Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 2: Duch Święty

2-4. Myślę, że Duch Święty przemawia do nas każdego dnia. Nawet w czasach wczesnego kościoła uczniowie Jezusa dokonywali wielu cudów. Myślę, że Duch Święty, który działał w tamtym czasie, nadal działa dzisiaj w ten sam sposób. Dlatego wielu ludzi Bożych dokonuje cudów w imieniu Jezusa, na przykład wypędzając demony lub lecząc choroby i wykonując inne prace mające na celu przywrócenia ludzi do Jezusa. Myślę, że te dzieła są wykonywane przez Ducha Świętego. Jeśli to nie jest prawdą, jaka jest różnica między Duchem Świętym, który silnie działał w czasach wczesnego kościoła, a Tym, który dokonuje cudów dzisiaj? Czyż Bóg nie jest zawsze taki sam wczoraj, dziś i na wieki?

Nie ma prawdziwej różnicy między Duchem Świętym, który działał w czasach wczesnego kościoła, a Tym, który działa dzisiaj. Jedyną różnicą jest to, czy ludzie, którzy dokonują cudów w tym czasie, wierzą w ewangelię wody i Ducha. Powodem tego jest to, że chociaż Duch Boży jest zawsze taki sam bez względu na czas, różnica polega na tym, czy ktoś ma dokładną wiedzę o sposobie otrzymania Ducha Świętego.
W dzisiejszych czasach wielu ludzi dokonuje cudów bez dokładnej wiedzy biblijnej na temat jak otrzymać Ducha Świętego. Biblia pokazuje nam w Dziejach Apostolskich 2:38, w I Liście Jana 5:2-8 i w I Liście Piotra 3:21, że jedynym sposobem otrzymania Ducha Świętego jest wiara w ewangelię wody i Ducha. “Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas.”
Oczywiście Duch Święty robił rzeczy takie jak uzdrawianie chorób i wypędzanie demonów przebywając w Apostołach w czasach wczesnego kościoła. Jednak nie otrzymywali oni pieniędzy ani nie powodowali zamieszania podczas korzystania ze swoich darów duchowych, jak robią to obecnie niektórzy ludzie. Apostołowie demonstrowali swoje zdolności jedynie jako środek do głoszenia ewangelii. Co więcej, w czasach wczesnego kościoła, uzdrawianie chorób i wypędzanie demonów nie były wszystkimi dziełami Ducha Świętego. Były tylko małą częścią.
Dlatego bardzo niebezpieczne jest myślenie, że wszystkie cuda, takie jak uzdrawianie chorób, wypędzanie demonów i mówienie językami w dzisiejszym chrześcijaństwie, są z pewnością dziełami Ducha Świętego. Powinniśmy wierzyć, że wszystkie dziwne zjawiska, które widzimy dzisiaj w chrześcijaństwie, nie są spowodowane mocą Ducha Świętego. Zamiast tego, powinniśmy odróżniać prawdziwych sług Bożych, którzy otrzymali dar zamieszkania Ducha Świętego, od fałszywych sług opętanych przez złe duchy. Nawet jeśli ktoś może wypędzać demony, uzdrawiać choroby i mówić językami, jeśli ma on grzech w sercu i nie wierzy w prawdziwą ewangelię, z pewnością jest opętany przez demony.
Jezus powiedział również w Ewangelii Mateusza 7:20-23: “Tak więc po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.”
Nie powinniśmy myśleć, że tylko dlatego, że ktoś dokonuje cudów, czyni on to dzięki pracy Ducha Świętego. Zamiast tego, powinniśmy dokładnie zbadać, czy głosi ewangelię wody i Ducha, czy też jest sprawiedliwy, otrzymawszy całkowite przebaczenie swoich grzechów. Duch Święty nigdy nie mieszka w osobie, która ma grzech w sercu. Duch Święty nie może towarzyszyć grzechowi.
Przebaczenie grzechu w czasach wczesnego kościoła, było dowodem nadejścia Ducha Świętego i On był darem Boga dla tych, którym zostały odpuszczone wszystkie ich grzechy.
Jednak wielu ludzi nadal uważa, że uzdrawianie chorób, mówienie językami i wypędzanie demonów w imię Jezusa, to bezwarunkowo dzieła Ducha Świętego. To błędna i niebezpieczna wiara. Powinniśmy być w stanie jasno powiedzieć, czy naprawdę dokonują cudów. Nawet jeśli ktoś jest w stanie dokonać wielu cudów w imieniu Jezusa, ale jeśli nie wie lub nie wierzy w prawdziwą ewangelię wody i Ducha, to musi być fałszywym nauczycielem. Tacy ludzie zabijają dusze wielu ludzi, a żeby zaspokoić swoją ziemską chciwość, żądają pieniędzy. 
Związku z tym, dzieło osoby, która ma grzech w sercu, nie jest naprawdę dziełem Ducha Świętego, ale dziełem demonów. Duch Święty, który działał w czasie wczesnego kościoła, i Ten, który działa teraz, jest ten sam. Istnieje jednak wyraźna różnica między dziełem Ducha Świętego, które ukazuje się ludziom, którzy naprawdę otrzymali Ducha Świętego, a dziełami demonów, które ukazują się przez fałszywych proroków.