Search

לימודי המשכן

קודש הקודשים

דרשות קשורות

• אלה היכולים להיכנס אל קודש הקודשים (שמות 26:31-33)

אלה היכולים להיכנס אל קודש הקודשים
(שמות 26:31-33)
"ועשית פרוכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חושב יעשה אותם כרובים. ונתת אותה על ארבעה עמודי שיטים מצופים זהב וויהם זהב על ארבעה אדני כסף. ונתת את הפרוכת תחת הקרסים והבאת שם מבית לפרוכת את ארון העדות והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים."
 
 

חומרי המשכן

 
המשכן היה בית קטן מתקפל המכוסה בארבעה סוגי כיסויים. הוא נעשה ממספר של חומרים – קירותיו, לדוגמא, היו עשויים מ 48 קרשים של עצי שיטה. הגובה של כל קרש היה 4.5 מטר (10 אמות), והרוחב היה 67.5 סנטימטר (1.5 אמות). כל הקרשים היו מצופים בזהב
כיסויי המשכן היו עשויים מהחומרים הבאים: הכיסוי הראשון היה עשוי מאריג הארוג מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים; הכיסוי השני היה עשוי מצמר עיזים; הכיסוי השלישי היה עשוי מעורות אילים מאודמים, והכיסוי הרביעי היה עשוי מעורות תחשים.
כפי שכבר בחנו, כל שערי המשכן היו ארוגים בתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים.
צבעי ארבעת החוטים אשר השתמשו בהם למסך שער קודש הקודשים מראים את עבודותיו של ישוע המשיח אשר הושיעו את האנשים מחטאיהם. כיוון שארבעת הצבעים הללו הינם אור האמת המראה שישוע המשיח יתן לנו את מתנת מחילת החטאים, הם משהו אשר המאמינים מאד אסירי תודה ומודים על כך.
 
 
חומרי שערי הקודש וקודש הקודשים
חומרי שערי הקודש וקודש הקודשים חומרי שערי הקודש וקודש הקודשים היו ארוגים מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים. כל שערי המשכן היו עשויים מאריגים אלו. האדם היה בא עד פרוכת שער קודש הקודשים לאחר שעבר דרך השער של המשכן המוביל אל הקודש. שער הקודש מראה לנו שישוע מחל על חטאינו עם ארבעת פעולותיו הנראות בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן שזורים.
התכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים אשר שימשו בקודש ובקודש הקודשים הם הצל המראה שהמשיח יבוא אל הארץ הזו, יוטבל, ישפוך את דמו, ועל ידי כך ישלים את עבודת הישועה. מתוך אלה, חוט התכלת הוא הצל המראה את הטבילה שישוע יקבל, חוט השני הוא צל ההקרבה אשר הוא יקריב למען חטאי העולם אשר הוא לקח. כדי לשטוף את חטאינו, אדונינו הוטבל ונשא את הרשעות החטא. זה מה שפרוכת שער קודש הקודשים מרמזת עליו.
 
 
רצפת המשכן
 
המשכן היה בנוי על החול, על האדמה. האדמה כאן היא ליבם של האנשים. רצפת המשכן שהייתה עשויה מחול ואדמה אומרת לנו שישוע בא אל האדמה הזו בגוף אדם כדי למחוק את חטאי ליבנו. כיוון שישוע חווה את כל חולשותיהם של בני האדם, הוא שטף את כל חטאיהם עם הטבילה אשר הוא קיבל ועם דמו היקר אשר הוא שפך על הצלב. אדונינו בא אל העולם הזה כדי להאיר את אורה הבהיר של האמת לעולם זה ולפתור את בעיית החטאים הבסיסית של בני האדם. ישוע הוא אלוהי הבריאה אשר ברא את כל היקום ואת כל אשר בו, והוא אור הישועה אשר בא לעולם זה כדי לגאול את בני האדם מכל קללותיהם וחטאותיהם.
 
 
עמודי קודש הקודשים
 
עמודי קודש הקודשים היו עשויים מארבעה עמודים של עצי שיטה. בתנ"ך, משמעות המספר 4 היא סבל. עמודי קודש הקודשים מראים לנו שבני האדם אינם יכולים להיוושע אלא אם כן הם מאמינים באורה הבוהק של הישועה הנראית בתכלת, בארגמן, בחוט שני ובחוטי הפשתן השזורים. הם מראים, במילים אחרות, שאנו יכולים לגלות את אורה הבהיר של הישועה בעזרת האמונה בבשורת המים והרוח אשר בוצעה על ידי אלוהים בעצמו באמצעות הקרבתו.
כל מי שרוצה להיכנס אל קודש הקודש ולעמוד בנוכחותו של אלוהים, חייב להאמין בבשורה הזוהרת של המים והרוח, בשורת הישועה אשר אלוהים הכין. אך אלה הבאים אל אלוהים מבלי להאמין בבשורה אשר נקבעה על ידי אלוהים, יעמדו בפני זעמו הנורא. לאלה העומדים לפני אלוהים חייבת להיות אמונה המאמינה באמת הזוהרת הנראית בתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי הפשתן השזורים. באמצעות האור הזוהר של האמת, כולנו חייבים לצאת אל קודש הקודשים היכן שאלוהים שוכן.
בשורת מחילת החטאים הנראית בברית הישנה היא אמת הישועה הנראית בתכלת, בארגמן, בחוט שני ובחוטי הפשתן השזורים. בשורת מחילת החטאים הנראית בברית החדשה התבצעה באמצעות הטבילה שישוע קיבל, הדם על הצלב, ותחייתו. אנו יכולים להיכנס אל קודש הקודשים רק כאשר יש לנו את האמונה המאמינה בבשורה הקדושה ביותר.
 
 

אנו חייבים להאמין בישועתנו הנראית בתכלת, בארגמן ובחוט השני

 
אל העברים 11:6 אומר, "ובלי אמונה לא יוכל להיות איש רצוי אל אלוהים כי כל הקרב אליו צריך להאמין כי יש אלוהים וגמול הוא משיב לדורשיו." אלוהים יחיה לעד. וכדי לתת לנו חיי נצח, הוא ברך אותנו בקבלת מחילת החטאים באמצעות אמונתנו בישוע המשיח אשר בא אל האדמה הזו בגוף אדם, הוטבל ונצלב, מת, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך למושיענו. בשוטפו את כל החטאים של האני הישן שלנו, עם הדין היצוגי על חטאינו, ועל ידי הנתינה לנשמותינו את האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח, ישוע כיסה אותנו בקדושה מוחלטת ומושלמת.
בהלבישו אותנו בחיים חדשים, אדונינו אפשר לנו ללכת לפני אלוהים ולהתפלל אליו. יותר מכך, הוא נתן לנו גם את החסד להיות מסוגלים לעמוד בנוכחות האלוהים ולקרוא לו אבינו. כל הדברים הללו הם מתנות האלוהים אשר באו מהישועה אשר הוא נתן לנו. בהביאו את הישועה הזו לנו באמצעות האמת של התכלת, הארגמן וחוט השני, אלוהים גרם לנו להיות בעלי אמונה המאפשרת לנו להיוושע ולעמוד לפניו.
אם אתם ואני עתידים למות מחר, האם כולנו בטוחים שנלך לגן עדן? הבה נחשוב על עתידנו לרגע אחד. כאשר אנשים מתים, כולם עומדים לפני כסא המשפט של אלוהים. המשמעות של זה היא שאנו חייבים לפתור את בעית כל החטאים אשר עשינו על האדמה הזו – כיצד אם כן אנו יכולים לפתור בעיה זו? אם נאמין באופן עיוור בישוע, האם אין המשמעות היא שאנו מאמינים אך ורק בדת ותו לא?
היה זמן בחיי בו הייתי בור לגבי בשורת המים והרוח וניסיתי לפתור את בעיית חטאיי על ידי אמונה עיוורת אך ורק בדם שעל הצלב. בזמן ההוא, האמנתי באופן שרירותי שישוע נצלב ומת למען בני אדם כמוני, ושהוא פתר את כל בעיית החטאים. אך עם אמונה כזו, לא יכולתי לפתור את בעיית חטאי היומיום אשר עשיתי. ההיפך הוא הנכון, על ידי האמונה בישועה הנראית בתכלת, ארגמן, וחוט השני, רוחי נולדה לגמרי מחדש.
האם חטאינו באמת נמחקים כאשר אנו מאמינים באופן עיוור בישוע כמושיענו? האמונה אשר מאפשרת לנו להתהלך לפני אלוהים הקדוש אינה נמצאת באמונה בו באופן עיוור, אלא היא נמצאת בידיעה ובאמונה באמת. אין זה משנה עד כמה בלהט נאמין בישוע כמושיענו, אם לא נכיר את בשורת האמת אשר הושיעה את החוטאים עם התכלת, הארגמן, וחוט השני, לא נוכל לפגוש את אלוהים הקדוש. רק כאשר יש לנו את האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח נוכל לפגוש את אלוהים הקדוש. מהם חומרי האמונה, אם כן, היוצרים את האמת המאפשרת לנו לעמוד לפני אלוהים כנושעים? מהי הבשורה המאפשרת לנו להיות בעלי אמונה כזו? בשורה זו היא הבשורה הזוהרת של המים והרוח.
אדונינו בא אל העולם הזה, לקח את חטאי העולם כשהוטבל על ידי יוחנן, נצלב, שפך את דמו, קם לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים, ועל ידי כך ביצע את ישועתו המושלמת למען אלה מאיתנו המאמינים. אם נשמותינו רוצות להיות טהורות מחטא, רק כאשר אנו מאמינים בטבילה שישוע קיבל מיוחנן (מתי 3:15) ובדם על הצלב (יוחנן 19:30) אנו יכולים להיכנס לריבונותה הזוהרת של האמת. כל עוד לא נאמין בישוע המשיח, אשר בא מהבשורה הזוהרת של המים והרוח, כמושיענו, לעולם לא יהיה לנו לב הנקי כשלג.
לפעמים, בהסתכלותנו על חולשות בשרנו, אנו מצטערים. אך אף על פי כן, בגלל בשורת המים והרוח אנו יכולים לתת תודה לאלוהים על שישוע מחק את כל חטאינו עם טבילתו והדם. אתם ואני לעולם לא היינו מסוגלים להפוך לקדושים בדרך אחרת, אך על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, הפכנו לקדושים. אדונינו הושיע אותנו באופן מושלם מהחטא. על ידי האמונה בבשורת התכלת וחוט השני, יכולנו לגלות את אורה הבהיר של האמת אשר הושיעה אותנו מכל חטאינו. עם בשורת המים והרוח, ישוע עשה אותנו לקדושים ושלמים.
במתי 19:24 אדונינו אמר, "נקל לגמל לעבור דרך נקב המחט מבוא עשיר אל מלכות האלוהים." אלה העשירים ברוח אינם יכולים להיוושע כיוון שהם לא מאמינים שהם יכולים לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. רק אלה אשר באמת עניים ברוח ורוצים להיכנס לגן עדן, מבקשים את עזרת האלוהים, נפטרים מצדקותם העצמית ובמקום זאת מאמינים בצדקת האלוהים ב 100 אחוז, יכולים לקבל חיי נצח על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. בשורת המים והרוח הראתה את אורה הזוהר של הישועה כך שנוכל לפגוש את האלוהים הקדוש ביותר. בכוחות עצמנו, לעולם לא נוכל להפוך לקדושים, אך כאשר נאמין בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע, אנו אכן יכולים להפוך לקדושים ולהיכנס לריבונותה הזוהרת של האמת.
 
 
אנו חייבים לזנוח אמונה דוקטרינרית ודתית
 
ביוחנן 3:3 ישוע בעצמו אמר, "אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלוהים." על זה שאל נקדימון בחזרה, "איך יולד אדם והוא זקן הכי שוב ישוב אל בטן אימו ויולד?" (יוחנן 3:4)
לאלה אשר לא נולדו מחדש, להיוולד מחדש רק על ידי האמונה נראה בלתי אפשרי. לפעמים, אפילו תלמידיו לא הבינו את דבריו ואפילו פקפקו בהם. לפיכך, ישוע אמר שוב לתלמידיו, "מבני האדם יפלא דבר אבל מהאלוהים לא יפלא כל דבר" (מתי 19:26). כמובן, אין זה אפשרי לבני האדם להיכנס למלכות האלוהים עם אמונתם הדתית, אך זה אפשרי לבני האדם להיכנס למלכות האלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. למרות שאיננו יכולים להפוך לקדושים בכוחות עצמנו, אלה המאמינים שישוע בא לעולם זה, לקח את חטאי העולם על גופו באמצעות טבילתו, נצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך האיר אור זוהר של ישועה אשר לעד מחק את כל חטאינו – אלוהים מאפשר להם להיכנס למלכותו.
האמת הנראית בתכלת, בארגמן, ובחוט השני אשר שמשו כחומרי המשכן קשורה באופן מורכב לבשורת המים והרוח אשר ישוע ביצע בברית החדשה. בשורת המים והרוח, במילים אחרות, היא כמו האמת הנראית בתכלת, בארגמן ובחוט השני. התכלת, הארגמן וחוט השני הם הצל של ישועתו הממשית, ובשורת המים והרוח היא המהות האמיתית של צל זה.
לכן אנו יכולים לגלות את האמת הזוהרת של הישועה באמצעות בשורת המים והרוח, ולנוח בה. ישנה שלווה בבשורה הזוהרת של המים והרוח כמו ילד היונק משחק, נח, וישן בצורה מושלמת בזרועות אימו. על ידי הגילוי של אור קודש הקודשים בבשורה אנו מסוגלים לפגוש את האלהים הקדוש ביותר. על ידי האמונה בבשורה הזוהרת של המים והרוח, אנו יכולים למצוא את הגאולה אשר אלוהים נתן לנו. רק אלה אשר מאמינים בישועה זו אשר ניתנה על ידי אלוהים יכולים לקבל שלווה נצחית.
בקיצור, האמונה בבשורה הקדושה ביותר של המים והרוח היא האמונה היחידה המאפשרת לנו להיכנס אל קודש הקודשים. האמונה המאמינה בבשורה הזוהרת של המים והרוח מאפשרת לנו לקחת את מחילת החטאים כשלנו. אדונינו בא לעולם הזה, ועם האמת של הבשורה מחק את חטאינו אחת ולתמיד באמצעות טבילתו והצלב. הוא עתה קיים את ההבטחה אשר הבטיח לנו עם התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. רק אלה המאמינים בישוע כמושיעם ובבשורת המים והרוח יכולים לקבל חיי נצח ולהיכנס לגן עדן.
אם בשורה זו של המים והרוח היתה מושמעת כבר לפני שלושים שנה היא הייתה סוחפת את העולם. אך זוהי השגחתו העליונה של אלוהים שהאמת הזו מופצת בסוף הזמנים. אדונינו אמר בחזון יוחנן שמספר רב של אנשים ייוושעו בסוף הזמנים מכל חטאיהם. הוא גם אמר שיהיו גם הרבה קדושים מעונים ובזמן הצרה הגדולה אנשים רבים יראו את אמונתם כשהם בוטחים בישוע ומאמצים לחיקם את מות הקדושים שלהם. אדונינו, במילים אחרות, התמקד בסוף הזמנים כזמן האסיף של הרבה נשמות. תוכניתו של אלוהים היא רק לאלה אשר באמת מאמינים בבשורת האמת כדי לקבל את מתנת הישועה מכל החטאים.
מכיוון שהייתם מספיק ברי מזל לשמוע את בשורת המים והרוח עתה בתקופה זו, הינכם מסוגלים להיוושע מכל החטאים. אני באמת אסיר תודה לאלוהים על שנתן לנו בשורה זו של המים והרוח. מה היה קורה לכולנו אם לא היינו שומעים את בשורת המים והרוח? אך עובדה היא שאפילו עתה לא כולם מקבלים את בשורת המים והרוח. אמת זו היא לא משהו שיכולה להיכנס בפשטות לליבו של כל אחד.
למעשה, אנו רואים שלמרות שיש נוצרים רבים ברחבי העולם, הרבה מהם אינם מכירים ומאמינים בבשורת המים והרוח. כיצד יכולים אם כן אנשים אלה הבורים לגבי הבשורה האמיתית להיוושע מהחטא? זוהי הסיבה מדוע אלוהים אפשר לנו להפיץ את הבשורה האמיתית באמצעות ספרות נוצרית.
ישנם רבים ברחבי העולם המעידים שהם נוכחו לדעת מהי בשורת המים והרוח רק לאחר שהם קראו את ספרות הבשורה אשר אנו מפיצים. כולם הכירו רק את הדם שעל הצלב לפני שהכירו את בשורת המים והרוח הזו, אך עתה הם מודים לישוע על שהיו מסוגלים להגיע להבנה ברורה של בשורת המים והרוח ולהאמין בה. גם, ישנם הרבה המעידים שלא ידעו שישנה משמעות כה גדולה המסתתרת בעובדה שישוע הוטבל על ידי יוחנן. הם מאמינים עתה בבשורה זו ואינם יכולים להודות מספיק לאלוהים על כך.
אנו יכולים לראות שכמו בשורת המים והרוח, שער חצר המשכן היה גם עשוי מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים. ארבעת צבעים אלו הם כמו בשורת המים והרוח. ובאותה צורה, בשורת המים והרוח הזוהרת נראית גם במסך השער של הקודש ושל קודש הקודשים. יותר מכך, הכיסוי הראשון של המשכן גם היה ארוג באותם ארבעת הצבעים: תכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים. אמת זו מראה את הטבילה והדם של ישוע. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר על עצמו שהוא הדרך למלכות השמים. על ידי שבא לעולם הזה והושיע את החוטאים עם אמת הבשורה של המים והרוח, הוא עשה את אלה המאמינים לחפי חטא.
הדרך למלכות האלוהים נמצאת באמונה המאמינה בטבילה ובדם של ישוע. עם התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, ישוע הושיע אותנו מהחטא באופן מושלם. היכן אתם חושבים שתוכלו למצוא את האמת הזו? אם תאמינו בטבילה שישוע המשיח קיבל ובדם על הצלב, תיוושעו אז מכל חטאיכם ותקבלו חיי נצח אחת ולתמיד.
מה, אם כן, ההבדל בין האמונה המאמינה בצורה כלשהי בישוע לבין האמונה המאמינה בדיוק בבשורת המים והרוח? כיוון שעם בשורת המים והרוח ישוע הושיע את החוטאים מחטאיהם, האמונה בבשורה זו היא אמונה בישוע באופן נכון. כיוון שישוע הושיע את החוטאים עם טבילתו ודמו על הצלב, האמונה בישוע כמושיע היא אותו דבר כמו להיוושע מהחטא על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר הוא ביצע. אמונה בצורה כלשהי בשמו אין משמעותה שהוא מחק את כל חטאינו ואנו ניכנס לגן עדן.
אדרבה, על ידי האמונה בדיוק שישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן למענינו, שפך את דמו על הצלב, נשא את ההרשעות של כל החטאים, וקם לתחייה מן המתים, אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים ולהפוך לאנשי האלוהים. אלוהים אפשר רק לאלה אשר יש להם אמונה המאמינה בבשורה הקדושה ביותר של המים והרוח להיכנס למלכות השמים. אך אלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח אינם יכולים להיכנס למלכות השמים כיוון שלא נולדו מחדש.
על ידי האמונה בבשורה של האור הזוהר של המים והרוח הנראית במשכן, אנו הפכנו למסוגלים לקבל את האמונה הקדושה ביותר בעודנו חיים על האדמה הזו. למרות שמעשינו אינם מספקים, כאשר יש לנו אמונה כזו, כיצד מישהו יכול להגיד שלא הפכנו לצדיקים? כאשר הפכנו לקדושים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, כיצד יכולים להיות לנו עדיין חטאים? יש אנשים התוהים כיצד אנו יכולים להגיד שאנו חפי חטא כאשר אנו עדיין בגוף הממשיך לחטוא.
אך זוהי מחשבה של הגוף שלהם. אלה היודעים ומאמינים בבשורת המים והרוח מסכימים שלבני האנוש יש גוף לא מושלם ולכן הם אינם יכולים שלא לחטוא עד יום מותם. בכל אופן, הם גם מאמינים שהם לעולם נמחלו מכל חטאיהם, כולל החטאים שהם יעשו בעתיד, במסגרת הישועה המושלמת של טבילת ישוע וצלבו.
אתם ואני יכולים לחלוק דבר אמונה רוחני שכזה ולהיות בעלי אמונה הקדושה ביותר בעודנו חיים על האדמה הזו בגלל העובדה שישוע נתן לנו את ישועתנו הנראית בתכלת, ארגמן, חוט השני, וחוטי הפשתן השזורים. זה מכיוון שישוע נתן לנו את האמונה הזו המאפשרת לנו להאמין באמת של בשורת המים והרוח, כמתנתו בשבילנו. עם אמונתנו בישוע, יכולה להיות לנו שותפות אחד עם השני ואנו יכולים לחיות את חיינו כשאנו משרתים את האדון ואוהבים אחד את השני – כאן אושרנו האמיתי נמצא.
איננו יכולים שלא להודות לאלוהים על בשורה זו. כמה נפלא זה שנוכחתי להכיר את בשורת המים והרוח ולהאמין בה! כאשר לא היה לי צל של מושג על טבילת ישוע, באמצעות דבר האמת, אלוהים נתן לליבי את האמונה המאמינה בבשורה זו של המים והרוח. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח הזו, כולנו קיבלנו את ברכות גן העדן.
 
 
בגלל הבשורה האמיתית בליבי אני מלמדה עם תודה אמיתית
 
בעודי קורא את התנ"ך, שאלה החלה לעלות במוחי: מדוע ישוע הוטבל? כיוון ששאלה זו המשיכה לעלות, ביקשתי למצוא את תשובתה באמצעות התנ"ך, אך אף אחד לא היה מסוגל ללמדני. זוהי הסיבה מדוע התעניינתי מאד בנושא זה עד שנוכחתי לדעת את בשורת המים והרוח.
לעיתים קרובות קראתי את הקטע במתי 3:13-17, במיוחד היכן שישוע אמר ליוחנן לפני שהוטבל, "הניחה לי כי כן נאווה לנו למלא כל הצדקה," אך לא יכולתי להבין את משמעותו. לכן לעיתים קרובות שאלתי אחרים על הסיבה לטבילת ישוע בידי יוחנן המטביל בנהר הירדן, אך מעולם לא שמעתי תשובה מספקת לחלוטין. בכל זאת אלוהים אפשר לי להבין את הסיבה לטבילה שישוע קיבל מיוחנן. זו הייתה התגלות רוחנית בשבילי, כאילו אדם עיוור קיבל את אורו בחזרה. כך, זה היה לאחר שתפסתי את המשמעות של מתי 17-3:13 שנוכחתי להבין את האמת הנראית בתכלת, בארגמן ובחוט השני אשר הושיעה אותי מכל חטאיי.
לפני שהבנתי את האמת הזו, האמנתי רק בדם על הצלב כישועתי, אך המציאות הייתה שהיה לי עדיין חטא ולכן הייתי חוטא. בזמן ההוא, האמנתי שאני יכול להימחל רק מחטא הקדמון על ידי דמו של ישוע, וחטאיי היומיומיים נשארים בליבי. לא הכרתי את האמונה אשר עושה את האדם לחף מחטא לחלוטין – כלומר, התעלמתי לגמרי מהטבילה שישוע קיבל מיוחנן. בכל אופן, אלוהים האיר את ליבי עם האור הבהיר של מחילת החטאים, כפי שאור נדלק בחדר אפל. "אה, הטבילה שישוע קיבל מיוחנן קשורה הדוקות לסמיכת הידיים של שיטת ההקרבה בברית הישנה! אם כן, זה מה שבשורת המים והרוח היא!"
אך מה הלאה? כשאני נדהם מהכרה זו, בלבול גדול עלה בליבי לאחר שהבנתי את האמת הזו: אם שום דבר מלבד בשורת המים והרוח הזו היא הבשורה האמיתית, מה יקרה לעולם הזה? חשבתי שאמונתם של האוונגליים הייתה מבוססת על התנ"ך. אך עתה נוכחתי להבין לבסוף שכל הבשורות מלבד בשורת המים והרוח הינם בשורות השקר הבאות מן השטן.
לכן, כל מה שעשיתי מאז והלאה זה להאמין וללמד שאין בשורה אחרת מלבד בשורת המים והרוח. יש אנשים אשר מתחו עלי ביקורת על כך. אלוהים גם הראה לי, אדם עם חסרונות רבים, את אמת הישועה הנראית בתכלת, בארגמן ובחוט השני, והוא גם אפשר לי להאמין וללמד שאמת זו היא הבשורה האמיתית. ישנן הרבה בשורות דומות בעולם הזה, אך ישנה רק בשורת אמת אחת. זוהי הסיבה מדוע החלטתי להפיץ את בשורת המים והרוח ברחבי כל העולם.
כאשר אני חושב כיצד התחלתי להשמיע את האמת על מחילת החטאים, וכיצד נוכחתי לדעת, להאמין ולהפיץ את הבשורה הקדושה ביותר של המים והרוח, נוכחתי להבין עד כמה בורכתי רבות על ידי אלוהים. כל מה שעשיתי היה פשוט להאמין שישוע לקח את כל חטאי העולם כשהוטבל על ידי יוחנן ושפך את דמו על הצלב, אך כל חטאיי נעלמו! בשורת המים והרוח היא האמת האמיתית ואני מודה לישוע על שנתן לי בשורה זו. אני איש שאכן בורך רבות על ידי אלוהים. אלה מכם המאמינים בבשורת המים והרוח הם גם אנשים מבורכים כאלה.
אני מאמין שכל הדברים הללו הם הברכות שאלוהים העניק לי. כפי שהשליח פאולוס התוודה, "אבל בחסד אלוהים הייתי מה שהייתי וחסדו עלי לא היה לריק," (אל הקורנתיים 15:10) אינני יכול שלא להלל את חסדו אשר העניק לי. בכל הכנות, אם זה לא היה בכנסיית האלוהים, היכן הייתם יכולים לשמוע את בשורת המים והרוח הנראית בתכלת, בארגמן ובחוט השני? כל מי ששומע ומאמין בדבר התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, יהיה טהור בליבו. מה, אם כן, אלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח חושבים על בשורה זו? בשבילם, האמת של המים והרוח משעממת.
האם יש לכם את האמונה המאמינה בתכלת ובחוט השני של פרוכת קודש הקודשים? כאשר הינכם שומעים את הדברים הללו, אל תחשבו שאתם כבר מכירים אותם, אלא בחנו את עצמכם כדי לראות אם האמת נמצאת בליבכם. עתה, אתם חייבים להיות, במילים אחרות, המאמינים בבשורת המים והרוח בהתאם לדבר הכתובים. זה יהיה מזל וברכה אם תוכלו לבוא אל כנסיית האלוהים, תשמעו את דבר האלוהים ותהיה לכם הזכות להיכנס לגן עדן.
אך אם זה לא יהיה כך, אם לא תהיו מסוגלים לדעת את בשורת המים והרוח, כדי שתהיה לכם בשורת אמת וכדי להיכנס למלכות השמים, מכל השמועות של העולם הזה והסיפורים המיושנים איזו תועלת הם יוכלו לתת לכם? אם הבשורה בה אתם מאמינים היא שונה מבשורת המים והרוח, כיצד לנשמותיכם יהיה איזשהו קשר לישוע? דבר האלוהים ואמונתכם צריכים להיות בדיוק אותו דבר, בדיוק כפי שאמונתו של פאולוס השליח ואמונתנו היא אותו דבר. בשורת המים והרוח אשר פטרוס האמין בה היא אותה בשורה אשר אנו מאמינים בה (הראשונה לפטרוס 3:21).
אני כה אסיר תודה לאלוהים על שאפשר לנו להאמין בסוף הזמנים הללו בבשורה האמיתית של המים והרוח. וכאשר אתם מחזיקים באמת של בשורת המים והרוח בספרינו וחולקים אותה עם האחרים, גם הם יקבלו את מחילת החטאים ויודו לאלוהים בשמחה. אנו חייבים להבין שכל צורות המשכן וכליו מספקים לנו דיוקן מפורט של אדון הישועה אשר מחק את חטאינו ואנו חייבים להודות לאלוהים על אמת זו.
אנו בורכנו להיות הנושעים ולהיכנס לגן עדן כאשר אנו מאמינים באמת הנראית בפרוכת של שער קודש הקודשים. יותר מכך, אלוהים אפשר לנו להפיץ ברחבי כל העולם את האמת של מחילת החטאים העשויה מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים. אלוהים הפקיד בידנו עבודה זו. ממקום תפקידנו, אנו נאמנים לעבודה אשר הוקצתה לכל אחד מאיתנו, ואלוהים מברך אותנו על נאמנות זו.
אני נותן את תודתי לאלוהים. אני מהללו עם אמונתי, מאמין בבשורת המים והרוח הנראית בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים אשר שימשו לשער חצר המשכן ואשר הם אותו דבר כמו ארבעת הצבעים הנראים בפרוכת של קודש הקודשים. עתה, תקוותי הכנה היא שכולכם תהיו אלה אשר נושעים מכל החטאים על ידי האמונה ואשר מסוגלים להיכנס לקודש הקודשים היכן שאלוהים שוכן לנצח. האם גם אמונתכם עומדת איתנה על אמת זו?