Search

לימודי המשכן

שער חצר המשכן

עמודי חצר המשכן
 
שער החצר
 
החומר ששימש לשער חצר המשכן היה חוטי תכלת, ארגמן, שני וחוטי פשתן שזורים. גובה השער היה 2.5 מטר (7.4 רגל) ורוחבו היה בערך 9 מטר (30 רגל) . על ארבעת העמודים היה מסך שזור בחוטי תכלת, ארגמן שני וחוטי פשתן שזורים. כך, כל מי שהיה מנסה להיכנס לחצר המשכן הוא או היא היה יכול למצוא בקלות את השער שלו. 
 
החומרים של התכלת, ארגמן, שני וחוטי פשתן שזורים אשר היו משמשים לשער המשכן מראים שאלוהים מושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות ארבע עבודות של בנו ישוע.
 
ראשית, מה חוט התכלת מראה לנו? זה מראה לנו חלק מהאמת על ישוע אשר בא כמשיח בפועל של החוטאים כאשר מגיע לעולם הזה ולוקח את חטאי העולם על ידי שמקבל את טבילתו מיוחנן. למעשה, טבילה זו שישוע קיבל מיוחנן בנהר הירדן זו האמת של ישוע אשר לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד. ישוע למעשה נשא את כל חטאי העולם על כתפו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, הנציג של כל בני האדם. מכיוון שחטאי כל בני האדם הועברו כך על ראשו של המשיח, לאלה המאמינים באמת זו אין כל חטא בליבם.
 
שנית, מהי המשמעות האמיתית של חוט הארגמן השזור בשער חצר המשכן? זה אומר לנו שישוע הוא למעשה מלך המלכים. ישוע, למעשה, יצר את היקום, הוא הבורא בעצמו, לא יציר, והוא המשיח בפועל אשר בא לעולם הזה. הוא, המשיח, למעשה בא לכדור הארץ הזה כבר בדמות גוף אדם. ועל ידי שנשא את כל חטאי העולם על גופו שלו באמצעות הטבילה שהוא קיבל מיוחנן ועם מות הקורבן שלו ותחייתו, ישוע הושיע את כל עמו, אשר הכירו, יראו והאמינו במשיח שלהם, מכל חטאיהם ומהדין על החטא.
ישוע הוא למעשה האל המוחלט והמשיח המוחלט. מכיוון שישוע נשא את כל חטאי העולם על עצמו עם טבילתו, על ידי שדימם ומת על הצלב וקם לתחייה מהמתים, הוא לא רק טיהר את כל חטאינו, אלא הוא קיבל גם למעננו את דין החטא במקומנו.
 
שלישית, חוט השני מתייחס לדם שישוע שפך על הצלב והמשמעות שלו היא שהמשיח נתן חיים חדשים לאלה מאיתנו אשר האמינו. אמת זו של חוט השני אומרת לנו שישוע המשיח לא רק קיבל את דין חטאינו על ידי שלקח את חטאי העולם על עצמו עם טבילתו שקיבל מיוחנן, אלא הוא נתן גם חיים חדשים למאמינים על ידי שהעניק אמונה נותנת חיים לאלה אשר מתו מהחטא. ישוע אכן נתן חיים חדשים לאלה אשר מאמינים בטבילתו ובדם אשר הוא שפך.
מה אם כן המשמעות של חוטי פשתן שזורים? זה מראה שעם הברית החדשה אלוהים קיים את הבטחת הישועה שלו הכתובה בברית הישנה. וזה אומר לנו שכאשר ישוע לקח את כל חטאי העולם על עצמו עם טבילתו ונשפט על חטאינו על הצלב בברית החדשה, הוא הגשים את הישועה אשר אלוהים הבטיח לבני ישראל ולנו בדבר הברית.
 
אלוהים יהוה אשר בישעיהו 1:18, " לְכוּ־נָא וְנִוָּכְחָה יֹאמַר יְהוָה; אִם־יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ, אִם־יַאְדִּימוּ כַתּוֹלָע כַּצֶּמֶר יִהְיוּ." כמו כן, שיטת ההקרבה של הברית הישנה קובעת כיצד על הקורבנות להיות מוקרבים במשכן, איזה חטאים של בני ישראל הועברו על קורבן השה עם סמיכת הידיים וזו הייתה ההבטחה שאלוהים הבטיח לבני ישראל ולנו. זה היה גילוי ההבטחה של האל שהוא יושיע בעתיד את כל אנשי העולם מחטאי היומיום שלהם ומחטאי השנה באמצעות שה האלוהים.
 
זה גם היה סימן למשיח אשר עתיד לבוא. לכן, בזמן הברית החדשה כאשר ישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם על עצמו אחת ולתמיד על ידי שקיבל את טבילתו על פי הדרך של הברית הישנה זה היה המימוש של הברית עם האל. בנותנו לנו את כל דברי הבטחתו, אלוהים הראה לנו שהוא למעשה הגשים את הכל בדיוק כפי שהבטיח. הטבילה שישוע קיבל מראה אמת זו שהוא אלוהי הברית אשר קיים את כל הבריתות שלו.