Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

מדוע בן האלוהים הפך לאדם?

הוא הפך לאדם כדי להיות המושיע ולהציל את כל החוטאים מחטא, מגזר הדין ומהגיהינום.