Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Als u Verwarring en Leegte in Uw Hart hebt, Zoek dan het Licht van de Waarheid (I)
  • ISBN9788928261093
  • Pagina’s422

Nederlands 67

Als u Verwarring en Leegte in Uw Hart hebt, Zoek dan het Licht van de Waarheid (I)

Rev. Paul C. Jong

INHOUD
 
Voorwoord 
1. Wie Redt de Heer van de Zonden? (Lukas 23:32-43) 
2. Hoe Kunnen we de Bruiden van Jezus Christus Worden? (Johannes 2:1-11) 
3. De Zaligmaking die Ons Wordt Verleend Heeft Niets te Maken met Wereldlijke Religie (Johannes 4:19-26) 
4. De Gekruisigde Jezus is door de Mensheid Niet te Beklagen (Lukas 23:26-31) 
5. Het Heilige Zaad Is de Enige Hoop voor de Mensheid (Jesaja 6:1-13) 
6. De Heer Heeft ons Levend Water Gegeven Zodat we Nooit Meer Dorst Zullen Hebben (Johannes 4:4-14) 
7. Toen We Als Droge Botten Waren, Ademde God De Levende Adem op Ons en Bracht ons Weer tot Leven (Ezechiël 37:1-14) 
 
Dit boek legt uit hoeveel de Geloofsbelijdenis van Nicea, opgesteld tijdens het Concilie van Nicea in de Late Oudheid, een slechte invloed heeft gehad op de hedendaagse christenen. 
Om de waarheid van de wedergeboorte te leren kennen, moet u in dit tijdperk wat meer studeren. En u moet meer weten over de geloofsbelijdenis waarin u tot nu toe hebt geloofd. 
Nu moet u in dit boek de betekenis vinden van Jezus’ doopsel door Johannes de Doper, die werd weggelaten uit de Geloofsbelijdenis van Nicea. Het zou dus een kans moeten zijn om de ware zaligmaking en vrede in uw hart te ontvangen. 
Nu zult u de ware waarde van het evangelie van het water en de Geest ontdekken in het doopsel dat Jezus ontving. U zult dieper en duidelijker te weten komen hoe het Woord van het doopsel dat Jezus van Johannes de Doper ontving, uw ziel heeft beïnvloed en u zult daarom door het geloof God verheerlijken. 
eBoek Downloaden
PDF EPUB

Boeken gerelateerd aan deze titel