Search

דרשות

נושא 6: כפירה

[6-1] מעמידי פנים וכופרים בנצרות (ישעיה 14-28:13)

מעמידי פנים וכופרים בנצרות
<ישעיה 14-28:13 >
"והיה להם דבר יהוה צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו. לכן שמעו דבר יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלים."
 
 
כפירה מקראית
 
כיצד התנ"ך מגדיר את המילה `"כופר"? 
התנ"ך מגדיר ככופר אדם אשר יש לו חטא בלב אף על פי שהוא מאמין בישוע.
 
ישנם הרבה כותבי חדשות מדומים בימים אלה במיוחד בארצות המתפתחות. הם אלה שמעמידי פנים ככותבי חדשות אך בדרך כלל סוחטים כספים מקורבנותיהם תוך כדי שהם מאיימים לחשוף משהו שקורבנם עשה. מדומה פירושו משהו שנראה אמיתי אך הוא לא דבר אמיתי. במילים אחרות הכוונה למשהו שהחיצוניות שלו שונה לגמרי מהפנימיות.
המילים "כופר" ו "מעמיד פנים" נאמרות לעיתים קרובות למדי בכנסיות הנוצריות.
אך ישנם הגדרות ברורות מיהו כופר ומי נקרא מעמיד פנים ואין הרבה שמלמדים את המושגים הללו בהתאמה מדויקת עם התנ"ך.
תחת נסיבות אלו, אני מרגיש חובה לחשוף מה התנ"ך מגדיר כ "כפירה" ולהאיר במידת מה נושא זה. אני מעוניין גם לציין מספר דוגמאות מהמציאות לכפירה וכך נוכל לחשוב על זה יחדיו. על כל מי שמאמין באלוהים לחשוב לפחות פעם אחת בחייו על כפירה.
אל טיטוס 11-10: 3 מגדיר ככופר אדם אשר מעורר מחלוקת, מסלף וחוטא המרשיע את עצמו. כופר הוא מישהו אשר מרשיע את עצמו כחוטא. לכן אלה המאמינים בישוע אך יש להם חטא בליבם, הם כופרים לפני אלוהים.
ישוע לקח את כל החטאים באמצעות טבילתו אך הכופרים מסרבים להאמין בבשורה האמיתית אשר נותנת גאולה לחוטאים, וכך מרשיעים את עצמם ומצטרפים למעמדם של החוטאים.
האם אתה כופר? עלינו לחשוב על כך אם ברצוננו לחיות חיי אמונה גאים.
אם לא שמעת עדיין את בשורת המים והרוח, האם אינך מרשיע את עצמך כחוטא אף על פי שאתה מאמין בישוע? אם אתה מחשיב את עצמך כחוטא, אתה גורם נזק לישוע על ידי כך שאתה פוגע בגאולתו המשולמת ובבשורת המים והרוח.
לכנות את עצמך חוטא לפני אלוהים, זה להודות שאתה לא ילדו של אלוהים. אלה המתוודים בפני ישוע "ישוע, אני חוטא", חייבים לשקול מחדש את אמונתם.
כיצד אתה יכול להאמין בישוע ועדיין להצהיר שאתה חוטא, כאשר ישוע לקח את כל חטאיך באמצעות טבילתו ונשפט עליהם בקפידה על הצלב?
אנשים כאלה הם חוטאים כיוון שהם מתנדבים להיות חוטאים הרחק מדבר אלוהים. עליך לדעת את בשורת המים והרוח כדי להימנע מכפירה לפני אלוהים.
כל מי שמאמין בישוע אך לא נולד מחדש הוא כופר כיוון שעדיין יש לו חטא בליבו.
מכיוון שאלוהים לקח את כל חטאי העולם כולל את שלנו, אם נתעלם מברכת הגאולה הזאת, אנו כופרים. מכיוון שאלוהים הוא קדוש, במידה ויש לנו חטא בלב, אנו כופרים. אם אנו באמת רוצים להיות צדיקים, עלינו להאמין בבשורת טבילתו של ישוע ובדמו על הצלב.
 
 
מקור הכפירה בתנ"ך
 
מהי הדרישה החשובה ביותר מכומר?
הוא חייב להיוולד מחדש
 
הבה נסתכל במלכים א` 26-25: 12, "ויבן ירבעם את שכם בהר אפרים וישב בה ויצא משם ויבן את פנואל. ויאמר ירבעם בליבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד." ירבעם היה כפוף לשלמה. כאשר שלמה נהיה מושחת בימיו האחרונים, ירבעם מרד במלך ויותר מאוחר בזמנו של רחבעם בנו של שלמה, הוא הפך למלכם של עשרת שבטי בני ישראל.
דאגתו הראשונה של ירבעם לאחר שהוא הפך למלך ישראל הייתה שמא אנשיו יחזרו ליהודה שם היה בית המקדש.
לכן, עלה בו רעיון אשר ימנע את הדברים הללו מלקרות. הוא בנה שני עגלי זהב בבית אל ובדן וציווה על אנשיו לעבוד אותם. מלכים א` 12:28 מספר, "ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב". אחד הוא הקים בבית אל והשני בדן והורה לאנשים לעבוד אותם. למרות העובדה שדבר כזה הוא חטא נורא, הוא אפילו הסמיך כהנים להנחות את התפילה.
"אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה וישב ויעש מקצות העם כהני במות החפץ ימלא את ידו ויהי כהני במות." (מלכים א` 13:33). זהו מקור הכפירה.
אפילו עתה הכופרים מסמיכים לכמורה כל מי שמתנדב לעשות את עבודת האלוהים. כל מי שסיים סמינר תיאולוגי יכול להפוך לכומר, מטיף, מיסיונר או בכיר בכנסיה אפילו אם הוא לא נולד מחדש מהמים והרוח.
כיצד מי שלא נולד מחדש יכול להיות כומר? אם אדם כזה הוסמך לכמורה, הכנסיה אשר בחרה בו הופכת למפעל לייצור כפירה.
הבה נחשוב שוב על מקור הכפירה. ראשית, ירבעם החליף עגלי זהב באלוהים על מנת לשמור על כוחו הפוליטי. שנית, הוא הסמיך כל מי שהתנדב להיות כהן. במילים אחרות, הוא הסמיך אנשים רגילים ככהנים. אותו דבר נעשה גם בימים אלה.
היסטורית הכפירה ממשיכה לזרום לאחר תקופת ירבעם. אלה אשר לא נולדו מהמים והרוח מן הדין שלעולם לא יורשו להיות כמרים.
האם כל אחד שסיים סמינר תיאולוגי יכול להיות כומר או מטיף? האם מבחינתם זה בסדר לשרת את אלוהים חרף העובדה שהם לא אושרו על ידי אלוהים? לעולם לא. רק אלה המקובלים על ידי אלוהים יכולים להיות משרתיו. אלה המקובלים על ידי אלוהים הם אלה אשר נולדו מחדש מהמים והרוח.
נאמר במלכים א` 26-25: 12 ו במלכים א` פרק 13 שחטאו של ירבעם עורר את חמתו של אלוהים. על כולנו לדעת את הסיפור ואם מישהו לא מכיר אתו, עליו לחזור לתנ"ך ולמצוא אותו.
חשוב שוב, האם אתה מחליף את עגלי הזהב באלוהים כשאתה משרת? האם אתה באקראי נותן דגש על ברכות ארציות שמא חסידיך יחזרו לבשורת המים והרוח?
האם אתה אומר לחסידיך שהם יכולים להירפא ממחלה במידה והם יאמינו בישוע? האם אתה אומר להם שהם יתברכו ברכוש? האם אתה מסמיך את אלה שלא נולדו מחדש להיות כמרים או אנשי סגל בכנסייתך וטוען שהזרם שלכם הוא הזרם האורתודוקסי היחידי? אם כך אתה חוטא את חטאו של ירבעם לפני אלוהים ומעורר את חמתו.
 
 

הכופרים עובדים את אלוהי עגל הזהב

 
אפילו היום יש כל כך הרבה כופרים אשר עובדים את עגל הזהב. הם אומרים שאלוהים בירך את שלמה כאשר הוא הקריב אלף קורבנות עולה. מלכים א` 5-3: 3 אומר, "ויאהב שלמה את יהוה ללכת בחוקות דוד אביו רק בבמות הוא מזביח ומקטיר . וילך המלך גבעונה לזבוח שם כי היא הבמה הגדולה אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. בגבעון נראה יהוה אל שלמה בחלום הלילה ויאמר אלוהים שאל מה אתן לך."
הם סוחטים כספים מחסידיהם תחת ההבטחה הכוזבת של "אלף קורבנות עולה של שלמה" כספם של החסידים הטיפשים ואלה אשר עובדים את עגל הזהב כאלוהיהם נסחט ומנוצל לתרומות אשר בעזרתן נבנות כנסיות עצומות. זה לא בגלל שכנסיותיהם קטנות אלא כיוון שהם רוצים לסחוט כספים ממאמיניהם.
הקמת עגל זהב להתקהלות על מנת להתפלל הינו רק תירוץ כפירתי אשר בא עם סחיטת הכספים מהם. אנו המאמינים באלוהים, לעולם אל לנו לתת לשטות בנו. אם אתה תורם את כספך לעבודת עגל הזהב, זאת לא תרומה לאלוהים אלא הכסף ימצא את דרכו לבסוף אל כיסם של הכמרים המתחזים אשר מלאים בתאוות בצע כירבעם. לעולם אל לך ליפול במלכודתם של כופרים כאלה.
אם כן, מדוע אלוהים היה מרוצה מאלף קורבנות העולה של שלמה? כיוון ששלמה ידע את חטאיו, הוא הכיר בכך שהוא צריך למות למעניהם והעלה קורבן בהתאם לאמונה. הוא העלה אלף קורבנות עולה כהוקרת תודה לגאולתו של אלוהים. שלמה הקריב אלף קורבנות עולה כל יום כשהוא חושב על גאולת המים והרוח.
עתה, עליך לזכור את המשמעות האמיתית של הכפירה כך שלעולם לא תותעה על ידי כמרים מתחזים.
 
 

.אלה שמשרתים מבלי שנולדו מחדש, כופרים

 
מה הכופרים אומרים על הלידה מחדש?
הם אומרים שהם נולדו מחדש מחזיונות, חלומות וסוגים שונים של חוויות רוחניות
 
יש כאלה המלמדים אחרים להיוולד מחדש מבלי שהם בעצם נולדו מחדש באמונה. הם כולם כופרים. הם אומרים לאחרים להיוולד מחדש, כאשר הם בעצמם אינם מסוגלים להיוולד מחדש כיוון שהם לא יודעים על הלידה מחדש מהמים והרוח. אנו יכולים רק לצחוק.
כמרים מעמידי פנים מלמדים בשורה שקרית ומעוותים את בשורת המים והרוח. הם מורים לאנשים לשטוף את חטאיהם כל יום.
הם אומרים, "לך התפלל בהרים, נסה לצום, הקדש את עצמך לעבודת אלוהים, התפלל עם הנץ החמה, הייה נאמן, תרום הרבה כספים לבניית כנסיות אך עליך לשים לב לחטאיך."
פעם שמעתי מישהו שהעיד על עצמו שהוא נולד מחדש. הוא אמר שבחלום הוא עמד בתור וכשהיגיע תורו, ישוע קרא בשמו. הוא אמר שזה מעיד שהוא נולד מחדש. אך האם המקרה שלו הוא נכון? ישוע לא אמר כך.
ביוחנן 3 הוא אמר, "אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים." אלוהים אמר שרק אלה שנולדו מחדש מהמים והרוח יכולים להיות כמרים אמיתיים. כל מי שמאמין שהוא נולד מחלומות, דמיונות, אקסטזות רוחניות או מתפילות של חזרה בתשובה, הוא כופר.
בימים אלה הרבה אנשים אינם מאמינים בדברי אלוהים הכתובים ותומכים בדוקטרינות להם שייך הזרם שלהם במקום להיוולד מחדש מהמים והרוח. אלה המסרבים ללמד את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח הם נוצרים מעמידי פנים וכופרים.
 
 
רפורמטורים והתהוות הנצרות
 
מתי הבשורה האמיתית עורבבה וסולפה על ידי דתות אחרו?
מזמן שהקיסר הרומי קונסטנטין פרסם את צו מילאנו ב 313 לספירה.
 
מתי נוצרו הזרמים בנצרות? מתי הזרמים השונים כפרסביטריאני, מתודיסטי, בפטיסט, לותרני, התקדשות והבשורה המשולמת החלו? הרפורמציה התרחשה רק לפני 500 שנה.
הנוצרים הקדומים הם אלה שהלכו אחרי ישוע כאשר הוא היה בעולם הזה. המשמעות של "נוצרים" היא "אלה שהלכו אחרי המשיח."
הנוצרים הראשונים היו השליחים ותלמידיהם. השליחים ואבות הכנסייה הנוצרית הלכו אחרי הבשורה האמיתית עד ל 313 לספירה. אך לאחר שצו מילאנו של קונסטנטין הגדול הנוצרים ושאינם נוצרים החלו להתערבב והביאו לחשכת ימי הביניים אשר נמשכה יותר מ 1000 שנה.
יותר מאוחר, בראשית המאה ה-16 מרטין לותר פרסם את הרפורמציה אשר אומרת, "רק הצדיקים יחיו באמונה" קצת מאוחר יותר בין 1600-1500, רפורמטורים כמו ז`אן קלווין וג`והן נוקס הובילו את התנועות הרחק מהקתוליות. זה כל מה שהרפורמציה השיגה. מטרתם לא הייתה לעודד את האמונה בלידת המים והרוח אלא לשחרר את עצמם מהעושק והשחיתות של הכנסיה הקתולית. הכנסיה הקתולית מכנה תנועה זו פרוטסטנטיות שמשמעותה המפגינים.
בזמן ההוא הכנסיה הקתולית עודדה את האנשים לקנות מחילה כשהם משכנעים אותם שבמידה והם יקנו מחילה עם הרבה כסף, זה ישלח את אבותיהם לגן עדן. לותר לא הבין שהקתוליות היא טעות. הוא רק ניסה לעצור את הכנסיה הקתולית מלמכור מחילות כדי לממן את הבניה של הקתדרלה של סנט פיטר.
כתוצאה מכך אנו יכולים לראות הרבה שרידים של הכנסיה הקתולית בכנסיות הפרוטסטנטיות המודרניות: הטבלת פעוטות, תפילת חזרה בתשובה אשר דומה לוידוי תחת הכנסיה הקתולית, פולחנים קדושים, הכרה רק באלה אשר סיימו סמינר תיאולוגי ככמרים, כנסיות מפוארות ומרשימות. כל אלו הם שרידים של הכנסיה הקתולית. כאשר סופרים את השנים מתקופת הרפורמציה בשנות 1500 המוקדמות, ההיסטוריה של הפרוטסטנטים היא רק 500 שנה. שנה זו היא יום השנה ה 481 של הרפורמציה. אולי אינך מעכל שמרתין לותר יצא נגד כנסיית האם שלו רק לפני 481 שנים. הפרוטסטנטיות אינה יכולה לנוח על זרי הדפנה ולצפות ללגיטימיות עקב יתרונה הצעיר. הרפורמה של הנצרות עדיין ממשיכה ועליה להמשיך ברציפות.
אך יש דבר אחד שעלינו לזכור. לעולם אל לנו לשכוח שרק אלה אשר נולדים מהמים והרוח יכולים להיכנס למלכות האלוהים. והבה נדרוש את זה! האם אתה דורש את בשורת ישוע, בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח? אם לא, אינך משרת האלוהים. זוהי בשורת "הלידה מחדש מהמים והרוח" אשר בה אלוהים רוצה שנאמין. זה מה שישוע לימד את נקדימון ביוחנן פרק 3.
האם התנ"ך מדבר רק על בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח או שמא הוא מדבר גם על דברים אחרים כמו לעבוד את אלוהים בחברה ולחיות חיים קדושים? כמובן שהדבר האחרון המוזכר הוא גם חשוב. אך אתה יכול לעשות זאת לאחר שנולדת מחדש מהמים והרוח. רצונו של אלוהים מאיתנו הוא שנאמין בבשורה.
 
 
הוראתם של הכופרים
 
מיהו כופר? 
מי שעדיין אדם חוטא אף על פי שהוא מאמין בישוע
 
מתי הנוצרים המתחזים והאמונה האפיקורסית החלו לשגשג בעולם?
בני ישראל עבדו אלוהים אחד עד אשר הם נפרדו לשתי ממלכות בתקופת ירבעם כפי שכתוב במלכים א` פרקים 12-13. מאותו זמן לפני שהמשיח הגיע לעולם הזה, האמונה האפיקורסית החלה לשגשג וכך ישנם הרבה כופרים בימים אלה.
התנ"ך מדבר על הוראתם של הנוצרים מעמידי הפנים בישעיה פרק 28 ובאל טיטוס 11-10: 3. התנ"ך אומר שכופרים, הם אלה המאמינים בישוע אך עדיין יש להם חטא בליבם. כל מי שהוא כך, הוא כופר.
והם מלמדים כפי שכתוב בישעיה 10-9: 28,
"את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים. כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם."
הכופרים מוסיפים צו לצו קו לקו. מה הכוונה של זה? הכוונה "היזהר, היזהר, היזהר מאלה אשר אומרים שהם נולדו מחדש באמצעות אמונתם בישוע." הם רק אומרים לך להיזהר ויהי מה. הם אומרים לך לא לשמוע, לא ללכת, שמא תיכשל בכפירה.
אך אם הם כל כך בטוחים שהאמונה שלהם היא האמונה האורתודוכסית, מדוע הם אינם יכולים להדוף את אלה האומרים שאמונתם שונה מדבר האלוהים? זה כל כך מעורר רחמים. הם טוענים שהם הנוצרים האורתודוקסים, אך אין להם את המילים אשר בעזרתם הם יכולים להתגבר על מי שהם מכנים כופרים. הנוצרים האמיתיים יכולים לנצח כל כופר עם דבר האלוהים.
בימים אלה, המתימרים להיות אורתודוקסים מוקיעים את הנולדים מחדש כ"כופרים" רק בגלל שאמונתם שונה. כיצד אנו יכולים להיות חוטאים כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח?
כאשר אלה המכונים כופרים מלמדים את בשורת המים והרוח, הם אלה הנוצרים האורתודוקסים האמיתיים. יותר מכך, אם אלה המתימרים להיות נוצרים אורתודוקסים לא מלמדים את בשורת המים והרוח, הם אלה הכופרים.
השוני בין "אורתודוקסיות" לבין "כפירה" מונח ב האם הם מלמדים את בשורת המים והרוח, והאם הם מאמינים בישוע עם חטא בליבם או לא. כיצד הם יכולים להיות כופרים כאשר הם מאמינים בדבר אלוהים ונולדו מחדש מהמים והרוח?
האם זוהי כפירה להאמין בטבילת ישוע ובדמו על הצלב ולהיות נקיים לגמרי מחטאים? האם "אורתודוקסיות" זה לא להאמין בבשורת המים והרוח?
ישנם כל כך הרבה זרמים אשר נסחפו הרחק מהתנ"ך ועדיין מצהירים על עצמם כנוצרים "אורתודוקסים". הם נסחפו הרחק מהלידה מחדש מהמים והרוח המפורטת בתנ"ך כיוון שהם מלמדים רק על הדם שעל הצלב ומתכחשים לטבילתו של ישוע (המים).
מה ההבדל בין הכנסיה הקתולית לכנסיה הפרוטסטנטית בימים אלו? בדיוק כפי שהרפורמטורים נאבקו בכנסיה הקתולית, בדיוק כפי שהם יצאו מהכנסיה הקתולית וייסדו את הפרוטסטנטיות, כך גם עלינו להיאבק בנוצרים העיוורים והכמרים מעמידי הפנים. רק אז נוכל לפתוח את עינינו לבשורה, נהייה בעלי אמונה אמיתית ונגאל לחלוטין באמצעות בשורת המים והרוח.
 
מה עלינו לעשות כדי להימנע מלהיות כופרים?
עלינו להיוולד מחדש מהמים והרוח
 
התנ"ך אומר לנו שרק אלה המאמינים בבשורת טבילתו של ישוע ודמו על הצלב, נוהגים לפי האמונה האמיתית. ישוע אמר כך לנקדימון ביוחנן12-3:1.
הכופרים תמיד מעודדים את תלמידיהם להיות מסורים באמונתם. הם מעודדים אותם להתפלל בהנץ החמה ולעבוד יותר קשה. זה כמו להמריץ אדם עיוור לרוץ.
לא משנה עד כמה אתה מתאמץ בתפילתך אין בכך תועלת אם לא נולדת מחדש מהמים והרוח. כאשר אנו אומרים שאלה הנולדים מחדש הם צדיקים, הכופרים מגיבים עם אל הרומים 3:10, "אין צדיק אין גם אחד." עם פסוק זה הם מכנים מאמינים ככופרים.
אך הם אלה הכופרים. הפירוש האמיתי של הפסוק, הוא לא פשוט כפי שהוא נשמע. כופרים אלה לא קראו את כל התנ"ך. פאולוס השליח אמר שאין אדם צדיק בעולם. הוא רק ציטט פסוק מהברית הישנה אשר אומר שלא היה צדיק בעולם לפני שישוע המשיח בא ושחירר את כל בני האדם מחטאיהם עם גאולתו של אלוהים. אך אלה אשר נגאלו על ידי ישוע הפכו לצדיקים.
אנו יכולים לראות את האמת אם נקרא את כל הפרק. הכופרים רק מזהירים את חסידיהם להיזהר מאלה אשר אמונתם שונה משלהם. לבד מהכנסיות אשר הם מכירים בהם כאורתודוקסיות, הם אוסרים על חסידיהם להתפלל במקום אחר. לכן קהלם לא מעז ללכת לכנסיות אשר מלמדות את בשורת המים והרוח.
הם נאטמים לבשורה האמיתית ואינם יכולים להיוולד מחדש. זוהי הוראתם של מנהיגי השקר אשר מגדלים את בני הגיהינום. הם ישפטו על ידי אלוהים. על הכופרים לחזור לאלוהים. מי הם הכופרים? האם הם אלה אשר נגאלו באמצעות אמונתם בבשורת המים והרוח, או שמא הם אלה אשר מצהירים שהם מאמינים בישוע אך נכשלו בלהיוולד מחדש מהמים והרוח?
אל טיטוס 3:11 אומר שאלה המאמינים בישוע אך "מרשיעים את נפשם", הם כופרים.
הם מלמדים את חסידיהם לא ללכת לכנסי התעוררות אשר בהם בשורת המים והרוח נלמדת ואומרים שזה מסוכן. כיצד "אורתודוקסי" יכול לפחד מאמונה מנוגדת? הם מפחדים מכיוון שהאמת לא נמצאת בצידם. "כי צו לצו צו לצו " ההוראה של הכופרים היא בדיוק כזאת.
כמרים כופרים מצטטים קצת מהספר הזה, קצת מהספר ההוא, מדברי פילוסופים, מספרות, מערבבים את זה עם מחשבותיהם העצמיות והופכים את זה למשהו שנשמע טוב.
הם משאירים את חסידיהם בורים ומנסים ללמדם בעזרת הוראה חילונית. הכנסיות האמיתיות מלמדות את דבר אלוהים ומחנכים את המאמינים עם דבר אלוהים. האנשים לא באים לכנסיות כדי להתחנך על פי דרכו של העולם. אדרבא, הם באים לכנסיה כדי לשמוע את הדברים השמימיים אשר הם לא יכולים לשמוע בעולם. הם באים כדי לשמוע את דבר ישוע.
האנשים נכנסים לכנסיה כחוטאים ורוצים לצאת מהכנסיה כמאמינים צדיקים ללא חטא. אך מה הכמרים הכופרים מלמדים אותם? הם אומרים לחסידיהם לא ללכת לכנסי התעוררות אשר בהם משרתי אלוהים מלמדים את הבשורה האמיתית. הם מונעים מחסידיהם להיוולד מחדש מהמים והרוח.
זה כל כך טיפשי. הם אולי מסוגלים לרמות את חסידיהם אך הם לעולם לא יכולים לרמות את אלוהים.
 
האם כמרים מעמידי פנים יכולים לגרום לחסידיהם להיוולד מחדש מהמים והרוח?
לא. רק הנולדים מחדש יכולים לגרום לאחרים להיוולד מחדש.
 
כופר, אם אתה באמת משרת אמיתי של אלוהים האם אינך יכול לשמוע את הרוח גוערת בך? עליך לחזור. עליך להפסיק לחסום את חסידיך מלהגיע לכנסי התעוררות אשר בהם משרתיו של אלוהים מלמדים את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח.
הכופרים מלמדים את חסידיהם רק בעזרת תיאולוגיה, לכן כאשר הם נתקלים בתיאוריות אחרות הם מובסים. זה מעורר רחמים. כמרים כופרים משרתים במיומנות ללא דבר האלוהים. הם מטיפים, מייעצים, ומשרתים רק על בסיס שכנוע עצמי מוטעה. אלה המשרתים ומטיפים ללא דבר האלוהים, הם כופרים ושכירים (יוחנן 10:13).
כמרים מתחזים הם כופרים כיוון שתוכם אינו כברם. חלק מהאנשים מגדירים כנסיות אשר לא מתאימות לזרמים המבוססים ככנסיות כופרות. אך חלק מכנסיות אלו אינם רוצות להיות שייכות לשום זרם כיוון שרוב הכנסיות רחוקות מהתנ"ך.
הכופרים אומרים לחסידיהם להיגאל אך על פי שהם בעצמם מעולם לא פתרו את בעיית חטאיהם. הם חוטאים את חטא ירבעם. אם יש מישהו אשר יש בליבו עדיין חטא ומנסה לעשות את עבודת האלוהים, עליו להבין שחטאו וקדושת אלוהים אינם מתאימים לחלוטין. עליו לדעת שהוא כופר.
לכן, אם מטיף או בעל תפקיד בכנסיה הוא עדיין איש חוטא, עליו להבין שהוא כופר. הוא כופר כיוון שהוא לא מכיר את בשורת גאולתו של המשיח, את בשורת הלידה מחדש מהמים הרוח. אם מישהו לומד את התנ"ך מכופר ומלמד אחרים באותה דרך, הוא הופך לכופר.
אנו מכירים את העץ על פי פירותיו. אלה אשר הפכו לצדיקים על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו יכולים להניב רק צדיקים, בעוד שעל אלה אשר עדיין חוטאים, נגזר להניב חוטאים. "כי כל עץ טוב עושה פרי טוב והמשחת עושה פרי רע." (מתי 7:17).
 
 
מה מלמדים הכמרים הכופרים בדרשותיהם
 
מה מלמדים הכמרים הכופרים בדרשותיהם?
תיאולוגיה חילונית ומחשבות של בני אדם
 
כמרים שקרנים נזהרים מזה ומזה. מדוע הם זהירים כל כך! הם חייבים לשים לב שמא שקריהם יחשפו כיוון שאין להם את האמונה העמוקה בלידה מחדש מהמים והרוח.
הכופרים לוקחים מעט מכאן ומעט משם. הם מרמים את האנשים ומלמדים אותם מבלי לדעת את המשמעות האמיתית של הבשורה.
" כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם." (ישעיה 28:13).
קו לקו, הם אומרים, "עולם זה משמעותו כך וכך ביוונית וכך וכך בעברית ויש תיאוריות כאלו וכאלו." הם גם מזהירים את האנשים להיזהר במידה והם נתקלים בתיאורית הגאולה המבוטאת במונחים של שחור ולבן. הם אומרים, "מרטין לותר אמר כך וג`והן נוקס אמר כך וכך, ואנו חושבים שכל אחד בדרכו, מתקבל על הדעת."
אין להם מושג על מה הם מדברים ובמה הם מאמינים. מי שיש לו אמונה אמיתית יכול לבטא את האמת במונחים של שחור ולבן. מאמינים אמיתיים יכולים לומר בבירור את ההבדלים בין אלה שנולדו מחדש ואלה שלא נולדו מחדש. אנו מלמדים בבהירות את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח.
אך הכופרים נמצאים בתוהו ובוהו. אמונתם היא כמו עטלף. בדיוק כפי שהעטלף מעדיף את פנים המערה במשך היום ואת העולם שבחוץ רק במשך הלילה, כך הכופרים עם תיאוריות אלו ואחרות, מאמינים בזה ובזה. הם לעולם לא יודעים מהי האמת. כאשר כומר כופר נשלח לגיהינום, חסידיו מצטרפים אליו עד הסוף המר. סופם של כל כך הרבה אנשים היה גיהינום מכיוון שהאמינו בנביאי שקר.
האם הכומר שלך נולד מחדש מהמים והרוח? האם הוא מלמד את דברי בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח כפי שהיא כתובה בתנ"ך? אם הוא מלמד כך, אתה באמת בר מזל, אך אם הוא אינו מלמד כך, אתה תקולל. אם לא נולדת מחדש עליך להאזין לבשורת המים והרוח, לקרוא ספרים המסבירים אותה ולהיוולד מחדש.
הכופרים לא אוהבים את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח. הם מלמדים, "ישוע המשיח בא כדי למחוק את כל חטאינו והוא עשה רק את זה. הוא עדיין שוטף את כל חטאינו היום וימשיך לעשות כך בעתיד." כיצד זה יכול להיות נכון? הם טוענים שהם צדיקים ולאחר מכן הם ממהרים לחטוא. רגע אחד הם צדיקים וברגע הבא הם חוטאים.
האמונה שלהם היא תיאולוגיה שקרית. זהו זיוף. כל מי שהוא עכשיו צדיק ולאחר מכן חוטא, הוא כופר, נביא שקר. כל מי שמרשיע ומקלקל את עצמו הוא גם כופר.
 
 
 קללת אלוהים על חסידיהם של הכופרים
 
על מה הכופרים נותנים הכי הרבה דגש?
על המעשים
 
הכופרים אינם עקביים. לכן כאשר חסידיהם שואלים אותם כיצד להיוולד מחדש, הם אינם מסוגלים להדריך אותם להיוולד מחדש מהמים והרוח. יותר מכך, הם נותנים לחסידיהם את הרעיון המגוחך שאדם יכול להיוולד מחדש מדמיונות ובשעה שהוא נולד מחדש, הוא אינו יכול להיות מודע לכך. זה כל כך מגוחך.
ישוע אמר ביוחנן 3, "אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים." אך בימים אלה, אנשים צדיקים אשר נולדים מחדש נקראים כופרים חצופים.
הכמרים הכופרים אומרים שהם אינם יכולים לכנות את עצמם צדיקים מכיוון שהם ענווים. הם אומרים לחסידיהם, "אל תלך לשום כנס התעורות אשר בה המטיפים מתכוונים לדבר על ברכת הלידה מחדש מהמים והרוח. אם תיוולד מחדש, תהייה כופר. אתה תגונה על ידי כנסיה זו. אם אתה רוצה להיות איתנו, הישאר חוטא ואלוהים יעשה אותך צדיק כאשר יגיע הזמן." זה מה שהם אומרים. מה שהם באמת מתכוונים זה, שההחלטה האם להיוולד מחדש או לא תלויה בך.
הכופרים אומרים לחסידיהם, "עליך להישאר עימנו, אך הלידה מחדש באחריותך, לכן נסה בעצמך. הישאר כפי שאתה עכשיו וכשהזמן יגיע, התהלך לפני אלוהים ואז תמצא את האמת. אינני יודע מה יקרה לאחר מכן, אך זוהי כנסייה אורתודוקסית ולכן עליך להישאר איתנו." האם אתה חושב שזאת האמת?
הכמרים הכופרים הללו, לוקחים מעט מכאן ומעט משם וממציאים תאוריה. לפיכך זאת רק האמת שלהם. הם אינם יודעים את דבר האלוהים אשר מספר לנו על המים והרוח.
הכופרים מפרשים את התנ"ך על פי מחשבותיהם העצמיות. עלינו לפרש את התנ"ך על פי מילותיו, אך הם מפרשים אותו בדרכם. זוהי הסיבה לכך שישנם כל כך הרבה תיאולוגים וכתות בנצרות.
מכיוון שישנם כל כך הרבה כתות כופרות ותיאולוגים, יש מספר עצום של ספרים אפיקורסיים. הכמרים מעמידי הפנים כאשר הם דורשים, מצטטים קצת מספר זה וקצת מהספר ההוא. אך כמרים אמיתיים מלמדים רק מהתנ"ך בעצמו.
הכופרים סוחטים כספים מחסידיהם במספר רב של דרכים ערמומיות. הם אוכלים וחיים היטב בעולם הזה וסופם יהיה גיהינום כיון שהם נכשלו בלהיוולד מחדש. זה הסוף אשר אלוהים מכין להם.
בהתחלה אלוהים סובל אותם אך אלה אשר בקביעות מסרבים לקבל את ברכת הלידה מחדש מהמים והרוח, ישלחו לגיהינום.
אלוהים ישפוט את הכופרים. בהתחלה הכופרים מאמינים באלוהים בלהט ומכלים ספר אחר ספר בתנ"ך, פרשניות ועבודות תיאולוגיות. אך לאחר מכן בהדרגה, הם מתחילים ללמד מנקודת מבטו של בן אדם כך שחסידיהם לעולם לא יכולים להיוולד מחדש.
הכופרים נותנים יותר דגש על מעשיהם. כל כומר אשר לא מלמד את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח הוא כופר לפני אלוהים.
הם לוחצים על חסידיהם ללא סוף. הם מאלצים אותם להתפלל 40 יום כל הלילה, 100 יום תפילת בוקר מוקדמת, תפילות בהרים, לצום על בסיס קבוע, לתרום על מנת לבנות כנסיות, 1000 מנחות, תרומה לכנסי התעוררות... הם אפילו רושמים גרף כדי להראות כמה תרם כל מאמין. רק מהסתכלות בתוצאות מעשיהם אנו יכולים לראות שהם כופרים.
קללת אלוהים תעלה גם בגורלם של חסידיהם. הכמרים אשר מלמדים מבלי שנולדו מחדש וחסידיהם, הם תחת קללתו של אלוהים.
 
  
הכופרים מנסים לקורא את מחשבות חסידיהם
 
מדוע הכופרים מנסים לקרוא את מחשבות חסידיהם?
כיוון שהם לא נולדו מחדש והם משרתים בצביעות ללא הרוח בליבם.
 
הכמרים הכופרים בוכים כל יום. הם צריכים להשביע את רצונם של כמרים מסוגים שונים, בכירים ואף הדיוטות. כך הם מתקדמים כל יום.
כל יום הם מתנהגים כצבועים. "ק~דוש ו ר~חום..." הם מלאים חטאים אך הם חייבים להגיד דברים קדושים, כך ככל שעוברים הימים הם הופכים ליותר כופרים.
מטיף אחד פעם אמר, "זוהי קללה להטיף ללא הרוח בתוכך" הכוונה של זה היא שלעשות את עבודת האלוהים מבלי שנגאלת, זוהי כפירה; אלה חיים מקוללים. אם אתה אחד מאותם כופרים, עליך להיוולד מחדש מהמים והרוח.
כל מי שמאמין בישוע אך לא נולד מחדש הוא כופר. על כולם לחזור לבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח. רק הצדיקים אשר נולדו מחדש מהמים והרוח יכולים ללמד את הבשורה לאחרים.
 
 
הכופרים קוראים לשלווה בלבד
 
כיצד הכמרים הכופרים מספקים את חסידיהם?
הם כל הזמן קוראים לשלווה ואומרים שחסידיהם יוכלו להיכנס למלכות שמים אף על פי שהם חוטאים
 
ישעיה15-28:14 אומר, "לכן שמעו דבר יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלים. כי אמרתם כרתנו ברית את מוות ועם שאול עשינו חוזה שוט שוטף כי יעבור לא יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו."
מי הם אנשי הלצון כאן? הם אלה אשר מלמדים את דבר אלוהים בערבוב עם אמונותיהם המוטעות. כל מה שהמטיף מלמד אותנו, כל מה שהתיאולוג אומר, הוא צריך לתת פירוש נכון של התנ"ך. אך הכמרים הכופרים מלמדים את התנ"ך בדרך שהם מוצאים לנכון. הם אנשי הלצון.
"כרתנו ברית את מוות ועם שאול עשינו חוזה שוט שוטף כי יעבור לא יבואנו."
הכופרים אומרים שהשוט לא יעבור דרכם. הם אומרים לאנשים לא לדאוג. חורבן וגיהינום ממתין להם והם אומרים לא לדאוג. חורבן וגיהינום אינו בנמצא בשבילם. לכן אם ברצונך לחיות, עליך לשמור מרחק מכופרים אלו.
הכופרים אומרים שאינך חייב להיוולד מחדש מהמים והרוח. האם זה נכון? לא. בהחלט לא. אינך יכול להיכנס למלכות שמים אלא אם כן נולדת מחדש מהמים והרוח. האם זה בסדר לא להיכנס למלכות שמים? זאת בדיוק אותה שאלה כמו האם זה בסדר להיוולד בגיהינום. מיותר לציין שהתשובה לשתי שאלות אלו היא לא. הבה נאמין בבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח ונכנס יחדיו לגן עדן.
הכמרים הכופרים מדיחים את האנשים ואומרים שמכיוון שהם מאמינים בישוע זה בסדר מבחינתם להישאר חוטאים ולא להישלח לגיהינום.
האם ישוע משגיח עליך אף על פי שאתה חוטא? האם חוטא יכול ללכת לגן עדן? האם אתה יכול להתחמק מהגיהינום אף על פי שאתה חוטא? האם כתוב בתנ"ך שלא תלך לגיהינום אם אתה מאמין בישוע אף על פי שיש לך חטא בלבך?
הכופרים אומרים שהם עשו חוזה עם המוות וכך המוות לא יגיע אליהם. הם אומרים שמאמין יכול להתחמק מדין גיהינום אפילו אם יש לו חטא בליבו. האם נראה לך שזה באמת מתרחש בדרך זו?
הכופרים מעודדים את האנשים ואומרים שהמוות והגיהינום לא מחכה להם. הכמרים הכופרים מסמיכים את אלה שלא נולדו מחדש להיות כמרים ופקידי כנסיה. אך עליהם לדעת שהסוף של כולם יהיה גיהינום כיוון שהם לא מאמינים בבשורת המים והרוח. מה שעליהם לעשות זה להחדיר בחסידיהם את האמונה בבשורת המים והרוח.
האם המאמינים אף על פי שהם חוטאים יכולים להיות ראויים לגן עדן? האם חוטא יכול להישלח לגן עדן? האם התנ"ך אומר שחוטא יכול להיכנס לגן עדן? לא. האם יכול להיות צדיק עם חטא? לא. אלו הוראות של כפירה ותיאולוגיות מזויפות.
התנ"ך אומר, "שכר החטא הוא המוות" (אל הרומים 6:23). זהו חוק האלוהים. הוא שולח את כל החוטאים לגיהינום. אך כל אלה הנולדים מחדש מתקבלים בברכה בגן עדן.
"כרתנו ברית את מוות ועם שאול עשינו חוזה שוט שוטף כי יעבור לא יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו." הכמרים הכופרים אומרים דברים שישפיעו ומאמינים בתוקף שהם לא ילכו לגיהינום אף על פי שיש בליבם חטא. מכיוון שהם מסתתרים מאחורי תאולוגיות שקר, אלוהים אינו יכול לעשות דבר כדי להצילם. הם מאמינים רק בתיאולוגיה שלהם. מכיוון שהם מאמינים בתיאולוגיה שלהם במקום בדבר אלוהים, הם כופרים וחוטאים המיועדים לגיהינום. כמה עצוב שישנם כל כך הרבה כאלה.
 
 
הכופרים מעוניינים רק בכסף
 
מהי מטרתם של הכמרים הכופרים?
לסחוט עד כמה שאפשר כספים מחסידיהם.
 
הכופרים והכמרים מעמידי הפנים מעוניינים רק בכסף. הם חמדנים. "כמה כסף אדם זה יתן אם הוא יבוא לכנסייתי?" הם חושבים על המעשר שהוא ייתן. זה בדיוק כמו לעבוד את עגל הזהב. כמרים מעמידי פנים מלמדים את האנשים להתפלל באופן כזה," תאפשר לי בבקשה להיות מצליח תאפשר לי לעשות הרבה כסף, ישוע."
הם אומרים, "אם תאמין בישוע, תעשה הרבה כסף, אם את עקרה את תהרי, אתה תצליח בעסקיך."
כך הרבה אנשים מולכים שולל על ידי כמרים מעמידי פנים שכאלה, נסחטים מכספם וילכו לגיהינום על צרותיהם. כמה לא הוגן זה! אם מישהו אשר נמצא תחת הכפירה יחזור לעשתונותיו, הוא יתפלא לגלות כמה כסף הוא תרם לאלה אשר תעתעו בו. הוא יגער בעצמו על טיפשותו ועל כך שהלך אחריהם ועבד למענם כל כך קשה.
הכופרים הם עובדים נלהבים במקצוע אשר הם מכנים אותו דת לגיטימית. חסידיהם מתמסרים לתפילת בוקר מוקדמת, לתפילה בהרים, תרומה מיוחדת, מעשר, מנחה שבועית. יש כל כך הרבה סיבות לקחת כסף מהחסידים.
חסידיהם עובדים כל כך קשה אך עדיין יש להם חטא בליבם כיוון שאף אחד לא לימד אותם את בשורת המים והרוח. חלקם שואלים את הכמרים על כך, אך הם לעולם לא מקבלים תשובה. כל מי שלא נולד מחדש מהמים והרוח הוא חוטא.
 
 
הכופרים מעררי הרחמים וחסידיהם
 
מיהם האנשים הכי מעוררי רחמים בעולם?
אלה שמשרתים ולא נולדו מחדש מהמים והרוח.
 
"הו, כופר מעורר רחמים שכמותך! עבוד על גאולתך קודם!" הסמל הבולט ביותר של אמונה מזויפת היא עבודת עגל הזהב של ירבעם. הדבר הראשון שהכופרים עשו בברית הישנה זה לבנות מקדש ולשים בתוכו עגלי זהב (מלכים א`33-12:25). בימים אלה הם בונים כנסיות גדולות וסוחטים כסף מחסידיהם. הם מורים לחסידיהם לקחת הלוואות מהבנקים כתרומה לבניית כנסיות מפוארות. הם עובדים על הרגשות של קהלם ומעבירים ביניהם את כלי הגבייה. כסף, טבעות, ושעוני זהב ממלאים את הכלים כהרף עין. הכופרים פועלים בדרך זו. זה אותו דבר בכל הכנסיות הכופרות.
כלפי חוץ הם נראים מתעניינים בדברים רוחניים, אך למעשה הם מעוניינים רק בכסף. אני מציע להתרחק מכנסיות אשר מעוניינות רק בכסף. בבקשה אל תלך לכנסיות שבהם רק העשירים מטופלים בלבביות. אין זה ראוי להודיע על הסכום שכל אחד מהקהל תרם, אך הם עושים זאת בתקווה למשוך יותר כסף.
הכופרים אומרים מילים מפתות לחסידיהם.
"אתה תבורך אם תאמין בישוע."
"הקדש את עצמך לעבודת האלוהים, ככל שתעשה יותר תתברך יותר."
"אם תשרת כבכיר, תתברך מבחינה חומרית."
לכן חסידיהם מתחרים מי מביניהם יהיה בכיר. אם לא היה תגמול, מי היה רוצה לשרת כבכיר? והבכירים צפויים לתרום גם מבחינה פיננסית. בחירתם מבוססת על עד כמה הם מאמינים בתיאולוגיה של הזרם שלהם, כמה חשובים הם בחברה וכמה כסף הם יכולים לתרום לכנסייה. זוהי האמת.
לכופרים אכפת רק מהכסף. הם מעוניינים בבניית כנסיות גדולות. לא מעניין אותם אם חסידיהם ישלחו לגיהינום כל עוד הם תורמים הרבה כסף.
הכופרים הם אלה שעובדים בשביל הכסף. הם טומנים פח לחסידיהם עם תואר כבוד מהודר. הם מוציאים תארי כבוד לחסידיהם ללא תכלית (יחזקאל 19-13:17). כוונתם לקשור אותם לכנסייה ולהעצים את רכושם. הכופרים אינם מלמדים את בשורת המים והרוח. הם רק מנסים להתעשר.
אפילו אחד שמבקר בכנסיה למספר חודשים יכול להיות כומר. יותר מכך, אם הוא מכיר את הדוקטרינה ויש לו רקע פיננסי, הוא מקודם לבכיר. זה הכל בגלל חטאו המחפיר של ירבעם אשר החליף את אלוהים בעגל מזהב.
הכופרים עובדים עגל מזהב. הם לא עוזרים לחסידיהם להיוולד מחדש. הם רק לוקחים כסף מחסידיהם על פיתויים בהבטחות של ברכות חילוניות. לא איכפת להם אם חסידיהם נידונים לגיהינום כל עוד כנסייתם ניצבת על קרקע פיננסית.
 
 
.הכופרים לא משכנעים בדרשותיהם
 
הכופרים אוהבים להגיד "כפי הנראה" או "אולי" לעיתים תכופות כיוון שהם אינם משוכנעים במה שהם אומרים. אין להם אמונה אמיתית בדבר האלוהים והם אינם מאמינים באמת במה שהם דורשים. מערכת האמונה שלהם אינה מונחת באמונה בדבר האלוהים. הם אומרים, "אפשר להגיד ש..." הם לעולם לא מדברים בבהירות ובשכנוע. היה יותר טוב אם הם לא היו מלמדים את חסידיהם דבר מאשר ללמדם שקרים.
הכופרים אינם יכולים להדריך את האנשים כיצד להיוולד מחדש מהמים והרוח. הם רק דנים יותר אנשים לגיהינום.
 
 
הכופרים ממלאים את תפקידם של נביאי השקר
 
מהו היסוד של חילול הרוח?
להאמין בישוע ותוך כדי כך לחיות כחוטא אשר לא מאמין בטבילתו
 
מתי פרק 7 מספר לנו אודות אלה המאמינים בישוע אך סופם הוא גיהינום. הכופרים יתנגדו לאלוהים בסוף הימים כפי שכתוב בתנ"ך, "והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדונינו אדונינו הלא בשמך ניבאנו ובשמך גירשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות. אז אענה בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורי ממני פועלי האוון."(מתי 33-7:22).
הם אינם מאמינים שישוע שטף את כל חטאי האדם. הם אינם מאמינים בבשורת המים והרוח. הם נוהגים בהפקרות. מה הפירוש של זה? הפירוש הוא שהם אומרים לאנשים להאמין בישוע כאשר יש להם עדיין חטא בליבם. יכול להיות שתתהה מה כל כך לא בסדר בזה, אך זהו חטא חמור לפני אלוהים.
כאשר חוטא מטיף לאנשים את נחיצות האמונה בישוע, הוא אינו יכול להוביל אותם להיוולד מחדש כיוון שהוא בעצמו לא נולד מחדש מהמים והרוח. לכן הכופרים רק מייצרים חוטאים המאמינים בישוע. לנהוג בהפקרות זהו חטא כנגד הרוח.
הכופרים אינם מאמינים בדבר אלוהים וגם אינם מלמדים את הבשורה כפי שהיא כתובה. הם רק סוחטים כספים מחסידיהם. הם חוטאים אף על פי שהם מאמינים בישוע. הם מנסים להוביל אחרים, בעוד הם בעצמם לא נולדו מחדש. בצורה זאת הם נוהגים בהפקרות.
 
 
הכופרים הם חיקוי עלוב של הצדיקים
 
כיצד אנו מבדילים בין אלה אשר נולדו מחדש לבין אלה אשר לא?
אנו יכולים להבחין על ידי בדיקה אם יש להם חטאים או לא.
 
אל לך להיות מותעה על ידי נביאי השקר אשר אומרים שהם חוטאים. אל תציע להם את כספך. אל תתן את הכסף אשר הרווחת במאמץ לחוטאים אלה.
מדוע שתיתן את כספך למטיפים אלה אשר לא יכולים לעזור לך עם חטאיך? אם ברצונך לתת את כספך לכנסיה, לפחות חכה עד אשר חטאיך ימחקו באמצעות בשורת המים והרוח. בדיק כפי שיש זיופים באמנות, יש גם זיופים בחיים. הם למשל, מזייפים דת אשר אינה יכולה לשטוף את כל החטאים שבלב. כיצד תוכל לזהות דת מזויפת? זיוף הוא משהו שנראה אמיתי מבחוץ אך למעשה הוא רחוק מהדבר האמיתי.
עליך להחליט בעצמך, מיהם המטיפים האמיתיים? מיהם הכופרים? מהי האמונה האורתודוקסית? האורתודוקסים מאמינים בישוע ובכוח גאולתו. אין להם חטאים בליבם אך לכופרים יש חטאים בליבם.
אם כן, האם כל האנשים הם כמו כופרים אלו? יכול להיות שכך אך הבה נחזור לתנ"ך. כל מי שמאמין בישוע מבלי שנולד מחדש הוא כופר. זה ברור שהנולדים מחדש הם האורתודוקסים. אם כך, אלה אשר לא נולדו מחדש הם הכופרים. הכופרים הם אלה אשר מאמינים בישוע אך עדיין יש להם חטא בליבם.
הכופרים הם החיקוי של הצדיקים. יכול להיות שהם יודעים שהדרך שאפשר להתקדש בה היא על ידי האמונה בישוע אך למרבה הצער יש להם עדיין חטא בליבם. הם מאמינים בעצמם שהם חוטאים. הם מצהירים שהם עדיין יכולים ללדת לגן עדן והם אומרים שהם עובדים את אלוהים. זה יוצר רושם כאילו הם צדיקים אך אל לנו ללכת שולל על ידי חקיינים.
 
 

הדין של אלוהים מחכה לכופרים

 
מדוע הבשורה הטהורה השתנתה?
כיוון שכמרים שקרנים וכופרים ערבבו אמונות מוטעות של בני אדם עם הבשורה הטהורה.
 
"לכן נאום האדון יהוה צבאות אביר ישראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי. ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבר סיגך ואסירה כל בדיליך. ואשיבה שופטיך כבראשונה ויעציך כבתחילה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. ושבר פשעים וחטאים יחדיו ועזבי יהוה יכלו. כי יבשו מאילים אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם. כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה אשר מים אין לה. והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שניהם יחדיו ואין מכבה" (ישעיה31-1:24).
אלוהים אומר לנו שאם נאמין בבני אדם, עלינו להתבייש. הוא אומר לנו שעלינו להתביש בגלל הכנסייה אשר בחרנו לעצמנו ובושה זאת תהייה כמו עץ שעליו דוהים, כמו גינה שאין בה מים.
הוא אומר לנו שחוסנם של הכמרים הכזבנים וחסידיהם אשר מאמינים בכלליהם של בני אדם יותר מדבר אלוהים, יהפוך לנערת ומעשיהם לניצוץ ושניהם ישרפו בגיהינום. המטיפים הכזבנים והכופרים אשר לא נגאלו ביחד עם החוטאים ואויבי הצדיקים ישפטו עם להבתו של אלוהים.
הכנסיות הבנויות על תיאולוגיה בלבד אולי נראות מפוארות מבחוץ אך אין כלום בתוכן. כל כנסיה אשר לא מיוסדת על אמונה בדבר אלוהים ובשורת הלידה מחדש מהמים והרוח, היא כמו גינה אשר אין בה מים.
יכול להיות שהיא כמו עץ אך זהו עץ מת אשר אינו מסוגל להניב פירות. כאשר לבאר אין מים היא אינה באר יותר.
"והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שניהם יחדיו ואין מכבה" יכול להיות שאלה שאין בהם רוח ייראו חזקים לאנשים אחרים, אך בעיניו של אלוהים הם כמו נערת המיועדים להישרף באש הגיהינום.
אלוהים שואל, "מה מלילה שומר מה מליל" (ישעיה 21:11) הצדיקים בעלי חיי הנצח צריכים ללמד את בשורת המים בחשכת הלילה.
אלוהים הוא האור והשטן הוא החושך. אלוהים מוביל את האנשים לצדיקות והשטן מוביל את האנשים לכנסיות שקריות עם תוהו ובוהו ותיאולוגיה שקרית.
בזמנו של הנביא ישעיה, אמונתם של האנשים הייתה כאוטית כמו בימים אלה. הם ערבבו ביחד את דבר אלוהים עם תיאולוגיות וכללים של בני אדם. הם הוליכו שולל כל כך את בני ישראל עם מוצר כאוטי של בני אדם, עד שאלוהים החליט להיפטר מכולם.
" ואצרוף כבר סיגך ואסירה כל בדיליך. ואשיבה שופטיך כבראשונה ויעציך כבתחילה" המנחות אשר לעולם לא יתקבלו על ידי אלוהים הם כמו סגסוגת, תערובת של אמת אלוהית עם תיאורית בני אדם.
אלוהים מעולם לא מקבל מנחות מעורבבות, יכול להיות שהם נראות בעיני בני אדם טהורות, אך אם הם מעורבבות עם אמונתם המוטעות של בני האדם, הם מעורבבות עם טומאה ולפיכך אינן יכולות להתקבל על ידי אלוהים.
אלוהים גער בבני ישראל במיוחד בכופרים, במטיפים מעמידי הפנים ובחוטאים.
אם נקרא את ספר שמות או במדבר, נוכל לראות שאלוהים לא גער בהם בהתחלה. אלוהים עזר לבני ישראל והעניק להם ברכות. אך לאחר שיהושע נפטר, מתקופת השופטים, פלשו לגבולם של בני ישראל.
בכל אופן, הם בחרו ללכת בדרכם. באותו זמן, אלוהים שלח את הנביא ירמיה אשר אמר לבני ישראל להיכנע לבבל. יש לכך משמעות רוחנית המסמלת את העובדה שהצדיקים אומרים לאלה אשר הולכים אחרי הכופרים להיכנע לבשורת המים והרוח.
 
 
אלוהים גוער בחוטאים
 
מדוע אלוהים גוער בכופרים?
כיוון שהם עובדים אלילים במקום את אלוהים
 
מדוע משרתי אלוהים נזפו בבני ישראל? מכיוון שהם שינו את שיטת ההקרבה, הסמיכו אנשים רגילים לכהונה ושינו את תאריכי ההקרבה.
הם שינו את תאריכו של יום הכיפורים מיום העשירי של החודש השביעי ליום החמישי של החודש השמיני והסמיכו כהנים שלא מבית לוי. לפיכך הם חסמו את הדרך של הלידה מחדש.
אלוהים גער במטיפים הכזבנים, אלה אשר עבדו את עגל הזהב והפכו לכהנים כופרים.
למעשה, אלוהים לא גער בהם רק על כך שעבדו אלילים. האם אני ואתה גם לא עובדים אלילים לפעמים? אנו חוטאים לעיתים כה קרובות אך עבירותינו אינן נחשבות כחטאים חמורים רק בגלל חסדו של אלוהים. אך החלפת אלוהים בעגל הזהב אינה יכולה להימחל. ואותו דבר גם לגבי שינוי שיטת ההקרבה והסמכת אנשים רגילים לכהונה.
איזה חטאים נוראים הם אלו! הם חטאים חמורים. כיצד יכול להיסלח למי שהחליף את אלוהים בעגל הזהב! כתוב בתנ"ך שחטאו של ירבעם עורר את חמת אלוהים.
בדיוק כפי שאלוהים הראה את חמת זעמו בברית הישנה, הוא ישמיד עתה את החוטאים אשר עומדים נגדו. אלוהים אמר לבני ישראל שהוא יקלל את אלה אשר לא התרחקו מעבודת עגל הזהב.
 
 
הכופרים מקריבים קורבנות פסולים
 
מה עלינו לעשות לפני שאנו משרתים את אלוהים?
לשטוף את כל חטאינו
 
המלכים והכהנים הכופרים של בני ישראל, התנגדו לאלוהים והסמיכו את אלה אשר התעלמו משיטת ההקרבה לכהנים. ירבעם המלך עם מוחו המעוות, הסמיך מישהו אשר לא מבית לוי לכהונה.
רק אלה אשר היו מבית לוי יכלו להיות כהנים ולשרת במשכן. אם נדייק יותר, הכהנים היו חייבים להיות מבית אהרן. זהו חוק הנצח של אלוהים. אך ירבעם הסמיך כהנים אשר לא היו מבית לוי והורה להם להקריב לעגלי הזהב. עלינו לדעת כיצד זה עורר את חמתו של אלוהים.
אפילו היום, אלה אשר לא נולדו מחש יכולים להיות כמרים, בכירים ופקידים בכנסיה. זה נוגד את החוק של אלוהים ומעורר את חמתו. האם אלוהים שבע רצון מקורבנות פסולים? על הכופרים להרוס את עגלי הזהב שלהם, לחזור לאלוהים ולהיוולד מחדש.
ישעיה17-1:10 אומר, "שמעו דבר יהוה קציני סדום האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. למה לי רוב זבחיכם יאמר יהוה שבעתי עולות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. כי תבואו לראות פני מי ביקש זאת מידכם רמס חצרי. לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטורת תועבה היא לי חדש ושבת קרא מקרא לא אוכל און ועצרה. חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשא. ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם אם תרבו תפילה אינני שומע ידיכם דמים מלאו. רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע. למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה."
אם נקרא קטע זה בקפידה, אנו יכולים לראות שהמנהיגים הדתיים של ישראל היו מאד אדוקים. אך למרות אדיקותם הם הושמדו כיוון שהם הקריבו קורבנות לא ראויים והמרו את חוקי האלוהים.
אנו יכולים לראות שהם לא צייתו לחוקיו של אלוהים כאשר הם הקריבו קורבנות ולא שמו לב לדבריו של אלוהים. המנהיגים הללו היו כל כך אדוקים כך שהם הקריבו מספר עצום של קורבנות לפני אלוהים. התנ"ך אומר שהדם זרם כמו נהר במשכן.
אך כאשר אלוהים הסתכל על מה שהם עשו, הוא אמר שזה כמו חטאי עמורה. הוא ראה שהם מקרבים קורבנות לפניו אך למעשה הם חטאו. הוא אמר שעדיף שהם לא יקריבו כלל קורבנות. הוא לא רצה אותם.
כאשר הם הקריבו קורבנות לפני עגל הזהב, אלוהים לא יכל לסלוח לחטאיהם. הוא לא יכל לסבול את זה יותר. הוא אמר להם שעליהם להקריב קורבנות בדרך שהוא ציווה אותם. אם לא, עדיף להם שלא יקריבו קורבנות בכלל.
קורבנותיהם לא הוקרבו לאלוהים בדרך הראויה, וכתוצאה מכך, הכהנים חטאו לפני אלוהים. עליך לדעת שלשרת את אלוהים ולעבוד אתו מבלי לשטוף את חטאיך זהו חטא חמור לפניו.
 
 
הכופרים הם כמו מורים בבתי הספר
 
מה מלמדים הכופרים?
הם מלמדים אתיקה ולא כיצד להיוולד מחדש.
 
הכופרים נראים כלפי חוץ קדושים. כאשר הם עומדים על הבימה, הם נראים כל כך מרשימים, כך שהרבה מותעים בגלל הופעתם. הם נשמעים כל כך הגיוניים והם תמיד מסיימים את דרשותיהם כשהם מוכיחים את האנשים להיות טובים. איזה סוגי דרשות הם אלו? מה ההבדל ביו דרשותיהם לשיעוריהם של מורים בבתי הספר?
כנסיית אלוהים היא המקום אשר בה מתאספים כל הנולדים מחדש כדי לעבוד את אלוהים. רק סוגי כנסיות כאלו הם כנסיות אמיתיות. הכנסיות האמיתיות של אלוהים אינן מנסות ללמד כיצד יש להתנהג לפני אלוהים. הדרשנים של הכנסיות האמיתיות דורשים על בשורת המים והרוח. לא משנה עד כמה אתה חלש, אלוהים שטף את כל חטאיך.
המטיפים הכופרים אומרים לחסידיהם, "עשה כך וכך". הם שמים עליהם משאות כבדים אך הם בעצמם אינם רוצים להזיז אצבע למענם.
המטיף הכופר קונה לילדו כינור יקר ושולח אותו לחוץ לארץ ללימודים. כיצד כומר יכול להרשות לעצמו לנהוג כך? מהיכן יש לו את הכסף לכך? אם יש לו את הכסף הזה, האם הוא לא צריך להשתמש בו כדי לדרוש את הבשורה? האם על מטיף לנהוג במכונית יקרה? האם הוא צריך לנהוג במכונית פאר כדי להרשים? מטיף אשר נוהג במכונית פאר הוא גנב. כאשר חסידיו אינם יכולים לקנות אפילו מכונית קטנה, כיצד זה הוגן מבחינתו להיות בעל מכונית פאר? אנו יכולים לראות מיד מיהו הכופר על ידי התבוננות במעשיהם.
הכמרים הכופרים מבקשים סכומי כסף עצומים. חלק מהכנסיות משלמות למטיפיהם יותר מ 10000$ לחודש וזוהי רק משכורת רשמית. היא ניתנת עם שכר לימוד, תשלום על ספרים, תשלום השגחה על הילדים, שכר על ביקורים ואלה הם רק חלק מהדברים.
אך עדיין, חלק מהם מתלוננים שלא משלמים להם מספיק. הם מקבלים 10000$ לחודש ומבקשים יותר כסף. האם 10000$ זה מזון לעופות? מטיף צריך להסתפק במועט כאשר הוא מלמד את בשורת המים והרוח.
מטיף אמיתי מקבל את נחמתו ושלוותו מאלוהים. אך מטיף כופר אשר אין לו שלווה דורש פיצויים כספיים. למעשה, מטיפים כאלה עובדים את עגל הזהב.
הכנסיות של אלוהים נקראות לפעמים `ציון`. אין כנסיה יפה כמו ציון. כנסיית אלוהים היא המקום אשר בה בשורת המים והרוח נדרשת. ישעיה 1:21 אומר, "איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מילאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים" ישעיה תיאר את כנסיית אלוהים כשהוא אומר, " צדק ילין בה". אלוהים צדיק והוגן. מכיוון שאנו לא מושלמים, מכיוון שאנו צאצאיו של אדם הראשון ונולדו לחטא, ישוע בא לעולם זה כדי לשטוף את חטאינו עם המים והרוח. אלוהים הוא הוגן עד כדי כך.
בברית הישנה כאשר האנשים ידעו שהם לא נהגו כשורה, הם באו לאלוהים והעלו קורבנות. "נהגתי שלא כשורה בדרך זו וזו. אני אשם." ואז היה נסלח להם על חטאי היומיום שלהם. הם יכלו גם להשיג מחילה על חטאי השנה שלהם, אחת לשנה ביום הכיפורים.
באותו אופן, בברית הישנה, ישוע המשיח בא לעולם הזה הוטבל ונצלב כדי לשטוף את כל חטאי בני האדם אחת ולתמיד.
אך בטקס השנה החדשה, הרבה אנשים בוכים ומתחרטים, "אלוהים היקר, סלח לי בבקשה על החטאים אשר חטאתי בשנה שעברה ובבקשה ברך אותי בשנה החדשה." אנשים אלה הם כופרים.
אם כן, מהי האמת של הלידה מחדש מהמים והרוח? ישוע בא לעולם בערך לפני 2000 שנה, שטף את כל חטאי בני האדם אחת ולתמיד וכך הציל אותנו מחטא לתמיד. הוא הציל אותנו מכל חטאי העולם עם המים והדם. אך אם נבקש מחילה כל יום, מה הוא יגיד?
"איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מילאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים" כל מי שמכנה את עצמו חוטא הוא כופר.
 
 
הכמרים הכופרים אינם יכולים ללמד את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח
 
האם אלוהים שומע את תפילותיהם של החוטאים?
לא. הוא לא יכול לשומעם כיוון שחטאיהם חוצצים ביניהם לבין אלוהים
 
אלוהינו מכנה את אלה אשר מאמינים בו ומבקשים את מחילתו, רוצחים. מכיוון שהם מבקשים מחילה וגם מכנים את עצמם חוטאים, האם הם מצפים מישוע שיחזור וימות למען חטאיהם פעם שניה? הטבילה והצלב של ישוע הם מציאות הגאולה. בראשונה לפטרוס 3:21, כתוב שטבילתו של ישוע היא אות גאולתנו. ישוע המשיח מת פעם אחת כדי להציל את בני האדם מחטא. הוא שטף את כל חטאי בני האדם אחת ולתמיד וקם לתחייה 3 ימים לאחר מכן. הוא יושב עכשיו לימינו של אלוהים.
ישוע השליח הוטבל פעם אחת ומת על הצלב פעם אחת כדי להציל אותנו מחטא לתמיד. הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל כאשר הוא היה בן 30. הוא מת פעם אחת כדי להצילנו מכל חטאי העולם.
האם זה לא אומר שגזר הדין ניתן לכל הזמנים?
אם הכופרים אומרים שהם חוטאים, הם מבקשים ממנו לרדת למטה פעם שניה ולהיצלב בשנית. למעשה, יהיה עליו לעשות זאת כל פעם שהם מבקשים מחילה.
אלה המאמינים בליבם בבשורת המים והרוח נגאלים לנצח מן החטא, הופכים לצדיקים והולכים לגן עדן כדי לקבל את ברכתו של אלוהים וחיים נצחיים. כל מי שפוגש את הצדיקים יכול להיגאל באמצעות המים והרוח ויכול להיות אחד מאנשיו של אלוהים. כל מי שמבקש גאולת צדק לפני אלוהים יבורך.
הבה נקרא ישעיה20-1:18 "לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו. אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו. ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי יהוה דיבר."
אלוהים אומר לנו שאם נציית לבשורת המים והרוח נאכל מטוב הארץ, אך אם נסרב ונתנגד, נאכל חרב.
אלוהינו אומר, "לכו נא וניווכח ביחד. הבה נדבר. האם אתה לא מושלם? האם אתה לא צדיק? האם אתה אוהב את עצמך יותר מידי? האם אתה לא יכול לחיות על פי המצוות? האם אתה יודע מה התורה מכתיבה? אתה יודע, אך לא יכול לנהוג על פיה? אם כך, בוא אלי. למרות שחטאיך הם אדומים עליהם להיות לבנים כשלג; למרות שהם אדומים כארגמן הם צריכים להיות כצמר." המשמעות של זה היא שאלוהים הציל בצדקותו את החוטאים והפך אותם לצדיקים.
כאשר אלוהים יצר את אדם וחווה לא היו חטאים. אך מהר מאד השטן נכנס לתמונה. הוא פיתה אותם לא לציית לאלוהים ועל ידי כך שגרם להם לחטוא, עשה את כל בני האדם חוטאים. השטן גרם לנפילתם של בני האדם. בתחילה, אדם וחווה לא היו חוטאים לפני האלוהים. הם חיו עם אלוהים בגן עדן. אך הם הפכו לחוטאים. אז עכשיו אלוהים קורא לנו. בואו וניווכח ביחד. הבה וניווכח ביחד!
"כמה חטאים חטאת בעולם הזה וכמה תחטא עד אשר תמות?"
"הו, אלוהים. זה בלתי אפשרי לא לחטוא. אנו מעולם לא נהיה מושלמים ולא משנה עד כמה נתאמץ."
"אם כן, כמה חטאים עשית עד עכשיו?"
"ובכן אלוהים, אינני יכול לזכור הכל אך ישנם כמה אשר זכורים לי. אתה זוכר את הפעם ההיא? אתה יודע על מה אני מדבר... והייתה גם פעם אחרת, אתה יודע..."
אז אלוהים יגיד, "המשך להגיד לי. האם נראה לך שזה הכל? חוץ מאלו, האם אתה יודע כמה הרבה עוד נשארו? אך את כל החטאים אשר אתה זוכר, את כל החטאים אשר שכחת ואפילו את כל החטאים אשר תעשה בעתיד, שטפתי אותם לתמיד. ולא רק את חטאך, אלא גם את חטאי בניך ואת חטאי בני בניך עד כל חטאי צאצאיך. אני אלוהים הצדיק. שטפתי את חטאיך אחת ולתמיד."
אלוהים אשר שטף את כל חטאי בני האדם מאדם הראשון ועד האדם האחרון עלי אדמות, הוא האלפא והאומגה, ההתחלה והסוף.
"אני הוא המושיע והאלוהים הכל יכול"
"אני הוא יהוה והאלוהים הרחמן"
אני אחוס על אלה הראויים לחמלה וארחם על אלה הראויים לרחמים."
אם נבקש את רחמיו ונהיה ישרים איתו, נוכל לקבל את רחמיו של אלוהים. אבינו רוצה לברך את כולנו. הוא רוצה שכולנו נהיה צדיקים. באהבתו ורחמנותו, הוא רוצה לעשות את כולנו לילדיו הצדיקים.
 
מה אלוהים רוצה מאיתנו לאחר שנגאלנו?
הוא רוצה שנדרוש את הבשורה לכל רחבי העולם.
 
הוא רוצה שנהיה לבנים כשלג. ישוע שטף את כל חטאי בני האדם אחת ולתמיד באמצעות טבילתו ודמו. אם הכנסייה אינה יכולה לפתור את בעיית החטא והחיים לכל המאמינים, היא אינה יכולה להיקרא כנסייה אמיתית של אלוהים.
אנשים באים אל הכומר ושואלים, "יש לי חטאים. מה עלי לעשות? אני חוזר בתשובה ומתחרט כל כך הרבה פעמים אך חטאי אינם מסתלקים. אינני יכול להמשיך יותר. אינני חושב שאני יכול להמשיך בחיי הדתיים." אם הכומר אינו מסוגל לתת לו את התשובה הנכונה לבעייתו, הוא כופר. ייתכן שהוא יגיד, "זה תלוי בך, לך התפלל בהרים, נסה לצום במשך 40 יום."
הכמרים הכופרים והמנהיגים הדתיים כל כך מלאים בטומאה שהם אפילו לא מכירים את בשורת המים והרוח. הם לא יודעים אם נשמתם תשלח לגיהינום או לגן עדן.
מנהיגים אלה אינם צדיקים לפני אלוהים. הם מעמידי פנים וכופרים. הם נראים מבחוץ כמאמינים בישוע אך ליבם עדיין מלא חטאים. עליהם לשטוף את חטאיהם. הם אינם מסוגלים לדרוש את בשורת המים והרוח אשר שוטפת את כל החטאים. אל לנו ללכת שולל אחריהם.
אל טיטוס11-3:10 אומר על הכופרים, "ואיש החולק על האמונה אם הוכח פעם ושתים שטה מעליו, ודע כי איש כזה איש תהפוכות הוא וחוטא בהרשיע את נפשו." כיוון שהם מאמינים בישוע אך לא נולדים מחדש, הם מרשיעים את עצמם כחוטאים. הם מתעלמים ורומסים את בשורת המים והרוח כאשר הם אומרים שהם חוטאים היכולים רק ללכת לגיהינום.
יש כופרים בתוך הנצרות. כל מי שמאמין בישוע ובעל חטא, הוא כופר. הכופרים שונים מאלוהים. אלוהים הוא קדוש אך הם לא קדושים. אלה המאמינים בבשורת המים והרוח התנקו מכל חטאיהם. לכן כל מי שמאמין בישוע אך בעל חטא הוא כופר. עלינו להתרחק מאלה אשר אומרים שהם מאמינים באלוהים אך עדיין חוטאים.
הבה נדרוש את הבשורה לאלה אשר לא שמעו אותה עדיין ולאלה אשר רוצים להאמין אך אינם יכולים מכיוון שהם לא מכירים אותה. הבה נעזור להם להיוולד מחדש. הבה נהדוף את אלה העומדים בדרכה של בשורת המים והרוח.
אנו חייבים ללמד את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח בכל רחבי העולם. אמן!