Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Ketters, Die de Zonden van Jeróbeam volgen (Ⅰ)
  • ISBN9788928239146
  • Pagina’s310

Nederlands 25

Ketters, Die de Zonden van Jeróbeam volgen (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

INHOUD

Voorwoord 
1. Wie Zijn Ketters Voor God? (1 Koningen 11:1-13) 
2. Wie Zijn de Christenen die Geloven in Jezus in het Kader van Hun Eigen Vleselijke Denkwijze? (1 Koningen 12:25-33) 
3. Door Het Verlangen Van Het Vlees Te Volgen Zult U Automatisch In Een Ketter Veranderen (1 Koningen 12:1-18) 
4. In Welk Evangelie Gelooft U? (1 Koningen 13:33-34) 
5. De Hedendaagse Christenen Die God Vervangen Hebben Door Geld, Zijn Afgodendienaars Voor God (1 Koningen 11:1-13) 
6. Hoe Redt God Ketters? (1 Koningen 19:1-21) 
7. U Moet Geloven Dat Johannes de Doper De Vertegenwoordiger Van Heel De Mensheid Is (Matthéüs 11:1-19) 
8. Zeven Soorten Mensen Die Door God Vervloekt Zullen Worden (Matthéüs 23:1-36) 
9. Genees Rot Water Met Zout (2 Koningen 2:19-22) 
 
In de Bijbel, beweerde het volk van Israël God te aan bidden, maar uiteindelijk door Jeróbeam te volgen aanbaden zij gouden kalveren. In feite, meer dan 2/3 van de geschiedenis van de Israëlieten was een geschiedenis van de aanbidding van gouden kalveren, denkend dat zij God waren. Zelfs nu, leven zij zonder zich het feit te realiseren dat Jezus Christus, die gekomen is door het evangelie van het water en de Geest, hun ware Verlosser is. Ondanks alles, zijn er veel Joden die nu nog steeds wachten op hun Verlosser.
Hoe is het geloof van u die beweren deel te nemen aan het christendom in dit tijdperk van het Nieuwe Testament? Gelooft u momenteel in en volgt God met een correct begrip over Hem? Zo niet, aanbidt u misschien gouden kalveren met de misvatting dat zij God zijn? Als u zo bent, dan moet u zich bewust worden van het feit dat u een afgod voor God aanbidt zoals het volk van Israël. Dan moet u zich bekeren en de Heer ontmoeten die gekomen is door het evangelie van het water en de Geest. Ik weet zeker dat u in staat bent te geloven in de evangelische Waarheid als u zich oprecht voor God realiseert wat de Waarheid van zaligmaking in het evangelie van het water en de Geest is, nietwaar?
Ik wil voor u het ware geloof en de Waarheid onder de titel, ``Ketters, Die de zonden van Jeróbeam Volgen`` getuigen. In ieder geval, hoop ik dat u een persoon wordt met hetzelfde geloof als dat van mij.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel