Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

List Apostoła Pawła do Efezjan

Kazania na temat Listu do Efezjan (II) - CO BÓG TRÓJJEDYNY ZROBIŁ DLA NAS
  • ISBN9788928238903
  • Strony407

Polski 28

Kazania na temat Listu do Efezjan (II) - CO BÓG TRÓJJEDYNY ZROBIŁ DLA NAS

Rev. Paul C. Jong

Spis Treści
 
Przedmowa 
1. Nasze zbawienie zostało przygotowane w sprawiedliwości Jezusa jeszcze przed założeniem świata (List św. Pawła do Efezjan 1:1-4) 
2. Staliśmy się własnością Boga z Jego łaski (List św. Pawła do Efezjan 1:1-14) 
3. Zostaliśmy zbawieni przez miłość i ofiarę Boga (List św. Pawła do Efezjan 1:1-6) 
4. Dziękujemy Bogu za to, że On nas powołał jako członków Swojego Kościoła (List św. Pawła do Efezjan 1:20-23) 
5. Mamy odkupienie według bogactwa łaski Bożej (List św. Pawła do Efezjan 1:7-14) 
6. Czy my zostaliśmy stworzeni dla sprawiedliwego dzieła Pana? (List św. Pawła do Efezjan 2:1-10) 
7. Musimy uznać władzę i łaskę Boga w swoim życiu wiary (List św. Pawła do Efezjan 2:1-22) 
8. Jakimi ludźmi byliśmy w oczach Boga? (List św. Pawła do Efezjan 2:1-7) 
9. Byliśmy oddzieleni od Boga Ojca z powodu naszych grzechów (List św. Pawła do Efezjan 2:14-22) 
10. Niezmierzone błogosławieństwa Chrystusa są w sercu każdego świętego, który wierzy w ewangelię wody i Ducha (List św. Pawła do Efezjan 3:1-21) 
11. Brońcie swojej wiary w swoim życiu (List św. Pawła do Efezjan 4:1-6) 
12. Naśladujcie Boga jako Jego dzieci umiłowane (List św. Pawła do Efezjan 5:1-2) 
13. Nie uczestniczcie w grzechach świata (List św. Pawła do Efezjan 5:1-14) 
14. Co tak naprawdę oznacza żyć w pełni Ducha? (List św. Pawła do Efezjan 5:1-21) 
15. Ci, którzy żyją w pełni Ducha (List św. Pawła do Efezjan 5:15-21) 
16. Ostójcie się wobec podstępnych zakusów Szatana (List św. Pawła do Efezjan 6:10-17) 
 
Wierząc w ewangelię wody i Ducha, wasze oczy duchowe muszą być zawsze otwarte. Jeśli otrzymałeś przebaczenie grzechów poprzez prawdziwą wiarę w ewangelię wody i Ducha, to będziesz w stanie właściwie rozpoznać Kościół Boży; w przeciwnym razie nie będziesz w stanie rozpoznać, czym są fałszywe kościoły. Dzisiaj Bóg oparł Swój Kościół na wierze wierzących w ewangelię wody i Ducha. Kościół Boży to zgromadzenie tych, którzy zostali zbawieni dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Dlatego, jeśli wasze serca mają teraz wiarę w ewangelię wody i Ducha, możecie wtedy wieść prawdziwe życie w wierze. Takie życie w wierze jest możliwe tylko w Kościele Bożym. Co więcej, tylko taka wiara uprawnia nas do wiecznego życia w Królestwie Pańskim. Przez tę wiarę powinniśmy otrzymać miłość zbawienia i wszelkie duchowe błogosławieństwa Nieba od Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego, za co dziękuję Bogu.
Pobierz eBook
PDF EPUB

Książki związane z tym tematem