Search

לימודי המשכן

הקודש

דרשות קשורות

• המסך והעמודים של הקודש (שמות 26:31-37)

המסך והעמודים של הקודש
(שמות 26:31-37)
"ועשית פרוכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חושב יעשה אותם כרובים. ונתת אותה על ארבעה עמודי שיטים מצופים זהב וויהם זהב על ארבעה אדני כסף. ונתת את הפרוכת תחת הקרסים והבאת שם מבית לפרוכת את ארון העדות והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. ונתת את הכפורת על ארון העדות והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. ונתת את הכפורת על ארון העדות בקודש הקודשים. ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת ואת המנורה נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה והשולחן תיתן על צלע צפון. ועשית מסך לפתח האוהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רוקם. ועשית למסך חמישה עמודי שיטים וציפית אותם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמישה אדני נחושת."
 
 

הקודש

 הקודש
 
ברצוני לעסוק במשמעות הרוחנית הנכללת בעמודים של הקודש והצבעים של מסכו. מידת המשכן שאנו מתייחסים אליה כאן הייתה 13.5 מטר אורך ו 4.5 מטר רוחב. המשכן היה מחולק לשני חדרים אשר נקראו קודש וקודש הקודשים. בתוך הקודש הייתה מנורת המאור, שולחן לחם הפנים ומזבח הקטורת, בעוד שבתוך קודש הקודשים היו ארון העדות והכפורת.
כשהוא מורכב מהקודש ומקודש הקודשים, המשכן היה מוקף מכל צידיו על ידי קרשים של עצי שיטה שמידתם 70 סנטימטר ברוחב ו 4.5 מטר באורך. בשער המשכן היו 5 חמישה עמודים של עצי שיטה מצופים בזהב. השער עצמו, אשר דרכו האדם היה נכנס למשכן מהחצר החיצונית, היה עשוי ממסך המורכב מתכלת, ארגמן חוט שני וחוטי פשתן שזורים.
בחצר החיצונית של המשכן, היו עומדים 60 עמודים שמידת כל אחד מהם הייתה 2.25 מטר באורך. שער החצר, אשר היה ממקום במזרח, היה גם ארוג מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים ורק על ידי מעבר בשער זה היה אפשר להיכנס לחצר המשכן. בחצר המשכן הזו היה מזבח קורבן העולה והכיור.
.בעוברו דרך שני הדברים הנזכרים לעיל, האדם היה נתקל בשער המשכן שגובהו 4.5 מטר. לשער המשכן הזה היו חמישה עמודים אשר אדניהם נחושת. כמו שער חצר המשכן, גם שער המשכן היה עשוי ממסך השזור מתכלת, ארגמן חוט שני וחוטי פשתן שזורים והיה תלוי על ווי זהב אשר נמצאו בראש העמודים. מסך זה היה המחיצה אשר הפרידה בין החוץ והפנים של המשכן.
 
 
אנו צריכים קודם להתייחס לעמודי שער המשכן
 
מידת הגובה של חמשת העמודים של שער המשכן הייתה 4.5 מטר. על עמודים אלה, היה מסך הארוג מארבעה חוטים של תכלת, ארגמן חוט שני וחוטי פשתן שזורים.
קודם כל, הבה נתמקד על העובדה שגובה חמשת העמודים של שער המשכן היה 4.5 מטר. מה המשמעות של זה? המשמעות היא שאלוהים בעצמו שילם את מחיר ההקרבה על מנת למחוק את חטאינו ולעשותנו לילדיו. מכיוון שאתם ואני כאלה לא מושלמים ויצורים חלשים במהותנו, אנו חיים בעולם הזה כשאנו עושים כל כך הרבה עבירות. מכיוון שאתם ואני אנו החוטאים הגרועים ביותר אשר איננו יכולים שלא לחטוא כל רגע בעולם הזה, יש לנו הרבה פגמים ועבירות. עמודים אלה של שער המשכן מראים שכדי להושיע אותנו מפגמים שכאלה וחטאי העולם, אלוהים הקריב את בנו היחיד, ישוע המשיח, כיוון ששכר החטא הוא המוות על חטאינו, ואכן על ידי כך הוא הושיע אותנו מחטאי העולם.
בגלל פגמנו וחטאינו הנעשים בעולם זה, במילים אחרות, ישוע המשיח נתן את גופו כקורבן העולה לפני אלוהים ושילם את חובות החטאים של העולם באופן מספק ביותר, ועל ידי כך הושיע אותנו. אם האדם עושה עבירות וחוטא בשוגג, על פי דברי הקודש של אלוהים, יש עליו לתת אייל כקורבן עבירה, ויש להוסיף עליו חמישית ולתת אותו לכהנים (ויקרא 16-5:15). המשמעות של זה היא שישוע המשיח נתן את עצמו כדי להושיע אותכם ואותי מחטאינו ועל ידי כך שילם את חובות חטאינו באופן מספק ביותר. אדונינו בא אל האדמה הזו כדי למחוק את חטאינו ונתן את עצמו כקורבן האשם שלנו על החטאים האלה שלנו.
הקורבנות של התנ"ך כמו קורבן עולה, קורבן חטאת, קורבן שלם, ניתנו כדי שהאנשים אשר חטאו יוכלו להעלים את חטאיהם כשהם סומכים את ידיהם על ראש הקורבן ועל ידי כך להעביר את חטאיהם עליו. מתוך הקורבנות האלה, קורבן האשם היה ניתן כעולה כדי למחוק את הפגמים של האדם. קורבן האשם הזה ניתן כאשר מישהו הזיק למישהו כתוצאה מרשלנות, על מנת לפצות את הקורבן ולשקם את היחסים. קורבן האשם לווה בהוספה של 20 אחוז של פיצוי עד פיצוי שלם הכולל עונש ופיצוי. זוהי הייתה הדרישה הבסיסית של קורבן האשם. זה היה הקורבן אשר ניתן למטרה המיוחדת של מחיקת הפגם של האדם אשר הזיק למישהו אחר. (ויקרא 5:14-6:7).
האם אתם ואני עד עתה רחוקים מהחטא? האם אנו לא חיים את חיינו כשאנו חוטאים? איננו יכולים שלא להימנע מכך, כיוון שאתם ואני צאצאיו של אדם אנו. אנו בעצמנו יודעים כמה חסרונות יש לנו, וכיצד אנו חיים את חיינו כשאנו עושים כל כך הרבה חטאים. כמה רוע עשינו אחד לשני ולאלוהים? זה רק מכיוון שאנו יותר מידי איטיים ולא מספיקים להכיר בכך שדברים רעים אלו הם חטאים שאנו לעיתים קרובות שוכחים מהם כאשר אנו חיים את חיינו. אך אתם ואני איננו יכולים להימנע שלא להכיר בפני אלוהים שעשינו כל כך הרבה עבירות אחד נגד השני ונגד אלוהים, ושאנו פשוט חוטאים לפניו.
כדי להושיע חוטאים כאלה מכל חטאיהם, אלוהים רצה לשלוח את ישוע המשיח כקרובן שלמים. על ידי שישוע המשיח נשא את ההרשעות של חטאינו באמצעות מחיר הקרבתו, אלוהים נתן לנו את מתנת הישועה. כאשר אלוהים האב שלח את בנו לעולם זה וגרם לו להיטבל ולהיצלב כדי להושיע אותנו לגמרי מכל חטאינו וכדי לעשותנו עמו, כיצד נוכל אי פעם להשוות את עצמנו לערכה הרב של הקרבתו? כדי להושיענו החוטאים מכל חטאינו, אדונינו הוקרב כדי לשלם את כל חובות החטאים, ועל ידי כך הושיע אותנו מחטאי העולם. כיצד זה יכול להיות משהו אחר מלבד חסדו הנפלא של אלוהים? עד כמה עמוקה, רחבה וגבוהה היא אהבתו של אלוהים? העובדה שעמודי שער המשכן היו בגובה 4.5 מטר מספרת לנו על אהבתו הגדולה של אלוהים אשר ניתנה לנו באמצעות ישוע המשיח.
כדי להושיע יצורים חסרי ערך כמונו מההרשעות על החטא, אדונינו הושיע אותנו באמצעות הקרבתו – אני מודה לו על האמת הזו. כאשר לא יכולנו להימנע מלהישלח לגיהינום כעונש על חטאינו, וכאשר ישוע נתן את גופו למעננו כדי להושיענו מהחטאים האלה שלנו, כיצד היינו יכולים שלא להודות לו? אנו מודים לו! כשהוטבל על ידי יוחנן, ישוע לקח את כל חטאינו על גופו היקר, שילם את חובות החטאים עם הדם על הצלב, ועל ידי כך הושיע אותנו מכל חטאינו ומהרשעותינו. לכן אנו יכולים רק להודות לו עם אמונתנו בבשורה זו. זוהי המשמעות העמוקה של הישועה הנמצאת בעמודי שער המשכן.
כל אחד מחמשת העמודים של שער המשכן היה בגובה 4.5 מטר. בתנ"ך, המספר 5 מסמל את "חסד האלוהים". לכן, זה שהיו חמישה עמודים מראה את מתנת הישועה אשר אלוהים נתן לנו. באוהבו אותנו ובכסותו אותנו באהבת הישועה, אלוהים גרם לנו לא להיות מחוסרי דבר כשהפכנו לעמו. בתנ"ך, הזהב מראה את האמונה המאמינה באלוהים אשר הושיעה אותנו באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים שלו. על ידי הזהב, במילים אחרות, התנ"ך מדבר על "האמונה" המאמינה בלב שלם באמת שאלוהים בעצמו בא אל העולם הזה, לקח את חטאינו על ידי שהוטבל, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך עשה אותנו לצדיקים מושלמים. זוהי הסיבה מדוע עמודי הקודש היו כולם מצופים זהב.
זה שאדני עמודי שער המשכן היו עשויים מנחושת מראה שישוע, בהיותו מורשע באופן יצוגי, הושיע אותנו, אנו אשר באמת לא היינו יכולים להימנע מללכת לגיהינום בגלל חטאינו, באמצעות טבילתו והדם על הצלב. מכיוון שהיינו כבר מלאים בפגמים רבים, היינו יצורים חסרי ערך אשר לא יכלנו להימנע מלהיות מוצאים להורג, אך כדי לעשותנו לעמו, אלוהים הקדוש והמוחלט הקריב את עצמו, אשר הוא בעל ערך הרבה יותר מאיתנו, ועל ידי כך עשנו לילדי האלוהים האב. זוהי הסיבה מדוע זהב מיוחס לאמונה המאמינה באמת. באופן זה אנו חייבים להבין את צבעי שער המשכן, ואנו גם חייבים להרהר בכך, להודות על כך, ולהאמין בכך במרכז ליבנו.
  
 
אדני הנחושת של עמודי המשכן
 
במשכן, רק אדני העמודים של שערו היו עשויים מנחושת. המשמעות היא שעל האדמה הזו, אתם ואני עשינו חטאים רבים ולכן לא היינו יכולים להימנע מלהיות מורשעים על חטאים אלה. האמת הנסתרת באדני הנחושת האלו גורמת לנו לחשוב על מזבח קורבן העולה. הדבר הראשון אשר החוטאים היו נתקלים בו כאשר היו נכנסים לחצר שער המשכן דרך שערו, היה מזבח קורבן העולה הזה אשר קורבנות עולה ניתנו בו.
למילה "מזבח" כאן יש את המשמעות של "עולה." מזבח קורבן העולה מראה על שום דבר אחר מלבד האמת שישוע המשיח הוטבל ולאחר מכן הוקרב על הצלב באופן יצוגי במקומנו החוטאים. מזבח קורבן העולה היה המקום בו הקורבנות אשר קיבלו את החטאים באמצעות סמיכת הידים הומתו כעונש על החטאים הללו. הכהנים שמו את הדם של קורבנות העולה האלו על קרנות המזבח של מזבח העולה, שפכו את שאר הדם על הקרקע מתחתיו, ושרפו את בשריהן באש על המזבח. זה היה מקום המוות בו הקורבנות אשר לקחו עליהן את החטאים מתו.
מזבח העולה היה ממוקם בין שער החצר של המשכן והמשכן בעצמו. לפיכך, על כל מי שביקש להיכנס למשכן, היה לעבור קודם דרך מזבח קרבן העולה הזה. לכן מבלי לעבור קודם את מזבח קורבן העולה, לא הייתה שום דרך להיכנס למשכן. למותר לציין שמזבח קורבן העולה הוא בדיוק צל טבילת ישוע המשיח והצלב. והטבילה של אדונינו והצלב מחלו על החטאים של כל החוטאים אשר באים לפני אלוהים.
לפיכך, מבלי להביא קודם את החטאים ולעצור במזבח קורבן העולה, ומבלי לזכור שקורבן העולה הושיע אותם מחטאיהם על ידי שלקח את החטאים האלה באמצעות סמיכת הידיים ובשפיכת דם הקורבן במקום זה, אף חוטא לא יכול אי פעם לבוא לפני אלוהים. אמונה זו היא הדרך ללכת לפני אלוהים, ובו בעת היא מה שמובילה אותנו לברכת מחילת חטאינו ולנשיאת עונש החטאים (כלומר המוות על החטא).
כאשר בני ישראל הביאו קורבן כדי להימחל מחטאיהם, הם קודם העבירו את חטאיהם על ידי סמיכת הידיים על ראשו, הרגו אותו והוציאו את דמו, ולאחר מכן שמו דם זה על קרנות המזבח ושפכו את כל היתרה על בסיס המזבח. הקרקע מתחת למזבח קורבן העולה הייתה אדמה. האדמה כאן מראה על ליבם של בני האדם. לפיכך זה אומר לנו שהחוטאים מקבלים את מחילת החטאים על ידי האמונה בליבם שקורבן העולה קיבל את חטאיהם ומת במקומם, הכל בהתאם לתורת הישועה. קרנות מזבח העולה מספרות לנו בצורה רוחנית על החטאים הרשומים בספר המשפט.
חוטאים בזמן הברית הישנה יכלו לקבל את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בעובדה שהם סמכו את ידיהם על ראש קורבן העולה ועל ידי כך העבירו את החטאים עליו, ולאחר מכן קורבן זה שפך את דמו וניתן על מזבח קורבן העולה. אם לא היה את סמיכת הידיים ואת והמוות והשריפה של קורבן העולה, אשר אפשרו לחוטאים לכפר על חטאיהם, הדרך שלהם להגיע לאלוהים הייתה חסומה לחלוטין, והם לא היו מסוגלים יותר להתהלך לפני האלוהים הקדוש. בקיצור, לא הייתה אמת אחרת מלבד שיטת הקורבן הזו אשר אפשרה להם לבוא לפני אלוהים.
באותו אופן, ללא אמונתנו בטבילת ישוע המשיח, מותו, וקורבן הכפרה שלו, לא תהיה לנו דרך לקבל את מחילת חטאינו ולהגיע לאלוהים. אין זה משנה עד כמה בני ישראל היו מביאים את השה היפה ביותר, מושלם, חמוד וללא פגם לכהניהם, אם ידיהם לא הושמו על ראשו ועל ידי כך הוא לא קיבל את חטאיהם, ואם הוא לא היה מדמם ומת, אם כן, לא הייתה לכך שום השפעה כלשהי.
כאשר זה מגיע לאמונתנו, אם איננו מאמינים שהטבילה שישוע המשיח קיבל מיוחנן, ודמו היקר אשר הוא שפך על הצלב, מחלו על כל חטאינו, איננו יכולים להגיד שקיבלנו את מחילת החטאים אשר שולמה בטבילה שישוע קיבל ומותו על הצלב המתווכים בבירור בין החוטאים ואלוהים האב, ולכן הם הופכים לגורם המשתדל למען החוטאים אשר הושיעו את החוטאים מכל רשעותם.
מזבח קורבן העולה הוא הדגם המכיל את תוכנית הישועה שאלוהים הכל יכול בעצמו בשמים ארגן וביצע באמצעות ישוע המשיח. מושה בנה את המשכן בהתאם לשיטת הישועה ולתבנית שאלוהים הראה לו על הר סיני. כאשר אנו מסתכלים בתנ"ך אנו יכולים לראות שהוראות אלו ניתנו שוב ושוב. כפי ששמות 25:40 אומר, "וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר."
האנשים יכלו לעשות צלב ולתלות עליו את ישוע המשיח, אך מעבר לכך הם לא יכלו לעשות דבר. הם יכלו לכבול אותו בידיים ולמשוך אותו לצליבה. הם צלבו אותו כשהם אינם יודעים מה הם עושים לפני אלוהים. החוטאים יכלו לעשות כך כיוון שכל הדברים האלו נעשו בהשגחתו העליונה של אלוהים אשר הוא כבר תכנן. בכל אופן, היה זה ישוע המשיח אשר הושיע את כל החוטאים באמצעות טבילתו והדם על הצלב אחת ולתמיד, על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל ולקח כך את כל חטאי העולם, שטף את כולם לתמיד בפעם אחת, ושפך את דמו על הצלב.
לפיכך, לפני מותו של האדון ישוע המשיח על הצלב, הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן הייתה האירוע הקריטי וההכרחי לישועתנו. נשיאת החטאים וההרשעות על ידו, הוחלטה על ידי אלוהים אפילו לפני בריאת העולם. ביוחנן 3 ישוע אמר לנקדימון שזוהי בשורת המים והרוח. לכן, טבילת ישוע והצלב הם השגחתו העליונה של אלוהים אשר תוכננה והחלטה מראש בישוע המשיח.
ישוע בעצמו אמר, "כי ככה אהב אלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים" (יוחנן 3:16). ועל טבילתו של ישוע גם פטרוס אמר, "וזה הוא אות הטבילה אשר תושיע גם אותנו" (הראשונה לפטרוס 3:21). זה רשום גם בספר מעשי השליחים, "אותו הנמסר על פי עצת האלוהים הנחרצה וידיעתו מקדם לקחתם ובידי רשעים הוקעתם והרגתם אותו" (מעשי השליחים 2:23).
הטבילה שישוע קיבל והדם על הצלב התבצעו על ידי התכלית והתוכנית של אלוהים הכל יכול. לפיכך, אף אחד אינו יכול להיכנס למלכות האלוהים מבלי לקבל את האמת הזו לליבו ולהאמין באמת זו. אנו חייבים להבין שאלוהים תובע מאיתנו אמונה ואנו חייבים שתהיה לנו אחת כזו. ללא האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח אף אחד אינו יכול להיוושע. ואם ישוע לא היה מחליט מרצונו להיטבל על ידי יוחנן, ולמסור את עצמו לידי החוטאים ולשפוך את דמו על הצלב, החוטאים, אם כן, מעולם לא היו יכולים לצלבו. ישוע לא היה נאלץ להיסחב אל הצליבה על ידי אחרים, אלא זה היה לגמרי מתוך רצונו שהוא לקח את חטאי העולם כשהוטבל, שפך את דמו על הצלב, ועל ידי כך הושיע חוטאים מחטאיהם.
ישעיהו 53:7 אומר, "והוא מחולל מפשעינו מדכא מעוונותינו מוסר שלמנו עליו ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו עוון כולנו. נגש והוא נענה ולא יפתח פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה ולא יפתח פיו." לכן, טבילתו של האדון ישוע המשיח ומותו על הצלב היו לגמרי מתוך רצונו ובאמצעותם הוא הושיע אותנו, אחת ולתמיד, אלה המאמינים בטבילתו והדם על הצלב, נמחלים מכל חטאיהם. על פעולותיו אלו של ישוע, גם הספר אל העברים כתב, "ועתה בקץ העתים נגלה בפעם אחת כדי לבטל את החטא בזבח נפשו" (אל העברים 9:26).
במזבח קורבן העולה המראה לנו את צל טבילת המשיח ומותו על הצלב, אנו באמת יכולים להיות עדים למתנת הישועה הרוחנית של גן עדן. מותו של קורבן העולה על מזבח העולה הנשרפת מרמז על מה אם לא על הטבילה והמוות של ישוע אשר התבקשה בגלל חטאיהם של כולם. בברית הישנה, לחוטאים היה נמחל על רשעותם באמצעות קורבן העולה אשר לקח את חטאיהם עם סמיכת ידיהם ומת במקומם. באותו אופן, בברית החדשה, לפני שבן האלוהים מת בידיהם של האכזרים במקום הצליבה, הוא לקח קודם את חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן, ובגלל זה היה על ישוע להיצלב, לשפוך את דמו, ולמות.
לפיכך, אלוהים תכנן וגזר על ישוע שיקבל את סמיכת הידיים ויצלב למוות, הכל כדי להביא לשלום בין הרוצחים האלה אשר הרגו את בנו ובינו. אלוהים תכנן את חוק הישועה המבוססת על סמיכת הידיים והמוות, ובהתאם לחוק זה, הוא אפשר לבני ישראל לקבל את מחילת חטאיהם, על ידי ניתנת קורבן העולה.
במילים אחרות, אלוהים בעצמו הפך לקורבן השלמים כדי להושיע את החוטאים. עד כמה ללא חקר, מעמיקה חכמה וצדיקה היא ישועתו של אלוהים! חוכמתו והאמת שלו נפלאות באופן מדהים ופשוט בלתי מובנות לנו. מי יכול אפילו להעיז לדמיין את ההשגחה העליונה של הישועה המבוססת על סמיכת הידיים ושפיכת הדם הנראית במזבח קורבן העולה? בדומה לפאולוס, כל מה שאנו יכולים לעשות זה פשוט להשתומם, "מה עמוק עושר חוכמת אלוהים ועושר דעתו משפטיו מי יחקור ודרכיו מי ימצא" (אל הרומים 11:33). בשורת המים, הדם והרוח היא בשורת הצדק היחידה אשר על ידה אלוהים הושיע את החוטאים באופן מושלם.
 
 
קרנות מזבח העולה
 
מזבח העולה 
על ארבע פינות מזבח העולה אשר נמצא בחצר המשכן, היו מחוברות ארבע קרני נחושת. בתנ"ך, קרנים אלו מראות על משפט החטאים (ירמיה 17:1, חזון יוחנן 15-20:11). זה מראה לנו שבשורת הצלב מבוססת על הטבילה אשר ישוע קיבל. לכן פאולוס השליח אמר, "כי אינני בוש מבשורת המשיח באשר גבורת אלוהים היא לתשועת כל המאמין" (אל הרומים 1:16). גם בראשונה אל הקורנתיים 1:18 כתוב, "כי דבר הצלב סכלות היא לאובדים אבל לנו הנושעים גבורת אלוהים הוא."
קרניים אלה של מזבח קורבן העולה אומרים בבירור שמשפט הצדק של אלוהים והישועה בוצעו לחלוטין באמצעות טבילתו, מותו על הצלב, ותחייתו.
 
 
שני המוטות אשר הושמו בטבעות של מזבח קורבן העולה
 
כל כלי המשכן אשר נבנו במדבר היו ניתנים להזזה. זו הייתה השיטה המתאימה לחיי הנוודות של בני ישראל. היה עליהם לנדוד במדבר עד אשר הם התיישבו בארץ כנען. כיוון שחיי העליה לרגל המשיכו בעוד הם ממשיכם לעבור במדבר, אלוהים גרם להם להכין שני מוטות כדי לתלות עליהם את מזבח קורבן העולה כך שהכוהנים יוכלו לשאת את המזבח כאשר בני ישראל צוו על ידי אלוהים להמשיך הלאה.
כפי ששמות 7-27:6 אומר, "ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וציפית אותם נחושת. והובא את בדיו בטבעות והיו הבדים על שתי צלעות המזבח בשאת אותו." כיוון ששני מוטות הושמו בארבע טבעות הנחושת של מזבח קורבן העולה משני צידיו, הלוויים יכלו לשאת אותו על כתפיהם ולהעביר אותו כאשר בני ישראל היו בתזוזה. מזבח קורבן העולה מראה על טבילת ישוע המשיח והצלב. לפיכך, כפי שהלוויים הרימו את מזבח קורבן העולה על שני מוטותיו ונשאו אותו במדבר, גם בשורת טבילתו וצלבו הועברה ברחבי כל המדבר של עולם זה באמצעות משרתיו.
סוגיה נוספת שאנו חייבים לבחון לפני שאנו ממשיכים הלאה, היא העובדה שהיו שני מוטות אשר אפשרו לבני ישראל להזיז את מזבח קורבן העולה. באותו אופן, בשורת המים והרוח גם היא מורכבת משני חלקים. החלק הראשון הוא הטבילה אשר המשיח קיבל מיוחנן, והחלק האחר הוא העונש אשר האדון ישוע המשיח נשא על הצלב. כאשר שני חלקים אלה מתאחדים, ישועת מחילת החטאים מושלמת. למזבח קורבן העולה היו שני מוטות. במילים אחרות היו לו ידיות. מוט אחד לא הספיק, כיוון שעם רק מוט אחד, לא היה יכול להיות שיווי משקל למזבח כאשר הוא זז.
באותו אופן, בשורת המים והרוח גם מורכבת משני חלקים: הטבילה שישוע המשיח קיבל מיוחנן ושפיכת דמו על הצלב. במילים אחרות, טבילת ישוע ומותו על הצלב באופן הדדי הינם גורמים משלימים אשר ביחד יוצרים את האמת הצדיקה. הטבילה והדם של ישוע השלימו באופן צדיק את מחילת החטאים. מתוך שני אלה, (טבילת ישוע ומותו על הצלב), אם מתעלמים מאחד מהם, זה כמו להתעלם מהאחר. לא יכולה להיות ישועה ללא טבילת המשיח ושפיכת דמו.
תחייתו, כמובן, גם חשובה. ללא תחייתו של המשיח, מותו היה לחינם ללא שום תוצאה. אם נאמין רק במשיח המת, הוא לא יהיה מסוגל להושיע אף אחד, אפילו לא את עצמו. אך המשיח, אשר הוטבל, דימם עד מוות על הצלב, והתגבר על המוות כדי לחיות שוב, הפך למושיע האמיתי של אלה המאמינים בבשורת המים והרוח והמשיך הלאה לאלוהים. הוא הפך גם לאדוני הישועה הנצחי והמגן עליהם.
הפצה רק של מותו של המשיח ללא תחייתו היא הכחשה ורמאות. וללא התחייה של המשיח, צלבו היה רק כשלון של אלוהים. זה גם היה הופך את ישוע כרק פושע חסר חשיבות. לא רק זה, אלא יותר מכך, זה היה עושה את אלוהים שקרן, ושם ללעג את דבר התנ"ך כיוון שהמשיח הוטבל על ידי יוחנן, הוא מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך למושיע האמיתי של אלה אשר האמינו בו.
הבשורה אשר מוציאה את טבילת ישוע מהבשורה השלמה ואשר רבים מהנוצרים כיום הולכים אחריה, בוגדים באלוהים, מרמים את האנשים ומוליכים את נשמתם לגיהינום. אמונה בבשורה כזו היא התעלמות והתכחשות לדבר האמת הנצחית של אלוהים. נביאי השקר המלמדים רק על הצלב של המשיח הופכים את הנצרות רק לאחת מיני דתות רבות בעולם. זוהי הסיבה מדוע הבשורה אשר הם הולכים אחריה שונה לגמרי מהבשורה האמיתית של המים והרוח.
הנצרות היא הדת היחידה המאמינה באלוהים היחיד ובמשיח החי. בכל אופן, אפילו שהנצרות נראית מעל שאר הדתות של העולם ומצהירה על עצמה כעל האמת האמיתית, אם היא רק מסבירה את אמונתה המונותאיסטית ומשאירה בחוץ את האמונה בבשורת המים והרוח, אם כן, אין היא האמונה של האהבה והאמת, אלא רק דת של בורות.
 
 
מיקומו של מזבח קורבן העולה
 
הנה, הבה נתייחס שוב למיקום מזבח העולה אשר נמצא בחצר המשכן. מכל כלי המשכן, מזבח קורבן העולה היה הגדול ביותר. הוא היה גם הכלי הראשון של המשכן אשר הכהנים באו לפניו בזה אחר זה כאשר הם ביקשו להיכנס לקודש כדי לעבוד. מזבח קורבן העולה הוא נקודת ההתחלה של האמונה באלוהים, והוא דורש מהאנשים לקיים את מתכונתו על מנת להגיע אליו. במילים אחרות, מזבח קורבן העולה מראה את האמת שהאנשים חייבים לפתור את כל בעיות חטאיהם על ידי הפיכתם למאמינים יותר מלא מאמינים, כיוון שאי האמונה בטבילה שישוע קיבל מיוחנן ובצלב אינה מאפשרת לאף אחד ללכת לפני אלוהים החי.
על ידי האמונה בטבילה ובמוות של בן האלוהים אנו נושענו מכל חטאינו, ולא על ידי חוסר אמונה. אנו נושענו מחטאינו וקיבלנו חיים חדשים רק על ידי האמונה בטבילה ובשפיכת הדם של בן האלוהים. מכיוון שבשורה זו של המים והרוח היא כה חשובה, יסודית, ומושלמת ביותר, אנו חייבים להמשיך שוב ושוב להרהר בה בליבנו. אנו חייבים להכיר בבשורה זו ולהאמין בה. אנו חייבים להאמין בליבנו שכולנו היינו מיועדים לגיהינום, ואנו חייבים גם להאמין, יחד באמונה, שישוע לקח את כל חטאינו על ידי שהוטבל ונשא את חובות חטאינו על ידי ששפך את דמו על הצלב.
יחד עם מזבח קורבן העולה, זה שאדני העמודים של שער המשכן היו עשויים מנחושת אומר לנו שאנו חייבים להודות בעובדה שלכולנו מגיע, בגלל פגמנו, להיות מושלכים לגיהינום. ובהתאם לדין האלוהים, האומר, "שכר החטא הוא המוות," ברור שכולנו היינו מיועדים לגיהינום בגלל חטאינו.
אך כדי להושיע יצורים שפלים כמותנו, אשר באמת חייבים ללכת לגיהינום, מהמשפט על כל חטאינו, אדונינו התגלם בדמות אדם ובא לעולם זה, לקח את חטאי בני האדם על גופו על ידי שהוטבל, נשא את חטאי העולם אל הצלב, הורשע ושפך את דמו, ועל ידי כך הושיע אותכם ואותי באופן מושלם מכל חטאינו ומהרשעותינו. רק אלה המאמינים באמת זו יכולים להצטרף לקהל האלוהים ולהפוך לעמו. המסך והעמודים של שער המשכן מראים לנו שרק אלה אשר יש להם אמונה זו יכולים להיות עמו של אלוהים ולהיכנס למלכותו.
 
 

אנו חייבים להאמין באמת הנראית בארבעת צבעי מסך שער המשכן

 
אנו חייבים להאמין באמת הנראית בארבעת צבעי מסך שער המשכן
האם אתם מאמינים שישוע הושיע אותנו כאשר בא אל העולם הזה באמצעות פעולות התכלת, הארגמן, חוט השני והלבן, וחוטי הפשתן השזורים? משמעות חוט התכלת היא שישוע הוא אלוהים בעצמו; משמעות חוט התכלת היא שישוע, האלוהים בעצמו, הפך לאיש ולקח את כל חטאינו על ידי שהוטבל בעולם זה; משמעות חוט השני היא שישוע המשיח, אשר קיבל את כל חטאינו, הקריב את גופו היקר ונצלב. חשוב ביותר לנו המאמינים להאמין שישוע המוטבל והצלוב קם לתחייה מן המתים ועל ידי כך הושיע אותכם ואותי בצורה מושלמת.
רק אלה המאמינים באמת זו יכולים להפוך לעובדי קהל האלוהים. עמודי שער המשכן מראים על העובדים. הם מראים לנו שרק אלה אשר מאמינים בדרך זו הם אנשי האלוהים, ושרק באנשים שכאלה אלוהים יכול להשתמש בהם כעובדיו וכעמודיו.
הלבן, חוט הפשתן השזור אומר לנו שאלה אשר הפכו לאנשי האלוהים, הצדיקים, הם אלה אשר אין להם כלל חטא בליבם. הצדיקים הם אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה באמת של התכלת, הארגמן וחוט השני. אדונינו בא לעולם זה והושיע את כל החוטאים באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן והדם על הצלב. מכיוון שישוע הושיע אותנו על ידי שנתן את חייו היקרים, איננו יכולים שלא להאמין בו, הוא אשר בא במים ובדם (הראשונה ליוחנן 5:6).
חוט הארגמן מראה על העובדה שישוע הוא מלך המלכים. במילים אחרות אנו חייבים להאמין שישוע הושיע אותנו, אנו השפלים ומלאי הפגמים, על ידי שנתן לנו את חייו היקרים ועל ידי כך עשה אותנו לעם האלוהים. עתה, אם רק נאמין באמת זו בליבנו, אז על ידי אמונתנו בישועה המושלמת, אנו כולנו נוכל להפוך לצדיקים חפי חטא. אנו חייבים להודות לאלוהים על שנתן לנו מתנת אמונה זו, כך שתוכל להיות לנו אמונה כזו.
למעשה, העובדה שנוכחנו להאמין באמת הזו, היא בעצמה מתנה מאלוהים. ישועתנו מחטאים גם היא מתנה של אלוהים. האם אלוהים לא גאל אותנו מחטאינו ועל ידי כך נתן לנו את מתנת הישועה, הרבה יותר ממה שאנו שווים? כיוון שישוע הוטבל, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך נתן לנו את מתנת הישועה, כל אלה המאמינים עתה בבשורה הזו יכולים לקבל מתנה זו של ישועה ולהפוך לילדי האלוהים. כאשר זה מגיע לישועה, אין בהחלט אלו שהן פעולות שאנו עושים בעצמנו. אין שום דבר שעלינו לעשות מלבד להאמין בישוע המשיח אשר בא בתכלת, ארגמן, וחוט השני. ישועה זו היא מתנת האלוהים בשבילנו.
אמונה בישוע מתחילה קודם במחשבה על "האם באמת אנו מיועדים לגיהינום או לא." מדוע? מכיוון שכאשר אנו מכירים בתחילה ומודים באני החוטא שלנו, איננו יכולים להימנע מלהאמין באמת שישוע הפך לקורבן החטא על חטאינו. זה שאנו יכולים להיוושע אפילו אם הדבר היחידי שאנו יכולים לעשות זה לחטוא נעשה לאפשרי על ידי מתנת הישועה אשר ניתנה על ידי ישוע אשר הקריב את עצמו במקומנו. האם נושענו רק על ידי האמונה בו? האם על ידי האמונה הפכנו לאנשי האלוהים? האם באמת יש לנו אמונה כזו? האם אנו יכולים להודות בכך שישועתנו היא מתנת האלוהים, ולא מעשינו? האם אנו מודים באמת שכולנו היינו מיועדים לגיהינום לפני שהאמנו במתנת הישועה אשר ניתנה על ידי אלוהים? אנו חייבים לבחון מחדש פעם נוספת נושאים אלו.
 
 

המשכן הוא דיוקן מפורט של ישוע

 
האמת הנראית במשכן אינה יוצאת מפיהם של נביאי השקר. כאשר אנו פותחים את הכתוב על המשכן ומדברים על זה בנוכחותם, כל רמאותם מתגלה.
עמודי שער המשכן היו כולם מצופים בזהב. זה מראה שאין מקום במשכן אשר יש בו עקבות אדם. הכל בתוך המשכן היה מצופה בזהב. עמודי שערו היו מצופים בזהב, והכיסויים מעל העמודים גם היו מצופים בזהב. בכל אופן, אדני העמודים היו עשויים מנחושת. זה אומר לנו שבגלל חטאינו ופגמנו, אתם ואני כולנו מיועדים לגיהינום. האם זה לא נכון? האם זה לא באמת כך? האם אתם מאמינים באמת שגם אתם הייתם מיועדים לגיהינום בגלל החטאים אשר בחולשותיכם אתם מבצעים יום יום? היותכם מיועדים לגיהינום בגלל חטאיכם הוא דין צדק אשר נעשה על ידי אלוהים. האם אם כן אתם מכירים בדין זה? אתם חייבים! אין זה אך ורק ידע ותו לא, אלא אתם חייבים לקבל זו על ידי האמונה בכך.
התנ"ך אומר, "כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה לו לישועה" (אל הרומים 10:10). כאשר אנו מכירים בליבנו שאנו יועדנו לגיהינום, וכאשר אנו מאמינים באמת שישוע הושיע אותנו על ידי שנתן לנו את מתנת הישועה אשר בוצעה על ידי פעולותיו הנראות בתכלת, הארגמן, וחוט השני, אנו כולנו יכולים להיכנס ולחיות בקודש. אנו מאמינים שישוע בא אל האדמה הזו, שהוא, אשר הוא הרבה יותר יקר מאיתנו, לקח את חטאינו על ידי שהוטבל, ושהוא שפך את דמו ומת על הצלב, ועל ידי שעשה כן הוא שטף את כל חטאינו והושיע אותנו מהרשעותינו. על ידי שהושיע אותנו באמצעות התכלת, הארגמן וחוט השני, ישוע עשה אותנו לצדיקים.
אנו חייבים באמת להאמין בכך בלב ליבנו. רק אלה המאמינים באמת זו בלב ליבם יכולים להפוך לאנשי האלוהים ועובדיו. קבלת האמת הזו רק כמחשבות אדם היא אינה האמונה האמיתית. "הו, אז למשכן יש כזו משמעות. שמעתי לעיתים קרובות על התכלת הארגמן וחוט השני בכנסייתי, וכך משמעותן היא כזו!" אף על פי שהאמנתם באמת רק במחשבותיכם כמו עד עתה, עתה הוא הזמן בו אתם חייבים להאמין בכנות בבשורת המים והרוח בליבכם.
אדני עמודי שער המשכן היו עשויים נחושת. אך אדני נחושת שימשו רק לחמשת העמודים של שער המשכן, בניגוד לכך, לעמודי הפרוכת של הקודש לא היו אדני נחושת אלא ארבעת האדנים של עמודים אלו היו עשויים מכסף. בתנ"ך, הכסף מציין את מתנת האלוהים והחסד, בעוד שזהב מסמל את האמונה האמיתית המאמינה במרכז הלב. נחושת, מצד שני, מסמלת את הדין על החטא. האם אנו כולנו לא היינו מיועדים להישפט לפני אלוהים על חטאינו? כולם וכל אחד מכם חייב להישפט על חטאיו ועל חסרונותיו לפני אלוהים ואדם. האם זה לא כך? אינני אומר שרק אתם הייתם כך, אדרבה, אני מודה לפני שאלוהים שאני בעצמי הייתי כך. אני שואל זאת לא רק בשבילכם, במילים אחרות, אלא גם בשבילי. ולגביי, אני מכיר באופן שלם לפני אלוהים שנועדתי להישפט על ידיו על מגרעותיי, ושעל פי תורתו, אני גם מיועד לגיהינום בגלל חטאיי. אני מודה בזה בבירור.
ליצורים שכמותי, ישוע בא אל העולם הזה. הוא בגוף אדם, לקח את כל חטאיי על גופו על ידי שהוטבל, נשא את כל ההרשעות של חטאיי כשמת על הצלב, והפך למושיעי המושלם כשקם לתחייה מן המתים. זה מה שאני מאמין. וכאשר אני מאמין כך, הישועה שלי שאלוהים תכנן אפילו לפני בריאת העולם, התבצעה. היא התבצעה כפי שאני מאמין בכך בלב ליבי.
גם ליבכם הוא כזה. על ידי האמונה באמת זו, הישועה שלכם שאלוהים תכנן בישוע המשיח אפילו לפני ייסוד עולם זה, התבצעה גם בליבכם. תוכנית האלוהים לעשותכם לעמו מתקיימת כאשר אתם מאמינים בתוכנית זו בלב ליבכם. על ידי האמונה בליבכם, הישועה האמיתית מתרחשת בלב ליבכם. הישועה אינה מושגת על ידי מחשבות הבשר שלנו. ישועה אינה באה על ידי איזושהי דוקטרינה תיאולוגית. אלא אדרבה, היא מתרחשת רק על ידי האמונה באמת.
 
 

ישועה זו תוכננה בישוע המשיח אפילו לפני הבריאה

 
הישועה היא מתנה אשר ניתנה לנו בישוע המשיח באמצעות טבילתו ודמו על הצלב. למעשה, ישועה זו התבצעה בעולם זה בערך לפני 2000 שנה. אף אחד אינו מנוע ממתנת הישועה , כיוון שישוע ביצע את תוכנית הישועה של אלוהים כדי למחוק את חטאי כולם. לפיכך אלה המאמינים בישועה זו בלב ליבם הופכים כולם לילדי האלוהים. כל חטאיהם נמחקו, לבנים כשלג. והם כולם קיבלו את מחילת החטאים בחינם.
אך ישנם רבים בעולם זה אשר לא קיבלו את מחילת החטאים. מי הם האנשים האלה? הם אלה אשר לא האמינו באמת אף על פי שהכירו אותה. אלה אשר לא הודו בלב ליבם שהם מיועדים לגיהינום, ואלה אשר לא הכירו בבשורת המים הדם והרוח – לאנשים כאלה אין שום קשר לישוע.
ישועת אלוהים ניתנת רק לאלה אשר מכירים בטבעם החוטא ואשר מכירים שהם מיועדים להיות מורשעים ומושלכים לגיהינום בגלל חטאיהם. היכן הוקמו חמשת העמודים של מסך שער המשכן, אשר היה ארוג בתכלת ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים? הם הוקמו על אדני נחושת. אתם ואני היינו מיועדים לגיהינום בגלל חטאינו. רק כאשר אנו מכירים בעובדה הזו ישועתנו מוקמת על הכרה זו. "כי כה אהב אלוהים את העולם," בשבילכם ובשבילי ישוע בא אל העולם, הוטבל על ידי יוחנן המטביל, שפך את דמו על הצלב ונצלב, ועל ידי כך נתן לנו ישועה מחטאינו.
לפיכך, אתם ואני חייבים להאמין באמת בבשורת המים והרוח בלב ליבנו. לפחות פעם אחת, ליבנו חייב להכיר, "אני באמת מיועד לגיהינום אך ישוע הושיע אותי באמצעות המים והרוח." אנו אם כן חייבים להאמין בליבנו כדי להיוושע. כפי שאל הרומיים 10:10 אומר, "כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה לו לישועה"
אנו חייבים באמת להאמין בישועתנו במרכז ליבנו ולהודות על כך עם פינו: "ישוע הושיע אותי באמצעות התכלת, הארגמן וחוט השני. היה עלי להיות מושלך לגיהינום ולהיות מורשע אך ישוע שטף למעני את חטאיי, לקח את חטאיי, נשא את כל ההרשעות במקומי, ועל ידי כך הושיע אותי באופן שלם. הוא הפך אותי באופן מושלם לילדו של אלוהים." בדרך זו, אנו חייבים להאמין במרכז ליבנו ולהתוודות על כך בפינו. האם אתם מאמינים?
האם אתם, במקרה כלשהו, עדיין לא מודים בעובדה שנועדתם לגיהינום, אפילו כאשר אתם מאמינים באמת של התכלת, הארגמן וחוט השני, ואפילו אם אתם מאמינים שישוע הושיע אותנו בדרך זו? התנ"ך אומר, "כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה" (אל הרומיים 3:23). האמונה האמיתית היא להאמין שאף על פי שכולם חטאו ולכן כולם חייבים ללכת לגיהינום, ישוע בא אל האדמה הזו, הוטבל, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך עשה אותנו באופן מושלם צדיקים.
כמה נפלאה ישועה זו? האם זה לא פשוט נהדר? המשכן לא נעשה פשוט בכל דרך שהיא, אלא הוא נבנה על פי דבר האלוהים בפרטים מתוכננים. באמצעות המשכן, אלוהים ניבא לנו בפרטים שהוא יושיע אותנו על ידי שיתן לנו את חייו היקרים. הוא אומר לנו באמצעות המשכן שישוע נתן לנו ישועה יקרת ערך על ידי שהוטבל ומת על הצלב, ומה שאנו חייבים לעשות זה להאמין בזה בלב ליבנו. מי יכול לתת למענכם ישועה? אתם יכולים להיוושע על ידי האמונה בישוע המשיח אשר בא בדמות אדם בדיוק כמותכם.
אם מישהו היה לוקח את חטאיכם ונשפט עליהם באופן יצוגי במקומכם, היו לכם מספיק סיבות להודות לו, אך ישוע האדון, אשר הוא פי מיליון אצילי ומפואר מאיתנו, הקריב את קורבנו היקר למעננו – עד כמה נפלא זה? עד כמה יקרה המתנה היא שישוע המשובח נתן לנו ישועה עם התכלת שלו, ארגמן, וחוט השני? עד כמה יקרת ערך מתנה זו? כיצד אנו מסוגלים שלא להאמין בזה בליבנו.
זוהי הסיבה מדוע כל אלה אשר מודים בחוסר מוסריותם, חייבים להאמין באמת זו. אלה אשר כשירים להאמין באמת זו הם אלה המודים שהם אינם יכולים להימנע מלהיות מושלכים לגיהינום. רק אלה המכירים שהם באמת חוטאים ושהם יושלכו ללא ספק לגיהינום, כשירים להאמין בישועת האלוהים היקרה וגם לקבל אותה באמונה. ואלה המאמינים באמת זו בליבם, יכולים להפוך לעובדי כנסיית האלוהים.
אנו רק יצורים שפלים אשר אין לנו במה להתגאות אפילו כאשר אנו משווים את עצמנו לאלה אשר נעשו למפורסמים בעולם הזה אפילו ביכולתם הזעומה. כאשר זהו המקרה, כיצד אנו יכולים אי פעם להעז להתגאות בעצמו לפני אלוהים הקדוש, המושלם, והכל יכול? כל מה שאנו יכולים לעשות לפניו זה רק להודות שישוע הושיע אותנו אפילו שלא יכלנו להימנע ולמות בגלל חולשותינו.
התנ"ך אומר לנו, "כי שכר החטא הוא המוות ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדונינו" (אל הרומים 6:23). למעשה, היינו צריכים לשלם במוות על חטאינו. אך מכיוון שישוע הושיע אותנו, אותנו המיועדים לגיהינום, אנו יכולים להיכנס עתה לגן עדן בעזרת אמונה זו. אם נוציא אמונה זו, כולנו ניועד לגיהינום פי מאה פעמיים. האם זהו לא המקרה? כמובן שזהו המקרה. כולנו ראויים להיות מושלכים לגיהינום.
אך מכיוון שהאדון המשובח עם אהבתו הגדולה בא לעולם זה, הוטבל, שפך את דמו והורשע על הצלב, אנו נמלטנו עתה מגורל בטוח של גיהינום. כיוון שישוע נתן את חייו היקרים למענינו, אנו קיבלנו את מחילת החטאים. כאשר זהו המקרה, כיצד אנו יכולים שלא להאמין שישוע הושיע אותנו מכל חטאינו אחת ולתמיד, וכך הוא נתן לנו את מתנת הישועה? כיצד אנו יכולים לסרב להפוך לצדיקים? כיצד אתם יכולים שלא להאמין בכך? בדיוק כפי שהעמודים של מסך המשכן היו מצופים בזהב כך גם אנחנו חייבים לעטוף לחלוטין את ליבנו באמונה. אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח בלב ליבנו. מבלי להאמין בבשורה האמיתית הזו בליבנו, איננו יכולים ללכת לפני אלוהים.
על ידי האמונה, במילים אחרות, אנו יכולנו להפוך באמת לחוטאים המיועדים לגיהינום. על ידי האמונה אנו יכולנו גם להפוך לצדיקים לפני אלוהים. על ידי האמונה, במילים אחרות, החוטאים יכולים לקבל את מחילת החטאים – על ידי האמונה שישוע הושיע אותנו באמצעות מימיו ודמו. דבר אדונינו בוצע, "וכאשר נגזר על בני אדם פעם אחת המוות ואחריו הדין" (אל העברים 9:27).
ברגע שנולדנו בעולם הזה, היינו כבר מיועדים להיות מורשעים על חטאינו. בכל אופן, אלוהים נתן לנו את מתנת הישועה באמצעות אדונינו ישוע המשיח. לכן, על ידי האמונה בבשורת המים והרוח בלב ליבנו, אנו היינו מסוגלים להפוך לילדי האלוהים. אלוהים נתן את אהבת הישועה שלו ללא תנאי לכל אלה המאמינים בו. אך הוא ישפוט וירשיע את אלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח על חטאיי אי אמונתם (יוחנן 3:16-18).
 
 
אנו חייבים להאמין בשתי עובדות אלו של הגאולה
 
אנו היינו חוטאים המיועדים להרשעה ולמוות על חטאינו, אך על ידי האמונה בישועת התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים אשר אלוהים תכנן ונתן לנו, אנו קיבלנו את מחילת חטאינו. באמת, אנו חייבים להתוודות מול אלוהים, "אני באמת מיועד לגיהינום," ואנו גם צריכים להתוודות, "אך אני מאמין שישוע הושיע אותי באמצעות המים והדם." אנו חייבים להאמין בבשורת המים, הדם והרוח; כלומר, באמת של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. על ידי האמונה באמת הזו בלב ליבנו, אנו נושענו. על ידי האמונה בבשורה אנו נושענו.
אנו נושענו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. בני האדם יכולים להפוך לאנשי האלוהים רק כאשר הם מאמינים שישוע הושיע את כל בני האנוש אשר היו מיועדים לגיהינום באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. האם אתם מאמינים? רק אמונה בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי פשתן שזורים היא אמונה אמיתית.
זוהי המשמעות הרוחנית הנראית בשער מסך שער המשכן. האם אתם מאמינים? כאשר האנשים נוכחים להאמין באמת בליבם, הם יכולים לדבר באופן נכון על האמונה האמיתית. אמונה נכונה היא לא רק להתוודות על האמת רק עם השפתיים בעוד שלא מאמינים בלב, אלא זה להתוודות על אמונת האדם עם פיו בעוד הוא מאמין באמת בלב ליבו. כולכם חייבים להאמין בישועת התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים אשר הושיעו אותכם לנצח.
איננו יכולים להודות מספיק לאלוהים ואין זה משנה עד כמה קשה נשרתו. כיצד אם כן אנו יכולים לשכוח מישועתנו? כיצד אנו יכולים לשכוח שישוע הושיע אותכם ואותי, אנו, אשר לא יכולנו להימנע אלא ללכת לגיהינום, מכל חטאינו? כיצד אנו יכולים לשכוח את בשורת המים והרוח כאשר פגמנו נראים כל יום? כיצד אנו יכולים להתעלם מבשורה זו כאשר אין שום דרך אחרת להיוושע אלא באמצעות בשורה זו? אנו תמיד אסירי תודה. אנו תמיד שמחים. איננו יכולים שלא לשבחו לנצח.
אלה אשר לא מכירים באמת זו אומרים שאלוהים ברא את בני האדם רק ככלי משחק ומתלוצץ על חשבונם. כשהם מתייצבים נגד אלוהים הם אומרים, "ללא ספק אלוהים משועמם. הוא עשה אותנו ככלי משחק ומשחק בנו. הוא יודע שאנו נחטא אך הוא רק צופה בנו עושים חטאים ועתה הוא אומר שהוא הושיע את החוטאים. האם הוא לא פשוט משחק בנו? הוא יצר אותנו ולאחר מכן הוא משחק בנו בכל דרך שהוא מוצא לנכון. האם אם כן אלוהים לא עשה אותנו ככלי משחק?" מספר רב של אנשים חושב כך. הם נוטרים טינה לאלוהים ואומרים שאם הוא באמת אוהב אותם היה עליו לעשותם יצורים מושלמים, במקום לעשותם חוטאים עם חסרונות. ישנם כל כך הרבה אנשים הנשארים בורים לגבי לב האלהים ומפנים אליו אצבע מאשימה.
 
 
אנו יצורים אשר נבראו על ידי אלוהים
 
כמו צמחים ובעלי חיים, גם בני האדם הם יצורים אשר נבראו על ידי אלוהים. אך אלוהים לא עשה אותנו בני האדם כמו הצמחים ובעלי החיים. אפילו לפני שהוא עשה אותנו, אלוהים החליט לעשותנו לאנשיו בישוע המשיח בנו, ואפשר לנו להצטרף לתהילתו. למטרה זו אלוהים ברא אותנו. תכלית בריאת בני האדם הייתה שונה מזו של שאר היצורים. מה, אם כן, הייתה תכלית זו שאלוהים ברא את בני האדם? התכלית היא שהם יחיו לעד במלכותו בכל השבח והפאר, לא כמו הצמחים ובעלי החיים אשר נבראו פשוט כדי להלל את תהילת האלוהים. תכלית בריאת אלוהים את בני האדם הייתה לאפשר להם להכיר באני החוטא שלהם, לזהות ולהאמין במושיע אשר הושיע אותם כאדוני הבריאה, ועל ידי כך להפוך לשלמים ולהיכנס בעתיד למלכות האלוהים.
אלוהים לא ברא אותנו כרובוטים או כצעצועים, אלא הוא עשה אותנו כדי שנהפוך לילדיו על ידי שנזהה את הבורא, נאמין במושיע, וניוולד מחדש באמצעות בשורת המים והרוח. לפיכך, כשאנו ממלאים את תכלית בריאתנו, אנו נקבל ונהנה מהתהילה. למרות שבעולם זה אנו מקרבים את עצמנו כדי לשרת נשמות אחרות עם הבשורה, במלכות האלוהים, ישרתו אותנו. מה אתם חושבים הייתה התכלית היסודית בבריאת אלוהים את בני האדם? התכלית היתה לאפשר לבני האדם להנות מהתפארת ומהתהילה של אלוהים לנצח. תכלית האלוהים בבריאת בני האדם הייתה לעשותם לעמו ולאפשר להם להתכבד בתפארתו ותהילתו לנצח.
מדוע נולדנו? מהי תכלית החיים? מהיכן באנו ולאן פנינו מועדות? שאלות פילוסופיות אלו עדיין לא נענו, וכך אנשים עדיין נמצאים ביסורים ומנסים לפתור את בעיותיהם. כשהם לא יודעים את עתידם, יש אנשים הפונים למגידי עתידות ולמכשפים. כל אלה הן תוצאות של כשלון בני האדם להכיר את אלוהים אשר יצר אותנו ולהאמין בישועה אשר הוא נתן להם.
בכל אופן, כדי לעשותנו לילדיו, אלוהים יצר אותנו באופן שונה מכל שאר היצורים. והוא הושיע אותנו באמצעות המים והרוח, בתכננו את ישועתנו אפילו לפני הבריאה עם התכלת, הארגמן, חוט השני, וחוטי הפשתן השזורים. על ידי שהושיע אותנו עם חוק הישועה הנראה בתכלת, ארגמן, וחוט השני, אלוהים אכן ביצע את מטרתו למעננו.
לכן, אנו חייבים עתה לדעת ולהאמין בתכלית זו של אלוהים הנותן לנו חיי נצח בישוע המשיח. אם לא נדע זאת, סוד החיים ישאר בלתי פתור לעד. מדוע נולדנו בעולם זה? מדוע אנו חייבים לחיות? מדוע אנו חייבים לאכול? מדוע אנו חייבים לחיות את חינו באופן בלתי נמנע? כיצד נוכל לפתור את בעיית החיים והמוות, הזדקנות וחולי? מדוע אנו חייבים ללכת לגיהינום על חטאינו? מדוע החיים כה טרגיים? מדוע החיים כה כואבים? כל השאלות האלו יכולות למצוא את תשובתן מאלוהים באמצעות בשורת המים והדם אשר הושיעה אותנו בישוע המשיח.
אלוהים אפשר לנו להיוולד בעולם זה וגרם לנו לקוות למלכות השמים באמצע חיינו המעייפים והקשים, כך שהוא יושיע אותכם ואותי המיועדים לגיהינום, מכל חטאינו, כך שנקבל חיי נצח. כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח, סוד החיים נפתר.
 
 
אלוהים עשה תוכנית נפלאה ונהדרת בשבילי ובשבילכם
 
בדיוק כפי שאלוהים תכנן, הוא שלח את בנו ישוע המשיח לעולם זה, העביר את כל חטאינו על גופו היקר על ידי שגרם לו להיטבל, הרשיעו והרגו למענינו, ועל ידי כך הושיע אותנו, אשר עמדנו בפני חורבן נצחי, מכל החטאים שלנו, ההרשעות, והקללות. עתה, אנו חייבים להאמין באמת זו, ואנו חייבים לתת את תודתנו לאלוהים על שהעביר אותנו מגורל בלתי נמנע של חורבן למלכות בן האלוהים, ועל שאפשר לנו לשמוח בחיי נצח. אמת הישועה מאלוהים, במילים אחרות, היא בשורת המים והרוח אשר נראית במסך הארוג בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, ואשר היה תלוי על שערי המשכן.
אדני הנחושת של עמודי שער המשכן מראים לנו את האני הבסיסי החוטא שלנו ועל ידי כך מאפשרים לנו להאמין בבשורת המים והדם של ישוע. עמודי שער המשכן והמסך הארוג בתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים, מראה את רחמיו של אלוהים אשר הושיע אותנו, אנו, אשר היינו מיועדים לגיהינום, מכל ההרשעות באמצעות הקרבתו היקרה של ישוע המשיח. כך, על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, נושעתי מכל חטאיי, האם גם אתם מאמינים באופן זה?
האם מאמינים אתם באמת הנראית במשכן? אתם ואני ברי מזל. זוהי באמת ברכה נפלאה, כיוון בעוד שיש אפילו אנשים אשר הולכים ישירות לגיהינום, אנו מצאנו את האמת ואנו חיים עתה בישוע המשיח. אנו אכן היינו לא שווים דבר, היינו חסרי תועלת בעולם זה, היכן שנולדנו ולא היינו יכולים להימנע מלא לחטוא ולהיות מיועדים לגיהינום, לחיות חיי פחדנים ולהיות מושלכים לגיהינום. אך אף על פי כן, אדונינו בא אל הארץ הזו, הוטבל, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושיע אותנו לנצח מחטאינו. איננו יכולים שלא להתפעל מהעובדה שלא רק שאין לנו יותר קשר לגיהינום, אלא גם שאנו מסוגלים לעשות עבודות בעלות ערך, מועילות וצודקות.
אלה אשר יכולים להיכנס לקודש הם אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם אחת ולתמיד. אדונינו לא רק מחק את חטאי העבר שלנו, אלא על ידי שהוטבל, הוא לקח את כל חטאי החיים שלנו, ועל ידי מותו על הצלב, הוא מחק את כל חטאינו לנצח. לכן, רק אלה המאמינים כך בישועה אשר בוצעה אחת ולתמיד הם אלה אשר יש להם אמונה של כהנים, ורק אנשים כאלה יכולים להיכנס אל הקודש.
באופן מפורש, על פי שיטת המשכן, כהנים רגילים לא יכלו להיכנס אל קודש הקודשים, אלא רק הכהן הגדול יכל. והכהן הגדול הנצחי הוא לא אחר מאשר ישוע המשיח. רק אלה המאמינים שישוע המשיח הושיע אותנו כך, יכולים להיכנס אל בית האלוהים, אפילו אל קודש הקודשים יחד עם ישוע המשיח.
"והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם. ועתה אחי בהיות לנו בטחון דרך הקודש בדם ישוע. דרך חדש וחי אשר חידש לנו בפרוכת היא בשרו. ובהיות לנו כהן גדול על בית אלוהים. נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטוהרים בהזית לבבינו מרוח רעה ורחוצי בשר במים טהורים" (אל העברים 22-10:18). אלה אשר מכירים בעצמם כרשעים המיועדים לגיהינום ואשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי מים טהורים (טבילת ישוע) ודם ישוע יכולים להיכנס למלכות האלוהים כדי לשכון עימו לנצח.
אין זה מכיוון שבאופן יומיומי עשינו תשובה על חטאינו וחטאינו טוהרו, אלא זה מכיוון שישוע בא אל העולם הזה, לקח את חטאי העולם אחת ולתמיד על ידי שהוטבל, הורשע על הצלב כך שהוא לעולם מחק את כל חטאינו. "כי כן נאווה לנו למלא כל הצדקה." ישוע הוטבל ולקח את חטאי בני האדם אחת ולתמיד, נשא את חטאי העולם אל הצלב ומת עליו, וקם לתחייה מן המתים ועל ידי כך הושיע אותנו לנצח אחת ולתמיד. רק אלה המאמינים באמת זו בלב ליבם יכולים להיכנס אל הקודש. אנו מקבלים את מחילת החטאים אחת ולתמיד על ידי האמונה שישוע הושיע את כולנו אחת ולתמיד, ושהוא טיפל בכל החטאים של כל חיינו ושל כל היקום.
האם אתם מאמינים שישוע לקח את חטאינו אחת ולתמיד כשהוטבל? והאם אתם מאמינים שהוא העמיס על כתפיו את חטאי העולם, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך למושיענו המושלם אחת ולתמיד? במשך 33 שנות חייו, אדונינו מחק לעד את כל חטאי העולם. הוא גרם לכולם להיעלם ולא השאיר אפילו רבב אחד. אני מאמין בכך בלב ליבי. אני מאמין שכאשר הוא הוטבל, הוא לקח את חטאי העולם אחת ולתמיד, ושהוא נשא את ההרשעות של כל חטאיי אחת ולתמיד כששפך את דמו על הצלב, ושהוא הפך למושיעי המושלם כאשר הוא קם לתחייה מן המתים וחי שוב אחת ולתמיד. על ידי אמונה זו נושעתי מכל חטאיי.
על ידי האמונה בכך, כולנו יכולים להיכנס למלכות השמים, וכאשר אנו חיים על האדמה הזו, אנו חייבים להרהר כל יום באמונה זו. מדוע? מכיוון שישוע לקח אפילו את החטאים אשר לא ביצענו עדיין. אך כל פעם שאנו חוטאים, אנו חייבים להתוודות. ואנו חייבם להאמין בלב ליבנו שישוע לקח אפילו את החטאים הללו עם טבילתו. אנו חייבים להכיר שישוע טיפל בחטאי העולם אחת ולתמיד, שוב על ידי אמונה. מדוע? כיוון שאם לא נהרהר בבשורת המים והרוח שוב ושוב, ליבנו יטומא. מכיוון שישוע לקח אפילו את החטאים אשר לא ביצענו עדיין, כל פעם שחטאינו מתגלים, אנו חייבים להודות לו עם אמונתנו בפעולותיו של התכלת, הארגמן וחוט השני.
אנו כולנו חייבים להאמין שישוע בא אל העולם הזה ולקח את כל החטאים בבת אחת. אחת ולתמיד, כל חטאינו הועברו על ישוע המשיח, כיוון שהוא קיבל את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו. כיוון שישוע המשיח נתן לנו ישועה נצחית על ידי שהוטבל ומת על הצלב, אנו חייבים להאמין באמת זו באופן יציב ואמיץ. אדונינו ישוע אמר שאנו יכולים לקחת את מלכות האלוהים עם אמונתנו האיתנה בטבילתו אשר קיבל מיוחנן. ישוע אמר, "ומימי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמים נתפשה בחוזקה והמתחזקים יחטפוה" (מתי 11:12). על ידי אמונה זו אנו נפטרנו מכל החטאים של חולשות גופינו, מחשבותינו, מוחנו, ובשרינו. על ידי האמונה שאדונינו לקח את כל החטאים האלו עם טבילתו ונשא את כל ההרשעות של החטאים, אנו חייבים להיוושע מכל חטאינו כדי לקחת את מלכות האלוהים.
אין זה משנה עד כמה יכול להיות שתהיו מלאי חסרונות, אם רק תהיה לכם אמונה זו, אתם אנשי אמונה. למרות שאתם עם חסרונות, ישוע הושיע אותכם באופן מושלם, ולכן, אתם חייבים להאמין בכך. כפי שאדונינו חי לנצח, כך ישועתנו היא מושלמת לנצח. כל מה שעלינו לעשות זה רק להאמין בישועתנו שישוע המשיח נתן לנו. זה נכון! אנו נושענו על ידי האמונה בו בליבנו.
מכיוון שישוע הוא מושיענו המושלם, הוא פתר את כל בעיות חטאינו. האם אתם מאמינים שאדונינו הוטבל, שפך את דמו על הצלב, מת פעם אחת, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך נתן לנו ישועה נצחית? כמה נפלאה היא ישועה זו? למרות שאנו מלאי חסרונות במעשינו, אנו עדיין יכולים להיכנס למלכות האלוהים על ידי האמונה באמת זו. על ידי האמונה, אנו נהיה מסוגלים להיכנס למלכות האלוהים ולהנות מכל התהילה המלכותית והפאר של אלוהים. אלה המאמינים בבשורת המים והרוח כשירים להנות מכך. אך ללא אמונה זו, אף אחד אינו יכול אפילו להניח רגל במלכות האלוהים.
האמת אשר הושיעה אותנו באמצעות, התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים תוכננה על ידי אלוהים בישוע המשיח אפילו לפני הבריאה. כיוון שאלוהים החליט להושיענו, הוא בא לעולם זה, הוטבל ולקח את חטאינו אחת ולתמיד, נשא את חטאי העולם אל הצלב והורשע בבת אחת, מת פעם אחת, קם לתחייה מן המתים פעם אחת, ועל ידי כך נתן לנו ישועה נצחית. זוהי ישועתנו אשר נעשתה על ידי פעולותיו של התכלת, הארגמן חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, ואנו חייבים להאמין בישועה זו. רק אז אנו יכולים להפוך לאנשי האלוהים בצורה מושלמת על ידי האמונה. רק אז אנו הופכים לעובדי האלוהים על ידי האמונה. אנו נכנס למלכות האלוהים המושלמת ונחייה שם לנצח.
אלוהים המושלם הושיע אותנו באופן מושלם, אך אנו עדיין מלאי פגמים כל יום, כיוון שבשרינו מלא בחסרונות. אך איך זה? כאשר ישוע הוטבל בשלמות, האם הוא למעשה לקח את חטאינו או לא? כמובן שהוא לקח! מכיוון שישוע לקח את חטאינו עם טבילתו, אנו הבנו שכל חטאינו אכן הועברו עליו עם טבילתו. האם אתם מבינים שחטאיכם אכן הועברו על ישוע? בעשותו כך, ישוע נשא את חטאינו ואת חטאי העולם אל הצלב, נצלב, ועל ידי כך ביצע באופן מושלם את תוכנית הישועה של אלוהים. למרות שאנו מלאי פגמים, אנו יכולים להיכנס אל מלכות האלוהים על ידי האמונה. על ידי האמונה במה? אנו יכולים להיכנס אל מלכות האלוהים על ידי האמונה בפעולותיו של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים.
לאחר שקיבלנו את מחילת החטאים, אלו הם בעלי החסרונות, אשר יש להם אמונה טובה ועושים מעשים טובים בכנסייה. כנסיית האלוהים היא אינה מקום אשר בו החזקים הם השולטים, אלא בו בעלי החסרונות שולטים על ידי האמונה. מדוע? מכיוון שבכנסיית האלוהים, אנו עדיין יכולים ללכת אחר ישוע על ידי האמונה כשאנו יודעים שאנו בעלי חסרונות. זהו מקום בו מטפלים ומרפאים את הפצעים. כפי שגן עדן הוא מקום בו תינוק יכול לשים את ידו "על חור פתן ועל מאורת צפעוני" (ישעיה 11:8) ולא יינשך, גן העדן עלי אדמות הזה הוא לא אחר מאשר כנסיית האלוהים. זהו המסתורין הנפלא של כנסיית האלוהים.
על ידי האמונה אנו נכנסים למלכות האלוהים זוהי האמונה החזקה אשר תופסת את מלכות השמים. האם אתם מאמינים באמת זו בליבכם? גם אני מאמין וזוהי הסיבה מדוע אני מודה לאלוהים.
 מכיוון שאני אסיר תודה לאלוהים אני משרת בשורה זו. אני חי למען האמת הזו ומשרת את הבשורה כיוון שיש עדיין הרבה אנשים אשר לא מכירים את האמת של התכלת, הארגמן וחוט השני. אך עתה, אם נניח בצד את השאלה האם אחרים משרתים את הבשורה הזו או לא, מה שנחוץ עתה בשבילכם קודם זה להאמין בה בעצמכם.
אני מקווה ומתפלל שכולכם תאמינו באמת הזו שישוע הושיע אותכם מחטאיכם אחת ולתמיד, ועל ידי כך תיוושעו מחטאיכם.