Search

לימודי המשכן

כיסויי המשכן

דרשות קשורות

• ארבעת הדברים הנסתרים בכיסויי המשכן (שמות 26:1-14)

ארבעת הדברים הנסתרים בכיסויי המשכן
(שמות 26:1-14)
"ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני כרובים מעשה חושב תעשה אותם. אורך היריעה האחת שמונה ועשרים באמה ורוחב ארבע באמה היריעה האחת מידה אחת לכל היריעות. חמש היריעות תהיין חוברות אשה אל אחותה וחמש יריעות חוברות אשה אל אחותה. ועשית לולאות תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחוברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית. חמישים לולאות תעשה ביריעה האחת וחמישים לולאות תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילות הלולאות אשה אל אחותה. ועשית חמישים קרסי זהב וחיברת את היריעות אשה אל אחותה בקרסים והיה המשכן אחד. ועשית יריעות עיזים לאוהל על המשכן עשתי עשרה יריעות תעשה אותם. אורך היריעה האחת שלושים באמה ורוחב ארבע באמה היריעה האחת מידה אחת לעשתי עשרה יריעות. וחיברת את חמש היריעות לבד ואת שש היריעות לבד וכפלת את היריעה השישית אל מול פני האוהל. ועשית חמישים לולאות על שפת היריעה האחת הקיצונה בחוברת וחמישים לולאות על שפת היריעה החוברת השנית. ועשית קרסי נחושת חמישים והבאת את הקרסים בלולאות וחיברת את האוהל והיה אחד. וסרח העודף ביריעות האוהל חצי היריעה העודפת תסרח על אחורי המשכן. והאמה מזה והאמה מזה בעודף באורך יריעות האוהל יהיה סרוח על צידי המשכן מזה ומזה לכסותו. ועשית מכסה לאוהל עורות אילים מאדמים ומכסה עורות תחשים מלמעלה."
  
 

כיסויי המשכן

 
אנו מפנים עתה את תשומת ליבנו לכיסויי המשכן. כיסויי המשכן היו עשויים מארבע שכבות. כאשר אלוהים אמר למשה לבנות את המשכן, הוא נתן לו הוראות מפורטות. באופן יחודי, הכיסוי הראשון של המשכן היה יכול להיראות רק מתוככי המשכן, כשהוא מכסה את קרשי המשכן ואת כל כליו אשר בפנים. כיסוי זה נתלה מעל קרשי המשכן, הקודש, וקודש הקודש, עד לקרקע. הוא נעשה מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים, ודמותם היפה של הכרובים גם הייתה ארוגה בו.
הכיסוי הראשון היה עשוי מסט של יריעות עיקריות המחוברות אחת לשניה, אשר כל אחת ממנה הייתה עשויה על ידי שילוב של חמש יריעות קטנות יותר אחת לשניה, חמישים לולאות של תכלת נעשו על הקצה המקשר של היריעות. קרסי זהב היו מחוברים ללולאות התכלת הללו וחיברו את שני הסטים של היריעות כדי ליצור כיסוי אחד גדול.
הכיסוי הראשון של המשכן היה עשוי מעשר יריעות אשר היו קשורות לשני סטים של יריעות רחבות יותר. האורך היה 28 אמה. אמה היא בערך 45 סנטימטר, וכך האורך היה בערך 12.6 מטר במידות של היום, בעוד הרוחב של כל יריעה היה ארבע אמות, 1.8 מטר. חמש יריעות נקשרו בהתחלה יחדיו כדי ליצור שני סטים של יריעות, ואז סטים אלו חוברו אחד לשני עם חמישים לולאות של תכלת וחמישים קרסים של זהב. כך נעשה הכיסוי הראשון של המשכן. אך היו עוד שלושה כיסויים נוספים. הכיסוי הראשון של המשכן היה עשוי מיריעות ארוגות עם דגם אומנותי של הכרובים עם תכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים.
זה היה כדי להראות לנו את הדרך למלכות השמים. למשל, חוט התכלת אשר שימש לכיסוי הראשון של המשכן מראה את הטבילה שישוע קיבל מיוחנן כדי לקחת את כל חטאי העולם. על ידי שהוטבל, ישוע לקח את כל חטאי העולם (מתי 3:15). כיוון שישוע לקח את כל חטאי העולם על גופו באמצעות טבילתו, טבילה זו נעשתה עתה לאות הישועה (הראשונה לפטרוס 3:21).
הכיסוי השני של המשכן היה עשוי מצמר עיזים (שמות 26:7). אורכו היה גדול יותר מהכיסוי הראשון ב 90 סנטימטר. האורך היה 30 אמה, 13.5 מטר, והרוחב היה 4 אמות, 1.8 מטר. הכיסוי היה עשוי מאחת עשרה יריעות המחוברות אחת לשניה לשני סטים של יריעות, הראשונה עם חמש יריעות והאחרת עם שש. שני סטים אלו נקשרו אחד לשני עם קרסי נחושת.
הכיסוי השני הזה של המשכן העשוי מצמר עיזים אומר לנו שישוע עשה אותנו לקדושים עם צדקת האלוהים. כשהוא בא לעולם הזה, כאשר אדונינו היה בן 30, הוא נטבל מרצונו על ידי יוחנן וקיבל את חטאי העולם על עצמו. כתוצאה מכך, ישוע נשא את חטאי העולם אל הצלב, נצלב, מחק את חטאינו אחת ולתמיד, ועל ידי כך הפך למושיענו. לכן הכיסוי השני, הכיסוי הלבן של צמר עיזים אומר לנו שישוע המשיח אשר הפך לשעיר לעזאזל עשה אותנו לחפי חטא עם טבילתו ודמו.
הכיסוי השלישי של המשכן היה עשוי מעורות אילים מאודמים, ואומר לנו שישוע נשא על כתפיו את חטאינו כשהוטבל, נשא אותם אל הצלב, שפך את דמו והורשע ועל ידי כך גאל אותנו מכל חטאינו.
הכיסוי הרביעי של המשכן היה עשוי מעורות תחשים. המשמעות של עורות התחשים היא שכאשר מסתכלים על ישוע המשיח מבחינה חיצונית אין בו שום דבר נחשק. אך הוא היה למעשה אלוהים בעצמו. עורות התחשים מראים לנו את דיוקנו של ישוע המשיח אשר הנמיך את עצמו לדרגת בני אדם על מנת להושיענו מחטאי העולם.
הבה נבחן עתה את שלושת כיסויי המשכן האלו ביתר פירוט.
  
 
המשמעות הרוחנית של הכיסוי הראשון של המשכן
 
המשמעות הרוחנית של הכיסוי הראשון של המשכן
החומרים אשר שימשו לכיסוי הראשון של המשכן היו, תכלת, ארגמן, חוטי שני וחוטי פשתן שזורים. הוא נעשה בדרך כזו שארבעת הצבעים יראו מתוך המשכן. גם דגם של מלאכים היה ארוג בו, כך שהם יסתכלו על המשכן מלמעלה. המשמעות הרוחנית נמצאת בכל אחד מארבעת הכיסויים הם כדלהלן.
האמת האלוהית של חוט התכלת הנראית בחומרי הכיסוי של המשכן היא שהמשיח, אחת ולתמיד, קיבל את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו. הוא בא לעולם הזה והוטבל על ידי יוחנן המטביל, נציגם של בני האדם, כדי לשאת את כל חטאי העולם, בדיוק כפי שקורבן העולה של הברית הישנה קיבל את כל חטאי החוטאים אשר הועברו עליו באמצעות סמיכת הידיים. זה גם אומר לנו על האמת שישוע שטף את כל חטאי העולם על ידי שנשא את ההרשעות על חטאיהם אלה אחת ולתמיד.
חוט הארגמן, מצד שני, אומר לנו שישוע המשיח אשר בא לעולם הזה הוא מלך המלכים והאלוהים המוחלט שלנו. הוא אומר לנו שישוע הוא אלוהים במהותו. חוט הארגמן הנראה במשכן אומר לנו שישוע אשר קיבל בבת אחת את כל חטאינו באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן, שפך את דמו על הצלב, ועל ידי כך נשא באופן יצוגי את הקורבן ואת ההרשעות של חטאינו במקומנו.
טבילת ישוע ודמו על הצלב היו אותו דבר כמו שיטת ההקרבה שבזמן הברית הישנה כאשר קורבן ללא פגם קיבל את חטאי החוטאים באמצעות סמיכת הידיים ודימם למוות כדי לשאת את ההרשעות על חטאים אלה. באותו אופן, בברית החדשה, ישוע הוטבל, הלך אל הצלב, ושפך את דמו ומת עליו.
התנך מתייחס לישוע המשיח כקורבן העולה. המשמעות של ישוע היא "כי הוא יושיע את עמו מעונותיהם" (מתי 1:21). והשם המשיח משמעותו "האדם שנמשח." בברית הישנה, שלושה סוגי אנשים היו נמשחים; מלכים, נביאים וכהנים. לכן, השם "ישוע המשיח" מסמל שהוא המושיע. אלוהים בעצמו, הכהן הגדול של מלכות השמים, ואדוני האמת הנצחית. בבואו לעולם הזה, כשהוא מוטבל על ידי יוחנן ושופך את דמו, הוא הפך למושיענו האמיתי.
באותו אופן, הכיסוי הראשון של המשכן חושף שהמשיח יבוא באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים ועל ידי כך יושיע את אלה אשר מאמינים בו מחטאיהם ומהרשעותיהם. פעולות אלו הן לא אחרות מטבילת ישוע ודמו על הצלב. האמת האלוהית של הישועה הנראית בכיסוי הראשון הזה של המשכן העשוי ארבעה צבעים היא שהמשיח בא אל העולם הזה, לקח את חטאי בני האדם כשהוטבל, נצלב למוות וקם לתחייה מן המתים.
עם הפעולות האלו, ישוע המשיח הושיע מחטאיהם את אלה אשר האמינו בו ועשה אותם לאנשי האלוהים. ישוע המשיח הוא מלך המלכים וקורבן העולה אשר מחק את חטאי החוטאים, והוא גאל את אלה המאמינים מכל חטאיהם ומהרשעותיהם.
 
 
המשמעות הרוחנית של הכיסוי השני של המשכן
  
המשמעות הרוחנית של הכיסוי השני של המשכן
החומרים אשר שימשו לכיסוי השני של המשכן היו צמר עיזים. זה אומר לנו שהמשיח שיבוא יצדיק את בני האדם על ידי שיגאל אותם מחטאיהם ומההרשעות על חטאיהם. זה מראה לנו, במילים אחרות, שכדי שבני האדם יקבלו את מחילת החטאים, בהחלט נחוץ מבחינתם להאמין בבשורת המים, הדם והרוח. צדקת האלוהים שטפה את ליבנו לבן כשלג, ועל ידי כך אפשרה לנו לקבל את מחילת חטאינו.
 
  
המשמעות הרוחנית של הכיסוי השלישי של המשכן
 
המשמעות הרוחנית של הכיסוי השלישי של המשכן   
החומרים אשר שימשו לכיסוי השלישי של המשכן היו עורות אילים מאודמים. זה מראה שהמשיח יבוא לעולם הזה, יקח את חטאי העולם על ידי שיוטבל, יצלב ועל ידי כך יהפוך לקורבן העולה של חטאי עמו. הדם שישוע המשיח שפך על הצלב שילם את חובות המוות של חטאי העולם הזה. במילים אחרות, זה אומר לנו שישוע המשיח בעצמו הפך לקורבן העולה ועל ידי כך הושיע את עמו מחטאיהם (ויקרא 16).
ביום הכיפורים, שני קורבנות של שעירים הוכנו כדי לקחת את חטאי כל בני ישראל. אחד מהם היה קורבן עולה של כפרה אשר ניתן לאלוהים על חטאיהם. ביום ההוא, הכהן הגדול סמך את ידיו על ראש שעיר הקורבן הראשון, והעביר את כל החטאים של האנשים עליו בבת אחת. לאחר מכן הוא לקח את דמו, התיז אותו על הצד המזרחי של הכפורת וממול הכפורת התיז אותו שבע פעמים. כך קורבן הכפרה של בני ישראל ניתן לאלוהים.
לאחר מכן, בפני בני ישראל אשר התאספו מסביב למשכן, הכהן הגדול שם את ידיו על השעיר לעזאזל האחר והעביר עליו את חטאי השנה של ישראל. זה היה כדי לתת לכל בני ישראל את ההכרה שכל חטאיהם של השנה שעברה נלקחו מהם כך על ידי סמיכת הידיים של הכהן הגדול. השעיר לעזאזל הזה נלקח לאחר מכן אל המדבר, אל מותו כשהוא נושא עימו את כל החטאים (ויקרא 16:21-22). זו הייתה הבטחתו של אלוהים שהמשיח יבוא לעולם הזה, יקח את כל חטאי העולם כשיוטבל על ידי יוחנן המטביל, נציגם של כל בני האדם (מתי 11:11-13, 3:13-17), ישא את הרשעות החטאים הללו כשהוא נצלב ברצון, ועל ידי כך יושיע את עמו מכל חטאיהם.
 
 
המשמעות הרוחנית של הכיסוי הרביעי של המשכן
 
המשמעות הרוחנית של הכיסוי הרביעי של המשכן 
עורות התחשים מראים לנו את דמותנו וגם את דמות ישוע כאשר הוא בא לעולם הזה. אדונינו בא לעולם הזה בגוף אדם כדי לקרוא לחוטאים ולעשותם צדיקים. עורות התחשים אומרים לנו גם שישוע המשיח לא רומם את עצמו כאשר הוא בא לעולם הזה, אלא אדרבה הוא הנמיך את עצמו כאיש עניו.
בזמן הברית הישנה, אלוהים אמר באמצעות נביאיו שהמשיח יבוא ויגאל את החוטאים של העולם הזה מכל עוולותיהם. אנו יכולים לראות שאלוהים הגשים את דבר הנבואה אשר נאמר באמצעות משרתיו עם טבילת ישוע המשיח ודמו על הצלב. דבר ההבטחה הזה הוא דבר הברית שהמשיח ישא לא רק את חטאי בני ישראל אלא גם את כל החטאים וההרשעות של כולם בעולם הזה, ושהוא יושיע את כל מאמיניו ויעשה אותם לעמו.
שמות 25 מדבר על החומרים אשר שימשו לבניית המשכן. חומרים אלה של המשכן כוללים תכלת, ארגמן חוט שני, חוטי פשתן שזורים, צמר עיזים, עורות אילים מאודמים, עורות תחשים, זהב, כסף, נחושת, בשמים, שמן, ואבנים יקרות. כל החומרים האלו מראים שהמשיח יבוא לעולם הזה ויושיע את עמו מחטאיהם באמצעות טבילתו ודמו. לפיכך, בכיסויי המשכן נסתרת תוכנית הישועה שאלוהים עשה כדי להושיע את עמו מחטאיהם.
מדוע אלוהים ציווה שהתכלת, הארגמן, וחוט השני ישמשו כחומרים של כיסוי המשכן? ומדוע הוא ציווה להשתמש בצמר עיזים, עורות אילים מאודמים ועורות תחשים? אנו חייבים לתת תשומת לב מיוחדת לתוכנית שאלוהים עשה כדי להושיע אותנו מחטאי העולם. אנו חייבים להאמין בפעולות הנראות בתכלת, ארגמן וחוט השני אשר באמצעותם ישוע המשיח הושיע את עמו מחטאיהם, כפי שהם, ואנו חייבים על ידי כך להיוושע מחטאינו ולהפוך לאנשי האלוהים. אנו חייבים, במילים אחרות, לדעת ולהאמין בתוכנית של אלוהים הנראית בכיסויי המשכן.
 
 
על ידי ארבע שיטות
 
ארבעת הכיסויים של המשכן מספרים לנו בפירוט את הדרך אשר באמצעותה אלוהים גאל אותנו מחטאינו: המשיח יבוא לעולם הזה בגוף, יקח את כל חטאי העולם עם הטבילה אשר יקבל מיוחנן, יצלב כעונש על החטאים האלה, ימחל על חטאי עמו ויושיע אותם מחטאיהם עם דמו. בכל אופן, הישועה מתקיימת רק לאלה המאמינים במשיח כמושיעם. אנו כולנו חייבים להאמין שישוע המשיח, כפי שנראה בכיסויי המשכן, אכן בא על ידי טבילתו והצלב, ועל ידי כך הושיע אותנו אחת ולתמיד מכל חטאינו.
בהתאם לנבואות של התכלת, הארגמן וחוט השני הנראים בכיסויי המשכן, בן האלוהים בא אלינו כקורבן העולה של תקופת הברית החדשה, הוטבל, ושפך את דמו הצלוב על הצלב. יותר מכך, על ידי האמונה במשיח הנראה בכיסויי המשכן, אנו יכולים לתת לאלוהים את קורבן האמונה אשר הושיע אותנו.
לפיכך, אנו חייבים להאמין באמת הנראית בתכלת, ארגמן, וחוט השני. אם האדם לא יוצא לפני אלוהים ונכשל בהעלאת קורבן האמונה על ידי האמונה בפעולותיו של ישוע הנראות בתכלת, בארגמן ובחוט השני, הוא ללא ספק יושמד על חטאיו. אך אם האדם מאמין באמת הזו, על ידי האמונה בישועה הוא יכול לבוא לפני אלוהים כילדו. המשכן מראה לנו שכל מי אשר אינו מאמין בישוע המשיח אשר הפך לקורבן העולה ואשר נראה בתכלת, בארגמן ובחוט השני, לעולם לא יוכל להיכנס למלכות האלוהים.
לפיכך, כיסויי המשכן מראים לנו את הדרך לגן עדן. אנו חייבים למצוא את הדרך להיכנס לגן עדן על ידי האמונה באמת הנגלית בתכלת, בארגמן ובחוט השני. כל מי שרוצה להיכנס למלכות האלוהים חייב קודם שבעיית חטאיו תיפתר על ידי האמונה באמת של מחילת החטאים הנראית בתכלת, בארגמן, ובחוט השני. לפיכך, אם בני האדם יכנסו לכנסיית האלוהים על ידי האמונה באמת הזו, או אם הם ידחו על ידי אלוהים על שלא האמינו, זוהי הבחירה שעליהם להחליט.
כמובן, מצפוננו חופשי להאמין או לא להאמין באמת של הישועה הנראית בכיסויי המשכן. אך עליכם גם להבין שהתוצאה של האי אמונה באמת תהיה נוראית מכדי לשאתה. בכל אופן, כדי שניכנס לביתו הזוהר של אלוהים בהתאם לרצונו, אנו חייבים להיוושע לעד מחטאינו על ידי האמונה בטבילה שהמשיח קיבל מיוחנן ובדם על הצלב. כולם חייבים לקבל ולהאמין בליבם שהטבילה של המשיח ודמו על הצלב מחלו על כל חטאיהם. רק כאשר הם יאמינו כך, הם יוכלו לקבל את מחילת החטאים המוחלטת ולהיכנס לתהילת האלוהים.
הכיסוי הראשון של המשכן היה ארוג מארבעה סוגים שונים של חוטים, והוא שכב מתחת לכיסוי השני העשוי מצמר עיזים. זה מראה לנו שהעובדה שאנו היינו מסוגלים לקבל את מחילת החטאים מבוססת על פעולותיו של ישוע: טבילתו ודמו. לפיכך, מחילת החטאים אשר אנו קיבלנו על ידי האמונה בצדקת האלוהים מבוססת על אמונתנו בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים הנראים בכיסוי הראשון. כדי לראות עד כמה נכונה עובדה זו, הבה נפנה אל דבר התנ"ך שמתחת.
ישעיה 53:6 אומר, "ויהוה הפגיע בו עוון כולנו." ואל העברים 9:28 אומר, "כן הוקרב המשיח פעם אחת למען שאת חטאי רבים." והשנית אל הקורנתיים 5:21 אומר, "כי את אשר לא ידע חטאת אותו עשה לחטאת בעדנו למען נהיה בו אנחנו לצדקת האלוהים." כל הקטעים האלה אומרים לנו שישועתנו הושלמה על בסיס פעולות הישועה של ישוע הנראות בחוטי הפשתן השזורים, בתכלת, ארגמן וחוט השני אשר שימשו לכיסוי הראשון של המשכן. זה שהמשיח בעצמו נתלה על העץ ונשא באופן יצוגי את ההרשעות על החטאים שלנו על גופו נעשה לאפשרי על ידי העובדה שהוא קודם לקח את חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן, ולא אך ורק על ידי הצלב שהוא נשא את חטאי העולם.
כאשר ישוע נשא את כל חטאי העולם כשהוטבל ועל ידי כך נשא סבלי מוות על הצלב כדי לכפרם, הוא לא פחד. להיפך, הוא שמח! מדוע? מכיוון שזה היה הרגע בו הוא "מילא כל הצדקה" (מתי 3:15). כדי להושיע אותנו מחטאינו, ישוע הוטבל ונשא את דמו על הצלב. הוא עשה כן כיוון שהוא אהב אותנו. זוהי הסיבה מדוע הוא בא לעולם הזה, הוטבל על ידי יוחנן, ושתה ברצון מכוס ההקרבה. כיוון שישוע לקח את כל החטאים והפגמים באמצעות טבילתו, הוא יכל לשפוך את דמו על הצלב ובאופן יצוגי לשאת את ההרשעות על חטאינו.
 
  
הקרסים אשר חיברו את הכיסוי הראשון של המשכן היו עשויים זהב
  
הכיסוי הראשון של המשכן היה עשוי משני סטים של חמש יריעות אשר היו קשורות אחת לשניה עם קרסי זהב. זה למעשה מראה לנו שאנו יכולים להיכנס למלכות השמים רק כאשר אנו מאמינים באמת של מחילת החטאים הנראית בתכלת, ארגמן וחוט השני. זה ששני הסטים של חמש היריעות היו קשורים אחד לשני בקרסי זהב מראה לנו שאנו יכולים להיוושע מכל חטאינו רק כאשר יש לנו אמונה מוחלטת בישועתו. בתנ"ך, הזהב מציין את האמונה האמיתית המאמינה בדבר האלוהים.
לפיכך, כולם וכל אחד מאיתנו חייב ללא ספק להאמין בדבר האלוהים. זה חשוב מאד מבחינתנו שתהיה לנו אמונה באמת הנראית בחוט התכלת. לצליבת ישוע בעצמה לבד אין שום השפעה על ישועתנו. מדוע? כיוון שקודם לצליבתו חייב להיות התהליך של טבילת ישוע אשר בו החוטאים יכולים להעביר באמצעותו את חטאיהם על ישוע המשיח. לצלב יש השפעה על ישועתנו רק כאשר אנו מאמינים שאלוהים האב גרם לישוע המשיח לקבל את חטאי העולם על ידי שהוטבל.
 
  
מה אומרים לנו חוטי הפשתן השזורים?
  
הם אומרים לנו שאלוהים פעל בתוכנו בהתאם למילת האמת המתוכננת שלו. המשיח למעשה בא לעולם הזה ונשא את חטאינו ואת הרשעותינו באמצעות הטבילה אשר הוא קביל מיוחנן והדם על הצלב. וגם, זה אומר לנו שהישועה כבר התבצעה בדיוק כפי שהוא הבטיח בדבריו.
בזמן הברית החדשה, אדונינו אכן בא לעולם הזה, לקח את חטאינו כשהוטבל על ידי יוחנן, דימם למוות, נשא את כל ההרשעות של חטאינו ועל ידי כך קיים את כל הבטחות הישועה. על ידי שהוטבל בידי יוחנן ונצלב, אדונינו השלים וביצע את רצון אלוהים האב. הברית אשר אלוהים כרת עם בני ישראל התקיימה כולה באמצעות בנו ישוע.
מי, אם כן, צריך לשים תשומת לב לאמת הזו? האם רק בני ישראל? או אני ואתם?
העובדה שהכיסוי הראשון של המשכן היה קשור יחדיו עם חמישים קרסי זהב, דורשת את האמונה האמיתית מאיתנו. זה מראה לנו שאנו יכולים להיכנס למלכות האלוהים רק כאשר אנו יודעים ומאמינים שישוע שטף את כל חטאינו באמצעות פעולותיו הנראות בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים אשר שימשו לכיסוי הראשון של המשכן.
במילים אחרות, זה מראה לנו שמחילת החטאים מתקבלת רק על ידי האמונה בדבר האמת. באמצעות דברי הברית הישנה והחדשה, אלוהים למעשה מראה לנו בפירוט שאנו יכולים להגיע לישועה האמיתית שלנו רק על ידי האמונה בטבילה ובדם על הצלב הנראים בכיסויי המשכן ואשר הושיעו אותנו מכל חטאינו.
אלוהים אכן אפשר לנו להישטף מכל חטאינו ולהפוך ללבנים כשלג על ידי האמונה באמת הנראית בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים אשר שימשו לכיסוי הראשון של המשכן. ואלוהים אפשר רק לאלה אשר יש להם את האמונה הזו להיכנס לממלכתו. אנו חייבים לדעת על כיסויי המשכן ולהאמין בהם. על ידי האמונה בישוע המשיח אשר בא אלינו באמצעות הפעולות של התכלת, הארגמן וחוט השני, אנו יכולים למעשה להשיג את הכשירות להפוך לילדי האלוהים ולקבל את התהילה של הכניסה לממלכתו.
כאשר המשיח הושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות עבודותיו הנראות בתכלת, בארגמן ובחוט השני, כיצד אנו יכולים שלא להאמין באהבת הישועה העמוקה והגדולה של אלוהים ולדחותה? אנו כולנו חייבים להאמין בישוע המשיח כמושיענו אשר הושיע אותנו מחטאי העולם על ידי שהוטבל ושפך את דמו על הצלב. רק אז נוכל להפוך לאנשי האלוהים.
אלה אשר אינם מאמינים באמת של התכלת, הארגמן, וחוט השני הנראים בכיסוי הראשון של המשכן אינם יכולים למעשה לשטוף את חטאיהם על ידי האמונה. אלה אשר אינם מאמינים באמת הזו אינם יכולים להפוך לילדי האלוהים. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים להאמין באמת הישועה הנראית בתכלת, בארגמן ובחוט השני אשר שימשו לכיסויי המשכן, ועל ידי כך אנו חייבים לקבל חיי נצח.
 
 
הכיסוי השני העשוי מצמר עיזים היה גדול קמעה מהכיסוי הראשון של המשכן
 
הכיסוי השני העשוי מצמר עיזים היה גדול יותר מהכיסוי הראשון של המשכן. המשמעות של זה היא שאלה המתייצבים כנגד אלוהים אינם יכולים אפילו לראות חלק מהאמת שנחשפת בכיסוי הראשון של המשכן. למעשה היה צורך להסתיר את האמת האלוהית של מחילת החטאים בתכלת, ארגמן, וחוט השני של הכיסוי הראשון של המשכן. זה היה מכיוון שאלוהים קבע שרק אלה המכבדים והיראים אותו יוכלו להיכנס לממלכתו על ידי האמונה בפעולות ישוע הנראות בתכלת, ארגמן ובחוט השני.
זוהי הסיבה גם מדוע אלוהים שם את הכרובים במזרח גן עדן, ואת להט החרב המתהפכת כדי לשמור על הדרך לעץ החיים, לאחר שהוא גירש את האדם אשר נכשל בחטא (בראשית 3:24). האמת אשר מאפשרת לאדם להיכנס למלכות השמים אינה יכולה להיראות פשוט לכל אחד ללא האמונה קודם באלוהים. זוהי הסיבה מדוע אלוהים עשה את הכיסוי של צמר העיזים גדול קמעה מהכיסוי הראשון של המשכן.
הכיסוי השני של המשכן מראה לנו שאנו יכולים להפוך לצדיקים רק כאשר אנו מקבלים את מחילת החטאים הנראית בכיסוי הראשון. במילים אחרות, אלוהים הרשה רק לאלה המאמינים בדברו ביראה ובכבוד, ועל ידי כן מחזיקים את בשורת האמת, להפוך לעמו. כיוון שכך אלוהים החליט שצריך להיות, הוא לא הרשה פשוט לכל אחד להפוך לילדו בלי שיאמין קודם בתכלת, בארגמן ובחוט השני של מחילת החטאים אשר נקבעה על ידו. רצון האלוהים הוא שאלה אשר ליבם רע לעולם לא יוכלו להבין אפילו קצת מהאמת האלוהית של התכלת, הארגמן וחוט השני.
 
  
הכיסוי השני של המשכן היה עשוי מצמר עיזים וקרסיו היו עשויים מנחושת
 
המשמעות הרוחנית של קרסי הנחושת מראה את הדין על חטאי האנשים. קרסי הנחושת אומרים לנו שעל כל החטאים נדרש תשלום הוגן. לפיכך קרסי הנחושת מכילים את האמת שהמשיח היה חייב לשפוך את דמו על הצלב כיוון שהוא בא לעולם הזה כדי לקחת את חטאי העולם אחת ולתמיד על ידי ההטבלה. כיוון שהמשיח לקח בתחילה את חטאי העולם באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן, הוא יכל לאחר מכן לשאת את ההרשעות על חטאים אלה של העולם עם הדם אשר הוא שפך על הצלב.
מקרסי הנחושת, אנו יכולים לגלות את חוק האלוהים האומר לנו ששכר החטא הוא המוות (אל הרומיים 6:23). לכן אנו חייבים להכיר בכך שאלוהים מילא את דין חטאינו באמצעות המשיח. מכיוון שישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן ודימם למוות על הצלב, הדין על כל החטאים של בני האדם הושלם.
כאשר אנו הולכים לפני האלוהים, אתם ואני חייבים לחשוב במצפוננו על מהי האמת. אנו חיים בעולם הזה כשאנו עושים כל יום חטאים עם ליבנו, מחשבותינו, ומעשינו. אף על פי כן, המשיח גם קיבל את כל החטאים האלו שאנו עושים כל יום, שילם את חובות החטאים הללו במחיר חייו, ועל ידי כך השלים את הישועה בשבילנו. מצפונינו לפני האלוהים יקמול וימות אם לא תהיה לנו אמונה באמת שלו. לכן, כולנו חייבים עתה להאמין באמת הזו, כך שנשמותינו המתות יוכלו להיוושע ולחיות שוב.
האם ליבנו משתוקק להאמין באמת הנראית בקרסי הנחושת הללו? האמת אשר קרסי הנחושת מספרים עליה היא שכאשר לא יכולנו להימנע מלהיות מורשעים על חטאינו, המשיח לקח את חטאינו על ידי שהוטבל והורשע באופן יצוגי על כל החטאים הללו למעננו. ישוע למעשה נשא את כל הרשעות החטאים אחת ולתמיד עם טבילתו והדם על הצלב. בעשותו כן, ישוע המשיח נתן לנו אמונה המאפשרת להיכנס למלכות האלוהים.
כאשר למישהו יש חטא בליבו לפני אלוהים, הוא חייב להיות מובל לגיהינום. בגלל חטאינו, כל מה שמגיע לנו זה רק מוות נצחי. אך המשיח בא כקורבן היצוגי של חטאינו ועל ידי כך הושיע אותנו מכל ההרשעות שלהם. אנו היינו אמורים להיות מוענשים וללכת לגיהינום על חטאינו, אך על ידי האמונה שהמשיח נענש באופן יצוגי במקומנו, אנו יכולים עתה להיכנס למלכות האלוהים.
על ידי האמונה בזה בליבנו, אנו חייבים להימחל מכל חטאי העולם ולהתחמק מההרשעות על חטאינו. כדי לעשות עבודה זו של ישועה, המשיח קיבל את חטאי העולם כשהוטבל על ידי יוחנן, ונצלב בגלל חטאי העולם האלו. על ידי הידיעה והאמונה באמת הזו, אנו חייבים לא רק לקבל את מחילת החטאים, אלא אנו חייבים גם להיוושע מההרשעות על החטאים.
אנו חייבים להאמין שהמשיח יכל לקבל את חטאינו על עצמו ולשאת את ההרשעות על חטאים אלה רק על ידי שבא לעולם הזה וקיבל קודם את טבילתו בצורת סמיכת הידיים. אם המשיח לקח את כל חטאי העולם שלנו באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן, ואם הוא נצלב כדי לשלם את חובות החטאים הללו, אנו גם חייבים להאמין בכך. לאלה המאמינים כך, אלוהים נותן חיים חדשים.
כיוון שהיינו מיועדים לגיהינום על חטאינו, המשיח קיבל את חטאינו ומת במקומנו ועל ידי כך נשא את הרשעות חטאינו. בשבילנו, אנו אשר היינו אמורים למות על הרשעות חטאינו, אדונינו נשא במקומנו את ההרשעות. אם ישוע נצלב למוות כדי להושיענו מדין חטאינו, אנו חייבים להאמין כך.
אנו חייבים לקבל את ישועת ישוע לנשמותינו, לעמקי ליבנו ולא על ידי רצון גשמי אלא על ידי אמונה רוחנית בדברו. כולם וכל אחד מכם, אשר שמעתם עכשיו את המסר הזה, חייבים להאמין בליבכם באמת הזו. כיוון שהמשיח הושיע אותנו עם טבילתו ושפיכת דמו, אלא המאמינים אכן יכולים להיוושע.
אם האנשים לא יאמינו שהם מיועדים לגיהינום, הם לא ירגישו שום צורך להיוושע על ידי האמונה במשיח אשר בא על ידי התכלת, הארגמן וחוט השני. אך אם האנשים יאמינו שהם אכן מיועדים לגיהינום, הם יראו בבירור שעליהם להיוושע על ידי האמונה במשיח אשר בא על ידי התכלת, הארגמן, וחוט השני. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר, "החזקים אינם צריכים לרופא כי אם החולים לא באתי לקרוא הצדיקים כי אם החטאים לתשובה" (מרקוס 2:17). כאשר הם יאמינו באמת הזו בליבם, הם יקבלו את מחילת החטאים לליבם.
אם נסתכל על עצמנו לפני אלוהים על פי התורה, לא נוכל להכחיש שאנו חוטאים גמורים, ושאנו עומדים להיות מקוללים לעד על חטאינו. לא רק שאנו חייבים להודות בפני עצמנו שאנו מיועדים לגיהינום בגלל חטאינו, אלא חייבת להיות תשוקה לוהטת להתחמק מהרשעות שכאלה, כך שנוכל להישטף מכל חטאינו על ידי האמונה במסר הזה. זוהי הדרך היחידה של החיים לשאת את ההרשעות המוצדקות של חטאינו על ידי האמונה.
ללא אמונתנו בפעולותיו של ישוע הנראות בתכלת, ארגמן וחוט השני אשר שימשו לכיסוי הראשון של המשכן, ללא ספק אנו נעמוד עתה בפני גיהינום. הטבילה אשר המשיח קיבל והדם שהוא שפך על הצלב קשורים בצורה אינטימית לישועה של נשמותינו.
כיוון שנולדנו כצאצאיו של אדם ולכן אנו מלאי חטא, אנו היינו מיועדים לגיהינום. לכן אנו חייבים להודות לפני אלוהים שאנו כולנו חוטאים ההולכים ישר לגיהינום, אך האם אתם מודים בכך? כאשר אלוהים מסתכל עלינו, הוא רואה שאנו היינו מיועדים לגיהינום, וכאשר גם אנו מסתכלים על עצמנו לפני אלוהים, גם אנו, רואים שאנו היינו מיועדים לגיהינום. מכיוון שאתם ואני היינו מיועדים לגיהינום אדונינו בא לעולם הזה והושיע אותנו מחטאינו.
על ידי שבא לעולם הזה, הוטבל, שפך את דמו ומת, אדונינו ביצע את עבודת ישועתנו. אם לא היינו במהותנו מיועדים לגיהינום, לא היה צורך בשביל ישוע לעשות את עבודת הישועה הזו. אך בבירור, אף על פי שלנו, הנולדים מחדש, אין חטא בליבנו עתה, גם אנו היינו לפני כן מלאי חטאים.
כל מי שמלא חטא ללא ספק צריך ללכת לגיהינום. שכר החטא הוא המוות. המשמעות של זה היא שהחוטאים ללא ספק צריכים להיות מושלכים לגיהינום. אך אלה אשר, על ידי האמונה, קיבלו את מתנת מחילת החטאים אשר ניתנה על ידי אדונינו ישוע המשיח, ישיגו חיי נצח. כאשר אתם ואני האמנו בישוע המשיח כמושיענו, ישוע הושיע אותנו מכל הרשעות חטאינו באהבתו אלינו, אמן הללויה!
 
 
אנו חייבים לבחון את עצמנו ולראות אם ישנה בליבנו האמונה האמיתית אשר ניתנה על ידי ישוע
  
הבה נסתכל על עצמנו. האם אתם ואני האמנו על פי תורת האלוהים? אם כן, מה יקרה לנו לפני אלוהים? האם לא נורשע על ידי אלוהים על חטאינו? אלוהינו אינו אלוהים לא צודק אשר לא מעניש את החוטאים. מכיוון שאלוהים הוא קדוש וצדיק, הוא אינו סובל את החוטאים. אלוהים אמר לנו שהוא ללא ספק ישליך לגיהינום את אלה מלאי החטא אשר אינם מאמינים.
הוא אמר לנו שהוא ישליך אותם לתוך הגיהינום הבוערת עם אש וגופרית שאפילו התולעים לא ימותו שם. אלוהים ישליך לגיהינום את כל אלה אשר מנסים לשטוף את חטאיהם בעצמם ומעודדים את ליבם בעצמם. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר לאנשים שכאלה "סורו ממני פועלי האוון" (מתי 7:23).
לפיכך, אנו חייבים להאמין במשיח, ואנו חייבים להאמין בטבילה אשר הוא קיבל כאשר הוא בא לעולם הזה, בדם על הצלב, ובתחייתו מן המתים. מדוע? כיוון שאנו כולנו היינו מלאי חטא לפני אלוהים ולכן כולנו היינו מיועדים לגיהינום. זוהי הסיבה מדוע המשיח בא על ידי התכלת, הארגמן וחוט השני כדי לתת את קורבן העולה של הישועה עם גופו, ועל ידי כך מחק את כל חטאינו. לכן אנו חייבים להאמין שישוע הוטבל ונצלב למענינו. אם לא נכיר בעצמנו שאנו מיועדים לגיהינום, לא יהיה לנו שום קשר לישוע.
בכל אופן, כל כך הרבה אנשים אינם חושבים שהם בעצמם יושלכו לגיהינום על חטאיהם. הם חושבים שהם בריאים מכדי להיוועץ עם הרופא. אנשים שכאלה הם אלה אשר מחשיבים את ישוע רק כאיש עדין ונעים הליכות, אדם של כבוד, ומורה, והם גם אלה המאמינים בישוע רק כדי להעמיד פנים כאילו הם אנשי אופי. אדונינו אמר לאנשים שכאלה, "החזקים אינם צריכים לרופא כי אם החולים" (מתי 9:12). עכשיו, הם חייבים לבחון את ליבם לעומק מנקודת מבט מקראית, שמא סופם יהיה גיהינום.
הסיבה מדוע אנו מאמינים במשיח היא כדי להימחל מחטאינו על ידי האמונה בו כמושיענו. זה לא כדי לבנות את צדקותנו שאנו מאמינים במשיח. אדרבה, זה בגלל חטאינו שהכרחי בשבילכם ובשבילי להאמין במשיח. זוהי הסיבה מדוע אנו מאמינים: שישוע המשיח נולד בעולם הזה; שהוא הוטבל על ידי יוחנן בגיל 30; שהוא נשא את חטאי העולם ושפך את דמו עם צליבתו; שהוא קם לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים; ושהוא יושב עתה לימינו של אלוהים האב – כל הדברים האלו נושאים עדות על מחילת חטאינו. מכיוון שכל הדברים האלו היו עבודותיו של המושיע אשר גאל אותנו מחטאינו, אנו חייבים ללא ספק להאמין בכל אלה ולא להשאיר בחוץ דבר.
במחשבותינו, יתכן שזה יראה בסדר לעשות את כיסויי המשכן פשוט על ידי אריגת חוטים עבים, אך בתנך אלוהים נתן פירוט מדויק כיצד עליהם להיעשות, כיצד על חלק מהקרסים להיעשות מזהב וחלק מנחושת. מדוע אתם חושבים אלוהים ציווה כך? הוא ציווה כך כיוון שכל הדברים הללו היו כדי לחשוף בפנינו את המשמעות הרוחנית. זוהי הסיבה מדוע איננו יכולים להעלים עין מהם.
 
  

אנו חייבים להאמין בבטחון בטבילה ובדם של ישוע אשר הפך למשיח

 
בגלל חטאינו, היה עלינו להיות מושלכים לגיהינום, אך ישוע המשיח בא לעולם הזה והושיע אותנו מחטאינו. ישוע למעשה הוטבל, נצלב, ושפך את דמו. לפיכך, זהו עוול מבחינתו להגיד רק שאנו חפי חטא מבלי להאמין בתחילה בליבנו בטבילה של ישוע ובדם שהוא שפך על הצלב. ישוע, אשר הפך למשיח, אכן הגיע לעולם הזה כדי להושיענו, אכן קיבל את כל חטאי בני האדם על גופו באמצעות טבילתו, נשא את העונשים ומת, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך למושיענו האמיתי והנצחי. ישוע הושיע אותנו בדרך זו כיוון שרק אז יכולנו להימחל מכל חטאינו על ידי האמונה בישוע זה.
כדי להשלים את עבודת הישועה, היה על המשיח להיטבל על ידי יוחנן המטביל ואז למות על הצלב. המשמעות של זה היא שמהתחלה, היינו אמורים להיות מורשעים על חטאינו. אך למעשה, עתה אין לנו צורך יותר לשאת את ההרשעות האלה. מדוע? כיוון שהמשיח אשר היה חף מחטא ולכן לא היה צריך להיות מורשע, קיבל למעשה את חטאינו אשר הועברו עליו, והורשע באופן יצוגי על חטאינו. לכן, על ידי האמונה בלב שלם בטבילת ישוע ודמו על הצלב, אנו נושענו מכל הרשעות חטאינו.
אנו יכולים לראות סטיקרים "ישוע אוהב אותכם" על החלון האחורי של מכוניות רבות. האם זה כל מה שישוע רוצה שתדעו? ישועתו של אדונינו לא הייתה משהו אשר נעשתה רק על ידי מילים שכאלה. הוא רוצה שתדעו, "אני אוהב אותכם כל כך. לכן, מחלתי על חטאיכם. פשוט האמינו בי ואעשה אותכם ילדיי." המשיח למעשה הוטבל, נצלב, שפך את דמו ומת, הכל על מנת לגאול אותנו מחטאינו. ישוע אכן הושיע אותנו וגאל אותנו מהדין המחכה לנו.
ישוע הפך לרופא אשר ריפא את חולי חטאינו. בבואו לעולם הזה, הוא למעשה קיבל את חטאינו על גופו שהוטבל, נצלב ודימם למוות, אכן קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושיע אותנו. כאשר אנו ללא ספק היינו מיועדים לגיהינום על חטאינו, ישוע כבר ריפא אותנו מהחולי של חטאינו. אנו חייבים להירפא מחוליינו באמצעות האמונה האמיתית.
אם האנשים לא היו מושלכים לגיהינום אפילו אם הם היו מלאי חטא, לא היה צורך שהמשיח יבוא לעולם הזה וישפוך את דמו. אך הסיבה לכך מדוע בני האדם חייבים להאמין בישוע היא מכיוון שלמעשה יש להם את החולי הנורא של החטאים אשר מוביל אותם לגיהינום. אכן, אנשים אשר יש להם את החולי הנורא הזה של החטאים אינם יכולים להתחמק מללכת לגיהינום, וזוהי הסיבה מדוע הם חייבים להאמין ללא ספק בטבילה ובדם של ישוע אשר הפך למשיח.
כל מי שיש לו חטא בליבו עומד ללא ספק לקבל את עונש הגיהינום, מכיוון כשזה נוגע לתורת האלוהים, שכר החטא הוא המוות בשביל כולם. אם נפשט את זה, אם למישהו יש את החטא הכי קטן בליבו, הוא יושלך לגיהינום. זוהי הסיבה מדוע היה על ישוע לבוא אלינו. לכן כאשר אנו באמת מאמינים במשיח אשר מחק את חטאינו באופן מושלם, אנו יכולים להיוושע מכל חטאינו. אנו חייבים להאמין בישוע כמושיענו, ואנו חייבים להאמין בדיוק בהתאם למה שהוא עשה למענינו.
ישוע הוא למעשה אלוהים בעצמו. הוא היוצר. אך הוא שם בצד את תהילת אלוהותו ולמעשה התגלם בגוף אדם למשך זמן מסוים, הכל על מנת לגאול אותכם ואותי, אותנו אשר הוא אהב, מהדין הנורא של החטאים והגיהינום, חורבן וקללות. והוא למעשה הוטבל, נצלב, קם לתחייה, ולאחר מכן התרומם לגן עדן. זוהי האמת. איננו יכולים להתייחס לאמת המעשית הזו בקלות ראש כאילו הייתה בדיחה. להאמין באמת העובדתית הזו זה לא עניין של בחירה בשבילכם. אנו חייבים ללא ספק להאמין באמת העובדתית הזו בליבנו, ואנו חייבים ללא ספק לדעת אותה.
האם לכבשים ולעיזים אשר שימשו כקורבנות העולה היו אלו שהם חטאים? אין חיה שיש לה אפילו מושג קלוש מהו חטא. אך מכיוון שהחיות האלו קיבלו את החטאים של בני ישראל של בברית הישנה באמצעות סמיכת הידיים, היה עליהן למעשה למות באופן יצוגי במקום בני ישראל. מדוע? כיוון ששכר החטא הוא המוות וזה מה שאלוהים החליט. לכן גם על קורבן העולה של יום הכיפורים היה למות. זוהי גם אותה הסיבה שהיה על ישוע המשיח למות כיוון שהוא כבר נשא את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו.
למען מי למעשה עבודות אלו נעשו? הם נעשו למעשה בשבילכם ובשבילי. האם זה, אם כן, משהו שאנו יכולים להאמין או לא להאמין? אנשים אינם מאמינים כיוון שהם מתעלמים מהחומרה של חולי החטאים שלהם. אך אם הם ידעו את העובדה שהם עומדים להיות מובלים לגיהינום אפילו בגלל החטא הכי קטן, אז הם לא יהיו מסוגלים להחשיב את ישועת ישוע המשיח כמשהו שהוא בחירה, משהו שהם יכולים להאמין או לא ללא שום חשיבות.
אם לאנשים יש חטא, אפילו קטן כמו גרגיר, הם יושלכו לגיהינום. הם יושמדו. כל מה שהם עושים בעולם הזה יסתיים עם קללה נצחית. אלה החושבים שזה בסדר להיות עם חטא שוגים בהזיות. תוצאת החטא היא מוות ודאי. כמובן, יש עדיין אנשים רבים אשר חיים את חייהם המוצלחים אפילו שיש להם חטא בליבם. הצעירים נוטים להעריץ כוכבי תקשורת וחולמים לפגוש אותם ביום מן הימים. אך האם חייהם הנהדרים נמשכים לנצח? החיים של רבים מהם הופכים אומללים כאשר חמש עשרה דקות התהילה שלהם מתפוגגות.
ישנם אנשים אשר כל מה שהם עושים לא מצליח. לפני שפגשתם את ישוע, גם אתם, קרוב לוודאי הייתם כאלה כאשר משהו לא יצא בדיוק כפי שרציתם. כאילו חייתם חיים מקוללים, מה שחשבתם שיהיה בטוח לבסוף לעולם לא קרה כפי שציפתם, ומה שחשבתם שהולך בסדר, לבסוף התפרק. יתכן שחלמתם חלומות גדולים אך שום דבר למעשה לא התממש והחלום הפך לקטן יותר ויותר, עד שלבסוף הוא נעלם. כאשר הבנתם שאפילו החלום הכי קטן שלכם לא יכול להתגשם, חלומכם לבסוף התנפץ.
מודע זה קרה? זה היה בגלל החטאים אשר בליבכם. אנשים אשר יש להם חטא בליבם לעולם לא יכולים להיות שמחים. אלוהים לעולם אינו מברך אותם ואין זה משנה עד כמה הם מתאמצים. אם ישנם אנשים הנראים שהם מצליחים למרות שהם מלאי חטא, אתם חייבים להבין שאלוהים זנח אותם. עליכם לדעת שלמרות שחייהם העכשויים מוצלחים, אלוהים ויתר עליהם וישליכם לגיהינום. אם עולם זה היה מלא רק בחפי חטא, לא היה צורך בגיהינום. אך אלוהים למעשה יצר את הגיהינום והוא עשה אותו בשביל אלה אשר יש להם חטא בליבם.
אלוהים ציווה לעשות את הכיסוי הראשון של המשכן עם תכלת, ארגמן וחוט שני כדי לתת את מחילת החטאים בליבנו. זה גם מראה שכאשר יגיע זמן הברית החדשה, ישוע המשיח יקח את חטאי העולם כשיוטבל על ידי יוחנן ושהוא ייצלב למוות כדי לשאת את ההרשעות על החטאים האלו. אדונינו אכן הפך למושיע החוטאים.
זוהי הסיבה מדוע הוא נתן את מחילת החטאים לחוטאים באמצעות פעולות התכלת, הארגמן וחוט השני שלו. האם אתם מבינים זאת עתה? ישוע המשיח למעשה הוטבל בנהר הירדן כדי לקחת את חטאינו, והוא נצלב ושפך את דמו כדי לשלם את חובות החטאים הללו. זה שהוא הוטבל היה כדי לשאת את חטאינו. האם אתם מאמינים שישוע מת על הצלב כיוון שהוא קודם לקח את חטאינו באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן?
 
  
בגופנו, אתם ואני היינו כמו עורות תחשים
 
הכיסוי הרביעי נעשה מעורות תחשים. תחש היא סוג של חיה הנקראת כך בעברית בברית הישנה. היא תורגמה לחיות שונות – לדוגמא "פרת ים" (NIV), "כלב ים" (ASV) , "עז רך" (NLT), ו"דולפין" (NASB). איננו יכולים לזהות בדיוק איזו חיה היא זו. בלשני מקרא אומרים שהמקור של מילה זו "תחש" היא קרוב לוודאי מקור לועזי. בכל מקרה, היונק "תחש" היה חיה אשר עורה שימש לכיסוי הרביעי של המשכן. וקרוב לוואי שאפשר להניח שכיסוי זה לא היה יפה ולא היו לו כל תכונות מושכות.
הכיסוי הרביעי של עורות התחשים מרמז שישוע המשיח בא לעולם הזה בגוף אדם. יותר מכך, לא היה בו שום דבר מושך בארשת פניו. התנ"ך מתאר את הופעתו ואומר, "ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ ציה לא תואר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו" (ישעיה 53:2).
זה שבן האלוהים בא לעולם זה בגוף אדם עניו היה כדי להושיע את כולנו אנו אשר איננו יכולים שלא לחיות חיים מחפירים עד יום מותנו. כאשר אלוהים רואה אותנו, צאצאי אדם, הוא רואה שגם אנו לא מושכים כמו כיסוי העורות. כמו תחשים מלוכלכים, בני האדם מעוניינים רק להאכיל את קרסם, מלידתם ועד סופם. זוהי הסיבה הממשית מדוע ישוע בא בגוף אדם ונגרם לו סבל.
רק אלה המכירים באמת בחומרת טבעם החוטא יכולים להאמין במשיח ולהיוושע מכל חטאיהם והרשעותיהם. לפיכך, אלה הבורים לגבי חטאיהם, ואלה אשר לא יודעים ומאמינים בהרשעות חטאיהם, אינם מסומכים לקבל את מחילת החטאים. אלוהים אמר לנו שאנשים כאלה אינם טובים יותר מבהמות (תהילים 49:20).
למרות שנבראנו בצלם אלוהים, לא כולם מקבלים את אהבת האלוהים. אלה אשר אינם מאמינים בתוכנית הישועה של אלוהים, אינם יכולים לקבל את מחילת החטאים בליבם, ולכן הם מיועדים להישמד כמו בהמות. מכיוון שלאלוהים הייתה תוכנית לבני האדם, הוא עשה אותם בצלמו.
תביטו מקרוב על כל מה שכולם עושים או חושבים. אינני מתכוון אליכם באופן ספציפי, אלא אני מדבר על כל בני האדם. רוב האנשים אינם מכירים אפילו את אופיו של הבורא אשר יצר אותם. יותר מכך, רבים מהם טוענים שהם לא עושים חטאים, ושהם טובים יותר מהאחרים. כמה טיפשים ואווילים הם בני האדם? אלה אשר לא מכירים את אלוהים מלאים ביהירות. כאשר אנו משווים את עצמנו לאחרים, איזה הבדל ממשי אנו יכולים באמת למצוא? עד כמה אנו טובים יותר או פחות? אך עדיין אנשים פוגעים באחרים רק כדי להשיג את האינטרסים האישיים שלהם – האם זה לא רע?
איננו יכולים אפילו לחקור כמה חטאים כל אחד עושה נגד אלוהים במשך חייו. אינני עושה את זה רק כדי לבוז לאופי האדם, אלא אני מצביע על העובדה שלמרות שאלוהים ברא את בני האדם בעלי ערך, רובם אינם מבינים עדיין שהם עומדים להישמד על חטאיהם. בני האדם אינם יודעים כיצד להשגיח על נשמותיהם; הם אינם יכולים להכין בשביל עצמם את עתידם; הם אינם מבינים את דבר האלוהים; והם אינם רוצים להאמין בו אף על פי שאין להם שום יכולת להתחמק מהחורבן הנצחי שלהם. מי אם לא אנשים אלה הם אלו אשר לא טובים יותר מהבהמות.
  
 
אך אלוהים לא הניח לנו להישמד
  
כדי להושיע אותנו מחטאינו, ישוע בא לעולם הזה, וכדי למחוק את חטאינו הוא הוטבל, שפך את דמו על הצלב, וקם לתחייה מן המתים. על ידי כן ישוע הפך למושיענו האמיתי. אנו חייבים להאמין באמת הזו. האם אתם מאמינים? האם במקרה אתם לא אומרים מתוך חוסר בקיאותכם ואי ידיעת התנ"ך "מה הקטע? אם אנו מאמינים בישוע בצורה כלשהי אז כולנו נלך לגן עדן"? ויש כאלה שגם אומרים, "אם אנו מאמינים רק בדם שעל הצלב אז גן עדן שייך לנו." אך האם סוג כזה של אמונה הוא באמת נכון?
אלוהים הוא, למעשה, אלוהי האמת. הוא האחד אשר סיפר לנו על תוכניתו, אשר ביצע את עבודת הישועה בדיוק בהתאם לדברו, אשר נתן לנו את מחילת החטאים, ואשר פגש אותנו באמצעות האמת הזו. אלוהים חי. אלוהים נמצא פה אפילו עכשיו, עם כולם ועם כל אחד מאיתנו. אנשים אשר יש להם חטא בליבם אל להם לנסות לרמות את אלוהים. אם לאנשים יש חטא בליבם ומצפונם מטריד אותם, הם חייבים לפתור את הבעיה הזו על ידי האמונה בטבילה אשר הוא קיבל ובדם שהוא שפך. החוטאים חייבים להאמין באמת כיוון שהם היו מיועדים לגיהינום וישוע הושיע אותם מכל חטאיהם באמצעות טבילתו ודמו על הצלב.
בוודאות אין אף אחד אשר אינו יכול לפתור את בעיית חטאיו על ידי האמונה במים ובדם. אפילו שאדונינו הושיע אותנו על ידי המים הדם והרוח (הראשונה ליוחנן 5:6-8), אם מצידנו לא נבין ולא נאמין בעובדה הזו ולכן נושמד, אנו לחלוטין אחראים לתוצאה זו. כולנו חייבים להתוודות לפני אלוהים, "אני מיועד לגיהינום כיוון שאני מלא חטא. אך אני מאמין בבשורת המים, הדם והרוח." חייבת להיות לנו אמונה כזו. אנו חייבים להאמין בליבנו שישוע הושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות המים הדם והרוח. עם ליבנו הכן ועם אמונה, אנו חייבים לאחד את עצמנו עם האמת הנראית בבשורת המים והרוח. רק אז נוכל להיוושע מכל חטאינו.
לפיכך, אנו חייבים להבין את כל הדברים האלו, ואנו חייבים להאמין באמיתותם. מבלי לדעת את האמת הנראית במשכן ואת בשורת המים והרוח, יש אנשים המאמינים, "כיוון שאני מאמין אני הולך לגן עדן אפילו שיש לי עדיין חטא." אך אלוהים אמר שכל מי שיש לו חטא יושלך לגיהינום; הוא לא אמר שהם לא יושלכו לגיהינום אפילו שיש להם חטא רק מכיוון שהם מאמינים בישוע. זו הטיפשות הגדולה ביותר. להגיד שהם ילכו לגן עדן רק מכיוון שהם מאמינים בישוע, כאשר, למעשה, הם מאמינים באיזו דרך שהם רואים לנכון, זה מראה על טיפשות, בורות ואמונה עיוורת לחלוטין.
יש אחרים האומרים, לא ראיתי אדם אחד אשר הושלך לגיהינום וגם לא ראיתי אף אחד אש נכנס לגן עדן. אנו נגלה זאת ביום הדין." אך למעשה יש גן עדן וגיהינום. האם בעולם זה ישנם רק דברים אשר אנו יכולים לראות בעיננו? האם אתם יכולים לראות אויר בעיניכם? יש ללא ספק עולם שאינו נראה. כל החוטאים אשר אינם מאמינים באלוהים כיוון שהם אינם יכולים לראות אותו הם כמו בהמות שיושמדו.
לפיכך, בני האדם חייבים להבין שאם יש להם חטאים בליבם הם יושמדו ולכן הם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח ולהימלט מדין האלוהים. החכמים הם אלו, אפילו שהם לא עשו מעשים רעים רבים כלפי האנשים שבסביבתם, אף על פי כן מבינים שהם עשו מעשים רעים רבים נגד אלוהים, ולכן הם מודים שהם ללא ספק יישפטו כאשר הם יעמדו בקרוב לפניו.
אל לנו להישמד בעקבות בורותנו ולהתעלם מאלוהים ומדין הצדק שלו. הוא ללא ספק ירשיע את כל החוטאים וכל אחד מהם עם האש הנצחית שבגיהינום. אם האנשים יושמדו על שלא האמינו באמת הנראית במשכן אף על פי שהם שמעו אותה, הם ללא ספק ילדי השטן. מה שהמשיח רוצה מכולנו, זה שלכולנו תהיה האמונה המאפשרת לנו לקבל את מחילת החטאים ולהיכנס למלכות השמים.
 
  
אלוהים לא עשה אותנו כצעצועים
 
כאשר אלוהים יצר אותנו בני האדם, מטרתו הייתה לאפשר לנו לחיות מבלי להתייסר בחטאים, אלא להנות מחיי נצח לעד, פאר ותהילה עם אלוהים כילדיו. כדי שלא נישלח לגיהינום, המשיח הוטבל, לקח את חטאי העולם, שפך את דמו על הצלב, ועל ידי כך מחק את כל חטאינו. כאשר אלוהים אהב אותנו כל כך, אם איננו מכירים באהבתו על ידי חצי אמונה בישועה שאלוהים נתן לנו, אז ללא ספק לא נוכל להתחמק מזעם האלוהים.
אלוהים הושיע אותנו מחטאינו על ידי שהקריב את בנו. מכיוון שהמשיח הוטבל כדי לשאת את חטאינו על גופו, ונתן את עצמו כקורבן החטא שלנו, הוא למעשה הושיע אותנו מכל חטאי העולם. מכיוון שהיינו מיועדים לגיהינום על חטאינו, אדונינו ריחם עלינו, ובגלל זה הוא הוטבל, דימם למוות, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושיע אותנו מכל החטאים ועשה אותנו לילדי האלוהים. אלוהים לא עשה אותנו כצעצועיו.
לפני זמן מה, כאשר אחות מכנסייתי הייתה בקולג`, הייתה לי הזדמנות לבוא לתערוכת גמר הלימודים שלה. שם, בגלרית האומנות הזו, חלפתי על פני מספר ציורים. אחת מהעבודות אשר צוירה על ידי הכיתה הבוגרת הייתה אריג המתאר את אדם וחווה אוכלים מעץ הדעת טוב ורע, והכותרת הייתה, "האם אלוהים עשה את בני האדם כצעצוע?" מישהו שרבט תשובה לשאלה זו מתחת לאריג וכתב, "אלוהים היה משועמם והוא עשה אותנו כצעצועיו."
שום דבר אינו יכול להיות יותר מוטעה מתשובה זו. מדוע, אם כן, אלוהים עשה את עץ הדעת טוב ורע ואמר לאדם וחווה לא לאכול ממנו? אחרי הכל, הוא ידע שהם עומדים לאכול את פירותיו, אך עדיין הוא עשה את העץ ואמר להם לא לאכול ממנו. כאשר הם אכלו, הוא גירש אותם מגן עדן כיוון שהם נכשלו בחטא. אז הוא אמר שהחוטאים ישלחו לגיהינום. מדוע אלוהים נהג כך? האם אלוהים באמת עשה אותנו כיוון שלא היו לו צעצועים והוא היה משועמם? האם הוא יצר את בני האדם כיוון שהוא היה יותר מידי משועמם ולא יכל לסבול זאת יותר? כמובן שלא!
אחים ואחיות, מה שאלוהים למעשה רצה לעשות היה להפוך אותנו לעמו, לעשות אותנו בני אלמוות, ולחיות איתנו בשמחה לנצח. השגחת האלוהים המאפשרת את כל הדברים הללו לבני האדם הייתה כדי לעשותנו לבני אל מוות הנהנים מפאר והדר אינסופיים וחיים בתהילה לנצח. לפיכך, כאשר אתם ואני, הולכנו שולל על ידי השטן, נכשלנו בחטא ויועדנו לגיהינום, אלוהים שלח את בנו היחיד לעולם הזה כדי להושיע אותנו. ועל ידי שהבן הוטבל ולקח את כל חטאי העולם, שפך את דמו, וקם לתחייה מן המתים, אלוהים גאל אותנו מהשטן.
בכל אופן, למספר רב של אנשים יש את התפיסה המעוותת הזו שאלוהים עשה אותנו כצעצוע כדי להפיג את שעמומו. בין אלה אשר הפסיקו להאמין בישוע ואלה אשר מעולם לא האמינו בו מלכתחילה, ישנם אלה אשר במרירותם אומרים על אלוהים, "מדוע אלוהים יצר אותי ואז גרם לי לסבול? מדוע הוא מתעקש שעלי להאמין? מדוע הוא אומר שהוא יתן לי ישועה אם אאמין אך לא אם לא אאמין?" הם אומרים דברים שכאלה כיוון שהם אינם מכירים בהשגחתה העמוקה של הישועה שאלוהים נתן לבני האדם.
השגחתו העמוקה הזו של המשיח הייתה כדי לקבל אותנו כאנשי האלוהים ועל ידי כך לעשותנו כילדיו, ולאפשר לנו להנות מכל התהילה והפאר של גן עדן כמשפחתו. זוהי התכלית לבריאת האלוהים את בני האדם. גם אני, לא יכולתי להבין את האמת הזו עד אשר נולדתי מחדש מהמים והרוח. אך לאחר שקיבלתי את מחילת החטאים ונולדתי מחדש, נוכחתי לדעת, "אה! אז זוהי הסיבה מדוע אלוהים ברא אותי!"
מהו הדבר שהמשיח עשה למעשה כדי לקחת את חטאינו כאשר הוא בא לעולם הזה לפני יותר מ 2000 שנה? מה הוא עשה כדי לשאת את חטאינו? הוא קיבל טבילה ושפך את דמו! וכל פעולת הצדק הזו וקורבן הצדק הזה היה כדי למחוק את חטאינו.
כאן מונחת הסיבה מדוע אנו חייבים למעשה להאמין באלוהים, ומדוע אנו חייבים להאמין בישוע המשיח כאלוהינו המושיע. זה מכיוון שאתם ואני היינו מיועדים לגיהינום שאלוהים בעצמו היה צריך לבוא לעולם הזה כדי להושיע אותנו. במילים אחרות, ישוע היה צריך להיטבל על ידי יוחנן, היה צריך למות על הצלב, והיה צריך לקום לתחייה שוב. הסיבה מדוע אנו למעשה מאמינים במחילת החטאים הנראית בתכלת, ארגמן וחוט השני היא שאנו יכולים להימחל מכל חטאינו. כדי לקיים את השגחתו העליונה של אלוהים כלפינו חייבת להיות לנו אמונה. וכאשר אנו מאמינים בישועת האלוהים, אנו עושים כך לא לתועלתו של מישהו אחר, אלא לתועלת שלנו.
 
  
עתה הוא הזמן להאמין באמיתות ישועת האלוהים
   
אם מישהו רוצה להגיע להגשמה הבאה הוא חייב להשליך את אמונתו המוטעית עכשיו ולהאמין בלב בבשורת המים והרוח: "לא ידעתי שאני מיועד לגיהינום. פשוט האמנתי כי נאמר לי שישוע מחק את כל חטאיי. אך אמונתי הייתה מבוססת על הבנה לקויה! עלי ללמוד עתה מה נכון ולבסס את אמונתי על ידע נכון. עד עתה, האמנתי באופן מוטעה, אך אין זה מאוחר. כל מה שעלי לעשות זה להבין, מעתה והלאה, שאני מיועד לגיהינום על חטאיי, להאמין שהמשיח הושיע אותי באמצעות טבילתו ושפיכת דמו, ואז לקבל את מחילת חטאיי. כך הייתי מיועד לגיהינום!"
לאמיתו של דבר, רק למספר מועט של נוצרים יש הבנה נכונה ומדויקת על בשורת המים והרוח כאשר הם התחילו להאמין לראשונה. גם לגביי, זה לקח 10 שנים מאז שהפכתי לנוצרי שהבנתי בבירור שישוע לקח את חטאי העולם עם טבילתו ונצלב למוות על הצלב, ורק אז נושעתי באמת על ידי האמונה שוב בישוע כמושיעי. וכך, 10 שנים לאחר שהפכתי לנוצרי, נפטרתי מאמונתי המוטעית והגעתי להבנה הנכונה של בשורת המים והרוח והאמנתי בה בצורה הנכונה. אך לגבי אחרים, יתכן שזה יקח אפילו יותר מ 20 שנה לדעת את האמת ולהאמין שוב.
כאשר אנשים כאלה נוכחים להבין, אפילו לאחר 20 שנה, שאלוהים תכנן להושיע אותם באמצעות המים והרוח, הם חייבים להבין שישוע הוטבל ונצלב בגללם חטאיהם. שום דבר לא יכול להיות יותר רע לפני אלוהים מאשר לדעת את האמת אך לסרב להאמין. אך אם הם יאמינו בבשורת המים והרוח עתה, אפילו לאחר שחיו כ 10, 20 שנים כנוצרים, האם יש בכך משהו רע? כמובן שלא! אין בהחלט שום דבר לא טוב או מבייש בזה. כאשר האנשים למעשה יודעים ומאמינים במחילת החטאים הנראית בתכלת, ארגמן ובחוט השני, הם ייוושעו. אמונה בבשורת המים והרוח היא מה שמשביע את רצון האלוהים. אני מקווה שכולכם תאמינו בישועה הזו אשר התבצעה ואשר התקיימה באמצעות בתכלת וחוט השני.
כיסויי המשכן נעשו בפרטי פירוט. פשוט על ידי ראיית העובדה שעורות האילים המאודמים היו על הכיסוי של צמר העיזים, ושעורות התחשים היו מונחים עליהם, אנו יכולים לראות את גילוי האמת שאנו כולנו היינו מיועדים לגיהינום, אך אדונינו בא לעולם הזה, ולמעשה לקח את חטאינו כשהוטבל, ונעשה לקורבן העולה של חטאים אלה שלנו על ידי ששפך את דמו ומת על הצלב. אנו כולנו יכולים להאמין בבשורת המים והרוח. אלוהים למעשה הושיע אותנו באמצעות עבודות ישוע הנראות בתכלת, ארגמן וחוט השני. כיסויי המשכן מחזיקים בשום דבר אחר מלבד האמת האלוהית של הישועה.
מה שחשוב זה לא רק ללמוד את התנ"ך. מה שמשביע את רצון האלוהים זה לא רק ללמוד אלא גם להאמין – כלומר, אם התנ"ך אומר לנו שאלוהים החליט להושיע אותנו באמצעות עבודות ישוע הנראות בתכלת, ארגמן וחוט השני, אז למעשה אתם ואני צריכים לקבל זאת לליבנו ולהאמין כך. כך אנו יכולים להשביע את רצון האלוהים. אם בליבנו אנו למעשה שומעים את דבר האלוהים, מזהים את חטאינו, ומאמינים בטבילה של ישוע ובדם על הצלב, אז אנו יכולים למעשה גם לקבל את מחילת חטאינו. אך אם לא נאמין במחילת החטאים אשר ניתנה על ידי ישוע, ובמקום זאת נאמין בו כעניין תאורטי בלבד, אנו נמשיך להתייסר ביסורי מצפון.
אם לא נפתור את בעיית חטאי היומיום על ידי האמונה במים וברוח, אז יסורי המצפון ימשיכו לאכול את ליבנו. בכל אופן, אם נאמין בבשורת המים והרוח, אנו ניפטר מיסורי המצפון האלה, כיוון שכאשר אנו הופכים לחפי חטא על ידי קבלת מחילת החטאים המושלמת, כיצד נוכל להיות אי פעם מיוסרים על ידי החטאים שוב? כך אנו חייבים למעשה להאמין. אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח ולפתור את כל בעיית חטאינו. אלא אשר יכשלו בכך, לא תהיה להם שום ברירה אלא להמשיך בשעבודם לחטא.
החיים מאד קצרים ומלאים בסבל. אלוהים אפשר סבל לכל בני האדם. מהי הסיבה שאלוהים אפשר לנו סבל? זה מכיוון שבאמצעות סבלי החטא שלנו, הוא רוצה שנבין את ערכה של בשורת המים והרוח, שנאמין בבשורה זו ועל ידי כך למעשה נפתור את חטאינו. הוא הביא את סבלי החטא אליכם שתוכלו להאמין בליבכם שהמשיח שטף את כל חטאיכם באמצעות טבילתו ודמו על הצלב. לא להאמין בבשורת המים והרוח שהיא האמת זהו הדבר הטפשי ביותר לעשותו. חטאי בני האדם יכולים להתנקות רק על ידי האמונה המאמינה למעשה בבשורת המים והרוח.
אלוהים אומר לנו לפתור את בעיית חטאינו על ידי האמונה בבשורה האמיתית. לכן אנו חייבים להאמין בישוע, המושיע האמיתי. גם אתם, חייבים למעשה להאמין בליבכם בישוע המשיח כמושיעכם. אתם חייבים להכיר בחטאיכם לפני אלוהים, להאמין בבשורת המים והרוח, ועל ידי כך להיוושע. כאשר אתם מאמינים בליבכם בטבילה של ישוע המושיע ובדמו על הצלב, אתם למעשה תמחלו מכל חטאיכם. רק כאשר אנו מאמינים בטבילה של ישוע ובדם על הצלב שהם האמת, אנו יכולים להיוושע מכל חטאינו.
  
 
הסדר של הכיסויים עולה בקנה אחד עם סדר ישועתנו
  
כשמדברים על הסדר של ישועתנו, הדבר הראשוני הוא קודם להכיר באמת שברגע שאנו נולדנו בעולם הזה, כולנו היינו מלאי חטא כמו התחשים, הבהמות שנכחדו. ואנו חייבים להאמין שלוודאי אנו נמות ונושלך לגיהינום על חטאינו. יותר מכך, אנו חייבים גם להאמין שכדי להיגאל מחטאינו אנו צריכים למעשה קורבן עולה, ולפיכך, היה על המשיח למעשה לבוא ולשאת את חטאינו על ידי שהוטבל. אנו חייבים להאמין שמושיענו חייב להיות לא מבני האדם, אלא אלוהים בעצמו. ואנו חייבים להאמין שישוע, המושיע, אכן הושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות טבילתו והצלב.
אם זה לא היה כך, אלוהים היה עושה רק שני כיסויים על המשכן. אם הישועה הייתה יכולה להיות מושגת ללא טבילת ישוע, אז לא היה צורך לעשות כיסויים נפרדים למשכן, ואלוהים היה מכסה אותו רק עם עורות תחשים ועורות אילים מאודמים. אך האם השתמשו רק בשני הכיסויים הללו? לא! המשכן היה צריך להיות מכוסה על ידי ארבעה כיסויים שונים; היריעה הארוגה מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים; יריעה נוספת אשר הייתה עשויה מצמר עיזים; יריעה נוספת מעורות אייל; והאחרונה העשויה מעורות תחשים.
אנו חייבים להאמין באמת כפי שהיא – כלומר, ישוע קיבל את כל חטאינו כשהוטבל, מת על הצלב, ועל ידי כך הושיע את נשמותינו הנתעבות ומעוררות הרחמים המיועדות לגיהינום בגלל חטאינו, ועשה אותנו לאנשי האלוהים. זוהי האמת האלוהית הנסתרת בארבעת כיסויי המשכן, והסדר בו ארבעת הכיסויים האלו הונחו על המשכן הוא מה אם לא הסדר של ישועתנו.
כדי לקשור את הכיסוי הראשון והשני של המשכן יחדיו, היה צורך בקרסי נחושת וזהב. ובקצה שני הסטים של היריעות אשר יצרו יחדיו כל כיסוי וכיסוי, לולאות של חוט תכלת נעשו. אך אלה המאמינים רק בדם שעל הצלב, זה בלתי אפשרי לדעת מהי המשמעות של קרסי הזהב והנחושת אשר חוברו ללולאות התכלת. רק אלה המאמינים בבשורת המים והרוח יכולים להבין ולהאמין באמת הנסתרת בארבעת הכיסויים.
לולאות התכלת מראים על הטבילה שישוע קיבל בנהר הירדן. מדוע אם כן, אנשים אינם מאמינים בטבילה אשר באמצעותה ישוע קיבל את חטאי העולם, אלא מאמינים בדם על הצלב בלבד? זה מכיוון שהם אינם מאמינים בדבר אלוהים כפי שהוא. כאשר אנו מתיימרים להאמין בישוע, איננו יכולים להאמין בו בצורה נכונה על ידי הוספת דברים או החסרתם מדבר אלוהים. אנו חייבים להאמין בדבר אלוהים בדיוק כפי שהוא עם "כן,"
מתוך אנשים רבים הטוענים שהם מאמינים בישוע, רובם מאמינים רק בדם שהוא שפך על הצלב, ומשאירים בצד את הטבילה אשר הוא קיבל. זוהי הסיבה מדוע נוצרים רבים אינם יכולים להבין את סוד האמת הנראה בכיסויי המשכן. וזוהי הסיבה מדוע הנוצרים של היום אינם מאמינים במחילת החטאים האמיתית אשר המשיח ביצע באופן מושלם. הם מאמינים בישוע לריק, פשוט כמייסד אחת הדתות שבעולם. לפיכך נוצרים רבים למעשה הולכים בנתיב הלא נכון. הם חוטאים כל יום, אך עדיין טוענים שהם יכולים ללכת לגן עדן על ידי עשיית תשובה כל יום. זה מסביר מדוע האנשים החילונים שבעולם מוקיעים לעיתים קרובות את הנוצרים.
כאשר אנו שואלים נוצרים, "כיצד ועם איזה סוג של אמונה אנו יכולים באמת לפתור את בעיות חטאינו?" אז רובם עונים, "אנו יכולים לפתור זאת על ידי העלאת תפילות תשובה ואמונה בשפיכת דמו של ישוע על הצלב." כאשר אנו שואלים אותם לאחר מכן, "האם חטאיך למעשה נפתרו בליבך?" הם עונים, "למעשה עדיין נשארו לי חטאים בליבי." אנשים אשר יש להם חטא בליבם הם לא אנשי האלוהים. אנשים שכאלה הם מחוץ לישוע המשיח. הם חייבים לבוא אל ישוע המשיח בהקדם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח.
אנו חייבים לדעת בפירוט עם איזו שיטה בדיוק אדונינו מחק את כל חטאינו כפי שהיא. זה היה על ידי נשיאת חטאי העולם אל הצלב באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל למעשה מיוחנן ושפך את דמו שישוע אכן מחק את כל חטאינו. אם ברצוננו לבוא בנוכחות האלוהים, אנו חייבים לבוא לשם על ידי האמונה בישועתנו הארוגה מתכלת, ארגמן וחוט שני. לא משנה עד כמה במסירות האדם יאמין באלוהים, עדיין יכול להיות שכל הזמן הזה הוא הבין שלא כהלכה והאמין לא כמו שצריך. כדי שנוכל להיכנס למלכות השמים, אנו חייבים לקבל את הישועה העשויה מתכלת, ארגמן וחוט שני, אשר באמצעותה המשיח למעשה מחק את חטאינו, כאמת ולהאמין בה.
אם אמונתנו לפני אלוהים מוטעית, אנו חייבים לתקנה ולהאמין באופן נכון, לא משנה באיזו תדירות. אנו חייבים להאמין בישועה, שישוע למעשה לקח את חטאינו ושטף אותם כל הדרך עם טבילתו, שהיא האמת. אנו חייבים למעשה להאמין שישוע לקח את חטאינו אחת ולתמיד עם טבילתו ושהוא נשא את ההרשעות על חטאים אלו שלנו באמצעות הדם על הצלב.
עם האמונה האמיתית בפעולות ישוע הנראות בתכלת, ארגמן וחוט השני של המשכן, אנו יכולים לפגוש את המשיח. באמצעות המשכן, אנו מסוגלים עתה להבין את בשורת המים והרוח יותר בבירור, ולהבין שאמונה זו נמצאת באמת הנראית בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. האמונה החשובה ביותר שלכולנו חייבת להיות, היא האמונה המאמינה למעשה בלב בישועה העשויה מתכלת, ארגמן וחוט שני.
אנו שומעים עתה ולומדים על האמת הנמצאת במשכן העשויה מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים. המשיח מחכה לנו עכשיו, לאחר שכבר נמחל לנו מכל חטאינו באמצעות עבודותיו הנראות בתכלת, ארגמן וחוט השני.
אלוהים מוכיח אותכם שתאמינו באמת בכל ליבכם. האם עדיין יש לכם חטא בליבכם? אם כן, אתם כולכם חייבים להכיר לפני אלוהים עד כמה אפלים ומלוכלכים הם החטאים שבליבכם, התוודו על חטאיכם, האמינו באמת הנראית בתכלת, ארגמן וחוט השני ועל ידי כך תקבלו את מחילת כל חטאיכם. כאשר תאמינו באמת שישוע כבר מחל על כל חטאיכם, תוכלו להעביר את כל החטאים הנמצאים בליבכם עליו ולקבל את מחילת החטאים המושלמת שלו.
אנו כולנו חייבים להאמין, בליבנו, במחילת החטאים העשויה מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי הפשתן השזורים אשר אלוהים למעשה תכננן בשבילנו. אלוהים נתן לנו את הבשורה העשויה מפעולותיו הנפלאות האלו של ישוע, התכלת, הארגמן וחוט השני, ועל ידי כך אפשר לנו לקבל את מחילת החטאים ולהנות מכל הכוח והשלטון כילידיו. ישוע אפשר לנו להיוושע מכל חטאינו וההרשעות, ולקבל חיי נצח, על ידי האמונה בעבודת הישועה אשר ניתנה לנו ואשר נראית בתכלת, בארגמן ובחוט השני.
אני מודה לישוע על שאפשר לנו להיוושע על ידי האמונה באמת הנראית בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים. על ידי האמונה באמת הזו, אנו יכולים להימחל מכל חטאינו ולהיכנס למלכות השמים על ידי האמונה. הללויה!