Search

לימודי המשכן

מזבח הקטורת

דרשות קשורות

• מזבח הקטורת (שמות 30:1-10)

מזבח הקטורת
(שמות 30:1-10)
 "ועשית מזבח מקטר קטורת עצי שיטים תעשה אותו. אמה אורכו ואמה רוחבו רבוע יהיה ואמתיים קומתו ממנו קרנותיו. וציפת אותו זהב טהור את גגו ואת קירותיו סביב ואת קרנותיו ועשית לו זר זהב סביב. ושתי טבעות זהב תעשה לו מתחת לזרו על שתי צלעותיו תעשה על שני צידיו והיה לבתים לבדים לשאת אותו בהמה. ועשית את הבדים עצי שיטים וציפת אותם זהב. ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות לפני הכפורת אשר על העדות אשר איוועד לך שמה. והקטיר עליו אהרן קטורת סמים בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה. ובהעלות אהרן את הנרות בין הערביים יקטירנה קטורת תמיד לפני יהוה לדורותיכם. לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה ונסך לא תסכו עליו. וכיפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם קודש קודשים הוא ליהוה."
 
 מזבח הקטורת

מזבח הקטורת היה מקום תפילה

  
מזבח הקטורת היה עשוי מעצי שיטה והיה מרובע במידת אמה (45 סנטימטר) גם באורך וגם ברוחב, ומידת אורכו שתי אמות. מזבח הקטורת היה בתוך הקודש וכולו היה מצופה זהב, עם עטרות זהב מסביבו. ארבע טבעות זהב היו תחת העיטורים כדי להחזיק במוטות אשר שימשו לנשיאתו. על מזבח הקטורת הזה, שום דבר מלבד שמן המשחה וקטורת בשמים הושם (שמות 30:22-25).
מזבח הקטורת היה היכן שקטורות התפילה הועלו לאלוהים. אך לפני שהתפללנו במזבח הקטורת אנו קודם חייבים למצוא האם אנו כשירים להתפלל לאלוהים במזבח או לא. כל מי שמבקש להיות מוסמך להתפלל לאלוהים הקדוש חייב קודם להיות חף מחטא על ידי שטיפת חטאיו בעזרת האמונה. כדי לעשות כן, האדם חייב להיטהר מכל חטאיו על ידי האמונה של קורבן העולה והכיור.
אלוהים אינו שומע את תפילות החוטאים (ישעיה 59:1-3). מדוע? כיוון שאלוהים מקבל רק את אלה אשר נשטפו מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. מכיוון שאלוהים שטף את כל חטאינו על ידי האמת הנראית בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. אלוהים, במילים אחרות, שמח לשמוע רק את תפילותיהם של הצדיקים (תהילים 34:15, הראשונה לפטרוס 3:12).
 
 
הטבע והמציאות של כל בני האדם
   
כאשר אנו מסתכלים מקרוב, אנו רואים שכל בני האדם, כולל אתם ואני, נולדנו מיסודנו כזרע חטאים, ולכן כולם חוטאים. כל אחד וכולם הם זרע מרעים. מכיוון שבני האדם במקור נולדו עם חטא, הם אינם יכולים שלא לחיות את חייהם מבלי לעשות מעשים רעים. חשבו על עצמכם מי שלא תהיו. אנו יכולים להודות לפני אלוהים שאנו היינו פעם רשעים שלא יכלו שלא להיות מושלכים לגיהינום. יותר מכל, כאשר אנו שופטים את מעשינו לפני אלוהים, אנו נוכחים להבין שבהתאם לתורת אלוהים האומרת ששכר החטא הוא המוות, אנו פשוט איננו יכולים לברוח מדין הצדק שלו על החטא.
מכיוון שמה שיוצא מלב בן האדם הם רק מחשבות רעות, רצח, ניאוף, גאווה, טיפשות, וכך הלאה, הוא עושה זאת כל פעם שיש לו הזדמנות (מרקוס 7:21-27). כיצד לב בני האדם, אשר ביסודם נולדו כזרע מרעים ואינם יכולים שלא לחטוא כל פעם שהנסיבות מאפשרות להם, יכול להיות חסר בושה לפני אלוהים? זה בלתי אפשרי באמצעות כוחותיהם העצמיים של בני האדם. אך ישנה אמונה אחת המאפשרת לנו להיות ללא בושה לפני אלוהים, והיא כאן. אנו כולנו חייבים לדעת ולהאמין באמת העשויה מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי הפשתן השזורים, האמת המאפשרת לנו להישטף מכל חטאינו ולכן לעמוד לפני אלוהים ללא בושה. לפיכך, כולנו בהחלט צריכים את בשורת המים והרוח.
אף אחד מאיתנו אינו יכול להתכחש לעובדה שכולנו מיועדים לגיהינום על חטאינו אלא רק מודים בגורל זה. ולאלה המודים לפני אלוהים שהם מיועדים לגיהינום, אין זה כה קשה להאמין בליבם בישועה שאלוהים נתן להם. כאשר אנו עומדים לפני אלוהים בצורה אמיתית וכנה, איננו יכולים להטעות ולהסתיר את ליבנו ממנו, וכך אנו נוכחים להכיר את הצדק של צדקת האלוהים. כולם נמצאים במקום כזה שאינם יכולים להתחמק מהעונש על חטאיהם על ידי דין הצדק של אלוהים. חוק הצדק של אלוהים האומר ששכר החטא הוא המוות הוא אינו חוק אשר כל החוטאים יכולים לעקוף עם מחשבותיהם או אמונתם הדתית. כיוון שתורת אלוהים היא מפורטת, מדויקת וצודקת, היא מאלצת את כל מי שעומד לפניה להודות שהוא מיועד לגיהינום על חטאיו. כל החוטאים נוכחים להבין שהם אינם יכולים להימלט מדין האלוהים אפילו על חטאיהם הקטנים ביותר.
לכן, אנו זקוקים למושיע אשר גאל את כולנו מהחטא, ועלינו למצוא מיהו המושיע הזה. זהו ישוע המשיח, המושיע של כל בני האדם. הוא המושיע אשר בא לעולם הזה, אשר הוטבל על ידי יוחנן כדי לקחת את כל חטאי העולם, אשר נשא את העונש על כל העוולות של כל החוטאים על ידי שנצלב ושפך את דמו, ועל ידי כך שהושיע אותנו מכל חטאינו.
כולנו הבנו שלא כשורה שיהיה קשה לקבל את מחילת החטאים. למעשה, אנו חשבנו שאנו נוכל להיוושע רק אם נדע את התנ"ך בשלמותו, או שלישועתנו נדרשים אלו שהם מעשים טובים. אך אמת הישועה אשר ניתנה על ידי אלוהים הייתה שונה. אמת זו של הישועה פתחה והראתה לנו את הדרך להיוושע מכל חטאינו על ידי בחינת מצפונינו בפני תורת אלוהים ובהכרת כל החטאים הנמצאים בליבנו, ואמונה בבשורת המים והרוח. אמת זו בושרה בשער המשכן.
מחילת החטאים של בני האדם באה מהאמת של הישועה היקרה אשר התבצעה באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. על ידי האמונה באמת הזו כולנו יכולים לקבל אחת ולתמיד את מחילת החטאים הנצחית. כדי לעשות כן, כולם חייבים להכיר שהם כולם מיועדים לגיהינום על חטאיהם, להאמין בבשורה הנראית בתכלת, ארגמן וחוטי השני, ועל ידי כך לקבל אחת ולתמיד את מחילת חטאיהם. הבשורה אשר אלוהים נתן לנו היא הבשורה הנמצאת בבשורת האמת המוכלת בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים.
כולם חייבים להאמין בבשורת האמת, שאם לא יאמינו באמת המוכלת בבשורה הזו, הם לא יוכלו להיגאל מכל חטאיהם. אך אלה המאמינים באמת הזו של הישועה אשר אלוהים ביצע עם בשורת המים והרוח מספיק ראויים להיוושע מכל חטאיהם ולהפוך לילדי האלוהים. לפיכך, כדי להפוך לכאלה אשר יכולים להתהלך לפני אלוהים ולהתפלל אליו, אנו חייבים להאמין קודם באמת של המים והרוח, בשורת מחילת החטאים. כאשר אנו נושעים מכל חטאנו על ידי ידיעת בשורת האמת, והאמונה בה בלב שלם, אנו כשירים להתפלל לאלוהים. האמונה המאפשרת לנו להתפלל לאלוהים מושגת על ידי האמונה בליבנו בבשורת המים והרוח, הבשורה מאלוהים.
זו טעות לנסות להתפלל לאלוהים ללא האמונה היודעת ומאמינה באמת של התכלת, ארגמן וחוט השני הנראית במסך שער החצר של המשכן. אמונה כזו דומה לחטא ביזוי האלוהים ולעג לו. כיצד אנו יכולים להפוך לאויבי האלוהים על ידי סירובנו להאמין בליבנו באמת הנראית במשכן?
כאשר אתם מסרבים להאמין בישוע המשיח אשר בא על ידי האמת של התכלת, הארגמן וחוט השני, זהו קיצור דרך בשבילכם להפוך לאויבי האלוהים. זהו חטא נורא של אי אמונה אשר עומד נגד אלוהים. הנשמות אשר ממשיכות לבצע את החטא של ביזוי קדושת האלוהים, הן אלה אשר אינן מאמינות בישועה אשר אלוהים ביצע למענם אלא מאמינות בהתאם למחשבותיהם ולדרכם. נשמות כאלה הן אלו אשר מכסות את עצמן בעלי תאנה הנקראים "צביעות," ומבזים את אהבת האלוהים ואת רחמיו.
אך אתם חייבים להבין שלמרות שאנשים אלו יכולים לרמות את ליבם שלהם, הם אינם יכולים לברוח מדין האלוהים. אלה עם חוסר אמונה שכזה יידונו לסבל של עונש נוראי על החטא על ידי חוק הצדק של אלוהים. מדוע? כיוון שהם לא שיחרו לדעת את בשורת המים והרוח אשר באמצעותה ישוע מחק את כל חטאיהם, וגם לא להאמין בבשורה זו.
כאשר מצפונינו מזוהם אפילו לפי עיננו, כיצד אנו יכולים להסתיר את חטאינו מאלוהים הקדוש? זה פשוט בלתי אפשרי! כל מי שמבקש להסתיר את חטאיו ישאר מחוץ לאהבתו של אלוהים ורחמיו. אלה אשר מרמים את ליבם יהיו משרתי הרשעים של השטן המרמים את אלוהים ואת עמיתיהם בני האדם. הדעה שהם יכולים לרמות את אלוהים פשוט על ידי עצימת עיניהם היא השתקפות של יהירותם הנובעת ממחשבותיהם היהירות. למעשה, אלה אשר מסתמכים על מחשבותיהם הם אלה הקוראים תיגר על בשורת המים והרוח והמבקשים להפוך למשרתי השטן מתוך בחירה.
בני האדם חייבים להבין שלמרות שהם יהיו מסוגלים אולי לרמות את ליבם שלהם, הם לעולם לא יוכלו לרמות את אלוהים והם חייבים לשנות את דעתם ולהאמין בהתאם לדבר האלוהים. כיצד יוכלו כולם לשטוף את חטאיהם מבלי להאמין בבשורת המים והרוח? כפי שכתוב ששכר החטא הוא המוות, אין חוטא המרמה את ליבו לפני אלוהים אשר יוכל להימלט מדין האלוהים. אם אנו מכירים את תורת האלוהים, ברור שכולנו נידונים לגיהינום על חטאינו. לפיכך, כל אלה המחפשים לבוא לאלוהים, חייבים להיוושע על ידי האמונה באמת של הבשורה הנראית בשער חצר המשכן.
בכל אופן, מכיוון שרבים נכשלו בהבנת העובדה שהם עומדים להיות מורשעים על חטאיהם, הם נכשלו גם בליבם בקבלת בשורת הישועה אשר באה על ידי האמת של התכלת, הארגמן, וחוט השני, וכתוצאה מכך, הם בדרכם לגיהינום. בלי קשר לכך אם הם כבר נוצרים או לא, אלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח יעמדו בפני אותו עונש. לפיכך, אנו חייבים לא לרמות את מצפונינו שלנו לפני אלוהים, אלא לקבל לליבנו את בשורת המים והרוח ולהכיר ולהאמין בבשורה זו של אמת.
 
  

אנו חייבים לנקות את חטאינו על ידי האמונה בדבר האמת

  
לבני האדם יש שני מצפונים: אחד הוא מצפון הבשר, והאחר הוא מצפון האמונה עם הוקרה לבשורת האמת. אנו חייבים להיות הוגנים עם שני עולמות אלו, אך מתוך שני אלה, אסור שלא יהיה לנו, במיוחד, מצפון האמונה המכיר את בשורת האמת. אנו חייבים לבחון מצפון אמונתנו לפני דבר האלוהים; להאמין שישוע קיבל את חטאינו כשהוטבל, הורשע על הצלב, ועל ידי כך הושיע אותנו; ולשטוף, על ידי האמונה הזו, את חטאי מצפונינו. מרגיז אותי שאפילו כאשר זוהי האמת המוחלטת, ישנם עדיין אנשים אשר אינם מאמינים בבשורת האמת.
ישנו סדר של אמונה לניקוי מצפונינו. ראשית, אנו חייבים להכיר ולאשר את העובדה שאנו מיועדים לגיהינום, ושנית, אנו חייבים להאמין בליבנו שמושיענו בא לעולם הזה, הוטבל על ידי יוחנן למען חטאינו, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים ועל ידי כך הושיע אותנו מכל החטאים. החוטאים חייבים להיוושע מחטאיהם ולקבל חיי נצח על ידי אמונתם בבשורת המים והרוח הנראית בתכלת, ארגמן וחוט השני.
 
למרות העובדה שאנו חייבים להיוושע מחטאינו, יש עדיין אנשים אשר אינם מאמינים, אפילו שהם יודעים על מחילת החטאים הנראית באמצעות התכלת, הארגמן וחוט השני. כיצד הם יכולים לעשות זאת? ללא ספק, הם יכולים להיות אחראים על התוצאות של חוסר אמונתם. אם רק היינו יודעים על האמת הנראית בתכלת, הארגמן וחוט השני אך לא היינו מאמינים, אז עדיין היינו מלאי חטא, ואם עדיין היינו מלאי חטאים האם לא היינו צריכים להישפט על חטאינו בהתאם לתורת האלוהים? כולם וכל אחד מאיתנו, זכר או נקבה, כולם חייבים להיוושע מהחטא על ידי האמונה בלב באמת של הישועה אשר אלוהים מילא באמצעות התכלת הארגמן וחוט השני.
לאנשים חייבת להיות סוג של אמונה המושיעה אותם מחטאיהם. חייבת להיות להם האמונה המאמינה רק בבשורת המים והרוח. האם אתם מאמינים בבשורה הנראית בתכלת, ארגמן וחוט השני שישוע נשא את כל חטאינו כשהוטבל והושיע אותנו עם שפיכת דמו על הצלב? כאשר אתם חושבים קודם על עצמכם, האם אתם מודים בעובדה שאתם באמת נועדתם לגיהינום? האם אתם מאמינים שאפילו שאנו היינו מיועדים לגיהינום, ישוע אף על פי כן הושיע אותנו מחטאינו עם האמת הנראית בתכלת, ארגמן וחוט השני?
אתם חייבים להבין שכדי לקחת את כל חטאינו ישוע בא לעולם הזה, הוטבל ושפך את דמו. כדי למחוק את חטאיכם וחטאיי, ישוע בא לעולם הזה, התגלם בדמות בשר ודם, קיבל בבת אחת את כל חטאי האנושות על גופו כשהוטבל על ידי יוחנן בנהר הירדן כשהיה בן 30, ונשא את ההרשעות על החטאים של כולם כשנצלב ושפך את דמו. בבת אחת, אלוהים מחל על כל החטאים של אלה אשר מאמינים.
אנו יכולים להיוושע מכל חטאינו על ידי האמונה באמת הנראית בתכלת, ארגמן, וחוט השני. אנו חייבים לבחון ולאשר האם באמת נושענו מחטאינו על ידי האמת הזו. חייבת להיות לנו האמונה המאמינה בישוע המשיח אשר בא מהתכלת, ארגמן וחוט השני, כמושיענו. כפי שהתנך אומר, "כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה לו לישועה" (אל הרומים 1:16). גם אל הרומים 10:17 אומר, "לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר האלוהים."
דבר המשיח הזה אומר לנו שאנו נושעים על ידי הישועה אשר התבצעה עם התכלת, הארגמן וחוט השני. ישועת החטאים הזאת היא לא משהו אשר מושג על ידי האמונה במחשבותינו, אלה היא משהו הנלקח על ידי האמונה בליבנו בישועה אשר באה מהתכלת הארגמן ומחוט השני. האמונה אשר יכולה לגאול אותנו באמת מהחטא היא אמונה המאמינה בבשורת המים והרוח.
האם אנו חייבים אם כן להתפלל לאלוהים כשאנו שמים את אמונתנו באמת זו? כמובן! אנו חייבים תמיד לתת את כל התפילות והבקשות ברוח ולחגור את מותנינו עם האמת (אל האפסיים 6:14, 18). אך מה היא אם כן האמת?
היא הבשורה האומרת לנו שאדונינו בא לעולם הזה כדי להושיע אותנו, הוטבל על ידי יוחנן המטביל בגיל 30, נשא את כל חטאי העולם, נצלב ברגליו וידיו, ירקו עליו, שפך את דמו, ועל ידי כך שטף את חטאינו. אנו חייבים להתוודות שעל ידי האמונה באמת הזו, מחילת החטאים שלנו התבצעה. אדונינו הושיע אותנו מחטאינו על ידי שהורשע על חטאי העולם באמצעות טבילתו ודמו על הצלב.
"ישוע, אהבת אותי כלכך כך שהפכת אותי לילדו של אלוהים." כך עלינו להתוודות על אמונתנו. כאשר כל מה שהיה לנו היה רק חטא, אדונינו עדיין נתן לנו את הסמכות להיכנס למלכות השמים במוחקו את כל חטאינו באמצעות טבילתו וצליבתו. אנו כולנו חייבים להאמין באמת ולקבל חיי נצח.
איזו סיבה יש לכם לא להאמין באמת הזו? לגביי, לא היה לי דבר להגיד גם אם ישוע לא היה נטבל כדי להושיע אותי מחטאיי, אך למעני, הוא למעשה הוטבל, שפך את דמו ועל ידי כך הושיע אותי מחטאיי. כך אני מאמין! אין שום סיבה מדוע כולנו לא נאמין בבשורה זו. ברור שאם החוטאים אינם מאמינים באמת של בשורת המים והרוח, אז ללא ספק הם יושלכו לגיהינום. אך אני רוצה שכולכם וכל אחד מכם ייוושע עתה מהחטא על ידי האמונה בבשורה של התכלת, הארגמן וחוט השני.
היו זמנים בהם גם אני נשארתי חוטא אף על פי שהתיימרתי להאמין בישוע. ברצוני להפוך לנוצרי טוב, התאמצתי שלא יהיה לי שום קלון תחת השמיים. אך בניגוד לרצונותיי, המשכתי לחטוא פעם אחר פעם; המסקנה היחידה שהייתה היא שכאשר השוויתי את עצמי לאחרים, חשבתי שהייתי במקצת יותר טוב מהם. בכל אופן, מצפוני המשיך להגיד לי שיש בי עדיין חטא, ומכיוון ששכר החטא הוא המוות בהתאם לחוק האלוהים, הייתי כזה המיועד לגיהינום על חטאיי.
לאחר עשור של חיים לגליסטים מעייפים, הייתי כמעט מת מבחינה רוחנית. בכל אופן, אלוהים העיר אותי בחסד שישוע המשיח הוטבל למעני ולקח את חטאיי. הוא לקח לא רק את חטאי, אלא גם את כל החטאים של כל אחד בעולם. לאחר מכן הוא נשא את ההרשעות על החטאים האלה על ידי שנשא אותם אל הצלב, נצלב ומת עליהם, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך למושיעי האמיתי החי אף עתה. כאשר נוכחתי לדעת את בשורת האמת הזו, לא יכולתי שלא להאמין בה. ועל ידי האמונה שישוע המשיח הפך לאלוהי הישועה שלי באמצעות טבילתו ושפיכת דמו על הצלב, כל חטאיי נשטפו. קיבלתי את מחילת החטאים בליבי על ידי האמונה.
לא קיבלתי את מחילת החטאים כיוון שאני יודע היטב את דבר האלוהים, אלא חטאיי נמחלו כיוון שידעתי את חטאי מצפוני, העברתי אותם אל ישוע המשיח באמצעות טבילתו, והאמנתי בליבי שישוע הורשע על הצלב כדי לשלם את חובות חטאיי. כיוון שקיבלתי את מחילת חטאיי, אני חי עכשיו את חיי בהשמעת הבשורה. אתם ואני אותו דבר; במציאות אין שום דבר שונה ביננו.
בדיוק כמותכם, גם אני הייתי בדרכי לגיהינום, ובדיוק כמוכם, גם אני קיבלתי את מחילת החטאים על ידי האמונה באותה בשורה של המים והרוח. על ידי האמונה בבשורה אשר באמצעותה ישוע מחק את חטאינו, גם אתם וגם אני נושענו. לכן אני נותן את תודותיי לישוע. מכיוון שבדרך זו עתה יש לנו את מצפון האמונה על ידי קבלת מחילת החטאים המושלמת באמצעות המים והרוח, אנו מסוגלים עתה ללכת לאלוהים ולהתפלל אליו כילדיו אשר קיבלו את מחילת החטאים.
כפי שהתנ"ך אומר לנו שריח הניחוח של מזבח הקטורת היה עשוי משמן המשחה וקטורת הסמים, ישוע טיהר אותנו בשוטפו את כל חטאינו עם בשורת האמת. בזמן העתיק של הברית הישנה, היה על בני ישראל לעשות את הקטורת הזו ולהדליק אותה על המזבח בדיוק כפי שאלוהים ציווה. כך שבתוך הקודש הייתה קטורת דלוקה וריחה עלה כל יום. משמעות קטורת זו היא תפילה לאלוהים.
בזמן הברית הישנה, כדי שניתן יהיה להדליק קטורת זו בקודש, היה עליכם להאמין קודם בבשורת האמת ולקבל את מחילת החטאים בליבכם. במילים אחרות, על ידי האמונה בבשורת האמת, האדם יכול להדליק את קטורת התפילה. כיצד אנו יכולים להדליק קטורת באותה דרך בה היא הודלקה בזמן הברית החדשה? כאשר כלי המשכן כמו מזבח העולה ומזבח הקטורת אינם נמצאים לפנינו עתה, כיצד אתם ואני יכולים לעשות קטורת ולהדליק אותה על המזבח? אנו יכולים להדליק את קטורת התפילה על ידי האמונה, כיוון שישוע המשיח מחק את חטאינו והושיע אותנו. כיוון שליבנו מתנקה על ידי האמונה כאשר אנו מקבלים את מחילת החטאים, אנו יכולים עתה להדליק קטורת העולה לאלוהים עם תפילתנו הנלהבות.
אנו מאמינים שעל ידי אמונתנו השלמה בבשורת המים והרוח, כל חטאינו הועברו על ישוע המשיח ושישוע המשיח הזה נשא באופן יצוגי את כל ההרשעות על חטאינו במקומנו. לכן ליבכם וליבי נעשה טהור. מאחר שכל החטאים בליבנו הועברו על ישוע, ליבנו נעשה, על ידי האמונה, טהור בבת אחת. אם כל חטאיכם הועברו על ישוע באמצעות הטבילה שהוא קיבל מיוחנן, אז כל חטאיכם נשטפו ונמחקן אחת ולתמיד ואין יותר חטאים בליבכם. כיוון שחטאינו נמחקו וטוהרו על ידי האמונה בבשורה, אנו יכולים עתה ללכת לאלוהים הקדוש ולבקש את עזרתו. אנו מסוגלים להתפלל לאלוהים בגלל אמונתנו שאנו קיבלנו את מחילת החטאים על ידי אמונה מוחלטת בבשורה אשר היא כרגע ברקע ליבנו הכן.
אחים ואחיות, לכו אל מזבח הקטורת והתפללו ללא הרף. "אבא בבקשה עזור לי. זהו המצב בו אני נמצא וזה מה שאני צריך. אני רוצה להפיץ את הבשורה האמיתית ולחיות ביושר, אבא. אני רוצה לחיות חיי מוסריים המתאימים לאדם אשר באמת נמחל לו מכל חטאיו, ואני רוצה להניב את פירות הצדיקות. תן לי אמונה בך. אני רוצה לחיות את חיי בהתאם לרצונך." כך, בקשת צורכו של אדם זו מה שתפילה היא. היא אודות בקשת עזרה מאלוהים בהתאם לצדקתו.
קרוב לוודאי שיש לכם גם להט ורצון טובים. מכיוון שנעשינו צדיקים על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח אשר עשתה אותנו צדיקים, עתה זה אפשרי מבחינתנו לבקש מאלוהים את כל הדברים עם תפילתנו. אלה המסוגלים להתפלל לאלוהים לעזרתו, הם המאושרים. עתה שכולנו קיבלנו את מחילת חטאינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אין שום ספק שכולנו יכולים להתפלל לאלוהים.
אלה אשר, על ידי אמונתם באלוהים ובבשורת המים והרוח, קיבלו את מחילת החטאים בתוך ליבם, נעשו לפחות כשירים ללכת לאלוהים הקדוש ולבקש את עזרתו. וכל הנולדים מחדש, באופן בלתי נמנע ובאופן טבעי מתפללים לעזרת האב בחייהם, כפי שילד בוכה לעזרה מהוריו כאשר הוא בצרות. האמונה אשר הביאה להם את מחילת החטאים היא לא רק האמונה המאפשרת להם לקרוא לאלוהים אבא, אלא היא גם האמונה המאפשרת להם להתפלל לעזרת אביהם כל הזמן כבניו ובנותיו. כיוון שאלוהים אכן הפך לאבינו על ידי אמונתנו, אנו ראויים עתה לבקש את עזרתו באמצעות תפילותינו, בהתאם לצרכינו.
אינני יודע כמובן, מה היו תפילותיכם הפרטיות או כיצד הן פגשו את אלוהים לאחר שקיבלתם את מחילת חטאיכם. אך מה שאני כן יודע זה שכאשר אנו מתפללים לאלוהים לאפשר לנו להתאחד עם כנסייתו ולהפיץ את הבשורה, הוא ללא ספק עונה לתפילותינו. במהלך זה אנו מתפללים לאחרים. בתחילה, כולם מתפללים לצורך בשרם. אך על ידי עבודת רוח הקודש, אנו נוכחים להבין שיש לנו צורך דחוף להתפלל למען אחרים, וכך אנו מתחילים להקדיש את עצמנו להתפלל למען הישועה של נשמות אחרות ולהפצת בשורת המים והרוח ברחבי כל העולם. מדוע? מכיוון שהתפילות של הצדיקים הנולדים מחדש מודרכות על ידי רוח הקודש. ישוע אמר לנו, "אך בקשו בראשונה את מלכות האלוהים ואת צדקתו" (מתי 6:33).
אך מתוך הנולדים מחדש, אלה אשר עדיין לא בשלים מבחינה רוחנית, אינם יודעים כיצד להתפלל לדבר הנכון, כיוון שהם לא התנסו עדיין בתשובת אלוהים לתפילותיהם. זה מכיוון שהם עדיין אינם יודעים עד כמה רבת עוצמה היא האמונה בצדקת האלוהים. אלה עם האמונה הקטנה, לא רק שאינם יודעים אם תפילותיהם יענו, אלא יותר מכך, הם מוטרדים על ידי הספק.
לפיכך, הם חייבים להתפלל יחידו עם אלה אשר האמינו לפניהם. אלה אשר אמונתם צעירה מהססים להתפלל לאלוהים. וכאשר הם מתפללים, הם רק מבקשים מה שהם רוצים – "תן לי, תן לי, תן לי." אך אם הצעירים באמונה מתאחדים עם הכנסייה ללא אמונה גדולה באלוהים, הם עדיין יכולים ללמוד מהי התפילה האמיתית, כיוון שהקודמים להם באמונה בכנסייה מתפללים לצדקת האלוהים. גם, כיוון שרוח הקודש נותנת את אמונת התפילה לאלה אשר מתאחדים עם הכנסייה, הם בהדרגה מתחילים להתפלל לצדקת האלוהים. "כי גדול כוח תפילת הצדיק הקורא אל אלוהים בחוזקה" (אגרת יעקב 5:16).
התפילות הנאמנות של הנולדים מחדש אשר יש להם הזכות להתפלל, מועילות תועלת רבה. התפילות של אלה אשר יש להם אמונה באלוהים למעשה נענות על ידו. כאשר אנשים מתפללים לאלוהים, כדי שתפילותיהם יענו על ידי האב, הם חייבים קודם להאמין שאלוהים הוא אביהם, ושהוא עונה לתפילותיהם בדיוק בהתאם לאמונתם. לפיכך, כאשר הקודמים באמונה מתאחדים ומתפללים למען אלה ההולכים בעקבותיהם, ולמען עבודת הצדק של הפצת הבשורה, הם מתנסים בעבודה נפלאה. אם תעמדו ליד אלה אשר הקדימו אותכם באמונה המאמינה באלוהים, הם יהיו לכם לעזר באמונתכם. כיוון שאלוהים יודע שיש לנו צורך בעזרה רבה לא רק עם חסד הגאולה אלא גם באספקטים אחרים של החיים, הוא עונה לתפילותינו. זוהי הסיבה מדוע כולנו זקוקים לאמונה המאוחדת עם כנסיית האלוהים.
כאשר אנו מתפללים לדברים המשביעים את רצון האלוהים, אמונתנו מתחזקת מאד. כפי שילדים רוחניים המחקים את התפילות לבסוף מבשילים ומתפללים תפילות אלה כלשהם, אנו גם יכולים להתפלל לאלוהים האב לאחר מכן בנוגע לבעיותינו. אלה אשר בעשותם כך מאמינים באמת באלוהים, הולכים לאחר מכן בעזרת האמונה בנתיב ההולך אחר האמת האמיתית. כפי שהתנ"ך אומר לנו שצדיק באמונתנו יחיה, הם חיים לא רק בשביל עצמם, אלה למען הישועה של נשמות אחרות.
כיצד הפכנו לראויים להתפלל לאלוהים? אנו הרווחנו זאת על ידי שנולדנו מחדש באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים. רק לאלה אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, ניתן להם האומץ של האמונה המאפשר לאדם להתפלל לאלוהים האב. אמונה היא מתנה מאלוהים. להרוויח את הכשירות להתפלל זה לקבל ברכה גדולה של אמונה מאלוהים.
מתוך נוצרים רבים המאמינים בעולם הזה, כמה מהם אתם חושבים כשירים להתפלל עם אמונה כזאת? לא רבים! אחת מהמתנות המבורכות ביותר מאלוהים היא ראשית, שיש לנו את האמונה אשר הושיעה אותנו מחטאינו עם האמת הנראית בתכלת, ארגמן וחוט השני. שנית אנו קיבלנו את כוח הכשירות להתפלל אלוהים כילדיו. ושלישית, שיש לנו את האמונה המאפשרת לנו לחיות כעובדי האלוהים.
 
 

אלוהים אינו עונה לתפילות החוטאים

  
יש חוטאים, שאף שהם מתימרים להאמין בישוע, הם מתפללים לאלוהים שימחק את חטאיהם על ידי שהם מטפסים על הרים וצועקים את שם ישוע מבלי לחדול. אפילו בלילות קרים וסוערים, הם עדיין מטפסים להרים, מכסים את גופם ביריעות פלסטיק, אך עדיין הם מאד חוששים, הם עדין מתפללים בחוזקה במסירות רבה. אך תפילותיהם רק נשמעות חלולות בחלל הריק.
למרות שהם מתפללים כל הלילה, אין להם אמונה כלשהי שאלוהים יענה באמת לתפילותיהם. הסיבה לכך שהם מתפללים כה בחוזקה למרות חוסר אמונתם, זה מכיוון שהם מתפללים כדי להתרברב לפני אחרים, כמו תצוגה. תפילותיהם אינן יכולות להיענות. למעשה, הם יודעים במצפונם שתפילותיהם אינן מגיעות לאלוהים כיוון שיש להם עדיין חטא בליבם. כיוון שהם לא קיבלו עדיין את מחילת חטאיהם, אין תשובה לתפילותיהם הרבות, ואין זה משנה כמה הם מתפללים, בוכים ומיללים, צועקים מלא ריאותיהם, ועושים את כל סוגי הדברים כדי לבקש מאלוהים מה שהם רוצים.
מה שהם צריכים להבין שהתנאי המוקדם להתפלל לאלוהים מתקיים רק כאשר הם מקבלים את מחילת החטאים. אך מכיוון שלחוטאים רבים אין אלטרנטיבות עד שהם נוכחים להכיר את בשורת המים והרוח, הם אינם יכולים שלא להמשיך לחיות את חי האמונה שלהם כחוטאים. כאשר בני האדם אינם מתנקים אחת ולתמיד על ידי האמונה בליבם בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע, למעשה כל תפילותיהם הן לריק. כל פעם שהחוטאים מנסים להתפלל לאלוהים, מצפונם צועק, "אתה חושב שתפילותיך יגיעו לאלוהים? תמשיך לחלום! הן כולן לריק!" כך שאפילו שהם ממשיכים להתפלל לאלוהים, "תן לי את זה, תן לי את ההוא," תפילותיהם הן למעשה חסרות תועלת.
"לפני שאתה מתפלל אלי, קבל קודם כל את מחילת חטאיך." זהו רצון האלוהים. כאשר אלה אשר לא קיבלו את מחילת החטאים מתפללים לאלוהים, הם מבינים מתוך נסיונם שמצפונם אינו מסכים למחשבתם. כאשר חוטאים מתפללים, הם ממשיכים להגיד, "תן לי את זה ישוע, וגם תן לי את ההוא," אך אין מענה לתפילותיהם. יותר מכך, מצפונם רק אומר להם, "בשום פנים ואופן לא! תפילותיכם לא תיענינה, כיוון שאתם מלאי חטא!" כאשר אפילו במצפונם שלהם החוטאים אינם יכולים לסבול את אמונתם, כיצד הם יכולים לרמות את אלוהים, כיצד הם יכולים להיות מאושרים על ידו, וכיצד תפילותיהם יענו? חוטאים פשוט אינם כשירים להתפלל לאלוהים. מעבר לכך, אפילו ליבם מפקפק בתפילותיהם.
  
 

תפילותינו מתחילות להיענות כאשר אנו הופכים לצדיקים על ידי האמונה

  
אך תפילותיהם של רבים אשר היו חוטאים לפני כן, התחילו להיענות ברגע שהם קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח הנראית בתכלת, בארגמן ובחוט השני של המשכן. אלה המאמינים בבשורת המים והרוח בלב ליבם יתכן שיהיו עם חסרונות אך הם יכולים ללכת לאלוהים באמונה, ועל ידי האמונה הם יכולים להתפלל אליו באומץ ולבקש ממנו את מבוקשם. כאשר אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה מתפללים לאלוהים בהתאם לרצונו, הם מתפללים אליו באומץ.
אך כאשר הם מתפללים למען בשרם, הם לפעמים מרגישים לא ראויים. אנו הצדיקים מאושרים ביותר כאשר אנו מתפללים למען הפצת הבשורה של המים והרוח למען נשמותיהם של אחרים. כאשר אנו מתפללים למען הפצה נמרצת של הבשורה ולא לכודים במלכודת הבשר, אנו יכולים להתגבר על מכשולי המגבלות שלנו באמצעות תפילות של אמונה. אך לפעמיים, אנו מרגישים מתוסכלים כאשר אנו איננו מסוגלים להתגבר על מכשולים כאלה על ידי האמונה. בזמנים כאלו, כל מה שאנו יכולים לעשות זה להתפלל ולהאמין שאלוהים יענה לבסוף. וללא ספק, אנו לפעמים עדים שתפילות אלו אכן נענות על ידי אלוהים.
מה שאנו חייבים לעשות זה להתפלל ואז לחכות ולא לתהות בחוסר סבלנות מדוע תפילותינו אינן נענות מיד. אלוהים רוצה מאיתנו שנתפלל באמונה, ואנו מאמינים שאם תפילותינו מתאימות לרצון האלוהים, הוא יענה להן כאשר הזמן יגיע. וכאשר אנו מקבלים את מחילת החטאים על ידי האמונה, וכאשר אנו מתפללים באמונה בחיינו, אנו ניווכח ממקור ראשון שרבות מתפילותינו אכן נענות.
אך האם חייתם על ידי האמונה כך? אם כן, אתם יכולים באמת להתפלל לאלוהים. כאשר אנו בוחנים את עצמנו פעם נוספת, אנו מבינים שאנו מיועדים לגיהינום, ואנו מבינים גם פעם נוספת שאנו יכולים להיות כשירים להתפלל רק על ידי קבלת מחילת החטאים באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח. לפיכך, אנו חייבים לזכור לבטח שאלה אשר יכולים להתפלל הם אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה שישוע מחק את כל החטאים של חייהם עם בשורת המים והרוח.
מתוך אלה אשר עדיין לא נולדו מחדש, ישנם אנשים רבים אשר מתגאים בעצמם. מה לגביכם? האם יש לכם משהו שאתם יכולים להיות גאים בו? האם זרועותיכם חסונות? האם רגליכם חסונות? אין זה משנה עד כמה חזק יהיה גופינו, הוא אינו יכול לעמוד אפילו בפני וירוס של הצטננות, ואינו יכול גם להתנגד לכוח פיזי שולי ומסתיר את חולשתו האמיתית. האם אתם מבינים עד כמה חלשים הם בני האדם? אנו יכולים למות מעקיצת יתוש אחת, או ליפול מתים מנפילת אבן כשאנו צועדים. אנו שום דבר. אם מישהו אומר משפט אחד אשר פוגע בגאוותינו, ליבנו יכול להיפגע כה קשה שאנו יכולים להפוך לחצי מתים. האם זה לא כך? כמובן שזה כך!
כמה אנשים מתים אפילו לפני שהגיעו לגיל 60? ישנם אנשים רבים אשר מתו אפילו לפני שהגיעו לגיל 30. יצורים חלשים שכאלו הם מי אם לא בני האדם. בשום מקום אין לבני אדם כוח נצחי. האם יצורים חלשים שכאלה יכולים להקשות את ליבם ולא להאמין בדבר אלוהים בלב ליבם? ללא יכולת להיות גאים במשהו ולא העמדת פנים שהם חזקים – זה מה שבני האדם הם.
לפיכך, אנו חייבים להבין את חולשותינו, ולהכיר את חסרונותינו וחטאינו, להאמין בבשורת האמת אשר התבצעה באמצעות התכלת, הארגמן, וחוט השני בליבנו, ועל ידי כך להשיג את הכשירות להתפלל לאלוהים. חייבת להיות לנו אמונה באלוהים. כדי שתהיה לנו אמונה כזו המשביעה את רצון האלוהים בלב ליבם, בני האדם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח, אך יש רבים שעדיין אינם מאמינים בה. האם הייתם יכולים לקבל את הזכות להתפלל לאלוהים מבשורה אחרת מלבד בשורת המים והרוח? האם חטאיכם יכלו להימחק אם ישוע היה בא לעולם הזה ולא היה לוקח את חטאיכם על ידי שהוטבל למענכם? האם יכולתם להעביר את החטאים שבליבכם על ישוע ולשטוף אותם ללא האמונה בטבילה שישוע קיבל?
התשובות לכך הם לא, לא מוחלט! מכיוון שישוע הכתיף את חטאי העולם עם הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן הוא נצלב ונשא את ההרשעות על כל החטאים עם דמו. האם אם כן הייתם יכולים להיוושע ללא הטבילה של ישוע והצלב? כמובן שלא! זה שישוע הוטבל היה כדי לקחת את כל חטאינו אחת ולתמיד ולשטוף אותם כדי לנקותנו מחטאינו. וזה שהוא הוטבל היה כדי לשאת את העונשים על חטאינו. על ידי האמונה באמת הזו של בשורת המים והרוח נמחלו לנו כל חטאינו.
לפיכך, אנו יכולים ללכת לאלוהים בכל זמן שהוא ולהתוודות באומץ, "ישוע, אני מלא חסרונות, אך מכיוון שאתה הושעת אותי עם מימיך ודמך אני עתה חף מחטא. אתה באת לעולם הזה ולקחת בבת אחת את החטאים על ידי שהוטבלת, נשאת את חטאי העולם האלו אל הצלב, נענשת עליהם וקמת לתחייה מן המתים. בעשותך כך ישוע, הפכת לאלוהי הישועה האמיתי שלי. עם אמונתי באמת הזו אני מאמין בך." כאשר אנו שומרים את אמונתנו, במילים אחרות, אנו יכולים ללכת תמיד לאלוהים ולהתפלל אליו למרות חסרונותינו. אנו יכולים להתפלל להתפשטות ממלכתו, אנו יכולים להתפלל למען אחינו ואחיותינו, ואנו יכולים להתפלל למען הנשמות האחרות אשר לא קיבלו עדיין את מחילת החטאים.
רק כאשר בני האדם מאמינים בבשורת המים והרוח הם יכולים להיות תמיד ללא בושה תחת השמים. אך באין אמונה בבשורת המים והרוח, יש אנשים המנסים למלא את החלל במשהו אחר - עליכם להבין שמאמצים שכאלה הם לגמרי חסרי תועלת. זוהי הסיבה מדוע ליבם במצוקה וביסורים והופך את חייהם לבלתי נסבלים. בין אם באמת או בשקר, כולם רוצים להאמין במשהו. קחו זאת בחשבון.
בחנו את עצמכם כדי לראות האם אתם באמת מאמינים בישוע עם האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח, או שמא אינכם מאמינים בבשורה זו של המים והרוח. ישוע מחק את חטאיכם עם המים והדם - אם הינכם מאמינים בכך, האם עדיין יש חטאים בליבכם? אם הינכם באמת מאמינים בעומק ליבכם ורוחכם, בבשורת המים והרוח, אז ללא ספק אין שום חטאים. עם אמונתכם השלמה באמת הזו, קבלו את מחילת חטאיכם עתה.
כיוון שאלוהים נתן לנו את מחילת חטאינו באמצעות האמת הנראית בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, אנו קיבלנו עתה את מחילת החטאים הנצחית. ובגלל זה, אלה המאמינים באמת הזו הופכים לילדי האלוהים ומכוסים בחסד המאפשר להם לבוא אליו. לכן, עלינו לאהוב אחד את השני, להבין אחד את חסרונותיו של האחר, לשרת את עבודת האל עד הסוף, ואז ללכת אליו ולעמוד בנוכחותו.
אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים אוהבים את כל החוטאים. לב הצדיקים משתוקק שכל חוטא יכיר את האמת הנראית בתכלת, ארגמן וחוט השני וייוולד מחדש. אך יש סוג של אנשים אשר למעשה אינם יכולים לאהוב אנשים. הם החוטאים קשיי העורף – נוצרים המרמים את מצפון האמונה שלהם ומולכים שולל את עצמם במחשבה שהם מאמינים באלוהים אפילו שהם עדיין נשארו מלאי חטא.
על ידי האמונה בבשורת המים והרוח וקבלת מחילת החטאים לתוך ליבנו, אנו כולנו צריכים להגן על מצפון האמונה שלנו. הבה נרוץ היטב את המרוץ שלנו עד הסוף, נשמור את מצפון האמונה שלנו ולא נאבד את אמונתנו. וכאשר נראה שמישהו עובר זמנים קשים מבחינה רוחנית, נעזור אחד לשני ונחזיק אחד בשני באופן איתן. לא משנה מה יקרה, אל לצדיקים לעזוב את הכנסייה. אם הצדיקים יעזבו את כנסיית האלוהים, הם מיד ימותו. לעזוב את כנסיית האלוהים זה כמו לעזוב את ביתכם. לאבד את בתיכם זה לאבד את מחסכם וכך ליבכם לא ימצא מנוחה ולא נחת בשום מקום, ולבסוף תמותו.
כנסיית האלוהים היא המקום בו צאנו מקבל אוכל, נח ומקבל סעד. לפיכך, כאשר הצאן מאבד את כוחו ומתעייף, כנסיית האלוהים עוזרת לליבם להתחזק על ידי שמיעת הדבר. כאשר אתם מקבלים את הדבר על ידי האמונה בליבכם, רוח הקודש שבכם תשמח, גם ליבכם יתחזק, והתוצאה הסופית, תקבלו חיי נצח.
כולנו הצדיקים נותנים את תודתנו לאלוהים. אנו מודים לישוע שעל מנת להכשיר אותנו להתפלל, הוא נתן לנו את בשורת המים והרוח. הללויה! אני מתפלל לאלוהים החי שיאפשר לנו לבטוח בו ולחיות באמונה.