Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Ketters, Die de Zonden van Jeróbeam volgen (Ⅱ)
  • ISBN9788928239313
  • Pagina’s446

Nederlands 26

Ketters, Die de Zonden van Jeróbeam volgen (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

INHOUD
 
Voorwoord 
1. Weet U Niet Dat Afgoderij Ketterij Is? (1 Koningen 10:1-29) 
2. Gods Vloek op Ketters (1 Koningen 15:25-34) 
3. De Ketters Van Vandaag Die Zoals Koning Achab Zijn (1 Koningen 21:1-26) 
4. Er Bevinden Zich Nog Steeds Gods Dienaren Op Deze Aarde (1 Koningen 22:1-40) 
5. Christenen Moeten Zich Bekeren en Geloven in Het Evangelie van het Water en de Geest (1 Koningen 22:52-54) 
6. Wie Zijn Deze Christelijke Leiders die Alleen Rijkdom Zoeken? (2 Koningen 5:1-27) 
7. Morgen om Deze Tijd, Zult U Weten Wat de Ware Zaligmaking Is (2 Koningen 7:1-20) 
8. Wie Zijn de Valse Profeten Binnenin Het Hedendaagse Christendom? (Matthéüs 7:15-27) 
9. Laat Ons De Ketters naar de Waarheid Leiden die Niet Geloven dat Jezus de Christus Is! (1 Johannes 5:1-12) 
10. U Zult Niet Het Leven Van De Wedergeboren Doden (Genesis 9:1-7) 
11. Wat Moeten We Doen Om te Vermijden Dat Wij Idolen Voor God Gaan Aanbidden zoals Sálomo de Afgodendienaar? (1 Koningen 9:1-9) 
12. Er Zijn Machtige Jagers Die Zich Richten op de Zielen van de Mensen (Genesis 10:1-14) 
13. De Afstammelingen van Cham, Machtige Zielen Jagers (Genesis 10:1-32) 
14. De Les van de Toren van Babel (Genesis 11:1-9) 
15. U Moet Uw Leven van Geloof Leven met een Puur Geloof van Gesteente en Leem (Genesis 11:1-9) 
 
In de Bijbel, beweerde het volk van Israël God te aan bidden, maar uiteindelijk door Jeróbeam te volgen aanbaden zij gouden kalveren. In feite, meer dan 2/3 van de geschiedenis van de Israëlieten was een geschiedenis van de aanbidding van gouden kalveren, denkend dat zij God waren. Zelfs nu, leven zij zonder zich het feit te realiseren dat Jezus Christus, die gekomen is door het evangelie van het water en de Geest, hun ware Verlosser is. Ondanks alles, zijn er veel Joden die nu nog steeds wachten op hun Verlosser.
Hoe is het geloof van u die beweren deel te nemen aan het christendom in dit tijdperk van het Nieuwe Testament? Gelooft u momenteel in en volgt God met een correct begrip over Hem? Zo niet, aanbidt u misschien gouden kalveren met de misvatting dat zij God zijn? Als u zo bent, dan moet u zich bewust worden van het feit dat u een afgod voor God aanbidt zoals het volk van Israël. Dan moet u zich bekeren en de Heer ontmoeten die gekomen is door het evangelie van het water en de Geest. Ik weet zeker dat u in staat bent te geloven in de evangelische Waarheid als u zich oprecht voor God realiseert wat de Waarheid van zaligmaking in het evangelie van het water en de Geest is, nietwaar?
Ik wil voor u het ware geloof en de Waarheid onder de titel, ``Ketters, Die de zonden van Jeróbeam Volgen`` getuigen. In ieder geval, hoop ik dat u een persoon wordt met hetzelfde geloof als dat van mij.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel