Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 1-3] צדיק באמונתו יחיה (אל הרומים 1:17)

( אל הרומים 1:17 )

"כי תגלה בה צדקת אלוהים מאמונה אל אמונה ככתוב וצדיק באמונתו יחיה."

 

 

עלינו לחיות באמונה

  

כיצד הצדיקים חיים? באמונה. הצדיקים חיים באמונה. למעשה המילה `אמונה` היא מאד מצויה אך היא ליבת התנ"ך. הצדיקים חיים רק באמונה. כיצד הצדיקים חיים? הם חיים על ידי אמונה באלוהים. אני מקווה שאנו נהיה נאורים כיוון שהבשר ורוח הקודש שוכנים בנו. אנו נוטים לפרש הרבה מכתבי הקודש בעזרת מחשבותינו, כשאנו לא יודעים את המשמעויות האמיתיות המסתתרות בתנ"ך. יש לנו בעת ובעונה אחת את הבשר והרוח. לכן התנ"ך אומר, שעלינו הצדיקים לחיות באמונה כיוון שיש לנו את מחילת החטאים.

 

 

אך הבעיה היא שהבשר אינו יכול לעשות טוב

 

אך הבעיה שיש לנו גם את הבשר. לכן בהרבה מקרים, אנו שופטים על פי הבשר. לפעמיים אנו דנים ובוחנים משהו עם מחשבות הבשר. וכך, כאשר זה מגיע לאמונה, איננו מאמינים בשלמות בדבריו. בכל אופן, התנ"ך אומר בפשטות שעל הצדיקים לחיות רק באמונה. אם כן מה הכוונה של זה? יכול להיות שתחשוב, `היכן יש צדיקים אשר לא חיים באמונה? מדוע אתה מדגיש את הפסוק הזה? האם זהו לא רק אחד מהפסוקים בתנ"ך?`

היום אני רוצה לספר לכם על פסוק זה. אנו חייבים לחיות באמונה. איננו מבינים את בורותנו עד אשר אנו מנסים להסביר משהו, למרות שאנו חושבים במחשבותינו שאנו יודעים היטב על דבר זה. מיהו היריב אשר החוטאים נלחמים בו? אדם אשר לא נולד מחדש נלחם עם מחשבותיו ועם בשרו. עם מה אדם אשר נולד מחדש נלחם? הבשר והרוח אשר בתוך האדם נלחמים בינם לבין עצמם. יכול להיות שתתהה מדוע אני חוזר על דבר שאנו כבר יודעים, אך אני רוצה לחזור על זה שוב כיוון שמן הראוי להגידו.

אפילו בקדושים אשר נולדו מחדש בשרם ורוחם נאבקים אחד בשני ברציפות כיוון שגם להם יש את הבשר. יש חלק אינסטינקטיבי בבשר אשר מעדיף לחיות בשפע, מעדיף לטפל בכל הבעיות יותר מאשר לחיות באמונה. יש גם חלק אינסטינקטיבי בבשרו של האדם הצדיק אשר רוצה לחיות בשפע ורוצה להשיג שלמות מבלי לעשות שום טעות, אשר זה רחוק מאשר לחיות על פי האמונה אשר אלוהים אומר להם לחיות.

הבשר של הצדיקים רק רוצה להגיע לשלמות אפילו בעבודת הרוח ומנסה לטפל בכל בעיה רוחנית באופן מושלם ומקווה להגיע לשלמות גופנית באותו זמן. אך האם מישהו יכול לנהל חיי אמונה על ידי הבשר? בדיוק כפי שאמר פאולוס, "כי אינני עושה הטוב אשר אני רוצה בו כי אם הרע אשר אינני רוצה בו אותו אני עושה" (אל הרומים 7:19), הבשר לעולם אינו עושה טוב. יש בבשרנו אינסטינקט אשר רוצה לעשות דברים אציליים לפני אלוהים, למרות שהבשר אינו יכול לעשות כלום אלא לעשות רע.

 

 

איננו יכולים לנהל חיי אמונה עם הבשר

 

במובן הצר של הדברים, הנסיון לחיות חיים מסורים עם הבשר רחוק מלהיות האמונה הנכונה. יש לנו מחשבות ואינסטינקטים מנוגדים כלפי אלוהים מנקודת מבט תנ"כית. להיות שלם בבשר ולנהל חיי אמונה עם הבשר ללא שום בעיות זה בלתי אפשרי. בשר בני האנוש הוא כמו עפר. התנ"ך אומר, "זכור כי עפר אנחנו" (תהילים 103:14). זה כמו קיטור אשר מופיע לזמן קצר ואחר כך נעלם כיוון שהוא לא מושלם.

האם לבשרו של אדם אשר נולד מחדש ולבשרו של אדם אשר לא נולד מחדש יש את היכולת לא לחטוא? האם אדם אשר נולד מחדש יכול להימנע מלחטוא? לא היינו צריכים לחיות באמונה אם הבשר היה יכול לשרוד מבלי שיחטא. אם כן האם נוכל לחיות על ידי כוח הבשר? אנו יודעים ללא ספק שזה בלתי אפשרי. הבעיה היא האם אנו יודעים ומכירים בכך, חרף האם נולדנו מחדש או לא, הבשר הוא כל כך חלש שהוא ממשיך לחטוא.

עד כמה אנו יודעים על בשרנו? עד כמה אנו יודעים על עצמנו? יכול להיות שתחשוב שאתה מכיר את עצמך 100%, אך הזהות העצמית שלך רחוקה מהאופי האמיתי שלך כיוון שאתה לא מאמין שאתה באמת בלתי מוסרי. בערך כמה אחוזים אתה חושב שאתה מכיר את עצמך? אפילו 50% יהיו יותר מידי. בדרך כלל האנשים מבינים את עצמם לכל היותר 10% או 20% מעצמם, למרות שהם חושבים שהם מכירים את עצמם 100%. כאשר הם חושבים שהם עשו דבר רע ביותר, הם מתביישים ומפסיקים ללכת אחרי ישוע. הם שואלים האם הם מסוגלים לשמור את האמונה עד הסוף, ומגיעים למסקנה שזה בלתי אפשרי.

מים מטונפים ומזוהמים יוצאים החוצה בנחיל מתעלה של לב גשמי. מבחינתם, נראה להם בלתי אפשרי לנהל אורח חיים מסור על ידי אמונה. "הו, אני חושב שאין זה אפשרי ללכת אחרי ישוע לאורך זמן. חשבתי שבשרי ישתפר לאחר שחטאיי נמחקו אחת ולתמיד, אך בשרי עדיין חלש ואני מרגשי בחוסר שלמות, אף על פי שעבר הרבה זמן מאז שנולדתי מחדש. הבשר הוא חסר תועלת ומכוער." אנו איננו מכירים את עצמנו לחלוטין וגם אנו במיוחד לא רוצים להודות באשמת בשרנו. לכן התוצאה היא שאנו איננו יכולים לנהל חיי אמונה כאשר אנו רואים שהרבה מחשבות גשמיות יוצאות מהבשר. לעולם איננו יכולים לנהל חיי אמונה על ידי הבשר. מהו בשרו של בן האנוש? האם בשרו של בן האדם הופך באופן הולך וגובר למקודש וחי חיים מושלמים לפני אלוהים אם הוא מאומן היטב על ידי נסיונותיו? זה לחלוטין בלתי אפשרי, והבשר אינו יכול שלא לחטוא עד לנשימתו האחרונה.

 

 

?אם כן כיצד חי הצדיק

 

"וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר יהוה אל משה. את כל אשר צוה יהוה אליכם ביד משה מן היום אשר צוה יהוה הלאה לדורותיכם. והיה אם מעיני העדה נעשה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזים אחד לחטאת. וכיפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה היא והם הביאו את קורבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על שגגתם. ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה. ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת. וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה לפני יהוה לכפר עליו ונסלח לו. האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה" (במדבר 15:22-29).

"וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר יהוה אל משה." יש הרבה ביטויים כמו "חטא בשגגה" בתנ"ך. הבשר חוטא בשוגג ועושה מה שלא צריך להיעשות. שאלתי אותכם האם זה אפשרי שהבשר יהפוך למושלם, אך הוא אינו יכול להיות מושלם, אפילו לאחר שיש לנו מחילת חטאים. בתחילה ישר לאחר שנגאלנו הבשר נראה כצדיק. אך למעשה הוא אינו מסייע לנו לגלות את עצמנו, אלא במקום זאת להחביא את עצמנו. הבשר שופך זבל וחטאים כל הזמן. הבשר תמיד עושה חטאים שאלוהים שונא. האם הבשר אינו חוטא אין ספור פעמים? האם הבשר תמיד חי כפי שאלוהים רוצה? הבשר תמיד עושה מה שאלוהים לא רוצה שהוא יעשה. הבשר תמיד חוטא בצורה בלתי נשלטת.

תורתו של אלוהים מכילה את עשרת הדיברות אשר יש לה 613 סעיפים מפורטים. "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל, לא תישא את שם אלוהיך לשווא, זכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אימך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר, לא תחמוד בית רעך." ארבעת הדברות הראשונות הן מצוות אשר צריכות להתקיים במערכת היחסים עם אלוהים. שאר הדברות מהדיבר החמישי עד העשירי, הינן מצוות אשר צריכות להישמר בין בני האדם. אך האם הבשר נשמע לתורה?

ישנים פסים לבנים על הכביש להולכי רגל כדי שיחצו בבטחה את הכביש. אך הבשר לעולם אינו רוצה לשמור את חוקי התנועה. האנשים חוצים את הכביש על הפסים מתוך חשש שאחרים מביטים בהם. למעשה, הם אינם רוצים להישמע לחוק. כשאף אחד לא רואה הם חוצים את הרחוב כשהם מתעלמים משלטי התנועה.

הבשר חוטא באופן אוטומטי. אם הם מחונכים היטב, עליהם לשמור את חוקי התנועה בין אם אנשים מביטים בהם או לא. בכל אופן, הם יהיו בקושי מודעים לכך באמצעות הבשר. אנו שונאים לחצות את הכביש על פי שלטי התנועה ומנסים לא להישמע להם ככל שאנו יכולים.

אם כן מהי הסיבה שאלוהים נתן לנו את התורה? התורה נותנת לנו את הידע על החטא (אל הרומים 3:20). על ידי התורה אנו נוכחים לדעת שאנו חוטאים אשר תמיד ממרים את עשרת הדיברות. אנו חוטאים תמיד. התורה תמיד מבקשת מאיתנו לעשות טוב ולא לעשות רע. בכל אופן, בשרנו תמיד חוטא כיוון שהוא יותר מידי חלש מכדי לשמור את התורה. התנ"ך אומר שהצדיק צריך לחיות באמונה. בכל אופן כיצד הצדיקים אשר יש להם בשר כזה יכולים לחיות באמונה? גם הם אינם יכולים לחיות על פי התורה בבשרם, אם כן כיצד הם חיים? הצדיקים חיים על ידי האמונה באלוהים.

הרוח רוצה לנהוג על פי רצונו של אלוהים, אך הבשר תמיד עושה חטאים וממרה את כל הסעיפים של עשרת הדברות. הבשר חוטא בזה אחר זה, עושה חטא זה היום ואת החטא ההוא מחר. ישנם חטאים שהבשר מעדיף לעשות; יותר משאר החטאים. בשרו של בן האנוש חוטא כל חייו. האם זה נכון או לא? הבה נסתכל בדיבר החמישי. "כבד את אביך ואת אימך." זה לגמרי הגיוני, והאנשים מנסים לקיים את זה אף על פי שהם אינם יכולים לקיים את זה כל הזמן. לכן הבה נדלג על הדיון בזה. הבא בתור זה "לא תרצח." במחשבותינו, כל אחד מאיתנו הורג אחרים, בעוד שרק אחדים הורגים על פי הבשר. בכל אופן, הבה נדלג גם על זה כי רצח הוא חטא כל כך חמור. הבא אחריו הוא "לא תנאף" ו "לא תגנוב." חטאים אלה נעשים בקלות בחיי היומיום שלנו.לחלק מהאנשים יש כשרון מולד לגנוב ולנאוף. הם הפכו להרגל את עשיית חטאים אלה. האם הם גם לא חומדים? (התנ"ך אומר שלחמוד זה גם חטא.) יש כאלה הטובים בלקחת את רכושם של אחרים הרחק ממקומם המקורי (גניבה). הבשר עושה סוגים כאלה של מעשים רעים כל פעם שהוא רוצה לעשות.

הבה נניח שאנו עושים רק סוג אחד או שנים של חטאים מתוך עשר סוגי חטאים. האם זה עושה אותנו לצדיקים לפני אלוהים? -לא. זה לא.- איננו צדיקים וישרים על ידי הבשר לפני אלוהים, כיוון שאפילו החטא הקטן ביותר הוא חטא. הבשר חוטא שוב ושוב, חוטא את זה היום ואת ההוא מחר, עד אשר אנו מתים. לפיכך, האם היית אי פעם נקי ומקודש לפני אלוהים אפילו ליום אחד? הבה נסתכל על הבשר כשאנו מפרידים אותו מהרוח. האם מעולם לא חטאת לפני אלוהים כך שהיית מושלם על ידי הבשר? האדם חוטא אפילו כשהוא ישן הוא נהנה לראות תמונות גסות אפילו שהוא חולם, חושב על נשים יפות בדמיונו. אנו כולם עושים חטאים.

הבשר עושה מה שאלוהים אומר לנו לא לעשות, ולא עושה מה שהוא אומר לנו לעשות. הבשר הוא תמיד אותו דבר אפילו לאחר שחטאינו נמחקו. כיצד אנו יכולים להיות מושלמים? מהי הדרך להתקדש אם בשרנו אינו יכול להיות מושלם? בכל אופן, האם זה לא אפשרי באמצעות ישוע המשיח?

אנו אלה אשר עושים חטאים אלו. האם חטאנו לפני ישוע? –כן, חטאינו.– האם אנו חוטאים עכשיו או לא? –כן אנו חוטאים.– האם אנו ממשיכים לחטוא? –כן, אנו ממשיכים.– אנו נמשיך לחטוא עד יום מותנו כל עוד יש לנו בשר. אנו יצורים לא מוסריים אשר לא יכולים שלא לחטוא עד נשמתנו האחרונה. אם כן כיצד אנו יכולים להשתחרר מחטאינו? דבר ראשון, אם עדיין לא נולדת מחדש, עליך להודות בכל שאתה חוטא לפני ישוע כדי למחוק את חטאיך. לאחר שנגאלת, אל לנו להתוודות שאנו אנשים חוטאים, אלא עלינו להודות בכך שחטאנו. כאשר אנו חוטאים, עלינו להודות בחטאינו לאחר שאנו מהרהרים בעצמנו באמצעות התורה, אפילו שלפעמים אנו עושים טוב תחת האמתלה של להיות טוב. אנו חייבים להודות בחטא כשהוא חטא.

 

 

אנו התקדשנו על ידי האמונה

  

אם כן כיצד אנו מטפלים בבעיית החטא לאחר שהודינו בו? האם אנו מקודשים על יד האמונה שישוע לקח את כל חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל ונשפט על הצלב כדי לגאול אותנו? –כן.– אנו מקודשים על ידי האמונה שכל החטאים אשר בוצעו על ידי הבשר הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל. אם כן מה משמעות הקטע "צדיק באמונתו יחיה?"

להיות בעל אמונה זה להאמין ברוח, לא בבשר. רק האמונה באלוהים, בדברו, בתורתו, ובגאולתו יכולה לקדש אותנו, ואנו יכולים להיות מושלמים לאחר שאנו הופכים לצדיקים על ידי האמונה בו. האם זה נכון או לא? זה נכון. הבשר הוא עדיין חלש ורחוק מלהיות מושלם, אפילו אם אנו הופכים לצדיקים על ידי קבלת מחילת החטאים. התנ"ך אומר, "כי בלבבו יאמין האדם והייתה לו לצדקה ובפיהו יודה והייתה לו לישועה" (אל הרומים 10:10). אך הבשר הוא תמיד חלש ולא מושלם בדיוק כמו זה של פאולוס השליח. לכן, איננו יכולים להיות צדיקים או לא להגיע לצדיקות בהדרגה עם הבשר. הבשר אינו יכול לחיות חיי צדק.

הדרך היחידה שהצדיק יכול לחיות בה היא להאמין באלוהים, כלומר, לקבל את מחילת החטאים והברכות אשר אלוהים נתן לנו. אנו יכולים להתקדש ולהישאר צדיקים כשאנו לעולם תלויים בצדקתו אשר קיבלנו מאלוהים, ולחיות חיי נצח על ידי אמונתנו בו. חיינו תלויים באמונה באלוהים. לכן התנ"ך אומר שהצדיק צריך לחיות באמונה. אנו מתקדשים על ידי האמונה, מתמידים בצדקת האלוהים על ידי האמונה וחיים על פיה. אף על פי שהבשר אינו צדיק, זה טפשי לנסות להתקדש באופן הולך וגובר, כיוון שזה בלתי אפשרי. אנו יכולים לחיות רק כאשר אנו מקבלים סיוע מאלוהים על ידי האמונה בו שהוא אלוהינו, אדוננו, רוענו.

לכן פאולוס השליח אמר, "צדיק באמונתו יחיה." כשהוא מצטט מספר חבקוק אשר בברית הישנה. הוא גם אמר, "כי נגלית בה (בבשורה) צדקת אלוהים." מהי צדקת אלוהים? האם היא אותו דבר כמו צדקת בני האדם? האם הפחתת חטאים בהדרגה מקדשת אותנו? האם אנו מושלמים בגלל שאיננו חוטאים יותר לאחר שהאמנו בישוע או כשיש לנו אמונה?

רק בבשורה, צדקת אלוהים נגלית והיא הדבר היחידי אשר מקדש אותנו בשלמות באמצעות מחילת החטאים, בגלל שאנו לעולם לא יכולים להיות צדיקים על ידי הבשר. "כי נגלית בה צדקת אלוהים מאמונה אל אמונה." המשמעות של זה היא שאנו נעשים לצדיקים רק על ידי אמונה. הצדיקים חיים באמונה באלוהים לאחר שנהיו צדיקים. הצדיקים מתמידים בצדקת אלוהים ומקבלים את כל ברכותיו באמצעות האמונה.

 

 

אנו חייבים לחיות באמונה

 

כך זה לחיות באמונה. בן אנוש מתפורר יותר בקלות מארמון חול לא משנה עד כמה חזק הוא יהיה. יכול להיות שהוא יגיד, "אני אעשה את זה ואת זה, ישוע" בכל אופן הבשר אינו יכול לעשות את זה. לאחר שקיבלנו את מחילת החטאים, אנו חיים על ידי האמונה בישוע ובדבר הגאולה מהחטאים והתורה. האם הבשר משתנה ונהיה בעל אופי טוב, גבוה וחכם אם אנו מנהלים לאורך זמן חיי אמונה? לעולם לא. לכן לחיות באמונה זה להאמין באופן מוחלט באלוהים. אנו הופכים לצדיקים על ידי שיש לנו אמונה מוחלטת בבשורה וחיים על ידי שאנו מקבלים את כל ברכות אלוהים באמצעות אמונתנו בו.

צדיק באמונתו יחיה. זהו, אנו חיים על ידי אמונתנו באלוהים. האם אתה מאמין בזה? –כן.– האם היו לך הרבה ציפיות מבשרך? האם אתה חושב, `אני מצפה רק ל 20%, בשרי עדיין טוב בחלק זה, למרות שבשרי הוא לא טוב בשאר החלקים`? בכל אופן, התנ"ך אומר שעל הצדיק לחיות באמונה. אלוהים אמר שהאדם אינו יכול לחיות על ידי הבשר; אפילו לא 0.1%. האם אתה מתכוון להחזיק באמונה עד שישוע יבוא שוב על ידי שלא תחטא ועל ידי אפילו ציפייה קטנה מהבשר?

אנו צדיקים על ידי האמונה בישוע, חרף כמות החטאים אשר חטאנו. אנו חוטאים עם הבשר ולא משנה עד כמה טובים נהיה, אם לא נאמין בישוע. אנו נעשים לצדיקים כאשר אנו מאמינים בישוע ב 100%, אך אנו נעשים לחוטאים כאשר איננו מאמינים בו ב 100%. האם אלוהים מרוצה אם נחטא מספר מועט של חטאים? האם זה משביע את רצון אלוהים אם נהיה צדיקים באמצעות הבשר?

 

 

צדקת האלוהים הפכה אותנו לצדיקים

 

הבה נראה את אל הרומים 3:1-8. "ועתה מה הוא יתרון היהודי ומה היא תועלת המילה. הרבה מכל פנים בראשון כי הפקדו בידם דברי אלוהים. כי מהו אם מקצתם לא האמינו היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהים. חלילה אבל יהי האל הוא הנאמן וכל האדם כוזב ככתוב למען תצדק בדברך תזכה בשפטך. ואם עוולתנו תרומם את צדקת האלוהים מה נאמר הכי יש עוול באלוהים המשלח חרון אפו לפי דרך בני אדם אנכי מדבר. חלילה שאם כן איך ישפוט האלוהים את העולם. כי אם על ידי כזבי תרבה ותפרוץ אמת אלוהים לתהילתו למה זה אני אשפט עוד כחוטא. ולא נעשה כדבר מחרפינו ומקצת מוצאי דיבה עלינו לאמר הנה אומרים נעשה הרע למען יצא הטוב אשר דינם יבוא עליהם בצדק."

צדקת אלוהים אינה נחשבת אם האדם יכול להיות צדיק בעזרת מאמציו יחד עם צדיקותו; אם האדם יכול להיגאל 97% בעזרתו של אלוהים ו 3% בעזרת מאמציו. פאולוס אמר שאלוהים לבד הושיע באופן מושלם את אלה אשר המשיכו לחטוא עד מיתתם באמצעות ישוע. לכן, חוסר הצדיקות שלנו מראה את שפע צדקתו של אלוהים. הבשר אינו יכול שלא לחטוא כל יום עד שהוא מת; הוא אינו מסוגל להיות מושלם אפילו לא ליום אחד. העובדה שישוע הושיע את החוטאים האלה הלא מושלמים מחטאיהם, מראה הרבה יותר על צדיקות האלוהים. לכן פאולוס השליח אמר, "הנה אומרים נעשה הרע למען יצא הטוב אשר דינם יבוא עליהם בצדק." (אל הרומים 3:8).

האם אנו יכולים להיות צדיקים על ידי הבשר? האם בשרנו יכול להיות מושלם לאחר קבלת מחילת החטאים? הבשר אינו מסוגל. האם אתה ואני יכולים להיות צדיקים על ידי הבשר? – לא.– אך האם ישוע באופן מושלם הושיע אותנו או לא? – כן.– ישוע הושיע אותנו מכל חטאינו בצורה מושלמת. האם אנו עם חטאים אם אנו מאמינים בישוע בכל ליבנו? –לא.– אין לנו חטאים למרות שאנו לא מושלמים.

ישוע אמר, "עוד שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תשבע לשקר ושלם ליי שבועתך. אבל אני אומר לכם לא תשבעו כל שבועה לא בשמים כי כיסא אלוהים המה. ולא בארץ כי הדום רגליו היא ולא בירושלים כי היא קרית מלך רב. אף בראשך אל תשבע כי אין ביכולתך להפוך שער אחד ללבן או לשחור. אך יהי דברכם הן הן לא לא והיותר מאלה מן הרע הוא" (מתי 5:33-37). השבועה בעצמה היא חטא כיוון שאינך יכול לקיים מה שהבטחת. לכן אל תשבע או תבטיח לעשות משהו לאחר מכן. רק האמן בדבריו, ואז תחייה. תוכל להיות צדיק אם תאמין בצדיקותו וישוע יעזור לך אם תאמין בו.

יש כל כך הרבה אשליות. יש לנו את אמת המידה של הבשר ואנו שופטים על פיה כיוון שיש לנו בשר. לכן, יש שופט בתוכנו אשר אינו מחובר עם האמונה בדבר האלוהים. ישנם שני שופטים בתוכנו. אחד הוא אנו בעצמנו והשני הוא ישוע. שניהם מנסים לשלוט בנו. אנו נוטים לנהוג לפי חוק התורה ולשפוט על פיו כיוון שיש לנו בשר. הבשר אומר לנו, "אתה טוב אפילו שתמשיך לחטוא. אני אעשה אותך צדיק אף על פי שהבשר שלך הוא לא 100% צדיק." השופט של הבשר תמיד נותן לך ציונים טובים.

בכל אופן השופט של צדקת האלוהים דורש מאיתנו להיות 100% ללא חטא. הוא קדוש. אנו יכולים להיות צדיקים רק על ידי קבלת מחילת החטאים על ידי אמונה. לכן, המאמינים בבשורתו כבר השיגו את צדקת האלוהים. אנו כבר נהיינו צדיקים. אלה המאמינים באלוהים באמת חיים. הם מבורכים בברכת אלוהים. על הצדיק לחיות באמונה. המשמעות של זה היא שאלה אשר אינם מאמינים ואלה אשר חיים על ידי הבשר אינם יכולים לחיות. אני מספר לך רק על חלק קטן מהתמונה. אני חוזר ואומר לך ומסביר שוב בפירוט את המשמעות בדיוק כפי שאנו מרתחים שוב ושוב את העצמות עד שהמרק נהפך ללבן.

 

 

אנו זקוקים לאמונה

 

חשוב להכיר את התנ"ך, אך יותר חשוב כמה אנו מאמינים בו. אחדים מהאנשים מאמינים רק בבריאת אלוהים אשר בכתבי הקודש. אחדים מאמינים שאלוהים ברא את השמים והארץ ושישוע שטף רק את החטא הקדמון. הם מאמינים שחטאי היומיום שלהם צריכים להישטף כל יום. הם שופטים על פי חוק הבשר. עד כמה אנו מאמינים? על הצדיק לחיות באמונה. להיות צדיק ולחיות, אפשרי רק על ידי האמונה. מהתחלה ועד הסוף אנו זקוקים לאמונה באלוהים.

ובכן, עד כמה אתה מאמין? האם מזדמן לך להעריך את עצמך כרצונך, כשאתה לכוד במחשבות גשמיות וחושב, `אני לגמרי בסדר בשרי הוא טוב` או `אני יותר מידי חלש מלהאמין באלוהים`? האם הזדמן לך לתת ניקוד לעצמך 85% היום ו 95% ביום למחרת, אך רק 5% בימים מסוימים, כשאתה חושב, `היה יותר טוב אילו לא נולדתי` האם אתה חושב כך? –כן.– גם אני.

גם אני ברצינות לפעמים כזה. אפילו כאשר אני מרגיע את עצמי, אני חושב, "היה טוב יותר אם לא הייתי מאמין בישוע ומכיר אותו. זה נראה יותר ויותר קשה לנהל אורח חיים מסור על ידי אמונה. עד עכשיו זה היה איום ונורא. אני נמצא בדילמה של לראות את העתיד ולזכור את העבר. אני ראוי לשבח שאיכשהו עד עכשיו אני מנהל חיי אמונה. אך אני לא אהיה מסוגל מכאן ואילך להתהלך היטב לפניך, ישוע. עד כמה רגיש לחטאים נהייתי מאז שהכרתי אותך. הרבה מחשבות וקנה מידה התבררו לי מאז שהכרתי אותך. בקושי הלכתי אחריך ישוע ולא בדיוק הכרתי אותך. אך עתה, אין בי בטחון שאלך אחריך יותר. מדוע? כיוון שאני יודע שאלוהים הוא קדוש ומושלם. אה! ישוע, אינני יכול ללכת יותר אחריך. אין לי בטחון."

לכן אלוהים אמר לנו לחיות באמונה כיוון שהוא מכיר אותנו היטב. הוא אמר, "עליכם להמשיך להיות צדיקים ולהישאר מבורכים על ידי האמונה. כל חטאיכם הועברו לישוע המשיח באמצעות טבילתו. אתם תמיד חוטאים למרות ששיקפתי את בשרכם על התורה. לכן הודו בכך שאינכם יכולים שלא לחטוא. האם מושיעכם לקח את כל חטאיכם או לא? –כן, הוא לקח.– אם כן האם יש לכם חטאים או לא? –לא.– האם ישוע הושיע אתכם או לא? –כן.– לפיכך ימים מעוננים וחשוכים יהפכו לימים מוארים כמו המילים במזמור: יש אור שמש בנשמתי היום."

 

 

איננו יכולים להיות שוב חוטאים

 

כאשר אנו חושבים על העתיד יכול להיות שהוא יהיה חסר תקווה, אך הוא שטוף שמש ובהיר כאשר אנו מסתכלים על ישוע באמונה. לכן, אלוהים אמר שעל הצדיק לחיות באמונה. האם אתה מאמין בזה? –כן.– אנו הושענו באמונה וגם חיים על פיה. במי אנו מאמינים? אנו חיים על ידי האמונה באלוהים. רק הצדיקים יכולים לחיות באמונה. האם אתה מאמין בכך? –כן.– האם אתה יכול להתמיד בצדקתו של אלוהים על ידי שתאמן היטב את הבשר? – לא. – האם צדקת אלוהים הופכת לחסרת תוקף כאשר הבשר עושה מעשים רעים? האם אנו שוב הופכים לחוטאים? –לא.–

פאולוס השליח אמר באל הגלטיים 2:18, "כי אם אשוב ואבנה את מה שסתרתי אני עושה את עצמי פושע." אדם המאמין שכל חטאיו הועברו על ישוע המשיח באמצעות הטבילה ושהוא נשפט על הצלב למענו, לעולם אינו יכול להיות שוב חוטא. אדם אשר לא מתכחש לישוע מתקדש ברגע ונהיה חף מחטא כיוון שכל חטאיו הועברו על ישוע והוא אינו יכול להיות חוטא שוב. האם הבנת את זה? – כן.–

אלוהים אשר הושיע אותנו, הוא תמיד אדוננו ואבינו. אלוהים תמיד עוזר לנו והוא איתנו עד סוף העולם. זוהי הסיבה שהוא אמר "חייה באמונה. אני אעזור לך אם תאמין בי. המלאכים ישרתו אותך, הנולד מחדש." המלאכים הם המשרתים בין האלוהים לבינינו. הם אומרים לישוע הכל עלינו. אלוהים עשה אותנו לילדיו. אנו חוטאים מטבענו. אנו לעולם איננו יכולים להיות לצדיקים על ידי מעשי בשרנו, אך אנו נעשים צדיקים על ידי אמונתנו.

אנו מודים לישוע. ישוע אשר נעשה לרוענו ואבינו על ידי האמונה.