Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 4: שאלות נפוצות מקוראי ספרינו

מה אתה חושב על ניסי הנוצרים של היום? האם הם לא פעולות הרוח? אני חושב שרוח הקודש עדיין פועלת בכנסיית האלוהים.

בשאלה שלך על ניסי הנוצרים אתה צודק באופן חלקי.
 
אך עליך לזכור שכל הניסים האלוהיים באים כדי לתת לאנשים אמונה בישוע המשיח (יוחנן 2:11). במילים אחרות, אלוהים הרשה ניסים על מנת לאפשר לאנשים להיות בעלי אמונה בישוע המשיח.
 
אנו יכולים למצוא ניסים רבים אשר נעשו על ידי השליחים ותלמידי ישוע. במיוחד בספר מעשי השליחים. באמצעות הניסים, הם יכלו להעיד על אמונתם באמת שישוע הוא האלוהים, שהוא לקח את כל חטאינו באמצעות טבילתו, ושהוא מת כדי לשלם על כל חטאינו כששפך את דמו על הצלב.
 
אך, לאחר שהושלם דבר האלוהים הכתוב, אלוהים האב רוצה מאיתנו שנציית לכתוב יותר מאשר לחפש הוכחות ניסיות. זוהי הסיבה מדוע התנ"ך אומר, "האהבה לא תיבול לעולם אך הנבואות הנה תבטלנה והלשונות תיכלנה והדעת תיבטל. כי קצת הוא שידענו וקצת הוא שניבאנו. וכבוא התמים אז עבור תעבור קצת" (אל הקורנתיים 13:8-10).
 
ישוע אמר אל אחד מתלמידיו, "יען ראית אותי האמנת אשרי המאמינים ואינם רואים" (יוחנן 20:29).
 
אמונה אמיתית אינה מבוססת על ניסים שהתנסית בהם אלא על דבר האלוהים אשר כבר קיבלת ממנו.