Search

דרשות

נושא 8: רוח הקודש

[8-1] רוח הקודש פועלת במסגרת הבטחתו של אלוהים (מעשי השליחים 8-1:4)

רוח הקודש פועלת במסגרת הבטחתו של אלוהים
< מעשי השליחים 8-1:4 >
"ובאוכלו לחם עמהם ציוה אותם לבלתי סור מירושלים כי אם להוחיל להבטחת האב אשר שמעתם ממני. כי יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקודש בקרוב אחרי הימים האלה. ויהי כאשר נאספו יחדיו וישאלהו לאמר אדונינו המשיב אתה בעת הזאת את המלוכה לישראל. ויאמר אליהם לא לכם לדעת לכם לדעת העיתים והזמנים אשר יעד האב בשלטנו. אבל תקבלו גבורה בבא עליכם רוח הקודש והייתם עדי בירושלים ובכל יהודה ובשומרון ועד קצה הארץ."
 
 
האם שכינת רוח הקודש היא מתנה מאלוהים או היא ניתנת עקב מאמציו העצמיים של האדם?
זוהי מתנה המכילה את התגשמות הבטחתו של אלוהים והיא ניתנת לאדם אשר קיבל מחילה על חטאיו.
 
פעם אחת באמצעות תפילה, חויתי קבלת זוהר מסוים כמו רוח הקודש. אך זוהר זה לא המשיך לאורך זמן ותוך זמן קצר גווע מול פני החטאים שהצטברו. בכל אופן, עתה אני רוצה לגלות לך את האמת על רוח הקודש אשר תשכון בנו לנצח באמצעות הבשורה האמיתית, ולא באמצעות רוח שקרית אשר נכבית בקלות על ידי חטאים. רוח הקודש אשר אני אציג לפניך באמצעות מסר זה, היא לא משהו שתוכל להשיג באמצעות תפילות אלא רק באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח.
באמצעות ספר זה אני מעוניין להדריכך כיצד לקבל 1את שכינתה של רוח הקודש. אתה תבין שרוח הקודש תאציל על המסר אשר אני מעביר לך. זהו רצונו המוחלט של אלוהים מאיתנו שנקבל הפעם את רוח הקודש. תוכל ללמוד על שכינת רוח הקודש ולקבל אותה באמצעות ספר זה. אם ספר זה אינו מספיק בשבילך, אני מציע לך לקרוא את שני הספרים אשר הוצאו לאור על ידי קודם לכן. באמצעות ספרים אלו, תקבל אמונה מושלמת לפני אלוהים.
  
1רוח הקודש שוכנת בליבו של הנולד מחדש אשר חטאיו נמחלו לו על ידי אמונתו בבשורת המים והרוח. ברגע שהוא הופך לקדוש, היא שוכנת בו לתמיד ולעולם אינה עוזבת אותו כל עוד הוא מאמין בבשורה. היא מכירה בקדושים ומדריכה אותם לדעת את רצונו של אלוהים בתנ"ך, מחזקת אותם להתגבר על הפיתויים והקשיים אשר טבועים בעולם ומאפשרת להם להניב בשפע את פירות הרוח. אלוהים הילל את גוף הקדושים כמקדשו של אלוהים באמצעות שכינתה של רוח הקודש. (מעשי השליחים 2:38-39, יוחנן 14:16, 16:8-10, הראשונה אל הקורנתיים 3:16, 6:19, אל הגלטיים 5:22-23) 
  
הרבה נוצרים מנסים לקבל את רוח הקודש כפי שהיא ירדה לתלמידי ישוע בחג השבועות. חלק מהאנשים הרוויחו סכומי כסף גדולים כשניצלו עניין זה. הם העמידו פנים שרוח הקודש היא משהו אשר אפשר לקבלו באמצעות מאמצי האדם. הם רצו להיות בעלי חזיונות, לבצע ניסים, לשמוע את קולו של ישוע, לדבר בלשונות, לרפא מחלות ולגרש שדים. בכל אופן, יש להם חטא בליבם והם נמצאים תחת השפעתם של רוחות רעות. (אל האפסיים 2-2:1). אפילו עתה הרבה אנשים אינם יודעים שהם נמצאים תחת כוחם של רוחות רעות. מכיוון שהשטן מקסים ומוליך שולל את האנשים המשתמשים בכל מיני שיטות כמו פלאים וניסים אשר הם רק אשליות.
ישוע ציוה את תלמידיו, "לבלתי סור מירושלים כי אם להוחיל להבטחת האב אשר שמעתם ממני." (מעשי השליחים 1:4). רוח הקודש אשר נראית במעשי השליחים לא באה באמצעות "התנסות" "התמסרות" או "תפילות חזרה בתשובה" אלא באמצעות "החלת הבטחת האב" לתת להם את רוח הקודש. מה שעלינו ללמוד מקטע זה הוא, ששכינתה של רוח הקודש אינה מתרחשת באמצעות תפילות מיואשות של האדם. היא מתנת אלוהים אשר יכולה להיות מושגת רק באמצעות האמונה בבשורה היפה של המים והרוח, אשר אלוהים האב וישוע המשיח העניקו לבני האדם. השכינה האמיתית של רוח הקודש מתרחשת באמצעות האמונה בבשורה אשר ישוע המשיח נתן לנו. אלוהים נתן לנו את האמת של המים והרוח כדי שנוכל לקבל את שכינתה של רוח הקודש. (הראשונה ליוחנן 5-3:3).
הניסוח, "רוח הקודש המובטחת" מופיע הרבה פעמים בברית החדשה. פטרוס סיפר בדרשתו, (מעשי השליחים 39-2:38) על טבילתה של רוח הקודש בחד השבועות. "זוהי הבטחתו של אלוהים לתת את רוח הקודש לאלו אשר נמחלו מחטאיהם כתוצאה מהאמונה בבשורה היפה."
שכינת רוח הקודש היא מתנה הניתנת לאלו אשר מקבלים מחילת חטאים, והיא מכילה את הגשמת הבטחתו של אלוהים. רוח הקודש אשר בברית החדשה היא לא משהו שאפשר להשיגו על ידי פשרה בין אלוהים לאדם, אלא היא מתנה מובטחת מאלוהים. לכן, שכינתה של רוח הקודש כפי שהיא מופיעה במעשי השליחים, היא לא משהו שאפשר להשיג באמצעות תפילה. (מעשי השליחים 20-8:19).
רוח הקודש באה רק לאלו אשר מאמינים בבשורת המים והרוח אשר ישוע נתן לנו. ישוע הבטיח לתלמידיו לשלוח את רוח הקודש כך שהם יוכלו לקבל את שכינתה. "כי יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקודש בקרוב אחרי הימים האלה." (מעשי השליחים 1:5). לכן תלמידיו חיכו להגשמת הבטחת האלוהים.
כאשר אנו מסתכלים על האמונה של אלו אשר קיבלו את שכינתה של רוח הקודש בתנ"ך, אנו מבינים שזה קרה לא באמצעות מאמציהם, אלא על ידי רצונו של אלוהים. שכינתה של רוח הקודש אשר באה לתלמידים במעשי השליחים, לא התרחשה על בסיס השתדלות אנושית או הישגיים רוחניים.
בואה של רוח הקודש לתלמידיו כפי שנכתב במעשי השליחים, התגשמה תוך זמן קצר. זה קרה בדיוק כפי שישוע אמר, "בקרוב אחרי הימים האלה." זו הייתה הברכה הראשונה בזמן הכנסיה הקדומה. כשאנו מסתכלים בכתבי הקודש, אנו יכולים לראות שהבטחתו של אלוהים לא התגשמה באמצעות צום, תפילה או ההקרבה עצמית, אלא באמצעות האמונה בישוע. לאחר התרוממות ישוע השמיימה, המאמינים קיבלו ביחד, מחילת חטאים, ושכינת רוח הקודש.
 
 

!רוחו הקודש באה לתלמידיו של ישוע לפתע מהשמים

 
"וביום מלאת שבעת השבועות ויתאספו כולם לב אחד." (מעשי השליחים 2:1). תלמידי ישוע התאספו ביחד כשהם מחכים להתגשמות הבטחתו של אלוהים לשלוח את רוח הקודש . ואכן, רוח הקודש באה אליהם לבסוף.
"ויהי פתאום קול רעש מן השמים כקול רוח סערה וימלא את כל הבית אשר ישבו בו. ותראינה אליהם לשונות נחלקות ומראיהן כאש ותנוחינה אחת אחת על כל אחד מהם. וימלאו כולם רוח הקודש ויחלו לדבר בלשונות אחרות כאשר נתנם הרוח להטיף" (מעשי השליחים 4-2:2).
רוח הקודש נחה עליהם "פתאום מן השמים." המילה "פתאום" כאן, משמעותה, שזה נעשה לא באמצעות רצונו של האדם. נוסף על כך, צירוף המילים "מן השמים" מסביר מהיכן רוח הקודש באה וגם מגיב על הרעיון שרוח הקודש יכולה להיות מושגת על ידי רצונו של האדם או מאמציו. צירוף המילים "מן השמים" מראה שהטענה שרוח הקודש יכולה להיות מושגת באמצעות תפילות היא טענת שווא.
במילים אחרות, האמרה שרוח הקודש באה לפתע מן השמים משמעותה, ששכינתה של רוח הקודש אינה מתרחשת על ידי אמצעיים ארציים, כמו דיבור בלשונות או הקרבה עצמית. תלמידי ישוע דיברו בהתחלה בלשונות כדי לדרוש את הבשורה היפה לאנשים מכל האומות. הסיבה לכך הייתה, לאפשר להם לדרוש את הבשורה ליהודים אשר דיברו בשפות זרות באמצעות שפתם, בסיועה של רוח הקודש. אנשים מכל האומות שמעו את התלמידים מדברים בשפתם אף על פי שרוב התלמידים היו מהגליל.
"ותראינה אליהם לשונות נחלקות ומראיהן כאש ותנוחינה אחת אחת על כל אחד מהם. וימלאו כולם רוח הקודש ויחלו לדבר בלשונות אחרות כאשר נתנם הרוח להטיף" (מעשי השליחים 4-2:3). כאן עלינו לשים שימת לב מיוחדת לקטע, רוח הקודש "נחה על כל אחד מהם." התלמידים אשר חיכו במקום אחד לקבלת רוח הקודש כבר האמינו בבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח.
הרבה נוצרים בימינו לא מבינים חלק זה של הקטע ומאמינים שביאתה של רוח הקודש מופיעה בזמן התפילה עם קול הדומה לנשיבת הרוח. בכל אופן, זוהי אי הבנה של מהי רוח הקודש אשר נובעת מבערות ובלבול. האם רוח הקודש משמיעה קול כזה כאשר היא נחה על האנשים? לא, היא לא.
מה שהאנשים שומעים באוזניהם זה את הקול אשר השטן משמיע כאשר הוא אוכל את נשמתם של האנשים. הוא משמיע קול זה כאשר הוא עובד עם אשליות, חיקוי קולות וניסים מזויפים במאמציו להביא את האנשים לבלבול, על ידי כך שהוא מתחזה לרוח הקודש. אנשים טועים בדבר זה כשהם חושבים שאלו הוכחות לבואה של רוח הקודש. אשים גם חושבים שרוח הקודש באה עם קול "שששו~" כמו רוח חזקה. הם מולכים שלל על ידי השדים. בואה של רוח הקודש כפי שהיא כתובה במעשי השליחים, הושגה רק באמצעות האמונה בבשורה היפה.
 
 

אמונתו של פטרוס (הראשונה לפטרוס 3:21) היתה מושלמת במידה מספקת כך שהתאפשר לו לקבל את רוח הקודש

 
על ידי הבלטת המאורע שבחג שבועות הראשון אשר במעשי השליחים פרק 2, אלוהים רצה להדגיש את האמת שרוח הקודש נחה עליהם מכיוון שהם כבר האמינו בבשורת המים והרוח. אך בדרך כלל האנשים חושבים על "חג השבועות" כזמן אשר בו רוח הקודש יורדת מן השמים עם אותות על טבעיים ורעש חזק.
זוהי הסיבה שבימים אלו בכנסי ההתעוררות מאמינים שהאדם יכול לקבל את רוח הקודש באמצעות תפילה מטורפת, צום או בעזרת הנחת הידיים. תופעות כמו כניסת שדים, איבוד הכרה, היכנסות לטרנס במשך מספר ימים או רעידות ללא שליטה הם לא מעשיה של רוח הקודש.
רוח הקודש היא ישות רציונלית ואינה מתעלמת מאישיותו של האדם. היא לא תנהג בצורה מעליב כלפי האדם כיוון שהוא גוף אלוהים בעל אינטליגנציה, רגשות ורצון. היא באה אל האנשים רק כאשר הם מאמינים בדבר בשורת המים והרוח. ( מעשי השליחים 2:38)
פטרוס העיד שרוח הקודש נחה על האנשים כמו נבואתו של הנביא יואל. זו הייתה התגשמות הבטחתו של אלוהים, אשר אמר שרוח הקודש תנוח על אלו אשר חטאיהם ימחלו. במילים אחרות, שכינתה של רוח הקודש ניתנת לאלו אשר מאמינים באמת שישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל ונצלב על מנת להציל את כל בני האדם מחטאיהם. דרשתו של פטרוס, יחד עם נבואתו של יואל, מראה לנו שאנו צריכים לדעת מדוע ישוע הוטבל ומדוע עלינו להאמין בכך. ידיעת אמת זו, מובילה את הנוצרים לקבל רוח הקודש.
האם הינך מאמין בבשורה היפה אשר פטרוס העיד עליה? (הראשונה לפטרוס 3:21) או שמא עדיין יש לך אמונה חסרת תועלת ואמונות תפילות אשר לא קשורות לבשורה היפה? האם הינך מנסה לקבל את רוח הקודש בכוחות עצמך בלי קשר לתוכניותיו של אלוהים? אפילו אם משהו מאמין באלוהים ומתפלל תפילות חזרה בתשובה בתקווה שהם ישטפו את חטאיו, אין שום דרך אחרת לקבל את רוח הקודש מלבד האמונה בבשורת המים והרוח.
האם אתה עדיין מחכה לשכינתה של רוח הקודש למרות שאין לך ידע על בשורת המים והרוח? האם אתה יודע את המשמעות האמיתית של טבילת ישוע ודמו על הצלב אשר גורמת לרוח הקודש לשכון בתוכך? עליך לדעת ששכינת רוח הקודש היא אפשרית רק כאשר הינך מאמין בבשורת המים והרוח. שכינת רוח הקודש האמיתית מתאפשרת רק לאלו אשר מאמינים בבשורה היפה של המים והרוח. אנו מודים לאלוהים על שנתן לנו את בשורת המים והרוח שלו, אשר מאפשרת לנו לקבל את שכינתה של רוח הקודש.