Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Księga Objawienia

Komentarze i Kazania do Księgi Objawienia - CZY NAPRAWDĘ ZBLIŻA SIĘ WIEK ANTYCHRYSTA, MĘCZEŃSTWA, POCHWYCENIA I TYSIĄCLETNIEGO KRÓLESTWA? ( I )
  • ISBN8983142545
  • Strony305

Polski 7

Komentarze i Kazania do Księgi Objawienia - CZY NAPRAWDĘ ZBLIŻA SIĘ WIEK ANTYCHRYSTA, MĘCZEŃSTWA, POCHWYCENIA I TYSIĄCLETNIEGO KRÓLESTWA? ( I )

Rev. Paul C. Jong

SPIS TREŚCI 
 
Przedmowa 

ROZDZIAŁ 1 
1. Posłuchajcie Słowa Bożego Objawienia (Księga Objawienia 1:1-20) 
2. Musimy Znać Siedem Er 

ROZDZIAŁ 2 
1. List do Kościoła w Efezie (Księga Objawienia 2:1-7) 
2. Wiara, Która Może Przyjąć Męczeństwo 
3. List do Kościoła w Smyrnie (Księga Objawienia 2:8-11) 
4. Bądźcie Wierni do Śmierci 
5. Kto Jest Zbawiony od Grzechu? 
6. List do Kościoła W Pergamonie (Księga Objawienia 2:12-17) 
7. Zwolennicy Doktryny Nikolaitów 
8. List do Kościoła w Tiatyrze (Księga Objawienie 2:18-29) 
9. Czy Zostałeś Zbawiony z Wody i Ducha? 

ROZDZIAŁ 3
1. List do Kościoła w Sardes (Księga Objawienia 3:1-6) 
2. Ci, Którzy Nie Splamili Swoich Białych Szat 
3. List do Kościoła w Filadelfii (Księga Objawienia 3:7-13) 
4. Słudzy i Święci Boga, Którzy Podobają się Jego Sercu 
5. List do Kościoła w Laodycei (Księga Objawienie 3:14-22) 
6. Prawdziwa Wiara dla Życia w Uczniostwie 

ROZDZIAŁ 4
1. Popatrzcie na Jezusa, Który Siedzi na Bożym Tronie (Księga Objawienia 4:1-11) 
2. Jezus jest Bogiem 

ROZDZIAŁ 5 
1. Jezus Zasiada na Tronie jako Przedstawiciel Boga Ojca (Księga Objawienia 5:1-14) 
2. Baranek, Który Siedzi na Tronie 

ROZDZIAŁ 6
1. Siedem Er Wyznaczonych Przez Boga (Księga Objawienia 6:1-17) 
2. Ery Siedmiu Pieczęci 

ROZDZIAŁ 7
1. Kto Zostanie Zbawiony Podczas Wielkiego Ucisku? (Księga Objawienia 7:1-17) 
2. Miejmy Wiarę, Która Walczy 
 
Według doniesień po atakach terrorystycznych z 11 września ruch na „www.raptureready.com”, strony internetowej zawierającej informacje o czasach ostatecznych, wzrósł do ponad 8 milionów, a według wspólnej ankiety przeprowadzonej przez CNN i TIME, ponad 59% Amerykanów wierzy obecnie w apokaliptyczną eschatologię. Odpowiadając takim wymogom czasów, autor jasno przedstawia kluczowe tematy Księgi Objawienia, w tym nadchodzącego Antychrysta, męczeństwa świętych, ich pochwycenia, Tysiącletniego Królestwa, Nowego Nieba i Ziemi - wszystko w kontekście Pisma Świętego i pod przewodnictwem Ducha Świętego. Książka ta zawiera komentarze do Księgi Objawienia, werset po wersecie, uzupełnione szczegółowymi kazaniami autora. Każdy, kto czyta tę książkę, zrozumie wszystkie plany, które Bóg przygotował dla tego świata. Teraz jest czas, abyście zrozumieli absolutną potrzebę wiary w ewangelię wody i Ducha, abyście mogli zdobyć mądrość, która może was uwolnić od wszystkich prób i udręk czasów ostatecznych. Dzięki tym dwóm książkom i wierze w ewangelię wody i Ducha, będziecie w stanie pokonać wszystkie próby i cierpienia przepowiedziane w Księdze Objawienia.
Pobierz eBook
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook

Książki związane z tym tematem