Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[1-2] אנו חייבים להכיר את שבע התקופות (חזון יוחנן 1:1-20)

אנו חייבים להכיר את שבע התקופות
( חזון יוחנן 1:1-20 )
 
אני מודה לישוע אשר נתן לנו תקווה בתקופה חשוכה זו. תקוותינו היא שהכל יתגלה כפי שנכתב בספר חזון יוחנן, ולחכות באמונה שכל דברי הנבואה יתקיימו.
הרבה נכתב על ספר חזון יוחנן. למרות שיש שפע תיאוריות ופרשניות שנעשו על ידי מלומדים עדיין קשה להיתקל בעבודה שהיא באמת תנ"כית בגישתה. רק על ידי חסדו של אלוהים כיליתי שעות רבות מספור בלמידה ובחקר חזון יוחנן, ויכולתי לכתוב ספר זה. אפילו עתה כשאני מדבר, ליבי מלא באמת של חזון יוחנן. גם רוח הקודש מילאה אותי כאשר הכנתי את הפרשניות ואת הדרשות לספר זה.
זה קצת מפתיע, אם כן, שליבי התמלא בשפע בתקווה לגן עדן ולפאר מלכות אלף השנים. גם נוכחתי להבין עד כמה מהולל מות הקדושים בשביל ישוע. עתה, אני מוכן לחלוק עימכם את דבר החוכמה שאלוהים הראה לי ואעזור לכם להבין אותה.
כאשר אני כותב ספר זה על חזון יוחנן, תהילת אלוהים ממלאת את ליבי אף יותר. בכל הכנות, באמת לא הבנתי עד כמה נפלא הוא דבר חזון יוחנן.
אלוהים הראה ליוחנן את עולמו של ישוע המשיח. מה משמעות המילים הפותחות, "חזון ישוע המשיח?" המילון מגדיר את המילה חזון כפעולת התגלות או התקשרות עם אמת אלוהית. משמעות חזון ישוע המשיח אם כן, היא הגילוי של מה יקרה בעתיד בישוע המשיח. בצורה אחרת, אלוהים הראה ליוחנן, משרתו של ישוע המשיח, את כל הדברים העומדים להתרחש בסוף הזמנים.
לפני שאנו מתעמקים בדבר חזון יוחנן, יש משהו שבו אנו חייבים להיות בטוחים מראש – כלומר, אנו חייבים לוודא האם הדברים הכתובים בחזון יוחנן הם סמליים או עובדתיים. כל מה שכתוב בספר חזון יוחנן הוא כמובן עובדתי, כיוון שבאמצעות החזיון שיוחנן ראה אלוהים גילה לנו בפירוט מה יתרחש בעולם הזה.
זה נכון שהרבה מלומדים הציעו תיאוריות תיאולוגיות ופרשנויות על הנבואות של ספר יוחנן. עוד דבר נכון הוא שמאמצי המלומדים האלה היו לחשוף את האמת של דבר חזון יוחנן כמיטב יכולתם. אך טענות היפותטיות שכאלה גרמו נזק לעולם הנוצרי כיוון שהן לא התאימו לאמת של התנ"ך ורק הביאו לבלבול. לדוגמא, הרבה מלומדים קונסרבטיבים תמכו במה שנקרא `אמילניאלזים` – כלומר, הם טוענים שמלכות אלף השנים לא תהיה. אך דעות כאלה רחוקות מהאמת התנ"כית.
מלכות אלף השנים כתובה מבחינה עובדתית בפרק 20 של חזון יוחנן, היכן שכתוב שהקדושים לא רק ישלטו בממלכה הזו, אלא גם יחיו עם המשיח במשך אלף שנים. פרק 21 מצד שני, אומר לנו שלאחר מלכות אלף השנים, הקדושים יירשו את השמים והארץ החדשים ויחיו וישלטו עם המשיח לעד. כל אלה הן עובדות. התנ"ך אומר לנו שכל האמת הזו תמומש לא כהגשמה סימבולית בליבם של המאמינים אלא כהגשמה מציאותית בדברי הימים.
אך בהסתכלנו על הנוצרים כיום, אנו מגלים שלהרבה מהם יש תקווה מועטה למלכות אלף השנים. אם הטענות ההכחשה שלהם אמיתיות, האם זה לא אומר שהבטחתו של אלוהים למאמיניו היא רק מילים ריקות? אם מלכות אלף השנים לא הייתה מחכה למאמינים, וכן לא מלכות אלף השנים, אם כן, האמונה של אלה אשר נושעו על ידי האמונה בישוע כמושיעם תהפוך לחסרת תועלת.
הרבה תיאולוגים וכמרים טוענים כיום שהסימן 666 המנובא בחזון יוחנן הוא רק סמלי. אך אל תטעו: כאשר יום התגשמות הנבואה הזו יגיע, האמונה של הנשמות האומללות האלה אשר האמינו בטענות שקריות שכאלה ישקעו בבת אחד כמו בית הבנוי על חול הים.
אם אלה אשר מאמינים בישוע לא יאמינו בדבר האמת הנגלית אליהם בתנ"ך, הם יקבלו מאלוהים אותו יחס כמו הלא מאמינים. המשמעות של זה רק יכולה להיות שלא רק שהם לא יודעים את בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים, אלא שגם רוח הקודש אינה שוכנת בליבם. זוהי הסיבה שבליבם אין תקווה למלכות אלף השנים או לשמים ולארץ החדשים אשר אלוהים הבטיח לנו. אפילו אם הם האמינו בישוע, הם לא האמינו בו בהתאם לאמת הכתובה של דבר האלוהים. מה שכתוב בחזון יוחנן הוא דבר האלוהים המראה לנו מה יתרחש בקרוב בעולם זה.
פרק 2 ו 3 של חזון יוחנן כותב את דברי האזהרה לשבע הקהילות אשר באסיה אשר בהם נמצאים גם ציון לשבח וגם תוכחה לשבע הקהילות אשר באסיה. במיוחד, אלוהים הבטיח שכתר החיים ינתן לאלה המתמידים באמונתם ומתגברים על צרותיהם. המשמעות היא שללא ספק מות קדושים מחכה למאמינים בסוף הזמנים.
דבר חזון יוחנן הוא אודות מות הקדושים, תחייתם ולקיחתם, וההבטחה למלכות אלף השנים ולארץ והשמים החדשים אשר אלוהים הבטיח להם. דבר חזון יוחנן יכול להיות עידוד נפלא וברכה לאלה המאמינים בוודאות במות הקדושים שלהם, אך יש לו מעט להציע לאלה אשר אינם מאמינים בו. לכן אנו יכולים לחיות במסירות כשנציית לאמונתנו הבטוחה בדבר ההבטחה הכתובה בחזון יוחנן, ושזהו דבר האמת של סוף הזמנים.
הנושאים החשובים ביותר אשר דבר חזון יוחנן עוסק בהם הם מות הקדושים, תחיית הקדושים ולקיחתם, מלכות אלף השנים והשמים והארץ החדשים. זוהי הסיבה מדוע תכלית ורצון האלוהים מהכנסיה הקדומה היה שהקדושים יגנו על אמונתם עד הסוף עם מות הקדושים שלהם. מכיוון שאלוהים תכנן את כל הדברים האלה הוא דיבר עם כל הקדושים על המוות על קידוש השם. אלוהים אמר לנו, במילים אחרות, שכל הקדושים יגברו על אנטיכריסטוס באמצעות מות הקדושים שלהם בסוף הזמנים.
הבנה מלאה של פרקים 1-6 היא קריטית כדי להבין את כל ספר חזון יוחנן. פרק 1 יכול להיות מתואר כהקדמה, בעוד שפרקים 2 ו 3 מדברים על מות הקדושים של הכנסיה הקדומה. פרק 4 מספר לנו על ישיבתו של המשיח על כסא האלוהים. פרק 5 מספר לנו על פתיחת המגילה של תוכנית האב על ידי ישוע המשיח ועל התגשמותה, ופרק 6 מדבר על שבע התקופות אשר אלוהים הכין לבני האדם. ההבנה של פרק 6 היא חשובה במיוחד, כיוון שהיא תפתח לכם את הדלת להבנה של כל ספר חזון יוחנן.
פרק 6 יכול להיות מתואר כתכנון של שבע התקופות אשר אלוהים האב תכנן בשביל בני האדם בישוע המשיח. בתוכניתו של אלוהים נמצאת השגחתו העליונה על שבע התקופות אשר אלוהים יביא על המין האנושי. כאשר נדע ונבין מה הן שבע התקופות האלה, נוכל להבין באיזו תקופה אנו חיים כיום. אנו נבין גם איזו סוג של אמונה נחוצה לנו כדי לצאת נגד ולהתגבר על התקופה של הסוס הירקרק, תקופת ביאתו של אנטיכריסטוס
כפי שמתואר בחזון יוחנן 6, כאשר החותם הראשון נפתח, יצא החוצה סוס לבן. רוכבו החזיק בקשת ויצא מנצח למען ינצח. הרוכב על הסוס הלבן הוא ישוע המשיח, והעובדה שהוא עם קשת משמעותה שהוא ימשיך ללחום ולנצח את השטן. אם נגיד זו בצורה שונה, תקופת הסוס הלבן היא תקופת הנצחון של בשורת המים והרוח אשר אלוהים אפשר על הארץ, ותקופה זו תמשיך עד אשר יתגשמו מטרותיו של אלוהים.
התקופה השניה היא תקופת הסוס האדום זוהי תקופת השטן, אשר בה השטן יוליך שולל את לב האנשים כדי לערוך מלחמות, יעלים את השלום מהאדמה וירדוף את הקדושים.
 
לאחר תקופת הסוס האדום באה התקופה של הסוס השחור, כאשר רעב יתקוף גם את הנשמות ואת הגוף של האנשים. אתם ואני חיים עתה בתקופה זו של רעב פיזי ורוחני. כאשר לאחריה בעתיד הקרוב תקופת הסוס הירקרק תגיע, אנטיכריסטוס יופיע, ועם הופעתו העולם ייפול לאסון נורא.
 
תקופת הסוס הירקרק היא התקופה הרביעית. בתקופה זו, העולם יוכה במכות של שבעת השופרות ואשר בגללן שליש מהיערות יישרפו, שליש מהים יהפוך לדם, שליש מהמים המתוקים יהפכו גם לדם, ושליש מהשמש, הירח והכוכבים יוכו ויחשכו.
התקופה החמישית היא תקופת תחיית הקדושים ולקיחתם. כפי שכתוב בחזון יוחנן 6:9-10, "וכפתחו החותם החמישי וארא מתחת למזבח את נפשות הטבוחים על דבר האלוהים ועל העדות אשר הייתה להם. ויזעקו בקול גדול ויאמרו עד מתי אדני הקדוש והאמיתי לא תשפוט ולא תקום את דמינו מישבי הארץ".
התקופה השישית היא החורבן של העולם הראשון על פי חזון יוחנן 6:12-17, "וארא בפתחו את החותם הששי והנה רעש גדול היה ויקדר השמש כשק שער והירח נהפך לדם. וכוכבי השמים נפלו ארצה כאשר תגוע תאנה ברוח חזקה והשליכה פניה. והשמים משו כספר נגלל וכל הר ואי הנתקו ממקומם. ומלכי הארץ והרוזנים ושרי האלפים והעשירים והתקיפים וכל עבד וכל בן חרים התחבאו במערות ובסלעי ההרים. ויאמרו אל ההרים ואל הסלעים נפלו עלינו וכסונו מפני היושב על הכסא ומפני חמת השה. כי בא יום עברתו הגדול ומי יוכל להתיצב."
מה יקרה אם כן בתקופה השביעית אשר אלוהים קבע לנו? בתקופה האחרונה הזו, אלוהים ייתן לקדושיו את מלכות אלף השנים ואת השמים והארץ החדשים.
אם כן, באיזו תקופה מתוך שבע התקופות האלה אנו חיים עתה? בעוברנו את תקופת הסוס האדום אשר בה העולם נהרס על ידי כל כך הרבה מלחמות, אנו חיים עתה בתקופת הסוס השחור.
 
כל דבר חזון יוחנן כתוב לא בצורה שלילית אלא ברוח חיובית למען המאמינים. אלוהים אמר שהוא לא רק רוצה לתת למאמינים של סוף הזמנים תקווה למלכות אלף השנים, אלא הוא גם לא ינטשם כיתומים בעולם.
כדי להבין את האמת הנגלית בחזון יוחנן, בכל אופן, אנו חייבים קודם להיפטר מלימודים כוזבים כמו התיאוריות של לקיחת הקהילה לפני הצרה, אמילניאלזים, ולקיחה הקהילה לאחר הצרה, ולחזור לכתבי הקודש.
אלוהים קבע בשבילנו שבע תקופות בישוע המשיח. שבע התקופות האלה תוכננו כולן על ידי אלוהים בשביל הקדושים בישוע המשיח בראשית יצירתו. אך בגלל שהרבה מלומדים נשארו בורים לגבי שבע התקופות האלה אשר נקבעו על ידי אלוהים, הם רק הציעו את פירושם העצמי והנחות נטולות יסוד על דבר יוחנן, והאנשים נעשו מבולבלים אף יותר. אך אנו כולנו חייבים לזהות את שבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים, ועם ידע ואמונה באמת הזו, לתת לו תודה ותהילה על כל מה שהוא עשה למענינו. כל התוכניות של אלוהים לקדושים נקבעו והתממשו במסגרת שבע התקופות האלה.
אני מקווה שהדיון עד עתה נתן לכם הבנה בסיסית על הקטע הפותח של חזון יוחנן. באמצעות ספר חזון יוחנן, אנו מוצאים שבריאתו של אלוהים מציינת את תחילתן של שבע התקופות שהוא קבע בישוע המשיח עם בשורת המים והרוח. ביודענו את שבע התקופות הללו, אמונתנו תתחזק. וביודענו אותן, אנו נבין איזה סוגי נסיונות ממתינים לנו כשאנו חיים בתקופה זו של הסוס השחור, ועם הבנה זו, נהיה מסוגלים לחיות באמונה.
 
המאמינים – וזה כולל גם אתכם ואותי – עומדים למות מות קדושים כאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע כאחת משבע התקופות אשר תוכננו על ידי אלוהים. כאשר המאמינים יבינו זאת, ליבם יתמלא בתקווה ועיניהם יוכלו לראות מה שהם לא ראו מקודם. כאשר משרתי וקדושי האלוהים יבינו את התקופה המתקרבת של הסוס הירקרק, חייהם יתנקו מכל חורבנם כיוון שברגע שהם יבינו שהם אמורים למות בתקופת הסוס הירקרק, ליבם יהיה מוכן לכך אפילו אם הם לא ירגישו זאת באותו רגע.
כולנו נמות מות קדושים באותה דרך שבה הקדושים של הכנסיה הקדומה מתו מות קדושים. אתם חייבים להבין שכאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע, מות קדושים יהפוך למציאות בלתי נמנעת למאמינים האמיתיים, כיוון שמיד לאחר מות הקדושים שלהם תגיע תחייתם.
לאחר מות הקדושים תגיע תחיית המתים, ועם התחייה בלקיחה, ועם הלקיחה, פגישתנו עם המשיח בשמים. לאחר שהקדושים ימותו על קידוש השם, אדונינו יקים את הקדושים מהמתים ויקח אותם למעלה אל סעודת החתונה בשמים.
בזמן שלקיחת הקדושים תגיע, הארץ תיהרס עד היסוד כך שהיא לא תהיה ראויה למגורים. שליש מהיערות יישרפו, האוקינוסים, הנהרות ואפילו האגמים יהפכו לדם. האם תרצו לחיות בעולם כזה יותר זמן ממה שאתם חייבים? לקדושים יהיו אף יותר סיבות להשתתף במות הקדושים כיוון שלא תשאר שום תקווה בעולם.
האם תרצו לחיות בעולם אומלל, רועדים מפחד? כמובן שלא! בסוף הזמנים יש את מות הקדושים ואחר כך תחייתם ולקיחתם, ועם תחייתם ולקיחתם יש את הכבוד לחיות לנצח עם אלוהים במלכות אלף השנים ובשמים ובארץ החדשים.
התנ"ך אומר לנו בפירוש שלאחר נקודת האמצע של הצרה הגדולה – כלומר, שלוש וחצי שנים מתוך שבע שנים של הצרה הגדולה – הקדושים ימותו מות קדושים על שהתייצבו עם אמונתם נגד אנטיכריסטוס ולאחר מכן תבוא תחייתם, לקיחתם, וביאתו השניה של המשיח. במילים אחרות, חזרתו של המשיח, תחיית המתים ולקיחת הקדושים יתרחשו לאחר מות הקדושים שלהם בזמן הצרה הגדולה. עתה הוא הזמן בשבילכם לחשוב יותר בקפדנות על נושאים אלה.
האם אנו יכולים למות מות קדושים אפילו שתקופת הסוס הירקרק לא הגיעה עדיין? כמובן שלא. אך "תיאורית לקיחת הקהילה לפני הצרה" מלמדת אותנו שהקדושים יילקחו על ידי אלוהים לפני תחילת הצרה הגדולה. דעה זו טוענת שאין מות קדושים ואינה מאמינה שתקופת הסוס הירקרק תגיע לקדושים.
אם תיאוריה זו של לקיחת הקהילה לפני הצרה היא אמיתית, מהי המשמעות אם כן של מות הקדושים אשר מדובר עליו בפרק 13? נאמר שם בצורה ברורה ביותר שהקדושים ימותו מות קדושים, כיוון שהם, אשר שמם מופיע בספר החיים של אלוהים, לא יכנעו לפני השטן.
גם לאלה המלמדים את "תיאורית לקיחת הקדושים לאחר הצרה," יש חוסר בהבנה נכונה בתקופת הסוס הירקרק, מות הקדושים, תחייתם ולקיחתם. על פי הנחה זו, הקדושים יישארו על הארץ שייתקע השופר האחרון של המכות. אך חזון יוחנן אומר לנו באופן שאינו משתמע לשתי פנים שהתחייה ולקיחת הקדושים יתרחשו כאשר המלאך האחרון יתקע בשופר – במילים אחרות, לפני ששבע הקערות של חמת אלוהים יישפכו. זוהי הסיבה שחזון יוחנן הוא עידוד נפלא וברכות לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח.
ה`אמניאליזם הביא רק אכזבה ובלבול לאנשים ואינו נכון. מה אדונינו הבטיח לתלמידיו – שהקדושים יתוגמלו בשלטון על חמש או עשר ערים – מה שבאמת יקרה במלכות אלף השנים.
אתם חייבים לזכור שדעות היפותטיות שכאלה כמו תיאורית הלקיחה לפני הצרה, לקיחה אחרי הצרה, ואמניאליזם הן טענות חסרות בסיס המביאות רק חוסר אמון ובלבול למאמינים.
מדוע אם כן אלוהים נתן לנו את ספר חזון יוחנן? הוא נתן לנו את דבר חזון יוחנן כדי להראות לנו את השגחתו העליונה באמצעות שבע התקופות ולתת לאלה אשר הפכו לתלמידיו של ישוע את התקווה האמיתית לגן עדן.
אפילו עתה, הדברים נעשים כפי שתוכננו על ידי אלוהים. התקופה שבה אנו חיים עתה, תקופת הסוס השחור, תחלוף בקרוב ותקופת הסוס הירקרק תגיע. עם תקופת הסוס הירקרק והופעתו של אנטיכריסטוס יתחיל מות הקדושים. התקופה הזו היא התקופה אשר כל העולם ישולב ויאוחד תחת רשות אחת של אנטיכריסטוס. תלמידי ישוע מוכנים עתה ביותר ויהיו מוכנים לעמוד עם אמונתם מול תקופת הסוס הירקרק הממשמשת ובאה.