Search

דרשות

נושא 5: הוידוי הנכון על חטא

[5-1] כיצד להתוודות באופן נכון על חטאים (הראשונה ליוחנן 1:9)

כיצד להתוודות באופן נכון על חטאים
< הראשונה ליוחנן 1:9 >
"ואם נתוודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עוון."
 
 

בשורת הדם היא חצי בשורה

 
האם אנו יכולים להיכנס למלכות שמים רק על ידי בשורת הדם בלבד?
לעולם לא. עלינו להאמין בבשורה השלמה (בשורת המים והרוח).
 
הראשונה ליוחנן 1:9 פונה רק לצדיקים. אם חוטא שעדיין לא נגאל ינסה לכפר על חטאי היומיום שלו על פי המילים שבפסוק זה ויתוודה על חטאיו, חטאיו לא יתכפרו. האם אתה מבין מה אני אומר כאן? הפסוק אינו פונה לחוטאים אשר לא נולדו מחדש.
יש הרבה בעולם אשר עדיין לא נולדו מחדש אך הם לוקחים את הפסוק הזה מהראשונה ליוחנן פרק 1, מתפללים, חוזרים בתשובה מחטאיהם ומקווים למחילה.
אך, האם אדם אשר לא נולד מחדש יכול להיגאל לחלוטין מחטאיו באמצעות תפילת וידוי? זוהי נקודה חשובה שעלינו להתייחס אליה ולהבהיר אותה לפני שאנו ממשיכים הלאה.
לפני שאתה קורא את הראשונה ליוחנן עליך להחליט האם יוחנן השליח היה איש צדיק או חוטא. הרשה לי לשאול אותך. האם יוחנן השליח היה איש צדיק אשר נולד מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, או שמא הוא היה איש חוטא?
אם תגיד שיוחנן השליח היה חוטא, הינך טועה מבחינה מקראית באמונתך. אם יוחנן השליח היה איש צדיק אשר נולד מחדש כאשר האמין בישוע, ברור שאמונתו הייתה שונה מאמונתך. חייבת להיות לך אותה אמונה כמו של יוחנן השליח.
הרשה לי לשאול אותך שאלה נוספת. האם יוחנן השליח כתב מילים אלו לצדיקים או לחוטאים? השליח יוחנן כתב את המילים לצדיקים.
לכן, אם החוטאים אשר לא נולדו מחדש מצטטים את המילים מהראשונה ליוחנן 9-1:8 ומחילים את זה על עצמם, זו תהייה טעות. אם ברצונך להיות צדיק, התוודה על חטאיך לפני אלוהים והאמן בבשורת המים והרוח. אז ישוע ישטוף את כל חטאיך עם הבשורה אשר כבר ניקתה את חטאי העולם.
אמונתו של יוחנן השליח היא כזאת. בראשונה ליוחנן פרק 5 הוא אומר שיש לו אמונה "במים, בדם וברוח" האם אתה מאמין בישוע המשיח אשר בא על ידי מים דם ורוח? האם אתה מאמין בישוע אשר בא רק על ידי הצלב, או על ידי טבילתו, דמו והרוח?
האם אתה יכול להיכנס למלכות שמים על ידי האמונה בבשורת הדם בלבד? אם אמונתך היא רק בבשורת הדם על הצלב, אתה יודע רק חצי בשורה. אם אתה מאמין רק בדם שעל הצלב, אין ספק שתמצא את עצמך מתפלל למחילה כל יום. הסיכויים הם שאתה מאמין שחטאיך יכולים פשוט להישטף על ידי תפילת תשובה.
אך האם חטאיך יכולים להישטף כאשר אתה מאמין רק בדם שעל הצלב, ובתשובה ותפילה למחילה על חטאי היומיום שלך? אם אתה אחד מאנשים אלו, חטאיך ישארו בליבך כיוון שאף אחד אינו יכול לשטוף את חטאיו באמצעות האמונה בדם שעל הצלב בלבד, או באמצעות תפילות יומיומיות של תשובה. אם אתה אחד מאנשים אלו, אתה עדיין לא מכיר את בשורת המים והרוח ואמונתך לא שלמה.
יוחנן השליח נולד מחדש כיוון שהאמין בבשורת המים, הדם והרוח, אך אתה מאמין רק בבשורת הדם שעל הצלב. כאשר אין לך בעצמך מושג ברור על הבשורה, כיצד אתה יכול להוביל אחרים לגאולה? לא נולדת מחדש אך אתה מנסה לכפר על חטאיך באמצעות תפילות תשובה. זה לעולם לא יעלה יפה.
לא משנה עד כמה קשה האדם מתפלל וחוזר בתשובה, חטאיו אינם יכולים להישטף מליבו. אם אתה מרגיש לפעמים שחטאיך נשטפו, זהו רק דמיונך והכוח של רגשותיך. אם אתה מתפלל ועושה תשובה, יכול להיות שתרגיש רענן במשך יום פחות או יותר. אך לעולם לא תוכל להיות להשתחרר מחטאיך בדרך זו.
החוטאים מתפללים ומתחרטים ומקווים להיגאל מחטאיהם. זוהי הסיבה לכך שהם עדיין חוטאים אפילו לאחר שהם האמינו בישוע במשך הרבה זמן. הם אינם מכירים את בשורת המים והרוח. אם הינך מאמין בישוע אך לא נולדת מחדש, יכול להיות שאתה אחד מאנשים אלו. אם אתה מנסה לכפר על חטאיך על ידי תפילה ותשובה כל יום, זוהי עדות ברורה לכך שעדיין לא נולדת מחדש. עליך להחליט האם להאמין בבשורת המים והרוח כפי שיוחנן השליח האמין, או שמא להאמין במחשבותיך וברגשותיך. אחת היא האמת הברורה והאחרת היא השקרית.
הבשורה האמיתית על פי התנ"ך היא, שישוע המשיח הוטבל ולקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד וקיבל את הדין על הצלב למען כל החוטאים. אם אדם מאמין בטבילת ישוע ובמותו על הצלב, הוא יגאל לאלתר מכל חטאיו. מצד שני, אם אדם מנסה לשטוף את עבירותיו בעזרת תפילות תשובה, הוא לעולם לא ישתחרר מחטאיו. האם אתה חושב שהינך יכול לזכור את כל חטאי היומיום שלך? האם אלוהים מטפל בחטאים אשר לא התחרטת עליהם? האם תפילות תשובה נותנים פתרון ברור לבעיית חטאי היומיום? לא.
 
 

חזרה בתשובה נכונה ותכלית הוידוי

 
מהן המגבלות של וידויים ומעשים טובים?
אף על פי שבמשך חיינו עלינו להתוודות
 על חטאים, איננו יכולים להינצל
פשוט באמצעות וידוי על עבירות
 ומעשים טובים
 
חזרה בתשובה בתנ"ך משמעותה, לחזור מהאמונה השגויה לאמונה הנכונה, ובשביל הצדיקים משמעותה הכרה במעשה הלא ראוי וחזרה לאור הגאולה.
אם עתה הינך חוטא, עליך לעשות וידוי כמו זה. "אלוהים היקר, חטאתי והנני ראוי להישלח לגיהינום אך אני משתוקק להיגאל מחטאיי. הצל אותי בבקשה מחטאיי. עוד לא נולדתי מחדש ואני יודע שהנני מיועד לגיהינום." זהו וידוי נכון.
אם כן, מהו הוידוי הנכון שעל הנולדים מחדש לעשות? "אלוהים היקר, נכנעתי לגופי וחטאתי חטא. אני מאמין שישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל והציל אותי מכל חטאיי, אפילו מהחטא שזה עתה חטאתי. היות שהיה עלי למות בגלל חטאי, אני מודה לישוע על אשר הציל אותי עם המים והדם." הוידוי של הנולדים מחדש ואלה שלא נולדו מחדש הוא שונה.
על כולנו להיות בעלי אמונה כמו אמונתו של יוחנן השליח. אם הינך מנסה להסתיר את חטאיך מאחורי הוידוי אשר מיועד לצדיקים, לעולם לא תינצל מהמוות אשר הוא גמול החטא.
על כל החוטאים אשר לא נולדו מחדש להפסיק להתחבא מאחורי תפילות של וידויים ולהתחיל להאמין בבשורת המים, הדם והרוח. עליהם לרכוש את אמונתו של השליח יוחנן ועל ידי זה לזכות בגאולה.
החוטאים אינם מבינים עד כמה יהיה נורא הדין על חטאיהם. החטא הנורא ביותר לפני אלוהים, זה לא להאמין בבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח.
כל אלה המאמינים בישוע אך עדיין לא נולדו מחדש, חובה עליהם להתוודות לפני אלוהים, "ישוע, אני חוטא העומד להיות מושלך לאש הגיהינום." בעוד שעליו להימנע מלהגיד, "ישוע בבקשה שטוף את חטאיי." כאשר חוטא לוקח לליבו את הבשורה שישוע הציל אותו באמצעות טבילתו בירדן ודמו על הצלב, הוא יכול להשתחרר מכל חטאיו. זהו סוג הוידוי שעל החוטא לעשות על מנת להיגאל מכל חטאיו לפני אלוהים.
חוטא צריך להתוודות רק על כך שהוא עדיין לא נולד מחדש ושהוא מאמין בבשורת המים והרוח ואז הוא יגאל לאלתר. על ידי בשורת המים והרוח, גאולת כל החוטאים הושלמה. "ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הניתן לבני אדם אשר בו נושע." (מעשי השליחים 4:12). אלוהים הציל את כל החוטאים על ידי שבנו, ישוע, הוטבל על ידי יוחנן המטביל ומת על הצלב.
ישוע שטף את כל החטאים אשר בני האדם חוטאים עם גופם וליבם מיום לידתם ועד יום מותם. עלינו להאמין בבשורה הנכונה כדי להיגאל. היא הדרך היחידה שאנו יכולים להשתחרר מחטאינו ולהפוך באמת למקודשים. אנו יכולים להפוך לצדיקים אחת ולתמיד כאשר אנו מאמינים בבשורה האמיתית של המים והרוח.
ישוע הוטבל, לקח את כל חטאי העולם, שילם עליהם בחייו על הצלב, קם לתחייה לאחר שלושה ימים ועכשיו הוא יושב לימינו של אלוהים. זוהי האמת האולטימטיבית.
על כולנו להתוודות וידוי זה. "אדוני. אינני יכול אלא לחטוא עד יום מותי. נולדתי חוטא עוד מרחם אימי ועקב כל החטאים אשר עשיתי, עלי להיזרק לאש הבוערת של הגיהינום. מסיבה זאת. ברצוני להאמין בישוע אשר בא על ידי מים, דם ורוח והפך למושיעי."
בדיוק כפי שכתוב במתי פרק 3, ישוע לקח את כל חטאי העולם, כולל את כל החטאים אשר אנו חוטאים עד יום מותנו, כאשר הוא הוטבל בנהר הירדן. "וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין." (יוחנן 8:32).
אם ישוע הציל אותנו רק מהחטא הקדמון ואמר לנו לפתור את בעיית חטאינו בעצמנו, היינו בייסורים תמידיים. אך ישוע שיחרר אותנו מכל חטאינו עם טבילתו ודמו. ממה יש לנו לחשוש? כאשר אנו מאמינים בטבילתו של ישוע ובדמו על הצלב, ומודים לאלוהים, רוח הקודש שוכנת בליבנו.
האם אתה מאמין בישוע? האם אתה מאמין שהרוח שוכנת בך? כל חטאיך הועברו על ישוע כאשר הוא לקח את כל חטאי העולם עם טבילתו. מאוחר יותר הוא נשפט על הצלב בשל חטאינו והציל אותנו מדין גיהינום נצחי. זוהי הבשורה האמיתית.
 
 
הוידוי של הצדיקים
 
מהו הוידוי הנכון של הצדיקים?
להתוודות על כך שהם חוטאים כל יום אך הם בעלי אמונה בעובדה שישוע שטף את כל חטאי היומיום שלהם בערך לפני 2000 שנה
 
הראשונה ליוחנן 1:9 אומר, "ואם נתוודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עוון." המשמעות של זה היא שאדם שהחליט להאמין בבשורת המים והרוח חייב להתוודות על חטאיו כשהוא אומר, "אדוני, אינני יכול שלא לחטוא כל חיי אך אני יודע שאינני יכול להיגאל מכל חטאיי באמצעות תפילות למחילה. אני מאמין ששכר החטא הוא המוות ושום דבר חוץ מטבילת ישוע וצליבתו אינו יכול לשטוף את כל חטאיי. אני מתוודה על כך שחטאתי היום אך אני מאמין שישוע כבר שטף את החטא אשר חטאתי היום, בערך לפני 2000 שנה בירדן." אם הוא מתפלל בדרך זו בעיית החטאים שעל מצפונו תיפתר מייד.
אלו אשר כבר נולדו מחדש צריכים רק להתוודות על חטאיהם. עליהם רק לאשר שישוע כבר שטף כל חטא אשר הם חטאו. מכיוון שישוע הוטבל ומת למען החוטאים לפני 2000 שנה, לא משנה עד כמה חלשים הם, כל חטאיהם נשטפו לחלוטין.
הטקסט אשר קראנו היום הוא טוב מאד בשביל הצדיקים. אך אם חוטא לוקח פסוק זה ומשתמש בו בדרך לו נכונה, סופו יהיה גיהינום. בכל זאת זהו אחד מהקטעים בתנ"ך אשר משתמשים בו לרעה לעיתים קרובות. מזה זמן רב הוא גורם לאי הבנה גדולה בין הנוצרים.
יש מימרה האומרת שרופא לא מיומן יכול להרוג את החולה. כאשר רופא לא מיומן מנסה לעשות יותר ממה שהוא מסוגל, יכול להיות שלבסוף הוא יהרוג את החולה שלו.
זהו חוק החיים, אדם חייב להיות מאומן היטב ולהיות מנוסה כדי לעשות בצורה טובה את המוטל עליו. זה אותו דבר גם בעולם האמונה. אלה המלמדים את דבר אלוהים, חייבים להעביר את האמת כפי שהיא כתובה גם בצורה ברורה וגם בצורה מדויקת, ולאלה הלומדים מהם חייבת להיות אמונה במה שהם מלמדים.
אם מטיף מלמד את חסידיו דוקטרינה מוטעית, או אם החסידים לומדים את התנ"ך בצורה לא נכונה, זה רק יביא לתוצאה של דין וגיהינום לשניהם. רק הנולדים מחדש יכולים ללמד את התנ"ך בצורה נכונה. אפילו תרופה טובה יכולה להרוג חולה אם היא לא מתאימה למרשם וזה אותו דבר עם לימוד והוראת דבר אלוהים. זה נחוץ כמו אש בחיינו. אך בדיוק כמו שאש יכולה להביא לאסון אם היא בידיים של ילדים, דבר אלוהים יכול להביא לאסון נורא כאשר הוא בידיים הלא נכונות.
עלינו להבחין בהבדל בין הוידוי של הצדיקים לזה של החוטאים. הראשונה ליוחנן 1:9 זה בשביל הצדיקים. כאשר אדם צדיק מתוודה על חטאיו באמונה לפני ישוע, הוא משוחרר מהם כיוון שישוע שטף את כל החטאים בערך לפני 2000 שנה.
החוטאים טועים כשהם מאמינים שחטאיהם נשטפים כל פעם שהם מתפללים למחילה. כאשר האדם אינו נולד מחדש, האם חטאיו יכולים להישטף רק על ידי וידוי?
אלוהים הוא צדיק. הוא שלח את בנו היחיד לעולם הזה, נתן לו לקחת את חטאי העולם באמצעות טבילתו והציל את כל אלו אשר מאמינים במי טבילתו ובמותו על הצלב. לכן, כאשר אדם צדיק מתוודה על חטאיו, אלוהים אומר לו שישוע כבר לקח את כל החטאים לפני בערך 2000 שנה. כך הוא מאשר שאין לו חטאים אף על פי שגופו עדיין חוטא.