Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

מהי התורה שנקבעה על ידי אלוהים?

אלוהים הוא המתכנן, האלוהים האמיתי היחידי והקיום המוחלט. לכן הוא ייסד את התורה בעולם הזה.
1) הוא נתן לחוטאים את תורתו ומצוותיו כדי להציל אותם מחטאיהם.
2) התורה השניה שהוא נתן לנו היא תורת האמונה אשר מצילה את החוטאים. זוהי תורה המעניקה גישה לגאולה באמצעות האמונה בישוע המשיח כמושיענו (אל הרומים1- 5:2). ישוע ירד לעולם הזה כדי לקיים את החוק שהוא קבע, הוטבל, דימם על הצלב ולאחר מכן קם לתחייה. ישוע ייסד את תורת הגאולה כדי להציל את כל חוטאי העולם.
3) אלוהים קבע את תורת הגאולה למען אלו המאמינים בגאולת המים והרוח. כך מי שרוצה להיגאל ולהפוך לבן האלוהים חייב להאמין בתורת האמונה שאלוהים קבע. זוהי הדרך היחידה לגאולה.
4) הוא מאפשר להיכנס לגן עדן לאלו המאמינים בגאולה הרוחנית של האמת.