Search

לימודי המשכן

מזבח העולה

מזבח העולה
 
הכלים של מזבח העולה
 
המידות של מזבח העולה היו 2.25 מטר (7.4 רגל) גם באורך וגם ברוחב וגובהו היה 1.35 מטר (4.5 רגל). הוא היה עשוי עצי שיטה ומכוסה בנחושת. כל פעם שבני ישראל הסתכלו על מזבח העולה הזה הם הגיעו להכרה שהם אלו אשר לכודים בדין ואינם מסוגלים להימנע מהרשעה. ובדיוק כמו שבעל החיים הקורבן הוצא להורג, הם הבינו שהם, גם, היו צריכים למות בגלל חטאיהם. אבל גם האמינו שהמשיח יבוא לעולם הזה וימחק את חטאיהם על ידי שיורשע ויוצא להורג בגלל חטאיהם כמו קורבן העולה.
 
מזבח העולה היה צילו של ישוע המשיח מושיענו. כפי שבעל חיים ללא פגם היה מוקרב על סמיכת הידיים ושפיכת דמו, ישוע המשיח בא אלינו כבן האלוהים ונשא את ההרשעות של כל חטאינו. בדיוק כפי שקורבן העולה של הברית הישנה היה צריך לקבל את כל החטאים באמת סמיכת הידיים ושפך את דמו, הוא קיבל את כל חטאי העולם אשר הועברו עליו על ידי שהוטבל בידי יוחנן ונשא את ההרשעות על חטאים אלה על ידי ששפך את דמו על הצלב.
 
בדרך זו, מזבח העולה מראה לנו שישוע המשיח לקח את כל חטאינו על עצמו עם טבילתו, מת על הצלב, קם לתחייה מהמתים ועל ידי כך הושיע אותנו.