Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Skład Apostolski

Apostolski Symbol Wiary - Podstawowe zasady CHRYSTUSA
  • ISBN8983147415
  • Strony232

Polski 11

Apostolski Symbol Wiary - Podstawowe zasady CHRYSTUSA

Rev. Paul C. Jong

Spis Treści
 
Analiza Apostolskiego Symbolu Wiary 
Przedmowa

CZĘŚĆ 1
WYZNANIE WIARY W BOGA OJCA 
1. Bóg Ojciec 
2. Imię Boga 
3. Symbol Apostolski i Jego Błogosławieństwa Wiary 
4. Kim Są Apostołowie? 
5. Kwalifikacje i Obowiązki Apostołów 
6. Czy Żydzi Wierzą w Boga Jako w Ojca Stworzenia? 
7. “Wierzę w…” (Ewangelia Jana 1:12-13) 

CZĘŚĆ 2
WYZNANIE WIARY W BOGA SYNA 
1. Jezus Chrystus 
2. Kazanie o Synu Świętym 1: Kim Jest Jezus Chrystus? 
3. Kazanie o Synu Świętym 2: Co Oznacza Nałożenie Rąk Starego Testamentu i Chrzest Nowego Testamentu? 
4. Kazanie o Synu Świętym 3: Dlaczego Chrystus Umarł Zastępczo za Wielu? 
5. Kazanie o Synu Świętym 4: Musimy Stanowczo Wierzyć w Zmartwychwstanie Jezusa 
6. Kazanie o Synu Świętym 5: Dowód Tego, że Jezus Wstąpił do Nieba 
7. Kazanie o Synu Świętym 6: Pan Powróci Jako Pan Sądu 
8. Kazanie o Synu Świętym 7: Kto Podlega Sądowi? 
9. Kazanie o Synu Świętym 8: Jaką Wiarę Pan Nazywa Wielką Wiarą? 
10. Kazanie o Synu Świętym 9: Jaki Dar Mojżesz Nakazał na Świadectwo? 
11. Kazanie o Synu Świętym 10: Chrzest Jezusa i Przebaczenie Grzechów 

CZĘŚĆ 3
WYZNANIE WIARY W DUCHA ŚWIĘTEGO 
1. Trójjedyny Bóg 
2. Bóg Duch Święty 
3. Co Robi Bóg Duch Święty 
4. Jak Możemy Otrzymać Chrzest Ducha Świętego? 
5. Kim Jest Duch Święty? 
6. Jakie Są Główne Dzieła Ducha Świętego? 
7. Kazanie o Duchu Świętym 1: Jak Możemy Otrzymać Ducha Świętego? 
8. Kazanie o Duchu Świętym 2: „Czy Otrzymaliście Ducha Świętego, Kiedy Uwierzyliście?” 
9. Kazanie o Duchu Świętym 3: Podstawowe Kwalifikacje Do Bycia Apostołami 
10. Kazanie o Duchu Świętym 4: Kiedy Przychodzi Duch Święty? 
11. Kazanie o Duchu Świętym 5: Posługa Ducha Świętego 
12. Kazanie o Duchu Świętym 6: Wtedy Otrzymacie Dar Ducha Świętego 
13. Kazanie o Duchu Świętym 7: Duch Święty Zstąpił Na Pogan 
14. Kazanie o Duchu Świętym 8: Badajcie Duchy, Czy Są z Boga 
15. Kazanie o Duchu Świętym 9: Życie Napełnione Duchem Świętym 
16. Wiara w Słowo Boże Prowadzi Nas do Życia Napełnionego Duchem Świętym 
17. Wiara w Święty Kościół Powszechny 
18. Wiara w Świętych Obcowanie 
19. Wiara w Odpuszczenie Grzechów (I List Jana 1:9) 
20. Wiara w Zmartwychwstanie Ciała 
21. Wiara w Żywot Wieczny 
 
Dla tych z nas, którzy wierzą w Boga, wiara i przekonania Apostołów dostarczają nam ważnych duchowych lekcji. Ich wiara staje się cennym skarbem w naszych sercach, ponieważ wierzyli w ewangelię, która zawiera w sobie sprawiedliwość Bożą. Dlatego wszyscy niezwłocznie musimy mieć taką wiarę. Każdy, kto wierzy w Jezusa, musi znać sprawiedliwość Bożą, wierzyć w nią, i szerzyć ją na całym świecie, bo tylko wtedy wszyscy inni, również mogą poznać tę sprawiedliwość, i uwierzyć w nią. Poprzez Słowo Boże, wszyscy grzesznicy muszą poznać Jego sprawiedliwość. Muszą wierzyć, bo w ten sposób mogą przyjąć sprawiedliwość Bożą poprzez wiarę. Bez wiary, która pozwala osiągnąć Bożą sprawiedliwość poprzez Jego Słowa, nikt nie może przyjąć Pana jako swojego Zbawiciela. Musimy teraz powrócić do prawdziwej wiary, która zna i wierzy w sprawiedliwość Bożą, ponieważ tylko ci, którzy wierzą w tę sprawiedliwość Bożą, mogą zostać Jego królewskimi kapłanami. Królewscy kapłani odnoszą się tutaj do tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów dzięki wierze w Bożą sprawiedliwość. Możemy stać się prawdziwymi wierzącymi, którzy mają tę prawdziwą wiarę tylko wtedy, gdy uwierzymy w Bożą sprawiedliwość i staniemy się Jego sprawiedliwym ludem. Jest bardziej niż możliwe, abyśmy wszyscy mieli taką samą wiarę, jaką mieli apostołowie.
Pobierz eBook
PDF EPUB

Książki związane z tym tematem