Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[9-1] המכה מבאר התהום (חזון יוחנן 9:1-21)

המכה מבאר התהום
 ( חזון יוחנן 9:1-21 )
"והמלאך החמישי תקע בשופר וארא כוכב נופל מן השמים לארץ וינתן לו מפתח באר התהום. ויפתח את באר התהום ויעל עשן מן הבאר כעשן כבשן גדול ויחשך השמש והרקיע מקיטור הבאר. ומן הקיטור יצא ארבה על הארץ וינתן להם שלטן כשלטן עקרבי הארץ. ויאמר אליהם אשר לא ישחיתו את עשב הארץ ולא כל ירק ולא כל עץ כי אם את בני האדם אשר אין להם חותם אלוהים במצחותם. ולא ניתן להם להמיתם רק להכאיבם חמישה חודשים וכאבם ככאב איש אשר יכהו העקרב. ובימים ההם יבקשו בני אדם את המוות ולא ימצאהו וישאלו את נפשם למות והמוות יברח מהם. ויהי מראה הארבה כדמות סוסים ערוכי מלחמה ועל ראשיהם כעטרות כעין זהב ופניהם כפני אדם. ושיער להם כשער נשים ושינהם שיני אריה. ושריונים להם כשריון ברזל וקול כנפיהם כקול מרכבות סוסים רבים הרצים למלחמה. וזנבות להם כזנבות עקרבים ועקצים בזנבותם והשלטו לענות את בני האדם חמישה חודשים. ומלאך התהום הוא מלך עליהם ושמו אבדון בעברית והוא אפוליון בלשון יוון. הצרה האחת חלפה הלכה לה והנה באות אחריה עוד צרות שתים. והמלאך השישי תקע בשופר ואשמע קול אחד מארבע קרנות מזבח הזהב אשר לפני אלוהים. ויאמר למלאך השישי אשר השופר בידו התר את ארבעה המלאכים ההם האסורים על הנהר הגדול נהר פרת. ויתרו ארבעה המלאכים אשר היו נכונים לשעה וליום ולחודש ולשנה להמית שלישית בני האדם. ויהי מספר צבאות הפרשים שתי ריבוא רבבות ואני שמעתי מספרם. וכן ראיתי במראה את הסוסים ורוכביהם אשר שריונותיהם כעין אש ותכלת וגפרית וראשי הסוסים כראשי אריות ותצא מפיהם אש וקיטור וגפרית. ותומת שלישית בני אדם בשלוש מגפות האלה באש ובקיטור ובגפרית היוצאות מפיהם. כי כוח הסוסים בפיהם ובזנבותם כי זנבותם דומים לנחשים ויש להם ראשים ובהם ישחיתו. ושאר בני אדם אשר לא נהרגו במגפות האלה בכל זאת לא שבו ממעשי ידיהם מהשתחוות עוד לשדים ולעצבי זהב וכסף ונחושת ואבן ועץ אשר לא יראו ולא ישמעו ולא יהלכו. ולא שבו מדרכם לרצוח ולכשף ולזנות ולגנוב."
 
 

פרשנות

 
פסוק 1: והמלאך החמישי תקע בשופר וארא כוכב נופל מן השמים לארץ וינתן לו מפתח באר התהום.
המשמעות של זה שאלוהים נתן למלאך את המפתח של באר התהום היא שאלוהים החליט לתת מכה נוראה כגיהינום על בני האדם.
באר התהום נקרא גם כתהום, שמשמעותו עומק ללא סוף. כדי לתת סבל על אנטיכריסטוס החי על האדמה, על חסידיו, ועל אלה אשר עומדים נגד הצדיקים, אלוהים יפתח את באר התהום. המפתח של באר התהום הזה ניתן למלאך החמישי. זוהי מכה מפחידה אשר היא נוראית כמו הגיהינום בעצמו.
 
פסוק 2: ויפתח את באר התהום ויעל עשן מן הבאר כעשן כבשן גדול ויחשך השמש והרקיע מקיטור הבאר.
כאשר אלוהים יאפשר לפתוח את באר התהום, כל העולם יתמלא באבק כמו אפר וולקני, ויביא את מכת החושך. מכת החושך הזו נשמרת לאלה אשר אוהבים חשיכה. אלוהים הוא אלוהי האור אשר זורח עלינו, ואשר נתן את בשורת המים והרוח לכולם. לאלה אשר מאמינים באמת הזו, אלוהים נתן את חסד הישועה ואפשר להם לחיות באורו הבהיר. אך אלה אשר אינם מקבלים את האמת, יעמדו בפני העונש הצודק של אלוהים כשיתן עליהם את מכת החושך ואת דינו הצודק.
בני האדם במהותם נולדים כחוטאים, ובחייהם הם מעדיפים חשיכה על פני האור. לפיכך מגיע להם לקבל את מכת החושך מאלוהים על שדחו ולא האמינו בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע.
 
פסוק 3: "ומן הקיטור יצא ארבה על הארץ וינתן להם שלטן כשלטן עקרבי הארץ "
אלוהים ישלח ארבה על האדמה הזו ויעניש על החטאים את אלה אשר התנגדו במחשבותיהם היצריות לאמת האלוהית. מכת הארבה הזו מסוגלת להביא כאב עז כעקיצת עקרב. לכן כל החוטאים שבעולם הזה חייבים להאמין באהבת האמת של אלוהים. ואלה אשר לא, חייבים להתנסות בעצמם ולראות עד כמה גדולים וכואבים הם החטאים של דחיית אהבתו של אלוהים וההתיצבות נגדו.
אלוהים ישלח את הארבה אל האדמה הזו ויגרום לאנשים לשלם את הגמול על חטאיהם כשעמדו נגד אלוהי האמת עם מחשבותיהם היצריות. המחיר על החטא הוא סבלם ממכת הארבה.
 
פסוק 4: ויאמר אליהם אשר לא ישחיתו את עשב הארץ ולא כל ירק ולא כל עץ כי אם את בני האדם אשר אין להם חותם אלוהים במצחותם.
כאשר אלוהים יביא את מכת הארבה, הוא לא ישכח להראות את רחמנותו לאלה אשר נחתמו על ידו. הוא גם יצווה על הארבה לא להזיק לטבע.
 
פסוק 5: ולא ניתן להם להמיתם רק להכאיבם חמישה חודשים וכאבם ככאב איש אשר יכהו העקרב.
בשיר השירים 8:6 אלוהים דיבר על אהבתו ועל חמתו באומרו, "כי עזה כמוות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה." באותו אופן, מכה זו אומרת לנו בדיוק כמה קשה יהיה העונש לאלה אשר דחו את אהבתו של אלוהים הנראית באמצעות הבשורה שלו של המים והרוח. מכה זו תענה את האנשים במשך חמישה חודשים.
 
פסוק 6: ולא ניתן להם להמיתם רק להכאיבם חמישה חודשים וכאבם ככאב איש אשר יכהו העקרב.
מכת הארבה תביא סבל כה רב כך שהאנשים יעדיפו למות מאשר לחיות בכאב כזה, אך הם לא יהיו מסוגלים למות ולא משנה עד כמה הם ישתוקקו לכך. מכה זו באה כיוון שבני האדם התעלמו מאלוהים. כשהם חושבים שסוף החיים של הבשר הוא הסוף של הכל, הם התעלמו מאלוהים אשר שולט גם בחיים וגם במוות. אך באמצעות המכה הזו של הארבה, אלוהים מראה לנו שאפילו מוות אינו יכול לבוא אלא רק בהסכמתו של אלוהים.
 
פסוקים 7-12: ויהי מראה הארבה כדמות סוסים ערוכי מלחמה ועל ראשיהם כעטרות כעין זהב ופניהם כפני אדם. ושיער להם כשער נשים ושינהם שיני אריה. ושריונים להם כשריון ברזל וקול כנפיהם כקול מרכבות סוסים רבים הרצים למלחמה. וזנבות להם כזנבות עקרבים ועקצים בזנבותם והשלטו לענות את בני האדם חמישה חודשים. ומלאך התהום הוא מלך עליהם ושמו אבדון בעברית והוא אפוליון בלשון יוון. הצרה האחת חלפה הלכה לה והנה באות אחריה עוד צרות שתים.
לזנב של הארבה הזה מבאר התהום יש כוח להכאיב לאנשים במשך חמישה חודשים. למרות שבמראם הם נראים כמו נשים, הארבה הזה הם יצורים מפחידים ואכזריים. זה מראה עד כמה גדול החטא שהאנשים עשו כאשר רדפו אחרי הנשים יותר מאשר אלוהים. אל לנו לשכוח שהשטן מחפש להכשילנו בפריצות מינית ולהפריד אותנו מאלוהים על ידי שהוא מביא חטאים כאלה של תאוות הבשר עמוק לחיינו.
 
פסוקים 13-15: והמלאך השישי תקע בשופר ואשמע קול אחד מארבע קרנות מזבח הזהב אשר לפני אלוהים. ויאמר למלאך השישי אשר השופר בידו התר את ארבעה המלאכים ההם האסורים על הנהר הגדול נהר פרת. ויתרו ארבעה המלאכים אשר היו נכונים לשעה וליום ולחודש ולשנה להמית שלישית בני האדם.
דין האלוהים על החטאים אשר המתין בסבלנות זמן רב למענם של בני האדם, לבסוף מתחיל. עתה הוא הזמן למכה של המלחמה אשר תהרוג שליש מבני האדם על נהר פרת.
 
פסוק 16: ויהי מספר צבאות הפרשים שתי ריבוא רבבות ואני שמעתי מספרם.
כאן, המספר של הפרשים נרשם. זה מסמל כאן את מלחמה האלקטרונית המודרנית. למרות ששליש מבני האדם יהרג במלחמה הזו, האנשים שישרדו ימשיכו לעבוד אלילים, יתיצבו נגד אלוהים ויסרבו לחזור בתשובה מחטאיהם. זה מראה לנו עד כמה נוקשה יהיה ליבם של כולם עם חטאיהם בסוף הזמנים.
 
פסוק 17: וכן ראיתי במראה את הסוסים ורוכביהם אשר שריונותיהם כעין אש ותכלת וגפרית וראשי הסוסים כראשי אריות ותצא מפיהם אש וקיטור וגפרית.
מה שהשליח יוחנן ראה זה את הנשק ההרסני המפחיד של המאה ה 21, כמו טנקים, מטוסי קרב, ושאר הנשק המודרני של היום.
 
פסוקים 18:19: ותומת שלישית בני אדם בשלוש מגפות האלה באש ובקיטור ובגפרית היוצאות מפיהם. כי כוח הסוסים בפיהם ובזנבותם כי זנבותם דומים לנחשים ויש להם ראשים ובהם ישחיתו.
מלחמה ענקית עם נשק מודרני תבוא בסוף הזמנים. ושליש מבני האדם ימותו ממכת האש והעשן והגפרית אשר ייצאו מכלי הנשק האלה.
 
פסוק 20: ושאר בני אדם אשר לא נהרגו במגפות האלה בכל זאת לא שבו ממעשי ידיהם מהשתחוות עוד לשדים ולעצבי זהב וכסף ונחושת ואבן ועץ אשר לא יראו ולא ישמעו ולא יהלכו.
למרות המכות האלה, אלה אשר ישרדו את המלחמה יעבדו אף יותר את האלילים וימשיכו להשתחוות להם, כיוון שנגזר על אנשים אלה להישמד.
 
פסוק 21: ולא שבו מדרכם לרצוח ולכשף ולזנות ולגנוב.
זה מראה לנו שבסוף הזמנים בני האדם לעולם לא יחזרו בתשובה מחטאיהם לפני אלוהים. אלוהים לכן ישפוט את החוטאים האלה, ויאפשר לצדיקים עולם חדש ומבורך.