Search

דרשות

נושא 8: רוח הקודש

[8-5] האם ברצונך להתחבר עם רוח הקודש? (הראשונה ליוחנן 10-1:1)

האם ברצונך להתחבר עם רוח הקודש?
< הראשונה ליוחנן 10-1:1 >
"את אשר היה מראש אשר שמענו ובעינינו ראינו אשר הבטנו ואשר מששנו ידנו על דבר החים. והחים נגלו ונרא ומעדים אנחנו ומודעים לכם את חיי העולם אשר היו עם האב ונגלו לנו. את אשר ראינו ושמענו נודיעה לכם למען תתחברו לנו גם אתם והתחברותנו היא עם האב ועם בנו ישוע המשיח. ואת זאת כותבים אנחנו לכם למען תהיה שמחתכם שלמה. וזאת היא השמועה אשר שמענו ממנו ונגד לכם כי האלוהים אור הוא וכל חושך אין בו. אם נאמר כי יש לנו התחברות עמו ונתהלך בחושך הננו כוזבים ופעולתנו איננה אמת. אך אם באור נלך כאשר הוא באור הנה נתחברנו יחד ודם ישוע המשיח בנו יטהרנו מכל חטא. אם נאמר כי אין בנו חטא הננו מתעים את נפשותינו והאמת אין בנו. ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עוון. ואם נאמר כי לא חטאנו לכוזב נשימנו ודברו אין בנו."
 
 
מהו התנאי המוקדם ההכרחי כדי להיות בעל רגש התחברות עם רוח הקודש?
עלינו קודם לדעת ולהאמין בבשורת המים והרוח ולנקות את עצמנו מכל חטאינו באמצעות האמונה
 
אם ברצונך להתחבר לרוח הקודש, קודם כל עליך לדעת שאפילו חטא קטן לפני ישוע הופך התחברות כזו לבלתי אפשרית. ייתכן שתחשב, `כיצד אדם יכול להיות ללא רבב של חטא לפני ישוע?` אך אם אתה משתוקק באמת להתחבר ישוע, מן הדין שלא תהיה שום חשיכה בליבך. לכן, על מנת שתתחבר עם ישוע, עליך לדעת שאתה חייב להאמין בבשורת הגאולה ולנקות את עצמך מכל החטאים.
אם אתה באמת משתוקק להתחבר עם רוח הקודש, עליך קודם להכיר ולהאמין בבשורת המים והרוח ולנקות את חטאיך באמצעות האמונה. אם אינך מכיר את בשורת המים והרוח, ואינך לוקח אותה לליבך, אינך יכול אפילו לחשוב על התחברות עם ישוע. התחברות עם רוח הקודש אפשרית רק כאשר כל חטאיך מנוקים מליבך באמצעות בשורת המים והרוח.
כל החטאים יכולים להתנקות מנפש האדם בעזרת האמת של מימיו ורוחו. ישוע בירך אותך עם רוח הקודש כאשר אתה מאמין בבשורה היפה של המים והרוח. האם אתה משתוקק להתחבר עם ישוע ורוח הקודש? אם כך, על מנת לנקות את עצמך מחטאים, הכר בחטאיך והאמן בבשורה היפה. לאחר מכן תוכל להתחבר באמת עם ישוע.
אם הינך משתוקק להתחבר עם ישוע, אתה חייב להאמין בטבילה שישוע קיבל מיוחנן בנהר הירדן, ועליך גם להאמין בדמו שעל הצלב. אם האנשים משתוקקים באמת להתחבר עם רוח הקודש, עליהם לדעת מהי רוח הקודש. רוח הקודש היא אלוהים. ולכן היא יכולה לשכון רק באלו אשר מאמינים בבשורה היפה.
הבה נסתכל על וידויו של מישהו אשר חטאיו התנקו על ידי האמונה בהטבלת ישוע בידי יוחנן ובדמו, ושעתה הוא מחובר לרוח הקודש.
"יש הרבה אנשים שונים בעולם הזה וכולם חיים על פי מחשבותיהם ודרכם. אני הייתי אחד מהם. היו לי חיים רגילים ומילדותי הלכתי עם אמי לכנסיה ובאופן טבעי האמנתי באלוהים. אבי היה אתאיסט ולעיתים קרובות ביקר אותי על אמונתי, אך שאר משפחתי הלכו לכנסייה. הליכה לכנסיה הייתה לחלק גדול מחיי.
בכל אופן, בימי התבגרותי, כשראיתי את אבי רתוק למיטתו, הרבה מחשבות הנוגעות לחיים ומוות עברו בראשי. רוב האנשים אמרו שאם אני אאמין באלוהים, אני אהיה מסוגל להיכנס לגן עדן ולהפוך לילדו, אך אף פעם לא הייתי בטוח בכך. מעולם לא הייתי בטוח שאני אהפוך לילדו. למדתי שאם אעשה מעשים טובים על הארץ, אוכל להיכנס לגן עדן, ולכן, ניסיתי להיות טוב על הארץ.
אך בצד אחד של ליבי ידעתי שחטאתי. יכול להיות שנראיתי כמו איש טוב לאחרים, אך לא יכולתי שלא להרגיש אשם על חטאי. באותו זמן, עשיתי לי מנהג ללכת לכנסייה ולהתפלל. `בבקשה אפשר לי להיות באמת ילדך. בבקשה אפשר לדעת את האמת.` כאשר התפללתי, פיתחתי עוד סוג של יצר בליבי. כל פעם שלמדתי והאזנתי לדבריו, לא יכולתי להבין או לראות את הדברים. הייתי שחוק מהריקנות של חיי, חטאיי, מותי, וכו`.
היו לי מחשבות כמו, `אני רוצה להיוולד מחדש, אם איוולד מחדש אני לא אנהל את חיי בצורה כזאת.` אך למרות מחשבות אלו, הלכתי פחות ופחות לכנסיה וימי בגרותי עברו. עתה הייתי חייב למצוא עבודה אך זה היה קשה יותר משחשבתי. הייתי במצוקה גדולה יותר ולא משנה עד כמה שניסיתי לא יכולתי לחייך. כאשר הסתכלתי על עצמי בלב ריק, שקעתי במצב של דיכאון. באותו זמן שמעתי את הבשורה מאחי המבוגר.
"לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם, למען אשר יבואו ימי רווחה מלפני יי" (מעשי השליחים 3:19). זו הייתה בדיק בשורת המים והרוח. כל מה שלמדתי במפגשי כנסייה קודמים, היה שישוע מת על הצלב בגלל חטאינו. אך בשורה זו אמרה לי שישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי לקחת את כל החטאים, ונשפט על הצלב בגלל חטאינו.
הלכתי לכנסייה כל חיי והעמדתי פנים שאני ילדו של אלוהים אך נכשלתי. ניסיתי להבין את משמעות מילותיו אך נכשלתי. בכל אופן, לאחר ששמעתי את הבשורה היפה של המים והרוח והאמנתי בה, החטאים שבי וכל הדברים אשר יסרו אותי נעלמו, וליבי הפך לשליו.
חשבתי שאם רק אאמין בהתלהבות באלוהים, ואבקר בכנסיה בנוכחות מתמדת, אני אלך לגן עדן. אך אלוהים שלח לי את בשורת המים והרוח וחטאיי נמחלו. הוא נתן לי את מתנת רוח הקודש. לפני שקיבלתי את גאולתו, לא ידעתי על רוח הקודש או על המושג של דיבור בלשונות. הלכתי רק לכנסייה והאמנתי שאם אחייה ברצינות ואשרת את כנסייתי, אלוהים יברך אותי. אך הבנתי שאוכל לקבל את רוח הקודש רק כאשר חטאי ימחלו באמצעות הבשורה היפה של המים והרוח.
בחיי הקודמים, אף על פי שהאמנתי באלוהים, הייתי עדיין בחטא.וניהלתי סוג של חיים אדישים מבלי לדעת את החשיבות של קבלת רוח הקודש. אך באמצעות משרתיו אשר דרשו את בשורתו היפה על פי התנ"ך, האמנתי ונוכחתי לדעת שגם בי שוכנת רוח הקודש.
בהתחלה לאחר שקיבלתי את הגאולה, לא הייתי בטוח האם רוח הקודש נמצאת בי או לא. אך המשכתי ברציפות ללמוד את דבריו ונוכחתי להבין שצומחת בליבי אמונה חדשה ושקיבלתי את שכינתה של רוח הקודש. עכשיו זה אמיתי, ואני בטוח שרוח הקודש שוכנת בי! כאשר הוא מחל על חטאי, ידעתי שרק אלו אשר נגאלו מהחטא יכולים להפוך לילדיו של אלוהים ולקבל את רוח הקודש.
ידעתי גם שמאמציי להיראות מושלם בעיניו או הנסיון לחיות בצורה מושלמת לעולם לא יאפשרו לי לקבל את רוח הקודש. אלוהים בא לאלה אשר יודעים שהם חוטאים ועדיין אינם יודעים מה לעשות עם זה. הוא פוגש את אלה אשר מחפשים אחריו בלהיטות.
הוא גרם לי לראות שלעשות מעשים טובים ולהאמין באלוהים בפזיזות ובהתרת רסן לא תביא אותי לגן עדן, ושישוע המשיח בא לעולם הזה כדי להציל אותי מחטאי באמצעות הבשורה היפה של המים והרוח. הוא נתן לי את רוח הקודש שתכון איתי לנצח.
אני מודה לאלוהים על שעשה אותי לילדו ועל שבירך אותי בשכינתה של רוח הקודש. אם זה לא היה למען ישוע, היה לי עדיין חטא בליבי והייתי נידון למאסר עולם נצחי בגיהינום."
באופן דומה גם אני האמנתי פעם רק בדם שעל הצלב ואף על פי שרציתי לא יכולתי לקבל את רוח הקודש. באותו זמן, האמנתי בישוע אך היה לי חטא בליבי אשר מנע ממני לקבל את רוח הקודש. חוטא אינו יכול לקבל את רוח הקודש בליבו. אך עדיין, הרבה חוטאים מנסים לקבל את רוח הקודש אף על פי שליבם מלא בחטאים.
אם אתה באמת משתוקק לקבל את רוח הקודש ולהתחבר אליה, עליך להאמין בבשורה היפה של המים והרוח ולהשיג גאולה. האם אתה עדיין חוטא? אם כן אתה יכול לשמוע את הבשורה האמיתית מאלה אשר קיבלו כבר את רוח הקודש. אלה המשתוקקים להתחבר לרוח הקודש, חייב להיות להם לב צמא ובטחון בבשורת המים והרוח.
רק הצדיקים יכולים לשמוע את קולה של רוח הקודש דרך הכנסייה. הם יכולים לחיות את חייהם המסורים על ידי שמיעת הבשורה היפה, אך החוטאים חיים את חייהם המקוללים ומיועדים לגיהינום מבלי אפילו לשמוע את הבשורה.
לכן, עליך ללמוד על בשורת המים והרוח. מדוע עליך להאמין בבשורה? זה דבר הכרחי בשבילך להימלט מדת התורה ולבנות את אמונתך מהבשורה היפה המבוססת על דבר האלוהים. תלמידי ישוע נהגו על פי הבשורה היפה הזאת ועתה היא שייכת לאלו אשר קיבלו את רוח הקודש. הבשורה היפה של המים והרוח היא בדיוק אותה הבשורה אשר השליחים נהגו על פיה בתחילתה של הכנסייה הקדומה. על כל הנוצרים לקבל את רוח הקודש. רק אז הם יוכלו להפוך לילדיו של אלוהים.
אלה אשר עדיין לא מאמינים בבשורה היפה של המים והרוח, יש חטא בליבם והם אינם יכולים להתחבר עם רוח הקודש. על מנת להתחבר עם רוח הקודש, עליהם קודם להאמין בבשורת המים והרוח אשר אלוהים נתן להם ולקבל את רוח הקודש.
 
 

התנ"ך מזכיר שוב ושוב את רוח הקודש

 
שכינתה של רוח הקודש מתחילה לאחר תחיית המתים של ישוע. עתה הוא זמן גאולתו ועתה הוא הזמן של חסדו הגדול. אך זה באמת חבל אם אנו לא מקבלים את בשורת המים והרוח ואם אנו חיים ללא התחברות עם רוח הקודש.
האם אתה מחובר לרוח הקודש? האם אתה מנוע מלהתחבר עם רוח הקודש בגלל חטאיך? אם כך, למד על בשורת המים והרוח שאלוהים נתן לנו והאמן בה. אם תאמין בבשורת המים והרוח, רוח הקודש תשכון בליבך ותהייה שותפה שלך. רוח הקודש שוכנת אך ורק בליבם של אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. רוח הקודש מראה לעיתים קרובות בליבם של הצדיקים את רצונו. תפקידו של פאולוס עם רוח הקודש היה להפיץ את הבשורה.
כיצד תוכל לזהות מישהו אשר קיבל את רוח הקודש? מהי אמת המידה לכך? אמת המידה היא, האם הוא מאמין או לא מאמין בבשורה היפה של המים והרוח. אם האדם מכיר ומאמין בבשורה היפה של המים והרוח, הוא אדם אשר יש בו את שכינתה של רוח הקודש.
רוח הקודש אינה שוכנת באלה אשר אינם מאמינים בבשורה היפה. רוח הקודש שוכנת רק באלה המאמינים במחילת החטאים הבאה מהטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן ומדמו על הצלב. האם אתה משתוקק להתחבר עם רוח הקודש?
האם אתה יודע איזה סוג של בשורה עליך להבין על מנת לקבל את רוח הקודש ולהתחבר אליה? הבשורה היפה נמצאת באמונה של הטבלת ישוע על ידי יוחנן ובדמו על הצלב. אם אינך מאמין בבשורת המים והרוח, חטאיך אינם יכולים להימחל ולכן רוח הקודש אינה יכולה לשכון בך. רוח הקודש דורשת שעל האנשים להאמין בבשורת המים והרוח כדי להינצל.
רוח הקודש אינה יכולה לשכון בליבם של החוטאים. אם ברצונך לקבל את רוח הקודש, עליך קודם להאמין בבשורה היפה על מנת לנקות את עצמך מכל חטאיך. וגם, אם הינך משתוקק להתחבר אל רוח הקודש, עליך להיות מסור להפצת הבשורה היפה. אם ברצונך להיות מונחה על ידי רוח הקודש, עליך לאהוב תמיד את הבשורה היפה ולנסות להפיצה בכל מקום שתלך. רוח הקוד נמצאת באלה אשר דורשים את בשורת המים והרוח.
שכינתה של רוח הקודש ניתנת רק לצדיקים, אלה אשר מאמינים בבשורה היפה. רק הצדיקים אשר מאמינים בבשורה היפה, יכולים להתחבר עם רוח הקודש. הבשורה היפה אשר רוח הקודש מאשרת אותה היא הבשורה אשר בוצעה על ידי הטבלת ישוע בידי יוחנן ודמו (הראשונה ליוחנן 7-5:3).
פטרוס גם האמין בבשורה היפה ואמר, "וזה הוא אות הטבילה אשר תושיע גם אותנו לא בהסיר טינוף הבשר כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח." (הראשונה לפטרוס 3:21). בתנ"ך, "מים" מייצגים לעיתים קרובות את הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל.
אלה אשר מסוגלים לקבל את רוח הקודש, קיבלו מחילה באמצעות הבשורה היפה ונגאלו מכל החטאים. אלה המאמינים בבשורה היפה יכולים לעבוד את האב ברוח ובאמת כשהם מונחים על ידי רוח הקודש (יוחנן 4:23). רוח הקודש עוזרת לצדיקים לחיות את חייהם כשהם מלאים ברוח הקודש. אלה אשר יש בהם את שכינתה של רוח הקודש, יכולים לחיות לתמיד כאשר הם משבחים את אלוהים. רוח הקודש ערבה לכך שאנו ילדיו של אלוהים. יהי רצון שנחיה לתמיד עם בשורת המים והרוח ועם רוח הקודש.
 
 

רוח הקודש אינה מתחברת עם אלה המרמים את עצמם

 
רוח הקודש אומרת לחוטאים בראשונה ליוחנן 1:8, "אם נאמר כי אין בנו חטא הננו מתעים את והאמת אין בנו." רוח הקודש אינה יכולה לשכון באלה אשר מרמים את עצמם. רוח הקודש גוערת בחוטאים ואומרת, "מדוע לא האמנת בבשורה היפה שבוצעה על ידי טבילת ישוע ודמו?"
אנו נסתכל על וידויו של נוצרי שנולד מחדש אשר האמין בתחילה שהוא קיבל את רוח הקודש ללא העדות של טבילת ישוע ודמו. אדם זה עתה מאמין בבשורת המים והרוח וקיבל את רוח הקודש. כאן עלינו לראות במי בדיוק שוכנת רוח הקודש.
"אלוהים החל לחיות בליבי כאשר הבנתי את הסיבה לקיומו של עולם זה. כאשר הסתכלתי על עצמי חשבתי שחולשתי לחיות בעולם אכזר זה נובעת מרצונו של אלוהים. לא חיפשתי את אלוהים, אלא באופן טבעי האמנתי בקיומו שהוא שם, למרות שהוא לא נראה. כמובן ששאלתי את עצמי, `האם הוא באמת שם?` אך אפילו המחשבה על כך הפחידה אותי כיוון שהאמנתי בצורה איתנה שהוא יוצר הכל.
אלה אשר דחו את אלוהים נראו טיפשים אך איכשהו הרבה יותר חזקים ממני. הם נראו כאילו הם יכולים לעבור כל דבר בעצמם ומצד שני אני נראיתי כמו חלש שוטה. אך כיוון שהייתה לי תקווה לחיים שלאחר המוות, הסתכלתי על אלוהים אפילו עם הערכה יותר גדולה. תהיתי האם גן עדן הוא מקום לאנשים כמוני אשר תמיד מרגישים בחיסרון. ושאלה זו גרמה להשתוקק יותר לגן העדן השמיימי.
הורי בזו לאנשים עם דת ואחיי ואחיותי הלכו לכנסייה אך לא בהתמסרות. הם חשבו שהתמסרותי לכנסייה תגווע בקרוב ולכן עד שהגעתי לחטיבת ביניים, לא מנעו ממני ללכת לכנסייה. עד שהגעתי לקולג`, עברתי מכנסיה לכנסיה, עד שלבסוף הלכתי לכנסייה קטנה ליד ביתי.
הסיבה לכך שבחרתי בכנסייה זו היא שכנסייה זו נתנה דגש חזק על הבשורה. הכומר של הכנסייה היה מעורר לתשובה אוונגליסט שלכאורה לא עשה שום דבר אשר מפר את דברי התנ"ך. הייתה סיבה לכך שניהלתי אורח חיים דתי רציני אפילו שהייתי לחוץ מלימודי.
הסיבה הייתה שכאשר אנשים היו מכנים את חברי הכנסייה שלי עובדי אלילים, האמנתי שכנסייתי צודקת והייתי בטוח שאלך לגן עדן. זה היה בוודאות מבוסס על הבשורה. הם אמרו שחוטאים אינם יכולים להיכנס בשערי גו עדן אך גם כנסיות אחרות אמרו שליבם מלא בחטאים. גם אני האמנתי שאנשי כנסייתי היו חוטאים לפני אלוהים לפני שהצטרפתי לכנסייה, לכן לא חשבתי יותר מידי על דברי ביקורת אלו.
אך אותם אלו שנקראו מעוררי תשובה אוונגליסטים,היו שונים מכל מה שהתנסיתי בעבר. הם אמרו שאם אנו מאמינים בישוע בדרך הנכונה, אנו חפי חטא. ורק אלה אשר הם חפי חטא יכולים ללכת לגן עדן. הם גם אמרו שישוע נתן לנו צדק על הצלב ולכן אנו איננו חוטאים אלא צדיקים. לא האמנתי בזה בהתחלה, אך כאשר חשבתי על זה, זה נשמע הגיוני. אם אני אהיה חף מחטא אלוהים יאפשר לי להיכנס לשם, כיוון שאלוהים מתעב חטאים.
לכנסייה זו הייתה אמונה שונה מכל מה שהכרתי והתפילה הייתה שונה גם. אך כיוון שגן עדן הוא המקום אשר רק נבחרים מעטים יכולים להיכנס, נראה כאילו האנשים בכנסייה זו אימצו את האמונה הנכונה. מכיוון שהכנסייה נתנה דגש על דמו וגופו של ישוע, כל יום ראשון נגסנו מהלחם ושתינו מהיין. מכיוון שטקס זה היה מבוסס על דברי התנ"ך, קיבלתי אותו. אך מאוחר יותר גיליתי שהאנשים לקחו רק חלק מהטקס מבלי לדעת את משמעותו.
האמנתי שרוח הקודש שוכנת בליבם של המאמינים והצדיקים ושהוא שומע את כל תפילותיהם. לכן האמנתי שרוח הקודש שוכנת בי. הייתי כל כך בטוח שאלוהים הוא שותפי ומעולם לא פקפקתי בבשורה שבה האמנתי. כאשר היו לי זמנים קשים, דיברתי אל אלוהים כאלו הוא היה ממש לידי. האמנתי שהוא מקשיב לי כאשר סיפרתי לו דברים שלא יכולתי לספר לאף אחד אחר. האמנתי בו ובטחתי בו.
לא יכולתי להבין את אלה אשר הלכו לכנסי התעוררות כדי לדבר בלשונות וצחקתי על אלו אשר הצטרפו לתפילות צום. כשהסתכלתי על מאמצים אלו חשבתי, `מדוע הם מתנסים במאמצים חסרי טעם שכאלה כדי לקבל את רוח הקודש? רוח הקודש באה רק לאלו אשרי הם חפי חטא ונשארת איתך לתמיד. בטוח שהם חוטאים. היא לא תבוא אליהם אפילו עם כל מאמציהם.` ריחמתי עליהם. חשבתי שהם כל כך טפשים. עם דברים אלו בראשי, האמנתי שאמונתי בבשורה הייתה הטובה ביותר ואמונתם של אחרים הייתה שקרית.
ליבי השחצני הגיע לשיאו. במשך 10 שנים ניהלתי אורח חיים דתי בעצמי. אך ככל שעבר הזמן שאלות החלו להתעורר בליבי ובמוחי. חשבתי, `אני חף מחטא הודות לבשורת הדם שעל הצלב, אך האם שאר המאמינים גם חפי חטא? האם הם גם מאמינים באמת בבשורה?` אינני יודע מדוע התחלתי לשאול שאלות אלו. השאלות פשוט באו לראשי ולא יכולתי לשאול אף אחד. זאת הייתה אמונה אישית אשר אל לי להפר אותה. וזו תהייה שאלה חצופה אם אשאל מישהו אחר.
אך התחלתי לשאול שאלות אלו את עצמי. כאשר הייתי בקולג`, התחלתי לעשות דברים אשר היו אסורים מבחינה דתית וליבי הפך לכל כך קודר, כך שאמונתי החלה להצטמצם. לא הייתי בטוח יותר באמונתי. `האם אני יכול לקרוא לעצמי אדם צדיק? האם ישוע ניקה אותי מכל חטאי?` כשהייתי מבולבל הכרחתי את עצמי לחשוב על הבשורה של הצלב ושטפתי את מוחי איתה. אך ככל שהכרחתי את עצמי, הייתי יותר מבולבל ולא ביקרתי יותר בתפילות הכנסיה. השתמשתי בפעילותי במועדון כתירוץ.
בין כל הבלבול והנבוכות, פגשתי לבסוף את האמת. שמעתי על בשורת המים והרוח והיא באה אלי כמו הבזק של ברק. ההשפעה הייתה כה גדולה כך שבא לי לבכות. אולם כשהאזנתי לבשורה הייתי חייב להודות בכך שכל מה שהאמנתי עד אז היה מוטעה.
מעולם לא העברתי את כל חטאי על ישוע. האמנתי בצורה מעורפלת שהוא לקח את חטאי ושהייתי אדם חף מחטא, אך זה לא היה המקרה. מדוע ישוע בא לעולם הזה כדי להיטבל? האם זה היה כיוון שהוא רצה להראות לנו שהוא היה צייתן כשה? האם זה היה כדי להוכיח שהוא בא כאדם? או כדי לנבא את מותו הבלתי נמנע? מעולם לא תיארתי שלידע המעומעם שהיה לי על הטבילה יש חשיבות גדולה. האמת הייתה שישוע הוטבל על ידי יוחנן, נציגם של כל בני האדם ועם טבילתו כל חטאינו הועברו עליו.
`או! זוהי הסיבה שישוע נהייה לשה האלוהים אשר נשא איתו את כל חטאינו!` עכשיו הכל היה הגיוני. `ישוע נצלב בגלל חטאי על הצלב וזוהי הסיבה שאני חף מחטא בליבי.` ברגע שידעתי על בשורת המים (טבילת ישוע), הדם (הצלב) ורוח הקודש (ישוע הוא אלוהים), החטאים אשר הרגשתי בליבי נעלמו.
עתה אני באמת חף מפשע, אדם צדיק, ורוח הקודש שוכנת לבסוף בליבי. האמונה אשר האמנתי בצלב, לא הספיקה לניקוי החטאים אשר היו לי בליבי. אם אינך יודע בדיוק כיצד חטאיך הועברו על ישוע, חטאיך אינם יכולים להימחל ורוח הקודש לא תוכל לשכון בך. אני מודה לישוע. נהייתי מסוגל לקבל את רוח הקודש באמצעות הבשורה היפה.
ללא כל מאמץ, נסלח לי באמצעות בשורת המים והרוח, ורוח הקודש שוכנת בי עתה ולתמיד. עכשיו אני יכול לקרוא לעצמי בגאווה אדם חף מחטא ויכול להיות גאה שמלכות השמים היא שלי. אני מנצל הזדמנות זו כדי להודות לישוע על שנתן לי ברכה כזו ללא שום מחיר. הללויה!"
אלה אשר קיבלו את רוח הקודש יכולים להגיד שהם חפי חטא בנוכחותו של אלוהים. לא משנה כמה זמן הינך מאמין בישוע, אם אינך מאמין בבשורה היפה אשר אלוהים נתן לנו, אין ספק שיש חטא בליבך. אנשים כאלה מרמים את עצמם ואת אלוהים. אנשים אלה מעולם לא פגשו את ישוע. אם חוטא משתוקק להתחבר עם רוח הקודש הוא חייב קודם להפסיק לרמות את עצמו ולהתוודות על כך שהוא חטא. רק אז הוא יהיה כשיר להאמין בבשורת המים והרוח. אלה המאמינים בבשורה היפה ראויים לקבל את רוח הקודש.
מה רוח הקודש אומרת לחוטאים? היא מייעצת להם להשיג מחילת חטאים על ידי האמונה בבשורה היפה אשר בוצעה על ידי טבילת ישוע ודמו. אם אתה אומר שאינך חוטא כאשר חטאת, לעולם לא תקבל את רוח הקודש. אלה שאינם מאמינים בבשורה היפה ואומרים שהם לא חטאו, מרמים גם את אלוהים וגם את עצמם. על החוטאים להכיר את בשורת המים והרוח ולקבל את רוח הקודש. רק אז הם יוכלו להינצל מדינו הקשה של אלוהים.
 
 

הצדיקים יכולים להתחבר עם רוח הקודש על ידי ההתוודות על חטאיהם

 
אני מדבר לאלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח ולפיכך קיבלו את רוח הקודש. הבה נסתכל מה אלוהים אמר לצדיקים. בראשונה ליוחנן 1:9 נאמר, "ואם נתוודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עוון." משמעות פסוק זה שאנו יכולים לנקות את חטאינו הממשיים מליבנו המזוהם על ידי שנזכיר לעצמנו ונאמין בבשורה היפה אשר מצהירה שישוע לקח את כל חטאינו כאשר הוטבל, וכיפר עליהם כאשר נצלב. הצדיקים צריכים להתוודות על חטאיהם היומיומיים לאלוהים. רק אז הם יוכלו להתחבר עם רוח הקודש. על הצדיקים להתוודות על חטאיהם היומיומיים ולהמשיך להאמין בבשורה היפה.
לפני זמן רב, הבשורה היפה של טבילת ישוע ודמו ניקתה את כל חטאינו ולכן על הצדיקים להאמין בבשורה זו ולהיגאל מכל חטאיהם. ישוע כבר מחל על כך החטאים באמצעות בשורת המים והרוח. הצדיקים חייבים להאמין בבשורה היפה כדי להיות משוחררים מחטאיהם. על ידי האמונה בבשורה היפה של המים והרוח, הצדיקים יכולים לטהר את ליבם כאשר הם מזוהמים בחטאיהם הימיומיים.
אדוננו ניקה את כל החטאים של הצדיקים לפני זמן רב עם טבילתו ודמו. לכן, אלה שמאמינים הם באמת משוחררים מכל חטאיהם. בכל אופן, על הצדיקים להתוודות ולהודות בחטאיהם בנוכחותו של אלוהים. ואז, על מנת להיגאל מכל חטאיהם, הצדיקים חייבם לחזור לאמונה בטבילת ישוע ובדמו, אשר מרכיבה את הבשורה היפה. לכן, הם תמיד יכולים לנהל אורח חיים חדש ורענן המלווה על ידי רוח הקודש. אלה אשר יכולים להסתכל אל ישוע מבלי לדאוג מחולשתם, יכולים להתחבר עם רוח הקודש הודות לבשורה היפה של המים והרוח.
 
 
כיצד אנו יכולים להשיג הרגשה אמיתית של התחברות לרוח הקודש?
 
יש הרבה אנשים השואפים להתחבר עם רוח הקודש. אך אפילו שהם מאמינים בישוע, הם אינם יודעים כיצד להגשים שאיפה זו. כל האנשים הצליחו לקבל את רוח הקודש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח ומאותו זמן, החלו להתחבר עם רוח הקודש.
באותו אופן, הדרך היחידה שאדם צדיק יכול לקבל את רוח הקודש, היא לדעת ולהאמין באמיתות בשורת המים והרוח. ההתחברות בין הצדיק לרוח הקודש, אינה יכולה להיות מושגת ללא הבשורה האמיתית. מה לגבי ההתחברות עם רוח הקודש? היא אפשרית רק על ידי האמונה באמיתות הבשורה היפה.
 
 
אלוהים אמר שהאדם חוטא המשך כל חייו
 
בראשונה ליוחנן 1:10 נאמר, "ואם נאמר כי לא חטאנו לכוזב נשימנו ודברו אין בנו." אין אף אחד שלא חטא לפני אלוהים. אפילו התנ"ך אומר, "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא." (קהלת 7:20). כל האנשים חוטאים לפני אלוהים. אם משהו אומר שהוא לא חטא, הוא שקרן. האנשים חוטאים במשך חייהם עד שעת מיתתם וזוהי הסיבה שישוע הוטבל על ידי יוחנן כדי לקבור את כל חטאיהם. אם לא היינו חוטאים, לא היינו צריכים להאמין באלוהים כמושיענו.
ישוע אומר, "דברי אינו נמצא בך" לאלה החושבים שהם לא חטאו. אם לאדם אין אמונה בבשורה היפה של המים והרוח, הוא ראוי להשמדה. אם אדם צדיק או חוטא אומר שהוא לא חטא בנוכחותו של אלוהים, הוא אינו ראוי להאמין בבשורה היפה.
ישוע נתן לכל אחד את המתנה הנפלאה של הבשורה היפה. אנו מתוודים על חטאינו וחוזרים בתשובה על מנת לקבל מחילת חטאים עם הבשורה היפה. אנו יכולים לחזור אל הבשורה היפה אשר אלוהים העניק לנו כמחילה על חטאינו ולהאמין בה על מנת להתחבר עם רוח הקודש. הרגשה אמיתית של התחברות עם רוח הקודש נמצאת בבשורת המים והרוח, ורק אלה שיש להם את בשורת המים והרוח יכולים להתחבר עם אלוהים.
בני האדם היו רחוקים מאלוהים בגלל החטאים אשר הם ירשו מאדם וחווה. אך עתה אנו, אשר ירשנו את זרע החטא יכולים לצפות להתחבר שוב מחדש עם אלוהים. על מנת לעשות כן, עלינו לחזור לאמונה בבשורת המים והרוח של ישוע המשיח ולהימחל מהחטאים אשר הרחיקו כל כך ביננו לבין האלוהים.
אלה אשר מאמינים בבשורה היפה ייוושעו מכל חטאיהם ואלוהים ימלא אותם ברוח הקודש. הצדיקים יכולים להתחבר עם אלוהים כיוון שהם קיבלו את רוח הקודש. לכן, אלה אשר נותקו מאלוהים בגלל חטאיהם חייבים לחזור לבשורה היפה של המים והרוח ולהאמין בה. רק אז יכולה להתחיל להיות להם התחברות אמיתית עימו.
שכינתה של רוח הקודש באה עם האמונה בבשורה היפה. עלינו לדעת ששכינתה של רוח הקודש באה רק באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח. האמונה בבשורה היפה יוצרת נתיב חדש לאלוהים. ישוע שבר את הקיר האמצעי אשר הפריד אותנו ממנו עקב החטא הקדמון וחטאינו היומיומיים, ואפשר לנו להיות מחוברים לאלוהים באמצעות אמונתנו בבשורה היפה של המים והרוח.
עלינו לייסד שוב התחברות חדשה עם רוח הקודש. התחברות אמיתית עם רוח הקודש מושגת על ידי ציות לאמונה באמצעות הבנת בשורת המים והרוח. ההתחברות עם רוח הקודש מתרחשת כאשר יש לנו אמונה בעובדה שמחילת חטאינו באה מהבשורה היפה. אלה אשר לא השיגו מחילה על חטאיהם, אינם יכולים להתחבר עם רוח הקודש. במילים אחרות, אף אחד אינו יכול להתחבר עם רוח הקודש ללא האמונה בבשורת המים והרוח.
אם קשה לך להתחבר עם רוח הקודש, עליך להודות בכך שאינך מאמין בבשורת המים והרוח ושחטאיך לא נמחלו. האם ברצונך להתחבר עם רוח הקודש? אם כן האמן בבשורה אשר הושלמה באמצעות טבילת ישוע ודמו. רק אז תמחל מכל חטאיך וכגמול תקבל בליבך את רוח הקודש. הבשורה היפה יכולה ללא ספק להעניק לך שותפות עם רוח הקודש.