Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

קראתי את הספר ששלחת לי באדיבותך ומצאתי שחלק מהמושגים שלך על טבילתו של ישוע מעניינים האם תוכל להגיד לי מה אתה מלמד על הקשר בין טבילתנו לטבילתו, מותו ותחייתו של ישוע המשיח?

קודם כל אנו צריכים לשים לב ל "תורת הטבילות" כפי שכתוב באל העבריים 6:2. על פי התנ"ך יש שלוש טבילות שונות: הטבילה של יוחנן המטביל לחזרה בתשובה, טבילתו של ישוע בידי יוחנן המטביל וטבילתנו שלנו. הטבילה שאנו מקבלים היא הודאה על אמונתנו בטבילתו של ישוע. היא באה להגיד שאנו נטבלים כדי להראות שאנו מאמינים שישוע הוטבל על מנת לקחת את חטאינו וגם מת על הצלב כדי לכפר עליהם. עכשיו אתה יכול להבין את מתי 3:25 שאומר: "הניחה לי כי נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו". "כי" פירושו שישוע עצמו לקח את כל  חטאי העולם כאשר הוטבל על ידי יוחנן המטביל נציגם של כל בני האדם.
זאת הייתה תוכנית מפורטת של אלוהים כדי להצילנו מהמלכודת הבלתי נמנעת של החטא. ויהוה הפגיע בו את עוון כולנו (ישעיה 53:6) והעניק לנו את צדקותו. "צדק", ביוונית "דיקאיאוסון", משמעותו "הגינות וצדק" זה מלמד אותנו שישוע לקח את עוונם של כל בני האדם בדרך הכי הוגנת וצדיקה על ידי כך שהוטבל באותה דרך של הנחת הידיים. אנו ניצלנו על ידי אמונה חזקה בטבילתו, מותו ותחייתו של ישוע. באמצעות המילה הרוחנית (רומיים2:29) אשר הסירה את כל חטאינו מליבנו. לכן  פטרוס השליח אמר בחג השבועות:  "שובו מדרככם והיטבלו כל איש מכם בשם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקיבלתם את מתנת רוח הקודש" (מעשי השליחים 2:38)
כל החוטאים צרכים להשיג את מחילת החטאים בליבם על ידי האמונה בשמו של ישוע. מהי המשמעות של שמו? הוא יושיע את עמו מחטאתיהם" (מתי 1:21). השם ישוע פירושו המושיע שהציל את עמו מחטאיהם. כיצד הוא הציל אותנו מכל חטאינו? ישוע הציל אותנו מכל חטאינו דרך טבילתו ומותו על הצלב.    
כאשר שליחיו של ישוע לימדו את הבשורה, לפני שהם הטבילו את אלו שהאמינו באמת, הם וידאו שהם מבינים את טבילתו של ישוע ומותו על הצלב. בהתאם לכך אנו נטבלים כדי להודות כלפי חוץ שאנו מאמינים עמוק בליבנו בטבילתו ומותו של ישוע. כאשר אנו נטבלים אנו מתוודים "תודה לך ישוע שלקחת  את כל חטאי על ידי טבילתך ומותך, קום שוב והצילני. אני מאמין בך". אנו הוטבלנו במים על ידי הכמרים כסמל לאמונתנו בטבילתו של ישוע ומותו על הצלב, בדיוק באותה דרך שהוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל. לכן הקדושים בכנסיה המוקדמת לאחר שהם התמסרו לבשורה, הוטבלו כהוכחה לאמונתם, נגאלו וחטאיהם נסלחו.
טקס הטבילה הוא לא בהכרח מחויב המציאות, ומי הטבילה של המאמינים הם לא תנאי הכרחי לגאולתו של אדם. אנו רק יכולים להיגאל  על ידי האמונה בבשורה של המים והדם. התנ"ך מלמד אותנו שאנו נטבלנו בישוע המשיח (אל הרומים 6:3, אל הגלטיים 3:27)
אם כן איך אנו יכולים להיטבל בו? זה אפשרי רק כאשר נאמין בטבילתו מכיוון שהבשר יכול להתאחד עם ישוע ולהיצלב איתו רק על ידי טבילתו. כתוצאה מכך שישוע לקח את כל חטאנו על ידי טבילתו, מותו היה גזר הדין על עוונותינו. לכן גם אנו מתנו על הצלב יחד איתו וחלק מגופנו שחטא מת יחד איתו וכך ניצלנו מכל עוונותינו. אלו שהתאחדו עם ישוע דרך טבילתו ומותו יכולים להתאחד גם עם תחייתו. תחייתו היא לא רק תחייתנו מהמוות של החטא אלא גם תחייה שמאפשרת לנו להיוולד מחדש כילדיו של אלוהים המופעים טהורים ונקיים מחטאים לפני אלוהים. אילו לא היינו מעבירים את חטאנו אליו על ידי אי אמונתנו בטבילתו, מותו ותחייתו לא יהיו משמעותיים ולא יהיה להם שום קשר עם גאולתנו. אלו שהטילו את חטאיהם עליו צריכים להתאחד עם מותו על הצלב ואמונתם בטבילתו הופכת אותם לקדושים הנולדים מחדש. אך אלו שלא הטילו את חטאיהם עליו על ידי אמונה בטבילתו אין להם שום קשר עם מותו ותחייתו.  
טבילתם של הנאמנים היא נאמנות בעלת חשיבות כפי שאנו מכירים בבעל ואשה כזוג חוקי בטקס חתונה. טבילתם של הקדושים היא הכרזה חיצונית על האמונה הפנימית. כשאנו מכריזים על אמונתנו בטבילה ובצלב לפני אלוהים, הקדושים והעולם, אמונתנו הופכת ליותר קבועה. בלי הבנת המשמעות האמיתית של טבילתו של ישוע, לא נוכל להיגאל אפילו אם נאמין בישוע לעד. זוהי פשוט הולכת שולל של השטן. אנו צריכים קודם לקבל את מחילת החטאים על ידי אמונה אמיתית בליבנו בטבילתו של ישוע, ולאחר מכן נתקבל בשמחה בגן עדן. מי הטבילה שלנו אינם משמעותיים ללא האמונה שלנו בטבילתו של ישוע.