Search

Preken

Onderwerp 3: Het evangelie van het water en de Geest

[3-4] Het Doopsel van Jezus is het Tegenbeeld van de Zaligmaking voor Zondaars (1 Petrus 3:20-22)

Het Doopsel van Jezus is het Tegenbeeld van de Zaligmaking voor Zondaars
(1 Petrus 3:20-22)
“Waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus; Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.”
 
 
Door wat werden wij rechtvaardig?
Door de genade van God
 
We zijn op deze aarde geboren, maar God kon ons al eerder. Hij wist dat wij geboren zondaars zouden zijn en Hij redde alle gelovigen door Zijn doopsel, dat alle zonden van de wereld wegnam. Hij redde alle gelovigen en maakte hen Zijn volk.
Dit alles is het resultaat van de genade van God. Zoals het staat in Psalmen, ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?’ De ontvangers van Zijn bijzondere liefde zijn de verlosten die van alle zonden gered zijn. Dat zijn Zijn kinderen.
Wat waren wij, die alleen in het bloed en de Geest geloofden, voordat we de kinderen van God werden, voordat we rechtvaardig werden, en voordat we gered werden en het recht verkregen om Hem Vader te noemen? Wij waren zondaars. Zondaars die in deze wereld geboren worden en ongeveer 70 jaar leven en als we gezond zijn 80 jaar.
Voordat onze zonden weggewassen werden, en voordat we het geloof in het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed hadden, waren we onrechtvaardige mensen die zeker ten gronde zouden gaan.
De Apostel Paulus zei dat het aan Zijn genade te danken is dat hij was, zoals hij was. Het is dankzij Zijn genade dat we zijn zoals we nu zijn. We danken Hem voor Zijn genade. De Schepper daalde naar deze wereld af en redde ons, ons tot Zijn kinderen makend, Zijn volk. Wij danken Hem voor de genade van de zaligmaking van het water en de Geest.
Wat is de reden dat Hij ons toestaat Zijn kinderen te zijn, de rechtvaardigen? Is het omdat we mooi zijn om naar te kijken? Is het omdat we zo waardig zijn? Of is het omdat we zo goed zijn? Laat ons hierover nadenken en dank betuigen waar het nodig is.
De reden is dat God ons schiep om ons tot Zijn volk te maken en om ons in het Koninkrijk van de Hemel met Hem te laten leven. God maakte ons tot Zijn volk om ons voor eeuwig met Hem te laten leven. Dit is de enige reden dat God ons zegende met het eeuwige leven. Het is niet waar dat Hij ons tot Zijn volk maakte omdat we er beter uitzien, waardiger zijn, of een deugdzamer leven leiden dan wie dan ook van Zijn schepping. De enige reden is dat Hij van ons houdt.
“Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt” (1 Petrus 3:21). “weinige (dat is acht) zielen werden behouden door het water” (1 Petrus 3:20).
Enkel een paar, een van een stad en twee van een familie zijn gered. Zijn wij beter dan anderen? Helemaal niet. Wij zijn helemaal niet bijzonder maar toch zijn wij gered geworden door ons geloof in het water en de Geest.
Het is een wonder onder wonderen dat wij gered zijn, en het is een onvoorwaardelijk geschenk en een zegening van God dat wij Hem onze Vader, onze Heer kunnen noemen. We kunnen dit nooit ontkennen. Hoe kunnen we Hem onze Vader of onze Heer noemen als we nog steeds zondaars zijn?
Als we aan het feit denken dat we gered zijn, weten we dat God van ons houdt. Kunnen we Hem dan niet danken? We zouden zonder betekenis geboren en gestorven zijn en allemaal naar de hel zijn gegaan als het niet voor Zijn liefde, en Zijn zegeningen was geweest. We danken God keer op keer voor Zijn zegen en de liefde die ons tot Zijn kinderen en ons waardig in Zijn ogen maakte.
 
 

DE KOSTBARE ZALIGMAKING DIE ONS DOOR HET DOOPSEL VAN JEZUS GEGEVEN WERD

 
Waarom gingen de mensen in de tijd van Noach ten gronde?
Omdat zij niet in het water (het doopsel van Jezus) geloofden.
 
‘Er is ook een tegenbeeld dat ons behoudt, namelijk het doopsel.’ Er staat geschreven in 1 Petrus dat slechts acht zielen door water gered werden. Hoeveel mensen zouden er in Noach’s tijd geweest zijn? Er is geen manier om te weten te komen hoeveel er waren, maar laat ons eens aannemen dat er ongeveer een miljoen mensen waren. Slechts 8 mensen in Noach’s familie op een miljoen werden gered.
De ratio zou tegenwoordig ongeveer hetzelfde zijn. Ze zeggen dat er nu meer dan 6 miljard mensen op aarde zijn. Hoeveel mensen zijn ervan hun zonden gereinigd onder hen die tegenwoordig in Jezus geloven? Als we maar naar één stad zouden kijken, zouden er maar heel weinig van hen zijn.
In mijn stad van ongeveer 250.000 mensen, hoeveel zouden er verlost zijn van hun zonden? Misschien 200? Wat zou de ratio dan zijn? Het zou betekenen dat minder dan een op duizend de zegen van de verlossing zou hebben ontvangen.
Er wordt geschat dat er ongeveer 12 miljoen Christenen in Korea zijn, inclusief de Katholieken. Hoeveel van hun zijn wedergeboren uit het water en de Geest? We moeten in gedachten houden dat er in Noach’s tijd maar 8 van de hele wereldbevolking gered zijn. We moeten weten en geloven, dat Jezus de zonden van iedereen die in Zijn doopsel gelooft, wegwaste.
Er zijn er niet veel die geloven dat Jezus ons allemaal met Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis verlost heeft. Kijk eens naar het beroemde schilderij van ‘De herrijzenis van Jezus.’ Hoeveel herrezen mensen zijn erop te zien? U kunt ze naar beneden zien komen van het kasteel van Jeruzalem naar de gedaante van Jezus, die Zijn armen voor hen wijd open heeft. Raad eens hoeveel van hen theologen of predikanten zijn?
Tegenwoordig zijn er veel theologen in de wereld maar er zijn er maar weinig te vinden die weten van, en geloven in het doopsel van de verlossing. Sommige theologen zeggen dat de reden dat Jezus gedoopt werd, was omdat Hij nederig was, en sommigen zeggen dat Hij gedoopt werd om meer zoals de mens te worden.
Maar er staat in de Bijbel dat alle Apostels, Petrus en Johannnes inbegrepen, getuigden van de overbrenging van de zonden aan Jezus door Zijn doopsel, en wij geloven het ook.
De Apostels getuigen in de Geschriften ervan dat onze zonden aan Jezus waren doorgegeven door Zijn doopsel. Het is zo’n fantastisch getuigenis van de genade van God dat we verlost kunnen worden door er alleen maar in te geloven.
 
 
ER IS GEEN ‘MISSCHIEN’ AAN HET DOOPSEL VAN DE VERLOSSING
 
Wie ontvangt God’s grenzenloze liefde?
De persoon die in het doopsel van Jezus en Zijn bloed gelooft
 
We neigen ertoe te geloven dat we gered zullen worden alleen maar door te geloven in Jezus. Alle geloofgemeenschappen zijn overtuigd van de zaligmaking in hun geloof, en veel mensen denken dat het doopsel van Jezus slechts een dogma is van een christelijke gemeenschap. Maar dat is niet waar. Onder de duizenden boeken die ik gelezen heb, heb ik niet één boek over de zaligmaking kunnen vinden die de relatie tussen de verlossing in het doopsel en het bloed van Jezus en de zaligmaking specifieerd.
Slechts 8 werden er in de tijd van Noach gered. Ik weet niet hoeveel er tegenwoordig gered zullen worden, maar waarschijnlijk niet veel. Zij die gered zullen worden zijn zij die in het doopsel en het bloed van Jezus geloven. Tijdens mijn bezoeken aan veel kerken, heb ik keer op keer gezien dat er weinigen zijn die het evangelie van het doopsel van Jezus, welke het evangelie van de waarheid is, prediken.
Als we niet in de verlossing van het doopsel en het bloed van Jezus geloven, zijn we nog steeds zondaars. (Het maakt niet uit hoe trouw we de kerk bezoeken.) We kunnen ons hele leven lang trouw de kerk bezoeken. Maar als we nog steeds zonde in ons hart hebben, zijn we nog steeds zondaars.
Als we 50 jaar naar de kerk zijn gegaan maar nog steeds zonde in ons hart hebben, dan is het geloof van 50 jaar niets meer dan valsheid. Het is veel beter om maar één dag het ware geloof te hebben. Onder hen die in Jezus geloven, worden enkel zij die het correcte geloof in de betekenis van het doopsel van Jezus en Zijn bloed hebben, toegelaten tot het Koninkrijk van de Hemel.
Het ware geloof is het geloof in het feit dat de Zoon van God naar deze wereld kwam en gedoopt werd om alle zonden van de wereld weg te nemen. Dit geloof leidt ons naar het Koninkrijk van de Hemel. We moeten ook geloven dat Jezus aan het Kruis bloedde voor u en voor mij. We moeten dit weten om Hem te eren en te danken.
Wat zijn wij? Wij zijn de kinderen van een mannen en vrouwen die Hij redde met Zijn doopsel en bloed. Hoe kunnen we Hem niet danken? Jezus werd in de Jordaan gedoopt toen Hij 30 jaar was om ons te redden. Hiermee nam Hij al onze zonden weg en ontving voor ons het oordeel aan het Kruis.
Als we erover nadenken, dan kunnen we Hem alleen maar nederig danken. We moeten weten dat alles wat Jezus in deze wereld heeft gedaan voor onze zaligmaking was. Eerst kwam Hij naar deze wereld. Hij werd gedoopt, gekruisigd aan het Kruis, herrees van de dood op de derde dag en zit nu aan de rechterhand van God.
De verlossing van God is voor ieder van ons, zonder uitzondering. De zaligmaking van Jezus is voor u en voor mij. We prijzen God voor Zijn liefde en Zijn zegen.
We kennen een liedje dat als volgt gaat. “♪Er is een prachtig verhaal. Onder zovelen mensen in de wereld, ik ben het, die Zijn liefde en zaligmaking heeft. Oh hoe wonderbaarlijk is Zijn liefde! Zijn liefde voor mij, Zijn liefde voor mij. Er is een prachtig verhaal. Onder zovelen in de wereld, zijn wij diegenen die gered zijn, die Zijn volk werden. Wij dragen Zijn liefde. Oh de liefde van God, Zijn genade. Oh hoe wonderbaarlijk is Zijn liefde! Zijn liefde voor mij.♪”
Jezus kwam om u en mij te redden, en de verlossing van Zijn doopsel is ook voor u en mij. Het evangelie is geen sprookje, het is de waarheid die ons uit ons leven van sleur haalt en ons in het mooie Koninkrijk van God brengt. Het geloof is de relatie tussen God en uzelf.
Hij kwam naar deze wereld om ons te redden. Hij werd gedoopt en ontving het oordeel aan het Kruis om onze zonden weg te wassen.
Wat een zegen is het als de gelovigen God hun Vader kunnen noemen! Hoe kunnen we in Jezus als onze Verlosser geloven en met ons geloof van zonde gered worden? Dit alles is mogelijk door Zijn grenzeloze liefde voor ons. We zijn door Hem, die ons als eerste liefhad, gered.
 
 

JEZUS WASTE AL ONZE ZONDEN VOOR EENS EN ALTIJD WEG

 
Zijn we voor eens en altijd gered of geleidelijk?
Voor eens en altijd
 
"Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen" (1 Petrus 3:18). Jezus Christus werd voor onze verlossing gedoopt en stierf ooit aan het Kruis om u en mij, de onrechtvaardigen, te redden.
Om de noodzaak weg te nemen om voor God te staan voor ons oordeel, stierf Hij eenmaal voor ons op deze aarde. Hij kwam naar deze wereld in de gedaante van een mens en waste al onze zonden voor eens en altijd volledig met Zijn doopsel, Zijn dood aan het Kruis en Zijn herrijzenis weg, zodat wij in het Koninkrijk van de Hemel samen met God kunnen leven.
Gelooft u dat Jezus Christus ons volledig redde met Zijn doopsel en bloed? Als u niet in het evangelie van Zijn doopsel en bloed gelooft, kunt u niet gered worden. Omdat we zo zwak zijn, kunnen we niet wedergeboren worden als we niet geloven dat Jezus ons voor eens en altijd volledig van al onze zonden reinigde met Zijn doopsel en bloed.
Hij werd gedoopt om al onze zonden weg te nemen en werd veroordeeld tot het Kruis voor ons. Jezus waste al de zonden van de zondaars voor eens en altijd met de verlossing van Zijn doopsel en bloed weg.
Het zou onmogelijk voor ons menselijke wezens zijn, om verlost te worden als wij iedere keer als wij zondigden, berouw moesten tonen, de hele tijd goed en hulpvaardig moesten zijn, en ook nog veel dingen aan de kerk moesten offeren.
Daarom is het geloof in het doopsel van Jezus en het bloed aan het Kruis een must voor onze zaligmaking. We moeten geloven in het water en het bloed. Het doen van goede werken heeft niets te maken met de vergeving van zonden.
Het zou niet goed zijn voor u zaligmaking om dure pakken voor de armen te kopen of overheerlijk eten voor pastoors. Jezus redt alleen diegenen die in Zijn doopsel en Zijn bloed geloven. Als we geloven dat God ons redde door Jezus met Zijn doopsel en Zijn bloed, voor eens en altijd, zullen we gered worden.
Sommigen denken misschien dat, hoewel God het zo in de Bijbel heeft gezegd, zij er dieper over moeten nadenken. Dat moeten zij zelf weten. Maar we moeten in Zijn woord geloven zoals het geschreven staat.
In Hebreën 10:1-10, staat geschreven dat Hij ons allemaal in één keer redde. Het is waar, dat God ons allemaal die in het doopsel en het bloed van Jezus geloven, in één keer redde. We moeten het ook zo geloven. “♪Hij stierf eenmaal, redde ons allen in één keer. Oh Broeder, gelooft en u zult verlost worden. Leg uw last af onder het doopsel van Jezus.♪” Jezus redde ons van alle ongerechtigheid en zonde voor eens en altijd door één keer gedoopt te worden en één keer te bloeden.
“Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen” (1 Petrus 3:18). Jezus is God zonder zonde, die nooit gezondigd heeft. Hij kwam naar ons in het vlees om de mensen van hun zonden te redden. Hij werd gedoopt en nam al onze zonden weg. Hij redde ons van de zonde en de onrechtvaardigheid.
Alle zonden van de mensen, vanaf hun geboorte tot aan hun dood, waren aan Jezus doorgegeven toen Hij gedoopt werd, en iedereen werd gered van het oordeel toen Hij bloedde aan het Kruis en stierf. Hij werd gedoopt voor de zondaars en stierf in de plaats van de zondaars.
Dit is de verlossing van Zijn doopsel. Jezus redde ons allemaal, die zondaars waren, voor eens en altijd. Hoe zwak wij allemaal zijn! Jezus verloste al onze zonden vanaf onze geboorte tot aan de dood en offerde Zichzelf voor het oordeel aan het Kruis. Wij die in Jezus geloven, moeten geloven dat Hij ons voor eens en altijd met Zijn doopsel en bloed redde.
Wij zijn zwak, maar Jezus is dat niet. Wij zijn niet trouw, maar Jezus wel. God redde ons voor eens en altijd. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” (Johannes 3:16) God gaf ons Zijn eniggeboren Zoon. Hij liet Zijn Zoon dopen om alle zonden van de wereld aan Hem door te geven zodat Hij het oordeel voor alle mensen kon ontvangen.
Wat een wonderbaarlijke zaligmaking is dit! Wat een wonderbaarlijke liefde is dit! We danken God voor Zijn liefde en zaligmaking. God redt hen die in het water en het bloed van Jezus geloven: het doopsel van Jezus en het feit dat Jezus de Zoon van God is.
Daarom kunnen zij die in Jezus geloven, gered worden door te geloven in de waarheid van het doopsel en het bloed van Jezus en kunnen ze als de rechtvaardigen het eeuwige leven hebben. We moeten het allemaal geloven.
Wie redde ons? Was het God die ons redde, of was het een van Zijn scheppingen de ons redde? Het was Jezus, die God is, die ons redde. We werden gered omdat we in de verlossing van God geloofden en dit is de zaligmaking van de verlossing.
 
 
JEZUS IS DE HEER VAN DE ZALIGMAKING
 
Wat is de betekenis van ‘Christus’?
De Priester, de Koning, en de Profeet
 
Jesus Christus is God. Jezus betekent de Verlosser, en Christus betekent ‘iemand die gezalfd is’. Zoals Samuel Saul zalfde in het Oude Testament, werden koningen gezalfd, priesters gezalfd en als een profeet wilde profeteren, moest hij gezalfd worden.
Jezus kwam naar deze wereld en werd voor drie taken gezalfd: die van de Priester, de Koning, en de Profeet. Als de hemelse Priester, werd Hij gedoopt om alle zonden van de mensen weg te nemen.
Gehoorzamend aan de wil van Zijn Vader, bood Hij Zichzelf aan als het offer voor de Vader. “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader behalve door Mij.” Jezus redde hen die in Hem geloven door al onze zonden weg te nemen door Zijn doopsel en door gekruisigd te worden.
“Want de ziel van het vlees is in het bloed” (Leviticus 17:11). Jezus bloedde na Zijn doopsel aan het Kruis; aldus, Zijn leven offerend voor God, als het loon voor onze zonden, zodat wij gelovigen gered konden worden.
Hij herrees op de derde dag nadat Hij aan het Kruis stierf en Hij predikte het evangelie aan de zielen die in de gevangenis opgesloten zaten. Zij die nog niet verlost zijn, zijn als spirituele gevangenen in een gevangenis van zonde, en tot hen predikte Jezus het evangelie van de waarheid, het evangelie van het water en het bloed. God heeft ons het evangelie van het water en de Geest gegeven om ons te redden. Iedereen die hierin gelooft kan wedergeboren worden.
 
 

HET DOOPSEL EN HET BLOED VAN JEZUS REDT ZONDAARS

 
Hoe kunnen we een goed geweten hebben voor God?
Door geloof te hebben in het doopsel en het bloed van Jezus
 
Jezus Christus is onze Verlosser en wordt getuigt in 1 Petrus 3:21 waar staat, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus”. De Apostel Petrus getuigde dat Jezus de Verlosser was en dat Hij door het water van het doopsel kwam en het bloed.
Jezus waste alle zonden van alle zondaars weg door deze zonden op Zich te nemen door Zijn doopsel. Gelooft u in het doopsel van Jezus? Gelooft u dat onze harten schoon gewassen zijn van alle zonden door het doopsel van Jezus? Onze harten zijn schoon gewassen van alle zonden, maar ons vlees zondigt nog steeds.
`Wedergeboren zijn` betekent niet dat hij een persoon niet opnieuw zal zondigen. Wij, de wedergeborenen, plegen ook zonden. Maar ons hart blijft schoon van zonde door ons geloof in Zijn doopsel. Aldus verklaart de bovenstaande passage, “niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God” (1 Petrus 3:21).
Hoe kan ik niet in Hem geloven terwijl Jezus mijn zonden wegwaste, en God het oordeel voor mij aangenomen heeft! Hoe kan ik niet in Hem geloven terwijl ik weet dat Jezus, die God is, me gered heeft door Zijn doopsel en bloed! We zijn gered voor God en nu is ons geweten rein. We kunnen niet langer voor God zeggen dat Jezus niet al onze zonden heeft weggewassen, net zoals we niet kunnen zeggen dat God niet van ons houdt.
Ons geweten is uiterst gevoelig nadat we wedergeboren zijn en het vertelt ons wanneer we iets verkeerds doen. Als ons geweten zelfs maar een beetje spreekt, dan kunnen we niet geheel vrij van zonde zijn zonder in het doopsel van Jezus te geloven. Dat is de enige manier om een goed geweten te hebben.
Als ons geweten spreekt, dan betekent het dat er iets verkeerd is. Het water van Jezus’ doopsel neemt al het vuil van de zonde weg. Jezus nam al onze zonden weg met Zijn doopsel en waste ons rein. Als we dit werkelijk geloven, kan ons geweten ook werkelijk gereinigd worden. Hoe kan ons geweten gereinigd worden? Door te geloven in het doopsel en het bloed van Jezus. Iedereen heeft vanaf de geboorte een slecht en smerig geweten. Maar als we geloven dat al onze zonden aan Jezus werden doorgegeven, kunnen we die vlek uitwissen.
Dit is het geloof van de wedergeborenen. Het is geen autohypnose, iets dat u bewust toegeeft. Is uw geweten rein? Is het rein omdat u een goed leven heeft geleid, of is het rein omdat al uw zonden aan Jezus waren doorgegeven en u in Hem gelooft? Enkel door dit geloof kunt u een zuiver geweten verkrijgen.
Er zijn woorden vol leven en woorden zonder leven. Hoe kan het geweten van alle mensen gereinigd worden? De enige manier waarop we rechtvaardig kunnen zijn en een rein geweten kunnen hebben, is te geloven in de volledige verlossing door Jezus.
Wanneer we geheiligd worden door in Zijn doopsel te geloven, betekent dat niet het weghalen van de vuiligheid van het vlees, maar het antwoord van een goed geweten tegenover God. Daarom kwam Hij en werd gedoopt en stierf aan het Kruis en herrees van de dood en zit nu aan de rechterhand van God.
Als de tijd komt, zal Hij weer naar deze wereld komen. “Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.” (Hebreën 9:28). Wij geloven dat Hij zal komen om ons, die vol verwachting op Hem wachten, mee te nemen, wij die in Zijn doopsel en bloed geloven.
 
 
EEN KLINISCH EXPERIMENT VAN GELOOF
 
Kunnen we gered worden zonder het doopsel van Jezus?
Nooit
 
We hebben een klinisch en ongepland experiment uitgevoerd in onze Taejon Kerk.
Dominee Park van de Taejon Kerk zei tegen een echtpaar, dat er geen zonde in de wereld was zonder de betekenis van het doopsel van Jezus te onthullen. De man sliep gewoonlijk tijdens de preken toen hij andere kerken had bezocht omdat alle pastoors het evangelie predikten terwijl ze de verlossing door het doopsel van Jezus weglieten, de man dus dwingend iedere dag berouw te tonen.
Maar hier in onze Taejon Kerk, luisterde hij naar iedere preek met beide ogen wijd open omdat hem verteld was dat al zijn zonden aan Jezus waren doorgegeven. Dit maakte het voor zijn vrouw gemakkelijk hem over te halen met haar naar de kerk te gaan.
Op een dag zat hij in de kerk en hij hoorde Romeinen 8:1. “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn.” Toen dacht hij meteen, ‘Ah, als iemand in Jezus gelooft, is hij zonder zonde. Omdat ik in Jezus geloof, ben ik ook zonder zonde.’
Dus belde hij zijn schoonbroer en veel van zijn vrienden en zei, “Heb je zonde in je hart? Dan is je geloof niet correct.” Hier begreep dominee Park niets van. De man wist niets over het doopsel van Jezus maar hij hield tegen iedereen vol, dat hij nu zonder zonde was.
Toen kreeg het echtpaar problemen. De vrouw was vroeger religieuzer, maar had nog steeds zonde in haar hart, terwijl haar echtgenoot zei dat hij zonder zonde was. De echtgenoot ging slechts enkele keren naar de kerk maar hij bleef volhouden dat hij zonder zonde was.
De vrouw was ervan overtuigd dat zij beiden nog zonde in hun hart hadden. Zij kregen ruzie hierover. De echtgenoot bleef volhouden dat hij zonder zonde was omdat ‘er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn’. En de vrouw argumenteerde dat zij nog steeds zonde in haar hart had.
Toen op een dag, zijn vrouw zo gepikeerd hierover was, besloot ze haar pastoor te vragen wat hij ermee bedoelde, dat alle zonden aan Jezus waren doorgegeven.
Dus op een dag na de avonddienst, stuurde zij haar man naar huis en confronteerde ze dominee Park met de vraag. Ze zei, “Ik weet dat u ons iets probeert te zeggen, maar ik ben er zeker van dat een belangrijk deel verborgen is. Zegt u me alstublieft wat het is.” En dominee Park vertelde haar over de wedergeboorte uit het water en de Geest.
Toen realizeerde ze zich meteen waarom er in Romeinen 8:1 geschreven staat: “Er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn”. Ze geloofde het meteen en was gered. Ze realizeerde zich uiteindelijk dat al onze zonden aan Jezus waren doorgegeven door Zijn doopsel zodat diegenen die in Christus zijn, niet veroordeeld worden.
Ze begon de geschreven woorden te begrijpen. Uiteindelijk had ze ontdekt dat de sleutel tot de verlossing het doopsel van Jezus was en dat we rechtvaardig kunnen worden door de verlossing van het doopsel.
De echtgenoot was niet naar huis gegaan maar wachtte buiten op haar. Hij vroeg: “Ben je nu verlost?”
Toen luisterde hij naar wat de pastoor zijn vrouw had verteld en raakte hij in de war. Hij had nooit tevoren van het evangelie van Jezus’ doopsel gehoord. Hij was er zeker van dat hij geen zonde meer in zijn hart had zelfs zonder het doopsel van Jezus. Dus toen zij thuis waren, maakten zij weer ruzie.
Deze keer was het omgekeerd. De vrouw vroeg haar echtgenoot of hij zonde in zijn hart had of niet. Ze vroeg hem hoe hij zonder zonde kon zijn als hij niet in het doopsel van Jezus geloofde. Ze dwong hem diep in zijn geweten te kijken. Terwijl hij zijn geweten onderzocht, realizeerde hij zich dat hij nog steeds zonde in zijn hart had.
Dus ging hij naar dominee Park en biechtte dat hij zonde in zijn hart had. En hij vroeg, “Wanneer ze hun handen op het hoofd van de zondebok legden, was dat voor of nadat ze het doodden.” Hij had nooit van het evangelie van het water en de Geest gehoord. Dus was hij ontzettend verward.
Dat was het punt van dit spirituele experiment. Jezus moest gedoopt worden om alle zonden van de wereld aan Hem door te geven. Pas dan kon Hij aan het Kruis sterven omdat het loon van de zonde de dood is.
“Legden zij hun handen op het hoofd van de offergave voor of nadat het werd gedood?” Hij vroeg dit omdat hij verward was over het opleggen van handen en het doopsel van Jezus. Dus legde dominee Park de verlossing van het doopsel van Jezus aan hem uit.
Op die dag, hoorde de man voor het eerst het evangelie van het water en de Geest en was verlost. Hij hoorde het evangelie maar één keer en was verlost.
Dat was het experiment over het weglaten van het doopsel van Jezus. We kunnen zeggen dat we geen zonde hebben, maar we hebben zeker nog zonde in ons geweten zonder het doopsel van Jezus. Mensen zeggen gewoonlijk dat Jezus alle zonden wegwaste door aan het Kruis te sterven, maar alleen zij die in het doopsel en het bloed van Jezus geloven, kunnen voor God zeggen dat zij geen zonde hebben.
Dominee Park bewees met dit echtpaar, dat we niet volledig van onze zonden verlost kunnen worden zonder de verlossing door het geloof in het doopsel van Jezus.
 
 

HET TEGENBEELD VAN DE ZALIGMAKING: HET DOOPSEL VAN JEZUS

 
Wat is het tegenbeeld van zaligmaking?
Het doopsel van Jezus
 
“Er is ook een tegenbeeld die ons behoudt, namelijk het doopsel.” Jezus kwam naar deze wereld om alle zonden van de wereld weg te wassen, om ons geweten zo wit als sneeuw te maken. We zijn gereinigd van alle zonden omdat Jezus ze allemaal op Zich nam door Zijn doopsel. Hij redde ons met Zijn doopsel en het bloed. Daarom zouden alle schepsels voor Hem moeten knielen.
We zijn gered door in Jezus te geloven. We worden de kinderen van God en gaan naar de Hemel door in Jezus te geloven. We worden rechtvaardig door in Jezus te geloven. Wij zijn de koninklijke priesters. We noemen God onze Vader. We leven in deze wereld, maar wij zijn koningen.
Gelooft u werkelijk dat God diegenen onder ons redde die in de verlossing van het water en de Geest geloven? Onze verlossing kan nooit compleet zijn zonder het doopsel van Jezus. Het ware geloof dat God en Jezus erkennen is het geloof in het evangelie van de redding door Jezus’ doopsel, Zijn Kruis en de Geest. Dit is het enige ware geloof.
Onze zonden werden weggewassen toen Jezus ze met Zijn doopsel wegnam en al onze zonden werden afbetaald toen Hij aan het Kruis bloedde. Christus Jezus redde ons met het water en de Geest. Ja! We geloven!