת את כל החטאים שעדייו לא נעשו?" ואני רוצה לשאול אותך בחזרה, "האם על ישוע לבוא לעולם הזה כל פעם שאנו חוטאים ולשפוך דם שוב ושוב?
בתוך הבשורה של הלידה מחדש יש את העיקרון של כפרת החטאים. "ואין כפרה בלי שפיכת דם." (אל העברים9:22). כשמישהו רוצה להגאל מהחטאים הוא צריך להעביר את חטאיו באמצעות הנחת ידיו על ראשו של קורבן החטא וקורבן החטא חייב למות בגלל חטאיו.
במידה רבה באותו אופן, בן האלוהים ירד למטה לעולם הזה כדי להציל את כל בני האדם. הוא הוטבל כדי לקחת את כל חטאינו, הוא דימם על הצלב כדי לשלם את חובות כל חטאינו והוא מת על הצלב כשהוא אומר "כולה". הוא קם לתחייה מן המתים לאחר 3 ימים ועתה הוא יושב לימינו של אלוהים . הוא הפך למושיענו לעד.
כדי להיגאל לגמרי מחטאינו, אנו חייבים לדחות את כל מחשבותינו המקובעות ולזנוח את האמונות הדתיות אשר אומרות שאנו חייבים לחזור בתשובה כל יום על חטאי היומיום שלנו. על מנת לכפר על כל חטאיהם של בני האדם, היה צורך להעלות קורבן אחת ולתמיד. אלוהים שבשמיים העביר את כל חטאי העולם על בנו באמצעות טבילתו וצליבתו למעננו, ועם תחייתו מן המתים, גאולתנו הושלמה.
"והוא מחולל מפשענו מדכא מעונותינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו. כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עוון כולנו. " בישעיה 53 נאמר שכל העוונות והפשעים של העולם, של כל בני האדם הועברו על ישוע המשיח.
בברית החדשה באל האפסיים 1:4 כתוב, "כאשר בחר בנו לפני מוסדות תבל להיות קדושים."  זה מראה לנו שהוא בחר בנו עוד לפני בריאת העולם. אלוהים בחר לעשות אותנו עמו, הצדיקים ללא דופי במשיח. לא חשוב על מה חשבנו לפני כן, עלינו עכשיו להאמין ולהישמע למילותיו של אלוהים, המילים של המים, הדם והרוח.
אלוהים אמר לנו שהשה שלו, ישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם וכיפר על כל בני האדם. באל-העברים 10 נכתב,
" כי התורה בהיות בה צל הטובות העתידות ולא מראה עצם הדברים אין ביכלתה להשלים את הקרבים בקרבנות ההם אשר יקריבו תמיד מדי שנה בשנה." (אל העברים 10:1)
הוא אומר כאן שאם נקריב אותו קורבן ברציפות שנה אחר שנה זה לעולם לא יהפוך אותנו למושלמים. התורה היא צל הטובות העתידיות ולא רק דמות הדברים. ישוע המשיח אשר בא עשה אותנו מושלמים אחת ולתמיד (בדיוק כמו שחטאי השנה של בני ישראל כופרו אחת ולתמיד) על ידי שהוטבל ונצלב כדי לכפר על כל חטאינו.
לכן ישוע אמר באל-העברים 10, "אז הנה באתי לעשות רצונך אלוהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה. וברצון הזה מקודשים אנחנו על ידי הקרבת קורבן גוף ישוע המשיח בפעם אחת. וכל כהן עומד יום יום לשרת ומוסיף פעמים רבות להקריב אותן הקורבנות אשר לא יוכלו לעולם להעביר חטאים. אולם זה אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב עד עולם לימין האלוהים. וחכה יחכה עד כי יושתו אויביו הדום לרגליו. כי הוא בקורבן אחד השלים לנצח את המקודשים. ואף רוח הקודש מעיד לנו על זאת כי אחרי אמרו. זאת הברית אשר אכרות איתם אחרי הימים ההם אמר יי נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. ולעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם." (אל העברים9- 10:18).
אנו מאמינים שישוע גאל אותנו מכל חטאי העולם באמצעות טבילתו ודמו על הצלב.
 
 
הגאולה של הלידה מחדש מהמים והרוח אשר חקוקה בליבנו ובקרבנו
 
האם אנו צדיקים רק מכיוון שאיננו חוטאים יותר?
לא. אנו צדיקים מכיוון שישוע לקח את כל חטאינו ואנו מאמינים בו.
 
האם כולכם מאמינים? -אמן- האם אתם מצייתים באמונה לדבריו של אלוהים שישוע המשיח בעצמו הוטבל ודימם על הצלב כדי להציל אותנו? אנו חייבים לציית כדי להיוולד מחדש. כאשר אנו מאמינים שישוע המשיח באמצעות בשורת המחילה, שטף את כל חטאינו ואת כל חטאי העולם, אנו יכולים להינצל.
לעולם לא נוכל להיות מושלמים על ידי שנציית לתורתו של אלוהים, אך אנו יכולים להיות מושלמים על ידי אמונתנו במעשיו של אלוהים. ישוע המשיח לקח את כל חטאינו באמצעות טבילתו בירדן וסבל מהדין ומהעונש של כל חטאינו על הצלב. על ידי שנאמין בבשורה זאת בכל ליבנו, נוכל להיגאל מכל חטאינו ולהפוך לצדיקים. האם אתה מאמין בכך?
טבילתו של ישוע, צליבתו ותחייתו באו למען מחילתם של כל חטאי האדם ועיקרון הגאולה מבוסס על אהבתו האין סופית של אלוהים. אלוהים אוהב אותנו כפי שאנחנו לכן הוא עשה אותנו קודם צדיקים. הוא עשה אותנו צדיקים על ידי כך שהעביר את כל חטאינו על ישוע דרך טבילתו.
כדי לשטוף את כל חטאינו, הוא שלח למטה לעולם הזה את בנו היחיד ישוע  למעננו. הוא אפשר לישוע לקחת את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו ולאחר מכן העביר את גזר הדין על כל חטאינו לבנו. הוא הפך אותנו לבניו הצדיקים באמצעות הגאולה של המים והדם, באמצעות דבריו של אלוהים.
זה כתוב באל-העברים 10:16, "זאת הברית אשר אכרות איתם אחרי הימים ההם אמר יי נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה"
בליבנו ובקרבנו, האם אנו אנשים חוטאים לפני אלוהים או צדיקים? אם אנו נשמעים לדבריו של אלוהים אנו הופכים לצדיקים. ישוע המשיח לקח את כל חטאינו ואת הדין עליהם. ישוע המשיח הוא מושיענו. ייתכן שנחשוב, "מכיוון שאנו חוטאים כל יום, כיצד אנו יכולים להיות צדיקים?" אך אם אנו נציית לדברי אלוהים בדיוק כפי שישוע ציית לאביו, אנו נהפוך לצדיקים.
כמובן כפי שאמרתי קודם, היו לנו חטאים בלב לפני שנולדנו מחדש. לאחר שלקחנו לליבנו את בשורת מחילת החטאים, נגאלנו מכל חטאינו. כאשר לא הכרנו את הבשורה היינו חוטאים, אך כאשר החלנו להאמין בגאולתו של ישוע, הפכנו לצדיקים ולילדיו הצדיקים של אלוהים. זוהי הבשורה של להיות צדיקים שהשליח פאולוס דיבר עליה. האמונה בבשורת המחילה אשר עשתה אותנו לצדיקים.
לא השליח פאולוס וגם לא אברהם ואבותינו הקדמונים היו צדיקים בזכות מעשיהם אלא על ידי האמונה והציות לדברי אלוהים לדברי ברכותיו.
באל-העברים, 10:18, "ולעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם." בדיוק כפי שכתוב, אלוהים הציל אותנו כדי שלא נצטרך למות בגלל חטאינו. האם אתה מאמין בכך? –אמן-   
באל-הפילפיים 2, "כי הרוח ההיא אשא היתה במשיח תהי גם בכם. אשר אף כי היה בדמות האלוהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלוהים. כי אם הפשוט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבני אדם. וישפל את נפשו ויכנע עד מוות עד מיתת הצליבה. על כן גם האלוהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם. למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ. וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלוהים האב." (אל הפילפיים5- 2:11).
ישוע המשיח לא קידם את האמונה בעולם עם כבוד גדול בשביל עצמו. במקום זאת הוא לקח על עצמו אופי של משרת, לקח דמות של משרת ובא בדמות אדם. הוא השפיל את עצמו וציית עד שמת כדי להצילנו.
לכו אנו מהללים את ישוע, "הוא אלוהינו, המושיע והמלך." הסיבה שאנו מהללים אותו היא שישוע ציית לרצון אביו עד הסוף. אם הוא לא היה מציית, לא היינו מהללים עכשיו את בן האלוהים. אך מכיוון שבן האלוהים ציית לרצון אביו עד למותו, כל היצורים וכל האנשים על פני האדמה מהללים אותו וכך יעשו לנצח.
ישוע המשיח הפך לשה של אלוהים אשר לקח את חטאי העולם, וכתוב שהוא לקחם באמצעות טבילתו. עכשיו זה בערך 2000 שנה לאחר שהוא לקח את חטאי העולם. ומכיוון שאתה ואני חיים בעולם הזה מיום לידתנו, כל חטאינו גם כלולים בחטאי העולם. 
 
אפילו אם נחטא מחר, האם אנו אנשים חוטאים?
לא. מכיוון שישוע לקח את כל חטאי העבר, ההוה והעתיד שלנו.
 
מבלי להפריד את החטא הקדמון מעבירות שאנו עושים לאורך שנות חיינו, האם אנו לא חוטאים מיום לידתנו?
ישוע ידע שאנו נחטא מיום לידתנו ועד יום מותנו והוא לקח  מראש את כל חטאינו. האם אתה רואה את זה עכשיו? אם נחייה עד גיל 70, חטאינו יהיו מספקים כדי להכיל מאה משאיות. אך ישוע לקח את כל החטאים פעם אחת בשביל כולם עם טבילתו. הוא לקח עימו את כל חטאינו לצלב.
אם ישוע היה לוקח רק את החטא הקדמון, כולנו היינו מתים והולכים לגיהינום. אפילו אם היינו מרגישים שהוא לא היה יכול לקחת את על חטאינו זה לא היה משנה את העובדה שישוע מחק את כל חטאינו.
כמה חטאים אנו מסוגלים לעשות בעולם הזה? כל החטאים שאנו חוטאים כלולים בכל חטאי העולם. כאשר ישוע אמר ליוחנן להטביל אותו לזה בדיוק הוא התכוון. ישוע העיד על עצמו שהוא לקח את כל חטאינו. אלוהים שלח את משרתו לפני ישוע וישוע הוטבל על ידו. על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל נציגם של כל בני האדם, על ידי שהרכין את ראשו כדי להיטבל, ישוע לקח את כל חטאי העולם.  
כל חטאינו מגיל 20 עד 30 ומגיל 30 עד 40 וכול`, אפילו החטאים של ילדינו כלולים בחטאי העולם שישוע לקח עם טבילתו.
מי יכול להגיד שיש חטאים בעולם? ישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם וכולנו יכולים להינצל כאשר אנו מאמינים בליבנו ללא צל של ספק במה שישוע עשה למען כפרת כל חטאינו: טבילתו, ושפיכת דמו הטהור.
רוב האנשים חיים את חייהם התוססים עטופים במחשבותיהם העצמיות, מדברים על חייהם כאילו החיים זה הכול. אך יש הרבה אנשים שחיים חיים קשים. הרבה אנשים כולל אותי, חיו חיים תוססים. כיצד אתה יכול לא להבין או לא לקבל את בשורת המחילה של טבילתו של ישוע ודמו?
 
 
גאולת החוטאים הושלמה
 
מדוע ישוע רחץ את רגלי פטרוס?
מכיוון שהוא רצה שלפטרוס תהייה אמונה חזקה בעובדה שהוא כבר שטף את כל חטאי העתיד שלו באמצעות טבילתו.
 
הבה נקרא ביוחנן 19. "וישא את צלבו ויצא אל המקום הנקרא מקום הגולגולת ובלשונם גלגלתא. ויצלבו אותו שמה ושני אנשים אחרים עמו מזה אחד ומזה אחד וישוע בתווך. ופילטוס כתב על לוח וישם על הצלב וזה מכתבו ישוע הנוצרי מלך היהודים. ויהודים רבים קראו את המכתב הזה כי המקום אשר נצלב שם ישוע היה קרוב אל העיר והמכתב היה בלשון עבר יון ורומי." (יוחנן17- 19:20).
חברים יקרים, ישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם ונשפט לצליבה בבית המשפט של פילטוס. עכשיו הבה נחשוב ביחד על המחזה. 
מפסוק 28, "ויהי מאחרי כן כאשר ידע ישוע כי עתה זה כלה הכל למען ימלא הכתוב כולו." ישוע לקח את כל חטאינו כדי לממש את כתבי הקודש. "אמר צמאתי. ושם כלי מלא חומץ ויטבלו ספוד בחומץ וישימהו על אזוב ויקריבהו אל פיו. ויקח ישוע את החומץ ויאמר כלה ויט את ראשו ויפקד את רוחו." (יוחנן28- 19:30).
ולאחר שלושה ימים הוא קם לתחייה מן המתים ועלה לשמים.
הטבלתו של ישוע בידי יוחנן ומותו על הצלב קשורים בצורה מורכבת, לאחד אין סיבה להתקיים ללא האחר. לכן הבה נהלל את האדון ישוע על שהציל אותנו עם בשורת המחילה שלו. גופם של בני האדם ילך תמיד אחר צרכי הגוף ואיננו יכולים שלא לחטא עם גופנו. הוא הציל אותנו מהחטאים של גופנו עם בשורתו.
אלו שישלימו את גאולתם מחטאיהם יוכלו להיכנס למלכות שמים בכל זמן שהוא על ידי האמונה בישוע אשר נולד בבית לחם, הוטבל בירדן מת על הצלב וקם לתחייה לאחר 3 ימים. לכן אנו מהללים את ישוע ומשבחים אותו לעד.
בפרק האחרון של יוחנן, ישוע הלך לגליל לאחר שקם מן המתים. הוא הלך לפטרוס ואמר לו, "שמעון בן יונה התאהב אותי יותר מאלה?" ופטרוס ענה לו ואמר, "כן אדוני אתה ידעת כי אהבתיך." ואז ישוע אמר לו, "נהג את צאני."
פטרוס הבין את הכל, את בשורת טבילתו של ישוע ודמו, את מחילת החטאים. עכשיו, כשהוא הבין את בשורת המים והדם, בשורת המחילה, והבין את הסיבה מדוע ישוע רחץ את רגליו, אמונה בישוע רק התחזקה.
הבה נקרא את יוחנן 21:15 שוב. "ויהי אחרי אכלם אמר ישוע אל שמעון פטרוס שמעון בן יונה התאהב אותי יותר מאלה ויאמר אליו כן אדוני אתה ידעת כי אהבתיך ויאמר אליו נהג את צאני." הוא יכל להפקיד את צאנו בידי פטרוס מכיוון שפטרוס היה תלמידו, מכיוון שפטרוס נגאל לגמרי ומכיוון שפטרוס נהיה צדיק ומשרת מושלם של אלוהים.
אם פטרוס היה הופך לחוטא על ידי חטאי היומיום שלו, ישוע לא היה אומר לו ללמד את הבשורה של כפרת החטאים, מכיוון שהוא, ושאר השליחים לא יכלו שלא לחטוא כל יום עם גופם.  אך ישוע אמר להם ללמד את הבשורה אשר מחקה את כל חטאיהם מכיוון שהם האמינו בטבילתו של ישוע ובדמו על הצלב, בבשורת כפרת החטאים.
 
 
אדוני אתה ידעת כי אהבתיך
 
האם תהפוך שוב ל `חוטא` כאשר תחטא שוב?
לא. ישוע כבר לקח את כל חטאי העתיד שלך בירדן.
 
הבה נחשוב על דברי ישוע אל פטרוס. "שמעון בן יונה התאהב אותי יותר מאלה ויאמר אליו כן אדוני אתה ידעת כי אהבתיך." התוודותו על אהבתו הייתה אמיתית והתעוררה מתוך האמונה בבשורת מחילת כל החטאים.
אם ישוע לא היה מלמד את פטרוס ואת שאר השליחים את בשורת מחילת החטאים על ידי רחיצת רגליהם, הם לא היו מסוגלים להתוודות על אהבתם בצורה כזאת. במקום זאת, כאשר ישוע היה בא אליהם ושואל, "התאהב אותי יותר מאלה?" פטרוס היה משיב, "אדוני, אני לא מושלם וחוטא. אני חוטא שאינו יכול לאהוב אותך יותר מאלה, עזוב אותי בבקשה." ופטרוס היה בורח ומתחבא מפני ישוע. אך הבה נחשוב על תשובתו של פטרוס. הוא התברך בבשורת מחילת החטאים, בטבילתו של ישוע ובדמו אשר הצילו את כל בני האדם.  
לכן הוא אמר,  "כן אדוני אתה ידעת כי אהבתיך." התוודות זו על האהבה באה מתוך האמונה בבשורת מחילת החטאים של ישוע. פטרוס האמין בבשורה האמיתית של הגאולה שדרכה ישוע לקח את כל חטאי העולם, אפילו את חטאי העתיד אשר האנשים חייבים לחטוא בגלל אי שלמותם ובגלל החולשה של גופם.
מכיוון שפטרוס האמין בצורה עמוקה בבשורת מחילת החטאים ומכיוון שהוא האמין גם שישוע היה השה של אלוהים, הוא היה מסוגל לענות לישוע ללא היסוס. ישועתו של ישוע באה מתוך בשורת מחילת החטאים וכך גם פטרוס ניצל מחטאי היומיום שלו. פטרוס האמין בישועה דרך הבשורה של מחילת כל חטאי העולם.
האם גם אתה כמו פטרוס? האם אתה יכול לאהוב ולבטוח בישוע אשר לקח את כל חטאי העולם למעננו עם בשורת מחילתו, עם טבילתו ועם דמו? כיצד אתה יכול שלא לאהוב אותו או שלא להאמין בו? אין שום דרך אחרת. 
אם ישוע היה לוקח רק את חטאי העבר או ההווה, ומשאיר לנו את חטאי העתיד, לא היינו יכולים להללו כפי שאנו מהללים אותו עכשיו. בנוסף על זה, כולנו לבטח היינו הולכים לגיהינום. לכן, על כולנו להאמין שאנו ניצלים על ידי האמונה בבשורת מחילת החטאים.
הגוף תמיד נוטה לחטוא ואנו חוטאים כל הזמן. לכן אנו חייבים להתוודות שנגאלנו על ידי האמונה בבשורת הכפרה המוחלטת של החטאים שישוע העניק לנו, בטבילה ובדם של ישוע.
אם לא היינו מאמינים בבשורת כפרת החטאים, בטבילה ובדם של ישוע, אף מאמין לא היה נגאל מחטאי חייו. בנוסף על כך, אם היינו נגאלים מחטאי חיינו על ידי התוודות וחזרה בתשובה כל פעם, קרוב לודאי שהיינו יותר מידי עצלנים כדי להיות מסוגלים להישאר צדיקים כל הזמן ותמיד היו נשארים לנו חטאים בלב.
אם כך, היינו חוזרים להיות חוטאים ולא היינו מסוגלים לאהוב את ישוע ולהיות קרובים אליו. כמו כן לא היינו מסוגלים להאמין בגאולתו של ישוע ולא ללכת אחריו עד סוף ימינו.
בכל אופן, ישוע נתן לנו את בשורת מחילת החטאים והציל את אלו המאמינים. הוא הפך למושיע המושלם ושטף את כל העבירות שאנו מבצעים כל יום בחיינו כדי שנוכל לאהבו באמת.
לכן, אנו המאמינים, איננו יכולים שלא לאהוב את בשורת טבילתו ודמו של ישוע, בשורת מחילת חטאינו. כל המאמינים יכולים לאהוב את ישוע לעד ולהיות שבויים באהבת הגאולה באמצעות בשורת מחילת החטאים אשר ישוע העניק לנו.
אהוב נפש יקר, אם ישוע היה משאיר אפילו חטא קטן מאחור, לא היית מסוגל להאמין בישוע ולא היית מסוגל להעיד על בשורת מחילת החטאים. כמו כן, לא היית מסוגל לעבוד כמשרת האלוהים.
אך אם תאמין בבשורת מחילת החטאים, תוכל להיגאל מכל חטאי העולם. הוא אפשר לך להיגאל מכל חטאי העולם כאשר תבין שבשורת האמת של מחילת החטאים כתובה במילותיו של ישוע.
 
 
התאהב אותי יותר מאלה?
 
מה גורם לנו לאהוב את ישוע יותר מכל דבר אחר?
אהבתו אלינו באמצעות טבילתו אשר שטפה את כל חטאינו, אפילו את כל חטאי העתיד שלנו.
 
אלוהים הפקיד את צאנו בידי משרתיו המאמינים בבשורת מחילת החטאים. ישוע שאל שלוש פעמים, " שמעון בן יונה התאהב אותי יותר מאלה ופטרוס ענה בכל פעם,  "כן אדוני אתה ידעת כי אהבתיך." עכשיו, הבה נחשוב על תשובתו של פטרוס. אנו יכולים לראות שזה לא היה ביטוי לרצונו אלא ביטוי לאמונתו בבשורת מחילת כל חטאי העולם.
כאשר אנו אוהבים מישהו, ואם אהבה זאת נובעת מרצוננו, היא יכולה לא להיות יציבה כאשר אנו נחלשים. אך אם אהבתנו תלויה בכוחה של אהבתו, היא תימשך לעד. אהבתו של אלוהים, כלומר הכפרה המוחלטת של כל חטאינו, גאולת מי טבילתו של ישוע והרוח היא כזו. 
אמונתנו בבשורת מחילת חטאי העולם, חייבת להיות הבסיס של עבודתנו את ישוע ואהבתנו אליו. אם יסוד אהבתנו אליו יהיה רצוננו, למחרת אנו נכשל והסוף יהיה שנשנא את עצמנו על רשעותנו. בכל אופן, ישוע שטף את כל חטאינו: החטא הקדמון, חטאי היומיום של העבר, חטאי המחר ואת כל חטאי חיינו. הוא לא השאיר אף אחד על האדמה ללא גאולתו.
זאת האמת. אם אהבתנו ואמונתנו יהיו תלויים ברצוננו, אנו נכשל באמונתנו. אך מכיוון שאהבתנו ואמונתנו תלויות בבשורת המחילה שישוע העניק לנו, אנו כבר ילדיו של אלוהים, צדיקים. מכיוון שאנו מאמינים בגאולה של המים והרוח, אנו ללא חטאים.
בשל העובדה שגאולתנו באה לא מהאמונה בעצמנו אלא מאהבתו של אלוהים, מהעיקרון של גאולה אמיתית על ידי מחילת חטאינו, אנו צדיקים ולא משנה עד כמה אנו לא מושלמים וחלשים במציאות. אנו נלך למלכות שמים ונהלל את אלוהים עד עולם. האם אתה מאמין בכך?     
ישוע אמר, "לא שאתה אהבת אותי אני אהבתי אותך. "באהבה הזאת, לא שאתה אהבת אותי אני אהבתי אותך." ישוע הציל אותנו עם המים והרוח כך שתהיה לנו אמונה בבשורת המחילה, טבילת ישוע ודמו.
אם אלוהים לא היה גואל אותנו עם בשורת מחילת החטאים, לא היינו יכולים להיגאל ולא משנה באיזו התלהבות היינו מאמינים. אך ישוע שטף את כל החטאים שאנו חוטאים בליבנו ועם גופנו.
כדי להאמין באלוהים ולהיות צדיקים, עלינו להיות בטוחים בגאולתנו באמצעות האמונה בדברי המים והרוח, בבשורת המחילה. בשורת המחילה של כל חטאי העולם היא להיות בעלי אמונה בטבילתו של ישוע ובדמו. בשורת המחילה היא האמונה האמיתית, היסוד האמיתי של הגאולה, המפתח לבשורת האלוהים.   
  
 
עלינו להפטר מהאמונה של רצוננו העצמי
  
מאיפה באה האמונה האמיתית ?
היא באה מאהבתו של ישוע אשר כבר שטפה את כל חטאי העתיד.
 
אמונה או אהבה שנובעות מרצונו של מישהו הן לא אהבה וגם לא אמונה אמיתית. יש הרבה אנשים בעולם הזה שבתחילה מאמינים בישוע ברצון טוב ולאחר מכן מוותרים על כל אמונתם מכיוון שיש להם חטא בליבם.
אך עלינו לדעת שישוע שטף את כל חטאי העולם: לא רק את החטאים נטולי החשיבות, אלא גם את החטאים הגדולים שאנו חוטאים בגלל בורותנו. ביוחנן 13, על מנת ללמד את תלמידיו עד כמה מקיפה היא גאולתו, ישוע אסף את תלמידיו לפני שהוא נצלב. לפני שהוא סעד את ארוחת הערב עם תלמידיו, הוא רחץ את רגליהם כדי להדגים את תכלית גאולתם. על כולנו לדעת ולהאמין בבשורת המחילה אשר ישוע לימד את השליחים על ידי כך שרחץ את רגליהם.
אך בתחילה, פטרוס סירב בנחישות לאפשר לישוע לרחוץ את רגליו. " לעולם לא תרחץ את רגלי!" וזה היה ביטוי לאמונתו הנובעת מרצונו העצמי. אך ישוע אמר לו, "את אשר אני עושה אינך יודע כעת ואחרי כן תדע"
עתה, עם בשורת המים והרוח אנו יכולים להבין את מילותיו של ישוע. הן דברי האמת, בשורת המים והרוח, מחילת החטאים אשר מאפשרת לחוטא להיות צדיק על ידי כך שיאמין בכל ליבו.
פטרוס הלך לדוג עם השליחים. הם הלכו לדוג כפי שהם נהגו לעשות לפני שהם פגשו את ישוע. ישוע הופיע אז מולם וקרא להם. הוא הכין להם ארוחת בוקר ובשעה שהם אכלו את ארוחת הבוקר, פטרוס הבין את משמעות המילים אשר ישוע אמר לפני כן, "את אשר אני עושה אינך יודע כעת ואחרי כן תדע". הוא הבין לבסוף למה ישוע התכוון בשעה שרחץ את רגליו.
"ישוע שטף את כל חטאי. את כל החטאים אשר עשיתי בגלל חולשתי, כולל את כל החטאים אשר אני אעשה בעתיד." לכן פטרוס נטש את האמונה הנובעת מרצונו והחל להאמין בטבילתו ובדמו של ישוע, בבשורת מחילת החטאים.
לאחר ארוחת הבוקר ישוע שאל את פטרוס, "התאהב אותי יותר מאלה?" ועכשיו, מחוזק באמונה של אהבתו של ישוע, פטרוס התוודה, "כן אדוני אתה ידעת כי אהבתיך." פטרוס יכל לענות כך מכיוון שהוא הבין למה ישוע התכוון כשהוא אמר, "את אשר אני עושה אינך יודע כעת ואחרי כן תדע". הוא יכל להתוודות על אמונתו האמיתית, האמונה בטבילתו ובדמו של ישוע, בשורת מחילת החטאים.  
 
 
לאחר מכן הוא הפך למשרת אמיתי של אלוהים
  
כיצד תוכל להיות משרת אמיתי של אלוהים?
על ידי האמונה בכפרתו הנצחית על כל החטאים.
 
לכן, לאחר מכן פטרוס והשליחים האחרים לימדו את הבשורה עד יומם האחרון. אפילו פאולוס, שהיה רודף את הנוצרים ללא רחם, העיד על הבשורה במשך הימים הקשים של הקיסרות הרומית.
מתוך תריסר תלמידיו של ישוע, יהודה בגד בישוע ולאחר מכן תלה את עצמו ופאלוס השליח תפס את מקומו. התלמידים בחרו את מטייס בינם לבין עצמם אך אלוהים בחר את פאולוס ופאולוס הפך לשליחו של ישוע ולימד את בשורת מחילת החטאים עם שאר תלמידיו של ישוע.
רוב תלמידיו של ישוע מתו כקדושים. אפילו שהם הסתכנו במוות הם המשיכו ללמד את הבשורה המקורית.
"ישוע המשיח שטף את כל חטאי גופך עם בשורת טבילתו ודמו, עם בשורת מחילת החטאים. ישוע לקח את חטאיך עם טבילתו בירדן וקיבל למענך את הדין על הצלב. האמן בבשורת טבילתו של ישוע ודמו על הצלב ותיגאל."
 הרבה אכן נגאלו על ידי כך ששמעו את הבשורה והאמינו בה. זה היה כוח האמונה בבשורת טבילתו של ישוע, דמו והרוח.  
התלמידים לימדו את בשורת המים והרוח, "ישוע הוא האלוהים והמושיע." מכיוון שהם העידו על בשורת המים והרוח, אני ואתה יכולים עתה לשמוע את בשורת טבילתו ודמו של ישוע, את הגאולה, ולהיגאל מהחטאים. בגלל אהבתו העצומה של אלוהים וגאולתו המשולמת של ישוע, כולנו הפכנו לתלמידיו של ישוע.
האם כולכם מאמינים? ישוע אהב אותנו כל כך שהוא העניק לנו את בשורת המים והרוח, מחילת חטאים, ואנו הפכנו לתלמידים צדיקים של ישוע. על מנת ללמד את בשורת המחילה האמיתית, ישוע רחץ את רגלי תלמידיו.
ישוע רחץ את רגלי תלמידיו כדי ללמד אותם ואותנו שכל חטאי העולם, שכל החטאים שאנו חוטאים במשך חיינו, נשטפו לגמרי כאשר ישוע הוטבל ודימם על הצלב. אנו מודים לישוע על אהבתו ועל בשורת המחילה.
ישוע לימד אותנו שני דברים כאשר רחץ את רגליהם של תלמידיו. ראשית, כשהוא אמר,  "את אשר אני עושה אינך יודע כעת ואחרי כן תדע".הוא רצה ללמדם שכל חטאינו נשטפו על ידי בשורת המחילה, בשורת טבילתו של ישוע ודמו.
זה היה ללמדם שכפי שהוא הנמיך את עצמו כדי להציל את החוטאים ולעשותם צדיקים, אנו, הנולדים מחדש, צריכים לשרת אחרים על ידי לימוד בשורת המחילה. זה הדבר היאה בשבילנו, אנו שבאנו ראשונים לשרת את אלו שבאו לאחר מכן.
שתי הסיבות לכך שישוע רחץ את רגלי תלמידיו ביום סעודת הפסח ברורות והם עדיין קיימות בכנסיה.
תלמיד לעולם לא יכול להיות בכיר ממורו. לכן, אנו מלמדים את הבשורה לעולם ומשרתים כאילו היינו משרתים את ישוע. ואנו שנגאלנו ראשונים, צריכים לשרת את אלו שבאים אחרינו. כדי ללמד זאת, ישוע רחץ את רגלי פטרוס, הוא הראה לנו שהוא המושיע המושלם בשבילנו על מנת שלא נותעה שוב על ידי השטן.
כולכם יכולים להינצל על ידי האמונה בבשורת מחילת החטאים, בשורת המים והרוח. ישוע שטף את כל חטאינו עם טבילתו, צליבתו ותחייתו מן המתים ורק אלו המאמינים בבשורתו יכולים להינצל מחטאי העולם לעד.
 
 
להיות בעלי אמונה בבשורה אשר שטפה את כל חטאי היומיום שלנו
 
אנו יכולים לקטוע את רמאותו של השטן על ידי האמונה בבשורת המחילה, במילות המים והרוח. אנשים מותעים בקלות על ידי השטן והשטן ממשיך ברציפות ללחוש על אוזננו. כשאנו מודעים לכך שגוף האדם חוטא בעולם זה, כיצד בני האדם יכולים להיות ללא חטאים? כל האנשים הם חוטאים.
אנו יודעים את התשובה. "כשאנו יודעים שישוע לקח את כל חטאי גופנו עם טבילתו, כיצד המאמין יכול להיות עם חטאים? מכיוון שישוע שילם את החוב המלא של החטאים, איזה חטאים נשארו לנו לשלם?"
אם לא נאמין בבשורת המים והדם, מילותיו של השטן נראות הגיוניות. אך אם בצידנו נמצאת הבשורה, אנו יכולים להיות בעלי אמונה מוצקה במילותיו האמיתיות של אלוהים.
 לכן עלינו להיות בעלי אמונה בבשורת הלידה מחדש מהמים והדם. אמונה אמיתית היא להאמין בבשורת טבילתו של ישוע, בדמו על הצלב, במותו ובתחייתו.
האם אי פעם ראית דגם של המשכן הקדוש? זהו בית קטן. הבית מחולק לשני חלקים. החלק החיצוני הוא הקודש וחלק הפנימי הוא קודש הקודשים אשר שם נמצא כיסא הרחמים.
יש 60 עמודים סך הכל הנמצאים בחצר החיצונית של המשכן הקדוש ולקודש הקודש יש 48 לוחות. חייבת להיות לנו תמונה של המשכן הקדוש בליבנו על מנת להבין את משמעות מילותיו של אלוהים. 
 
 
?ממה היה עשוי שער המשכן 
 
ממה היה עשוי שער החצר של המשכן? 
תכלת וארגמן חוט שני ושש משזר
 
שער החצר של המשכן הקדוש מתואר בספר שמות 27:16, "ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רוקם עמודיהם ארבע ואדניהם ארבעה." החומרים שהשתמשו בהם לשער המשכן היו תכלת, ארגמן, חוט שני ושש משזר. זאת הייתה שזירה מורכבת ומאד צבעונית. אלוהים ציווה על משה לשזור את השער בצבעים עם תכלת, ארגמן וחוט שני שיהיה קל לכולם למצוא את הכניסה. השער השזור בתכלת, ארגמן, חוט שני ושש משזר היה תלוי על ארבעה עמודים.
ארבעת החומרים הללו מסמלים את תוכנית גאולתו של אלוהים אשר בעזרתה הוא יציל את כל אלו המאמינים בבנו, בטבילתו, בדמו של ישוע ובזה שהוא אלוהים.
לכל אחד מהחומרים שמהם נבנה המשכן יש משמעות ספציפית והם מסמלים את דברי האלוהים ואת תוכניותיו להציל את בני האדם באמצעות ישוע.
ובכן, בכמה חומרים שונים השתמשו לבניית שער החצר של המשכן? תכלת, ארגמן. חוט שני ושש משזר. ארבעת החומרים הללו מאד משמעותיים לחיזוק אמונתנו בבשורת הלידה מחדש. אם הם לא היו חשובים, הידע הזה לא היה נכתב בתנ"ך בפירוט כזה.
מכיוון שכל החומרים שהשתמשו בהם לשער החצר של המשכן הקדוש ולחצר החיצונית הם משמעותיים לגאולה אשר שטפה את כל חטאי היומיום שלנו, החטא הקדמון וחטאי העתיד, הם היו צריכים להשתמש בתכלת וארגמן חוט שני ושש משזר . לכן אלוהים הראה למשה את הדברים הללו ואמר לו לעשות בדיוק כפי שנאמר לו.
 
 
?מה משמעותם של התכלת, ארגמן וחוט השני בבשורתו של אלוהים
 
מה סימלו כל החומרים שהשתמשו בהם במשכן?
גאולת ישוע באמצעות טבילתו
 
בתוך המשכן הקדוש תכלת, ארגמן, חוט שני ושש משזר שמשו גם לרקמת הפרכת שנתלתה בין קודש לקודש הקודשים, 
אותם חומרים שמשו גם לרקמת הכותונת של הכהן הגדול אשר שירת במשכן הקדוש.
 חוט התכלת מסמל את טבילתו של ישוע. בראשונה לפטרוס 3:21 נאמר, "וזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אותנו." טבילתו של ישוע אשר באמצעותה הוא לקח את כל חטאי העולם אומתה על ידי פטרוס בפסוק זה כאות גאולת הכפרה. כל חטאינו, כל חטאי העולם הועברו על ישוע בעת טבילתו. לכן חוט התכלת, הטבילה, הוא הכי יסודי בעולם הגאולה. חוט השני מסמל את דמו של ישוע וחוט הארגמן מסמל את המלכות – מעמדו של ישוע כמלך וכאלוהים. לכן שלושת צבעי החוטים היו הכרחיים לאמונתנו בישוע ובגאולתו.
הבגד היפהפה אשר הכהן הגדול לבש נקרא אפוד, וחלוק האפוד היה כולו תכלת. הכהן הגדול חבש מצנפת אשר הייתה מצופה בזהב טהור ועליה חקוק `קודש לאדני`  ולוחית השם הייתה מהודקת למצנפת בחוט תכלת.
 
 
האמת מסומלת על ידי חוט התכלת
  
מה מסמל חוט התכלת?
את טבילת ישוע.
 
בדקתי את משמעותו של חוט התכלת בתנ"ך. מה התנ"ך אומר על תכלת? אנו צריכים לדעת מהו חוט התכלת מתוך תכלת, ארגמן וחוט השני.
משמעותו של חוט התכלת הוא טבילת ישוע . ישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי לקחת את כל חטאי העולם (מתי 3:15). אם ישוע לא היה לוקח את כל חטאי העולם עם טבילתו, אנו המאמינים, לא היינו יכולים להתקדש לפני אלוהים. לכן, ישוע המשיח היה חייב לבוא לעולם הזה ולהיטבל על ידי יוחנן המטביל בנהר הירדן כדי לקחת את כל חטאי העולם.
הסיבה לכך שהיה חייב להיות חוט תכלת בשער החצר של המשכן הקדוש הייתה, להראות שאיננו יכולים להתקדש ללא טבילתו של ישוע.
חוט השני משמעותו מיתתו של ישוע. ארגמן משמעותו הרוח, כך באופן זה מעמדו של ישוע הוא כ "שליח לבדו מלך המלכים ואדוני האדונים." (הראשונה אל טימותיוס 6:15).
חוט השני משמעותו דמו של המשיח אשר דימם על הצלב  כדי לשלם את חובות החטאים של כל בני האדם. ישוע המשיח בא לעולם זה בגוף כדי לקחת את כל חטאי בני האדם על עצמו, לפני שהקריב את עצמו על הצלב למען בשורת מחילת החטאים. טבילת ישוע היא הבשורה האמיתית של המחילה אשר נחזתה מראש על ידי צבעי החוטים אשר שמשו למשכן הקדוש של הברית הישנה.
עמודי המשכן היו עשויים מעצי שיטה והשקעים היו עשויים מנחושת וכוסו ברצועות כסף.
כל החוטאים היו צריכים להשפט על חטאיהם מכיוון שהעונש על החטא הוא מוות. לפני שמישהו היה מתברך על ידי אלוהים לחיות מחדש הוא היה צריך להישפט על חטאיו קודם.
בכל אופן, טבילתו של ישוע בברית החדשה אשר היא מיוצגת על ידי חוט התכלת של המשכן הקדוש בברית הישנה, לקחה את כל חטאינו. הוא לקח את חטאינו לצלב כדי לדמם ונשפט עליהם. על ידי מעשיו, עם בשורת המחילה הציל את כולנו המאמינים. הוא מלך המלכים והאלוהים הקדוש.
אהוב, טבילתו של ישוע הייתה גאולתו של ישוע אשר הצילה אותנו על ידי לקיחת כל חטאינו. ישוע שהוא האלוהים, ירד למטה לעולם הזה בגוף אדם; הוא הוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם; הוא נצלב ודימם על הצלב כשהוא מקבל את הדין במקומנו. טבילתו של ישוע אומרת לנו מעל כל צל של ספק, שהוא נהיה המושיע האמיתי של כל בני האדם.
אנו יכולים לראות זאת גם בצבעים ששמשו לשער המשכן הקדוש. השימוש בשש משזר משמעותו שהוא הציל את כולנו ללא יוצא מן הכלל מכל חטאי העולם.
רקמת השער העשויה מתכלת, ארגמן, חוט שני ושש משזר באה להגיד לנו בבירור את אמיתותה של גאולת האלוהים. זה הדבר הנחוץ ביותר לגאולת הכפרה.
אנו יכולים לראות מהחומרים ששימשו לעשית שער המשכן הקדוש, שישוע המשיח לא הציל אותנו החוטאים באקראי ללא תכנון. כשהוא מציית בקפידה לתוכניתו המפורטת  של אלוהים, הוטבל ונצלב ולאחר מכן קם לתחייה מן המתים כדי לקיים את גאולת בני האדם. עם תכלת, ארגמן, וחוט השני החומרים של בשורת המחילה, ישוע גאל את כל אלו אשר האמינו בגאולתו.  
 
 
כיור הנחושת של הברית הישנה היה צל הטבילה של הברית החדשה
  
מדוע הכהנים רחצו את ידיהם ורגליהם לפני שהם נכנסו לקודש?
מכיוון שהם היו צריכים לעמוד לפני אלוהים ללא שום חטא
 
הכיור גם היה עשוי מנחושת. נחושת מסמלת את גזר הדין שישוע סבל למעננו ומי הכיור מסמלים את מילות הגאולה אשר אומרות לנו שכל עוונותינו נשטפו.
זה מראה לנו כיצד שטיפת חטאי היומיום שלנו יצאה אל הפועל. זה צל האמת שכל חטאי היומיום של בני האדם יוכלו להישטף באמצעות האמונה במילות טבילתו של ישוע.
מזבח קורבן העולה מסמל את הדין. ומי ישוע אשר הם תכולים, הם בשורת כפרת החטאים, הם הטבלתו של ישוע בידי יוחנן המטביל.(מתי 3:15, הראשונה ליוחנן5-5:10). אלו הן מילות העדות  של בשורת הגאולה באמצעות הכפרה. 
ביוחנן 5 כתוב, " ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם. כי שלושה המה המעידים בארץ הרוח המים והדם ושלושתם לאחת המה." הוא גם אומר לנו שהמאמין בבן האלוהים יש בו את העדות של המים, הדם והרוח.
אלוהים אפשר לנו להתקדש באמצעות בשורת הכפרה ולהיכנס למשכן הקדוש. לכן, עתה אנו יכולים לחיות באמונה להיזון ממילותיו של אלוהים, להתברך על ידו ולחיות חיים של צדיקים. להפוך לעמו של אלוהים משמעותו להיגאל באמצעות האמונה בבשורת הכפרה ולחיות בתוך המשכן הקדוש.
הרבה אנשים בימים אלו אומרים שמספיק להיגאל מבלי לחשוב על משמעותם של תכלת, ארגמן וחוט השני של שער המשכן הקדוש. אם מישהו מאמין בישוע מבלי לדעת על הדברים הללו, אמונתו היא לא נכונה מכיוון שיש לו עדיין חטא בליבו. לאדם יהיו עדיין חטאים בלב מכיון שהוא לא מאמין באמת של הלידה מחדש באמצעות בשורת הכפרה של המים, הדם והרוח.
אם אדם יתבקש להעריך מישהו שהוא בקושי מכיר ואם בשביל לרצות את השומע הוא יגיד, "כן, אני מאמין לאדם הזה. מעולם לא פגשתי אותו אך בכל זאת אני מאמין לו." האם אתם חושבים שהשומע יתרצה לשמוע את זה? אולי כמה מכם יתרצו אך זהו לא סוג האימון שאלוהים רוצה מאיתנו. 
אלוהים רוצה שנאמין בבשורת מחילת החטאים, גאולתו של ישוע באמצעות התכלת (הטבילה) ארגמן (מלכות) ושני (הדם). לפני שאנו מאמינים בישוע עלינו לדעת כיצד הוא הציל אותנו מכל החטאים.
כאשר אנו מאמינים בישוע עלינו לדעת כיצד הוא הציל אותנו מכל חטאינו באמצעות המים (טבילת ישוע), הדם (מותו) והרוח (ישוע הוא האלוהים).
כאשר אנו מבינים באמת אנו יכולים לחוות אמונה אמיתית ולהיות בעלי אמונה שלמה. אמונתנו לעולם לא תהיה שלמה מבלי שנדע את האמת הזאת. אמונה אמיתית באה רק מהבנת העדות של גאולת ישוע, בשורת המחילה ושישוע הוא המושיע האמיתי של בני האדם.
אם כן איזו אמונה שמה ללעג את ישוע? הבה נראה.
  
 
האמונה ששמה ללעג את ישוע
  
מהו הדבר הנחוץ ביותר לאמונה?
ידע מדויק על טבילתו של ישוע
 
עליכם לדעת שלהאמין בישוע באופן שרירותי זה לשים אותו ללעג. אם אתה חושב, "גיליתי שזה קשה להאמין, אך מכיוון שהוא האלוהים ומכיוון שהוא בן האלוהים אני חייב להאמין" אתה שם את ישוע ללעג. אתה חייב להאמין בטבילתו ודמו של ישוע, בבשורת הכפרה.
להאמין בישוע מבלי לדעת את בשורת הכפרה זה יותר גרוע מלא להאמין בישוע כלל.
ללמד את הבשורה כשמאמינים רק בדם של ישוע זה לעבוד אותו לחינם מבלי לדעת את האמת.
ישוע לא רוצה שאף אחד יסתובב ויילמד להאמין בו באופן שרירותי או שיאמין בו ללא סיבה. הוא רוצה שנאמין בו באמצעות הידע של בשורת הכפרה.
כאשר אנו מאמינים בישוע, אנו יודעים שבשורת הכפרה היא הטבילה והדם של ישוע. כאשר אנו מאמינים בישוע עלינו להבין את בשורת הכפרה באמצעות מילותיו ולדעת בדיוק כיצד הוא שטף את כל חטאינו.
עלינו גם לדעת מה מייצגים התכלת, הארגמן וחוט השני על שער המשכן הקדוש. רק אז נוכל להיות בעלי אמונה אמיתית אשר מחזיקה מעמד לנצח.
 
 
.לעולם לא נוכל להיוולד מחדש ללא האמונה בישוע שעיקרה תכלת, ארגמן וחוט שני
  
מה עשו הכהנים לפני שהם נכנסו לקודש?
הם שטפו את ידיהם ורגליהם במים מכיור הנחושת
 
אדוננו ישוע הציל אותנו. כאשר אנו רואים באיזו שלמות הוא הציל אותנו, אנו יכולים רק להללו. עלינו להסתכל על המשכן הקדוש. הוא נתן לנו את מילותיה של בשורת הכפרה באמצעות התכלת, הארגמן וחוט השני של המשכן הקדוש והציל אותנו בעזרתם. אנו מודים לישוע ומהללים אותו.
החוטאים אינם יכולים להיכנס לקודש מבלי שיעברו דין נורא. כיצד מישהו יכול להיכנס לקודש מבלי להישפט על חטאיו? זה יהיה בלתי אפשרי. אם אדם כזה יכנס, הוא יהרג שם באותו הרגע. זאת לא תהיה ברכה אלא קללה. חוטא אינו יכול להיכנס לקודש ואינו יכול לקוות לחיות.
אדוננו הצילנו באמצעות הסוד המוחבא בשערו של המשכן הקדוש. עם תכלת, ארגמן, חוט שני ושש משזר הוא הציל אותנו. הוא אמר לנו את סוד גאולתו באמצעות דברים אלו.
האם אתה ואני ניצלנו בדרך הזאת? אם לא נאמין במילותיהם של התכלת הארגמן וחוט השני, לא תהיה גאולה באמצעות בשורת הכפרה. משמעותו של הצבע התכלת הוא לא אלוהים אלא משמעותו טבילתו של ישוע. משמעותו טבילתו של ישוע אשר לקחה את כל חטאינו.
אדם יכול להיכנס עד מזבח קורבן העולה מבלי להאמין בחוט התכלת. בכל אופן, הוא אינו יכול להיכנס לקודש היכן שאלוהים שוכן.
לכן, לפני שאנו נכנסים לשער של המשכן הקדוש, עלינו להאמין בחוט התכלת (טבילת ישוע), בחוט השני (דמו על הצלב) ובצבע הארגמן (ישוע הוא האלוהים ובן האלוהים). רק כאשר אנו מאמינים אנו מקובלים על ידי האלוהים ומורשים להיכנס דרך הפרוכת של קודש הקודשים.
חלק מהאנשים נכנסים לחצר החיצונית של המשכן וחושבים שהם בפנים. אך זוהי לא גאולה. עד היכן עלינו ללכת כדי להיגאל? עלינו להיות מסוגלים להיכנס לקודש הקודשים.
על מנת להיכנס לקודש הקודשים, עלינו לחלוף על פני כיור הנחושת. כיור הנחושת מסמל את טבילתו של ישוע ועלינו לשטוף את כל חטאי היומיום שלנו עם טבילתו של ישוע ולהתקדש כדי להיכנס לקודש הקודשים.
בברית הישנה, הכהנים היו חייבים לרחוץ את עצמם לפני שהם נכנסו ובברית החדשה, ישוע רחץ את רגלי תלמידיו כדי לסמל את שטיפת העבירות של ימי חייהם.
החוק של אלוהים אומר,  "כי שכר החטא הוא המוות ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדוננו." (אל הרומים 6:23). אלוהים שופט את חטאי האנשים בלי יוצא מן הכלל אך הוא העביר אותם אל בנו ושפט אותו במקומם. זוהי אהבתו של אלוהים, זוהי הצלתו. גאולה אמיתית מושגת רק אם נאמין בבשורת הכפרה, בטבילה, בדם, במוות ובתחייתו של ישוע.
 
 
על מנת להיוולד מחדש, לעולם אל לא לאדם לבזות את מילותיו הכתובות של אלוהים, את בשורת כפרת החטאים
 
מהו הדבר היחידי שנשאר לנו לעשות?
להאמין בדבר אלוהים הכתוב
 
אני לעולם לא בז לאנשים אחרים. כאשר מישהו מדבר על משהו שאני לא מכיר, אני מבקש ממנו שילמד אותי. אך כששאלתי מסביב על משמעות המשכן הקדוש, אך אחד לא יכל לענות לי.
מה יכולתי לעשות? הייתי חייב לחזור לתנ"ך. היכן בתנ"ך מדובר על המשכן הקדוש? הוא מתואר בפירוט בספר שמות. אם מישהו יקרא את הספר הזה בקפידה, הוא יוכל להבין את משמעותו דרך דבריו הכתובים של אלוהים.
חברים יקרים, לא תוכלו להינצל על ידי אמונה עיוורת בישוע. לא תוכלו להיוולד מחדש רק על ידי שתבקרו בקביעות בכנסיה. אנו יודעים מה אמר ישוע לנקדימון. "רבן של ישראל אתה וזאת לא ידעת. אם לא יולד איש מין המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות שמים. (יוחנן 3).
כל המאמינים בישוע חייבים להאמין בחוט התכלת (כל חטאי העולם הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל). חוט שני (מותו של ישוע בגלל כל חטאינו). וחוט הארגמן (ישוע הוא המושיע, אלוהים ובן האלוהים).
עלינו להאמין שישוע הוא המושיע של כל חוטאי העולם. בלי האמונה הזאת, האדם לעולם לא יוכל להיוולד שוב ולא יוכל להיכנס לקודש של מלכות האלוהים. האדם אפילו לא יוכל לחיות במסירות ללא האמונה הזאת.
האם זה לא יהיה כל כך קל אם מישהו יכול להיוולד מחדש רק על ידי האמונה בישוע? -כן-  "אתה נגאלת. אני נגאלתי. כולנו נגאלנו." כמה נחמד. אך יש הרבה המאמינים בישוע מבלי שבאמת `נולדו מחדש`.
על האדם לדעת את האמת בתנ"ך וכמו כן להיות בעל אמונה בישוע. עלינו לדעת את הבשורה של מחילת החטאים בתנ"ך ואת המשמעות של התכלת הארגמן והשני על מנת להיכנס למשכן הקדוש ולהיות עם אלוהים בעולם האמונה. בתוך משכן האמונה, אנו יכולים לחיות בשמחה עד שיגיע הזמן ללכת למלכות שמים. זה חיוני שנדע כיצד להאמין בישוע בצורה נכונה. 
 
 
הבשורה האמיתית נולדת מההתקדשות עם חוט התכלת
  
מהו התנאי ההכרחי לגאולה?
טבילתו של ישוע
 
לפעמים מישהו חושב שהוא יכול לחיות בצורה מושלמת מבלי לעשות טעות. כאשר הוא ינסה לעשות משהו, הוא יגלה מהר את חסרונותיו. בני האדם כל כך לא מושלמים, וזה בלתי אפשרי בשבילם לא לחטוא. בכל אופן, מכיוון שישוע הציל אותנו עם התכלת הארגמן וחוט השני, עם בשורת הכפרה, אנו יכולים להתקדש ולהיכנס לקודש של האלוהים.
אם אלוהים לא היה גואל אותנו עם התכלת, הארגמן וחוט השני,לעולם לא היינו מסוגלים להיכנס לקודש בכוחות עצמנו.
מהי הסיבה לכך? אם רק אלו שחיים עם גופם בצורה מושלמת היו יכולים להיכנס, לא היה נמצא אף אחד כשיר. כאשר אדם מאמין בישוע ללא הבשורה, הוא רק מוסיף יותר חטאים על ליבו.
ישוע הציל אותנו עם תוכנית הגאולה המתוכננת לפרטיה. הגאולה של תכלת, ארגמן, חוט שני ושש משזר. הוא שטף את כל חטאינו. האם אתה מאמין בכך? -כן.- האם נמצאת בליבך האמת של בשורת המחילה? -כן.-
רק כאשר תעיד על הבשורה תוכל לשים על מצחך את הסרט שרשום עליו `קודש לאדוני` ולהצטרף ל `ממלכת כוהנים` (הראשונה לפטרוס 2:9). רק אז תוכל לעמוד בפני האנשים ולומר להם שאתה משרת האלוהים, שאתה עובד ככהן הגדול.
למצנפת של הכהן הגדול הייתה לוחית זהב אשר הוצמדה בפתיל תכלת. מדוע תכלת? מכיוון שישוע הציל אותנו עם בשורת המחילה, מכיוון שהוא לקח את כל חטאינו והפך אותנו ללא חטאים באמצעות טבילתו (סמיכת הידיים בברית הישנה, הטבילה בברית החדשה).
לא משנה עד כמה באדיקות נאמין בישוע, לא נוכל להשיג את הלוחית שחקוקות עליה המילים `קודש לאדוני`  ללא המילים הכמוסות של תכלת, ארגמן וחוט השני.
כיצד נהיינו צדיקים? זה כתוב במתי 3:15, "כי כן נאוה לנו למלא כל הצדקה." ישוע הוטבל והציל אותנו מכל חטאי העולם. מכיוון שהוא הוטבל ולקח את כל חטאינו, אנו המאמינים נהיינו לצדיקים.
כיצד היינו יכולים להגיד שאנו ללא חטאים אם לא הייתה מתרחשת טבילת ישוע? אפילו אם היינו מאמינים בישוע, אפילו אם היינו צועקים, חושבים על ישוע שנצלב, כל הדמעות שבעולם הזה לא היו יכולות לשטוף את כל חטאינו. לא. לא משנה עד כמה היינו בוכים וחוזרים בתשובה, חטאינו היו נשארים עימנו.
`קודש לאדוני` מכיוון שהוא לקח את כל חטאינו עם טבילתו ודמו, מכיוון שאלוהים אפשר שכל חטאי החוטאים יועברו על ישוע, מכיוון שמילות הגאולה כתובות בתנ"ך, אנו הפכנו לצדיקים באמצעות אמונתנו למרות כל חולשותינו.
לכן אנו עכשיו יכולים לעמוד בפני אלוהים. אנו יכולים לחיות כצדיקים וללמד את הבשורה לעולם. "הו, אני נגאלתי, אתה נגאלת, כולנו נגאלנו." אנו נגאלנו על פי תוכניתו של אלוהים.
ללא מילות בשורת הכפרה בליבך, לא תהיה לך גאולה ולא משנה עד כמה תתאמץ. זה כמו השיר הקוריאני הפופולארי השר על אהבה נכזבת. "הו, ליבי פועם בחוזקה כל פעם שאני רואה אותה, כל פעם שאני לידה, כנראה שאני מאוהב." לבי פועם בחוזקה, אך לא שלה. אינני מקבל אהבה בחזרה.
אנשים נוטים לחשוב שגאולה באה בעזרת הרבה דרכים שונות לאנשים שונים. הם שואלים, "מדוע היא חייבת לבוא רק מבשורת הטבילה?" אם היא לא באה מבשורת טבילתו של ישוע היא לא גאולה משולמת. זוהי הדרך היחידה שאנו יכולים להיות צדיקים לפני אלוהים מכיוון שזוהי הדרך היחידה שאנו יכולים להתנקות לגמרי מחטאינו.
 
 
מהי הגאולה של חוט התכלת שישוע העניק לנו?
  
מה עושה אותנו צדיקים?
בשורת התכלת הארגמן וחוט השני
 
הגאולה באמצעות בשורת התכלת, הארגמן וחוט השני היא מתנת האלוהים לכל בני האדם. מתנה זו אפשרה לנו להיכנס למשכן הקדוש ולחיות בשלווה. היא עשתה אותנו לצדיקים. היא עשתה אותנו לצדיקים ואפשרה לנו לחיות בתוך הכנסיה. בכל שעה שנלך להתפלל לפני אלוהים, הבשורה מברכת אותנו עם אהבתו. זוהי הסיבה מדוע הגאולה כל כך יקרה לנו. ישוע אומר לנו לבנות את הבית `על הסלע`. הסלע הוא טבילת ישוע. על כולנו להיגאל, לחיות עם הגאולה, ללכת לגן עדן, לזכות בחיי נצח ולהפוך לילדיו של אלוהים.
חברים יקרים, בגלל בשורת הכפרה, אנו מסוגלים להיכנס למשכן הקדוש עם אמונה. בגלל שטיפת כל חטאינו (טבילת ישוע) והדין על הצלב, נגאלנו על ידי אמונתנו בבשורת טבילתו של ישוע.
 הכפרה המוחלטת של כל חטאינו, הטבילה והדם של ישוע היא הבשורה אשר שטפה את כל חטאינו. האם אתה מאמין בכך? הבשורה האמיתית היא הבשורה השמיימית של הכפרה אשר שטפה לגמרי את כל חטאינו.
אנו נולדנו מחדש על ידי האמונה בבשורת הכפרה. ישוע העניק לנו את בשורת הכפרה אשר שטפה אפילו את כל חטאי היומיום שלנו. הללו את ישוע. הללויה! הודו לישוע.
בשורת המים והרוח (בשורת המים והדם) היא הבשורה אשר בוטאה על ידי ישוע המשיח. ספר זה נכתב כדי לחשוף את בשורת ישוע, בשורת המים והרוח.
מכיוון שהרבה אנשים מאמינים בישוע מבלי לדעת את האמת המושלמת, הם פועלים עתה רק בעולם של הנצרות התיאולוגית (מה שנקרא תיאולוגיה פילוסופית); בקיצור, הם חיים בכפירה ובבלבול. לכן עלינו לחזור ולשוב להאמין בבשורה האמיתית. זה עדיין לא מאוחר.
אני מעוניין להיכנס בספר השני ליתר פירוט למען אלו שיש להם שאלות על בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח.