Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

מהי הכנסיה האמיתית של אלוהים?

הכנסיה של אלוהים היא היכן שהצדיקים, אלו שנגאלו והתקדשו במשיח על ידי האמונה בטבילה ובדם של ישוע, מתאספים ועובדים את אלוהים (הראשונה אל הקורנתיים 1:2). הכנסיה האמיתית של אלוהים כפי שכתוב באל- האפסיים 4:5 היא המקום שכל החברים בו מאמינים ב "אדון אחד, אמונה אחת , טבילה אחת, אל ואב אחד לכל."