Search

דרשות

נושא 11: המשכן

[11-14] הפרוכת שנקרעה (מתי 27:50-53)

הפרוכת שנקרעה
(מתי 27:50-53)
"וישוע הוסיף לקרוא בקול גדול ותצא רוחו. והנה נקרעה פרוכת ההיכל מלמעלה למטה לשנים קרעים והארץ נרעשה והסלעים נבקעו. והקברים נפתחו ורבים מגופות הקדושים ישני אדמת עפר נערו. ויצאו מן הקברים אחרי הקצו ויבאו אל העיר הקדושה ויראו לרבים."
 
 
קודש הקודשים היה המקום בו אלוהים שכן. רק הכהן הגדול יכל להיכנס אל קודש הקודשים אחת לשנה, ביום הכיפורים בנושאו את דם שעיר הקורבן למען מחילת חטאיהם של בני ישראל. הוא עשה כן כיוון שקודש הקודשים של המשכן, בית האלוהים, היה מקום קדוש שאליו הוא לא יכל להיכנס אלא אם כן הוא לקח את דם הקורבן אשר על ראשו הוא סמך את ידיו, כדי למחוק את רשעותם של החוטאים. במילים אחרות, אפילו הכהן הגדול לא יכל להימנע מהרשעת האלוהים אלא אם כן הוא קיבל את מחילת חטאיו כשהוא מקריב קורבן לפני שנכנס לפניו.
מתי נקרעה פרוכת המשכן? היא נקרעה כאשר ישוע שפך את דמו ומת על הצלב. מדוע היה עליו לשפוך את דמו למוות? כיוון שישוע, בן האלוהים, בא לעולם הזה בגוף אדם ולקח את כל חטאי החוטאים כשהוטבל על ידי יוחנן בנהר הירדן. כיוון שישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו, ישוע יכל לסיים את ההרשעות של החטאים רק אם הוא היה שופך את דמו על הצלב ומת. זוהי הסיבה מדוע הפרוכת שהפרידה בין הקודש לקודש הקודשים בבית האלוהים נקרעה מלמעלה למטה. המשמעות של זה היא שחומת החטאים אשר הפרידה בין אלוהים לבין בני האדם התמוטטה אחת ולתמיד.
במילים אחרות, באמצעות הטבילה שישוע קיבל מיוחנן והדם אשר הוא שפך על הצלב, הוא גרם לכל החטאים להיעלם. עם הטבילה והדם של ישוע המשיח, אלוהים האב מחק את חטאינו אחת ולתמיד ופתח את הדרך לגן עדן, כך שכל אחד יוכל להיכנס לגן עדן על ידי האמונה בטבילה זו ובשפיכת הדם של ישוע.
כאשר ישוע מת על הצלב, חשיכה נפלה היכן שהוא היה למשך שלושה ימים. בלוקחו על כתפיו את כל החטאים של העולם באמצעות טבילתו בנהר הירדן, ישוע הצלוב הקרוב למותו צעק, "אלי אלי למה שבקתני?" ,שפירושו, "אלי אלי למה עזבתני?" (מתי 27:46). לאחר מכן הוא אמר את מילתו האחרונה, "כולה!," ואז מת. ובתוך שלושה ימים הוא קם לתחייה מן המתים נשא עדות במשך 40 יום והתרומם לגן עדן לפני עיניי תלמידיו הרבים וחסידיו.
 
 
האם האב באמת עזב את ישוע?
 
הכאב שישוע סבל היה כה עז שהוא הרגיש כאילו אביו עזבו. הסבל של הרשעת החטאים היה כה עז, כיוון שישוע לקח את כל חטאי העולם כשהוטבל על ידי יוחנן, נכון שלהרף עין אביו הפנה את מבטו ממנו כאשר הוא נשא את הרשעת החטאים על הצלב. אלוהים האב היה חייב להעניש כל אחד שיש לו חטא, וכיוון שכל חטאי העולם הועברו על ישוע, היה על ישוע להידקר ולשפוך את דמו על הצלב כעונש על חטאים אלו.
כיוון שישוע, אשר הוא אלוהים בעצמו במהותו, לקח את כל חטאי בני האדם כשהוטבל, החטאים הועברו על גופו הקדוש. לכן כאשר ישוע לקח את חטאי העולם, היה על אלוהים להסב את מבטו ממנו לרגע, והוא סבל במותו על הצלב כדי לשלם את חובות כל חטאינו, ועל ידי כך הושיע את בני האדם מכל החטאים. זוהי הסיבה מדוע היה על ישוע להיות חשוף לכל הסבל הקיצוני של הרשעת החטאים, ומדוע אלוהים האב לא יכל שלא להסב את מבטו מבנו לרגע.
אך אין זה אומר שישוע נעזב על ידי האב לתמיד. אדרבה, המשמעות היא רק שהיה על ישוע לשאת את ההרשעה היצוגית על חטאינו, ולכן היה עליו להיעזב על ידי אלוהים לרגע. אך כפי שישוע צעק בכאבו, "אלי אלי למה עזבתני?" זה היה מכיוון שישוע סבל יסורים כה קיצוניים של חטא כך שאנו נושענו מהרשעות החטאים. אנו היינו אלה אשר נעזבנו על ידי אלוהים בגלל חטאינו, אך ישוע לקח את חטאינו, סבל את כאב ההרשעה של החטאים על הצלב, ויותר מכך, אפילו נעזב על ידי האב לרגע למענינו.
כפי שבוודאי הינכם כבר יודעים, לאחר בניית בית המקדש בתקופת המלך שלמה, בית המקדש החליף את מקום המשכן. אך בסיס השיטה של המשכן עדיין יושמה בבית המקדש בדיוק כפי שהיא יושמה לפני בנייתו. לכן גם הייתה פרוכת אשר הבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים של בית המקדש. ובו ברגע שאדונינו צעק על הצלב, "אלי אלי למה שבקתני?" פרוכת זו של בית המקדש נקרעה מלמעלה למטה. האמת אשר בוטאה על ידי אירוע זה היא שמכיוון שאדונינו שטף את חטאינו עם הטבילה שהוא קיבל ועם הדם היקר שהוא שפך על הצלב, דלת גן העדן נפתחה כך שכל אלה המאמינים יוכלו להיכנס דרכה. עתה, על ידי האמונה בבשורת המים והרוח כולנו יכולים להיכנס לגן עדן על ידי האמונה.
באמצעות התגלות שיטת המשכן, אנשי הברית הישנה גם האמינו בישוע העתיד לבוא כמשיח, ולכן גם הם נמחלו מכל חטאיהם והפכו לילדי האלוהים. בברית החדשה, כל צדקת האלוהים של מחילת החטאים בוצעה אחת ולתמיד כאשר אדונינו הוטבל למעשה בנהר הירדן ומת על הצלב. הסיבה מדוע יש לנו לב אסיר תודה בשומענו ובהאמיננו בבשורת מחילת החטאים שישוע נתן לנו, זה מכיוון שיש לנו את בשורת המים והרוח.
 בכוחות עצמנו, לא היינו יכולים להיגאל מחטאים, אך בגלל אמת הישועה שאלוהים נתן לנו באמצעות המים והרוח, היננו מסוגלים להימחל מכל חטאינו על ידי האמונה באמת זו. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר ישוע נתן לנו, חטאינו נעלמו ואנו מסוגלים עתה להיכנס למלכות השמים על ידי האמונה. כאשר הוא מעניק לנו דברים אלו, כיצד אנו יכולים שלא להודות לאלוהים? אנו יכולים רק להודות לו כיוון שאנו יודעים עתה ששער גן העדן נשבר מלמעלה עד למטה ברגע שאדונינו מת. אלו הן החדשות המשמחות האומרות לנו שישוע לקח את כל חטאי בני האדם באמצעות הטבילה אשר קיבל בנהר הירדן, נשא את הרשעות החטאים עם דמו על הצלב, ועל ידי כך גאל מהחטאים את כל אלה אשר האמינו.
העובדה שפרוכת בית המקדש נקרעה מלמעלה למטה כאשר ישוע מת על הצלב מלמדת אותנו על האמת שעתה, בתקופה זו, אלה אשר התנקו מהחטא על ידי האמונה בבשורת המים והרוח יכולים כולם להיכנס לגן עדן. זוהי ההוכחה המוחצת של אמת הישועה אשר ישוע אפשר לנו. כיוון שהיינו חוטאים, הייתה חומה של חטאים אשר חסמה אותנו ולא אפשרה לנו להתקרב לאלוהים, אך עם טבילתו והדם, ישוע גרם לחומת החטאים הזו להיעלם אחת ולתמיד. זה שאלוהים קרע את פרוכת המשכן מלמעלה עד למטה מראה על כך שכל מי שמאמין בטבילה אשר באמצעותה בן האלוהים לקח את כל רשעות החוטאים, ובדם על הצלב, יכול עתה להתנקות לחלוטין מחטאיו ועל ידי כך להיכנס לגן עדן ללא הפרעה. אלוהים הושיע אותנו מהחטאים בצורה כזו.
 ישוע קרע את פרוכת המשכן מלמעלה למטה כהוכחה לעבודה זו של הישועה אשר הוא ביצע. לכן, אל העברים 22-10:19 אומר, "ועתה אחי בהיות לנו בטחון דרך הקודש בדם ישוע. דרך חדש וחי אשר חידש לנו בפרוכת היא בשרו. ובהיות לנו כהן גדול על בית אלוהים. נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטוהרים בהזית לבבנו מרוח רעה ורחוצי בשר במים טהורים."
כאשר ישוע מת על הצלב, הכניסה של קודש הקודשים נפתחה לרווחה כיוון שהפרוכת שלו נקרעה, ודלת פתוחה זו של קודש הקודשים כאן היא דבר האלוהים של הבשורה אשר פתח כאן דרך חדשה וחיה לגן עדן. כאן, התנ"ך אומר לנו שוב שכל החטאים של ליבנו וגופינו נמחקו באמצעות טבילתו (המים הטהורים) ודמו, ולכן, אנו יכולים להיות מטוהרים באמונה בטוחה בישועתו המושלמת.
על כך, אני נותן את תודתי לאלוהים. לא היינו יכולים להיכנס לגן עדן ולא משנה עד כמה היינו מנסים, אלא למען אנשים כמותנו, ישוע הושיע אותנו מחטאינו עם הפעולות הצדיקות האלו של טבילתו ושפיכת דמו על הצלב, והוא פתח את שער גן עדן לרווחה, הכל כדי שאלה המאמינים בבשורת המים והרוח יוכלו להיכנס לגן עדן. עתה אפשרי מבחינתנו להתנקות מחטאינו ולהיכנס לגן עדן על ידי האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח.
כיוון שישוע פתח את שער גן עדן למענינו כאשר הוטבל ונצלב, אנו עתה מסוגלים לשטוף את חטאינו ולהיכנס לגן עדן על ידי האמונה באמת הזו. כיצד אם כן איננו יכולים שלא להודות לאלוהים? איננו יכולים להודות לו מספיק על אהבת קורבנו. פרוכת-המסך של קודש הקודשים נקרעה מצד לצד על ידי הטבילה אשר יוחנן קיבל כדי לקחת את חטאינו ועל ידי קורבן העולה של גופו הוא הורשע בצורה יצוגית על חטאים אלה שלנו.
 
 

ישנה רק דרך אחת להיכנס לגן עדן

 
כיוון שאנו מאמינים בטבילתו של ישוע ודמו על הצלב, אנו ניכנס לגן עדן. אין שום דרך אחרת להיכנס לגן עדן מלבד להאמין בבשורת האמת הזאת. רק על ידי האמונה במה שישוע עשה למענינו אנו יכולים להיכנס לגן עדן, שהרי אלוהים עשה הרבה עבודות למען אלה המאמינים בבשורת המים והדם של ישוע.
זוהי הסיבה מדוע נוצרים אינם יכולים להיכנס לגן עדן בכוחות עצמם, או באמצעות מסירות או נסיונות צבועים אחרים. אלוהים החליט שרק אלה אשר טוהרו מכל חטאיהם על ידי האמונה בטבילה שישוע קיבל ובשפיכת דמו, יכולים להיכנס לגן עדן. אלה המאמינים באמת זו הם אלה המאמינים שישוע הוא בן האלוהים, אלוהים בעצמו, והמושיע הנצחי אשר הושיע אותם מחטאים באמצעות טבילתו ושפיכת דמו. לאנשים כאלה אלוהים אפשר את שטיפת החטאים. רק באמצעות הטבילה שישוע קיבל והסבל אשר הוא נשא על הצלב, אלוהים האב אפשר לאלה מאיתנו המאמינים בכך להיכנס על ידי האמונה למלכות האלוהים.
האם אנו זקוקים לכסף כדי להיכנס לגן עדן? אם זה היה המקרה, היינו מגיעים לישועתנו כשאנו משלמים עליה, לכן זו אינה יכולה להיות הישועה אשר ניתנה באופן חופשי על ידי ישוע. כדי שניכנס לגן עדן, איננו צריכים דבר נוסף מלבד האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח. במילים אחרות, כדי להיכנס לגן עדן, אין צורך בתשלומים, מעשים, או מאמצים עצמאיים. אין צורך בכל מה שבא מטבע האדם להיכנס לגן עדן. כדי שנהיה כשירים להיכנס לגן עדן, אלוהים אינו דורש אלו שהם מאמצים, מעשים, רצונות, ביצועים או טוב לב מאיתנו.
ישנו רק דבר אחד שהוא בהחלט הכרחי בשבילנו כדי שניכנס לגן עדן, וזוהי האמונה המאמינה בטבילה של שטיפת החטאים אשר ישוע קיבל בנהר הירדן והקורבן אשר הוא הקריב בשופכו את דמו על הצלב כמחילת חטאינו. אין דרך אחרת. הדבר היחיד שאנו צריכים היא האמונה המאמינה בבשורה של הטבילה והדם של ישוע. זוהי הסיבה מדוע כדי לקבל את מחילת החטאים ולהיכנס לגן עדן, אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח אשר ישוע ביצע.
ישוע, אדוני האהבה, ביצע את ישועתנו המושלמת באמצעות בשורת המים והרוח. מכיוון שישוע כבר השלים את ישועת מחילת החטאים, אם החוטאים יאמינו בבשורה זו בלב שלם, הם ייוושעו מכל חטאיהם. אדונינו מחל על כל חטאינו בין אם יש לנו רבים או רק מעטים, והוא אפשר לכל אחד להיכנס לגן עדן רק על ידי האמונה.
זה שישוע פתח את שערי גן עדן כך שהחוטאים יכולים להיכנס אליו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, זהו חסד הישועה אשר הוא באמת מיוחד. "ישוע הוטבל כדי לשאת את כל חטאיי ומת על הצלב במקומי! הוא שטף את כל חטאיי ופתח את שערי גן עדן למעני! הוא כה אהב אותי כך שהוא הוטבל, שפך את דמו, וביצע את מחילת חטאיי באופן זה!" בדרך זאת, כאשר אתם מאמינים כך באמת הישועה, תכנסו לגן עדן על ידי האמונה הזו.
אין זה כה קשה בשביל האנשים להאמין בישוע כמושיעם, אלא למעשה קל, כל מה שעליהם לעשות זה רק לקבל לליבם את העובדות המוגמרות שישוע השיג כאשר הוא בא לעולם הזה, ולהאמין בהן. כיוון שישוע מחק את כל חטאינו וגאל אותנו מהם באמצעות טבילתו בנהר הירדן אשר הוא קיבל מיוחנן המטביל, ובאמצעות הדם אשר הוא על הצלב ובאמצעות הרוח, כאשר אנו מאמינים בישוע בליבנו, כולנו ניוושע.
"וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין" (יוחנן 8:32). בין אם חטאינו גדולים או קטנים, על ידי שהוטבל ושפך את דמו, ישוע גרם להם לכולם להיעלם. על ידי האמונה הזו בבשורת המים והרוח, האמת אשר שיחררה אותנו לחופשי, אנו יכולים לקבל את הישועה נצחית ולהיפגש בגאולה של ישועת האמת הזו.
בהוציאו לפועל את בשורת המים והרוח, אדונינו פתח את שער גן עדן לרווחה. אדונינו בא לעולם הזה, הוטבל, מת על הצלב, וקם לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים – אמת זו, בשורת המים והרוח, העבירה אותנו קרוב לאלוהים, ותאפשר לנו בעתיד לעשות את גן עדן לשלנו. עתה, אם ברצונכם להיכנס לגן עדן וגם להיגאל מהחטאים ולהפוך לילדי האלוהים, אתם חייבים לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בטבילת ישוע ובדם על הצלב. אמת זו תאפשר לכם לקבל את מחילת החטאים ותוליך אותכם אל שערי גן עדן.
 אדונינו יודע עלינו הכל. הוא יודע מתי נולדנו, הוא יודע על כל החטאים אשר עשינו ואשר נעשה. והוא גם יודע היטב שאין זה משנה עד כמה נתאמץ, איננו יכולים להעלים את חטאינו בכוחות עצמנו. כיוון שישוע מכיר אותנו היטב, הוא בעצמו מחק את כל חטאינו עם טבילתו ודמו על הצלב.
 
 

מדוע ישוע בא לעולם הזה?

 
משמעות השם ישוע הוא המושיע. ישוע נולד בעולם הזה כיוון שישועתנו מחטאים לא הייתה ברת ביצוע על ידי בן אנוש, אלא רק בתחום פעילותו של כוח אלוהי. כך, לידתו של ישוע הייתה בעלת תכלית ברורה. זוהי הסיבה שכדי להושיע את בני האדם מכל החטאים, ישוע נולד על האדמה הזו באמצעות גופה של בתולה. במילים אחרות, ישוע נולד דרך גופה של אישה לתועלת החוטאים אשר ירשו חטא בגלל עבירותיהם של אדם וחווה. כדי להפוך למושיע אשר יושיע את כל החוטאים של העולם הזה מחטאיהם, ישוע בא לעולם זה כשהוא נישא ברחמה של בתולה על ידי כוחו של אלוהים.
אדונינו בא אל הארץ הזו באמצעות גופה של יצירתו שלו, כך שהוא בעצמו יהפוך לקורבן ללא הפגם שלנו. וכאשר הזמן הגיע, צעד אחר צעד, הוא המשיך בתוכניתו להביא לנו ישועה. כאשר אדונינו הגיע לגיל 30, הוא הוטבל בנהר הירדן. כדי להגשים את תכלית בריאתו בעולם, היה על ישוע לקבל את חטאי העולם כשהוא מוטבל, וכדי למלא משימה זו הוא הוטבל על ידי יוחנן (מתי 17-3:13).
כאשר שלוש שנים חלפו מאז שישוע קיבל את חטאי העולם באמצעות טבילתו, הוא נצלב. בגלל שאדונינו הוטבל ולקח את כל חטאי העולם, הוא הורשע בצורה יצוגית על חטאינו. באמצעות הטבילה אשר ניתנה על ידי יוחנן המטביל ודמו על הצלב, ישוע גרם לכל החטאים להיעלם, וכך אפשר לאלה המאמינים להיוושע מכל חטאיהם.
לא משנה באיזה בערות אנשים מוצאים את עצמם, באיזו חולשה הם לכודים, ואיזה חוטאים הם, אלוהים אפשר לנו המאמינים בבשורת המים והרוח להיכנס לגן עדן, מלכות האלוהים. כדי לשלם את חובות החטאים ישוע הוטבל בנהר הירדן ושפך את דמו על הצלב. בגלל הישועה אשר ישוע ביצע בשלמו את חובות חטאינו והקריב את עצמו, אלה מאיתנו המאמינים יכולים להישטף עתה מחטאיהם רק על ידי אמונתם בבשורת המים והרוח. זוהי מהות האמת של הנצרות ולב מחילת החטאים.
ישוע בא לעולם הזה כדי להפוך למושיע של כל חוטאי העולם הזה. ולמעשה ישוע הושיע את כולנו מכל חטאינו. אדונינו אפשר לכל החוטאים, לא משנה מי הם, להיכנס לגן עדן על ידי האמונה במעשיו.
זוהי אהבתו של ישוע. מכיוון שאדונינו כה אהב אותנו הוא הוטבל ושפך את דמו כדי להושיענו. כדי לגאול אותנו מחטאינו, אותנו אשר הוא אהב כגופו שלו, אדונינו הוציא לפועל את הישועה על ידי שהוטבל ושפך את דמו. אנו היינו חוטאים אשר מיועדים לחטוא עד יום מיתתנו. בהתיסרנו מהחטאים, המשיכנו להתרחק הלאה מאלוהים. כדי להושיע אנשים כמותנו, היה על ישוע לבצע את עבודת הישועה המאפשרת לנו להתאחד עימו.
 אדונינו הושיע אותנו אנו אשר היינו חוטאים עם אהבתו של אלוהים. כדי להושיע אותנו החוטאים מרשעותנו, הוא השלים את צדקת האלוהים ואת אהבתו בקבלו את טבילתו ובשופכו את דמו. אנו המאמינים בבשורה זו כה אסירי תודה על מה שישוע עשה למענינו כך שמילים אינן יכולות לבטא את תודת אמונתנו כאשר אנו משתחווים לפניו. אמת מחילת החטאים שאדונינו נתן לנו היא כה אהבה אצילית ומוחלטת ששום דברי הגיון או שום דברי מתיקות אינם יכולים לתארה.
לפני יותר מ 2000 שנה, אף אחד מאיתנו אפילו לא נולד בזמן ההוא. בערך לפני 2000 שנה פרוכת בית ההיכל הארצי והיכל השמימי של מלכות השמים נפתחו. לא היינו אפילו ברחם אימנו בזמן ההוא, אך אדונינו כבר ידע הכל עלינו. הוא ידע שתיוולדו, ושכולכם תחיו את חייכם כל אחד בדרכו המיוחדת. וישוע אהב אותי – לא רק אותי אלא הוא אהב גם אותכם וכל אחד אחר באופן שווה. ישוע אהב אותנו כל כך שאפשר לכל החוטאים להיכנס לגן עדן על ידי האמונה בבשורת המים, הדם, והרוח שישוע ביצע למענינו. דרך המים והרוח (טבילת ישוע ודמו על הצלב), ישוע השלים את ישועתנו מהחטאים.
זה שהפרוכת נקרעה מלמעלה למטה זה באמת אירוע מדהים. כיצד יכלה פרוכת זו של קודש הקודשים להיקרע רק מכיוון שישוע מת על הצלב? פרוכת זו הייתה כמו השטיחים בימנו. היא הייתה ארוגה בצורה עבה מאד וחזקה. בארץ ישראל, אנו יכולים עדיין להיתקל בפרוכות ארוגות באופן עבה כמו שטיחים. הם ארוגים בצורה כה הדוקה שאומרים שצריך ארבעה סוסים המושכים לכיוונים שונים כדי לקרוע אותן. כמה חזק הוא סוס? אך הפרוכת שהייתה כה חזקה אשר היה צורך בארבעה סוסים כדי לקורעה, נקרעה מלמעלה עד למטה כאשר ישוע מת על הצלב.
מדוע נקרעה הפרוכת? היא נקרעה כיוון שישוע שטף את כל החטאים אשר היו בליבם של בני האדם. היא נקרעה כיוון שישוע מילא את כל פעולותיו הצדיקות על ידי שהוטבל ונצלב למוות. בקבלו את חטאי העולם באמצעות טבילתו והרשעתו על הצלב, ישוע פתח את הדרך למען אלה המאמינים כדי להיכנס לגן עדן. כל מה שעליכם לעשות זה רק להאמין. ישוע פתח את שערי גן עדן כך שכולכם תוכלו להיכנס לשם רק על ידי האמונה.
 
 

האם גם טבילת ישוע וגם דמו חיוניים לישועתנו?

 
על פי שיטת הישועה אשר תוכננה אפילו לפני זמן הברית הישנה, הידים הונחו על ראשו של ישוע, טקס אשר היה שמור רק לקורבן העולה .כיוון שהיה זה חוק הישועה אשר נקבע על ידי אלוהים לקבל את כל החטאים עם סמיכת הידיים ולמות, ישוע אשר בא כקורבן העולה שלנו כדי להושיענו לנצח, יכל למחוק את חטאינו רק על ידי קבלת הטבילה שהיא צורה של סמיכת הידיים. זוהי הסיבה מדוע כדי להיכנס לקודש הקודשים, אפילו הכהן הגדול חייב היה לוודא לקחת עימו את דם קורבן העולה אשר לקח את החטאים עם סמיכת הידיים.
מדוע, אם כן, היה על הכהן הגדול להיכנס למקום זה עם הדם? כיוון שנפש הבשר היא בדם, אלוהים נתן זאת לכהן הגדול כדי שיכפר על נשמתו לפני שהוא בא לפניו (ויקרא 17:11). כל האנשים היו צריכים למות על חטאיהם, אך כיוון שישוע לקח את כל החטאים של בני האדם כשהוטבל בנהר הירדן (כל החטאים הועברו על ישוע עם טבילתו) והכתיף את כולם, ישוע נצלב ועל ידי כך הושיע אותנו עם הדם אשר הוא שפך, עם חייו. זה אומר לנו שכאשר חוטאים באים לפני אלוהים, הם ללא ספק צריכים לקחת עימם את האמונה המאמינה במים ובדם. רק כאשר אנו מאמינים בלב שלם במי טבילתו של ישוע ובדם שהוא שפך, אנו יכולים להימלט מההרשעות על חטאינו.
עתה, ישוע שטף את כל חטאינו כך שאף אחד לא יצטרך לתת תפילות תשובה, או לצום, או לתת תרומה למחילת חטאיו. איננו צריכים לתת תפילות תשובה ואיננו צריכים להיענש על חטאינו כיוון שישוע נתן כבר את קורבן מחילת החטאים וההרשעות. כל מה שעלינו לעשות זה רק להאמין עם ליבנו בישועה הנראית בתכלת, ארגמן וחוט השני.
כל מה שעל כל אחד לעשות זה רק להאמין בטבילה שישוע קיבל כחוט התכלת אשר שימש למשכן של הברית הישנה, ולהאמין בדם שישוע שפך על הצלב כחוט השני. והאמת שישוע הוא מלך במהותו הבסיסית נראית בחוט הארגמן אשר שימש לשער המשכן. לפיכך, אם נשטפנו מחטאינו על ידי האמונה במחילת החטאים הנראית כתכלת, ארגמן, וחוט השני, ואנו מאמינים שכל ההרשעות שלנו הגיעו לקיצן, כל אחד מאיתנו יכול להיכנס למלכות השמים. בשורה זו היא הבשורה של המים והרוח.
 
 

מדוע פרוכת ההיכל נקרעה כאשר ישוע מת על הצלב?

הבה נתייחס לזה פעם נוספת

 הצלב של ישו
התכלת, הארגמן, וחוט השני הנראים בברית הישנה הם הבשורה המביאה את ברכת מחילת החטאים ואת הכניסה למלכות השמים לאלה המאמינים. זוהי הסיבה מדוע הפרוכת נקרעה כאשר ישוע, המוטבל, מת על הצלב. לאלה המאמינים בישוע, זוהי בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים בעצמו. "אה, זה היה מכיוון שישוע הוטבל במקומי שהוא שפך את דמו ומת על הצלב, ולכן שילם את שכר המוות, שכר החטאים." במותו על הצלב ישוע אמר "כולה," וזה היה הרגע בו הוא פתח למענינו את דרך הכניסה למלכות השמים.
ישוע בא אל העולם הזה כדי להושיע את אלה אשר היו מופרדים מאלוהים על ידי חומת החטאים אשר הם לא יכלו להימנע מלהמשיך לבנותה. זה היה רצונו של ישוע, אך יחד עם זה זאת הייתה גם ההרשעה של אלוהים האב ואהבתו לנו. בצייתו לרצונו של אלוהים האב, ישוע קיבל את הטבילה אשר העבירה על גופו את חטאי העולם. כיוון שישוע הכתיף את חטאי העולם באמצעות הטבילה, הוא הלך אל הצלב, נצלב, שפך את דמו ומת, קם לתחייה מן המתים לאחר שלושה ימים, ועל ידי כך השלים את פעולות הישועה. אלו הן הפעולות הנראות בתכלת, בארגמן ובחוט השני, מחילת החטאים אשר גאלה את החוטאים מחטאיהם, והשלמת שיטת ההקרבה.
כיוון שישוע ביצע את הישועה עם פעולותיו, שער גן עדן, אשר דרכו שום אדם לא יכל להיכנס עד אז, נפתח עתה. זה מראה ששער הישועה לא נפתח יותר עם סמיכת הידים ודם החיה אשר שימשה כקורבן העולה של הברית הישנה, אלא עתה הוא נפתח על ידי האמונה המאמינה בטבילה שישוע קיבל ובדם אשר הוא שפך על הצלב. הפרוכת שנקרעה מראה את השלמת הישועה, שאלוהים מאפשר עתה לכל אחד אשר יודע ומאמין בבשורת המים והרוח אשר בוצעה על ידי ישוע להיכנס לגן עדן. זוהי הסיבה מדוע פרוכת ההיכל נקרעה.
אתם חייבים להיכנס לגן עדן עם האמונה המאמינה בטבילת ישוע ובדם על הצלב. ישוע אשר לא היה בו חטא כלל, בא אל העולם הזה בגוף והוטבל על ידי יוחנן כדי לקבל את כל חטאינו (מתי 3:15). יותר מכך, אדונינו נתן את חייו כמחיר על חטאינו והפך לקורבן הכפרה הנצחי אשר אנו חייבים לקחת עימנו כשאנו באים לפני אלוהים. לכן, כולנו חייבים להאמין בדם זה אשר ישוע שפך לאחר שהוטבל, כישועתנו. כדי להושיע את בני האדם מחטאים ולעשותם לעם האלוהים, ישוע פתח את שער גן עדן על ידי קריעת גופו.
כאשר זה מגיע לישועת ישוע אותנו, אנו חייבים לדעת שהוא לא רק דימם על הצלב. שלוש שנים לפני מותו על הצלב, הוא כבר לקח את חטאינו כשהוטבל בנהר הירדן. כך ישוע הוטבל על ידי יוחנן לתועלתם של כל בני האדם ואז נצלב על ידי חיילי רומא. אפילו לפני שאתם ואני נולדנו בעולם זה, ישוע כבר ניקה את כל חטאינו כשהוטבל ושפך את דמו.
טבילת ישוע על ידי יוחנן הייתה שיטת הישועה אשר היה עליו ללא ספק לבצע כדי לקחת את כל החטאים מראש אחת ולתמיד. הדם שהוא שפך היה התשלום על חובות כל החטאים הללו. כיוון שישוע הוא אלוהים בעצמו, הטבילה שהוא קיבל והדם שהוא שפך על הצלב יצרו כמובן את ישועתה מהחטאים. זו הייתה הקרבתו המושלמת של אדונינו אשר הוא הקריב למען ישועת כל בני האדם. האם אתם מאמינים שדבר הבשורה של המים והרוח ניקתה את כל חטאינו וגאלה אותנו מכל חטאינו והרשעותינו?
 
 

באמצעות טבילת ישוע ודמו על הצלב, כל חטאי בני האדם טוהרו עתה

 
כדי לשטוף את חטאי העולם, ישוע הוטבל על ידי יוחנן. אם נסתכל על פעולות הישועה של ישוע בעוזבנו את טבילת ישוע מחייו הציבוריים, ישועת בני האדם אשר תוכננה בישוע המשיח לפני יסוד העולם תהפוך לשקר. אפילו לפני בריאת העולם, ישוע כבר תיכנן להיטבל כדי לקחת את חטאי בני האדם ולשפוך את דמו.
זוהי הסיבה מדוע ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל, נציגם של כל בני האדם, ועל ידי כך קיבל את כל החטאים (מתי 12-11:11, מתי 3:15). זה שישוע שטף את חטאי החוטאים על ידי שהוטבל, הייתה זו שיטת הישועה. ישוע קיבל את כל רשעיות החוטאים וטיהרם, ובמקום שאנו נמות על חטאינו, הוא מת באופן יצוגי במקומנו, ובעשותו כך הוא גאל את אלה המאמינים בכך מכל חטאיהם והרשעותיהם. באמצעות השיטה (שיטת הטבילה), ישוע יכל לקבל את חטאי בני האדם על עצמו ולשאת את כל ההרשעות החטא בשופכו את הדם על הצלב. "כי כן נאווה לנו למלא כל הצדקה" (מתי 3:15). המשמעות של העובדה שישוע הוטבל בנהר הירדן היא שהוא קיבל את כל החטאים שלנו החוטאים.
אחים ואחיות, האם אינכם מסוגלים להאמין שישוע בא לעולם הזה לפני יותר מ 2000 שנה, שהוא הוטבל כשהגיע לגיל 30, ושהוא שפך את דמו למענכם, רק מכיוון שלא ראיתם זאת בעיניכם? אך ביודעו את כל חסרונותינו, אלוהים תכנן כבר את ישועתנו עם המים והדם אפילו לפני בריאת העולם, ובשלחו את ישוע המשיח ואת יוחנן המטביל לעולם זה בהתאם לתוכניתו, הוא הוציא לפועל את הישועה של כולנו. כדי לאפשר לנו להבין ולדעת את כל האמת הזו, אלוהים גרם למשרתיו לכתוב את דברו. באמצעות דברו הכתוב, אלוהים חשף את הכל בנוגע לתוכנית הישועה וביצועה לכל בני האדם. הוא אפשר עתה לכל אחד להבין באמצעות דבר אלוהים הכתוב את האמת שישוע הוטבל על ידי יוחנן בנהר הירדן כדי לקחת את כל חטאינו.
כולנו חייבים עתה להאמין בטבילה שישוע קיבל ובדם שהוא שפך על הצלב, כישועתנו. למרות שלא ראינו זאת בעיננו שלנו, אנו חייבים להאמין בליבנו. אמת אמיתית באה אלינו כאשר אמונתנו מבוססת על דברו. ישוע אמר לתומס, "אשרי המאמינים ואינם רואים" (יוחנן 20:29). ישוע הושיע אותכם ואותי עם הטבילה אשר הוא קיבל ועם הדם אשר הוא שפך. אלוהים אפשר לכל המאמין בכך להיכנס לגן עדן.
זוהי הסיבה מדוע אלוהים קרע את פרוכת ההיכל כאשר ישוע מת על הצלב. ישוע הרס את חומת החטאים אשר חסמה אותנו בני האדם מאלוהים. מה שישוע עשה היה יותר מהקרבה כדי לקרוע את חומת החטאים. הוא הפך את זה לאפשרי מבחינת כולם להיכנס לגן עדן בהחלט ללא הפרעה רק על ידי האמונה בלב בבשורת המים והרוח. אני מודה לאדונינו על שנתן לנו אמת זו, כך שכולנו נוכל באמת להיכנס לגן עדן רק אם נאמין בליבנו.
כמה נפלא הוא אירוע זה שישוע נולד בעולם זה בגוף של יצור ותו לא כדי להושיע את החוטאים? זהו באמת אירוע לא רגיל אפילו כשמשווים אותו לבריאת העולם. זה דבר מובן מאליו שישוע, הבורא אשר יצר את כל הדברים, יברא את יצוריו, אך שהיוצר יהפוך ליצור, יקח את כל חטאי העולם על ידי הטבלתו וייצלב, אינו יכול שלא להיות אירוע נפלא של ישועה.
כיצד יכול להיות הבורא בעצמו להפוך לאחד מברואיו? אך ישוע, אלוהים בעצמו, הנמיך את עצמו בשיעור כזה שהוא אפילו הוטבל על ידי יוחנן המטביל, נציג בני האדם, בנהר הירדן. איזה אירוע נפלא הוא זה? אך אין זה הסוף כיוון שישוע הנמיך את עצמו כל הדרך למטה, ציית אפילו למיתתו, ונשא סבל רב על הצלב כדי לשפוך את דמו ולמות. כל הדברים הללו אינם יכולים להיות דבר אחר מלבד אהבת האלוהים, רחמנותו וחסדו הגדול.
כל חטאי העולם טוהרו לגמרי אחת לתמיד עם טבילת ישוע ודמו על הצלב. בקריעת פרוכת ההיכל, ישוע קם לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים, ועתה הוא רוצה לפגוש את כל אלה המאמינים באמת זו. בדרך זו, עבודות ישוע אשר הושיעו את החוטאים הם מאורע הגדול וכביר יותר אפילו מהבריאה אשר יצרה יקום זה וכל הדברים אשר בו. לידת ישוע, טבילתו, מותו על הצלב, תחייתו, התרוממותו וחזרתו, וזה שהוא עשה את כולנו לילדיו הן עבודותיו אהבתו של אלוהים.
אדונינו הושיע אותכם ואותי מכל החטאים. אדונינו הושיע אותכם ואותי אחת ולתמיד מחטאי העולם באמצעות בשורת המים והרוח. לכן אנו יכולים להפוך לצדיקים על ידי האמונה ולהודות לאלוהים. אלוהים העניק לנו בשלמות את ברכות הישועה שלו. האם אתם מאמינים?
אחים ואחיות, אתם ואני היינו כאלה המיועדים להיות מושלכים לגיהינום. היינו כאלה המיועדים להיחרב על חטאינו ולחיות בצער, אך ישוע הושיע אותנו מהחטאים עם הישועה אשר הוא תכנן אפילו לפני יסוד העולם. אין לנו שום ברירה אחרת אלא לחיות את חיינו כשאנו יושבים באמצע חטאינו, מיללים, מתמרמרים ומקללים את גורלנו, אך כדי לאפשר לאנשים כמותנו להיכנס למלכות השמים, ישוע הושיע אותנו מכל החטאים. לפיכך אדונינו הפך לאדוני ישועותינו.
ישוע נתן לנו את בשורת המים והרוח והוא גם ערב למחילת החטאים. ישוע בעצמו הפך לאדוני הישועה. ישוע לקח את כל חטאי העולם במקומנו, מת במקומנו, ולפיכך הפך למושיענו המושלם.
 
 
האם אתם מאמינים בטבילה שישוע קיבל ובדם אשר הוא שפך?
 
גאולתנו מהחטאים מבוצעת על ידי האמונה בטבילה שישוע קיבל ובדם על הצלב. כדי שהחוטאים ייוושעו על ידי האמונה בו כמושיעם, הם חייבים לוודא שהם לוקחים בחשבון את טבילתו ואת הצלב באופן תקין, והם חייבים להאמין שעל ידי האחוד של שני דברים אלה שהישועה המשולמת התבצעה.
האם במקרה, אינכם מאמינים שישוע הוטבל ומת על הצלב? האם אינכם מתעלמים מהטבילה שישוע קיבל מיוחנן ומסרבים להאמין בה? צדקת האלוהים בוצעה כיוון שהטבילה שישוע קיבל הייתה תהליך אשר באמצעותו הוא לקח את כל חטאי החוטאים, והמוות אשר הוא סבל כששפך את דמו היקר היה ההרשעה על חטאינו. לכן, כאשר אתם ואני מתימרים להאמין בישוע, אנו חייבים להאמין גם בטבילתו ובדמו על הצלב כישועתנו.
אלוהים כתב את הצורך של הטבילה ושפיכת דמו של ישוע בדברו, אך למרות זאת, אנשים רבים עדיין מתעקשים להאמין רק בדם של ישוע כדי להיוושע. אם אתה אחד מהם, אתה חייב לשקול שוב ברצינות את אמונתך, לחזור, ולהאמין בשני הדברים ההכרחיים הללו. אם אינך נוהג כך ומאמין רק בדם של הצלב, אתה הופך את כל פעולות חייו הציבוריים של ישוע לריקים. אם במקרה יש לך אמונה כזו, אתה חייב לחזור מאמונה קלוקלת זו ולהיות בעל אמונה המדוברת בתנ"ך. ללא טבילתו, איזה רלוונטיות יש למותו על הצלב בשבילנו? אם ישוע לא היה נטבל על ידי יוחנן המטביל, למותו לא היה שום קשר לחטאינו.
אחים ואחיות, אם היה ברצונכם למחוק את שמכם מחוב, האם למעשה לא הייתם צריכים להביא כסף ולשלם את החוב? לווים חייבים להעביר כסף התואם את סכום חובם, ורק אז הם יכולים למחוק את שמותיהם מהרשימה. באותו אופן, כדי לשלם את חובות חטאינו, ישוע קיבל חטאים ועבירות שלנו באמצעות טבילתו ומחק אותם על ידי ששפך את דמו.
באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל, ישוע למעשה לקח את כל חטאינו, וזוהי הסיבה מדוע הוא יכל להיות מורשע על חטאינו בשופכו את דמו. כדי לשלם את כל החובות, הגיון פשוט מראה שהאדם חייב לתת ערך אשר מתאים לחוב זה. אם הלווה לא נותן כסף ורק מצהיר שהוא שילם חוב זה ודורש ששמו ימחק מהחשבון, האם שמו באמת יימחק? לא משנה עד כמה ברצינות הוא מאמין ששמו ימחק מהחשבון, לאמיתו של דבר, שמו יהיה עדיין כתוב בחשבון.
כפי שלווים יכולים להשתחרר מחובם רק כאשר חובם למעשה שולם, בשבילנו החוטאים כדי לקבל את מחילת החטאים, חייבת להיות לנו בליבנו האמונה המאמינה שחטאינו הועברו על ישוע באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל. אנו בעצמנו לא נתנו את הטבילה אשר העבירה את חטאינו על ראש ישוע.
אך באמצעות מתווך בשם יוחנן המטביל, אנו היינו מסוגלים להעביר את חטאינו על ישוע. ישוע אשר הוטבל על ידי יוחנן המטביל הכתיף את חטאי העולם, הלך אל הצלב, שפך את דמו ומת. על ידי האמונה בטבילתו, דמות הישועה ומרשמה, אשר באמצעותה ישוע לקח את חטאינו והושיע אותנו, אנו יכולים לקבל את ההוכחה לישועתנו. על ידי האמונה בליבנו במה שאדונינו עשה למענינו, אנו מסוגלים עתה לקבל את מחילת החטאים. מדוע? כיוון שבאמצעות טבילתו ודמו, אדונינו נתן לנו חיים חדשים.
כאשר ישוע מת על הצלב, פרוכת קודש הקודשים נקרעה לשני חלקים, הארץ רעדה, סלעים התגלגלו, קברים נפתחו, וגופותיהם של קדושים רבים אשר ישנו קמו. באמצעות מאורעות אלו, אלוהים הראה שהוא יקים את אלה המאמינים בדברו, שישוע המשיח יבוא וימחק את כל חטאי בני האדם. הוא הראה שאכן ישוע קם מהמתים, ושאלה המאמינים בישוע אכן יקומו לחיים. ישוע לא רק הושיע אותנו מחטאים, אלא הוא נתן לנו אנו אשר היינו מתים מבחינה רוחנית, חיים חדשים. כדי לתת לנו חיים חדשים ישוע הוטבל, מת על הצלב, וחי שוב. אלוהים אפשר לנו להיכנס לעיר הקודש שלו ולחיות בה לנצח. אני נותן לו את תודתי העמוקה עם אמונה.
המקום בו יחיו אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים הוא גן עדן. האמינו גם שאלה אשר קיבלו את מחילת החטאים בעולם זה יכנסו כולם לגן עדן ויחיו שם. גן עדן שייך לאלה אשר קיבלו את מחילת החטאים. להאמין בבשורת המים והרוח ולהיוולד מחדש אינם שני דברים נפרדים, אלה הם אותו דבר.
אם מישהו מאמין בדבר בשורת המים והרוח אז אדם זה נולד מחדש ממש ברגע בו הוא מאמין. כאשר חוטאים מקבלים את מחילת החטאים הם הופכים לילדי האלוהים, ולילדיו, אלוהים נותן כמתנה את גן עדן. אף על פי שבגופנו אין לנו מעשים משלנו, בהסתכלו רק בדבר אחד, אמונתנו המאמינה במושיענו, אדונינו נותן לנו את מחילת החטאים ואת גן עדן כמתנה בשבילנו.
העובדה שאדונינו בא לעולם הזה, שהוא הוטבל, ושהוא שפך את דמו, זה הכל נכון. כאשר ישוע מת על הצלב, הוא כבר לקח את כל חטאי העולם עם טבילתו. לפני שישוע נצלב, כשהוא הוטבל מראש על ידי יוחנן, הוא כבר נשא את חטאי העולם. לכן כיוון שישוע הכתיף את חטאי העולם כשהוטבל היה עליו לשאת את עונש התורה המצהירה ששכר החטא הוא המוות. כדי שישוע יושיע את בני האדם, היה עליו למות על הצלב כשהוא נושא את חטאי העולם אשר הוא לקח עם טבילתו.
כאשר ישוע נצלב, האנשים אשר צלבו אותו לא היו יהודים, אלא הם היו חיילים רומיים. ישוע נצלב על ידי חיילים גויים. בשופכו את כל דמו בגלל חטאינו ישוע צעק, "כולה!" עם נשמתו האחרונה. באותו רגע, פרוכת ההיכל נקרעה לשנים מלמעלה למטה. יותר מכך, התנ"ך אומר לנו גם שהארץ רעדה, סלעים נבקעו, הקברים נפתחו, והרבה גופות של קדושים אשר ישנו קמו (מתי 52-27:51). כאשר שר המאה והחיילים הרומיים ראו מה קרה כאשר ישוע מת על הצלב, הם העידו, "אכן זה היה בן אלוהים" (מתי 27:54). אלוהים גרם לפה של החיילים הרומיים להעיד, "ישוע היה הבן של אלוהים החי."
עתה, אלה החייבים להעיד על הבשורה האמיתית ברחבי העולם הם מי אם לא אנו, המאמינים בבשורת המים והרוח. באמצעות בשורת המים והרוח כולם משתנים. כאשר האנשים מקבלים את מחילת החטאים מישוע, הם משתנים מבחינה רוחנית אפילו מבלי לנסות, כיוון שרוח הקודש באה לשכון בליבם. ליבם של הצדיקים הנולדים מחדש מתחדש כל יום כיוון שבכנסיית האלוהים הם יכולים בעקביות לשמוע את דבר בשורת המים והרוח. הם שומעים את הדבר, מהללים את ישוע, וכשהם מהללים הם חווים את מילות השיר החקוקים בליבם, ועל ידי כך מחדשים את ליבם כל יום. ליבם של הצדיקים משתנה ברציפות והם יכולים להרגיש שינויים מוחשיים בתוכם.
בראותנו את עצמנו משתנים, אנו אשר הפכנו לצדיקים, הלא מאמינים נוכחים להעיד, "הם באמת נושעו. הם נוצרים אמיתיים, אנשי האלוהים." כך, מחילת החטאים שלנו אינה סוג של ישועה אשר מוכחת רק על ידנו. שר המאה הרומי והחיילים גם העידו על האמת הזו, שישוע כבן האלוהים הושיע את החוטאים מחטאי העולם כאשר הוא נצלב. בצורה כזו, אלוהים בעצמו נשא עדות לאלה המאמינים באמת זו שישוע הושיע אותנו מכל חטאינו עם המים והדם.
 
 

בשורת המים והרוח אשר גרמה אפילו לשטן להיכנע

 
בשורת המים והרוח היא הישועה אשר אפילו השטן נכנע לה. כאשר ישוע אמר במותו, "כולה," יתכן שהשטן אמר, "אה! זה משפיל אך אינני יכול לעשות דבר בנוגע לכך! הוא צודק. אין יותר חטאים בעולם. עתה כולם לגמרי חפי חטא ללא שום יוצא מן הכלל! זה אוכל את ליבי, אך אינני יכול לעשות דבר בנוגע לכך!"
במילים אחרות, השטן בעצמו לא יכל שלא להכיר בישועה זו שישוע ביצע. אך עדיין הוא מנסה להפריע לאלה אשר קיבלו את מחילת החטאים מלחיות את חיי האמונה שלהם. כיוון שאלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח אשר בוצעה על ידי ישוע הם ילדי האלוהים, הם מנסים לחיות למענו. אך בשביל השטן המשמעות היחידה יכולה להיות שיהיו לו עבדים מעטים המשועבדים לחטא ולכן הוא מנסה למנוע ממשרתי האלוהים להפיץ את הבשורה בכל רחבי העולם.
אם אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים ימשיכו להפיץ את בשורת המים והרוח, יהיו יותר אנשים אשר ישתחררו מחטאיהם. לכן השטן נועץ את שיניו בחולשותיהם של בני האדם ולא נותן להם ללכת. הוא מפריע להם כך שאפילו אדם אחד יותר ימנע מללכת אחר ישוע.
בהסיתו את לב האנשים באומרו להם, "הרגו את ישוע!," השטן גרם להם לצלוב אותו למוות. אך בדיוק כאשר השטן חשב שהכל הסתיים עם זה, ישוע הצלוב והמת צעק בקול גדול, "כולה!" השטן חטף שוק מכך. ההיפך מסיכול, בלוקחו את כל חטאינו באמצעות טבילתו בנהר הירדן ובמותו על הצלב, ישוע ביצע בצדק את הישועה אשר גאלה את בני האדם מהחטא ומההרשעה. השטן לא היה מודע לחוכמה זו של אלוהים. הוא חשב שהכל פשוט יעבור אם הוא יהרוג את ישוע על הצלב, אך זה לא מה שקרה. לאחר שלקח את חטאי העולם באמצעות טבילתו, ישוע השלים את מחילת החוטאים בנתינת גופו על הצלב ובמותו.
עם מות גופו, ישוע כבר שילם את כל חובות החטאים. לפיכך, אין יותר חטאים בבני האדם. מדוע? כיוון שבהתאם לחוק המצהיר ששכר החטא הוא המוות, ישוע כבר מת במקום החוטאים. אנו חייבים להאמין שמכיוון שישוע לקח את כל החטאים של החוטאים בנהר הירדן, הוא יכל למות באופן יצוגי במקום החוטאים.
"כולה!" זה מה שישוע צעק על הצלב עם נשמתו האחרונה. כיוון שישוע מת, השטן אינו יכול יותר להגיד לנו, "יש לכם חטאים האם לא כך?" בגלל לידת ישוע, טבילתו, מותו על הצלב, דמו ותחייתו, השטן הובס קשות לפני ישוע. למרות שהשטן הרחיק את יחסנו עם אלוהים בגורמו לנו לחטוא כל הזמן, בסוף, בגלל חוכמתו של ישוע בן האלוהים, טיהור החטאים וההרשעות על ידו, לבסוף השטן לא יכל להימנע מתבוסה.
כאשר אתם מאמינים בטבילת ישוע ובדם על הצלב, האם עדיין יש לכם חטאים? כמובן שלא! להגיד שאין לנו חטאים זה דבר שלא ניתן לאומרו עם מצפון הבשר. אך על ידי האמונה בטבילה ובדם של ישוע, אנו מסוגלים עתה להצהיר באומץ שאנו חפי חטא. האם אתם מאמינים באמת שישוע לקח את כל חטאינו כשהוטבל בנהר הירדן, מת על הצלב במקומנו, ועל ידי כך הושיע אותנו? על ידי אמונתנו באמת הזו, אנו יכולים להגיד עתה שאין לנו חטאים. ולמעשה, לא יכול להיות בליבנו כלל חטא, אפילו לא קטן כפרוטה. זוהי הסיבה מדוע ליבנו באסירות תודה קופץ בנו לפני אלוהים ונותן את תודתנו עם אמונה.
"אלוהים, יתכן שאמונתי אינה כה נפלאה, אך אפילו עם אמונה קטנה כמו זרע חרדל, אני עדיין נותן את תודתי לך. הייתי מישהו אשר אפילו לא יכל לשאת את אהבתך הנפלאה, אך עדיין באת אל ליבי, וכך עם אמונתי המאמינה בבשורת המים והרוח, אני אוחז את אהבתך בליבי. לבי אסיר תודה לך כל יום, כיוון שישוע שוכן בליבי ונמצא עימי. על שנתת לי לב זה, אני נותן לך את כל תודותיי." באופן זה, אדונינו נתן לנו לב אסיר תודה. ואדונינו מברך אותנו כל יום.
כך שלא רק אני אלא גם כל השאר אשר שומעים ומאמינים באמת של ישועתנו המושלמת, אין לאף אחד חטאים בליבם. כיוון שאנו מאמינים באמת הזו של המים והרוח, אנו קיבלנו את ברכת הישועה של הפיכתנו לילדי האלוהים. ואלוהים בלב שלם רוצה שכולם יבינו שאין שום דרך אחרת בשבילם להיוושע מכל חטאיהם ללא האמונה בלידת ישוע, בטבילתו ובדם ולחזור אליו ולהאמין באמת הזו.
מעשי השליחים 4:12 אומר, "ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הניתן לבני אדם אשר בו ניוושע." אנו מאמינים בישוע כמושיענו. לאלה המאמינים בכך, לב מלא תודה עולה. לכן יש לנו לב אסיר תודה לישוע. אדונינו נתן לנו ישועה, והוא גם נתן לנו לב אסיר תודה. ישוע נתן לנו חיי נצח. איננו יכולים שלא להלל את ישוע עם תודתנו על שנתן לנו את כל הברכות השופעות הללו.
אפילו אם אמונתנו קטנה כזרע חרדל, אם אנו עדיין מאמינים במה שישוע עשה למענינו בליבנו, כולנו יכולים להיוושע. אני מפציר בכולכם להבין שאין שום דבר אחר שאנו יכולים לעשות בשביל ישועתנו מלבד להאמין, להכיר את הישועה הזו שאלוהים נתן לנו בחינם, ולהאמין בה. כיוון שמחילת החטאים אינה יכולה להיות מושגת באמצעות מאמצינו, אלוהים מחק בצורה חד צדדית את כל חטאינו בעצמו ונתן את ישועתו לאלה מאיתנו המאמינים. עתה, כל מה שנשאר לנו לעשות זה רק לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה.
יש פתגם בקוריאה ההולך כך, "אם אתה אוהב יותר מידי ארוחות חינם, אתה תתקרח." באנגלית זה מקביל ל "אין דבר כזה כמו ארוחת חינם." זה לגמרי נכון; שום דבר בחיים לא מגיע לנו בחינם. ואנו נוטים ללעוג לאלה המצפים לקבל מתנות מבלי לתת דבר בחזרה. אף על פי כן, ישועה והליכה לגן עדן מושגות על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, הכל בחינם. יתכן שקרחות המתקבלות מקבלת מתנות חינם יהיו מכוערות בבשר, אך קרחות רוחניות מקבלת מתנות האלוהים הינם ברכות לפני אלוהים. אני מתפלל שכולכם תבינו שאלוהים שמח לראות את ליבנו חף החטא, ובראותו זאת, הוא מאמץ אותנו בזרועותיו.
אנו חביבי חסד האלוהים. ואיננו יכולים שלא להודות לישוע: אדונינו בא לעולם הזה, קיבל את טבילתו במים, שפך את דמו על הצלב, ועל ידי כך פתח את שערי גן עדן. בקורעו את פרוכת קודש הקודשים מלמעלה למטה, הוא אפשר לכל מי שנולד מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח להיכנס למלכות השמים. גם אתם חייבים להיכנס לגן עדן על ידי האמונה בבשורה זו של המים והרוח בליבכם.
אני מודה לאדונינו על שהוטבל, שפך את דמו, קם לתחייה מן המתים, ועל החסד שבאמצעותו פתח את שער מחילת החטאים למענינו.