Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[17-2] הבה נרכז את תשומת ליבנו ברצונו ( חזון יוחנן 17:1-8 )

הבה נרכז את תשומת ליבנו ברצונו
 ( חזון יוחנן 17:1-8)
  
חזון יוחנן 17:1-5 אומר, "ויבוא אחד מן שבעה המלאכים הנושאים שבע הקערות וידבר אלי לאמר בוא ואראך את משפט הזונה הגדולה היושבת על מים רבים. אשר זנו איתה מלכי האדמה וישכרו שוכני תבל מיין תזונתה. ויוליכני ברוח המדברה וארא והנה אשה יושבת על חיה אדומה כתולע מלאת שמות גידופים ולה שבעה ראשים ועשר קרנים. והאשה לבושה ארגמן ושני והיא מוכללה בזהב ואבן יקרה ופנינים ובידה כוס זהב מלאה תועבות וטומאת תזונתה. ועל מצחה כתוב שם סוד בבל הגדולה אם הזונות ותועבות האדמה."
הזונה של הקטע שלעיל מסמלת את הדתיים של העולם הזה. וזה אומר לנו שהם שקעו באופן מוגזם בתענוגות העולם ובשפע החומרי אשר ניתן על ידי ישוע. הם קישטו את עצמם בכל סוגי התפנוקים, שרשרות זהב ועגילי יהלומים ושמו את כל סוגי השמנים. הקטע אומר לנו שבידה הייתה כוס זהב מלאה תועבות וטומאת תזונתה. זה מה שאלוהים הראה ליוחנן.
מה שהפסוק הזה אומר לנו זה שהשטן יצליח בנפשותיהם של האנשים ויבקש להכניע אותם על ידי שיגרום להם לשתות מהדברים של חיי העולם הזה. גם כל המלכים יושקו מדברי חיי העולם הזה על ידי השטן. לפיכך, כל מי שעל האדמה ישתכר מיין הזנות.
השטן משיג את מטרותיו כאשר האנשים משתכרים מהשפע של העולם הזה, הנאותיו, ותאוותיו החומרניות. האמת היא שמטרתו למנוע מהאנשים מלהסתכל לעבר אלוהים. כדי לגרום לכך, השטן גורם לנפשותיהם להשתכר מהדברים החומריים של העולם. אנו חייבים להבין את האמת הזו.
אין אף אחד בעולם הזה אשר לא נפל למלכודת החומרנות. כל אחד נכשל בחומרניות. המגמות האופנתיות של העולם הזה מופעלות כולן על ידי השטן. כל אחד חושב שסגנונו יחדי במינו. אך מאחורי השקר הזה נמצא מניפולטור ומניפולטור זה הוא לא אחר מאשר השטן. זוהי הסיבה שאנו חייבים לא לשקוע בחומרניות, אלא במקום זאת לשתות מדברו ולעשות את מעשי האלוהים.
דבר חזון יוחנן אשר אלוהים גילה לנו באמצעות יוחנן שליח הוא האמת. מה אם כן אלוהים מנסה להגיד לנו עם הדבר הזה? אדונינו אומר לנו שאל לנו להרוות את עצמנו בחיי העולם הזה, אלא במקום זאת להתייצב כנגד. הוא אומר לנו, לקדושים, במילים אחרות, לחשוב על ולהאמין באלוהים בליבנו.
 הראשונה ליוחנן 2:15 אומר, "אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד אם יאהב איש את החלד אין בו אהבת האב." כאשר ליבנו אוהב את הדברים החומריים של העולם, אלוהים איננו יכול לשכון בליבנו. אך כאשר ליבנו משליך את הדברים החומריים של העולם, אלוהים ישכון בליבנו. אל לנו לחיות את חיינו כשאנו רוויים בדברים החומריים של העולם. רק כאשר נסתכל על דבר אדונינו ועל מטרותיו בלבד, נוכל להיות מודרכים על ידו.
אנו יכולים לשנות את מנהגנו בכל עת. כאשר הדברים החומריים של העולם מנסים להיכנס לליבנו, עלינו תמיד לדחותם. כך נוכל לגרש את כל דברי הזוהמה מליבנו וליבנו במהרה יתמזג עם ליבו של ישוע. מה אדונינו רוצה מאיתנו? ומה הוא אומר לנו לעשות? כדי לוודא שמחשבות יראות שמיים ינבעו מליבנו, אנו חייבים למחוק את הדברים הגשמיים מליבנו.
אלוהים נתן לנו כל כך הרבה ברכות ואנו מבינים עתה שאנו צריכים ללמד את בשורת המים והרוח לכל אנשי העולם בכל שארית חיינו. לכן אל לנו להירדם על משמרתנו ועלינו לרכז את תשומת ליבנו ברצונו. בחושבנו על מעשים רוחניים, אנו יכולים לסלק את כל הדברים החומריים של העולם אשר נמצאים בליבנו.
אנו הקדושים חייבים לגרש את כל הדברים החומריים של העולם. עד שישוע יופיע בחזרה, אנו חייבים לחיות את החיים הנוצרים שלנו באמונה. במשך שארית חיינו אנו חייבים לעשות את מה שישוע הטיל עלינו עד שנעמוד לפניו. אנו חייבים לאהוב את ישוע, לחיות באמונה ולעשות את כל המעשים אשר הוא אפשר לנו לעשות.