Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

List Apostoła Pawła do Efezjan

Kazania na temat Listu do Efezjan (I) - CO BÓG MÓWI NAM POPRZEZ LIST DO EFEZJAN
  • ISBN9788928238224
  • Strony434

Polski 27

Kazania na temat Listu do Efezjan (I) - CO BÓG MÓWI NAM POPRZEZ LIST DO EFEZJAN

Rev. Paul C. Jong

Spis Treści
 
Przedmowa 
Słowa pouczenia od autora 

1. Jak powstały dzieci Boże? (List św. Pawła do Efezjan 1:1-23) 
2. Kto jest duchowy w oczach Boga? (List św. Pawła do Efezjan 1:1-14) 
3. Co to jest Kościół Boży? (List św. Pawła do Efezjan 1:23) 
4. Sprawiedliwość Jezusa Chrystusa napełnia wszystko wszelkimi sposobami (List św. Pawła do Efezjan 1:20-23) 
5. Czy Bóg naprawdę nas zbawił z Swojej łaski? (List św. Pawła do Efezjan 2:1-5) 
6. Jezus jest naszym pokojem (List św. Pawła do Efezjan 2:14-22) 
7. Jezus zburzył mur grzechu, który nas oddzielał od Boga (List św. Pawła do Efezjan 2:11-22) 
8. Czy my żyjemy z wdzięcznością, wierząc w ewangelię wody i Ducha? (List św. Pawła do Efezjan 2:1-7) 
9. Nieustannie spełniajcie swoją pracę duchową (List św. Pawła do Efezjan 3:1-21) 
10. Miłość Chrystusa jest w sercu każdego świętego (List św. Pawła do Efezjan 3:14-21) 
11. Prowadźcie swoje życie wiary z jedną wiarą i w jednym celu (List św. Pawła do Efezjan 4:1-6) 
12. Przyoblekliśmy się w łaskę Chrystusa (List św. Pawła do Efezjan 4:1-16) 
13. Jakie to błogosławieństwo dla nas wspierać służenie ewangelii! (List św. Pawła do Efezjan 5:1-17) 
14. Stosunki między Bogiem a Jego Kościołem (List św. Pawła do Efezjan 5:22-33) 
15. Służenie Panu jest drogą do napełnienia się Duchem Świętym (List św. Pawła do Efezjan 5:18-21) 
16. Służcie sobie wzajemnie tak, jak służycie Chrystusowi (List św. Pawła do Efezjan 6:1-9) 
 
Dzisiaj Bóg oparł Swój Kościół na wierze wierzących w ewangelię wody i Ducha. Kościół Boży to zgromadzenie tych, którzy zostali zbawieni dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Dlatego, jeśli wasze serca mają teraz wiarę w ewangelię wody i Ducha, możecie wieść prawdziwe życie w wierze. Takie życie w wierze jest możliwe tylko w Kościele Bożym. Co więcej, tylko taka wiara uprawnia nas do wiecznego życia w Królestwie Pańskim. Przez tę wiarę powinniśmy otrzymać miłość zbawienia i wszelkie duchowe błogosławieństwa Nieba od Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego, za co dziękuję Bogu.
Pobierz eBook
PDF EPUB

Książki związane z tym tematem