Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 9-2] אנו חייבים לדעת שהגורל תוכנן במסגרת צדקת האלוהים (אל הרומיים 9:9-33)

( אל הרומיים 9:9-33 )
"כי דבר ההבטחה הוא מה שנאמר למועד אשוב ולשרה בן. ולא זאת בלבד כי כן היה גם ברבקה בהיותה הרה לאחד ליצחק אבינו. כי בטרם יולדו בניה ועוד לא עשו טוב או רע למען תקום עצת האלוהים כפי בחירתו לא מתוך מעשים כי אם כרצון הקורא. נאמר לה כי רב יעבוד צעיר. ככתוב ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. אם כן מה נאמר הכי יש עוול באלוהים חלילה. כי למשה אמר וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. ועל כן אין הדבר לא ביד הרוצה ולא ביד הרץ כי אם ביד האלוהים המרחם. כי כן הכתוב אומר לפרעה בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. ויוצא מזה כי את אשר יחפוץ יחוננו ואת אשר יחפוץ יקשהו. וכי תאמר אלי מדוע יוכיח עוד נגד רצונו מי יתיצב. אומנם בן אדם מי אתה אשר תריב את האלוהים היאמר יצר ליוצרו למה ככה עשיתני. אם אין רשות ליוצר על החומר לעשות מגולם אחד כלי אחד לכבוד ואחד לקלון. ומה אפוא אם האלוהים החפץ להראות זעמו ולהודיע גבורתו נשא בכל אורך רוחו את כלי הזעם הנכונים לאבדון. להודיע גם את עושר כבודו על דלי החנינה אשר יעדם לכבוד. והם אנחנו אשר קראם לא מן היהודים בלבד כי אף מן הגויים. כדברו בהושע אקרא ללא עמי עמי וללא רוחמה רוחמה. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי. וישעיהו צווח על ישראל כי אם יהיה מספר בני ישראל כחול הים שאר ישוב בו כיליון חרוץ שוטף צדקה. כי כלה ונחרצה אדני עושה בקרב הארץ. וכאשר אמר ישעיהו לפנים לולי יי צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. ועתה מה נאמר הגויים אשר לא רדפו אחר הצדקה השיגו את הצדקה היא הצדקה אשר מתוך האמונה. וישראל בבקשו אחרי תורת צדקה לתורת הצדקה לא הגיע. ועל מה יען אשר לא מאמונה דרשוה כי אם ממעשים כי התנגפו באבן נגף. ככתוב הנני יסד בציון אבן נגף וצור מכשול וכל המאמין בו לא יבוש."
 
 

מהו הייעוד האמיתי שתוכנן על ידי אלוהים?

 
 הבה נפנה תשומת לב עתה למה הוא `הייעוד אשר תוכנן על ידי אלוהים`. על מנת להבין בדיוק מה הוא ייעוד, אנו חייבים להתיחס לדבר הכתוב כדבר האלוהים, ולתקן את עצמנו אם יש משהו שגוי באמונתנו. בשביל זה, אנו חייבים קודם להבין מדוע אלוהים אהב את יעקב ושנא את עשיו. אנו צריכים גם לגלות האם ההבנה של הנוצרים בני זמננו את הייעוד סוטה מכתבי הקודש. אנו כולנו חייבים להיות בעלי הבנה מדויקת של היעוד אשר נקבע על ידי אלוהים.
כדי לקבל ברכות מאלוהים, אנו הנוצרים, צריכים לגלות כיצד הייעוד שלנו מתאים לתוכנית האלוהים. כשחושבים על תוכניתו של אלוהים, הרבה נוצרים בני זמננו חושבים שגורלם נגזר לפני לידתם, ללא שום רלוונטיות לאמונתם, כאילו שגורלם של יעקב ועשיו ללא תנאי ובאופן חד צדדי נקבע על ידי אלוהים. אך אין זה המקרה. אם נאהב על ידי אלוהים או לא נקבע על פי אם נאמין בצדקתו או לא. זוהי האמת שאלוהים נתן לנו בתוכניתו.
 
 
אם ברצונך להבין באופן נכון את גזירת הגורל האלוהית, עליך להיפטר ממחשבותיך העצמיות ולהתרכז בצדקת האלוהים
 
מכיוון שהרבה אנשים אינם יכולים לחשוב ולהאמין בצדקת האלוהים הנראית באמצעות ישוע המשיח, הם נוטים לחשוב על אהבת האלוהים באיזה דרך שהם יכולים לבחור, ויש כאלה שאפילו חושבים שאהבת האלוהים אינה צודקת. הם חייבים להבין שזוהי לא הדרך הנכונה לחשוב. עלינו לגרש את ההכרה המוטעית של האמונה על ידי שלא נשקול את תוכנית הצדק של אלוהים, הנראית באמצעות ישוע המשיח. אם אתה פשוט חושב שאלוהים אוהב אחדים בעוד שהוא שונא את האחרים, אתה חייב להבין שזהו סוג אמונה מוטעה הנובע ממחשבותיך המוטעות.
המוח האנושי מוטרד ממחשבות מוטעות. להרבה מהנוצרים בני זמננו אין את האמונה הנכונה כיוון שמוחם לעיתים קרובות מלא במחשבות מוטעות. זוהי הסיבה מדוע עליך להיפטר מהמחשבות חסרות התועלת שלך ולשים את אמונתך בנתיב הנכון על ידי הליכה אחר דבר האלוהים ואמונה בצדקתו.
מכיוון שהייעוד תוכנן במסגרת צדקת האלוהים, אפשר להבינו בצורה נכונה ולהאמין בו רק כאשר אנו מאמינים בצדקתו. לכן חייבת להיות לנו אמונה בתוכניתו ובצדקתו. תוכנית האלוהים היא לכסות את אלה המאמינים באהבתו במסגרת צדקתו, בצדקתו.
לפיכך, גזירת הגורל שלו היא שהוא יעשה את המאמינים לעמו כשהוא מלבישם בישועת מחילת החטאים, ושילם בעד זה עם טבילת ישוע וצליבתו. אנו חייבים לייסד יחסים נכונים עם אלוהים על ידי שנהיה בעלי אמונה באמת אשר תוכננה על ידו בצדקתו. אלוהים עשה את אלה הדומים ליעקב כאוביקט לאהבתו, בעוד את אלה הדומים לעשיו כאוביקט לזעמו.
 
 

גזירת הגורל האלוהית אינה זו של פטאליזם

 
גזירת הגורל בתוכנית האלוהים יוסדה במסגרת צדקתו. אהבת האלוהים היא לא משהו שנקבע באופן שרירותי ללא כל תוכנית. אם כולם היו נבחרים ללא תנאי לפני הולדתם, כאילו הם נקבעים על ידי גורל, כיצד יכול האדם להיגאל מחטא על ידי האמונה בצדקת ישוע? אם גורלו של האדם נקבע לפני הולדתו בצורה כזו בין שהוא יאהב על ידי אלוהים או לא כתוצאה מהחלטה או תכנון מראש, מי יחשוב שאלוהים הוגן ומי יאמין באלוהים שכזה? אף אחד לא ירצה להאמין באלוהים שרירותי ורודני שכזה.
אך תוכניתו של אלוהים אינה רודנית או שרירותית אלא רק לגאלנו מחטאינו בצדקתו ולעשות אותנו לעמו. אלוהים נתן לנו את צדקתו במסגרת התוכנית הזו, ובמסגרת צדקת האהבה הזו, הוא נתן לנו את מחילתו. הוא התכונן להלביש את אלה המאמינים בצדקת אהבתו באהבתו, ואת אלה אשר אינם מאמינים, בזעמו.
ברצוני להגיד את הדברים הבאים לאלה אשר כועסים על גזירת הגורל של אלוהים בגלל אי הבנתם. תוכניתו של אלוהים היא לעשותנו, אשר נבראנו על ידו, לעמו. לכן אנו חייבים להיות אסירי תודה לגזירת הגורל שלו. יותר טוב בשבילנו להיות אנשים אסירי תודה המאמינים בצדקת האלוהים מאשר להיות אנשים כועסים המאשימים אותו. כל מי שמאמין בישוע כמושיעו חייב להיות בעל הבנה מדויקת ואמונה בגזירת הגורל האלוהית, אשר תוכננה בצדקתו.
 
 
גזירת הגורל האלוהית האמיתית קמה כרצון הקורא
 
הקטע של היום אומר מאל הרומיים 9:9-13, "כי דבר ההבטחה הוא מה שנאמר למועד אשוב ולשרה בן. ולא זאת בלבד כי כן היה גם ברבקה בהיותה הרה לאחד ליצחק אבינו. כי בטרם יולדו בניה ועוד לא עשו טוב או רע למען תקום עצת האלוהים כפי בחירתו לא מתוך מעשים כי אם כרצון הקורא. נאמר לה כי רב יעבוד צעיר. ככתוב ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי."
קטע זה אומר לנו שגזירת הגורל האלוהית היא זו של אהבה אשר תוכננה במסגרת אהבת צדקת האלוהים. כפי שנראה בבראשית 18:10, למרות שמבחינה אנושית היה בלתי אפשרי מבחינת שרה ללדת ילד, אברהם האמין בהבטחת האלוהים כיוון שהוא נתן לו את הבטחתו. כך אלוהים הצדיק את אברהם: אלוהים נתן לו את בנו יצחק מכיוון שהוא האמין בו, ואלוהים אישר את אמונתו.
לכן כאשר אנו מדברים על אמונה בצדקת האלוהים, אנו מדברים על אמונה בדבר האלוהים. דיוננו בגזירת הגורל האלוהית ובתוכניתו צריך להיות מונחה על ידי אמונתנו בדברו. אלה אשר נוהגים אחרת – כאשר, לדוגמא, מבלבלים את רדיפתם אחר צדקת האלוהים עם חזיונות אותות אשר הם טוענים שראו כאשר התפללו או חלמו – טועים טעות גדולה באמונתם.
פאולוס יתר על כן הוסיף, "כי כן היה גם ברבקה בהיותה הרה לאחד ליצחק אבינו. כי בטרם יולדו בניה ועוד לא עשו טוב או רע למען תקום עצת האלוהים כפי בחירתו לא מתוך מעשים כי אם כרצון הקורא. נאמר לה כי רב יעבוד צעיר."
כתבי הקודש אומרים לנו שיצחק, כאשר לא היו לו ילדים התפלל אל אלוהים ואלוהים נענה לתפילתו ונתן לו תאומים. אנו יכולים לראות שלגזירת הגורל אשר תוכננה במסגרת צדקת האלוהים יש יחסים מסוימים עם האמונה של אלה אשר נאהבים על ידו.
כדאי לחזור שוב על פסוק 11 שוב: "כי בטרם יולדו בניה ועוד לא עשו טוב או רע למען תקום עצת האלוהים כפי בחירתו לא מתוך מעשים כי אם כרצון הקורא." המפתח להבנת האמת של גזירת הגורל והבחירה במסגרת תוכנית האלוהים היא שעצת אלוהים תקום "כרצון הקורא." מבין יעקב ועשיו, על פי גזרת הגורל במסגרת תוכנית האלוהים, אלוהים קרא ואהב את יעקב.
כאשר אלוהים קורא לאנשים ואהב אותם, במילים אחרות, הוא קורא ואוהב את האנשים אשר, כמו יעקב, רחוקים מלהיות צדיקים. אלוהים לא קרא לעשיו, אשר החשיב את עצמו צדיק והיה מלא בגאווה. בגזירת הגורל האלוהית אשר נקבעה במסגרת תוכניתו, זה דבר מובן מאליו שאלוהים יקרא ויאהב אנשים כמו יעקב. מטרת אלוהים בקריאתו לאנשים כמו יעקב הייתה לעשות את החוטאים לילדיו, המשוחררים מחטא. לזה אשר קרא כדי לכסות את נקרא באהבה הוא האלוהים, ובין יעקב ועשיו, מי שהוא קרא לו היה יעקב.
אנו חייבים לדעת ולהאמין בצדקת האלוהים. במסגרת תוכניתו. יעקב מייצג את הדמות הטיפוסית של חוטא אשר לגביו אלוהים מראה את רחמנותו בצדקתו, בעוד עשיו מייצג אדם המתייצב נגד אלוהים בהתעלמות מאהבת הצדק שלו ומשחר לצדיקותו העצמית. זוהי הסיבה מדוע המפתח לחשיפת דבר האלוהים של גזרת הגורל אשר נקבעה בתוכניתו הוא להבין שעצת האלוהים תקום "כרצון הקורא."
אנו חייבים לשחרר את עצמנו מהאמונה המשלה אשר נוצרה על ידי מחשבותינו. אלוהים יכל, במסגרת צדקתו, רק לאהוב את יעקב ולשנוא את עשיו. ההסבר של אלוהים לתוכניתו ולגזירת הגורל מוענק לכולם באמצעות הצהרתו שעצת האלוהים תקום "כרצון הקורא." תוכנית אלוהים היא אמת האהבה המתבצעת במסגרת צדקתו. כאשר אלוהים אהב את יעקב ושנא את עשיו, כוונת גזירת הגורל הייתה למלא את צדקת האלוהים, בהתאם לתוכניתו למען הישועה.
אין זה, כפי שנטען על ידי דתות אחרות, על ידי המעשים שאתה נאהב ונושע על ידי אלוהים, אלא רק על ידי האמונה בתוכניתו ובצדקתו אתה נעשה לילדו, המשוחרר מכל חטאיך.
 
 
האם אלוהים אינו הוגן?
 
אלוהים אוהב את אלה אשר מאמינים ואוהבים את צדקתו. אין, במילים אחרות, משהו לא שגוי בעובדה שאבינו החליט לאהוב ולעשות את אלה המאמינים בצדקת האלוהים בישוע המשיח, לילדיו. אלוהים לא תכנן לאהוב את כולם בישוע המשיח, אלא לאהוב אנשים הדומים ליעקב.
אנו חייבים, אם כן, לשאול את עצמנו האם אנו כמו יעקב או עשיו. אך אפילו אלה המלאים במעשיהם הטובים ובצדקתם העצמית עדיין רוצים להיות נאהבים על ידי אלוהים, אך אף אחד אינו יכול לעצרם מלרוץ בנתיב הלא נכון. לכן ישנם תמיד שני סוגי אנשים, אהובים ושנואים על ידי אלוהים אפילו עתה כשאנו מדברים.
אנו חייבים להודות לאלוהים ולהלל את כבודו על ידי האמונה בצדקת אהבתו ותוכניתו למען ישועתנו. עלינו גם להודות לו על העובדה שבשורת המים והרוח, אשר אנו מאמינים בה, בצורה נפלאה משקפת את צדקת האלוהים. כולם חייבים להבין שכדי להיות מכוסים באהבת האלוהים, הם חייבים קודם להכיר בחולשותיהם ובחטאיהם לפני אלוהים, ולהאמין בצדקתו.
הבעיה היא שהרבה נוצרים אשר אינם מסוגלים להאמין בטבילת ישוע ובאמת של הצלב אשר הוציאו לפועל את צדקת האלוהים, מאמינים בטעות שאלוהים אוהב אנשים מסוימים בעוד שעל האחרים פשוט נגזר להינטש על ידו.
אפילו יותר בעייתית היא העובדה המצערת שסוג כזה של אמונה רעועה היא נפוצה ונלמדת על ידי האחרים בשכנוע גדול. היא נפוצה במהירות; מובילה יותר ויותר אנשים להבנה מוטעית של אהבת האלוהים, הנראית על ידי גזרת הגורל האלוהית אשר תוכננה על ידו. מה שאלוהים מנסה להראות לנו עם הסיפור של יעקב ועשיו זה שלהפוך לילדיו אין צורך בצדיקות אנושית, אלא רק אמונה באהבת צדקת האלוהים, אשר נגזרת בהתאם לתוכניתו.
כתבי הקודש אומרים לנו שאלוהים נתן לשרה את הבן שהבטיח לאברהם. זה אומר לנו, אפילו היום, שרק אלה אשר יש להם אמונה באהבה ובדבר צדקת האלוהים יכולים להפוך לילדיו. כדי להפוך לילדים שכאלה, אנו חייבים להכיר באמת אשר ניתנה עם אמונתנו בצדקת האלוהים ובתוכניתו, וכדי להאמין באמת הזו, אנו צריכים להאמין באהבת האלוהים ובצדקתו.
אהבת ישוע המשיח כלפינו ותוכנית האלוהים בשבילנו היא האמת המוחלטת והאהבה אשר ניתנה לכולנו. כדי להושיע אותנו מחטאינו, ישוע לקח את כל חטאינו עם טבילתו, מת על הצלב וקם לתחייה מן המוות, הכל כדי לתת לאלה מאיתנו המאמינים בו, חיים חדשים.
אמת זו אין כוונתה שעל ידי שנהיה דתיים ועל ידי הפגנת מאמצינו אנו יכולים להפוך לילדי האלוהים, אלא הכוונה היא שהדרך היחידה להפוך לילדי האלוהים היא על ידי האמונה בדבר האהבה ובצדקת האלוהים, אשר נאמרה לנו ותוכננה למעננו על ידו. אנו כולנו חייבים להבין שרק אלה המאמינים באהבת האלוהים וצדקתו מתכסים באהבתו.
מה אם כן, צריכה להיות נטייתנו? להיות בעלי אמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב. אנו חייבים לבקש מאלוהים שירחם עלינו. אנו חייבים להכיר לפניו שאיננו ראויים להיקרא עמו, כיוון שאנו כולנו חוטאים. אנו חייבים להבין שרק באמצעות תוכניתו בשבילנו – אנו יכולים להכיר את אהבת הצדק שלו – שאנו יכולים להפוך לילדיו.
אלה אשר שנואים על ידי אלוהים שנואים מכיוון שאינם צריכים או מאמינים באהבתו ובצדקתו. לכן אנו חייבים לדעת ולהאמין בתוכנית האהבה אשר אלוהים ייעד בשבילנו. האמת הברורה היא שאלה היודעים והמאמינים באהבת צדקת האלוהים יהיו נאהבים על ידו, בעוד אלה אשר דוחים ומתכחשים לאהבתו יהיו שנואים על ידי אלוהים.
 
 
מי יכול לקבל את בשורת המים והרוח?
 
בשורת המים והרוח אשר ניתנה לנו על ידי אלוהים היא האמת היחידה המראה את צדקתו. איזה סוג של אנשים, אם כן, הם אלה אשר מקבלים את האמת לליבם? הם האנשים אשר מכירים בכך שגורלם הוא דין גיהינום ושהם חוטאים לפני אלוהים ודברו, ומבקשים את רחמיו. "הנני חוטא, ישוע, אשר אינו יכול לחיות על פי חוקותיך לחלוטין. אני נותן לך את ליבי ונכנע לפניך." אלה האנשים אשר אלוהים העניק להם את מחילת החטאים של אהבתו בצדקתו. האמונה בבשורה המראה את צדקת האלוהים היא בעלת חשיבות עליונה לכל החוטאים.
אלוהים לא נתן לנו את תורתו כדי שאנו ננהג לפי כל סעיף שלה, עובדה שלעיתים קרובות מובנת שלא כהלכה על ידי רבים. אדרבה, תכלית התורה היא להוביל אותנו להכרה בחוסר מוסריותנו. מדוע, אם כן, החוטאים נוטים לקיים את התורה? זה מכיוון שהאינסטינקט של כל חוטא מחפש גאולה ומחילה לחטאיו.
אך אף אחד אינו מסוגל לנהוג על פי התורה. הנסיון הוא רק זיוף, ולא יותר מדחף של חיקוי בניסיון לכפות בנואשות על חטאיהן – אמונה של הונאה לפני אלוהים. זוהי הסיבה מדוע על החוטאים להיפטר מאמונה זו של הונאה, לפנות לאמונה בצדקת האלוהים, ולהתכסות באהבתו.
כדי לכסותנו באהבתו, אלוהים שלח את ישוע אל הארץ הזו, אשר בהיטבלו על ידי יוחנן, לקח על כתפיו את חטאי העולם, ועל ידי דיממו על הצלב, מחק את כולם. אלוהים מכיר באמונתם של אלה המאמינים באהבת צדקתו. כאשר אנו נגאלים מכל חטאינו באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח, אשר היא הביצוע של צדקת האלוהים, אנו מתכסים באהבתו. זוהי האמת המובטחת אשר אלוהים קבע למענינו בתוכניתו.
אלוהים שונא את אלה המסתמכים רק על עצמם. ישנם הרבה אנשים כאלה מסביבנו. אך אתה חייב להיוושע מכל חטאיך על ידי האמונה בצדקת האלוהים ובדמו אשר מילאו את אהבת האלוהים וצדקתו. ללא ספק תכוסה אז באהבת האלוהים השמורה לאלה אשר הוא קורא להם. לפעמים אנשים מנסים לעשות דברים בכוחות עצמם למען אלוהים כדי לזכות באהבתו ובמחילתו, אך מאמצים אלה חסרי תועלת ללא איזושהי אמונה בצדקת האלוהים.
אלוהים קרא רק ליעקב כדי שיתכסה באהבתו, ולא לעשיו. לפני אלוהים, יעקב היה ערום ושקרן המוליך שולל, אך כיוון שהוא האמין באהבת אלוהים וצדקתו, הוא הפך לאחד מאבות האמונה. גם אנו חייבים לקבל את אהבת האלוהים על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב, הביצוע של צדקת האלוהים, כגאולתנו. מכיון שעשיו ניסה להתברך על ידי אביו על ידי צידתו, הוא הפך לסמלם של אלה אשר לא יכלו להיות זכאים לברכת האלוהים. עלינו להקדיש זמן ולחשוב בקפדנות על עניין זה. מי בעולם הזה דומה לעשיו? האם אנו לא כמותו?
אנשים הדומים ליעקב הם אלה אשר שוקעים באהבת צדקתו של אלוהים. אנו יודעים שגם אנו חלשים ורשעים כמו שיעקב היה. אלוהים קרא לנו אפילו לפני שנולדנו לקום לא באמצעות מעשינו אלא באמצעות קריאתו, הוא אמר לנו להאמין באהבתו וצדקתו כדי לקבל את אהבתו. אלוהים שלח את ישוע אשר מילא את כל צדקת האלוהים במסגרת תוכניתו, למען כולנו.
כאשר אלוהים קרא לנו בתחילה, הוא קרא לחוטאים, ולא לצדיקים. אלא אשר שנואים על ידו הם אלה אשר מחשבים את עצמם מלאים בצדקתם ואשר אינם מאמינים באהבתו הרחמנית. לאלה אשר יש אמונה מוליכה שולל שכזו שנואים על ידי אלוהים ואינם יכולים להתכסות באהבתו ולהיות עמו. אלוהים ייעד את האמת הזו למעננו בליבנו. לכן פאולוס קבע בבירור, "אם כן מה נאמר הכי יש עוול באלוהים? חלילה!" (אל הרומיים 9:14).
 
 
אלה הנאהבים על ידי אלוהים הם אלה הדומים ליעקב
 
כאשר אלוהים מסתכל עליך האם אתה באמת סוג האדם שהוא ירחם עליו? איזו סיבה אלוהים צריך כדי לרחם על מי שהוא מרחם ולשנוא את מי שהוא שונא? כיצד אנו יכולים להגיד לאלוהים שהוא עשה לנו עוול?
ישנם מספר עצום של אנשים החיים על האדמה הזו. בעוד אחדים מהם נאהבים על ידי אלוהים, אחרים לא. האם המשמעות היא שאלוהים עשה להם עוול?
אלוהים הוא גם אלוהים הוגן אשר שופט את החטאים של אלה אשר פנו נגד צדקתו. עלינו להימנע מאיזושהי אי הבנה בעניין זה על ידי הבנת תוכנית האלוהים הנראית במסגרת צדקתו עם אמונתנו בצדקה זו. ישנם הרבה נוצרים המולכים שולל, אשר ליבם, כמו פרעה, נוקשה. הם סוג האנשים אשר שנואים על ידי אלוהים, כפי שפסוק 17 של פרק זה מסביר: "כי כן הכתוב אומר לפרעה בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ."
אנו כולנו בעלי חסרונות לפני אלוהים. לפיכך, אל לנו להיות כמו פרעה. האם על אלוהים לשנוא אותנו, אנו העקשניים כמו פרעה, על אי האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב כגאולתנו? כן. אנשים כמו פרעה פונים נגד אלוהים. אנשים שכאלה מתגאים ומסתמכים על צדקתם, אך צדקתם העצמית אינה יכולה לגאול אותם מחטאיהם.
על מה פרעה הסתמך? הוא בטח והסתמך על נהר הנילוס. הוא חשב שכל עוד יש מקורות מים שופעים הכל יהיה בסדר. זוהי הסיבה מדוע אלוהים שונא אנשים כמו פרעה, כל אחד אשר ליבו קשה כמו ליבו של פרעה יהיה שנוא ומקולל על ידי אלוהים. אסור לך להיות כמותו. על ידי קבלת אהבתו הרחמנית שאלוהים נתן לך ללא הגבלה, אתה יכול במקום זאת להפוך לילדו.
 
 
האם אתה בשמחה מסכים עם תוכנית הצדק של אלוהים?
 
האם ליבך מוכן לקבל את צדקת האלוהים המיועדת לך בתוכניתו? ישנם אנשים אשר למרות שהם מאמינים בישוע, מתייסרים כיוון שהם הבינו לא נכונה את תוכנית האלוהים. אנשים כאלה תוהים, "אני מאמין בישוע אך האם אלוהים באמת בחר מי? אם הוא לא בחר בי מה התועלת באמונתי? מה עלי לעשות אם כן? אינני יכול פשוט להפסיק להאמין בישוע; מה אני יכול לעשות? אני באמת מאמין בישוע אך מה יקרה אם לא נבחרתי על ידו?"
ייתכן שלאחר מכן הם ינסו לעודד את עצמם בחשיבתם, "מכיוון שאני מאמין בישוע ומבקר בתפילות הכנסייה, בטוח שאלוהים בחר בי. בטוח שזה המקרה! בטוח שבגן עדן יש מקום בשבילי!" אך כאשר הם נכשלים בחטא, הם תוהים שוב, "בטוח שאלוהים לא בחר בי! יתכן שהגיע הזמן בשבילי להפסיק להאמין בישוע!" במילים אחרות, הם חושבים בעצמם, מסיקים בעצמם, ומסיימים הכל בעצמם. אנשים אלה במיוחד צריכים לחשוב מחדש על הבנתם את תוכניתו של אלוהים ולהגיע להבנה נכונה כדי להאמין בישוע כמושיעם.
אלה המאמינים יותר בלימוד תיאולוגי מאשר בדברי האלוהים, מצד שני, יתכן ויגידו, "האם אלוהים לא אמר ורב יעבוד צעיר ושהוא אהב את יעקב בעוד הוא שנא את עשיו אפילו לפני שהם נולדו? מכיוון שאנו מאמינים עתה בישוע, ללא ספק נקבע שאנו ניוושע עוד אפילו לפני לידתנו." אך פאולוס השליח אומר לנו שגזירת הגורל אשר תוכננה על ידי אלוהים היא "תקום לא מתוך מעשים כי אם כרצון הקורא."
קיום התורה אינו גורם לאדם להפוך לילדו של אלוהים. רק על ידי אמונה בצדקת האלוהים, רחמנותו ואהבתו הנראות בטבילת ישוע ודמו על הצלב אנו יכולים להפוך לילדי האלוהים.
בגלל דוקטרינות שנקבעו על ידי תיאולוגים, הרבה אנשים אינם מסוגלים להאמין בטבילת ישוע ודמו, התגלות צדקת האלוהים, כישועתם. אלה אשר שמעו את אהבת הבשורה, הנראית בצדקתו, אך לא מאמינים בה הם פשוט כמו פרעה. אלוהים שונא את אלה אשר ללא האמונה בצדקת האלוהים הנראית בישוע המשיח, מנסים להפוך לילדי האלוהים על ידי האמונה בישוע בהתאם לטעמם.
אם לא האמנת באהבת הצדק של אלוהים הנראית באמצעות ישוע המשיח, זה הזמן בשבילך לעשות כן. אז תכוסה באהבת האלוהים. אנו כולנו במקור היינו כמו עשיו, אך בבת אחת נושענו מחטאינו על ידי האמונה באהבת צדקת האלוהים. אנו קיבלנו את אהבת האלוהים המבורכת על ידי האמונה בצדקתו.
אלוהים עשה לברת השגה, גם לבני ישראל וגם לגויים, את הברכה המאפשרת לאלה המאמינים באהבתו להפוך לילדיו. בדיוק כפי שאלוהים אמר, "אקרא ללא עמי עמי וללא רוחמה רוחמה." הוא נתן לנו את בשורת טבילת ישוע ודמו, ולאלה מאיתנו המאמינים בכך, את אהבת הצדק שלו.
הקטע הבא, "והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי," הוא דבר אהבת האלוהים אשר התקיימה למעננו היום. לפיכך אנו יכולים להבין שמכיוון שהיינו כה חסרי כבוד אלוהים, אלוהים הושיע אותנו כשבא אלינו בגוף ועשה את אהבת צדקתו ברת השגה מבחינתנו.
זה שאתה ואני נושענו מכל חטאינו לפני אלוהים היא אהבתו הגואלת אשר תוכננה במסגרת צדקת האלוהים. כדי להיוושע מכל חטאינו על ידי האמונה באהבת צדקת האלוהים מבלי להקשות את ליבנו, זה יכול להיות אפשרי רק על ידי אמונה באמת. מלבד דרך זו של אמונה, אין שום דרך אחרת לקבל את מחילת החטאים. כולנו נולדנו עם לב עיקש, אך דבר האלוהים יכול לנצח את ליבנו ואת עקשנותנו. ליבנו אז יישלט על ידי שלווה אלוהית. אם תאמין באלוהים, צדקת האלוהים תהיה שלך.
אם בשורת האמת המכילה את צדקת האלוהים אשר אנו מלמדים לא הייתה קיימת, כולם בעולם הזה היו עומדים בפני חורבנם. ללא אלה המפיצים את בשורת המים והרוח, כל בני האדם היו מאבדים את תקוותם. ללא אלה אשר מכוסים באהבת האלוהים, העולם היה כבר מגיע לקיצו, כאשר כל החיים בו היו נשפטים על חטאיהם. אך אלוהים השאיר על האדמה הזו את אלה מאיתנו המאמינים באהבת צדקתו. אנו יכולים רק להיות אסירי תודה שהוא פועל באמצעותנו, למרות חולשותינו הרבות וחסרונותינו.
האמונה המכוסה באהבת האלוהים נמצאת בלב המאמין בטבילת ישוע ודמו. באמצעות אמונתנו בצדקתו אנו נגאלנו מכל חטאינו. אמת זו היא התוכנית, גזירת הגורל, והבחירה שאלוהים קבע בשבילנו.
אלוהים אמר שכל מי שיאמין בדבר האלוהים, אשר מילא את צדקתו בישוע המשיח, ייוושע מחטאיו או מחטאיה. האדם עומד בפני חורבן לא מכיוון שצדקת האלוהים לא סילקה את כל החטאים, אלא שבגלל ליבו הקשה הוא אינו מאמין בה.
אנו חייבים לגרום לליבנו להיות כנוע לפני דבר האלוהים ולהאמין בבשורת המים והרוח. ליבנו חייב לכרוע לפניו. אנו התברכנו על ידי האמונה באהבת צדקת האלוהים. הוא הושיע אותנו מכל חטאינו כיוון שהוא ריחם עלינו כל כך. אנו מודים לו. לנו המאמינים בצדקת האלוהים אין שום דבר להתבייש בו. ההיפך הוא הנכון, יש לנו את כל הסיבות להיות גאים בצדקתו.
זה שאלוהים הושיע אותנו לגמרי מכל חטאינו זה מכיוון שהיינו מלאים בחסרונות לפניו – הללו את ישוע על ישועה זו! כדי להיות נאהבים על ידי אלוהים, אנו חייבים להיות מסוגלים להאמין בצדקתו.
האם אתה מכיר את צדקת האלוהים הזו? אם כן, האמן בה. אהבת הצדק של אלוהים תבוא לליבך. יהי רצון שאמונתך באהבת צדקת האלוהים אשר הוא תכנן למענך תהיה ללא טעויות.
יהי רצון שאהבת הגאולה אשר אלוהים קבע למענך תגיע לליבך. הללויה! אני מודה לאלוהים השילוש הקדוש אשר עשה אותנו בצדקתו לילדיו.