Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

De Geloofsbelijdenissen van de Apostelen.

Het Geloof Volgens de Apostolische Geloofsbelijdenissen - Het Beginsel der Leer van Christus
  • ISBN898314677X
  • Pagina’s241

Nederlands 11

Het Geloof Volgens de Apostolische Geloofsbelijdenissen - Het Beginsel der Leer van Christus

Rev. Paul C. Jong

INHOUD

De analyse van de Apostolische Geloofsbelijdenissen 
Voorwoord 

DEEL I
Belijdenis van het Geloof in God de Vader 
1. God de Vader 
2. God’s naam 
3. De Apostolische Geloofsbelijdenissen en de Zegeningen van het Geloof 
4. Wie zijn de Apostelen? 
5. De kwalificaties en Plichten van de Apostelen 
6. Geloven Joden in God als de Vader van de schepping? 
7. “Ik geloof in…..” (Johannes 1:12-13) 

DEEL II
Belijdenissen van het Geloof in God de Zoon 
1. Jezus Christus 
2. Preek 1, De Heilige Zoon: Wie is Jezus Christus? 
3. Preek 2, De Heilige Zoon: Wat betekent het opleggen van handen in het Oude Testament En wat het Doopsel in het Nieuwe Testament? 
4. Preek 3, De Heilige Zoon: Waarom stierf Christus in plaats van vele anderen? 
5. Preek 4, De Heilige Zoon: We moeten vastberaden Geloven in de herrijzenis van Jezus 
6. Preek 5, De Heilige Zoon: Het bewijs dat Jezus opsteeg naar de Hemel 
7. Preek 6, De Heilige Zoon: De Heer zal terugkeren als de Heer van het oordeel 
8. Preek 7, De Heilige Zoon: Wie zijn onderworpen aan het oordeel? 
9. Preek8, De Heilige Zoon: Wat is het Geloof dat verklaart dat God als Groot verklaart? 
10. Preek 9, De Heilige Zoon: Welk offer heeft Mozes voorgeschreven om te Getuigen? 
11. Preek 10, De Heilige Zoon: De Doop van Jezus en de Vergeving van Zonden 

DEEL III
Belijdenissen van het Geloof in de Heilige Geest 
1. De drieëenheid God 
2. God de Heilige Geest 
3. Wat God de Heilige Geest doet 
4. Hoe kunnen we het doopsel van de Heilige Geest ontvangen? 
5. Wie is de Heilige Geest? 
6. Wat zijn de voornaamste werken van de Heilige Geest? 
7. Preek 1, De Heilige Geest: Hoe kunnen we de Heilige Geest ontvangen? 
8. Preek 2, De Heilige Geest: “Ontving je de Heilige Geest toen je ging geloven?” 
9. Preek 3, De Heilige Geest: De essentiele kwalificaties om een Apostel te Zijn 
10. Preek 4, De Heilige Geest: Wanneer zal de Heilige Geest komen? 
11. Preek 5, De Heilige Geest: De geestelijkheid van de Heilige Geest 
12. Preek 6, De Heilige Geest: Dan zult u de gave van de Heilige Geest Ontvangen 
13. Preek 7, De Heilige Geest: De Heilige Geest kwam over de niet-Joden 
14. Preek 8, De Heilige Geest: Test de Geesten of ze echt van God afkomstig Zijn 
15. Preek 9, De Heilige Geest: De Geest vervult het leven 
16. Het Geloof in het Woord van God leidt ons naar een Geestelijk vervult leven 
17. Geloof in de Heilige Katholieke Kerk 
18. Geloof in de Heilige Communie 
19. Geloof in de vergeving van Zonden (1 Johannes 1:9) 
20. Geloof in de verrijzenis van het lichaam 
21. Geloof in het eeuwige leven 
 
Voor diegenen van ons die in God geloven, het geloof en de overtuigingen van de Apostelen voorzien ons met belangrijke geestelijke lessen. Hun geloof wordt een kostbare schat in onze harten, want zij geloven in het evangelie dat de rechtvaardigheid van God vasthoudt. Daarom, moeten wij allen dringend dergelijk geloof hebben. Iedereen die geloofd in Jezus moet de rechtvaardigheid van God kennen en erin geloven, en hij moet het over de hele wereld verspreiden, want alleen dan kunnen alle anderen deze rechtvaardigheid leren kennen en erin geloven. En door het Woord van God, moeten alle zondaars leren over Zijn rechtvaardigheid. En zijn moeten geloven, want dit is hoe zij de rechtvaardigheid van God met geloof kunnen aannemen. Zonder het geloof dat iemand toestaat Gods rechtvaardigheid van Zijn Woord te verkrijgen, kan niemand de Heer als zijn Verlosser accepteren. We moeten nu terugkeren naar het Ware geloof dat kent en gelooft in de rechtvaardigheid van God, want alleen diegenen die geloven in deze rechtvaardigheid van God kunnen Zijn koninklijke priesters worden. De koninklijke priesters verwijzen hier naar diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door in Gods rechtvaardigheid te geloven. We kunnen ware gelovigen worden en dit ware geloof hebben alleen door in Gods rechtvaardigheid te geloven en Zijn rechtvaardige mensen te worden. Het is absoluut mogelijk voor ieder van ons hetzelfde geloof te hebben dat de Apostelen hadden.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel