Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Heretycy, Którzy Poszli za grzechami JEROBOAMA (II)
  • ISBN9788928231768
  • Strony402

Polski 26

Heretycy, Którzy Poszli za grzechami JEROBOAMA (II)

Rev. Paul C. Jong

Spis Treści
 
Przedmowa 
1. Czyż nie wiecie, że bałwochwalstwo to herezja? (I Księga Królewska 10:1-29) 
2. Potępienie Boże na heretykach (I Księga Królewska 15:25-34) 
3. Dzisiejsi heretycy, którzy są podobni do króla Achaba (I Księga Królewska 21:1-26) 
4. Na tej ziemi jeszcze pozostają Sługi Boga (I Księga Królewska 22:1-40) 
5. Teraz chrześcijanie muszą się nawrócić i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha (I Księga Królewska 22:51-53) 
6. Kto są ci przewodnicy chrześcijańscy, którzy służą tylko mamonie? (II Księga Królewska 5:1-27) 
7. Jutro o tej samej porze zobaczysz, czym jest prawdziwe zbawienie (II Księga Królewska 7:1-20) 
8. Kto są ci fałszywi prorocy w dzisiejszym chrześcijaństwie? (Ewangelia św. Mateusza 7:15-27) 
9. Przyprowadźmy do prawdy heretyków, którzy nie wierzą, że Jezus jest Chrystusem! (I List św. Jana 5:1-12) 
10. Nie odbierajcie życia narodzonym ponownie (I Księga Mojżeszowa 9:1-7) 
11. Co powinniśmy zrobić, żeby nie oddawać czci idolom przed Bogiem tak, jak bałwochwalca Salomon? (I Księga Królewska 9:1-9) 
12. Sławni myśliwi, którzy polują na dusze ludzi (I Księga Mojżeszowa 10:1-14) 
13. Potomkowie Chama, sławni łowcy dusz (I Księga Mojżeszowa 10:1-32) 
14. Nauka Wieży Babel (I Księga Mojżeszowa 11:1-9) 
15. Musicie żyć z czystej wiary, podobnej do kamieni i zaprawy murarskiej (I Księga Mojżeszowa 11:1-9) 
 
W Biblii lud Izraela twierdzi, że oddaje cześć Bogu, ale ostatecznie, idąc za Jeroboamem, oddaje cześć złotym cielcom. W rzeczywistości ponad 2/3 historii Izraelitów to historia, w której czcili złote cielce, myśląc, że są Bogiem. Ostatecznie, nawet teraz, nadal żyją, nie zdając sobie sprawy z faktu, że Jezus Chrystus, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha, jest ich prawdziwym Zbawicielem. Mimo wszystko jest wielu Żydów, którzy nawet teraz czekają na swojego Zbawiciela. Jaka jest zatem wasza wiara, którzy twierdzicie, że uczestniczycie w chrześcijaństwie w tej erze Nowego Testamentu? Czy obecnie wierzycie w Boga i podążacie za Nim, mając właściwe zrozumienie Go? Jeśli nie, to czy być może będąc w błędnym przeświadczeniu, nie czcicie złotych cielców jako Boga? Jeśli tacy jesteście, to musicie zdać sobie sprawę z tego, że oddajecie cześć bożkom przed Bogiem, tak jak lud Izraela. Następnie musicie nawrócić się i spotkać z Panem, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha. Jestem pewien, że będziecie w stanie uwierzyć w Prawdę ewangelii, kiedy naprawdę zdacie sobie sprawę przed Bogiem, jaka jest Prawda o zbawieniu w ewangelii wody i Ducha, prawda? Pragnę zaświadczyć przed wami o prawdziwej wierze i Prawdzie, w książce pod tytułem „Heretycy, którzy poszli za grzechami Jeroboama”. Oczywiście mam nadzieję, że będziecie mieć taką samą wiarę jak moja.
Pobierz eBook
PDF EPUB

Książki związane z tym tematem