Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-17. Dlaczego Jezus musiał umrzeć na Krzyżu?

Śmierć Jezusa była zapłatą za wszystkie grzechy świata, które zostały zabrane przez Jego chrzest. Ludzie byli przeznaczeni na wieczną śmierć w ogniu piekła za ich grzechy, ale dlatego, że Jezus nas umiłował, On przyjął chrzest, który przekazał wszystkie nasze grzechy na Niego, i umarł na Krzyżu, aby nas zbawić.
Złożył Siebie w ofierze, aby zbawić nas od grzechu i od przekleństwa piekła. Jego śmierć była zapłatą za grzechy ludzkości. Został ochrzczony, aby zabrać wszystkie grzechy świata, i wydał Samego Siebie na potępienie na Krzyżu, aby zbawić nas wszystkich od grzechu, śmierci, sądu i potępienia.
Śmierć Jezusa była za grzechy świata, które wziął na Siebie nad Jordanem, aby mógł otrzymać sąd za grzechy ludzkości. Umarł na krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy mogli ponownie żyć jako sprawiedliwi.