Search

לימודי המשכן

ארון העדות

ארון העדות
 
התכולה של ארון העדות
 
ארון העדות שמידותיו היו באורך 113 סנטימטר (3.7 רגל) ו 68 סנטימטר (2.2 רגל) ברוחב ו 68 סנטימטר (2.2 רגל) בגובה,  היה עשוי מעצי שיטה ומצופה זהב. בתוך הארון הזה, היו שני לוחות האבן  שחקוקות בהם עשרת הדברות וקערת זהב של מן ולאחר מכן גם מטהו של אהרון התווסף אליהם.
הכפורת, אשר נמצאה על הארון הייתה עשויה מזהב טהור. ובשתי הקצוות שלה היו הכרובים שפניהם כלפי הכפורת. הכפורת זה המקום בו אלוהים העניק את חסדו על אלה אשר יצאו אליו עם אמונה.
 
ארבע טבעות זהב היו בכל פינה של הארון. שתי טבעות היו יצוקות משני צידי ומוטות הושחלו דרך הטבעות כך שניתן יהיה לשאת את הארון. על ידי ההשחלה של מוטות דרך שתי טבעות מצד אחד ושתי טבעות מצד שני, אלוהים וידא ששני אנשים יוכלו להרים ולשאת אותו. ואדונינו אמר, "ונועדתי לך שם מעל הכפורת."
אלוהים גרם לבני ישראל לשאת את ארון העדות יחד עם הכפורת על ידי המוטות של הארון. המשמעות של זה היא שאלוהים רוצה שנפיץ את הבשורה ברחבי כל העולם. אותו דבר נכון גם לגבי מזבח הקטורת כלומר, גם אצלו היו טבעות משני צדדיו, מוטות הושחלו דרך טבעות אלו ושני אנשים יכלו לשאת את המזבח.
אחת לשנה, הכהן הגדול לקח את דם קורבן העולה ונכנס אל קודש הקודשים. לאחר מכן הוא התיז את הדם הזה של קורבן העולה על הכפורת בדיוק שבע פעמים. אלוהים אמר שהוא אז ייוועד עם בני ישראל על הכפורת הזו. אלוהים פגש את כל מי שהייתה לו אמונה כמו של הכהן הגדול, כלומר, אמונה במחילת החטאים אשר נראית בשיטת ההקרבה.
הדם של הקורבן אשר הותז על הכפורת מראה את דינו הצודק של האל על החטא ורחמנותו על בני האדם. ביום הכיפורים, היום העשירי של החודש השביעי, אהרון הכהן הגדול סמך את ידיו על קורבן העולה כדי להעביר את כל חטאי השנה של בני ישראל. לאחר מכן הוא שחט את גרונו והוציא את דמו לכלי שרת והתיז אותו  על הכפורת (ויקרא 16:11-16).
באמצעות הדם אשר הותז כך, אלוהים פגש את בני ישראל ונתן להם את ברכת מחילת החטאים. בגלל חסדו של האל לבני ישראל הוא יסד את שיטת ההקרבה. עם סמיכת הידיים הזו על בעל החיים הקורבן ודמו, אלוהים בצדיקות מחק את חטאיהם ונתן להם את חמלתו, מחילת חטאיהם על ידי חסדו.