Search

Kazania

Temat 8: Duch Święty

[8-2] Czy Ktokolwiek Naprawdę Może Nabyć Ducha Świętego Własnymi Wysiłkami? (Dzieje Apostolskie 8:14-24)

Czy Ktokolwiek Naprawdę Może Nabyć Ducha Świętego Własnymi Wysiłkami?
(Dzieje Apostolskie 8:14-24)
„Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana; Którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon zobaczył, że Duch Święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze; Mówiąc: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. I powiedział mu Piotr: Niech zginą z tobą twoje pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz w tej sprawie części ani udziału, bo twoje serce nie jest prawe przed Bogiem. Dlatego pokutuj z tej twojej nieprawości i proś Boga, a może ci przebaczy zamysł twego serca. Widzę bowiem, że jesteś pogrążony w goryczy żółci i w więzach nieprawości. Wtedy Szymon odpowiedział: Módlcie się za mnie do Pana, aby nic z tego, co powiedzieliście, mnie nie spotkało”.
 
Czy człowiek może otrzymać Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk?
 Nie. Musi on wierzyć w ewangelię wody i Ducha.
 
 Opierając się na głównym fragmencie, chcę przekazać przesłanie o tym, czy „można otrzymać Ducha Świętego własnym wysiłkiem”. Apostołowie w czasach wczesnego kościoła otrzymali moc od Boga i zostali przez Niego wysyłani w różne miejsca. W Dziejach Apostolskich jest kilka nadprzyrodzonych wydarzeń, jednym z nich jest zstąpienie Ducha Świętego na wierzących, gdy apostołowie kładli ręce na ich głowach. Biblia mówi: „Kiedy apostołowie położyli ręce na tych, którzy jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego, pomimo, że wierzyli w Jezusa, otrzymywali oni Ducha Świętego”.
Jak więc otrzymywali oni Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk? W tamtym czasie słowa Boga wciąż były spisywane i dzieło nie zostało jeszcze zakończone, więc Bóg dał apostołom specjalne uprawnienia do wykonywania Jego misji. Był z Apostołami i dokonywał poprzez nich wielu cudów i dziwów. Był to szczególny czas, kiedy Bóg dokonywał cudów i dziwów, które można było zobaczyć ludzkim okiem, aby ludzie uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i Zbawicielem. Istniała wtedy potrzeba, aby Bóg wraz z Apostołami mocą pokazał działanie Ducha Świętego, aby udowodnić, że Jezus Chrystus jest Bogiem i że jest Synem Bożym, Zbawicielem. Gdyby Duch Święty nie działał poprzez cuda i dziwy w czasach wczesnego kościoła, nikt nie uwierzyłby, że Jezus jest Zbawicielem.
Jednakże dzisiaj nie jest konieczne otrzymywanie Ducha Świętego poprzez widzialne cuda i dziwy, ponieważ Biblia została ukończona. Zamiast tego otrzymanie Ducha Świętego opiera się teraz na wierze. Innymi słowy, wierząc w ewangelię prawdy. Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy wierzą w ewangelię prawdy przed Bogiem. Ducha Świętego otrzymują tylko ci, którzy wierzą w słowa Boga, które zostały wypełnione przez przyjście Jezusa na ten świat, przez Jego chrzest i Jego krew. 
W dzisiejszych czasach wielu pastorów naucza wierzących, że widoczne zjawiska cudów są oznakami zamieszkiwania Ducha Świętego. I prowadzą wierzących do otrzymania Ducha Świętego w ten sam sposób. Oszukują ludzi, przekazując im fałszywe nauki, na przykład, że mówienie językami jest znakiem otrzymania Ducha Świętego. Ci pastorzy uważają się za apostołów, którzy dokonują wielkich cudów i dziwów, i przyciągają uwagę religijnych fanatyków, którzy chcą doświadczać Boga poprzez własne emocje.
Ten fanatyzm rozprzestrzenił się na chrześcijan na całym świecie, a wielu z nich podąża za swoimi przekonaniami i w nadprzyrodzony sposób przyjmuje złe duchy. Nawet teraz ludzie, którzy byli pod wpływem fanatyzmu religijnego, myślą, że mogą doprowadzić innych do otrzymania Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk.
Jednakże, tak samo złudzeni jak Szymon, są oni jak czarodziej, który pojawia się w głównym fragmencie. Są odurzeni samozadowoleniem i cielesną chciwością, ale wszystkie ich czyny powodują tylko zamieszanie wśród ludzi. Ten rodzaj fałszywych nauk odbiega od prawdziwego sposobu otrzymania Ducha Świętego przed Bogiem.
Nawet dzisiaj wielu fałszywych proroków wykonuje dzieła Szatana poprzez swoje niewłaściwe praktyki religijne, udając, że wykonują dzieła Ducha Świętego. Prawdziwi chrześcijanie muszą trzymać się słowa Bożego, którego znajomość jest jedyną drogą do przyjęcia Ducha Świętego. Tak zwani zielonoświątkowcy, którzy kładą duży nacisk na fizyczne doświadczenia Ducha Świętego, powinni porzucić swoje absurdalne przekonania, powrócić do słów Boga i wierzyć w prawdę, która z pewnością doprowadzi ich do otrzymania Ducha Świętego.
Szymon był wówczas słynnym czarodziejem w Samarii. Widząc, jak uczniowie Jezusa sprawiali, że ludzie otrzymywali Ducha Świętego, próbował nabyć Ducha Świętego za pieniądze. Ludzie z taką wiarą nieuchronnie stawali się niewolnikami Szatana, używanymi przez niego do wykonywania swojej pracy. Szymon chciał otrzymać Ducha Świętego, ale jego pragnienie było niczym innym jak tylko chciwością. Widzimy, że ten rodzaj wiary nie jest prawdziwą wiarą otrzymującą Ducha.
Szymon próbował kupić Ducha Świętego za pieniądze jedynie w egoistycznej tęsknocie za Jego mocą. Z tego powodu został surowo skarcony przez sługę Bożego, Piotra. Pomimo tego, iż powiedziano, że Szymon wierzył w Jezusa, nie był człowiekiem, który otrzymał Ducha Świętego poprzez odpuszczenie grzechów. Innymi słowy, myślał, że był w stanie otrzymać Ducha Świętego, dając doczesne rzeczy Bogu.
Co prawda jego wygląd zewnętrzny sugerował, że wierzył w Jezusa, jego prawdziwe myśli wewnętrzne nie miały związku z prawdziwymi słowami Jezusa. Zamiast tego był pełen cielesnej chciwości. Piotr, który znał myśli Szymona, skarcił go za próbę kupienia za zwykłe pieniądze Ducha Świętego, który jest darem Bożym. Powiedział Szymonowi, że zginie ze swoimi pieniędzmi.
W dzisiejszych czasach fałszywi prorocy opętani przez złe duchy próbują oszukać ludzi, sprawiając, iż myślą, że wszystkie cuda i dziwy są dziełami Ducha Świętego. Często możemy spotkać ludzi, którzy podziwiają ten rodzaj mocy i żarliwie modlą się o przyjęcie Ducha Świętego. Należy jednak pamiętać, że nikt nie może otrzymać Ducha Świętego poprzez modlitwy pochodzące z ziemskiej chciwości. 
Czy przypadkiem są wokół ciebie charyzmatyczni ludzie? Powinieneś uważać na tego rodzaju ludzi. Podchodzą do innych z fanatyczną wiarą. Mówią, że mogą wyrzucać demony, a nawet sprawić, że ludzie otrzymają Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk. Jednakże posiadają oni moc złych duchów, a nie moc Ducha Świętego. Ci, którzy twierdzą, że otrzymali Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk, prowadzą zarówno siebie, jak i innych do przyjmowania jedynie złych duchów.
Prawdziwe zamieszkiwanie Ducha Świętego przychodzi na tych, którzy wierzą w słowa wody i Ducha (I List Jana 5:3-7). Chociaż ewangelia wody i Ducha jest wyraźnie zapisana w Biblii, ponieważ wielu ludzi ma grzech w swoich sercach, starają się dotrzeć do Boga za pomocą nadprzyrodzonych doświadczeń i mocy, takich jak trans, mówienie językami, jasnowidzenie i wyrzucanie demonów. Dlatego fałszywi prorocy są w stanie oszukać tak wielu ludzi, aby uwierzyli w przesądne chrześcijaństwo wywodzące się od diabła.
Piotr skarcił Szymona, mówiąc: „Niech zginą z tobą twoje pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz w tej sprawie części ani udziału, bo twoje serce nie jest prawe przed Bogiem. Widzę bowiem, że jesteś pogrążony w goryczy żółci i w więzach nieprawości. Jesteś synem demona”. Powinniśmy wzdychać z żalem, że jest obecnie tak wielu takich pastorów. Większość z nich to charyzmatyczni ludzie. Żądają pieniędzy od swojej trzody. Powinniśmy trzymać się z daleka od tego rodzaju wiary i otrzymać Ducha Świętego poprzez wiarę w prawdziwą ewangelię wody i Ducha (Ewangelia Mateusza 3:15, I List Piotra 3:21, Ewangelia Jana 1:29, Ewangelia Jana 19:21-23).
 
 

Charyzmatyczni ludzie działają poprzez nałożenie rąk!

 
Powinniśmy się trzymać z daleka od tego rodzaju wiary. Niektórzy ludzie mają obecnie absurdalne przekonanie, że mogą otrzymać Ducha Świętego, jeśli otrzymają nałożenie rąk od tych, którzy uzyskali moc. Myślą, że skoro Pismo Święte mówi, że wielu ludzi otrzymało Ducha Świętego, gdy doświadczyli nałożenia rąk przez Apostołów, to i oni będą mogli także Go tak otrzymać. Niektórzy pozoranci mają również absurdalne przekonanie, że mogą dać ludziom zamieszkiwanie Ducha Świętego poprzez nałożenie na nich własnych rąk. Powinniśmy być świadomi istnienia tego rodzaju ludzi. 
Powinniśmy jednak pamiętać, że ich wiara znacznie różni się od wiary Apostołów w czasach wczesnego kościoła. W dzisiejszych czasach najpoważniejszym wyzwaniem dla wierzeń niektórych chrześcijan jest to, że nie mają wiary w prawdziwą ewangelię wody i Ducha. Mówią, że wierzą w Boga, ale Go nie czczą i zamiast tego oszukują siebie i innych. Jednakże grzesznik nie może ani otrzymać Ducha Świętego, ani spowodować, że inni go otrzymają. Jeśli ktoś mówi, że Duch zstąpił na grzesznika, ten duch nie był naprawdę Duchem Świętym; zamiast tego był to duch Szatana jedynie udający prawdziwego Ducha.
Apostołowie w czasach wczesnego kościoła byli ludźmi, którzy wiedzieli i wierzyli, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, który zabrał wszystkie grzechy ludzkości poprzez Swój chrzest od Jana i śmierć na Krzyżu. Mogli otrzymać Ducha Świętego, ponieważ wierzyli w prawdę o chrzcie Jezusa i Jego krwi na Krzyżu. Głosili także ewangelię wody i Ducha innym, pomagając im w ten sposób otrzymać Ducha Świętego.
Ale obecnie wielu chrześcijan ma błędne przekonania fanatyczne. Czy w dzisiejszych czasach grzesznik naprawdę może otrzymać Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk od innego grzesznego pastora? To jest absolutnie bezsensowne. Są ludzie, którzy mówią, że chociaż mają grzech w sercu, otrzymali zamieszkiwanie Ducha Świętego. Nawet jeśli ktoś wygląda w oczach swoich zwolenników jak dobry pasterz, nie może on sprawić, aby ktokolwiek z grzechem w sercu otrzymał zamieszkiwanie Ducha Świętego.
Niemniej jednak wielu ludzi ma tego rodzaju złą wiarę. To jest powód, dla którego tak wielu fałszywych proroków jest w stanie poprowadzić tak wielu ludzi do piekła. Powinniście wiedzieć, że ci, którzy nauczają tego rodzaju wiary, są fałszywymi prorokami. To ludzie, którzy zostali już schwytani przez demony.
Jeśli ktoś ma grzech w sercu, to czy Duch Święty może w nim zamieszkać? Odpowiedź brzmi nie. Czy zatem osoba, która ma grzech w sercu, może sprawić, że inni otrzymają Ducha Świętego? Znowu odpowiedź brzmi nie. Co zatem sprawia, że ludzie charyzmatyczni w dzisiejszych czasach dokonują cudów i dziwów w chrześcijaństwie, podczas gdy wciąż mają grzech w sercu? Robią to złe duchy. Duch Święty nigdy nie może zamieszkać w grzeszniku. Mieszka tylko w tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Czy jesteście pewni, że duch, który zstąpił na was, jest Duchem Świętym?
W Ewangelii Jana 3:5 Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. W rzeczywistości zamieszkiwanie Ducha Świętego można uzyskać tylko poprzez wiarę w prawdziwą ewangelię wody i Ducha. Błędem, który wielu chrześcijan obecnie popełnia, jest wierzenie, że można otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego, przyjmując nałożenie rąk od grzesznych pastorów. Jest to kluczowy błąd. Obecnie wielu chrześcijan i pastorów ma wiarę i przekonanie, że zamieszkiwanie Ducha Świętego zstępuje na nich poprzez nałożenie rąk.
 
 

Związek między prawdziwym odpuszczeniem grzechów a nałożeniem rąk

 
„Nałożenie rąk” jest środkiem, za pomocą którego można przekazać coś na przedmiot. Pomyślcie o tym w ten sposób: jeśli mówimy do mikrofonu, dźwięk przechodzi przez kable do wzmacniacza, a następnie wychodzi z głośników, aby każdy mógł go usłyszeć. Podobnie w Starym Testamencie, kiedy grzesznik położył ręce na głowie ofiary za grzech, jego grzechy przeszły na ofiarę za grzech i w ten sposób otrzymywał przebaczenie. W ten sam sposób moc Boża przechodzi na ludzi, gdy Jego słudzy kładą na nich ręce. W ten sposób nałożenie rąk nabrało znaczenia „przekazać, przenieść”. 
Charyzmatyczni ludzie nie powodują, że zamieszkiwanie Ducha Świętego można otrzymać poprzez nałożenie rąk, zamiast tego powodują, że ludzie przyjmują złe duchy. Musisz pamiętać, że osoba posiadająca moc złych duchów, przekazuje je innym poprzez nałożenie rąk. Kiedy osoba opętana przez demona kładzie ręce na głowie innej osoby, znajdujący się w niej demon przechodzi na tę osobę, ponieważ Szatan działa poprzez grzeszników. Z tego powodu wszyscy muszą wierzyć w ewangelię wody i Ducha, jeśli chcą otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego. Szatan rządzi tymi, którzy są w grzechu, którym pomimo tego, iż wierzą w Jezusa, nie udało się otrzymać przebaczenia grzechów.
Jeśli ktoś otrzyma nałożenie rąk od osoby opętanej przez demona, demony również przyjdą na niego i będzie dokonywał fałszywych cudów. Musimy wiedzieć, że demony przychodzą, aby zamieszkać w innych poprzez nałożenie rąk i że otrzymanie Ducha Świętego jest możliwe tylko dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha.
Nakładanie rąk jest ustanowioną przez Boga metodą przekazywania komuś czegoś. Ale Szatan sprawia, że wielu ludzi przyjmuje złe duchy poprzez nałożenie rąk. To, że w dzisiejszych czasach jest wielu ludzi, którzy próbują nabyć moc Ducha Świętego za pieniądze, jest jeszcze większym problemem.
 
 

Większość chrześcijan nie rozumie prawdy o zamieszkiwaniu Ducha Świętego

 
Na pytanie, w jaki sposób mogą otrzymać Ducha Świętego, wiele osób odpowiada, że jest to możliwe poprzez modlitwę pokutną lub post. To nie jest prawda. Czy Duch Święty zstępuje na ciebie, gdy ofiarujesz Bogu specjalne modlitwy? Nie. Duch Święty zstępuje tylko na tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.
Ponieważ Bóg jest prawdą, ustanowił prawo dotyczące otrzymania Ducha Świętego. Czy Duch Święty może zamieszkać w człowieku, który ma grzech w sercu? Odpowiedzią na to jest zdecydowane nie. Nie można otrzymać Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk. Nawet jeśli ktoś uczestniczy w spotkaniach przebudzeniowych i gorączkowo modli się do Boga, aby mógł otrzymać moc Ducha Świętego, Duch Święty pozostanie poza jego zasięgiem. Wyraźnym jest, że grzesznicy nie mogą otrzymać Ducha Świętego. Grzesznicy mogą otrzymać prawdziwe zamieszkiwanie Ducha Świętego jako dar, ale tylko wtedy, gdy otrzymają przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.
Każdy, kto nie zna ewangelii wody i Ducha, nie może otrzymać Ducha Świętego. Obecnie ewangelia wody i Ducha szybko rozprzestrzenia się po całym świcie poprzez literaturę chrześcijańską, spotkania kościelne, Internet, a nawet książki elektroniczne. Dlatego każdy, kto szuka prawdziwej ewangelii, może w nią uwierzyć i otrzymać Ducha Świętego. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś Ducha Świętego, powinieneś zdać sobie sprawę, że aby to zrobić, musisz uwierzyć w ewangelię wody i Ducha.
 
 
Pierwszorzędny przykład fałszywej wiary!
 
W dzisiejszych czasach, gdy badamy objawy ludzi, którzy otrzymują fałszywe duchy, możemy zobaczyć rzeczywiste istnienie demonów. „Spotkania przebudzeniowe dla Ducha Świętego” to spotkania, na których ludzie rozpaczliwie pragną otrzymać Ducha Świętego. Na tych spotkaniach widzimy, jak ludzie płaczą i poszczą, klaszczą w dłonie i modlą się w pokucie. Pastor instruuje ich, aby ofiarowali fanatyczne modlitwy, mówiąc im, że Duch Święty nie zstąpi na nich, dopóki tego nie zrobią. Wtedy ludzie krzyczą: „Panie!” i rozpoczynają swoje fanatyczne modlitwy.
Czy ci fanatycy mogą w ten sposób otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego? Nie. Podczas takich spotkań zobaczyłbyś, jak ludzie krzyczą i upadają, drżą i wydają dziwne odgłosy. Niektórzy upadają i dygoczą na ziemi, tu i ówdzie możemy zobaczyć, jak krzyczą i zaczynają mówić językami. Ktoś przez całe spotkanie krzyczy jak opętany, a tłum ogarniają emocje. Niektórzy z nich zaczynają mieć drgawki, trzęsą się i mówią językami. Ludzie mówią, że te zjawiska są dowodem na to, że Duch Święty zstąpił na nich. Ale zastanów się, co się dzieje, gdy demon wykonuje swoją pracę? Czy to dzieło Ducha Świętego? Absolutnie nie.
 
 
Szatan zwodzi wielu chrześcijan
 
Obecnie wielu chrześcijan prowadzi życie religijne, jakiego pragnie Szatan. Szatan oszukuje ludzi, mówiąc im, że aby otrzymać Ducha Świętego, muszą otrzymać nałożenie rąk od wpływowego pastora. Wielu chrześcijan uważa to za formalną doktrynę. Szatan również zaszczepia ludziom w głowach ideę, że otrzymają Ducha Świętego, jeśli będą się nadmiernie modlić. Szatan próbuje podwoić i potroić liczbę ludzi, którzy mają tego rodzaju wiarę.
Dlatego wielu ludzi nie wie i nawet nie próbuje uczyć się o ewangelii wody i Ducha. Musimy walczyć, aby uniknąć myśli, które Szatan próbuje włożyć w nasze głowy oraz poznać i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Duch Święty zstępuje tylko na tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Musicie w to uwierzyć.
 
 
Błędne wyobrażenie chrześcijan o zamieszkiwaniu Ducha Świętego
 
Po pierwsze, istnieje wielkie niezrozumienie w wierzeniach wielu wyznawców charyzmatycznego chrześcijaństwa. Próbują otrzymać Ducha Świętego z grzechem w sercu. Błędnie wierzą, że nawet jeśli mają grzech w sercu, będą w stanie otrzymać Ducha Świętego. Jednak osoba bez wiary w ewangelię wody i Ducha nie może otrzymać pełni Ducha Świętego.
Po drugie, mówi się, że arogancja ludzi uniemożliwia im przyjęcie Ducha Świętego. Czy to oznacza, że można otrzymać Ducha Świętego, jeśli się nie zachowuje arogancko? Czy jest na tym świecie osoba, która nie jest ani trochę arogancka? Osoba arogancka, której Bóg nie może wybaczyć, to ta, która dodaje własne myśli do słowa Bożego. Wielu ludzi próbuje otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego własnymi metodami, ignorując prawdziwą ewangelię wody i Ducha. Jednakże Duch Święty zstąpi tylko na tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.
Po trzecie, niektórzy mówią, że Duch Święty przychodzi, gdy ktoś szczerze wyznaje przed Bogiem wszystkie swoje grzechy. Dlatego jeśli chcą otrzymać Ducha Świętego, zachęca się ich, aby wyznawali swoje grzechy. Ale musicie pamiętać, że zamieszkiwanie Ducha Świętego nie przychodzi, gdy ktoś po prostu wyznaje swoje grzechy. Większość chrześcijan w dzisiejszych czasach niecierpliwie oczekuje zamieszkiwania Ducha Świętego i Jego pełni, lecz nie mogą Go przyjąć, ponieważ nadal mają grzech w swoich sercach. Osoba z tego typu pochopnym pragnieniem zostanie schwytana przez demony.
Po czwarte, niektórzy twierdzą, że Duch Święty może zamieszkać w nas, gdy gorąco prosimy Boga, aby dał nam to błogosławieństwo. Ale nie można tego uzyskać poprzez żebranie. To po prostu błędne myślenie.
Po piąte, niektórzy utożsamiają zamieszkiwanie Ducha Świętego z posiadaniem pewnych duchowych mocy. Mówienie językami jest uważane za powszechny dowód zamieszkiwania Ducha Świętego. Ale Duch Święty nie mieszka w czyimś sercu tylko dlatego, że jest on w stanie wyrzucać demony w imieniu Jezusa lub mówić obcymi językami. Grzech należy do Szatana. Czy ktoś z grzechem w sercu może naprawdę powiedzieć, że otrzymał Ducha Świętego, ponieważ posiada jakieś dziwne moce? Po raz kolejny jest to intryga snuta przez demony.
 Ewangelia wody i Ducha, którą dał nam Jezus, jest jedyną prawdziwą ewangelią, która może nas doprowadzić do otrzymania Ducha Świętego. Jeśli nadal myślicie, że możecie otrzymać Ducha Świętego i odpuszczenie grzechów innymi metodami, głęboko się łudzicie. Mam nadzieję, że uwolnicie się od swoich błędnych przekonań i zamiast tego będziecie mieć duchowe myśli i autentyczną wiarę. 
Nie jest przesadą stwierdzenie, że obecnie wielu chrześcijan jest opętanych przez demony. Wielu chrześcijan na całym świecie znajduje się pod wpływem mocy demonów, ponieważ chcą otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego, podczas specjalnych spotkań przebudzeniowych lub poprzez nałożenie rąk. Idą do konkretnych osób, takich jak przełożeni domów modlitwy, starsi diakoni, liderów przebudzeniowych, czy pastorów, o których mówi się, że otrzymali moc Ducha Świętego. Idą do nich w nadziei otrzymania Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk. Jednak nikt nigdy nie może otrzymać zamieszkiwania Ducha Świętego takim rodzajem wiary, bez względu na to, jak żarliwie wierzy w Jezusa. Innymi słowy, nie ma nikogo poza Bogiem, kto może sprawić, by ktoś otrzymał Ducha Świętego.
Podobnie jak Szymon, wielu ludzi próbuje dziś kupić Ducha Świętego. Próbują otrzymać Ducha Świętego, wierząc w światowe nauki, a nie w ewangelię. Większość chrześcijan na całym świecie utknęła w tym sposobie myślenia. Duch Święty zstępuje tylko na tych, którzy mają niezbędne kwalifikacje, aby Go otrzymać. Jedyną formułą otrzymania Ducha Świętego jest wiara w ewangelię wody i Ducha, i jest to jedyna odpowiedź na prawdę (Dzieje Apostolskie 2:38).
Otrzymanie Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk było możliwe tylko przez krótki okres w czasach wczesnego kościoła. Później Duch Święty zstępował na ludzi, gdy równocześnie poznali i uwierzyli w ewangelię wody i Ducha. Z tego względu, poza dziełem Ducha Świętego pojawiającym się poprzez wiarę w słowo Boże, wszystko inne jest dziełem demonów. Bóg mówi, że demony są sługami Szatana, a Szatan tak pomysłowo działa w sposób, że ludzie nie mogą otrzymać przebaczenia grzechów, nawet jeśli wierzą w Jezusa. Szatan okłamuje ludzi, mówiąc, że da im Ducha Świętego, jeśli uwierzą w Jezusa i otrzymają nałożenie rąk. Poprzez tego rodzaju sztuczki, Szatan rozszerza swoje terytorium na całym świecie. 
Przyjrzymy się teraz symptomom osób opętanych przez demony. Po pierwsze, kiedy badamy objawy opętania przez demona u wróżki lub szamana, widzimy, że doświadczają drgawek, transów, a nawet utraty przytomności. Wtedy ich języki się wykrzywiają i dziwne słowa wychodzą z ich ust wbrew ich woli. Mówią obcymi językami.
Zarówno czarodzieje jak i chrześcijanie, którzy zostali opętani przez demony poprzez nałożenie rąk, są współwłaścicielami tego doświadczenia. Kiedy charyzmatyczny odrodziciel wyciąga mikrofon i krzyczy: „Ogniem, ogniem, ogniem”, zgromadzenie ekscytuje się i traci panowanie nad sobą. Ludzie, którzy chcą otrzymać od niego nałożenie rąk, podchodzą do przodu. Doświadczają niekontrolowanych drgawek i mówią językami. Te symptomy są dziełem demonów, które udają, że wykonują dzieło Ducha Świętego.
Ludzie opętani przez złe duchy, które mogą zostać przywołane przez szamanów i wróżbitów każdej prymitywnej religii, wykazują te same objawy, co chrześcijanie opętani przez demony poprzez nałożenie rąk. Jednak pomimo tych dowodów ludzie tego nie rozumieją. Ci chrześcijanie pogrążeni są w głębokim zamieszaniu, ponieważ myślą, że otrzymali Ducha Świętego, gdy doświadczają tego rodzaju symptomy. 
 
 
Szatan działa poprzez chrześcijan jak wróżbita 
 
Szatan umożliwia ludziom opętanym przez demony modlitwy prorocze. Prorokują, mówiąc: „Będziesz cennym przywódcą. Przed tobą będą się paść tysiące owiec. Bóg wyszkoli cię w przyszłości i uczyni z ciebie cennego przywódcę”. Do innych mówią zwodnicze słowa, takie jak: „Staniesz się drogocennym sługą Bożym. Staniesz się bardzo dostojnym sługą Boga”, robią to, aby zachęcić ludzi do naśladowania ich i aby żyli jako słudzy demonów poprzez całe swoje życie.
Wróżbici również przepowiadają przyszłość innych ludzi. „W przyszłości uważaj na wodę”. „Zarobisz dużo pieniędzy”. „Ze wschodu pojawi się szlachetny człowiek i pomoże ci”. To są przykłady tego, co mówią. Pierwszym symptomem, który pojawia się u osób opętanych przez demony, jest to, że składają fałszywe proroctwa.
Potem mówią językami, których nie potrafią nawet zrozumieć. Dostają drgawek, a nawet wykazują objawy zaburzeń osobowości. Jeśli spotkasz szamana lub wróżbitę, to czy możesz zapewnić, że mają oni normalne osobowości? Często rozmawiają w bezczelny sposób z ludźmi znacznie starszymi od siebie.
Tymczasem ludzie, którzy mają prawdziwego Ducha Świętego, przyjęli Go wierząc w biblijną prawdę, która mówi, że Jezus oczyścił wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu. Ci ludzie również pomagają innym poznać i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, a także pomagają im otrzymać przebaczenie grzechów i zamieszkiwanie Ducha Świętego. Oni sami starają się żyć w prawy sposób, a ich osobowości są tak przyjemne i zdrowe, że prowadzą innych do błogosławionej wiary w Boga i takiego życia, jakiego Bóg pragnie. Od czasu do czasu Bóg czyni im wyrzuty, aby utrzymać ich w świętości, gdy ich umysły zamierzają powrócić do świata. 
Sprawiedliwi, którzy otrzymali przebaczenie wszystkich grzechów, zdecydowanie różnią się od ludzi, których osobowości zostały zniszczone przez złe duchy. Prawdziwa osobowość ożywa ponownie, jeśli ktoś otrzyma przebaczenie grzechów i w ten sposób zamieszkiwanie Ducha Świętego. Ponadto sprawiedliwi głęboko martwią się o innych, którzy są w niesprzyjających okolicznościach, o to, czego naprawdę potrzebują w słowach Bożych, modlą się o ich zbawienie i faktycznie ofiarowują się, aby im pomóc. 
Z drugiej strony widzimy, że osobowości ludzi opętanych przez demony zostały straszliwie zniszczone. Szatan kontroluje ich i nagina ich do swojej woli, ponieważ myślą, że drgawki i mówienie językami są darami Ducha Świętego. Jednakże te doświadczenia z pewnością nie są darami Ducha Świętego.
Jest tak wielu pastorów, którzy są dumni ze swoich mocy, takich jak proroctwa w imieniu Boga, zdolność czynienia wielu cudów i mówienia językami. Ale jeśli nadal mają grzech w swoich sercach, to ich moce są decydującym dowodem na to, że są opętani przez demony. Dlatego nie mogą dać innym zamieszkiwania Ducha Świętego, ale mogą przekazać im tylko demony. Ponadto, ponieważ Szatan jest podstępny, cuda, których dokonali, kończą się bardzo szybko, w krótkim czasie.
Istnieje wyraźna różnica pomiędzy pracą Ducha Świętego a pracą demona. Chociaż może się wydawać, że działanie Ducha Świętego na początku nie oferuje żadnych szczególnych doświadczeń ani wspaniałych darów, w miarę upływu czasu moc Boża nieustannie rośnie w sercach sprawiedliwych, jak wschodzące słońce o poranku.
 
 
Chrześcijanie opętani przez demony 
 
Dlaczego tak wielu ludzi zostaje opętanych przez demony, pomimo tego że próbuje otrzymać Ducha Świętego?
 Ponieważ przyjmują demony przez nałożenie rąk fałszywych proroków.
 
Co ciekawe, widzimy wielu wierzących w Jezusa, których ciała i dusze popadły w ruinę, ponieważ otrzymali demony poprzez nałożenie rąk od fałszywych proroków. Ci ludzie nie mają nic wspólnego z Bogiem, ponieważ ich wiara nie opiera się na słowach Biblii. Intensywnie wykorzystują swoją moc, nie wiedząc, że ich usługi sprawiają, że wielu ludzi staje się sługami Szatana. Dlaczego tak ciężko pracują, wykorzystując swoje moce w chrześcijaństwie? Ponieważ ich tak zwane moce wkrótce znikną, jeśli nie będą ich używać. Dlatego są tak bardzo zajęci.
Nieustannie muszą się modlić i czynić cuda, i znaki w imieniu Jezusa. Ludzie, którzy mówią: „Otrzymałem dar głoszenia ewangelii”, muszą nieustannie głosić ewangelię, ponieważ jeśli tego nie zrobią, ich pseudo szczęście szybko znika. Jeśli ci ludzie nie są wierni demonicznym darom, mówienia językami, uzdrawiania lub proroctwa, innymi słowy, jeśli nie są wierni dziełom Szatana, to Szatan może sprawić, że zachorują bez konkretnego powodu. To tak, jakby wróżbita lub szaman zapadał na przewlekłą chorobę, gdy zaniedbuje rolę sługi Szatana. Dlatego muszą żarliwie korzystać z darów, które otrzymali od Szatana, aby po wyczerpaniu swoich mocy nie zostali porzuceni w nędzy. 
Znałem kiedyś kogoś, kto był gorliwie wierzącym w Jezusa i wyglądał, jakby posiadał wiele mocy od Boga. Zachęcał ludzi do przyjęcia pełni Ducha Świętego i prowadził spotkania przebudzeniowe, podczas których wyrzucał demony poprzez nakładanie rąk, a także dokonywał cudów, takich jak mówienie językami i uzdrawianie. Poprzez swoje cudowne dzieła stał się przedmiotem zazdrości i szacunku. Podążały za nim dziesiątki tysięcy wierzących. Jednakże wkrótce zaczął zaprzeczać Jezusa, mówiąc: „Jezus Chrystus jest nieudacznikiem. On nie jest Synem Bożym”. Przeklinał Jezusa Chrystusa, a nawet twierdził, że on sam jest Bogiem. W końcu zabił Jezusa Chrystusa w swoim sercu i sercach wielu chrześcijan. 
Tacy ludzie odrzucają ewangelię wody i Ducha, ponieważ ich przewodnikiem jest Szatan. Mają błędne wierzenia od samego początku, ponieważ mają złudzenie, że posiadają te same moce co Apostołowie, chcą, aby ludzie zobaczyli ich zdolności, chcą sprawić, aby ludzi mówili innymi językami i wypędzają demony poprzez nałożenie rąk. Mają mocne przekonanie, że zstąpił na nich Duch Święty. 
Uczą ludzi o metodach otrzymania Ducha Świętego, myśląc, że można Go otrzymać, ofiarowując modlitwy pokuty. Jednak ta metoda otrzymywania Ducha Świętego nie jest oparta na słowach Boga. Mimo to mówią, że jeśli wierzący w Jezusa mówią językami i prorokują, to jest to dowód zstąpienia na nich Ducha Świętego. Ponieważ wielu ludzi naprawdę nie rozumie daru zamieszkiwania Ducha Świętego, wierzą, że mogą również otrzymać Ducha Świętego, ucząc się i podążając za naukami fałszywych proroków. W ten sposób Szatan był w stanie napełniać chrześcijan duchami demonów i panować nad nimi. Wszystkie te metody są pułapkami Szatana. 
Wielu ludzi zostało opętanych przez demony poprzez nauki fałszywych proroków. Zwykli wierzący prowadzą monotonne życie religijne, ale ludzie opętani przez demony używają mocy złych duchów i pozornie prowadzą pełne pasji życie religijne. Jakie zdolności wykazują? Mają zdolność uzdrawiania, mówienia obcymi językami i doprowadzania innych do opętania przez demony poprzez nałożenie rąk. Powinniśmy wiedzieć, że nałożenie rąk jest metodą przekazywania czegoś innym i że królestwo demonów zostało znacznie rozszerzone poprzez tą metodę. 
 
 
Złe Duchy Działają Poprzez Ludzką Chciwość!
 
Szatan działa w ludziach takich jak Szymon z głównego fragmentu. Ci ludzie mówią, że mogą otrzymać Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk, niezależnie od ich wiary w ewangelię wody i Ducha. W dzisiejszych czasach wielu ludzi zostało oszukanych przez Szatana i próbuje otrzymać Ducha Świętego poprzez modlitwy pokuty, posty, samopoświęcenie się lub nałożenie rąk. Jednakże są oni opętani przez demony i prowadzą przeklęte życie.
Powinniśmy być w pełni świadomi, że dzisiejsze chrześcijaństwo pomaga demonom w wykonywaniu dzieł w duszy każdego człowieka za pomocą środka zwanego „nałożeniem rąk”. Ci ludzie, którzy mają takie same cechy jak Szymon, są fałszywymi prorokami przed Bogiem. Nawet wierzący w Jezusa, jeśli mają grzech w sercu, mogą zostać opętani przez demony. Ci ludzie są zdolni do czynienia cudów poprzez działania diabła. Szatan prowadzi ludzi do nałożenia rąk poprzez swoje sługi, aby ułatwić ich opętanie przez demony i zbudować swoje królestwo na całym świecie. Obecnie kościoły  2ruchu zielonoświątkowo-charyzmatycznego są oficjalnie uznawane na całym świecie za formalne wyznanie chrześcijańskie.
 
2Zachodnie chrześcijaństwo zaczęło obumierać w obliczu dobrobytu materialnego i masowej konsumpcji w drugiej połowie XX wieku. W tym samym czasie wielu chrześcijan, którzy szukali sposobu na zbliżenie do Jezusa, było niezadowolonych suchością ich poprzednich kościołów. Inni byli dotknięci wolnym tempem wzrostu duchowego lub jego brakiem, a jeszcze inni byli sfrustrowani niezdolnością do przełożenia swojej wiary na osobistą miłość Jezusa.
W tych okolicznościach powstał tak zwany ruch zielonoświątkowo-charyzmatyczny. Ci, którzy oddali się temu ruchowi, szukają entuzjastycznych doświadczeń i praktyk, takich jak mówienie językami, prorokowanie, dokonywanie cudów i dziwów, podziwianie pierwszych wydarzeń Zielonoświątkowych. W swoim entuzjazmie chętnie powierzają się tak zwanemu panowaniu Ducha Świętego, ale ściśle mówiąc większość ich nauk i praktyk nie opiera się na Biblii.
W krajach rozwijających się ruch ten się rozwinął ogromnie w kontekście ich potrzeb. Ich przywódcy przyciągnęli chrześcijan z krajów rozwijających się, błogosławieństwami bogactwa i zdrowia oraz entuzjazmem religijnym. Niektóre odchylenia ruchu, takie jak neopentekostalizm, są nawet nazywane ruchem podzielającym te same nauki, co ruch New Age
 
Ten świat powoli dobiega końca. Jeśli chcemy narodzić się na nowo w tych dniach ostatecznych, musimy wiedzieć, jak diabeł działa i ostro sprzeciwić się jego planom. Musimy także raz na zawsze zostać zbawieni od naszych grzechów i otrzymać Ducha Świętego jako dar poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Musimy powrócić do prawdy z doskonałą wiedzą tego, jak Duch Boży przychodzi do nas.
Tak jak Bóg powiedział: „Mój lud ginie z braku poznania” (Księga Ozeasza 4:6), w dzisiejszych czasach wielu poszukiwaczy prawdy ginie, gdy w swojej ignorancji zostają oszukani przez charyzmatycznych ludzi. Mówi się, że nawet gdyby tak zwane kościoły zielonoświątkowo-charyzmatyczne powstały na pustyni, ludzie by się tam gromadzili. Dlaczego tak jest? Charyzmatyczni ludzie poszerzają swoje kościoły, powodując zamieszanie, myląc innych ze swoimi pseudo-mocami, prowadząc ich do opętania przez demony poprzez nałożenie rąk. Jednym z ich szczególnych talentów jest to, że kiedy ludzie stają się opętani przez demony poprzez nałożenie rąk, stają się oni entuzjastami prowadzenia religijnego życia.
Inną szczególną cechą ludzi charyzmatycznych jest to, że przekazują duże kwoty pieniędzy swoim kościołom i bezwarunkowo stają się fanatycznymi wyznawcami. Wielu chrześcijan jest entuzjastycznie nastawionych do ewangelizacji z mocą demonów i z pewnością pójdą do piekła, nie zdając sobie sprawy z tego co będzie ich miejscem przeznaczenia. Ci ludzie, którzy żarliwie wierzą, że moc diabła jest dowodem ich zbawienia, bez wątpienia myślą, że pójdą do Nieba. Jednakże mają oni grzech w swoich sercach i są skazani na zniszczenie.
Gdyby zadano im następujące pytanie: „Czy masz grzech w sercu, chociaż wierzysz w Boga?” z pewnością odpowiedzieli by, że to naturalne, że są w grzechu. Uważają, że niemożliwe jest, aby ktoś nie miał grzechu w sercu, nawet jeśli wierzy w Jezusa.
Ludzie mają skłonność do myślenia, że zasługują na wejście do królestwa niebieskiego, nawet jeśli mają grzech w sercu, ponieważ czują komfort wierząc w Jezusa ze świadectwem pseudo-mocy.
Co to za absurdalna nadzieja! Powodem ich głębokiego przekonania jest to, że posiadają jakąś nadprzyrodzoną zdolność. Doświadczyli mówienia językami, otrzymali wizję i uzdrawiają chorych, i myślą i mocno wierzą, że te doznania są dziełem Ducha Świętego. Dlatego wmawiają sobie, że dzięki tym doznaniom na pewno otrzymali odkupienie i Ducha Świętego.
Ponieważ ci ludzie mają niedoskonałą znajomość słów zbawienia, nie mają zaufania do swojego zbawienia, jeśli nie pojawi się im jakakolwiek widoczna zdolność. Dlatego ci ludzie bardzo się starają, aby znaleźć widoczne zapewnienie zbawienia, a później są wykorzystywani przez Szatana w jego pracy. Ponieważ ci ludzie zamiast wierzyć w ewangelię wody i Ducha, starają się znaleźć Bożą odpowiedź poprzez modlitwy pokuty lub samopoświęcenie, to ostatecznie otrzymują złe duchy zamiast Ducha Świętego.
Diabeł oskarża ludzi, szepcząc im do uszu: „Zgrzeszyliście, prawda?” i prowadzi ich do potępienia samych siebie. Znam osobę, która teraz otrzymała przebaczenie grzechów i Ducha Świętego. To jest coś, co przydarzyło mu się, zanim narodził się ponownie, kiedy był jeszcze gorliwym, ale lekkomyślnym wierzącym w Jezusa. Ta osoba nawet mówiła językami i dokonywała wielu cudów. Chociaż płakał i całą noc modlił się w pokucie, pomimo wiary w Jezusa, grzech w jego sercu nadal go męczył. Wtedy zaczęły się szepty Szatana. „Zgrzeszyłeś, więc byłoby lepiej, żebyś umarł aniżeli żył”. Szatan często przychodził do niego i oskarżał go, torturując go i przypominając mu o jego grzechach. Szatan doprowadził go do potępienia samego siebie i samosądu. Jednakże, wszystko, co mógł zrobić, to wyznać grzechy w swoim sercu. Nie mógł uwolnić się od oskarżeń Szatana, dopóki nie usłyszał i nie uwierzył w cudowną ewangelię.
Powinieneś wiedzieć, że ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, padają łupem diabła. Czy myślisz, że osoba, która nie otrzymała przebaczenia grzechów, ma siłę, aby sprzeciwić się diabłu? Każdy, kto nie trzyma się prawdziwej ewangelii wody i Ducha, będzie pojmany i torturowany przez Szatana. Boża ewangelia wody i Ducha jest absolutnie konieczna, aby wyrzucić Szatana. Dlatego każdy, kto wierzy w Jezusa, powinien wierzyć w ewangelię wody i Ducha, a także głosić ją wszystkim ludziom na świecie. Ci, którzy to słyszą, powinni być posłuszni i wierzyć w to.
 
 
Tajemnica nieprawości już działa na świecie!
 
Cały świat jest teraz pokryty działalnością demonów. Jeśli chcemy głosić ewangelię, która prowadzi ludzi do przyjęcia Ducha Świętego, musimy usunąć głębokie nieporozumienia dotyczące zamieszkiwania Ducha Świętego.
Przede wszystkim musimy wyjaśnić, że kłamstwem jest, że Duch Święty przychodzi poprzez nałożenie rąk. Powinniśmy jasno zaświadczyć, że doświadczenia takie jak „mówienie innymi językami po nałożeniu rąk, odczuwanie jakiegoś gorąca poprzez pokutę i post oraz słuchanie orędzi bezpośrednio od Jezusa” są dziełem diabła. Tylko poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, ludzie mogą zostać uwolnieni od oszustwa diabła. Możemy zostać zbawieni z naszych grzechów, tylko poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.
Musimy pokonać diabła, „ojca kłamstwa”, za pomocą ewangelii wody i Ducha. Szatan związał wszystkich ludzi na całym świecie niewolą potępienia samego siebie, więc powinniśmy przywrócić tym ludziom prawdę, uświadamiając im, że ich błędne doświadczenia i emocje są sztuczkami Szatana.
Obecnie w kościele usługują ludzie tacy jak Samarytanin Szymon, który próbował kupić Ducha Świętego za pieniądze. Są to ślepi przewodnicy ślepych. Nie mogą wskazać ludziom drogi do doskonałego zbawienia, ponieważ nie znają ewangelii wody i Ducha, i mają grzech w swoich sercach. Sprawiają, że Szatan zamieszkuje serca swych wyznawców, poprzez całonocne sesje modlitewne, nakładanie rąk i wzywanie do modlitw o pokutę. Ci ludzie są faktycznie opętani przez diabła i jeśli chcemy, aby powrócili do Słowa Bożego, musimy zniszczyć dzieło Szatana, dając im doskonałą wiedzę o ewangelii wody i Ducha. Jeśli ludzie nie będą wiedzieć o strategiach Szatana, nie będą mieli innego wyjścia, jak tylko cierpieć w bezradności.
Tak jak powiedziałem, dokonywanie cudów, takich jak mówienie językami i przepowiadanie proroctw po nałożeniu rąk, są działaniami diabła. Innymi słowy, moce ludzi charyzmatycznych przejawiają się poprzez działania diabła. Powinniśmy ich uczyć. „To diabeł działa w tobie, jeśli masz w sercu grzech. Jeśli myślisz, że Duch Święty mieszka w tobie, chociaż masz w sercu grzech, to zostałeś oszukany”. 
Wiara Apostołów i ludzi, którzy otrzymali nałożenie rąk w głównym fragmencie Dziejów Apostolskich 8, zostały umieszczone w tej samej kategorii, ponieważ obydwoje wiedzieli o ewangelii Jezusa Chrystusa, ewangelii wody i Ducha. Ale wiara Apostołów była zupełnie inna niż wiara większości dzisiejszych chrześcijan, którzy wierzą, że samo nałożenie rąk powoduje otrzymanie Ducha Świętego.
Czy człowiek otrzymuje Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk od kogoś, kto otrzymał przebaczenie grzechów? Nie. Biblia mówi, że Duch Boży unosił się nad wodami (Księga Rodzaju 1:2). Oznacza to, że aby otrzymać przebaczenie grzechów i Ducha Świętego, trzeba słuchać i wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Bóg posyła Ducha Świętego jako dar nowonarodzonemu chrześcijaninowi, który wierzy w ewangelię wody i Ducha.
Powinniśmy pamiętać, że byłoby to jak przeciwstawienie się ewangelii wody i Ducha, którą Bóg zamierzał zbawić nas od naszych grzechów, gdybyśmy nauczali ludzi, aby starali się o nałożenie rąk, aby otrzymać Ducha Świętego. Myślenie, że ktoś może dać komuś Ducha Świętego, jest jak rzucanie wyzwania Bogu, a ludzie o takiej wierze łatwo wpadają w pułapkę Szatana. Nigdy nie powinno się do tego dopuścić.
Wszystkie nasze grzechy są przebaczone, kiedy wierzymy w ewangelię wody i Ducha, a Duch Święty o tym świadczy. Ktoś, kto wierzy w ewangelię wody i Ducha, nie ma już grzechu w swoim sercu. Nie dzieje się tak dlatego, że nie zgrzeszył, ale dlatego, że wierzy w moc ewangelii wody i Ducha. Ewangelia wody i Ducha świadczy o tym, że nie ma on grzechu w swoim sercu, i Duch Święty również o tym świadczy. Nie można nazwać Jezusa swoim Zbawicielem bez posiadania w sobie Ducha Bożego.
Ludzie opętani przez demony nie wiedzą o ewangelii wody i Ducha i nigdy nawet nie czynią z niej przedmiotu swojej dyskusji. Nie wiedzą oni nawet o ewangelii wody i Ducha, a ponadto nie są w stanie rozpoznać prawdy. Mówią, że Duch Święty przychodzi tylko wtedy, gdy wykonują i przyjmują nałożenie rąk. Jednak Duch Święty nigdy nie przychodzi poprzez nałożenie rąk. Powinniście zdać sobie sprawę, że poprzez ich fałszywe nauki, działania diabła wywierają teraz wielki wpływ na ludzi w kościołach na całym świecie. Z tego powodu konieczne jest, aby otrzymać prawdziwe zamieszkiwanie Ducha Świętego poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.