Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 8-5] היורשים את מלכות האלוהים (אל הרומים 8:16-27)

( אל הרומים 8:16-27 )
"והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלוהים אנחנו. ואם בנים אנחנו גם יורשים נהיה יורשי אלוהים וחברי המשיח בירושה אם אומנם נתענה איתו למען גם איתו נכובד. כי אחשוב אשר עינויי הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להיגלות עלינו. כי הבריאה תערוג ועיניה תלויות להתגלות בני האלוהים. כי נכבשה הבריאה להבל לא מרצונה כי אם למען הכובש אותה אלי תקווה. אשר הבריאה גם היא תשוחרר מעבדות הכליון אל חירות כבוד בני האלוהים. כי ידענו אשר הבריאה כולה יחד תאנח ותחיל עד הנה. ולא זאת בלבד כי גם אנחנו אף אם יש לנו ביכורי הרוח נאנח בנפשנו ונחכה למשפט הבנים פדות גויתנו. כי נושענו בתקווה אך התקווה הנראה לעיניים איננה תקווה כי איך ייחל איש לדבר אשר הוא רואה. אבל אם נקווה לאשר לא ראינהו נחכה לו בסבלנות. וכן גם הרוח תומך אותנו בחולשותינו כי לא ידענו מה להתפלל כראוי אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו באנחות עמוקות מדבר. והחוקר לבבות יודע את אשר יחשוב הרוח כי כרצון האלוהים יפגיע בעד הקדושים."
 
 
כל האנשים אשר נמחל להם מחטאיהם מאמינים בבשורת המים והרוח ורוח הקודש נמצאת בתוכם. נאמר בראשונה ליוחנן 5:10, "המאמין בבן האלוהים יש לו אמונה בנפשו." זה אשר יש בליבו את צדקת האלוהים, רוח הקודש שוכנת בו, וזוהי האמונה בבשורת המים והרוח אשר מאפשרת לרוח הקודש לשכון לעד בליבו.
אנו הפכנו לילדי האלוהים על ידי שחטאינו נמחלו באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח. רוח הקודש שוכנת בליבנו והופכת לעדה שלנו באומרה, "אתם ילדי האלוהים ועמו." על אלה אשר רוח הקודש לא נמצאת בליבם, מצד שני, התורה מעידה, "אינכם ילדי האלוהים אלא חוטאים."
לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח, רוח הקודש מעידה, "אתם ילדיו של אלוהים. אתם אנשי האלוהים חפי החטא." אלוהים הבהיר את זה בצורה מספקת כך שנדע, שעל מנת להפוך לילדי האלוהים, אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח.
יתכן שתשאל, "אינני חש בדבר, האם המשמעות היא שאינני ילדו של אלוהים?" יש אנשים אשר הם כל כך ילדותיים באמונתם ויכול להיות שאינם מבינים שבליבם יש את רוח הקודש. אך רוח הקודש מאשרת לנו שאף על פי שיש לנו ספק לגבי עצמנו, היא מעודדת אותנו באומרה, "הי! אתם ילדיו של אלוהים! האם אינכם מאמינים בבשורת המים והרוח? כיוון שאתם מאמינים, אתם אנשי האלוהים." לכן אפילו כאשר אנו מלאי ספקות, אם נאמין בבשורת המים והרוח, אנו ילדיו של אלוהים. רוח הקודש מעידה שאנו ילדיו של אלוהים. רוח הקודש אינה משהו ששוכן בליבנו באמצעות תחושותינו ורגשותינו. לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח אין חטא בליבם, ומכיוון שאין בהם חטא, רוח הקודש שוכנת בהם. הם ללא ספק ילדי האלוהים.
רוח הקודש אומרת לנו בליבנו, "אתם מאמינים בטבילת ישוע וצלבו, ונמחל לכם; לכן אין בכם חטא ואתם ילדיו של אלוהים."
בכל אופן, ההוכחה שלה אינה מגיעה בדמות קולו של בן אנוש. לכן אל תצפה לשמוע קול רעש! אם תשתוקק לשמוע קול, יתכן שהשטן יסווה את קולו לקול אנושי וינסה לפתותך. השטן פועל כשהוא מציץ למחשבותיהם של בני האדם, בעוד רוח הקודש פועלת לפי דבר האלוהים.
 
 

אלה אשר יש להם את צדקת האלוהים הם יורשיו וילדיו

 
הבה נקרא יחדיו פסוק 17. "ואם בנים אנחנו גם יורשים נהיה יורשי אלוהים וחברי המשיח בירושה אם אומנם נתענה איתו למען גם איתו נכובד."
אם אנו בניו של אלוהים, אנו גם יורשיו. יורש הוא מישהו אשר מקבל את הכל מהוריו. במילים אחרות, יש לנו הזכות לחלוק בכל דבר שיש לאלוהים האב. אם נישאל, "מיהם יורשיו של אלוהים האב?," אנו יכולים לענות, "האנשים המאמינים בבשורת המים והרוח ואשר חטאיהם נמחלו, הם יורשיו."
אנשים עם סוג אמונה שכזה יבורכו ויירשו את תהילת האלוהים במלכותו עם המשיח. נאמר כאן, שמכיוון שאנו יורשים משותפים עם המשיח, על מנת להיות מכובדים יחדיו, עלינו גם לסבול עימו. המשמעות של להיות יורשים משותפים עם המשיח היא לחיות לנצח במלכותו של אבינו. אם אתה מאמין בבשורת המים והרוח, אתה יורש משותף עם המשיח. אנו יורשים כיוון שאנו נירש את כל מה שיש לאבינו.
מידי פעם, אני יכול להרגיש את מלכות האלוהים מתקרבת אלינו. כל דבר מתרחש בעיתו. גם הבטחותיו של אלוהים בתנ"ך התקיימו בזו אחר זו. כל מה שנשאר עכשיו זה שבני ישראל יחזרו בתשובה, יכירו בישוע כמושיעם, וייוושעו מחטאיהם, יחד עם עוד כמה דברים. ישראל אמורה לקבל את ישוע כמושיעה במשך התקופה של הצרה הגדולה.
התממשותה של מלכות האלוהים על הארץ והשמים קשורה עם התשובה של בני ישראל. אני מאמין שהיום האחרון יגיע בקרוב. אני מאמין שהיום מתקרב בו אלה אשר האמינו בבשורת המים והרוח ישכנו לנצח עם אלוהים. כל העולם חיכה לשנת 2000 וחשב שזה יהיה היום הזה, אך שנת 2000 כבר חלפה. החששות הגדולים מהבאג של מילניום חלפו ואנו נמצאים בחצי הדרך של שנת 2002, כאשר למעשה, הרבה אנשים בעולם חשבו שכל השינויים על הארץ יתרחשו בשנת 2000.
אף על פי כן, מלכות המשיח הנכספת שלנו עדיין מתקרבת לכולם ולכל אחד מאיתנו. רוח הקודש גם מדריכה את אלה מאיתנו אשר נמחלו מהחטאים להרגיש את התקרבות מלכות האלוהים. עתה, כמו בעבר, הכל יתקיים כפי שאלוהים אמר. הבה נחכה ליום ההוא באמונה.
בעתיד, ישראל תהיה אבן נגף ומכשול לשלום העולם ולכן הרבה אומות יהיו אויביה. זה מה שהתנ"ך אומר לנו – שישראל תהפוך לאויב של הרבה אומות ושחלק מבני ישראל יבינו שהמשיח אשר הם חיכו לו כה הרבה זמן היה אכן ישוע. הם ימחלו מחטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. מה שאלוהים תכנן עומד להתרחש. בכל אופן, כל הדברים האלה יתרחשו במועדם, לכן אל לנו לחכות להם שיתרחשו ביום ובשעה מסוימת כמו שכמה נביאי שקר חוזים. אלה המאמינים בבשורת המים והרוח יזכו לראות את נבואותיו של אלוהים מתגשמות. למאמינים יש את התקווה שהבטחת אלוהים למלכות הארץ ומלכות השמים מגיעה. אני מאמין שהיום הזה קרוב.
הזמן יגיע בקרוב כאשר הדברים שישוע הבטיח יתקיימו בזה אחר זה. אני בטוח שהיום בו תתממש מלכות אלף השנים ומלכות השמים אשר הובטחו על ידי אלוהים מתקרב אלינו. האם אתה גם חושב כך, מלא בהשראת רוח הקודש כמוני? האם אתה מאמין שכל נבואה של אלוהים תתממש באמצעות רוח הקודש? רוח הקודש עוזרת לנו באמת להאמין בהבטחות האלוהים בכל ליבנו.
באמצעות רוח הקודש, אנו בטוחים בליבנו שהבטחות האלוהים על היום האחרון יתגשמו בקרוב. אנו מאמינים באמצעות רוח הקודש שתקוותנו ומה שעובר בראשינו יתגשמו יחד עם כל נבואות האלוהים. זוהי האמונה האמיתית.
אתה ואני היננו היורשים של כל ברכותיו המובטחות של אלוהים; לכן, אנו חייבים לחכות במסגרת רוח הקודש. מלכות האלוהים תגיע אלינו בקרוב. בני ישראל יאמינו בקרוב ויקבלו את ישוע המשיח כמשיחם
הרבה אנשים מחכים לו עתה, "בבקשה בוא האדון ישוע." פאולוס אמר שמכיוון שהוא היה יורשו של אלוהים, הסבל שהוא התנסה בו לא יכל להשתוות לתהילה שבקרוב הוא יקבל. המשמעות היא שעל מנת לקבל תהילה יחד עם המשיח, עלינו יהיה גם לסבול עימו. זה מכיוון שאנו מאמינים ומחכים למלכות האלוהים שתגיע. על מנת לקבל את התהילה עם המשיח, אנו צריכים גם לסבול עימו.
תקוותו של פאולוס הייתה שכל היצורים, כולל החיות והצומח, ייגאלו ממותם. זוהי הסיבה מדוע כל היצורים מחכים לבואם של בני האלוהים. התקווה לבני האלוהים היא שהיום יגיע כאשר כל היצורים יהיו מסוגלים לחיות לנצח.
לכן, אנו חייבים להבין שאנו המאמינים התברכנו בחיי נצח. בין אם נראה את יום ביאתו של ישוע בימי חיינו, או בין אם אדונינו יעיר אותנו משנתנו כדי לקחתנו, עלינו לחכות לו.
 
 

האם כבוד האלוהים אשר ייגלה בנו כה נפלא?

 
הכבוד אשר יתגלה בקרוב לצדיקים הוא כבוד נצחי – ירושת המלכות הנצחית וחיי נצח בתהילת אלוהים. לא יהיה יותר מוות, לא עצב ולא בכי. לא יהיה יותר כאב בממלכה, ולא יהיה נחוץ לממלכה שהשמש או הירח יאירו בה, כיוון שתהילת האלוהים תאיר בה. השה הוא האור שלה. זהו המקום אשר רק ישוע והקדושים שנולדו מחדש, המאמינים חפי החטא נמצאים, והוא מלא בתהילת האלוהים. הממלכה מלאה בקרני זהב. תהילת הממלכה היכן שאנו נחייה ביחד היא כה גדולה אשר מילים אינן יכולות לתארה. בגלל שהתהילה הזו המצפה לנו היא כה גדולה, פאולוס אמר לנו שהסבל הנוכחי שלנו הוא כלום לעומת התהילה אשר תתגלה לנו.
לפעמים אנו יכולים לראות את תהילתו של אלוהים בטבע כאשר אנו עובדים למענו בעולם הזה. כאשר אנו מסתכלים על פרחים צבעוניים, העשב הלח, הטבע הנראה בעלים המבריקים, האוירה של אביב החם, רעננות היערות, הרוחות הקרירות, הכוכבים הנוצצים בבהירות בלילה הקר; כאשר אנו חושבים על ארבע העונות, איננו יכולים שלא לחשוב על גן עדן. כאשר אנו רואים את הנפלאות האלה של יצירת האלוהים הזו, אנו מקווים שמלכות האלוהים תגיע אף יותר בהקדם.
כאשר מלכות האלוהים תגיע, לא יהיה יותר מוות, ואנו נחייה ברוב פאר. לא יהיה דבר חסר כך לכן אנו נחייה בשפע ובשגשוג. רק המחשבה שאני אחיה בתהילה במקום שבו הכל מושלם ומוכן ממלאת את ליבי בתהילת האלוהים. העובדה שכל הדברים הללו יהיו שלנו, המאמינים, היא כמו חלום וגורמת לנו להיות אסירי תודה עוד פעם אחת על שנולדנו מחדש. אני מודה לישוע על שמילא את ליבי בשפע בתקווה זו.
עכשיו, אנו יכולים לקוות לגן עדן רק באמצעות דמיוננו, אך אנו יודעים שבעתיד, כל הבטחותיו של אלוהים יתגשמו. לפיכך תקוותינו מתעצמת ותחושותינו לתהילה המתקרבת של אלוהים נעשית יותר חזקה ככל שהימים עוברים.
זוהי הסיבה שהמאמינים מקווים לעתיד. האמונה באלוהים והתקווה לעתיד היא התהילה והאמונה של אלה אשר ירשו את מלכות האלוהים. האם אם כן האמונה המהוללת הזו היא ברכה שניתנת רק לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח? התשובה היא כן מודגשת! רק צריך שהזמן יחלוף לפני שתהילת האלוהים תינתן לצדיקים, לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח. במועד המתאים, הבטחותיו של אלוהים לתפארתו יתממשו בשבילנו. כל הדברים הנפלאים הללו יתרחשו באמת למאמינים. התהילה המחכה לנו היא נשגבת ויפה בצורה מדהימה.
אתה ואני, אשר יש לנו אותה אמונה בבשורת המים והרוח, אנו האנשים אשר ניכנס למלכותו המהוללת של אלוהים. יתכן שהבלבול ועולם הרשע יחשיכו לעיתים את ליבנו ויתכן שידינו יתרפו ואנו נתבלבל. אך אלה אשר נולדו מחדש יכולים להתגבר על הקשיים האלה על ידי האמונה שהם הפכו ליורשי האלוהים. אף על פי שייתכן שיהיו כל מיני צרות בלב המאמינים חפי החטא, הם יהיו מסוגלים למצוא כוח ולהמשיך לחיות על ידי שיזכירו לעצמם את הבטחתו של אלוהים. אני אסיר תודה שרוח הקודש נשארת בליבנו, תומכת בנו, ומעידה על רוחנו שאנו ילדי האלוהים.
אלה אשר לא מכבר נגאלו מכל חטאיהם, צריכים גם להסתכל לעבר תהילת גן העדן בתקווה. אנו במידה שווה הפכנו לילדי האלוהים. אם חיית חיי אמונה בכנסיה מזה זמן רב, אתה יכול לראות את רוח הקודש בנשמתך שמחה בשפע על ירושתך המהוללת.
 
 

אפילו ליבם של הצדיקים נאנח על האדמה הזו

 
הבה נקרא פסוק 23 יחדיו: "ולא זאת בלבד כי גם אנחנו אף אם יש לנו ביכורי הרוח נאנח בנפשנו ונחכה למשפט הבנים פדות גויתנו." הבה נשאל את עצמנו, "למה אנו מקווים בחיים?" אנו, המאמינים, חיים בתקווה לגאולת גופינו. כאשר אנו אומרים שאנו ילדי האלוהים, המשמעות היא שרק רוחותינו הם ילדיו. גופינו לא קיבל עדיין את התהילה, לכן כל המאמינים מקווים שגם גופיהם ישתנה.
כאשר גוף המאמינים יולבש בתהילת האלוהים, הם יהיו מסוגלים לעבור דרך אש מבלי להישרף, והם יהיו מסוגלים לעבור בדרך כל מכשול או חומה. גופינו שהשתנה יהיה משוחרר מכל מגבלת זמן או מרחב.
אך גופינו לא השתנה עדיין, לכן אנו שיש לנו את ביכורי הרוח נאנחים בנפשנו. לכן, האנשים הצדיקים אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח מחכים לפדות גופם.
אנחה! כתוב שאפילו אנו אשר קיבלנו את ביכורי הרוח נאנחים. האם הרגשת את רוח הקודש נאנחת בך? מתי היא נאנחה? רוח הקודש נאנחת כאשר אנו מנסים לרדוף אחר תאוות הבשר.
כאשר אנו מסתכלים על העולם הגשמי ואוהבים מה שאנו רואים, רוח הקודש אשר בנו נאנחת. גופינו לא השתנה, לכן הוא נהנה ומנסה לרדוף אחר דברים גשמים, אך מכיוון שרוחנו כבר השתנתה, רוח הקודש אשר בתוכנו נאנחת. לפיכך אנו חייבים להפנות חזרה את ליבנו המנסה לרדוף אחר הנאות גשמיות ולקבל את הדרכתה של רוח הקודש.
רוח הקודש נאנחת בתוכנו, בנו יורשי האלוהים, כיוון שהיא בתוכנו. בחיינו בעולם הזה אנו יכולים לראות עד כמה שחור הוא העתיד ועד כמה חלש הוא גופינו; בזמנים שכאלה, עלינו להסתכל לעבר ולהשתוקק לברכת יורשי האלוהים כיוון שהם יודעים שגם גופם יגאל. המאמינים מחכים ליום שבו יהיה להם גוף מושלם אשר נגאל לחלוטין.
 
 
חיים עם תקווה מהוללת
 
הבה נקרא פסוקים 24 ו 25 בקול אחד. "כי נושענו בתקווה אך התקווה הנראה לעיניים איננה תקווה כי איך ייחל איש לדבר אשר הוא רואה. אבל אם נקווה לאשר לא ראינהו נחכה לו בסבלנות."
"האם קיבלנו את מחילת כל חטאינו בתקוותינו למלכות האלוהים?" הבה נשאל שאלה זו. אנו אומרים שקיבלנו את מחילת חטאינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. "אבל אם נקווה לאשר לא ראינהו נחכה לו בסבלנות," כך אמר אלוהים.
על מת ללכת לגן עדן ולהשתחרר מחטאינו, אנו חייבים להיוושע על ידי האמונה בדבר המים ורוח הקודש. לאחר הגאולה מכל חטאינו, אם נפנה את עיננו לעולם ונקווה למה שיכול להיראות, המשמעות היא שאיננו יודעים מהי תהילת האלוהים ושאיננו מחכים לה. אם נקווה למה שאנו רואים, זו לא יכולה להיות תקווה. זוהי הסיבה מדוע פאולוס אמר, "כי איך ייחל איש לדבר אשר הוא רואה?," אנו אשר הפכנו לצדיקים עתה, אל לנו לקוות למה שעל האדמה, אלא אנו, בהתאם להבטחתו, חייבים להסתכל לעבר השמים והארץ החדשים אשר שם שוכנת צדקתו (השנית לפטרוס 3:13).
סוג כזה של אמונה הוא מה שהצדיקים מייחלים לו. הצדיקים חיים בתקווה לשמים ולארץ חדשים. מה שאנו יכולים לראות בעינינו הגשמיות זה לא מה שבאמת אנו מייחלים לו. איננו יכולים לראות עם עינינו הגשמיות, לכן אנו מסתכלים למלכותו המהוללת של אלוהים עם עינינו הרוחניות. זוהי הסיבה שאלה אשר באמת צדיקים תולים את תקוות במלכות השמים. תקווה זה להאמין שמה שאלוהים אמר לנו אכן יתגשם.
אלוהים אמר, "ועתה שלוש אלה תעמודנה האמונה והתקווה והאהבה." (הראשונה אל הקורנתיים 13:13). אנו קיבלנו את מחילת החטאים באמצעות אמונתנו ותקוותינו למלכות השמים. מלכותו תגיע לארץ ותהיה נוכחת בשמים, ואנו מקווים שאנו נחייה לנצח במלכותו. זוהי הסיבה מדוע אנו מאמינים בדבר האלוהים המובטח ונושאים את סבלנו הנוכחי.
נאמר כאן, "אבל אם נקווה לאשר לא ראינהו נחכה לו בסבלנות." מה שאנו מחכים לו אינו משהו שאנו יכולים לראות בעינינו. אנו מחכים להבטחותיו של אלוהים אשר איננו יכולים לראות באופן פיזי. הבטחותיו של אלוהים יתרחשו למעננו המאמינים כיוון שנאמר לנו שתהילתו של אלוהים תיראה בקרוב, ואנו מאמינים בהבטחה זו. מכיוון שאנו מאמינים שאדונינו יבוא שוב אל האדמה הזו, אנו יכולים לשאת את הסבל הנוכחי שלנו.
מלכות האלוהים, ללא כל שמץ של ספק, תבוא אל האדמה הזו. כאשר הבשורה מופצת לכל האומות, מלכות האלוהים ללא ספק תגיע. הצדיקים מחכים ליום זה בתקווה. אדונינו יבוא בעוד אנו מחכים. זוהי האמת שלך ושלי החיים בתקופה זו.
ישנה בחורה אוקראינית העובדת איתנו ומתרגמת את ספרינו לאוקראינית. לא מזמן היא ראתה את התמוטטותם של בניני התאומים עקב ההתקפה הטרוריסטית ואמרה שהיא מבולבלת וחוששת. היא שאלה אם יכול להיות שזוהי ההודעה על "תקופת הסוס הירקרק" אשר בחזון יוחנן וביקשה ספרים הרלוונטיים לנקודה זו בכתבי הקודש.
איננו יכולים להגיד בבטחון שהתרחשות זו היא סימן לתקופת הסוס הירקרק, אך איננו יכולים להכחיש שייתכן שהיא קשורה. אם דברים כאלה יתרחשו לעיתים קרובות, תפרוץ מלחמה והאומות ילחמו אחת בשניה. כאשר המלחמות יפרצו, העולם יסבול ממחסור ו"תקופת הסוס הירקרק" יכולה להתממש לפתע.
לכן, כאשר אני רואה את ההתרחשיות האלה המנבאות על חורבן העולם, אני מחדש את רצוני שעלינו להפיץ את הבשורה עד סוף העולם. זה נכון שאנו מאבדים תקווה לעולם זה ושליבנו נאנח כאשר הטרגדיות מכות בנו. אף על פי כן, כל עוד אנו חיים, עלינו לחכות למלכות האלוהים, אשר איננו יכולים לראות בעינינו הגשמיות אלא רק בעזרת עינינו הרוחניות.
מכיוון שאנו מאמינים בבשורת המים והרוח, אנו מייחלים למלכות השמים ומחכים לה בסבלנות. מכיוון שאנו מאמינים שמלכותו של אלוהים מתקרבת אלינו, אנו יכולים לשאת את כל קשיינו. זה אפשרי מכיוון שרוח הקודש שוכנת בליבנו.
האם אתה סובל? תשא את זה והייה בעל סבלנות. לא רק אתה סובל אלא גם כולנו. יש לנו תקווה שכאשר זה יגמר, הכל יסתדר על מקומו כמו שצריך. האם אינך יודע שאינך יכול לפתח תקווה כאשר אין לך קשים ואינך סובל באופן פיזי? כאשר הגוף מרגיש בנוח, איננו מסתכלים לעבר אלוהים ומחפשים אחר ברכותיו. כך אנו מתרחקים מאלוהים. עלינו, אשר נולדנו מחדש, להיות עם תקווה לתהילה המתקרבת ועלינו לשאת את הקשיים הנוכחיים.
אלוהים אמר שאלה אשר נושאים את סבלם ומחכים בהתמדה לישוע מבורכים. היום בו מלכות האלוהים תבוא אל הארץ יגיע, ואנו נכנס לממלכתו. עלינו לשאת, להיות סבלניים, ולא לאבד תקווה ליום ההוא. אנו חייבים לשאת ולחכות ליום ההוא. אין זה משנה עד כמה עצוב וקשה ייתכן שזה עכשיו, עלינו לחכות ולהתמיד עד שמלכות האלוהים תגיע כשמים והארץ החדשים.       
 
 
רוח הקודש עוזרת לאלה אשר יש להם את צדקת האלוהים
 
הבה נסתכל על פסוק 26. "וכן גם הרוח תומך אותנו בחולשותינו כי לא ידענו מה להתפלל כראוי אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו באנחות עמוקות מדבר."
האם רוח הקודש מתפללת למענינו? כן, היא מתפללת! רוח הקודש מכירה את חולשותינו ומתפללת בעבורנו.
דיברתי קצת על אנחתה של רוח הקודש. כדי לעבור על זה שוב, רוח הקודש נאנחת כאשר פנינו מיועדות לכיוונים שאלוהים אינו רוצה שנלך בהם. כאשר אנו מסתכלים על מצב העולם ונאנחים, כאשר אנו הולכים בכיוונים שאבינו האלוהים אינו רוצה שנלך בהם, או כאשר אנו מתעלמים מרצונו של האב וחיים באדישות לרצונו, רוח הקודש נאנחת.
כאשר רוח הקודש שוכנת במאמין שנולד מחדש האנחות אומרות מה שאי אפשר להגיד במילים, אנו מאבדים את האנרגיה שבליבנו והופכים לחלשים. זה כאשר רוח הקודש גורמת לנו להתפלל. רוח הקודש לפעמים מתפללת בשבילנו או גורמת לנו להיות מודעים לעובדה שעלינו להתפלל.
רוח הקודש נאנחת בליבנו וגורמת לנו להתפלל לפני אבינו בהתאם לרצונו. "ישוע האלוהים, אתה מחקת את כל חטאינו באמצעות טבילת ודמך על הצלב, ועקב כך אנו הפכנו לילדך. אנו מקווים שביאתך השניה תתרחש על האדמה בקרוב. אנו מתפללים שרצונך יתקיים." כך אנו מתפללים.
אנו מבקשים אמונה רוחנית. "אלוהים אנו עלובים ובעלי חסרונות בעיניך, לכן בבקשה תן לנו את האמונה הנחוצה כדי שרצונך יתקיים." אז אלוהים עוזר לנו כיוון שהוא יודע את חולשותינו. רוח הקודש אינה עוזבת אותנו לבדנו אלא גורמת לנו להתפלל בהתאם לרצון האלוהים וגם מתפללת עלינו ומחזקת את ליבנו.
רוח הקודש גורמת לנו להתפלל בהתאם לרצונו של אלוהים, וכאשר אנו מבקשים עזרה, היא מאפשרת לנו לדעת מהו רצונו של אלוהים מאיתנו, ונותנת לנו כוחות חדשים.
"כי לא ידענו מה להתפלל כראוי אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו באנחות עמוקות מדבר."
האם אתם מרגישים את הדברים הללו? כאשר אתם חושבים ופועלים בצורה שונה ממה שאלוהים רוצה מאיתנו שנפעל, האם אתם מרגישים את רוח הקודש אומרת לנו, האנשים הצדיקים, שמשהו לא כשורה? רוח הקודש אומרת, "הי, אתה טועה!," וליבנו מתחיל להיאנח. האם ידעת שזוהי רוח הקודש שגונחת? קרוב לוודאי שחשת שברגע שלב הצדיק שמח, זה מכיוון שרוח הקודש שמחה בתוכו. אז תדע שברגע שלבך נאנח זוהי רוח הקודש הנאנחת.
כאשר אנו חלשים ופועלים שלא כשורה, רוח הקודש נאנחת ומשתדלת עבורנו ואלוהים אבינו נותן לנו כוח. רוח הקודש גרמה לנו להתפלל בשביל כל הדברים, ונתנה לנו כוח רוחני חדש. זוהי הסיבה מדוע אלה אשר יש להם את רוח הקודש בליבם כל כך שמחים. רוח הקודש נותנת לנו כוח באמצעות דבר האלוהים. במילים אחרות, רוח הקודש פועלת עם דברו בתוך ליבנו כדי לתת לנו כוח רוחני חדש.
רוח הקודש אינה מעוניינת לדבר באמצעות כלים אחרים. היא נותנת לנו כוח באמצעות כתבי הקודש, כנסיית האלוהים, ובאמצעות חברותינו עם אחינו ואחיותינו. זוהי הסיבה מדוע כנסיית האלוהים היא מאד חשובה, ומדוע לכנסייה יש תפקיד מאד חשוב בפעולותיה של רוח הקודש.
בכנסיה יש את המאמינים, חבריהם, תשבחות ומסרים. בלי קשר מיהם הדרשנים, רוח הקודש נמצאת ופועלת בתוכם כך שהם יעבירו את המסר הנכון הנחוץ בזמן המתאים. רוח הקודש פועלת גם בין אלה אשר מעבירים את המסר וגם באלה אשר מקבלים אותו, מעוררת את שכלם ונותנת לכל אחד מהם את הברכות הנחוצות לו. רוח הקודש עושה זאת בכנסיית האלוהים היכן שהאנשים הצדיקים מתאספים. זוהי הסיבה מדוע הכנסיה מאד חשובה למאמינים. כאשר מאמין עובר זמנים קשים בליבו אך אינו יכול לחלוק את כאבו עם האחרים, משרתי האלוהים יהיו מסוגלים להבחין בכך באמצעות רוח הקודש. אם המאמינים מתאספים בכנסייתו של אלוהים, רוח הקודש תהיה מסוגלת לגעת ולעודד את ליבם. רוח הקודש תעזור להם לאחוז בכתבי הקודש ותיתן להם כוח להתאושש.
כאשר אנו חיים את חיי האמונה שלנו, אנו מאמינים בבשורת המים והרוח, מקבלים את מחילת חטאינו, הופכים לילדי האלוהים, וכראיה לכך, אנו מקבלים את רוח הקודש כמתנה. לאחר מכן אלוהים נותן לנו את כנסייתו. לאחר ניתנת הכנסייה, אלוהים מדבר אל משרתיו באמצעות הכנסייה וגורם למשרתיו ללמד את מסרו. הוא מרפא את פצעינו עם כתבי הקודש, נותן כוח לאלה החלשים, מברך את אלה הדלים בלב, ונותן להם את היכולת להמשיך את עבודתו. הוא נושא את רצונו באמצעותנו. לכן, המאמינים לעולם אינם יכולים לנתק עצמם מהכנסייה.
המאמינים אינם יכולים להינתק מהאינטראקציה עם צדיקים אחרים, או מצמיחתם בכתבי הקודש של אלוהים. אמת מוחלטת נמצאת רק בכנסיית האלוהים. לכן, המאמינים צריכים להתאחד אחד עם השני בכנסייה. אמונה ללא איחוד היא אמונה שקרית.
האם אתה מאמין שרוח הקודש שוכנת בליבך? כאשר אנו מתאחדים עם כנסיית האלוהים, כפי שנאמר בכתבי הקודש, וכאשר הכנסייה מעבירה לנו את המסר שלו, רוח הקודש עוזרת לנו, פותחת את עינינו לאמת ונותנת לנו ברכות. לכן התאחד עם הכנסייה באמונה כזו ואז רוח הקודש תשמח.
אנו חיינו עד לשעה זו עם עזרתה של רוח הקודש. אנו נחייה גם בעתיד עם עזרתה. זוהי הסיבה מדוע רוח הקודש היא כה חשובה לנו, אנו אשר קיבלנו את מחילת כל חטאינו. עלינו לדעת ולהאמין שרוח הקודש קיימת. אנו חייבים לדעת שעלינו לחיות על ידי רוח הקודש ולקבל את הדרכתה בליבנו. אלה אשר רוח הקודש נמצאת בליבם חייבים ללכת אחר רצונה. אם אתה אדם צדיק, רוח הקודש שוכנת בך ולכן עליך לנהוג על פי תורת החיים כפי שרוח הקודש מדריכה אותך.
הבה נקרא יחדיו את פסוק 27: "והחוקר לבבות יודע את אשר יחשוב הרוח כי כרצון האלוהים יפגיע בעד הקדושים." אלוהינו האב יודע את מחשבות הרוח השוכנת בנו. רוח הקודש יודעת את כל מה שבראשינו; לכן, אלוהים האב יודע כל מה שבראשינו. לפיכך "רוח הקודש כרצון האלוהים יפגיע בעד הקדושים."
המשמעות היא שאבינו יודע מה מחשבות רוח הקודש ורוח הקודש מתפללת בהתאם לרצונו של האב. כך המאמינים חיים על פי רצונו של אלוהים. זוהי הסיבה מדוע אלה אשר נמחלו מחטאיהם מוצאים את תועלת חיי האמונה שלהם באמצעות רוח הקודש. שכלם של המאמינים מובל על ידי התעוררותה של רוח הקודש.
צרות מתעוררות בכנסייה כאשר אלה אשר אין להם את רוח הקודש בליבם נמצאים בכנסיית האלוהים. באלה אשר לא מאמינים בבשורת המים והרוח אין את רוח הקודש ולכן הם אינם יכולים לתקשר עם המאמינים האמיתיים אשר יש בהם את רוח הקודש. הם גורמים להרבה בעיות בכנסייה. בניגוד לכך, כאשר אלה אשר עם רוח הקודש מאזינים לדרשה של משרת האלוהים אשר מלא ברוח הקודש, ליבם שליו כיוון שהם מבינים מה אלוהים מנסה להגיד להם באמצעות משרתו.
כל מי אשר נמחל מחטאיו ללא ספק שוכנת בו רוח הקודש. יש בנו את רוח הקודש ואנו חיים בהתאם לרצונו של אלוהים על ידי הדרכתה של רוח הקודש.
רוח הקודש מדריכה אותנו בדרכים אלו: לפעמים באמצעות הכנסייה, לפעמים באמצעות התחברות למאמינים, ובפעמים אחרות באמצעות דברי האלוהים. היא גורמת לנו למצוא את רצון האלוהים ומאפשרת לנו ללכת בדרכו הצדיקה. רוח הקודש נותנת לנו כוח חדש לחיות לצידו של אלוהים עד שנגיע לממלכתו.
לכן אתה ואני חייבים להבין עד כמה חשובה היא רוח הקודש בחיי האמונה שלנו. כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח, אנו מקבלים את רוח הקודש כמתנה כפי שנאמר בכתב הקודש, "שובו מדרכיכם והיטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקיבלתם את מתנת רוח הקודש" (מעשי השליחים 2:38).
אלוהים נתן לנו את רוח הקודש כמתנה כך שהוא יוכל להדריכנו על פי רצונו. זהו רצונו של אלוהינו האב. הוא אומר לנו שאנו חייבים לחיות בהתאם לרצונו על מנת להיכנס לממלכתו. עלינו להיות עם רוח הקודש על מנת לחיות בהתאם לרצונו של אלוהים, ורק אלה המאמינים בבשורת המים והרוח מקבלים את רוח הקודש. לפיכך אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח כך שנוכל לקבל את רוח הקודש כמתנה, לחיות בהתאם לרצונו של אלוהים ולהיכנס לממלכתו.
איננו מקבלים בנפרד את רוח הקודש ואת הגאולה. האנשים היום חושבים ששתי הברכות האלה הן דברים נפרדים. הם חושבים שרוח הקודש תנוח עליהם אם הם יתפללו בהתלהבות במערות ההרים, ויאמרו תפילות בשפות משונות. הם חושבים שלאחר מכן רוח הקודש תנוח עליהם, תעביר להם ישירות את מסריה ותשוחח איתם. אך זה, למרבה הצער, פשוט לא נכון.
רוח הקודש וכתבי הקודש אינם יכולים להיות מופרדים, וגם המאמינים ורוח הקודש אינם יכולים להיות מופרדים. זוהי הסיבה מדוע הקשר בין המאמינים ורוח הקודש, הכנסייה והשילוש הקדוש – האב, הבן ורוח הקודש - כה קרוב אחד לשני.
אנו החיים בתקופה האחרונה הזו חיים על ידי רוח הקודש. אנו חיים בהתאם לרצונו של האב ועל ידי רוח הקודש. אבינו יודע כל מה שבמחשבות רוח הקודש. רוח הקודש מדריכה את מחשבותינו ומתקשרת עם אלוהים. בדרך זו, רוח הקודש מתפללת בהתאם לרצונו של אלוהים ואבינו עונה לתפילות אלה על ידי שגורם לנו לחיות בהתאם לרצונו.
זוהי הסיבה מדוע פאולוס דיבר באל הרומיים פרק 8 מפסוק 16 ועד 27 על עבודתה של רוח הקודש.
אנו מסוגלים לחכות למלכות האלוהים באמצעות רוח הקודש. אנו יכולים לשאת את הסבל הנוכחי ולחיות בהתאם לרצון האלוהים, בתקווה למלכותו עם כוחה של רוח הקודש השוכנת בליבנו. אנו יכולים לשאת את הסבל באמצעות רוח הקודש, לציית לאלוהינו באמצעות רוח הקודש, ויש לנו את היכולת לשרת את אדונינו באמצעות רוח הקודש. כל הדברים האלה ניתנו לנו באמצעות רוח הקודש. אנו חייבים להבין שאנו האנשים אשר מתהלכים עם רוח הקודש, תמיד לומדים את דבר האלוהים, מאחדים את ליבנו עם הדבר, ונשמעים והולכים אחר הדבר. אנו חייבים לחיות את חיינו כך שאבינו ורוח הקודש יכולים לשמוח בנו, ולא חיים גשמיים אשר משביעים רק את הבשר. זה מה שפאולוס אמר בקטע זה.
אלוהים תמיד עימנו בחיינו. הוא קיים בליבנו ורוצה לעזור לנו. יהיה רצון שישוע ימשיך לברכינו. כאשר אדונינו יבוא שוב, הכל ישתנה להדר. אנו, אשר יש לנו את צדקת האלוהים, נירש את כל מלכות האלוהים והתהילה. כל מי שרוצה לרשת את מלכות האלוהים צריך להאזין בקפידה ולהאמין בבשורת המים והרוח.
 
הללויה! תפילתי היא שצדקת האלוהים תהיה עימך ותברכך.